2
Nyahɨ Aimɨ Napowaamahonɨhiyaanangi Autaahaatɨho Kɨraisihoaisatɨ Maasɨ Asɨtimatɨtɨhaahandɨ Nanyamihɨ Asɨyɨhiyaanimatɨhaayo
Jɨhura sahɨ tɨtɨhɨmetɨhaiwa amɨ maipɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa kaimbɨwɨhiyaate. Iyauhɨ amɨ kaiwa sangi tisawihɨ amɨ sahɨ aimɨ napomawaahiyaatamataiwɨ bindawaawɨ Autaahaatɨhomɨhaaiwaapɨ komɨ Itɨpɨho katiwaiwa sahɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmaasunyaatahiyaate. Aiwɨ sura sahɨ kɨmaapɨ yapɨmbatambɨ maipɨhaiwaatɨhɨ daiwɨ bindawa isɨhiya yapɨpatambɨhiya daayohɨrɨhɨretɨ daiwɨ itɨpɨho maipɨhapa yapɨpatamɨ autaahɨ mbɨpa tɨwipataatɨhɨ bimiwaiwai jɨho winjatisɨhoai iwinjapepihɨrɨwɨ nɨwipinjambɨwɨhiyaate. Iyataatɨ sapa itɨpɨho maipɨhapa wanɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemapɨ koai pohipɨwiwɨ ahosumwahohiyɨhiyaamɨhetɨ taatɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Jɨhura amɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ kiyaamatiyaatɨ bindɨha nyamɨ maarɨho jahɨho maaritatɨ gwɨnyaatɨ gwimbɨpa kiyaatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ amɨtɨha gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa kapa kainjaahiyaanɨne. Nyahɨ siyaatɨ bimohura isɨhiya saiwa kiyohiyɨhiyai nawɨhomatiyatɨ wihoaaŋɨhandɨ maipɨhandɨ numwɨtandɨ Autaahaatɨho netɨ tɨmasɨtɨhandɨ nyahɨ nga naitaanɨhe, amɨ nyahɨ siyaatɨ saiwa maipɨhaiwa kiyaatɨ bimohɨtɨhandapo. Amɨ nyahɨ isɨhiya usa nahatiyaamatiyaatɨ kiya kiyohɨrɨhɨretɨ kiyaatɨ bimainjaahiyaaniso. Siyaatɨ nyahɨ nawɨhomatiyaatɨ yaasɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ naitɨhatɨ katɨ amɨ Autaahaatɨho maarɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ awaindɨhandɨ asɨpaindɨhandaahɨ ko nyangi komɨ maarɨho waatɨ awaindɨhandɨ nanyinyataise. Amɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai maipɨhaiwa kawisohɨwaiwa tiwatɨ yainyamwaasɨhɨ amɨ nyahɨ aimɨ napowaamɨhaahiyaanamatiya bindɨhaawɨ, Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ komɨ Itɨpɨho katatɨ netɨ nunjiwaiwa nyahɨ wɨndɨ monaatɨ, amɨ gɨmunyaahonɨhiyaanangi Autaahaatɨho Kɨraisihoaisatɨ ahoyatɨ wanɨ asɨyɨhiyaanimataatɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyinyataise. Amɨ sandɨhɨ akɨte. Sahɨ wapa gaahapa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ Autaahaatɨho komɨ maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nanyinyataatɨ amɨ ko apɨpaahɨ gaahandɨ kasisatɨ sangi japɨhɨ nasamaataise. Iyatɨ ko (Autaahaatɨho) Kɨraisihoai ahowimatɨ netɨ asohoematɨ otɨpɨpatɨ awaipatɨ nunyataise, isɨhiyaisunɨ amɨ wapa nahataapaisunɨ wapa sɨmehɨmwaatɨ ko awaisɨhoematatɨ kapai nahataapɨpɨhɨ osamatɨ jatɨtando. Aihɨ amɨ ko kapai aimɨ nahataapɨpɨhɨ osamatɨ jatataise. Aihɨ amɨ nyangisangi Kɨraisihoaisatɨ maasɨ nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ ahonyimatɨ asɨyɨhiyaanenyamatɨ Koaisatɨ netɨ nyamaamaisɨhɨ Kɨraisiho isɨhiyaisunɨ wapa wapaisunɨ jatimbɨpɨhɨ koaisaatɨ aimɨ jatɨhaayo. Ko sandɨ isɨhiyaanɨnɨ aimɨ Kɨraisihoaisaatɨtohiyɨhiyaanangi kanyisataise. Amɨ ko komɨ maarɨho Kɨraisihoetapɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ asɨpiyatɨ nehɨhandɨ gaahandɨ isɨhiyaanɨnɨ wapa gaahapa nyahɨ wɨndɨ kamaayaahandɨ kanyindɨmandɨ isɨhiya nahatiyai wanunɨ amɨ ipotɨ ipotɨhuraapisangi netɨ nunjɨtande. Iyataatɨ sa nɨnɨ sandaato. Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Autaahaatɨho sangi sahɨ gaahapa wapa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kasisatɨ japɨhɨ nasamaataise. Sahɨ sawanaatɨ wapa gaahapa kamaiwɨ nehɨhandɨ Autaahaatɨho gaahandɨ kasisatɨ nasanyataise. Sahɨ wapa gaahapa kiyauhɨ kandapɨ Autaahaatɨho sangi gaahatɨ kasisataamaise. Isɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ naimaatɨwɨ genanɨtaatɨwɨ owetise. 10 Nyahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisaatɨ tɨmaamaitotɨhanda Autaahaatɨho nanyamaatɨ netɨ wanɨhiyaanenyamataise. Iyatɨ amɨ sandɨ nyahɨ otɨpɨpatɨ nehɨ gaahapaahɨhɨ mmonainjaatɨ kaitɨhaawɨ sandɨ ko nyangi kanyisataise. Iyatɨ amɨ nehɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitɨhaawɨ jɨhura Autaahaatɨho netɨ tɨmanatɨ nyangi kiyatɨ ahɨnyimbɨpa kapa japepihɨra gaahapaahɨhɨ kiyaatɨ bimɨtɨhaawo.
Isɨhiya Mandɨtɨpinɨwɨ Tiworisaimatohiyɨhiyai Kɨraisiho Netɨ Naasiyemataise
11 Sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate, Judaahiya isɨhiya usɨhiyaamɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaandahiyaare. Kiya saiwɨhiyaasɨ sangi satɨwɨ ambɨhɨsatawaayopo: “Ambɨpatɨ nahomaamandipapɨ ahɨmoandahiyaate,” tɨwɨ ambɨhɨsatɨwɨhiyaate. (Sandɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaamahohɨtɨndɨ nehɨ kiya sawana kiyaamɨ ambɨpatetɨ ikwɨra kainɨhohɨtɨhandapɨtopo). 12 Sahɨ gwɨnyaapɨse, amɨ jɨhura sahɨ Kɨraisihopɨ kaanɨhɨ sangi yandɨhɨ bimambɨwɨhiyaate. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaamɨhatɨhɨ wɨndɨ bimambɨwɨhiyaatɨmaahe. Nehɨ sangi kiyaamɨ ipaahaapɨ bimambɨwɨhiyaate. Aiwɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai ipotɨ wapa kawitandɨhapaapɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ katatɨ wɨsasatɨ numwisɨhaamɨ ipaahaapɨ bimambɨwɨhiyaate. Aiwɨ wapa gaahapa ipotɨhura sangi nasoaipaitandɨhapaapɨ jatɨtaatɨwɨhapa owehiyaatɨ bimaawɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ sahɨ mmonɨwɨ gɨmaasunyaatahiyaatɨ bimambɨwɨhiyaate. 13 Saiwɨ sahɨ jɨhura Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nehɨ sangi yandɨhɨ kaanɨhɨ bimambɨwɨhiyaate. Saimbɨwɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ komɨ jɨtɨpatɨ ko napotaatɨ nuhaasɨpata sahɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ komɨ detɨ utatototɨ aimɨ napɨwɨ bindawaayopo. 14 Amɨ Kɨraisiho sawaho nyahɨ ususaanangi netɨ ahoyatɨ nyamaamahɨwatɨ nyamɨ maarɨho ambɨpatɨ yiyandɨhɨtimbɨpa nematɨ amɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ napaisaatinyamataise. O jɨhura Judaahiya isɨhiya kiyaamɨ dawaataatapɨhiyai mandɨtɨwiwɨ tiworisaimatɨwɨ ahosumwapɨ matambɨpa niwɨ yatɨhɨrɨ asɨtɨha ususaamɨ otɨhapɨhɨ napwɨtɨwɨ bimambɨwɨhiyaare. Saiwɨ bimambɨwɨhiya kiya amɨ Kɨraisiho napwindɨhanda matambɨpa yatɨhɨrɨ nisapundimbɨpa nupwisasatɨ nemataise. Nematɨ netɨ ususai numwaatɨ tɨmaamaisɨhɨ kiya mandɨtinɨwɨ tiworisaimatotɨhandɨ namapɨ owetihɨ kiya noaipapɨ nehɨ isɨhiya naasiyaimatawaayopo. 15 Kɨraisiho Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho numwimbɨpa kapaamɨ pɨwɨha taahɨha nahataunɨ amɨ wɨnɨhapɨpaunɨ aimɨ netɨ owematɨ nemataise. Ko sandɨ siyatɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa Judaahiyai numwimbɨpa nemasɨtɨmandɨ tanyaaha siyate: Isɨhiya Judaahiyaisunɨ amɨ kiyaamɨ dawaapɨpɨhiyaisunɨ netɨ ahoyatɨ tɨmaamahɨwatɨ isɨhiya wanɨhiya nehɨ naasiyaahemaitande. Iyatɨ sɨretapɨ kiya mandɨtɨpinɨwɨ tiworisaimatɨwɨ bimotɨhandɨ nematɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ napaisaatumwaitande. 16 Iyatɨ ko Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhanda Judaahiyaunɨ amɨ kiyaamɨ dawaapɨpɨhiyaunɨ mandɨtinɨwɨ tiworisaimatɨwɨ bimohɨtɨhandɨ nematɨ ususai netɨ ambɨpatɨ naasaipatetɨ tɨmaamahɨwatɨ numwaasisa Autaahaatɨhoaapɨhɨmaitande. 17 Kɨraisiho nasatɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaatɨ satatɨ, “samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ napaisaatɨtonɨhɨ bɨpi napaisaatɨ bimaawɨse,” tatɨ pɨwɨha katatɨ ausaataise. Sahɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nawɨsawɨ yandɨhɨ sangi kaanɨhɨ bimauhɨhiyaatangisunɨ amɨ isɨhiyaanɨ usaanɨnɨ komɨhinɨ detɨ utatototɨ bimohiyɨhiyaanangisunɨ pɨwɨha samɨ maarɨho ambɨpatɨ napaisaatɨtɨha kasatataase. 18 Ye akɨte. Kɨraisiho nyangi netɨ nyamaamaisɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ isɨhiyaanɨ nehɨ naasiyaanimatɨhaayo, amɨ Itɨpɨho nehɨ naasohɨ nyangi nanyamaasi niyonɨhɨ nyahɨ Apɨhoenda napɨtɨhaawo.
Nyahɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiyaanɨ Nahatiyaanɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋaaŋɨ Akaaŋaaŋamatiyaahiyaane
19 Amɨ wanɨ sahɨ nehɨ maatɨmaatapɨ gohaparɨhiyaatɨ yapɨpatɨ owehiyaatɨmaahe. Owe. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisawɨ naasɨkiyaatimatawaayopo. Sahɨ akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaate. Sahɨ Judaahiyaamɨ dawaataatɨ ipaahambɨhiyaatɨmaahe. Owe. Sahɨ aimɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ manyinya nususasamɨhiyaatimatawaayopo. 20 Sahɨ aimɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋamataiwɨhiyaate, ko taatɨ aŋɨmatisaaŋaaŋo. Nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ komɨ pɨwɨha otɨpɨpatɨ nesi ausaawaatɨ kiyohiyɨhiyaanangisunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaisunɨ saaŋɨ aŋaaŋamɨ yasɨha watɨpɨhaamatiya netɨ mɨnyɨhondaise. Aihɨ amɨ Kɨraisɨ Jisaasiho saaŋɨ aŋaaŋɨ tɨtɨhɨ anɨtisatɨ isɨwatɨtandɨ yasɨha jɨha anaahɨha watɨpɨhaamatiyahore. 21 Aihɨ sandɨ aŋɨndɨ nahandɨ Kɨraisihomɨhetɨ nausanatɨ bindataise. Aihɨ amɨ Autaahaatɨho taatɨ sandɨ aŋɨndi aŋɨmatɨmɨ naihɨ kandɨ taatɨ awaindɨndaise. Awaindɨtatɨ tɨtɨhɨ Awaisɨhomɨ aŋɨhandimatataise. 22 Amɨ sangisangi Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ komɨhetɨ nausanɨwɨ bimauhɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaanɨ ususaanangi komɨ Itɨpɨho Gaahomɨ otɨpɨpata netɨ maasɨ ahonyisataise. Netɨ ahonyihɨ nyahɨ noaipawaatɨ komɨ aŋaaŋɨ akaaŋaaŋamatiyaahiyaane. Amɨ Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨhoetapɨ kaaŋɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ bindataise.