3
Porɨho Isɨhiya Judaahiyaamɨ Dawaapɨpɨhiyai Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Ausaatɨ Kaundɨtandɨhoematataise
Autaahaatɨho sangi gaahatɨ kasindɨmandapɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ sahɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhiyaatapɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ sangi jatatamanɨtɨ andɨtisaiwɨtandɨhatɨ kiyohɨtɨhandapɨ napwɨtɨtɨ bindataayo. Sahɨ nisapɨ aimɨ atisopo, Autaahaatɨho nɨngi gaahatɨ kanisatɨ komɨ otɨpɨpatɨ sapɨ kaitandɨhatɨ nanɨmipatapo. Saiwa Autaahaatɨho kaiwaiwaapɨha pɨwɨha jɨhura noaasandisɨhaare. Siyatɨ noaasandisɨhandaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho sawaho netɨ ausaimanatɨ nɨngi netɨ auta nanisataise. Aihɨ ko nanɨsimbɨpaapɨ nɨnɨ wonya masɨhonya aimɨ kasatataato. Sahɨ pɨwɨha kɨma awɨtɨwɨ mmonawaawɨ saiwɨ sahɨ gwɨnyaitaapo. Kɨraisiho otɨpɨpatɨ kaiwaiwaapɨ pɨwɨha jɨhura noaasandiwaiwaapɨ nɨnɨ nga baindɨ mmonɨtɨ gɨnunyaatataise, amɨ nɨngi Autaahaatɨho netɨ nanɨsiho. Jɨhura suraahɨ pɨwɨha komɨ gwɨnyaasɨwaiwa komɨhetɨ noaasandiwaiwaapɨ Autaahaatɨho isɨhiya suraahiyai wɨndɨ ausaatɨ nunjatɨ kamundise. Owetise. O amɨ wanɨ kɨmuraahɨ komɨ Itɨpɨho Gaahora nyahɨ ko natanyoaasisawɨhiyaanangisunɨ amɨ komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaisunɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha noaasandiwaiwa netɨ ausaatɨ ausaimanatɨ nanyisataise. Pɨwɨha noaasandisɨha siyate: Pɨwɨha Wanɨha Gaahaara sahɨ isɨhiyaatɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhiyaatɨ napɨwɨ nyangisawɨ maasɨ tɨmaamaitauhɨ amɨ sahunɨ nyahunɨ noaipawaatɨ nehɨ isɨhiyaanɨ naasiyaanimataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ noaipatɨ nehɨ naasaipɨhɨndaise. Aihɨ sahɨ amɨ nyahɨ Judaahiyaanisawɨ maasɨ Autaahaatɨho nyangi gaahaiwa kanyiwaiwa nehaayo. Iyataatɨ saiwa gaamaiwa sahɨ Judaahiyaanamɨ dawaapɨpɨhiyaatɨ nyangisawɨ maasɨ taawɨ nehohɨwɨmaiwa nyangi kanyisatɨ nanyamɨtandɨ jɨhɨ watɨpɨtatɨ Autaahaatɨho katiwaiwa wanɨ sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitotɨhandaahɨ sahɨ newaayopo.
Autaahaatɨho nɨngi nɨnɨ gaahapa wapa wɨndɨ kamaindɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kanisatɨ amɨ komɨ watɨpɨhanda andɨtɨniwatɨ nanɨmɨhanatɨ ahɨnihɨhonɨne, komɨ pɨwɨha wanɨha gaaha awusaitando. Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyaamɨ apɨpaahɨ ipotɨhonɨne, amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyai jɨhura netɨ titɨ nusopɨsasɨtɨhonɨniso. Setahonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho nɨngi gaahatɨ kanisatɨ otɨpɨpatɨ naninyataise. Amɨ satɨ otɨpitɨ isɨhiya nyahɨ Judaahiyaanamɨ dawaapɨpɨhiyai pɨwɨha gaaha ausaatɨ kaundɨtandɨhatɨ naninyataise. Iyataatɨ sa pɨwa gaaha wana Kɨraisihomɨ gaahaiwa nyahɨ ko gaaho sanahɨhoe, taatɨ nehohɨwɨmaiwa nahatewaapɨ katahaare. Autaahaatɨho wuwanɨhura kahapaamapɨpa nahataapa kiyatɨ ahiyataise. Iyatɨ ko ipotɨhura kaitandɨhaiwaapɨ gwɨnyaasɨwaiwa ko sawahomɨhetɨ noaasandataise. Siyatɨ noaasandiwaiwa nɨngi netɨ wanɨ nanɨsatɨ amɨ otɨpɨpatɨ naninyataise, isɨhiyai nɨnɨ pɨwɨha kaiwa jɨhura taahɨwaiwetɨ noaasandiwaiwaapɨ ausaatɨ iwinjapwaatɨ kaundɨtando. 10 Ko jɨhura komɨ gwɨnyaasɨwaiwa siyatɨ noaasatatɨhaiwa kaiwa wanɨ komɨ isɨhiyaanangi netɨ naasiyaanenyamatɨ ahonyisatɨ ausaimanataise. Amɨ ko amɨtɨha gaaha gwɨnyaasɨwaiwa taahɨwaiwa kahatamatɨpetɨhaiwa yamɨhapataatɨhɨ watɨpɨhiya watɨpɨhandisahiyaunɨ amɨ itɨpɨho wiwa watɨpɨhaiwaunɨ mmondaatɨwo. 11 Jɨhura saiwa ipotɨ kaitandɨ Autaahaatɨho gwɨnyaasɨwaiwe. Gwɨnyaasɨwaiwaasɨ amɨ Jisasɨ Kɨraisiho nyangi nyainjatisɨho Awaisɨho otɨpɨpatɨ kaipatetapɨ ko aimɨ wanɨ kaiwa kiyataise. 12 Nyahɨ Kɨraisihopɨ aimɨ biyaatɨ gɨwunyaahaayo. Isɨ ko Jisaasimo nyangisɨ nanyamaasi Autaahaatɨhoaapɨhɨ niyonɨhɨ nyahɨ wɨndɨ yamaayaatɨ nanɨhiyaatɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ detɨ komɨhinɨ naitɨhaawe. 13 Isɨ nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatɨtaano: Nɨnɨ sapɨ otɨpɨpatɨ Autaahaatɨhomɨ kiyonɨhɨ kandapɨ nɨnɨ naaŋatɨ yaasɨhandɨ netɨ napwɨtɨtɨ bimotɨhandapɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ gɨmunyaapɨse. Pɨhɨtɨwɨ sahɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ yatɨhɨmitane. Owe. Nɨngisɨ naaŋɨhaiwa nanoaipasɨwɨmaiwaapɨ sahɨ nehɨ tɨhaapaiwɨ maaritɨwɨse. Sandɨ nɨngi nanoaipasɨtɨmandaahɨ amɨ sangi Autaahaatɨho japɨhɨ taatɨ nasamaatɨ jatatamanatɨ netɨ naasiyaatesamataise.
Epesaasihiya Andɨtitɨwɨ Bitoaitaatɨwɨ Porɨho Autaahaatɨhoai Pɨwaundataase
14 Nyamɨ Apɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho ko siyatɨ apɨpaahɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ nyangi netɨ ambɨpatɨ naasaipatetɨ nyamaamahɨwatɨ kaiwɨmaiwa saiwaapɨ gwɨnyapenataatɨ, amɨ nɨnɨ kopɨ nisɨ atotɨpatɨ maiwɨ ipesatɨ atotɨpɨwesatɨ gaapundataayo. 15 Ko sawaho nahatiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyaisunɨ amɨ yapɨpataapɨhɨ bimohiyɨhiyaisunɨ kiyatɨ ahɨwisɨho Sapɨhore. Sapɨhosɨ amɨ ko sawaho nahatiya yamɨhapataatɨhiyaisunɨ amɨ yapɨpataapɨhiyaisunɨ ambɨpatɨ nusoaasatɨ nisɨ manyinyaate, undatɨ ambɨhundataase. 16 So nyamɨ Apɨho apɨpaahɨ gaahaiwa taahɨwaiwa sangi nasamɨtandɨ namɨhanatɨ tɨmanatɨ ahiyataise. Isɨ ko komɨ Itɨpɨho Gaaho samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ tisaahɨwatɨ gaamatɨ nasamɨtaise. Nasanyatɨ sangi netɨ watɨpɨsamatɨ andɨtisaiwɨtaise, sahɨ noaipapɨ daahɨ watɨpɨtɨwɨ andɨtitɨtaatɨwo. 17 Amɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Kɨraisiho nasatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimɨtandɨ nɨnɨ gaapundataayo. Iyonɨhɨ amɨ sahɨ isɨhiyai maarɨho numwɨtaatɨwɨhandɨ waatɨ awaindɨ anyaatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ noaipahonɨhɨ amɨ sahɨ isɨhiyai maarɨho akɨtɨnɨhɨ numwisaihɨ kandɨ noaipatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ watɨpɨtatɨ ahotɨtando, amɨ ipatamɨ damipatɨ tamɨrɨhɨrɨ mɨhatɨhɨ yapɨpataatɨhɨ notaatɨ ipati netɨ tɨtɨhiwatɨ isɨwatihɨ tɨtɨhɨ watɨpɨhatɨ ahetipatamataiwɨ watɨpɨhiyaatɨ bitoaitaatɨwo. 18 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ isɨhiya usa nahatiyaunɨ Kɨraisiho nyahɨ isɨhiyaanangi apɨpaahɨ aungwohandɨ awaindɨhandɨ komɨ maarɨho nanyamindɨhandɨ baiwɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ mmonɨwɨ biyatɨ nga sangi gisunyaatatɨ jainjapwaatamaitando. Amɨ Kɨraisiho komɨ maarɨho nyangi nanyamindɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨtatɨ, amɨ apɨpaahɨ utaarɨhandɨtatɨ, amɨ apɨpaahɨ mɨhaatɨ nɨwaatɨhandɨtatɨ, amɨ apɨpaahɨ mɨhaapɨ baahɨ tongɨhandɨtindɨhandɨ sahɨ nga baiwɨ mmonɨwɨ jainjapwaatɨtando. 19 Ye akɨte! Kɨraisiho nyahɨ isɨhiyaanangi komɨ maarɨho nanyamindɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhande. Awaindɨhandisɨ nyahɨ isɨhiyaanɨ kandɨ biyaatɨ wɨndɨ mmonaatɨ gwɨnyaawaatɨ, amɨ wɨndɨ biyatɨ nga namaanyesɨpatɨtaise. Setihɨhandɨ kandɨ amɨ nɨnɨ sapɨ gaapundataayo, amɨ sahɨ kandapɨ nga mmonɨwɨ gisunyaatɨtando. Siyatɨ sangi gisunyaatonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho sawahomɨhetɨ komɨ watɨpɨhaiwa amɨ ko bimindɨhandɨ tisaitatɨ gaamatɨ ahotimbɨpa kapa nahataapa samɨhetisangi tisaitatɨ gaamatɨ ahotɨtando. 20 Autaahaatɨho gaahore, koai nɨwimaitɨhaawo. Sawahomɨ watɨpɨhandɨ nyamɨhetɨ kaindɨhandaahɨ Autaahaatɨho nyahɨ wapa nga kaitɨhaawɨ nyahɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ wapa kanyitandɨ nunjenohɨtɨhandɨ nusatipɨhaatɨ autaahɨ wamwaaŋɨ awaindɨhandɨ netɨ andɨtɨnyiwataise. 21 Isɨ Kɨmɨko sanyisɨmoai isɨhiyaanɨ nahatiyaanɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaatɨ koaisaatɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaanɨnɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nunyaatɨ mepɨ autaahewaumwaitɨhaawo. Iyaatɨ wanɨmuraahiyaanunɨ amɨ ipotɨ ipotɨhuraahiyaunɨ nasisoaarɨ ambɨpatɨ awaipatɨ koai nunyaatɨ mepɨ autaahemwaitɨhaawo.