4
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ Komɨ Ambɨpatamɨhiyaanɨne
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Awaisɨhomɨhonɨnɨndɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawisonɨhɨ kandapɨ nepɨ nanɨpuhauhɨ nɨnɨ napwɨtɨtɨ bindataayo. Autaahaatɨhoai nuwipinjawɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ sangi nasɨsenatɨ gaasatihɨhiyaatɨtihɨ amɨ kandapɨ gwɨnyaataatɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ sangi sandɨ kasatataato: Sahɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ daiwɨ bitopɨ bimaawɨse, satataato. Kɨraisihomɨ isɨhiya usaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ sahɨ nasisoaarɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ bimaawɨ, amɨ kiyai pɨwɨha napaisaatundɨwɨ napaisaatɨtɨhapa kawiwɨse. Wapa tɨtɨhɨmetɨhapa sangi kasisaihɨhiyai ketɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyai kawitaatɨwɨ sangi wɨndɨ apomaasane. Sahɨ nɨnaasiyaatɨ samɨ maarɨho kiyai nunyawɨ namɨnɨwɨse. Aiwɨ kiya sangi naaŋɨhaiwa nasanyohɨwaiwa nepɨse. Sangi Itɨpɨho netɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ yatɨhɨsiwatɨ napaisaatisamatɨ wɨrɨhɨraahamatiyatɨ wɨsaisasatɨ jaiwatataise. Isɨ amɨ sɨkɨretɨ sahɨ kaiwɨ bimaawɨse. Nyahɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatamɨhiyaane. Iyataatɨ amɨ Itɨpɨho Gaaho Naasohɨhɨ nyahɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatamɨhiyaanamɨhetɨ bindataise. Amɨ kɨmɨkiyatɨ wɨndɨ nehɨ naasaindɨhɨ naitɨhaawɨ jatɨtɨhaawɨ Autaahaatɨho gaatatɨ nanyamaahiyaane, amɨ nyahɨ siyaanɨtɨmɨ naisaihɨ amɨ ko gaahapa kanyitandɨ gwɨnyaasɨpɨpa kapa nyangi kanyisatɨ gaamatɨ nanyamɨtando. Amɨ Awaisɨho (nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi nyainjatisɨho) nehɨ naasohɨhe. So Kɨraisihore. Iyatɨ amɨ daihɨra nehɨ naasairaapaahɨhɨ kɨmɨko Kɨraisihopɨ gwɨwunyaahaayo. Iyaatɨ amɨ kɨmɨko utaaho naasomɨ ambɨpata waapoho nehaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho nehɨ naasohɨhe. Iyatɨ ko nyahɨ isɨhiyaanɨ nahatiyaanamɨ Apɨhore. Iyatɨ ko Awaisɨho isɨhiyaanɨ nahatiyaanangi nyainjatisɨhore. Amɨ ko nahatiyaanamɨhetapɨ gaamatɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ, amɨ nahatiyaanamɨhatɨhɨ gaamatɨ bindataise. Kɨraisiho komɨ apɨpaahɨ gaahapa awaimbɨpa wapa nehɨ nyahɨ nɨnaasiyaanangi tɨtɨhɨ yawanaanapɨhapa nawɨho owehapa nehɨhapa nanyinyataise. Ko siyatɨ komɨ gaahandɨ nehɨhandɨ nyangi nanyamindɨmandɨ amɨ ko satatɨ, nɨnɨ apɨpaahɨ gaahonɨnɨ iparɨhonɨne, nyatatɨ nyamɨ maarɨhopɨhapa nyangi nanyisataise. Aihɨ amɨ sɨkandɨ Jisaasiho kaindɨmandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise. “Ko autaahɨ mɨhaatɨ niyataatɨ isɨhiya apɨpaahɨ taahɨtɨhandɨ wɨrɨsandɨhandi tunnatɨ yahwɨnatɨ numwaasawɨhiyai numwaasi niyataise. Iyatɨ amɨ ko isɨhiyai gaahapa nawɨho owehapa nehɨhapa komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhapa nunyataise”. Kɨma pɨwɨma satisɨma, “Ko autaahɨ mɨhotɨ niyataise,’ tisɨma satatise. Kɨraisiho jɨhɨnɨhɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ nasatɨ amɨ daahɨ mɨhaapɨ kɨmatɨ yapɨmbatamɨ nyepepɨ noaatɨpatɨ notaise tatise. 10 Amɨ ko yapɨpatamɨ nyepepɨ noaatɨpasɨho amɨ naasɨko tuwipatɨ nahataapai mɨtaahematɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ niyataise. Ko siyatɨ kaindɨmandɨ amɨ komɨ watɨpɨhanda nahataapai netɨ tɨtɨhematɨ gaahapemahonɨhɨ, amɨ kapa noaipatɨ tɨtɨhɨtatɨ gaatatɨ nahataapɨpɨhɨ komɨ ndɨhetɨ ahotɨtande. 11 Kɨmɨko komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ isɨhiyai gaahandɨ nehɨhandɨ kawɨsatɨ netɨ andɨtɨwiwatɨ amɨ otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ nunyataise. Nunyatɨ usaisɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ pɨwɨha awusoaitaatɨwɨ namɨhanatɨ natausaasataise. Amɨ usaisɨ otɨpɨpatɨ komɨ pɨwɨha katonɨhɨ atiwɨ nepɨ isɨhiyai kaundɨtaatɨwɨhatɨ nunyataise. Iyatɨ amɨ isɨhiya usaisɨ daiwɨ otɨpɨpatɨ komɨ pɨwɨha gaaha wanɨhaapɨ isɨhiyai kɨhapɨhɨ kɨhapɨhɨ kɨhatɨ kɨhata ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨhatɨ nunyataise. Iyatɨ amɨ usaisɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyai iwinjaawɨtopɨ andɨtɨwipɨ amɨ komɨ pɨwɨha gaaha wanɨhaamɨ baahɨ mɨhaapɨ awaiwaiwaapɨ isɨhiyai katɨwunjɨtaatɨwɨhatɨ nunyataise. 12 Kɨraisiho otɨpɨpatɨ gaahaiwa saiwa nyahɨ komɨ isɨhiyaanɨnɨ nawɨhiyawa otɨpɨpatamɨ akɨpɨpaisaatɨ kawitɨhaawɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanangi netɨ nyamanatɨ nanyinyataise. Siyaatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawisɨhaawɨ ko Kɨraisihomɨ ambɨpatɨ naasaipitamɨhiyaanɨnɨ noaipawa watɨpɨtɨtɨhaawo. 13 Komɨ otɨpɨpatɨ kɨmatɨ katɨnɨhɨ kaimɨ nowaatɨ nyahɨ nahatiyaanamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ naasaindaatɨhɨ nandaawa tɨmaamaitaatɨ, amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahopɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nehɨ naasaindɨndɨ kandɨ newaatɨ gwɨnyaawaatɨ mmonaatɨ amɨ kopɨ biyatɨ nanyesɨpatamahonɨhuraatɨtando. Iyaatɨ nyahɨ noaipawaatɨ utaaho aimɨ gwɨnyainjɨhomatiyaatɨ nyahɨ nyamɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ apɨpaahɨ watɨpɨtatɨ amɨ tɨtɨhɨ ngaatɨtando. Siyatɨ tɨtɨhɨtatɨ gaatonɨhɨ amɨ nyahɨ nyamɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ Kɨraisiho sawahomatiyaatɨ noaipawaatɨ amɨ sawaho tɨtɨho gaahotirɨhɨretɨ noaipasaihɨhuraatɨtando. 14 Amɨ siyaatɨ noaipɨhaawɨ nyahɨ wɨndɨ manyinya sangɨhiyaamatɨmetɨtɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ kopuho wo gwɨharaaho usaayaho durɨhɨraatɨhɨ mbɨpa itɨpɨho koai nesi kɨhihoaaŋemasɨhɨ notɨ nasataipatamatɨmaitɨhaawo. Isɨhiya atɨpatɨ isɨhiyai nawɨhaiwɨ jaipɨpa jaipaiwɨ nusepaapɨhaiwa kaiwunjohiyɨhiyaamɨhɨretɨ siyatɨ noaipataise. Isɨ kiya saiwɨ kiyohɨrɨhɨretɨ isɨhiya kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ sangɨ watɨpɨtahiyai wɨrapɨ aisi niyohɨrɨhɨra nyahɨ wɨndɨ namutɨhaawo. 15 Nyahɨ pɨwɨha jaipɨtɨha siyaha wɨndɨ atɨhomitɨhaawo. Amɨ isɨhiyaisɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ napaitaatɨ nunyaatɨ amɨ kiyai pɨwɨha nehɨ akɨtɨhaahɨhɨ kaundɨtɨhaawo. Siyahaawɨ nyahɨ noaipawaatɨ watɨpɨhiyaanimataatɨ, amɨ nyangi jɨhimatatɨ nyainjatisɨho Kɨraisihomɨhinɨ detɨ niyaatɨ koaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨhaawo. 16 Kɨraisiho jɨho mɨtɨho ambɨpatɨ nahandi ko jatataise. Ko siyatɨ jatihɨ ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhapa ikwauhɨrɨ ndɨha atihɨrɨ mɨtɨho ambɨpatɨ nahotaaha usetɨho katetɨ ikwɨhatɨ bindatɨ anɨtisatɨ tɨmaamaindataise. Sapa ambɨpatɨ nawɨpɨpa siyatɨ bitatɨ ahotatɨ netɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipɨhemasɨhɨ amɨ ambɨpatɨ noaipatɨ naasaipɨhɨndaise. Iyatɨ amɨ atɨtatɨ usetɨho andɨtatɨ ahendaatɨ ambɨpati netɨ anɨtisatɨ tɨtɨhɨ isɨwatataise. Sapa atɨtatɨ gwɨtɨtɨho usetɨho andɨtati mmatɨ nisɨhoaapo isɨwatatɨ otɨpɨpatɨ atɨpatɨ werɨhɨrɨ ambɨpati nunyataise. Nyahɨ Kɨraisihomɨ ambɨpatɨ naasaipitamɨhiyaanɨnɨ sɨretɨ siyatɨ nehɨ utaamo ambɨpatɨ otɨpɨpatɨ kairɨmɨretamatiyaatɨ nyahɨ maarɨho namɨnaatɨ ambɨpatɨ Kɨraisihomɨ naasaipatamɨhiyaanɨnɨ waatɨ taahiyɨhiyaanɨnɨ noaipawaatɨ watɨpɨtaatɨ bindɨhaayo.
Gɨwunyaahohiyɨhiya Kɨraisihomɨhɨrɨ Wanɨhɨretɨ Japepihɨrɨwɨse
17 Nɨnɨ Awaisɨhomɨhonɨnisɨ amɨ komɨ watɨpɨhandɨ sahɨ samɨ jɨhɨ jahɨrɨhɨretapɨhaiwa kamaitaatɨwɨ pɨwɨha watɨpɨha kasatɨtandiyo. Isɨhiya Autaahaatɨhopɨ namusesɨpatatɨ amɨ kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Kiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwa nehɨhaiwe. 18 Kiya wɨndɨ monɨwɨhiye. Aiwɨ amɨ kiya atitaatɨwɨ pohipiyawaayowo. Aiwɨ kiya Autaahaatɨho komɨ isɨhiya wanɨhɨra gaahɨretɨ bimɨtaatɨwɨ numwindɨhandamɨ ipaahaapɨ bindawaahiyaare. 19 Aiwɨ kiya kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ mamaawahiye, amɨ nehɨ nanɨhaiwɨ waakɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiye. Kiya kiyaanɨhɨ nasisoaarɨ amɨ mwɨtetɨwɨ maipɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kaitaatɨwɨ maarɨho nusoaasawɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨmapɨ kaiwɨhiye. 20 Amɨ Kɨraisihopɨ sangi saiwɨ sɨretɨ katɨwɨsasawaamaayopo. 21 Sangi aimɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha katɨwɨsasauhɨ sahɨ aimɨ atisopo. Aihɨ amɨ nɨngi aimɨ gɨnunyatataise. Pɨwɨha Gaaha Wanɨhaamɨ pɨwɨha akaaha Kɨraisihopɨtɨha aimɨ sahɨ atisohɨhaapɨ isɨhiya aimɨ katɨwɨsasopo. 22 Sahɨ samɨ jahɨrɨhɨretɨ namaitaatɨwɨ aimɨ katɨwɨsasopo. Maipɨhaiwetɨ jɨhɨ daiwɨ bimohɨtɨhandɨ amɨ isɨhiyai naharɨho numwindɨhandɨ namaitaatɨwo. Maarɨho jahɨhomɨhaiwa noaipatɨ daahɨ apɨpaahɨ maipɨndaise, amɨ kaiwa kaitaatɨwɨ isɨhiyaisɨ netɨ aisi notaiso. Aihɨ kaiwa kaitaatɨwɨ isɨhiya maaritɨwɨmawaayowo. Iyauhɨ kaiwa kiyai daihɨra asɨra nosasɨndaatɨwɨhɨra numwaasi notaise. 23 Amɨ sangi aimɨ katɨwɨsasopo, sahɨ maarɨho wanɨho asoho naitaatɨwo. 24 Aiwɨ sahɨ utaaho wanɨho asohomataiwɨ noaipaitaatɨwo. Sangi Autaahaatɨho netɨ wanɨhiyaatɨ asɨyɨhiyaatesamataise, amɨ sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahɨsisɨho sawahomataiwɨ apɨpaahɨ gaahiyaatimatɨwɨ, amɨ sahɨ nehɨ sawahopaahaiwɨ tɨtɨhɨ ko sawahomɨhiyaatimatɨtaatɨwo.
25 Isɨ sahɨ pɨwɨha jaipɨpa katɨwɨ kamanɨwɨse. Nehɨ pɨwɨha akɨtɨhaahɨhɨ sahɨ ususaatɨ kanɨwɨse, amɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipitɨ Kɨraisihomɨhatamɨhiyaaniso. 26 Sangi wɨndɨ apomaasane. Amɨ sangi aposonɨhɨ wiwa sahɨ maipɨhandɨ kaitaawɨ jaawo. Amɨ sahɨ jaawo. Wiwa sangi aposindɨhandɨ kandɨnɨhɨ ahotɨmɨ niyonɨhɨ amɨ sangi taatɨ kiyaatangisɨnɨhɨ aposamɨ niyonɨhɨ wiwa ipɨho notɨ namaatipaitaiso. 27 Sahɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ utaaho maipɨhoai nɨwupwaapɨ kopɨ maasomwaaŋɨ wɨndɨ namaawupwɨse. Nɨwusaihɨ sangi netɨ japatitaiso. 28 Isɨhiya taawɨ ikonohiyɨhiya kiyaamɨ ikopa namapɨse. Namaposawɨ kiya sawanaamɨ ikwɨra otɨpɨpatɨ kaiwɨse. Kiya itatamanɨnɨwɨ bimɨtaatɨwɨhapa kiyai kaiwɨ nepɨse. Amɨ kiya siyawaawɨ kiya wapaisahiyaatɨwɨ amɨ kapa wapa isɨhiya andɨtɨmitɨwɨ amɨ kahapaamapɨpa owehiyai nunyawɨ iwɨtatamanɨtaatɨwo. 29 Sahɨ pɨwaatawaahura pɨwɨha isɨhiyai yaawatɨ apowatɨ netɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nusopɨsasɨnɨha kamaatɨwɨse. Amɨ nehɨ pɨwɨha gaaha isɨhiyai kiya gaahɨretɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨhaahɨhɨ amɨ kiyai andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanɨtandɨhɨretapɨha katɨwɨse. Saisaihɨ amɨ samɨ pɨwɨha isɨhiya atisohiyɨhiyai gaahatɨ kawitando. 30 Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoai naaŋatɨ yaawatɨ mɨmaipɨwimatɨhandɨ namunyawɨse. So Itɨpɨho Gaaso sangi sasatatɨ, “Sahɨ aimɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaate,” sasatatɨ netɨ nasisataise. Iyatɨ amɨ satatɨ Autaahaatɨho sangi apɨpaahɨ kiyaatangisɨnɨhɨ ipotɨhandɨ nasamaitandɨ nasamɨhainjɨhiyaatisɨ kura noaipahonɨhɨ sangi nasamaitaise, tatɨ kasatatɨ samɨhatɨhɨ bimɨtandɨ Autaahaatɨho ahɨwihɨhore. 31 Sahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ nasinaamanatɨ amɨ aposatɨ amɨ maipɨtɨwɨ itɨhɨmaatɨwɨse. Apopɨpaisawɨ waapɨhɨtɨwɨ itɨhɨtɨwɨ isɨhiyai yaawɨhandɨ nunyawɨ konyahɨmaatɨwɨse. Maipɨhapa apɨpaahɨ wɨndɨ kamaiwɨse. 32 Wɨndɨ samaiwɨ amɨ sahɨ ususaatɨ gaahatɨ kainɨwɨ maarɨho namɨnɨwɨse. Aiwɨ samɨ maipɨhaiwa Kɨraisihoetapɨ Autaahaatɨho nesamasɨpatamataiwɨ ususaatɨ samɨ maipɨhaiwa nemapɨse.