5
Nyahɨ Nausainjɨtɨhandetɨ Daayaatɨ Bimɨtɨhaawo
Autaahaatɨho sangisɨ maarɨho apɨpaahɨ waatɨ awaindɨhandɨ nasanyahiyaate, amɨ sahɨ komɨ manyinyaatɨtiho. Isɨ amɨ sahɨ komɨ manyinyaatisɨ ko Autaahaatɨho kairɨhɨrɨ kɨretɨ mmonɨwɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho nunyawɨse, amɨ Kɨraisiho nyangi apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ awaindɨhandɨ maarɨho nanyinyataatɨ komɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨhoai nunyainjɨpatamataiwo. Iyatɨ ko komɨ ambɨpatɨ nyangi nyatatamanɨtandɨ nandapa kohasɨpɨho waamainjotatɨ jɨpiyahapa ko maaritatɨ nehapa Autaahaatɨhoai tɨhɨwɨ nunyohɨpatamatiyatɨ nunyainjɨpatamataiwo.
Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatisɨ isɨhiya namaatotɨhandamɨ ipaahaapɨ usɨhiya amɨ asɨhiya samɨ sɨwoyaametatɨ amɨ sɨwaasiyaametahiyaisawɨ samɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ wɨndɨ tɨmaamaamaipɨse. Aiwɨ amɨ wiwa ainjotahaiwa isɨhiya kamaayohɨwaiwa suhɨramataiwɨ kamaiwɨse. Aiwɨ amɨ kahapaamapɨpa usaamɨhapaapɨ sangi wɨndɨ akɨmaasisane. Aiwɨ amɨ sahɨ saiwaapɨ pɨwɨha nehɨ masɨhonjisangi samɨhatɨhɨ nesi kanɨwɨ mbɨpaara nesi sangi atɨhomɨsamatɨ namoaipane. Apɨpaahɨ owetane. Saiwaapɨ pɨwɨha Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ isɨhiya kanɨwɨ katɨtaatɨwɨhiyaametiso. Isɨhiya asɨhiya amɨ usɨhiyaamɨ ambɨpatapɨ mapɨpaisahaiwa sahɨ wɨndɨ kamaatɨwɨse. Aiwɨ ipɨpa maatɨmaatɨtɨwɨ asɨhiyaamɨ ambɨpatapɨ pɨwɨha kamaatɨwɨse amɨtɨha owehiya naharɨhiyaamatɨtɨwo. Saiwa Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ isɨhiyaanɨ katɨtɨhaawɨ tɨtɨhɨmaahe. Amɨ nyahɨ nehɨ kɨmɨkaiwa nanyamisɨho Autaahaatɨhoai gaahɨretɨ gwɨnyaawaatɨ kopɨ yapɨpaisaatɨ koai saundaatɨ, ‘kɨnyɨ gaahoŋɨ iparɨhoŋe gaare,’ undɨtɨhaawe. Sahɨ pɨwɨha kɨmaapɨ baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. Isɨhiya usɨhiya asɨhiya apwaatiyaametahiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaunɨ, amɨ asɨhiya usɨhiyaamɨ ambɨpatapɨ pɨwɨha mapɨpaisɨhaiwa katohiyɨhiyaunɨ, amɨ isɨhiya usaamɨhapaapɨ akɨwisawɨhiya nehɨ kiyai sawanaapɨhapaapaahaiwɨmapɨhiya, amɨ kiya saiwai nepɨ jaipɨtaho autaahaatɨhoemapɨ kopɨ gaapundɨwɨ mepɨ autaahepumahohiyɨhiya Kɨraisihounɨ, amɨ Autaahaatɨhounɨ komɨ isɨhiyai gaahaiwa aimɨ nunyatɨ kaihɨ nepɨ isɨwatɨwɨ kiyaamɨhaiwaatiwaiwa nihɨrɨnatɨ owetɨtaise. Sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ bitopɨse, amɨ wiwa pɨwɨha maipɨhapa nehɨhapa wɨndɨ akɨtɨhapaametɨhapa sahɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨhɨretapɨ kasatɨtaawo. Amɨ sandɨ nɨnɨ sangi taatɨ kasatohɨwɨmaiwa kaiwa isɨhiyai katɨwɨ kiyohiyɨhiyaamɨhetɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ ahondaise. Isɨ amɨ isɨhiya saiwa kaiwɨ komɨ pɨwɨha nepumahohiyɨhiyai tipɨtapaatɨ usondandɨhiyaatihɨsato. Isɨ amɨ sahɨ isɨhiya saiwɨhiyaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨ dahomaiwɨse. Jɨhura sahɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimambɨwɨhiyaate. Asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimauhɨ amɨ wanɨ Awaisɨho nasamaatɨ nausainjɨtɨhandetɨ netɨ ahɨsihɨ bindawaayopo. Isɨ sahɨ noaipapɨ nausainjɨtɨhandamɨhiyaatimatɨwɨ kandɨ nausainjɨtɨhandetɨ daiwɨ bimaawɨse. Autaahaatɨhomɨ nausainjɨtɨhandaatɨhɨ daimbɨ bindapaapaahɨ amɨ katamɨ nandapa akɨpɨpa siyahapa noaipaitaise. Apɨpaahɨ tɨtɨhaiwa amɨ apɨpaahɨ gaahaiwa amɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhaiwaahɨhɨ noaipaitaise, amɨ saiwa tɨtɨhɨ nausainjɨtɨhandamɨhaiwaaso. 10 Sahɨ samɨ andɨtatɨ napamapɨ Awaisɨho kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya gaahaiwa kaitaatɨwɨ gwɨnyaatɨ maaritiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ amɨ kaiwa kaiwɨse. 11 Isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyaisawɨ maasɨ kiya kiyohɨwaiwa sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse, amɨ saiwaahɨ asahatindɨtɨhapɨhaiwaaso. Iyatɨ amɨ saiwa isɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨhapa akɨpɨpa apɨpaahɨ owehaiwaare. Amɨ saiwa maipɨhaiwa asahatindɨtɨhapɨhaiwa sahɨ nepɨ autemapɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ auta ahiyawɨse. 12 Nɨnɨ isɨhiya maipɨhaiwa noaatɨwɨ noaatɨhepɨ isɨhiya usa maawinjɨhauhɨ kiyohɨwaiwaapɨ wɨndɨ kamaatɨto, amɨ saiwa mapɨpaisɨhaiwaaso. 13 Saiwa maipɨhaiwa noaasawɨ isɨhiya kiyawaasohɨwaiwa amɨ nausainjɨtɨhandɨ netɨ autemahonɨhɨ kaiwa apɨpaahɨ maipɨhaiwaatanɨhɨ isɨhiya mmonɨnɨwɨ namaitaapo. 14 Wapa apɨpaahɨ maipɨhapa nahataapa nausainjɨtɨhandɨ ausaimanimbɨpa kapaanɨhɨ owetɨtaise. Amɨ kɨmandɨ saindɨmandapɨ pɨwɨha aimɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:
“Nanopotingɨhonye nepape. Napopɨ ahotingɨhonye kɨnyɨ anɨmwaahɨpatɨ namasi nepape amɨ Kɨraisiho gi nangusaatɨto,”
tatɨ jɨpatɨpindise. 15 Isɨ sahɨ daayohetetɨ bimohetetɨ baiwɨ jaawɨ jatɨnɨwɨhiyaato. Amɨtɨha gaaha gwɨnyaapɨhiyaatɨ bimaawɨse. O amɨtɨha owehiya nahariwɨhiyaamɨhamwaaŋɨ bɨmimaawɨse. 16 Wanɨ kɨmura asisɨha apɨpaahɨ maipɨhura bindɨhaayono. Isɨ amɨ sahɨ asisɨha wa namihɨrɨwɨ amɨ asisɨha nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ tisaipɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨse. 17 Isɨ sahɨ nahɨriwɨ amɨtɨha gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ owehiyaamatɨmaiwɨse. Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sahɨ wapa kaitaatɨwɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa daapɨ mmonɨwɨ nepɨ kapa sahɨ kaiwɨse.
18 Sahɨ waapoho wainɨhandɨ pɨhɨtɨwɨ wɨndɨ namaanɨwɨse, amɨ waapoho wainɨhandɨ sandɨ sangi netɨ nasopɨsasɨtaiso. Amɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahohɨ sahɨ pɨhɨtɨwɨ nepɨ samɨhetɨ tisisaitane. 19 Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usaisawɨ pɨwanawaahura aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨhɨramɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotirɨhɨrunɨ, amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatamɨ aunɨhɨhɨramɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotirɨhɨrunɨ amɨ aunɨhɨhɨrɨ wiwa Itɨpɨho Gaaho samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ gisunyaahonɨhɨrunɨ nepɨ samɨ pɨwɨhemapɨ ahoyanɨwɨ aunɨhɨtɨwɨ pɨwanɨwɨse. Saiwɨ nepɨ sahɨ samɨ maahomwaaŋapunɨ amɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapunɨ Awaisɨhoai aunɨhundɨwɨ aunɨhɨtɨwɨ komɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumapɨse. 20 Aiwɨ amɨ nyangi nyainjatisɨho Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ ambɨpataahɨ nahataapa sangi nasoaipasɨpɨpaapunɨ amɨ nasisoaarɨ nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare” undɨwɨse.
Apwaataatunɨ Amɨ Warɨhounɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhɨretɨ Bimɨtaatɨmɨhandapɨ Porɨho Kandaase
21 Aiwɨ amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ Awaisɨhoe tɨwɨ koai nepɨ autaahɨ isɨwatɨwɨ amɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyohɨpatamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ ususaatɨ usaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse. 22 Sahɨ asɨhiyaate, samɨ sɨwoyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse, amɨ sahɨ Awaisɨho Kɨraisihomɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyohɨpatamataiwo. 23 Amɨ nɨnɨ sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Woho so apopaatɨ apwaataatamɨ jɨho mɨtɨhore, amɨ Kɨraisiho isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhomatiyato. 24 Isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya siya Kɨraisihomɨ ambɨpate. Aihɨ amɨ Kɨraisiho kiyai japɨhɨ numwaataise. 25 Warisaate, sahɨ baiwɨ napaitɨwɨ maarɨho samɨ sɨwaasisai nunyawɨse, amɨ Kɨraisiho komɨ isɨhiyai maarɨho nunyataatɨ kiyai iwɨtatamanɨtandɨ komɨ ambɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nunyainjɨpatamataiwo. 26 Ko komɨ isɨhiyai Autaahaatɨho numwaitandɨ ko sawaho Autaahaatɨhoai nunyanataise. Kɨraisiho pɨwɨhaaraahunɨ amɨ waapohoraahunɨ komɨ isɨhiyai baawusatɨ popɨtumataise, amɨ kiya noaipapɨ komɨ ndɨhetɨ maipɨhandamɨ kipatɨ atɨha atataaha, amɨ tataipatɨ owetatɨ tɨtɨhɨ gaahiya popɨtɨhiya apopaatɨ apwaimaamaatɨ sɨtɨhɨrɨ ahotatɨ weŋɨhaatɨ namaatɨtandɨ tɨmetisaamaatamataiwɨhiya noaipaitaatɨwo. 27 Amɨ kiya setahiyaatawaawɨ ainahiyɨhiya maipɨhapaamɨ kipɨ atɨha owetatɨ amɨ wapa mɨmaipɨmetahiya apopaatɨ apwaimaamaatɨ weŋɨhaatɨ namaatɨtandɨ tɨmetisaamaatamataiwɨhiya komɨ ndɨhetɨ noaipaitaatɨwo. 28 Isɨ amɨ sɨkɨretɨ sahɨ usɨhiyaatɨ samɨ sɨwaasisai maarɨho nunyawɨse, amɨ sahɨ samɨ ambɨpati maarɨho nunyohɨpatamataiwo. Woho komɨ apwaataati maarɨho numwisɨho so amɨ ko sawaho maarɨho namɨnahore. 29 Utaaho wo komɨ ambɨpatapɨ pohipiyatɨ kati netɨ nopɨsasataamaise. Owetise. Amɨ Komɨ ambɨpati nandapa nunyatɨ biyatɨ itatamanatɨ jatataise. 30 Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato, nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨ komɨ ambɨpatamatiyaahiyaanɨnɨtihɨto. 31 Iyataatɨ amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindihɨto:
“Ko woho komɨ saniyɨ sapiyai namasi notɨ amɨ komɨ apwaataatisatɨ tɨmaamaitataataahɨ kasanyurɨ nehɨ utaaho naasomataimɨ noaipamaise,”
tihɨto. 32 Kɨma pɨwɨmaatɨhɨ sɨwipatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ noaasandataise. Aihɨ nɨnɨ kɨma pɨwɨmaapɨ saindɨ Kɨraisihounɨ amɨ komɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaunɨ tɨmaamaitɨwɨ utaaho nehɨ naasomataiwɨ noaipahohɨrɨhɨretapɨ kandaase ndɨ nɨnɨ mmonataayo. 33 Iyataahandɨ kandɨ kɨma pɨwɨma sahɨ usɨhiyaatɨ nehɨ nɨnaasɨkiyaatapɨ kandaase. Amɨ sahɨ nehɨ nɨnaasoŋɨ kinyɨ kɨwaamaati kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨhingɨpatamataimbɨ akɨtɨnɨhɨ numwɨtaapo. Aisaihɨ amɨ asɨhiyaatɨ nehɨ nɨnaasaamɨhɨ kaatamɨ warɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ sanotɨ amɨ koai kaatɨ netɨ autaahɨ isɨwatane.