6
Porɨho Manyinyaunɨ Saniya Sapiyaunɨ Bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ Pɨwɨha Kandaase
Sahɨ manyinyaatɨ samɨ sɨniya japiyai atɨwiwɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse, amɨ sahɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaapɨhiyaatiso. Amɨ sahɨ sandɨ saiwɨ kaitaatɨwɨ Awaisɨho maaritatɨ tɨtɨhɨ gaahande. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:
“Kɨnyɨ kinyɨ kɨniyɨ gapiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnumbwɨ amɨ kasanyuramɨ pɨwɨha baimbɨ atɨwimbɨ japepihɨrɨme,”
tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ kɨmba wɨnɨhapɨpa jɨhapaare. Iyataatɨ kapaamɨ wapa akɨpɨpa noaipaitandɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ katahaapɨhaare. Ka pɨwa akɨtɨnɨhɨ watɨpɨtatɨ satatɨ jɨpatɨpindisɨhaapɨto.
“Kɨnyɨ saimbɨ kiyapaapaahɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ wapa kɨnyɨ kaingɨpɨpa tɨtɨhɨ nga noaipatɨ amɨ kɨnyɨ yapɨpataapɨhɨ nga baimbɨ utaarɨhandetɨ bimɨtaise,”
tatɨ jɨpatɨpindise. Amɨ sahɨ sapiyaatɨ samɨ manyinyai kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ nusopɨsasɨwɨ apowatɨ, amɨ sapɨ apowɨtandɨhaiwa wiwa kamaawiwɨse. Amɨ nehɨ Awaisɨho mmonataatɨ gaatɨtandɨhɨretɨ tɨtɨhepumapɨ, amɨ Awaisɨhomɨhaiwa kiyai sahɨ nunjawɨ amɨ komɨ pɨwɨha wɨnɨhundɨwɨ katɨwunjawɨse.
Porɨho Otɨpɨpatɨhiyaapunɨ Iwinjatohiyɨhiyaapunɨ Pɨwɨha Kandaase
Sahɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaatɨ nawɨho namepɨ otɨpɨpatɨ nehɨhatɨ kiyohiyɨhyaate, sangi jainjatohiyɨhiya kɨmaapɨ yapɨpatambɨhiyaamɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ yaiwɨ, amɨ kiyai nepɨ autaahɨ isɨwatɨwɨ, amɨ maarɨho gaahoaisawɨ kiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨse, amɨ sahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnutataiwo. Sahɨ sandɨ sangi jainjatohiyɨhiya detɨ bitopɨ jainjasaihɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ kiya sangi gaahiyaate satɨtaatɨwɨhɨretɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Sahɨ Kɨraisihoai atɨwiwɨ komɨ asɨmoaatɨtɨhɨ pɨniyohɨpatamataiwɨ Autaahaatɨho maaritimbɨpa samɨ maarɨho nahatoaisawɨ kaiwɨse. Sahɨ samɨ otɨpɨpatɨ maarɨho gaatonɨhɨ ŋahɨŋahɨtɨwɨ kaiwɨse. Aiwɨ Awaisɨho sawahomɨ otɨpɨpatɨ kawisɨhaayono tɨwɨ kaiwɨse. Amɨ nehɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyaamɨ otɨpɨpatɨ kawisɨhaayo, tɨwɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Amɨ gwɨnyaapɨse. Utaaho wo ipatisanatɨ otɨpɨpatɨ nga kaisɨhoai Awaisɨho wihoaaŋɨhandɨ gaahandɨ numwɨtaise. Sandɨ utaaho nawɨho nametɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoaisunɨ amɨ utaaho wo awaisɨho womɨ otɨpɨpatɨ nehɨhatɨ wɨndɨ kamaayahoaisunɨ ahoyatɨ Kawitaise. Amɨ sahɨ awaisawɨhiyaatɨ samɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨma nawɨho namepɨ kasisauhɨ iwinjatohiyɨhiyaate, samɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmai gaahatɨ kawiwɨse. Aiwɨ sahɨ kiyai wiwa yawɨhaiwa kaundɨwɨ kamaawiwɨse. Gwɨnyaapɨse! Sangisunɨ amɨ kiyaisunɨ ahoyatɨ jainjatisɨho Awaisɨho yamɨhapataatɨhɨ bindataise. Iyatɨ amɨ ko isɨhiya nahatiyai naasaipitɨ katɨ kawisahore.
Pwɨsɨpɨ Yaipa Nahataapa Autaahaatɨho Sangi Nasamimbɨpa Nepɨ Nipaatɨwɨ Niyopɨ Isɨwatɨwɨse
10 Nɨnɨ sangi pɨwɨha kɨma ipotɨha awaisɨha kasatɨtandiyo. Sahɨ Awaisɨhoaisawɨ baiwɨ tɨmaamaitɨwɨ ko sangi netɨ watɨpɨsamahonɨhɨ amɨ komɨ watɨpɨhanda watɨpɨtɨwɨ bitosawɨse. 11 Autaahaatɨho sangi komɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ nasamimbɨpa nahataapa anɨtiwɨ isɨpɨ bitosawɨse, amɨ kapaaraahɨ utaaho maipɨho Bwaasɨrɨhɨramɨ jaipɨpa maipɨhapa tipɨndɨwɨ nemaitaatɨwo. 12 Amɨ nyahɨ nehɨ yapɨpatambɨ isɨhiyaisaatɨ tunaatɨ yahwɨnɨhaamaayo. Sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Nyahɨ itɨpɨho maipɨhapa watɨpɨhandisahapaisaatunɨ, amɨ wiwa watɨpɨhaiwa watɨpɨhandisahaiwa kahapaamapɨpai autaahɨ tuwipataatɨhɨ jatiwaiwaisaatunɨ, amɨ wapa watɨpɨhapa kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ isɨhiyai apatɨhamatiyahaiwetɨ bimohurɨmura jatiwaiwaisaatɨ taawa tunnɨhaayo. 13 Isɨ saiwa sɨkiyahaiwaapɨ Autaahaatɨho sangi pwɨsɨpɨ yaipatɨ nasamimbɨpa nahataapa nepɨ baiwɨ isɨwatawa jatɨwɨse. Uta Maipɨhomɨ asisɨha maipɨha noaipahonɨhura kapaaraahɨ sahɨ tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwo. Saiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnɨwɨ amɨ wɨndɨ yamaanɨhɨmapɨ yapɨpatɨ aunahɨpatɨ isɨpɨ kiyaatɨnɨhɨ kapɨhɨ bitoaitaatɨwo. 14 Isɨ amɨ sahɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse, pɨwɨha akaaha akɨtɨha nepɨ samɨ yamepatamataiwɨ anɨtiwɨ wɨsasanɨwɨ nipaatɨwo. Aiwɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ tɨtɨhɨ gaahɨretɨ isɨhiyaisawɨ pɨwanɨwɨ daiwɨ bimohɨtɨhandɨ nepɨ wapa watɨpɨhapa kɨrɨwipati netɨ nisapuhonɨhɨ amɨ wapa kɨrɨwipati netɨ nopɨsasɨtotɨhapa tiwaraitandɨ namaasahohɨpatamataiwɨ samɨ kɨrɨwipatɨ namaasapɨ nipaatɨwɨse. 15 Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisatɨ maarɨho naasohɨtihɨ pɨwaundatɨ nahowindɨhandapɨ sahɨ pɨwɨha wanɨha gaaha ausaitaatɨwɨ nepɨ tɨmanɨnɨhohɨtɨhandɨ samɨ asuipatamataiwɨ nipaatɨwɨse. 16 Sapa nahataapa nepɨ isɨwatawa amɨ kapaamɨ tiwatɨhaatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ samɨ matoaatɨpatamataiwɨ nepɨ niwowɨse, amɨ Uta Maipɨho samɨhetɨ sisɨha tɨhwɨtisɨhaamatiyatɨ yaipatɨ yotiwaiwa katetapɨ tiwaraitando. 17 Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho sangisɨ japɨhɨ nasamaasɨtɨhandɨ samɨ tingaatɨha ainɨhɨramataiwɨ samɨ mɨtɨhoaatɨhɨ nahato namaasapɨ nipaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Itɨpɨho Gaaho namatanaatɨ tɨmwipɨhanaatɨ bainatɨhɨramatiyahanaatɨ nasaminanaatɨ nepɨ pwɨsɨpatɨ bainatɨhɨremapɨ isɨpɨ gwɨsitɨwɨse. 18 Itɨpɨho Gaaho netɨ gisunyaatɨ amɨ andɨtisaihonɨhɨ Kɨretɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhanda sahɨ nasisoaarɨ wɨndɨ ikɨnnɨwɨ namaamɨhaapɨ kiyaatɨnɨhɨ gaapundɨwɨse. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gaapɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ andɨtitɨwɨ gaapundɨwɨse, wapa sahɨ nausetɨtihɨ naitaatɨwɨ maaritohɨpɨpa nahataapaapɨ nunjenɨwɨ gaapundɨwɨse. Aiwɨ andɨtitɨwɨ jatɨnɨwɨ tɨmetɨwɨ bitotawa gaapɨpatɨ wɨndɨ namaamɨhaapɨ ikɨmaanɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ gaapundɨwɨse. Autaahaatɨho komɨ isɨhiya nahatiyai iwɨtatamanatɨ amɨ andɨtɨwiwɨtandɨ sahɨ jaawɨ nasisoaarɨ mwɨtetɨwɨ gaapundɨwɨse. 19 Amɨ sahɨ nisapɨsangi gaapundɨwɨse, nɨnɨ pɨwɨha ausaatɨ katɨtandɨ tɨmetisanɨhura Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha naninyatɨ andɨtɨnihonɨhɨ nɨnɨ wɨndɨ yamaindɨ watɨpɨndɨ pɨwɨha wanɨha gaaha noaasandindɨhandɨ ausaimanɨtaano. 20 Autaahaatɨho nɨngi komɨ pɨwɨha kɨmɨka awusaitandɨ naninyatɨ natanoaasihɨhonɨne. Isɨ amɨ kɨmandɨ kandapɨ nɨnɨ napwɨtɨtɨ bindataayo. Sahɨ nisapɨ gaapundɨwɨse, amɨ pɨwɨha wanɨha gaaha ausaataahura nɨnɨ wɨndɨ yamaindɨ nehɨ watɨpɨhonɨnɨ isɨhiyai pɨwɨha kaundɨtaano amɨ kɨmɨka kaundɨtandɨhonɨniso.
Porɨho Pɨwɨha Ipotɨha Naisɨhiyai Asisɨha Gaahuraare Undataase
21 Nahataapa nɨngi nanoaipatɨ amɨ otɨpɨpatɨ nɨnɨ kaindɨ bimohɨpatapɨ Tikikaasiho sangi kasatɨtaise. Iyataatɨ Tikikaasiho so nyahɨ maarɨho waatɨ nunyaaho amɨ nyamatiyatɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaatɨ, amɨ komɨ otɨpɨpatɨ nga nawɨhiyatɨ kiyahore. 22 Nɨnɨ koai sangisenda nandusoaasataayo, amɨ tanyaaha kɨmandapo. Amɨ ko sangi netɨ andɨtɨsaiwatɨ amɨ nyahɨ kɨmbɨhɨ bimohɨrɨhɨretapɨ kiya sɨsaiwɨ bimopo, satatɨ kasatonɨhɨ amɨ sahɨ nyapɨ gwɨnyaitaatɨwo. 23 Naisɨhiyaate, sahɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nahatiyaatangi nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ, amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nepɨ wisaipɨ napaisaatisamaitaise. Sasimɨ amɨ sahɨ ususaatɨ naisɨhiyaatɨ maarɨho namɨndaatɨwɨhandɨ nasanyamɨ amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhandɨ watɨpɨhandɨ nasamɨtaise. 24 Nɨnɨ sapɨ saindɨ gaapundataayo, sahɨ nahatiyaatɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoai maarɨho taawɨ kiyaatɨnɨhɨ nunyohiyɨhiyaatangi Autaahaatɨho gaahatɨ kasitando.