3
Nyahɨ Wɨnɨhapɨpa Japepihɨrɨtɨhaawo E Kɨraisihopaahɨhɨ Gɨwunyaitɨhaawo?
Garesiyaahiyaate, samɨ amɨtɨha napa netɨ nasopɨsasihɨ amɨ sangi wɨndɨ namaasesɨpatatɨ naharimainje? Sangi ndɨ pɨwɨha asa asɨretɨ kasatihe? Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhandapɨha pɨwɨha tɨtɨhɨ baindɨ nasesɨpatɨ aimɨ nɨnɨ sangi kasato. Sahɨ pɨwɨma kɨmaapɨ katɨwɨse. Sahɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ japepihɨrotɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho newaayowo, e pɨwɨha gaaha Kɨraisiho kaiwaiwaapɨha atiwɨ akaahe, tɨwɨ gwɨnyaahotɨhandaahɨ Itɨpɨho newaayowo? Samɨ amɨtɨha aimɨ nasosasɨnataiso? Sahɨ samɨ dahopa wanɨhapa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoraahɨ namasawɨ kaiwɨ noaipapɨhiyaate. Saiwɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoraahɨ sahɨ samɨ dahopa wanɨhapa amɨ bimohɨtɨhandɨ wanɨhandɨ namasawɨ noaipaposawɨ, amɨ sahɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ sawanaatɨ nehɨ isɨhiyaatamɨ watɨpɨhanda dahopa daiwɨ owemaitaatɨwo? Amɨ sandɨhɨ tɨtɨhɨmaahe. Samɨhetɨ wiwa nasoaipasɨhɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahohɨwiwa nehɨhaiwa nasoaipatatɨ notɨ owetɨtando? Saiwa samɨhetɨ nasoaipasɨwiwa nehɨ nasoaipataamaise. Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho Gaaho nasanyatɨ komɨ watɨpɨhaiwa samɨ otɨhapɨhɨ kaiwɨmaiwa sahɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ napaitɨwɨ japepihɨrotɨhandapɨ Autaahaatɨho jasonataatɨ kiyataiso, e sahɨ pɨwɨha gaaha wanɨha atiwɨ nepɨ gwɨnyaahauhɨ kandapɨ komɨ watɨpɨhaiwa kaiso?
Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ Abɨraahamɨho kaindɨhandapɨ satatɨ ahotise. “Abɨraahamɨho Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaasɨhɨ Autaahaatɨho koai usonataatɨ kɨnyɨ tɨtɨhoŋe undataase,” tatɨ ahotise. Isɨ sahɨ sandapɨ gwɨnyaapɨse. Isɨhiya pɨwɨha gaaha wanɨha Kɨraisiho kaiwaiwaapɨha pɨwɨhaapɨ gɨwunyaahotɨhandaahɨ kiya noaipapɨ Abɨraahamɨhomɨ mwaaya maatiya saisatoyaimatawaayopo. Iyataatɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhɨ bimohiyɨhiya pɨwɨha gaaha wanɨha atiwɨ nepɨ kaapɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho sahɨ tɨtɨhiyaate, undɨtandɨhandapɨ Autaahaatɨho aimɨ jɨhura mmonatɨ gwɨnyaase. Iyataatɨ jɨhɨ aimɨhura Autaahaatɨho pɨwɨha gaaha wanɨha Abɨraahamɨhoai kaundisɨha satatɨ jɨpatɨpindise. “Kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaahingɨtɨhandaahɨ nɨnɨ isɨhiya nahatiyai gaahatɨ kawito,” tatɨ katisɨha jɨpatɨpindise. Abɨraahamɨho Autaahaatɨhopɨ nga gɨwunyaasɨhɨ Autaahaatɨho koai gaahatɨ kawipatamatiyatɨ amɨ nyangisangi gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi naasɨkatɨ kiyatɨ gaahatɨ kanyitaise.
10 Iyataatɨ isɨhiya satɨwɨ, nyahɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtɨhaawɨ gaare, tɨwɨ japepihɨrohiyɨhiyai Autaahaatɨho netɨ nopɨsasonɨhɨ kiya nepɨ nopɨsasɨndaapo. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise. “Utaaho wo wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Judaahiyai numwimbɨpaamɨ pɨwɨha nahata wɨndɨ biyatɨ minjapepihɨrataataahɨ koai Autaahaatɨho netɨ nopɨsasatɨ mɨmaipɨwisamaitaise,” tatɨ jɨpatɨpindise. 11 Utaaho wo ko wɨnɨhapɨpa japepihɨrindɨhandaahɨ ko noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhometɨtaise. Sandɨ apaapɨmaato, amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise. “Utaaho wo Autaahaatɨhopɨ nga gɨwunyaasɨho soaisaahɨhɨ Autaahaatɨho saundatɨ “kɨnyɨ tɨtɨhoŋe,” undonɨhohɨhɨ asɨtimatɨtandɨhandɨ netɨ nasisoaarɨ bimɨtaise,” tatɨ jɨpatɨpindise. 12 Wɨnɨhapɨpa japepihɨrotɨhandɨ sandɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨmaahe. Owetise. O amɨ sandɨ apaapɨmaato, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindihɨto. “Utaaso wɨnɨhapɨpa nahataapa biyatɨ japepihɨratɨ kapa katimbɨpa kaiso so biyatɨ nga bimɨtaise,” tatɨ jɨpatɨpindihɨto. 13 Amɨ wɨnɨhapɨpaahɨ sandaase. “Isɨhiya nahatiya wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha nahata wɨndɨ nga minjapepihɨrohiyɨhiya nepɨ nopɨsasɨnɨwɨ napopɨse,” ndaase. Satatɨ katihɨhandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise “Isɨhiya ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ tiwauhɨ nimaatohiyɨhiya apɨpaahɨ daahɨ nepɨ nopɨsasɨnɨwɨ napwɨtaatɨwɨhiye, tatɨ Autaahaatɨho usonataise,” tatɨ jɨpatɨpindise. Aihɨ amɨ nyapɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha satisɨhai Kɨraisiho nyamɨhetapɨ nematɨ, amɨ ko nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨhai netɨ akaahematɨ gaamatɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ napotaise. Iyatɨ ko ambɨpatɨ satatɨ, “Utaaho Autaahaatɨho netɨ nopɨsasihɨ netɨ nopɨsasinjɨhore,” tatɨhatɨ netaise. 14 Autaahaatɨho jɨhura Abɨraahamɨhomɨ isɨhiya ipotɨ ipotɨhiyai gaahatɨ kawitandɨ pɨwɨha tɨmanatɨ watɨpɨtatɨ wɨsasindɨhandɨ, amɨ wanɨ Kɨraisihoetapɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhiyai gaahatɨ kawɨsataise. Aihɨ amɨ Kɨraisiho napotaise, amɨ nyahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨho nyangi nanyamɨtandɨ katisɨho nanyɨnyonɨhɨ nyahɨ naitɨhaawo.
Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Wapa Kanyitandɨ Jɨhɨ Tɨmanatɨ Katimbɨpai Wɨndɨ Nemaamaitaise
15 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ yawanaanɨnɨ nahatewetɨ kiyohɨrɨhɨretapɨ namɨhandɨ nɨnɨ sandɨ katɨtandiyo. Amɨ utaahurɨ wurɨ yahurɨ wapa kaitaatɨmɨ pɨwɨha kanɨmɨ wɨsasisɨha wo netɨ nopɨsasatunɨ amɨ pɨwɨha kaasɨnɨ bihɨwainjatɨ wa ahɨmaitaise. 16 Autaahaatɨho Abɨraahamɨhopunɨ komɨ satɨhopunɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ kandaase. Iyataatɨ komɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ utɨpɨhoaatɨhapɨ, “kinyɨ gaasoya gaasisa,” tatɨ taahiyɨhiyaapɨ wɨndɨ katatɨ ahondaamaise. Owetise. Nehɨ tɨtɨhɨ naasopɨ, “gaasɨho,” ndaase. Iyataatɨ so, “gaasɨho,” tiso so Kɨraisihopɨse. 17 Kɨma pɨwɨma katohɨmaamɨ tanyaaha siyate: Jɨhura Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoaisatɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasatɨ ahiyataise. Iyatɨ pɨwɨha wɨsasisɨhaamɨ akɨpɨpa tɨtɨhɨ kaito ndaase. Aihɨ kɨnaungwɨha taahɨwaiwa 430 kiyatɨ aimɨ sanaihɨhura ipotɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Mosesihoetapɨ Judaahiyai numwimbɨpa noaipataise. Isɨ Autaahaatɨho pɨwɨha watɨpɨtatɨ katatɨ wɨsasatɨ ahaisɨhai wɨnɨhapɨpa wɨndɨ nemaamaitaise. Owetɨtaise. 18 O amɨ nyangi wɨnɨhapɨpa Abɨraahamɨhomɨ gaahandɨ Autaahaatɨho kawindɨhandɨ nyangi wɨnɨhapɨpa nga nanyɨnyonaahɨ, amɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai gaahandɨ kawitandɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ katindɨhandɨ noaipatɨ nehɨ pɨwɨhaatɨtaihe. Amɨ sandɨ wɨndɨ siyatɨmaahe. Apɨpaahɨ owe. Amɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai gaahatɨ kawitandɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasirɨhɨretɨ Komɨ gaahatɨ kawɨsatɨ nunyataise. 19 Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa saiwa napaapɨ Isɨraherɨhiyai numwisono. Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai wɨnɨhapɨpa nunyataise, amɨ tɨtɨhapa amɨ tɨtɨhɨmetɨhapa netɨ kiyai nunjɨtando. Abɨraahamɨhoai metɨho wo Autaahaatɨho numwɨtandɨ katisɨho nasonɨhuraatɨtandɨ nehɨ jɨhɨ sura ko sangɨ napisuraahɨhɨ wɨnɨhapɨpa ahotɨmɨ nasatɨ ko napihɨhurandaise. Iyataatɨ sapa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨmba jɨhura Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyai nunyataise. Numwihɨ kiya nepawɨ Autaahaatɨhomunɨ isɨhiyaamunɨ otɨhapɨhapɨho Mosesihoai nunyawaayopo. Iyauhɨ amɨ Mosesiho netatɨ komɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyai nunyataise. 20 Autaahaatɨho pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasisɨha utaaho wo otɨhapɨhapɨhoetapɨ Abɨraahamɨhoai kaundatɨ namumwise. Amɨ Pɨwɨha wɨsasohɨrɨhɨretɨ yahurɨ wɨsasamaise. Iyataahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho sawahounyaatɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasatɨ Abɨraahamɨhoai kaundirɨhɨretɨ wɨndɨ siyatɨ namoaipase, amɨ Autaahaatɨho nehɨ sawaho naasohɨhɨ kiyataato.
Wɨnɨhapɨpa Nyainjatataatɨ Saiwɨ Saiwɨ Kaiwɨse Nyatatɨ Nanyamaasi Kɨraisihoaapɨhɨnyamaitandɨhaapɨhaare
21 Wɨnɨhapɨpa saiwa Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai numwimbɨpa nepemaitatɨ Autaahaatɨho satatɨ, isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimɨtaapo, tatɨ Abɨraahamɨhoai kaundatɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ wɨsasatɨ ahaisɨhaisɨ kwɨtɨwatɨ ipɨhatisamaitaiso? Apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyataatɨ amɨ wɨnɨhapɨpa wipiyahapa ahotanɨhɨ kapa isɨhiya japepihɨrawaawɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨhapa ahotanaahɨ kapa kiya napaitɨwɨ japepihɨrisaihɨ Autaahaatɨho, sahɨ maipɨhiyaatisɨ pɨwɨha samɨhetɨ nutande, mundɨtaihe. 22 Siyatɨtɨtɨhatɨ katɨ owe. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨha jahɨhaatɨhapɨ satise, “Isɨhiya nahatiya maipɨhandaatɨhɨ aimɨ napwɨtɨwɨ bindawaayopo,” tatɨ katise. Iyataatɨ amɨ wapa gaahapa nanyamɨtandɨ Autaahaatɨho jɨhɨ tɨmanatɨ katimbɨpa nyahɨ naitɨhaahɨra nehɨ naasairaahɨhe. Iyataatɨ sɨra nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitɨhaawe. Sɨraapɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai gaahapa wapa kawɨsatɨ numwɨtandɨ tɨmanatɨ pɨwɨha katatɨ wɨsasimbɨpa nyahɨ naitɨhaawo.
23 Jɨhura Autaahaatɨho pɨwɨha watɨpɨtatɨ katatɨ wɨsasisɨha noaipaitandɨ jatohura wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai numwimbɨpa nyangi nyainjatihɨ bindɨhaayo. Sandɨ wɨnɨhapɨpa netɨ siyatɨ nanyapusɨhɨ napwɨtaatɨ katɨhɨ bindɨhaayo, amɨ Autaahaatɨho Pɨwɨha watɨpɨtatɨ katisɨha noaipahonɨhuraatɨtɨtando. 24 Siyatɨ wɨnɨhapɨpa nyainjatɨmɨ notɨ Kɨraisiho nasonɨhuraatɨtande. Kapa nyangi siyatɨ nyainjatataise, amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasaihɨ kandaahɨ Autaahaatɨho nyangi netɨ sawahoaisatɨ tɨtɨhɨhiyaanenyamaitando. 25 O wanɨhɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitɨhaahɨra noaipasɨhɨ amɨ nyahɨ kopɨ gɨwunyaahonɨhɨ nyangi jɨhɨ wɨnɨhapɨpa nyainjatindɨhandɨ aimɨ kandɨnɨhɨ owetamase.
Nyahɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahotɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaayaanɨnɨ Maatiyaanimatɨhaayo
26 Isɨ amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhandaahɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaatɨ maatiyaatimatawaayopo. 27 Sahɨ waapoho nehotɨndaahɨ amɨ sahɨ Kɨraisihoaisawɨ aimɨ tɨmaamaitauhɨ amɨ Autaahaatɨho sangi netɨ Kɨraisihomatetahiyaatesamataise. 28 Nyahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨnɨ so Judaahoe, so Judaahiyaamɨ dawaataatapɨhoe, so otɨpɨpatɨ nawɨho namehatɨ kaisɨhoe, so otɨpɨpatɨ usaamɨ kamaawisa nehɨhoe, amɨ so wohoe, saatɨ apopaate, taatɨ usona katɨtɨhaahandɨ owe, amɨ nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ tɨmaamaitotɨhandaahɨ noaipawaatɨ naisɨhiyaanimatɨhaayo. 29 Sahɨ noaipapɨ Kɨraisihomɨhiyaatimatawaawaahɨ sandɨhɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ Abɨraahamɨhomɨsangi mwaayaatɨ maatiyaatimatawaayopo. Isɨ jɨhura Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai kinyɨhiyai asɨyɨhiyaimatɨwɨ nasisoaarɨ kiyaanɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ numwɨto, tatɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ katatɨ ahaindɨhandɨ amɨ sahɨ naitaapo.