4
Nyahɨ Otɨpɨpatɨ Nawɨho Namewaatɨ Kiyaatɨ Nehɨ Otɨpɨpatɨhatɨmaamatiyaahiyaanɨ Kɨraisiho Nyapɨ Otɨpɨpatɨ Kaindɨhandaahɨ Noaipawa Autaahaatɨhomɨ Mwaayaanɨ Maatiyaanimatɨhaayo
Nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha sandɨha kasatɨtandiyo. Metɨho wo sapɨho kopɨhapa yapɨpatɨ amɨ ikɨpɨpa amɨ wapa wapa ko metopɨ ipotɨ gwɨnyanatɨ awaisɨhondaahura netɨ jatatɨ isɨwatɨtandɨ ko metɨhotisura womɨ ikwɨraatɨhɨ ahondaise. Aihɨ ko metopɨ sapɨho nurɨmɨhainjɨpɨpaunɨ amɨ ko metounɨ komɨhapa gohɨ iwinjatisɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ bindataise. Amɨ wo utaaho noaipatɨ awaisɨho womɨ netɨ otɨpɨpatɨhoematihɨ komɨ awaisɨho iwinjatipatamatiyatɨ. Metɨho siyatɨ komɨ iwinjatisɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ bimaamɨ naihɨ usa komɨhapa iwinjatɨmɨ nuwɨ sapɨho metɨho sawaho komɨhapa nenetisuraatanɨhɨ amɨ metɨho kapa netɨ jatatɨ nanatɨ kaitaise. Amɨ ko meto aimɨ gwɨnyanatɨ awaisɨhondaataahɨ usa koaisɨ jahɨra maawinjatɨtaapo. Owetɨtaise. Amɨ sɨkiyaatɨ nyangisangi metɨhonyaamatiyaatɨ bimainjaahiyaanɨne. Iyataatɨ itɨpɨho watɨpɨhaiwa watɨpɨhandisahaiwa yapɨpataapɨhunɨ amɨ tuwipataatɨhunɨ jatiwaiwaamɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ bimainjaahiyaanɨne. Nyahɨ siyaatɨ bimaamɨ niyonɨhɨ amɨ asisɨha Autaahaatɨho jɨhɨ tɨmanatɨ namɨhainjɨha ka tɨtɨhɨ noaipasɨhɨ kura sawahoaapɨhapɨ komɨ Mwaahoai maapɨ yapɨmbataapɨhɨ Autaahaatɨho netɨ natausaasataise. Aihɨ itapaatɨ apopa ko Autaahaatɨhomɨ Mwaahoai namotaise. Aihɨ amɨ ko nyahɨ isɨhiyaanamatiyatɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ sanotɨ kapa japepihɨrataise. Amɨ nyahɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ bimohiyɨhiyaanangi komɨ ambɨpatɨ nunyatɨ nuwatɨ nanyamaitando. Amɨ ko siyatɨ nyangisɨ nuwatɨ nanyamaatɨ watɨpɨhandɨ wandɨha nanyɨnyonɨhɨ amɨ nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaanɨnɨ maatiyaanimatɨtɨhaawo.
Iyataatɨ amɨ nyahɨ aimɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaanɨnɨ maatiyaanimatɨhaayo. Iyonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨhoai nyangisenda natausaasihɨ ko nasatɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bindataise. Siyatɨ Itɨpɨho bindataatɨ nyangisɨ netɨ gɨnyunyaasɨhɨ nyahɨ sataatɨ, “Apa apore. Nisɨ apo,” taatɨ Autaahaatɨhopɨ gaatɨhaayo. Aihɨ amɨ nyahɨ siyaatɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaanɨ maatiyaanimatɨhaayo. Aihɨ amɨ sahɨ jahɨra noaipapɨ nehɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatawaamaayopo. Owetise. Sahɨ nehɨ nɨnaasoŋɨ amɨ nɨnaasaaŋɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaatɨ maatiyaate. Isɨ amɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ Autaahaatɨho sangi nasamɨtandɨ nasamɨhanatɨ ahɨsimbɨpa kapa tɨtɨhɨ naitaapo.
Porɨho Garesiyaahiyaapɨ Pɨhɨtatɨ Nitanatɨ Gwɨnyaataise
Jɨhura sahɨ Autaahaatɨho akohopɨ wɨndɨ monɨwɨ nanɨpimatɨwɨ gɨmaawunyaapɨhiyaate. Aiwɨ sahɨ nehɨ itɨpɨho maapɨ yapɨmbatambɨ nehɨhapa autaahaatɨho akohometahomɨhapaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ bimambɨwɨhiyaate. Sahɨ saimbɨwɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ wanɨhɨ sahɨ Autaahaatɨho akohopɨ mmonɨwɨ gisunyaatataise. Amɨ nehɨ sahɨ sawanaatɨ andɨtitɨwɨ daahohɨtɨhanda Autaahaatɨhoai sahɨ usonawaamaayopo. Owe. Nehɨ Autaahaatɨho sawaho sangisaapɨhɨ ausaimanɨnataise. Isɨ amɨ sahɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ nehɨ maapɨ nosasɨnatɨ napaimbɨpa sangisɨ wɨndɨ netɨ gaahapa nasanyatɨ andɨtɨmaasiwɨhapaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaatimatɨtaatɨwɨ nga maaritawaayowo? 10 Sahɨ jɨhura saiwa kiyohɨwaiwa Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa nehɨ nyamɨ maapɨ daaya bimohɨrɨhɨretapɨ saiwɨ saiwɨ kaiwɨse nyatirɨhɨretɨ baiwɨ japepihɨrɨwɨ Asisɨha Sapaatɨhandɨ mmonɨwɨ, amɨ waatɨho asoho noaipasura ahoyanɨwɨ mmonɨwɨ, amɨ kimbapɨho wiwa awaiwaiwaapunɨ, amɨ kɨnaungwɨhaapɨ nandapa awaimbɨpa tɨhɨwɨ nanɨhohɨwaiwo.
11 Nɨnɨ sapɨ nisɨ maarɨho nɨndatɨ naaŋanisataise. Nisɨ otɨpɨpatɨ sapɨ nɨnɨ kiyohɨpatɨ nehɨhandɨ kiyono ndo. 12 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Nɨnɨ watɨpɨndɨ sangisɨ nasɨsenataayo. Amɨ samɨhatɨhɨ nɨnɨ sangisatɨ bindataatɨ Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtɨ kapaamɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ nɨnɨ kamaayonɨhɨ sahɨ ninjahotɨhandisɨ amɨ kɨretɨ nisataiwɨ kaiwɨse. Nɨnɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa namasi samataindɨ noaipahonɨhɨ amɨ kandapɨ sahɨ maaritɨwɨ nɨngi nɨtatamanawaayopo. Isɨ wanɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ japepihɨrataayonɨ amɨ sangisangi nɨngi nanipinjawɨ nisataiwɨ kɨretɨ japepihɨrɨwise. 13 Sahɨ nɨngisɨ jɨhura jɨhapɨhandɨ wuwanɨnɨhɨ nisohotɨhandapɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Nɨnɨ jɨhura timbɨpa netɨ sangisatɨ maasɨ bindataatɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Gaaha wanɨha Kɨraisihopɨtaha ausaatɨ sangi kasatataato. 14 Sura nɨnɨ timbɨpa nehonɨhɨ sahɨ nɨngisɨ wɨndɨ mmopɨnɨmapɨ pohipɨniwɨ ahosɨmaanɨmapɨ gaahatɨ kaniwɨ nɨtatamanawaayopo. Nɨnɨ saindɨ bimonɨhɨ amɨ sahɨ nɨngi Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhoai numwaitataiwɨ nanɨmaapɨ amɨ Kɨraisɨ Jisaasiho sawahoai numwaitataiwɨ nanɨmaapɨ nɨtatamanawaayopo. 15 Nɨnɨ saindɨ sangisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kasatonɨhɨ pɨwɨha kaaraahɨ sahɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maaritawaayopo. Jɨhura sahɨ saiwɨ maaritauhinjahonɨ amɨ wanɨ sangi napitisimatataise? O amɨ jɨhuraahɨ sahɨ nisapɨ maaritɨwɨ amɨ wapa nɨnɨ nenoaahɨtohɨpɨpa nanɨmɨtaatɨwɨ maaritɨwɨhiyaate. Amɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sahɨ sawanaatapɨ sandɨ gwɨnyaataayo, amɨ sahɨ nɨngisɨ wapa kanitaatɨwɨ maaritotɨhanda amɨ sura samɨ ndɨhaisangi nga namwaapɨ nɨngi nanɨmɨtauhe, ndɨ gwɨnyaataayo. 16 Amɨ wanɨ sangi napitɨsimatataise? Nɨnɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akɨtɨ akaaha kasatotɨmanda samɨ maarɨho netɨ nasopɨsasɨtɨ amɨ nɨnɨ noaipatɨ samɨ tiworɨhonɨnimatataayono?
17 Sahɨ atiwɨse. Isɨhiya siya sangisɨ taawɨ atɨpatɨ nasanyohiyɨhiya sangi jatatamanɨtaatɨwɨ gwɨnyaawaawɨmaahe. Owetise. Sahɨ nehɨ kiyaapɨ waatɨ gɨwunyaapɨ iwɨtatamanɨtaatɨwɨ sangi nasapopipɨ nepɨ kiyaamɨhihoaaŋepɨsamaitaatɨwɨ pɨwɨha kasatɨwɨ atɨpatɨ nasanyawaayopo. Kiya sangi sasisaihɨ sahɨ nɨngi nanɨmasi yandɨhematɨtaatɨwo. Aiwɨ kiyaamɨhatɨhɨ sahɨ nuwɨ nehɨ kiyaapaahaitaatɨwo. 18 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ napɨtɨ sangisatɨ bimaatɨ amɨ nɨnɨ sangisatɨ wɨndɨ bɨmimisanɨhɨsangi isɨhiya usa napɨwɨ sangi jatatamanɨtaatɨwɨ awaindɨhandɨ sapɨ maaritɨwɨ kiya nyamɨhatɨhɨ napɨto, tɨwɨ jaiwaiwɨhaiwa kamaiwɨ kiyaamɨ kiyohɨwaiwa tɨtɨhɨtahiya kiyawaawaahɨ amɨ sandɨhɨ nge. 19 Isɨ nisɨ metɨhonyaate, sapɨ nɨnɨ gwɨnyapenataatɨ nisɨ maarɨho jɨhaatɨ yaasataise, apopaatɨ maaha namwɨtandɨ yaawipatamatiyatɨ amɨ sahɨ Kɨraisihometirɨhɨretɨ noaipaitaatɨwɨ gwɨnyaataato. Noaipapɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaatɨtaatɨwo. Aisaihɨ Kɨraisiho samɨhatɨhɨ nasatɨ bimonɨhɨ amɨ sahɨ Kɨraisihomɨhatɨhɨ bimɨtaatɨwo. Binyaihɨ nɨngi maarɨho yaasindɨhandɨ owetɨtando. 20 Nɨnɨ sangisatɨ maasɨ bimɨtandɨ maaritataahandɨ kandɨ nɨnɨ kaanɨhɨ bindataayo. O amɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ detɨ bindataataahɨ sangisaapɨhɨ nasoaipasɨtɨmandamɨ tanyaaha napitendaate, ndɨ baindɨ mmonɨtɨ tɨtɨhemaitaanɨhe. Isɨ nɨnɨ sangisɨ napitaindɨ watɨpɨndɨ kasatɨtande.
Akaariyɨ Saraayaapɨ Pɨwɨha Kɨma Namɨhanahaare
21 Sahɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa napaitɨwɨ japepihɨrɨtaatɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritohiyɨhiyaate, nɨngisɨ wanɨ kandɨwɨse? Wɨnɨhapɨpa sandaase, tɨwɨ mmonɨwɨ gɨmunyaapɨhiyaato? 22 Pɨwa sa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindisɨhaapɨto. Abɨraahamɨho komɨ mwaahurɨ yahurisahore. Jɨhɨ noaipasɨho so komɨ apwaataatɨ akaamaatamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaati netɨ wɨrasɨhɨ kaatamɨhetapɨ noaipasɨho Isɨmairɨhore. O amɨ kapɨhɨ noaipasɨho so Abɨraahamɨhomɨ apwaataatɨ wɨndɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaatɨmetisaamaatamɨho Aisaakɨhore. 23 Iyataatɨ Isɨmairɨho so isɨhiyaamɨ nehɨ namwiyaatohɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ noaipahore. Ko siyatɨ noaipasɨhɨ amɨ Aisaakɨhohɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨho watɨpɨtatɨ pɨwɨha wɨsasatɨ siyaho nahɨmisanɨhɨ noaipaitaise, undatɨ Abɨraahamɨhoai kaundisɨho ko noaipahore. 24 Iyataatɨ amɨ sandɨ Abɨraahamɨhomɨ mwaahuri nusoaipasɨtɨmandɨ amɨ wapa awaimbɨpa akɨtɨ noaipasɨrɨhɨretapɨ namɨhana sɨwipatɨ noaipataise. Iyataatɨ amɨ apopɨpurɨ yapurɨ Akaariyɨ Saraaya pɨwɨha watɨpɨtɨwɨ katɨwɨ wɨsasawɨ ahiyohɨhaamataimɨhapure. Kapurɨ saimɨhapurisɨ waatɨ Autaahaatɨho Mosesihoetapɨ Isɨraherɨhiyai Sisɨho Sainaihoaasɨnɨ wɨnɨhapɨpa ikwɨmaindɨmwɨtɨhapa numwimbɨpaapɨ namɨhanataise. Iyataatɨ saatɨ Akaarɨhaate. Akaarɨhaatɨ manyinya namwisawɨhiya nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmai namotaise. 25 Iyataatɨ Akaarɨhaatɨ saatɨ Sisɨho Sainaiho yapɨpatɨ Arepiyaahanda ahetisɨhopɨ namɨhanataise. Iyatɨ amɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ wanɨ ahetipatɨ Jerusaremɨhandapɨ namɨhanataise. Iyataatɨ satɨ aunahɨpɨ awaipitɨ katamɨ yapɨpatamɨ isɨhiyaisatɨ ahoyatɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaamatiyahatɨ wanɨ ahendaise. 26 Amɨ Jerusaremɨhandɨ wɨndɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨhandɨ yahandɨ ahendaise. Iyataatɨ kandɨ nehɨ otɨpɨpatɨhiyaamatiyahandɨmaahe. Owetise. Sandɨ Autaahaatɨhomɨ yamɨhapataatɨhapɨ Jerusaremɨndɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨ manyinyaanamɨ naatamatiyahande. 27 Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhoaatɨhapɨ pɨwɨha wa satise: “Amɨ kɨnyɨ apopaaŋɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨpɨ maarite. Kɨnyɨ apopaaŋɨ yaatɨtɨpɨhaaŋɨtapaapɨ maaha namohiyɨhiyai ambɨpatɨ yaawihɨ nehotohɨpatamataimbɨ namehotɨpɨhaaŋe, kɨnyɨ kaahaatɨpɨ maaritɨpɨ ngwɨmwe. Amɨ sandɨ apaapɨmaato, apopaatɨ waatamɨ warɨho konɨhɨ kaatisatɨtisaamaati nusatipɨhaapɨ apopaaŋɨ kɨwɨho nangɨmasi noaipasaamaaŋɨ manyinya taahɨtɨhandɨ namoyaitaise,” tatɨ pɨwɨha Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨho jɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindise. 28 Iyataatɨ amɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ Aisaakɨhomataiwɨhiyaate. Autaahaatɨho gaahatɨ Abɨraahamɨhoai kawɨsatɨ numwɨtandɨ pɨwɨha jɨhɨ tɨmanatɨ katindɨhandɨ japepihɨratɨ Aisaakɨho noaipasɨpatamataiwɨ sahɨ noaipawaayopo. 29 Amɨ metɨho isɨhiyaamɨ noaipahohɨrɨhɨretapɨ noaipasɨho metɨho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhanda noaipasɨhoai pohɨrundatɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ nunyataise. Amɨ wanisangi kɨmɨkɨretɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyai taatɨ nusoaipataise. 30 Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaamɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhapɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise. “Apopaatɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaati katamɨ mwaahoaisapɨ natɨpusoaase. Amɨ kaatamɨ mwaaho apopaatɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaatɨmetisaamaatamɨ mwaahoaisatɨ maasɨ sapɨhomɨhapa wɨndɨ namaitando,” tatɨ jɨpatɨpindise. 31 Isɨ amɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyahɨ apopaatɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaatamɨ manyinyaanɨnɨmaahe. Nyahɨ apopaatɨ nehɨ otɨpɨpatɨhaatɨmetisaamaatamɨ manyinyaanɨne.