5
Nyangi Wapa Japɨhɨ Netɨ Namaanyapuwane Amɨ Kɨraisiho Aimɨ Nuwatɨ Nehɨhaatenyamasɨhiyaaniso
Kɨraisiho nyangi aimɨ nuwatɨ nanyamaatɨ nehɨhaatenyamasɨhiyaane, amɨ nyahɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ wɨndɨ napwɨtaatɨ bɨmimɨtɨhaawo. Isɨ amɨ sahɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ utaaho woai nehɨ iwinjasaihɨ sangi netɨ japɨhɨ wɨnɨhapɨpaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaatesamatɨ naaŋɨhandɨ netɨ wɨratɨ awɨtɨmaasisosane.
Sahɨ baiwɨ samɨ atihɨrɨ mwɨtɨpɨsawɨ atiwɨse, nɨnɨ Porɨhonɨnɨ kɨmandɨ sangi kasatɨtandiyohɨtɨmandapo. Sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ iwinjasaihɨ isɨhiya samɨ ambɨpatɨ nepɨ asɨhoaapɨ nasamandipawaawaahɨ amɨ sangi jatatamanɨtandɨ Kɨraisiho otɨpɨpatɨ kaindɨhandɨ sangisɨ apɨpaahɨ nehɨ maipɨhonjisangi wɨndɨ maasɨtatamanɨtaise. Owetɨtaise. Sahɨ Garesiyaahiyaatɨ nahatiyaatɨ sahɨ nehɨ iwinjasaihɨ kiya samɨ ambɨpatɨ nasamandipahohiyɨhiyaatangi nɨnɨ waapɨhɨndɨ sandɨ kasatataato, sahɨ wɨnɨhapɨpa nahataapa gaamapɨ japepihɨrɨwɨse. Nehɨ samɨ ambɨpatɨ nasamandipahohɨtɨhandɨhɨhɨ sahɨ minjapepihɨrɨwɨse, kɨretapɨ nyangi Autaahaatɨho tɨtɨhiyaate nyatatɨ nanyamaito tɨwo. Sandɨhɨ mmonawaayopo. Sahɨ saiwɨ amɨ satɨwɨ, nyahɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa Judaahiyaamatiyaatɨ japepihɨrisaihɨ amɨ kɨretapɨ Autaahaatɨho nyangi sanyatatɨ, sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhiyaate, nyatatɨ nanyamaito tɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyawaawaahɨ amɨ sahɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ aimɨ namahopo. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiyai kiya gaahandɨ wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ gaahandɨ kawindɨhandɨ sahɨ aimɨ namahopo. Kɨmandɨ sahɨ kiyohɨtɨmandaahɨ sahɨ sawanaatɨ nepɨ yandɨhematawaayopo, Autaahaatɨho sangi gaahandɨ kasitandɨhapɨhapɨ kaanɨhɨ yandɨho. Amɨ nyahɨhɨ Itɨpɨho Gaaho andɨtɨnyaisɨhɨ Kɨraisihopɨ watɨpɨtaatɨ gɨwunyaawaatɨ, amɨ Autaahaatɨho nyangi sanyatatɨ, “sahɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhiyaate,” nyatatɨ nanyamaatɨ sawahoaisatɨ netɨ nyamaamahɨwɨtandɨ nyahɨ jatɨhaayo. Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaanɨnɨ aimɨ mmonɨhaayo, isɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ namandipatohɨtɨhandunɨ amɨ kiya kiyaamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ nahomaamandipatohɨtɨhandunɨ wapa awaimbɨpa isɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨhapaamaahe nehɨhande. Amɨ nehɨ utaaho Kɨraisihopɨ gɨwunyaahonɨhɨ amɨ kandɨ koai netɨ nusesɨpatɨ gɨwunyaahonɨhɨ ko isɨhiya usaisɨ komɨ maarɨho numwindɨhandɨ sandɨhɨhɨ apɨpaahɨ awaindɨhande.
Sahɨ namasawɨ wuwanɨnɨhɨ Kɨraisihopɨ baiwɨ taawɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatisɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ ndɨ netɨ nasamandipamataise, amɨ sahɨ pɨwɨha akɨtɨha Autaahaatɨhopɨtɨhaapɨ wɨndɨ gɨmunyaitaatɨwo? Amɨ sandɨ isɨhiya usa sangi kasisawaayopo. Isɨhiya siya sangi samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ wɨretepɨsamahohiyɨhiya siya kiyai Autaahaatɨho sahɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ gaasatisɨho natausaasihɨhiyaamaahe. Sahɨ kɨmandapɨ gwɨnyaapɨ samɨ amɨtɨhetɨ nepɨ ahiyawɨse. Yisɨhandɨ nehɨ masɨhonjɨ konjɨ bɨretɨhandi netɨ awaindɨhandɨ nipɨsataise. Isɨ amɨ sɨkɨretɨ utaaho nehɨ naasohɨsangi amɨ nehɨ yahurisangi wapa maipɨhandɨ nehɨ naasaindisangi isɨhiyai katɨwunjisaihɨ isɨhiya amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandunɨ amɨ kiyaamɨ Kɨraisihopɨ baiwɨ nga gɨwunyaahotɨhandunɨ noaipatɨ maipɨtɨtaise. 10 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo, Awaisɨho sangi andɨtisaihonɨhɨ amɨ nɨnɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ sahɨ gwɨnyaitauho. Aiwɨ sahɨ nehɨ sangisɨ wɨretɨ wɨndɨ gɨmunyaitauho. Utaaso samɨ gwɨnyaahotɨhandɨ samɨ amɨtɨha netɨ nasopɨsasiso so diyaamahore? Nɨnɨ wɨndɨ moho amɨ Awaisɨho soai yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise, ko maipɨhandɨ kaindɨhandapo.
11 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Amɨ nɨnɨhɨ wɨndɨ sandɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Judaahiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ namandipapɨse, ndɨ pɨwɨha wɨndɨ ausaataamaayo. Owetise. O amɨ nɨnɨ sandɨ kandɨ pɨwɨha ausaasanaahɨ amɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ katetɨ Kɨraisiho napwindɨhandapɨha pɨwɨha kiyaamɨ amɨtɨha amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ netɨ namusopɨsasɨndaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya nɨngisɨ yaasɨhandɨ wɨndɨ namaanɨmɨtaapo. Amɨ nɨnɨhɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ katetɨ Kɨraisihoai tipɨmandaapɨ tiwauhɨ napwindɨhandapɨ pɨwɨha ausaahonɨhɨ amɨ nɨngi kiya yaasɨhandɨ taawɨ naninyawaayopo. 12 Siya isiya taawɨ sangi mwɨnyaipɨsatɨwɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nasopɨsasohiyɨhiya kiya usɨhiyaamɨ ambɨpatɨ namandipatɨtaatɨwɨhandapɨ apɨpaahɨ watɨpɨtɨwɨmawaayopo. Kiya siyawaayowɨ amɨ kiya kiyaamɨ paatonɨhoaisangi napamawaawaahɨ amɨ ngaatɨtaise.
13 Amɨ sahɨhɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho aimɨ gaatatɨ sangi nasamaasɨhiyaate. Iyatɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho numwimbɨpaamɨ watɨpɨhandamɨ otɨtɨhɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaatimatɨwɨ bimauhɨ nuwatɨ nehɨhaatesamasɨhiyaate. Iyataatɨ amɨ sandɨ Autaahaatɨho sangi wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhapɨ nuwatɨ nasamaasɨtɨndɨ sahɨ samɨ ambɨpatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨ kasisataamaise. Owetise. Samɨ ambɨpatɨ maaritindɨhandɨ wɨndɨ maasinjatane. Sahɨ isɨhiyai maarɨho nunyawɨ kiyai wapa kawiwɨ iwɨtatamanɨtaatɨwɨhandɨ sangi jainjatonɨhɨ amɨ isɨhiyai maarɨho nunyawɨ iwɨtatamanɨwɨ ususaatɨ maarɨho namɨnɨnɨwɨ itatamaŋɨnɨwɨse. 14 Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nehɨ naasaimbaahɨhɨ komɨ Mosesihomɨhetapɨ komɨ isɨhiyai numwimbɨpa nahataapai namaasatɨ ahondaise. Iyatɨ kapa Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa naasaimbaahɨhɨ ahotimbɨpa sandaase. “Kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨhingɨpatamataimbɨ isɨhiya usaisɨ kinyɨ maarɨho nunye,” ndaase. 15 Satisɨ amɨ sahɨ kohasɨpɨho ainjɨhɨpɨpaamataiwɨ tunnɨwɨ ikwɨnawaawaahɨ amɨ sahɨ baiwɨ jaawɨhiyaato. Amɨ wiwa sahɨ samɨ siyohɨwiwaara nepɨ kiyaatɨnɨhɨ nopɨsasɨndaawo.
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhounɨ Isɨhiyaamɨ Ambɨpatunɨ Maaritindɨhandɨ Naasɨkandɨmaahe
16 Sahɨ pɨwaatɨwɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ nɨnɨ kɨmandɨ kandaato. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoai jɨhemapɨse, amɨ ko samɨ pɨwɨha dahopa bimohɨrɨhɨretɨ jainjatɨto. Jainjatonɨhɨ amɨ sahɨ ko kasatirɨhɨretɨ daitaatɨwo. Amɨ sahɨ siyawaawaahɨ amɨ samɨ maarɨho jahɨhounɨ ambɨpatunɨ maipɨhaiwa kaitandɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ sahɨ wɨndɨ daiwɨ bitopɨ pɨwaatɨwɨ minjapepihɨrɨtaatɨwo. 17 Sahɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kasatatɨ nasɨsirɨhɨretɨ daiwɨse, amɨ sahɨ samaayawaawaahɨ sahɨ wapa kapaapɨ Itɨpɨho wɨndɨ maarɨmitatɨ kapai tiwandatɨ nemasɨpɨpa mwɨtetɨwɨ kaitaatɨwɨ maaritɨwɨ watɨpɨtɨwɨmaitaawo. Iyataatɨ amɨ sahɨ gaahapa wapa kaitaatɨwɨ Itɨpɨho maaritimbɨpaunɨ, amɨ samɨ ambɨpatunɨ maarɨho jahɨho kasatatɨ nasɨsihɨ mwɨtetɨwɨ kapa kaitaatɨwɨ maaritɨwɨ watɨpɨtohɨtɨhandunɨ nepɨ nepɨmatɨnamaise. Iyataatɨ surɨ tiworɨhurimatamaise. Saurɨ saihɨ amɨ sahɨ wapa kaitaatɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨpɨpa wɨndɨ kamaayopo. 18 Iyataahandɨ kandɨ sahɨ Itɨpɨhoai nepɨ jɨhemasaihɨ ko sangi jainjatonɨhɨ amɨ ko kasatirɨhɨretɨ daiwɨ bitotawaawaahɨ sahɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨtɨhɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmaatimatɨwɨ bɨmindawaayopo.
19 Nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gwɨnyaawaahiyaane, isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho jɨho jahɨho kaiwaiwa auta noaipa ahotiho. Aiwɨ amɨ usɨhiyaunɨ asɨhiyaunɨ usa asɨhiya usɨhiya kiyaamɨ apwaatiya amɨ warisaametihɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ tɨmaamaitawaayopo. Aiwɨ apɨpaahɨ ainjotatɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ kaiwa kaiwɨ amɨ mamaawisawiya ambɨpatɨ ausaimanawaayopo. 20 Aiwɨ amɨ kiya autaahaatɨho jaipɨtahopɨ gwɨnyaapɨ mepɨ autaahepumapɨ gaapundawaayopo. Aiwɨ kiya isɨhiya usai onaapɨpa kawiwɨ amɨ paasɨnaputarundɨwɨ tiworisaimatɨwɨ isɨhiya usaapɨ apowihɨ kiyaapɨ itɨhɨtɨwɨ mandɨtaiwɨ tiworisa kiyohɨrɨhɨretɨ kiyawaayopo. Aiwɨ amɨ nepɨ isɨhiya usaisawɨ iwɨrinɨwɨ pɨwɨhaara pwɨsɨpataahamataiwɨ tunnɨwɨ mandɨtinɨwɨ, amɨ isɨhiya usa nga bimauhɨhiyaapɨ kiyaamatiyaatɨ nyahɨ noaipawa nga bimɨtɨhaawo, tɨwɨ gwɨnyaapɨ itɨhapɨpa nepɨ isɨpɨ isɨhiya usaisawɨ mandɨtinɨwɨ, amɨ kiya nehɨ sawanaapɨ nahataapa gaahapaahɨhɨ naitaatɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨmawaayopo. Aiwɨ kiya nepɨ tipɨtapaatɨwɨ yandɨhematɨwɨ nehɨ kiyai kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ ahoyanɨwɨ usai nehɨhaatemapɨ, amɨ kiyaisawɨ nehɨ naasɨkatɨ kaiwɨ gwɨnyaahohiyɨhiyaisawaahɨhɨ pɨwanɨwɨ daayawaayopo. 21 Aiwɨ amɨ kiya usaamɨhapaapɨ nyamɨhapaimatɨto, tɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndotɨ amɨ waapoho nanɨwɨ naharisohɨho pɨhɨtɨwɨ nanɨnɨwɨ nahariwɨ konyahɨtɨwɨ nupwɨ tipɨ iwɨriwɨ, amɨ wapa wapa kɨmɨketɨhaiwa kiyawaayopo. Aihɨ wanɨ jɨhɨ tɨmanɨtɨ kasatataato amɨ jɨhura nɨnɨ sangisatɨ maasɨ bindata aimɨ sangi sasatataato. Isɨhiya saiwa kiyohiyɨhiyai Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ wɨndɨ iwinjaatɨ bɨmimɨtaise ndo.
22 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiyatɨ ausaimasɨwaiwaahɨ amɨ saiwa nɨnɨ aimɨ katohɨwɨmaiwaamatiyahaiwaamaahe. Owetise. Amɨ wapa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ kiyatɨ ausaimasɨwaiwaahɨ kɨmɨretɨ kɨmaiwaare: Nyahɨ isɨhiyai maarɨho nunyaatɨ amɨ maaritaatɨ, amɨ dowaatɨ bitotɨha tɨmunaatɨ nehɨ yatɨhɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho ipatisanaatɨ napaisaatɨ bimaawaatɨ, amɨ dopiramanaatɨ nowa nasamaayaatɨ ketɨ itɨhɨmaataatɨ nehɨ yatɨhitaatɨ ipatisana bimaawaatɨ, amɨ isɨhiya usaisɨ iwɨtatamanaatɨ wapa kiyai kawisaatɨ amɨ nahatewetɨ tɨtɨhɨ nga napaitarɨhiyaanimataatɨ nyamɨ naisɨhiyai namaamawaatɨ, amɨ nyahɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ watɨpɨtaatɨ japepihɨraatɨ, 23 amɨ nyahɨ noaipawa napaisawɨhiyaanɨtaatɨ isɨhiyaapɨ biyaatɨ nga maarɨho gaaho gɨwunyaawaatɨ, amɨ nyamɨ maipɨhaiwa newaatɨ daahɨ ipɨhatisaatɨ jatɨtɨhaahandɨ saiwaahɨhɨ Itɨpɨhomɨ otɨpɨpatamɨhaiwaare. Iyataatɨ saiwa isɨhiya wɨndɨ kamaiwɨse tatɨhapa wɨnɨhapɨpa wapa ahɨmotise. Apɨpaahɨ owetise. 24 Amɨ isɨhiya Kɨraisihomɨhiyaahɨ kiyaamɨ maarɨho jɨho jahɨhomɨhaiwa kiyaamɨ ambɨpatɨ maipɨhaiwa kaitandɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨwaiwaisawɨ aimɨ namɨhauhɨ, amɨ kaiwa aimɨ noaipatɨ utaaho wo aimɨ napomasɨhomatendaise. Isɨ amɨ kaiwa kiyaamɨ maarɨho jahɨhomɨhaiwa kiyaamɨ maarɨho amɨtɨha pɨwɨha amɨ dahopa wɨndɨ maawinjatataise.
25 Amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nyangi apɨpaahɨ gaahɨrɨ wanɨhɨretɨ bimɨtɨhaawɨhɨretenyamataise. Isɨ amɨ ko nyamɨ pɨwɨha dahopa nyainjatatɨ saiwɨ daiwɨ amɨ pɨwaatɨwɨ bimaawɨse, nyatatɨ kanyatonɨhɨ amɨ nyahɨ ko kanyatirɨhɨrɨ kɨretɨ daayaatɨ bitoaitɨhaawo. 26 Nyahɨ yawanaanapɨ wɨndɨ sataatɨ, ‘nɨngisɨ sahɨ ninjasawewɨse amɨ nɨnɨ gaahonɨnɨ apɨpaahɨ awaisɨhonɨniso,’ taatɨ kamaataatɨ amɨ usaisaatɨ newaatɨ maarɨho nainaamanɨnaatɨ mandɨha aponyatɨ yaasonɨhɨ tɨmunaatɨ amɨ usaamɨhapaapɨ nyamɨhapaatɨto, taatɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ maanyɨndone.