6
Sahɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiyaatɨ Nepɨ Ususaatɨ Itatamanɨnɨwɨse
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Amɨ sahɨ mmonawa samɨhatɨhɨ samɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ wo maipɨhandɨ kiyonaahɨ amɨ usaatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kasatatɨ nasɨsirɨhɨretɨ daayohiyɨhiyaatɨ bɨpi yatɨhɨ napaisaatɨ koai nepɨ tɨtɨhepumapɨse. Iyawaawɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ nehɨ nɨnaasoŋɨhɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ jaawɨhiyaatɨ sandɨ kaiwɨse, amɨ wiwa sangisangisɨ wapa nasɨsehonɨhɨ kapaapɨ maipɨhandɨ kaiwɨ wiwa napepaapɨ tɨmɨhaitaawo. Sahɨ isɨhiya usa naaŋɨhaiwa nepɨ bimohiyɨhiyai andɨtɨwipɨ kiyaamɨ naaŋawiwaiwa sahɨ kiyaisawɨ nɨnawɨpɨhɨ nepɨ usaimaŋɨnɨwɨ awɨtɨmapɨse. Amɨ sɨretɨ kiyawaawɨ Kɨraisiho wɨnɨhapɨpa katanyɨsimbɨpa sahɨ nepɨ gaamaitaapo. Amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ambɨpatɨ awaipatɨ apɨpaahɨ owehondaahandɨ kandɨ amɨ ko sawahopɨ komɨ maarɨhoaatɨhapɨ satatɨ, nɨnɨ awaisɨhonɨnɨ ambɨpatɨ awaipatisahonɨne, tatɨ gwɨnyaataataahɨ amɨ so utaaho amɨtɨha apɨpaahɨ oweho naharɨhore. Iyataatɨ amɨ sahɨ nahatiyaatɨ nehɨ nɨnaasoŋɨhɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ otɨpɨpatɨ dahopa kaimbɨ daimbɨ bitohingɨrɨhɨretɨ mmotɨnɨpɨ gwɨnyaape, nga kiyataayono e maipo tɨpo. Amɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ dahopa nga noaipahonaahɨ amɨ gaaso, tɨpɨ kɨnyɨ kaingɨpɨpaapɨ maarite. Aimbɨ amɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ dahopa utaaho womɨ otɨpɨpatɨ dahopa japepinjapɨ kapaisapɨ nepɨ tipɨtapaapɨ wɨndɨ mmonɨme. Owetane. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Nehɨ nɨnaasohɨ komɨ kaiwaiwa otɨpɨpatɨ amɨ dahopaamɨ naaŋiwaiwa nehɨ naasohɨ sawaho nehɨ koai netɨ awɨtɨmaitande.
Utaaho wo amɨ utaaho woai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kataunjihɨ taatɨ kataunjonɨhɨ atisatɨ nesɨho, amɨ ko ambɨpatapɨhapa gaahapa nahataapa ko ahusotatɨ amɨ isɨwatimbɨpaamɨ wapa koai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kataunjisɨhoai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwihonɨhɨ bimɨtandɨhapa nunyane.
Sahɨ kɨmandɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Autaahaatɨho sahɨ gwɨnyaapɨ amɨ kiyohɨwaiwa nahatewa mmonatɨ gwɨnyaasɨhɨ kaiwa komɨ ndɨhetɨ auta ahondaise. Sahɨ Autaahaatɨhopɨ wapa namoaasɨtaapo. Isɨ amɨ sahɨ usaatɨ samɨ maarɨho jahɨhomɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ utaaho wo komɨ osaataatɨ nandapa isapɨpa niyaamatɨ yamasɨpatamataiwɨ, amɨ maipɨhaiwa kiyawaawaahɨ amɨ utaaho komɨ osaataatɨ nandapa yamasɨpɨpa tɨtɨhɨ kapa kɨpwipatamataiwɨ amɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaamɨ wihoaaŋɨhandɨ kɨpɨwɨ naitaapo, nandapa nawɨhomataiwo. Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ maarɨho jahɨho kaundatɨ nunjirɨhɨretɨ japepihɨratɨ daayataataahɨ, amɨ maarɨho jahɨhomɨhapa nandapa maipɨhapa noaipatɨ akuraahiyonɨhɨ amɨ ipotɨhura ko maipɨhandɨ netɨ nopɨsasɨndaise. Iyataatɨ amɨ ko Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ utaaho osaataatɨ nandapa gaahapaamɨ isapɨpa yamasɨhɨ nimaatatɨ amɨ akuraahaihɨ nandapa gaahapa amɨ wapa gaahapa kaisɨho, amɨ ipotɨhura ko nandapa nimanɨhohɨpatamatiyatɨ gaahandɨ koai Autaahaatɨho nunyonɨhɨ netɨ nga Autaahaatɨhoaisatɨ biyatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ konɨhɨ bimɨtaise. Isɨ amɨ nyahɨ gaahandɨhɨ kaitɨhaahandapɨ wɨndɨ pohipɨmaitɨhaawo. Amɨ nyahɨ wɨndɨ pohipɨmaayaatɨ nyamɨ ambɨpatɨ namaanyɨrapetatɨ nehɨ nga otɨpɨpatɨ kiyahaawaahɨ ipotɨhura nandapa apɨpaahɨ gaahapa kɨpwɨto. 10 Isɨ amɨ wura nyahɨ isɨhiyai gaahaiwa wiwa kawitɨhaahura noaipahonaahɨ amɨ nyahɨ isɨhiyai gaahaiwa kawitɨhaawo. Iyaatɨ amɨ biyaatɨ watɨpɨtaatɨ Kɨraisihopɨ nyamataiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai gaahaiwa kawitɨhaawo, amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ manyinya itususasɨ nususasamataiwɨhiyaaso.
Porɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Pɨwɨha Ipotɨha Jatɨnɨwo Undatɨ Amɨ Asisɨha Gaahuraare Undataase
11 Sahɨ mmonɨwɨse, kɨma pɨwɨha nɨnɨ nɨwahonɨnɨ nisɨ ikwɨraahɨ awaiwaiwa jɨpatɨpiyataayo, amɨ sahɨ satɨwɨ Porɨho sawaho komɨ kairɨhɨretɨ kiyatɨ jɨpatɨpiyataise tɨwɨ sahɨ mmondaatɨwɨ pɨwɨha asɨtɨputɨ ipotɨha sangi kasatataato. 12 Isɨhiya siya sahɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨwɨ samɨ ambɨpatɨ namandipatɨtaatɨwɨ taawɨ nasisepaipapɨ wɨrapɨ asipɨ atɨpatɨ nasanyohiyɨhiya siya nehɨ yamaapɨ ambɨpatetapɨhaiwa awaiwaiwe tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Amɨ sandɨ kiya sangi sasatɨwɨ, samɨ ambɨpatɨ namandipapɨse satotɨmandɨ, amɨ kiyaapɨ Judaahiya maaritɨtaatɨwe. Aiwɨ amɨ kiya Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ napwindɨhandapɨha pɨwɨha ausaasaihɨ amɨ kandapɨ Judaahiya kiyai yaawɨhandɨ numwɨtauhɨ wɨndɨ namuwɨtaatɨwɨ sandɨ kiyawaayopo. 13 Isɨhiya ambɨpatɨ namandipatohiyɨhiya wɨnɨhapɨpa kiya sawana wɨndɨ minjapepihɨropo. Nehɨ sahɨ samɨ ambɨpatɨ nepɨ ahoaapɨ namandipatɨtaatɨwɨhandapɨ gwɨnyamawaayopo. Amɨ kiya kandapɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ samɨ ambɨpatɨ nepɨ ahoaapɨ namandipatohɨtɨhandapɨ maaritɨwɨ Judaahiyaamɨ ndɨhetɨ tɨhaapaitaatɨwo. 14 Amɨ nɨnɨhɨ sandɨ siyahandapɨ wɨndɨ apɨpaahɨ masɨhonjisangi maaritɨtɨ tɨhaapɨmaito. Nehɨ wɨndɨ naasaindɨhɨ kɨmandapaahɨhɨ nɨnɨ nga maaritɨtɨ tɨhaapaito. Jisasɨ Kɨraisiho nisɨ maipɨhaiwa nenɨmaitandɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ napwindɨhandapaahɨhɨ nɨnɨ maaritɨtɨ tɨhaapaito. Iyataatɨ sandɨ Kɨraisiho napotaatɨ nisɨ maipɨhaiwa nɨngi netɨ nanopɨsasɨtandɨhaiwa nemasɨhɨ, amɨ maapɨ yapɨmbatambɨhaiwa isɨhiya nepɨ kiyaamɨ apohɨpataatemahohɨwaiwa nisɨ maarɨho amɨtɨhetapɨ aimɨ nanɨpimatatɨ napomase. Iyataatɨ nɨngisangi kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhaiwaapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaatatɨ nanɨpimatatɨ aimɨ kaiwaatɨhapɨ napomataahonisamatendaayo. 15 Isɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ namandipatɨwo e nahomaamandipatɨwo amɨ sandɨ wɨndɨ awaindɨhandɨmaahe. Owetise. Nehɨhande. Isɨhiya kandapɨ wɨndɨ waatɨ gɨmunyaitaapo. Amɨ wɨndɨ kandi nehɨ awaindɨhandɨhɨ isɨhiyaisɨ Autaahaatɨho japɨhɨ netɨ kiyatɨ wanɨhiya asɨyɨhiyemasɨtɨhandɨ sandɨhɨ apɨpaahɨ awaindɨhande. 16 Isɨhiya sandɨhɨ gwɨnyaapɨ nepɨ isɨwatohiyɨhiyai Autaahaatɨho maarɨho netɨ yatɨhɨwiwatɨ urɨpatisatɨ napaisaatumatɨ amɨ gaahatɨ kiyai kawitandɨ nɨnɨ gaapundataayo. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nehɨ kiyaapaahɨ gaapundataamaayo, Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyaapimaawɨ gaapundataayo.
17 Nɨngi jinjɨhaatematɨ utaaho wo tiwatɨ mɨnɨwatɨ yaasɨhandɨ nanɨmɨtandɨ pondise. Isɨhiya aimɨ tipɨ mɨnɨwauhɨ nisɨ ambɨpatetɨ yamwipatɨ ahetipatɨ netɨ nɨngi siyatɨ nanisataise, nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhonɨne. Iyataatɨ sandɨ nisɨ ambɨpatetɨ yamwipatɨ ahetindɨmandɨ utaaho womɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoai iwinjatisɨho kawirɨhɨretɨ nanoaipataise, amɨ nɨnɨ Jisaasihomɨ nehɨ otɨpɨpatɨhonisamataindɨhonɨnɨtiho.
18 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sapɨ gaapɨsundataayo nyamɨ Awaisɨho nyangi nyainjatisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sahɨ nahatiyaatangi gaahatɨ kasitando. Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ siyatɨ sangi kasisonɨhɨ nasoaipane. Akɨte!