Tesaronaikaahiyaapɨ Utɨpɨho Kapɨho
Kɨmandɨ 2 Tesaronaikaahiyaapɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Tesaronaikaahiyaapɨ utɨpɨho jɨho Porɨho jɨpatɨpiyatɨ nusoaasataise. Nusoaasatosatɨ otɨhɨ masɨwonjɨ bimainjatɨ amɨ kɨnaungwɨha naasɨketɨ amɨ utɨpɨho wo ipotɨho nusoaasataise. Kiya satɨwɨ Awaisɨho aimɨ japɨhɨ napise, tɨwɨ katɨwɨ yayauhɨ kandapɨ ko utɨpɨho japɨhɨ wo jɨpatɨpiyahore. Jɨpatɨpiyatɨ biyatɨ nusesɨpatɨ Awaisɨho japɨhɨ nasonɨhura sapa siyatɨ noaipatɨ saimatɨtaise, undatɨ kaundatɨ jɨpatɨpiyahore.
2 Tesaronaikaahiyaapɨ Utɨpɨho Napɨmasataise
Porɨho isɨhiyai ipɨhɨrete undisɨha (1:1-2)
Nyahɨ nahatiyaanɨ Awaisɨhomɨ ambɨpatapɨ naaŋɨhandɨ ambɨpatɨ yaasɨhandɨ nehaawaahɨ sandɨhɨ gaare undisɨha (1:3-12)
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ ahotisɨhoai nemaitaise. Nemahonɨhɨ sura ipotɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ watɨpɨhandɨ auta noaipaitaise. Saiwa siyatɨ sanotɨ owetanɨhɨ Awaisɨho japɨhɨ napɨtaise tisɨha (2:1-17)
Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwa napotɨ owemetatɨ kaiwaanɨhɨ ahotɨmɨ none undisɨha (3:1-15)
Porɨho pɨwɨha owematɨ kiyai ipɨhɨrete undisɨha (3:16-18)
1
Asisɨha Autaahaatɨho Isɨhiyai Netɨ Tipɨtapaatɨ Usondandɨha Ipotɨnɨhɨ Noaipaitaise
Nyahɨ Porɨhonɨnɨtihɨ Sairaasiyɨ Timoteyaatihɨ utɨpɨmandɨ kɨmandɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Tesaronaikaahanda bimohiyɨhiyaatapɨ jɨpatɨpiyaatɨ nusoaasɨhaayo. Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ samɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda noaipapɨ Autaahaatɨho nyamɨ Apɨhoaisawunɨ, amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoaisawunɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaatapo. Autaahaatɨho nyamɨ Apɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ sangi gaahatɨ kasimɨ jatatamanɨmɨ samɨ maarɨho nepɨ yatɨhɨsipɨ napaisaatisamapɨ jainjatɨtaatɨmɨ nyahɨ sapɨ gaapundɨhaato.
Tesaronaikaahiya Naanɨhaiwa Nusoaipasɨhura Andɨtitɨwɨ Bitopɨhiyaare
Naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyahɨ sapɨ gisunyaawaatɨ, amɨ sapɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhoai, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨhaato. Amɨ sandɨhɨ nyamɨ tɨtɨhɨ otɨpɨpatɨsɨ apɨpaahɨ gaare nyahɨ sapɨ kaitɨhaawe. Amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨtatɨ amɨ sahɨ nɨnaasiyaatɨhɨ samɨ naisɨhiya usa samataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maarɨho baiwɨ jinjapɨhɨ nunyauhɨ amɨ sandɨ kandɨ maarɨho nunyohɨtɨhandɨ waatɨ awaindemapɨ kaimɨ niyauho. Sahɨ siyohɨtɨmandɨ kɨmɨkandapɨ nyahɨ yawanaanɨ sapɨ maaritaatɨ naimaatɨhaayo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ nowaatɨ kiyai kaundaatɨ samɨ ambɨpatɨ nasimaawaatɨ awaindewaasamɨhaayo. Sangi isɨhiya samɨ tiworisa yaasɨhaiwa maipɨhaiwa kasisauhɨ amɨ kaiwa yaasɨhaiwa kiyaatɨnɨhɨ nepɨ nowaahetɨ ketɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtitɨwɨ isɨwatɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ kopɨ taawɨ gɨwunyaahauhɨ kandapɨ kaundɨhaato.
Autaahaatɨho Nyangi Tɨtɨhɨ Gaahɨretɨ Tipɨtapaatɨ Nyasonahore
Saiwa sangi taatɨ nasoaipasɨwɨmaiwaaraahɨ Autaahaatɨho nyangi siyatɨ netɨ nanyinjataise, ko tɨtɨhɨ gaahosɨ gaahatɨ kiyatɨ amɨ nyangi tɨtɨhɨ gaahɨretɨ netɨ tipɨtapaatɨ nyasonataise. Iyatɨ amɨ saiwa sangi samɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa sangi tiworisa nasanyauhɨ taawɨ nehohɨwiwa netɨ siyatɨ ausaimanatɨ sangi nasisataise, amɨ ko Autaahaatɨho netɨ sangi komɨhiyaatesamatɨ amɨ ko noaipatɨ samɨ Awaisiho Jɨhotatɨ, amɨ ko apɨpaahiyaatɨ kiyaatangisɨnɨhɨ jinjapɨhɨ jainjatɨtando. Ko tɨtɨhɨ gaahosɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨ gaahatɨ siyatɨ kaitaise. Isɨhiya sangi yaasatɨ naaŋɨhaiwa nasanyawɨ nasopɨsasohiyɨhiyai yaawɨhaiwa numwɨtaise. Iyatɨ sahɨ yaasɨhaiwa isɨhiya nasanyauhɨ taawɨ nehohiyɨhiyaatangi yaasiwaiwa nesamatɨ ikɨndaatɨwɨhandɨ nasamɨtaise. Iyatɨ amɨ nyangisangi maawɨ ahoyatɨ ikɨndɨhaahandɨ ko nanyamɨtaise. Sandɨ Autaahaatɨho kaitaise nyangi nyainjatisɨho Awaisɨho Jisaasihoai netɨ ausaimanɨhonɨhɨ, amɨ ko komɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiya watɨpɨhiyaisatɨ sisɨha tɨhwɨtɨhɨrɨ paanɨhaataatɨhɨ yamɨhapataatɨhɨraapɨ nasonɨhuraaro. Ko isɨhiya Autaahaatɨhopɨ mmonɨwɨ gɨwunyaitaatɨwɨ poundihɨ pohipaiwɨ, amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisaasihopɨha pɨwɨha gaaha wanɨha minjapepihɨrɨwɨ amɨ kaamɨ otɨtɨhɨ pɨnamaayohiyɨhiyai wihoaaŋɨhaiwa waatɨ yaawɨhaiwa numwɨtaise. Nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nausainjɨtɨhandɨ, amɨ komɨ yundanyɨha watɨpɨhaiwaapɨhapɨ kiyai nawisatematɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ maipɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyai numwɨtaise. Iyonɨhɨ kiya wɨndɨ ikɨmaanɨwɨ kiyaanɨhɨ yaawɨhandɨ naitaapo. 10 Autaahaatɨho saiwa siyatɨ kiyonɨhɨ noaipaitaise, nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho nyahɨ komɨ isɨhiyaanɨnɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ nyahɨ tɨtɨhɨ ko sawahomɨhiyaanimatɨtɨhaawɨ Autaahaatɨho nanyamɨhainjawɨhiyaanɨnɨ koai ambɨpatɨ awaipatɨ numwisaihɨ naitandɨ nasonɨhura sangi maawɨ katɨhɨtɨwɨ, amɨ Jisaasihoai sahɨ ambɨpatɨ awaipatɨ numwɨtaapo.
Porɨhounɨ Komɨ Naisururunɨ Autaahaatɨho Tesaronaikaahiyai Andɨtɨwiwɨtandɨ Kiyaapɨ Gaapundawaayopo
11 Amɨ saiwa siyatɨ sangi nasoaipaitandaiwaiwaapɨ gwɨnyaahaawɨ nyahɨ gaapundɨhaahura sapɨ nyahɨ nasisoaarɨ kiyaanɨnɨhɨ sangi Autaahaatɨho andɨtɨsiwɨtandɨ koai pɨwaundaatɨ gaapundɨhaato. Amɨ sahɨ wapa gaahapa Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa kaitaatɨwɨ gaatatɨ nasamaasɨpɨpa sahɨ nga kaitaatɨwɨ ko sangi netɨ watɨpɨsamatɨ gaasamaitandɨ nyahɨ nasisoaarɨ sapɨ koai nunjenaatɨ pɨwaundɨhaato. Iyataatɨ amɨ sahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ netɨ sangi gaasamatɨ andɨtisaihonɨhɨ amɨ sahɨ gaahapa kaitaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritihɨ amɨ sahɨ sawanaatangisangi kaitaatɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨpɨpa kapa tɨtɨhɨ kaitaatɨwɨ sapɨ Autaahaatɨhoai nyahɨ, ‘kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undaatɨ pɨwaundaatɨ gaapundɨhaayo. 12 Amɨ sahɨ sandɨ saisaihɨ sapimatonɨhɨ isɨhiya nahatiya nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoai nɨwimaapɨ ambɨpatɨ awaipatɨ numwisaihɨ, amɨ ko nyamɨ Awaisɨho Kɨraisihounɨ amɨ isɨhiya nahatiyaunɨ sangi mepɨ autaahepɨsamapɨ nga baiwɨ jasonɨwɨ jainjaito. Amɨ Autaahaatɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ sahɨ wapa gaahapa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ sangi gaahatɨ kasirɨhɨretapɨ saiwa sangi nasoaipa sasimatɨtaise.