2
Utaaho Wɨnɨhapɨpa Nematɨ Wɨnɨhapɨpaapɨ Pohipiyaho Noaipaitaise
Nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyamɨ Awaisɨho nyahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨho japɨhɨ nasonɨhura Autaahaatɨho nyangi netɨ ahonyisonɨhɨ, amɨ nyahɨ koaisaatɨ nutanaatɨ nɨwipaawaatɨ iwinjaitɨhaahuraapɨ nyahɨ sangi kasatɨtɨhaawiyonɨ sahɨ atihɨrɨ mwɨtɨpisawɨ atiwɨse. Sura asisɨha Awaisɨhoaisaatɨ nyahɨ nutanaatɨ iwinjaitɨhaahuraapɨ sangi isɨhiya usa sasatɨwɨ, Awaisɨho asisɨha napɨtandɨha aimɨ noaipase, tɨwɨ kasatawaayondɨho? Iyatɨ amɨ utaaho woai Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho pɨwɨha sataha kaundihɨ ko atisatɨ netɨ ausaataindɨho? Amɨ isɨhiya usa pɨwɨha ausaawaahiya sa pɨwa katawaatondɨho? Iyatɨ amɨ isɨhiya usa nyapɨ satɨwɨ, Porɨhoaisawɨhiya aposerɨhiya pɨwɨha satɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpiyopo, tɨwɨ kasatawaatondɨho? Sahɨ pɨwɨha siyahaiwa nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ napɨtandɨha asisɨhaapɨ ka aimɨ noaipase, tɨwɨha atisawaahandɨ kandɨ sahɨ ketɨ yaiwɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ, amɨ samɨ amɨtɨha jandotɨ yaiwɨmapɨ mɨmaipɨmaasimatane. Tɨtɨhɨ samɨ maarɨho gaatatɨ amɨ amɨtɨha jainjapwaatonɨhɨ gwɨnyaapɨse. Sahɨ woai nehɨ nanɨhaiwɨ iwinjasaihɨ ko pɨwɨha katatɨ amɨ ko wapa kiyatɨ daayatɨ bitosɨwaiwaara sangi wɨndɨ jaipɨmaasatane. Sahɨ atiwɨ amɨ gwɨnyaapɨse. Sa Asisɨha nehɨ ketɨ wɨndɨ namoaipaitaise. Owe. Amɨ jɨhɨnɨhɨ isɨhiya taahiyɨhiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ Autaahaatɨhopɨ pohipaiwɨ komɨ wɨnɨhapɨpa nemapɨ, amɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maatɨmaatiwɨ wɨretɨtɨwɨ amɨ iwɨritaapo. Saisaihɨ amɨ utaaho apɨpaahɨ maipɨho maipɨhaiwa asakiyatɨ pɨhɨtatɨ kaitandɨho noaipaitaise. Ko wɨnɨhapɨpaapɨ apɨpaahɨ poundatɨ pohipiyaho Awaisɨho Jisaasiho nasataahura Autaahaatɨho koai netɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaise. Ko siyatɨ noaipatɨ nahataapa isɨhiya nepɨ kiyaamɨ autaahaatɨhoemapɨ atotɨpɨwesawɨ kapaapɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨwɨ, amɨ sapa nyamɨ autaahaatɨhoe, tohɨpɨpaapɨ pohipiyatɨ mandɨtɨpaitaise. Ko siyatɨ sawaho netɨ autaahɨ naimaatatɨ jɨhimatatɨ sapa nahataapai netɨ yatɨhiwatɨ ipɨhatitaise. Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ bindataatɨ amɨ ko sawahopɨ satatɨ, ‘Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨne,’ tatɨ katɨtaise. Sahɨ gwɨnyaitaapo. Nɨnɨ sangisatɨ maasɨ jɨhɨ Tesaronaikaahanda bimohura kɨmɨkaiwaapɨ sangi nɨnɨ aimɨ kasato. Iyataahandɨ kandɨ amɨ wɨndɨ yahandɨ wanɨ taatɨ nɨwisapuwatɨ ipatisataise, amɨ ko Uta Maipo wanɨ namoaipaitando. Amɨ sandɨ taatɨ nɨwisapusɨtɨndapaahɨ sahɨ aimɨ mmonɨwɨ gisunyaatahiyaate. Iyataatɨ amɨ utaaso so apɨpaahɨ maipo ketɨ wɨndɨ noaipatɨ amusaimanɨnatɨ notɨ asisɨha akurura Autaahaatɨho namɨhainjɨhetɨ koai Autaahaatɨho netɨ ausaimanɨtaise. Ausaimanɨhonɨhɨ ko amɨ auta noaipaitaise. Amɨ nyahɨhɨ saiwa utaaho maipɨhomɨ apɨpaahɨ maipiwa noaasandiwaiwa amɨ kaiwa Autaahaatɨho netɨ autematɨ nyangi nanyɨsihɨ mmonɨhaayo. Amɨ isɨhiya taahiyɨhiya maipɨhandɨ taawɨ wanɨ kiyawaayopo. Amɨ Autaahaatɨho utaaso nɨwisapusoai nawɨsatemahonɨhuraahɨhɨ so uta maipo koai Autaahaatɨho sawaho netɨ ausaimanɨhonɨhɨ ko auta noaipaitaise. Iyonɨhɨ amɨ Awaisɨho Jisaasiho nasataahura komɨ maarɨhomɨ dɨtɨhɨrɨ mbɨpaara so uta apɨpaahɨ maipo Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nematɨ amɨ maatɨmaatɨhɨramɨ tanyaaho sapoai tiwamaitaise. Awaisɨho komɨ nausainjɨtɨhandɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandisa auta noaipatɨ so uta maipo wɨnɨhapɨpa nemasoai netɨ apɨpaahɨ daahɨ koaisɨnɨhɨ nopɨsasamatɨ komɨ watɨpɨhandɨ netɨ owemaitaise. Iyatɨ koai netɨ sisɨhaapɨhɨ yotɨtaise. Iyataatɨ amɨ so uta maipo wɨnɨhapɨpa nemaitando auta ausaimanɨndandɨndɨ sandɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨramɨ watɨpɨhanda otɨpɨpatɨ waatɨ kaindɨhanda noaipaitaise. Amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ so uta maipoai watɨpɨhandɨ numwɨtaise. Nunyonɨhɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ jaipɨpaara sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa nahatewa kɨhaiwa kɨhaiwa kiyatɨ, amɨ watɨpɨhaiwa otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ kaitaise. 10 Iyatɨ amɨ ko jaipɨpa nahataapa kahatamatɨpetɨhapa isɨhiya mmondaatɨwɨ kaiwaiwaara isɨhiya nepɨ nopɨsasanɨwɨ owetɨtaatɨwɨhɨra taawɨ niyohiyɨhiyai jaipundɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya nepɨ nopɨsasɨnɨwɨ kiya owetɨtaapo, amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha akɨtɨha kiya ka atiwɨ gɨwunyaasaihɨ, amɨ kiyai nga ko japɨhɨ numwaitotatɨ kaundihɨ amɨ kiya ka pɨwa atɨhomiwɨ, amɨ kaapɨ kiyai apɨpaahɨ poundihɨ pohipiyowo. 11 Iyauhɨ amɨ sandɨ kandapɨ Autaahaatɨho isiya siyaamɨ amɨtɨha amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusopɨsasataise, amɨ kiya jaipɨpaapɨ gwɨnyaitaatɨwo. 12 Isɨ amɨ saiwɨ isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨha nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨha kiya wɨndɨ gɨmunyaapɨ, amɨ nehɨ maipɨhaiwaahɨhɨ maaritɨwɨ kiyohiyɨhiyai Autaahaatɨho saundatɨ, sahɨ apɨpaahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha nepɨse, undatɨ pɨwɨha netɨ kiyaamɨhetɨ yawutaitandɨ sandɨ Autaahaatɨho sawaho kiyataise.
Autaahaatɨho Sangi Japɨhɨ Nasamaitandɨ Aimɨ Nasamɨhainjɨhiyaate
13 Nyahɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhoai gaare, undaatɨ pɨwaundɨhaato, sahɨ nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ amɨ Awaisɨho maarɨho sangi apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nasamisawɨhiyaatapo. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho isɨhiya jɨhapɨhiyai namasatɨ numwaasawɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ namasatɨ jɨhiyaatangi nasamaitandɨ yandɨhesamatɨ tɨtɨhɨ sawahopɨhiyaatangi nasamɨhainjɨhiyaatɨtihe. Iyatɨ amɨ Itɨpɨho Gaaho sangi netɨ nehɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatesamasɨhɨ, amɨ sahɨ komɨ pɨwɨha akɨtɨha Jisaasihopɨha atɨwiwɨ amɨ kaapɨ sahɨ baiwɨ gɨwunyaawaayopo. Sandɨ sahɨ pɨwɨha akɨtɨha wanɨha gaahaapɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨ sangi Autaahaatɨho nasamaataise. 14 Autaahaatɨho gaatihɨ sahɨ koenda nasauhɨ ko sangi nasamaatɨ nasamɨhanatɨ yandɨhɨ ko sawahomɨhiyaatesamasɨhɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaawaayopo. Iyatɨ sahɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ apɨpaahɨ gaahandɨ nausainjɨtɨhandaatɨhunɨ, amɨ watɨpɨhandaatɨhunɨ Jisaasihoaisawɨ bimɨtaatɨwo. Iyatɨ nyahɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaahohɨhaamɨ akaaha akɨtɨhaara sahɨ koenda napɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho sangi nasɨsenatɨ gaasatihɨhiyaate. 15 Isɨ amɨ nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse. Bitopɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nahata nyahɨ pɨwɨhaaraahunɨ amɨ utɨpɨho jɨpatɨpiyohɨhaapunɨ katawaasasohɨha sahɨ anɨtiwɨ isɨwatɨwɨse. Aiwɨ wɨndɨ namaamapɨ kaapɨ gwɨnyaapɨse. 16 Nyahɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihoaisunɨ amɨ Autaahaatɨho Apɨhoaisunɨ pɨwaundaatɨ gaapundɨhaayo. So nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisisounɨ amɨ Autaahaatɨho nyamɨ Apɨhounɨ nyangi maarɨho nanyinyamaise. Iyataatɨ amɨ nyahɨ gaahapa wapa kamaayaatɨ nehɨhandɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kanyindɨhanda nyahɨ wapaapɨ wɨndɨ yamaitɨhaawɨ nyangi andɨtinyaisɨhɨ, amɨ ko nyangi ipotɨhandɨ gaahatɨ kanyitandɨhuraapɨ nyahɨ jatɨhaayo. 17 Amɨ so nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ amɨ Autaahaatɨho nyamɨ Apɨhounɨ maarɨho nyangi nanyinyamaise. Amɨ ko samɨ maarɨho netɨ andɨtisaiwatɨ amɨ netɨ watɨpɨsamahonɨhɨ amɨ sahɨ pɨwɨha gaaha pɨwaatɨwɨ, amɨ gaahapa nahataapa sahɨ nga katɨtaatɨwo.