3
Sahɨ Autaahaatɨhopɨ Gaapundɨwɨse Amɨ Ko Nyangi Andɨtinyaiwɨtando
Nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, pɨwɨha wiwa sangi kamaasatohɨwaiwa wanɨ sangi nyahɨ kasatɨtɨhaawiyo. Iyataatɨ pɨwɨha ka siyate. Sahɨ nyapɨ gaapundɨwɨse, nyahɨ pɨwɨha Awaisɨho Kɨraisihopɨha ausaahohɨha sahɨ kiyohɨpatamataiwɨ isɨhiya taahiyɨhiya kaapɨ maaritɨwɨ nepɨ, amɨ kai nepɨ autaahɨ isɨwatɨwɨ amɨ kiya ketɨ tarɨwaiwɨ atiwɨ nepɨ, amɨ anɨtiwɨ isɨwatɨwɨ amɨ kiya kaapɨ gwɨnyaito. Amɨ nyapimaawɨ gaapundɨwɨse, Autaahaatɨho isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiya maatɨmaatiwɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ nyangi tinjaatɨ japɨhɨ nanyamaito, amɨ isɨhiya nahatiya wɨndɨ Kɨraisihopunɨ amɨ pɨwɨha kopɨha (nyahɨ ausaahohɨhaapɨ) wɨndɨ atiwɨ nepɨ gɨmaawunyaahowo.
Amɨ sahɨhɨ samɨ maarɨho amɨ ambɨpatɨ Awaisɨhomɨhetɨ nausawɨ koai iwinjatɨwɨse, sangi ko andɨtɨsiwatɨ amɨ matoaatɨpatamatiyatɨ sangi netɨ nasapopihonɨhɨ Uta Maipɨho Bwaasɨrɨhɨrɨ, sangi wapa kasisatɨ amɨ sangi wɨndɨ netɨ namaasopɨsasɨto. Amɨ Awaisɨho nyangi gɨnyunyaasɨhɨ nyahɨ sapɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo, nyahɨ pɨwɨha watɨpɨtaatɨ sangi kasatohɨwaiwa sahɨ wanɨ taawɨ nga kaiwɨ amɨ ipotɨ ipotisangi sɨkaiwɨ sahɨ nga kaitauho. Nyahɨ sapɨ gaapundɨhaayo nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho sangi tɨtɨhesamatɨ netɨ gisunyaahonɨhɨ, amɨ Autaahaatɨho sahɨ isɨhiyai maarɨho numwɨtaatɨwɨ sangi nasamisɨhopɨ bapaiwɨ nga awaindɨhandɨ mmonɨwɨ gisunyaatɨtando. Iyatɨ amɨ Jisaasiho sangi jatatamanatɨ netɨ andɨtisaihonɨhɨ, amɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ andɨtitɨwɨ bitopɨ amɨ ko napɨtandɨhuraapɨ jatɨtaatɨwo.
Isɨhiya Nahatiya Otɨpɨpatɨ Kiya Itatamanɨndaatɨwɨhatɨ Kaitaatɨwe
Nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho watɨpɨhandɨ nanyamindɨhanda nyahɨ sangi watɨpɨtaatɨ sasatɨhaato, samɨ naisɨhiya Kɨraisihomɨhiya usa kiyaamɨ ikwauhɨrɨ ipesawɨ wipɨ gwaapwɨwɨ bimohiyɨhiyaapɨ sangi yandɨhɨ nawɨsawɨ bitosawɨse. Isɨhiya siya nyahɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa kasatohɨrɨhɨretɨ minjapepihɨrɨwɨ nehɨ wɨretɨ bitohohiyɨhiyaapɨto. Amɨ nyahɨ kɨma pɨwɨma watɨpɨha kasatɨhaato nyahɨ samɨhatɨhɨ sangisaatɨ bimohura nyamɨ ikwauhɨrɨ ipesawa wiwa gwaapowaatɨ bindɨhaamaayo. Nyahɨ wɨndɨ samaayo. Nyahɨ nandapa usaamɨ wɨndɨ nehɨ newaatɨ nanɨhaamaayo. Nawɨho nunya newa nanɨhaayo. Amɨ nyahɨ nyamɨ ikwauhɨrɨ mbawaatɨ nesɨpawa ikwɨsamanaatɨ daayaatɨ otapɨhaatunɨ amɨ apatɨhunɨ akɨtɨnɨhɨ otɨpɨpatɨ waatɨ dɨpɨpatisaatɨ kiyahaayo amɨ sangi pohɨrɨsisaatɨ naaŋɨhandɨ namaasamɨtɨhaawo. Nyahɨ siyaatɨ kiyohɨtɨndɨ amɨ sahɨ nyangi wapa nyatatamanɨtaatɨwɨhandɨ owetihɨmaahe. Owe. Amɨ sahɨ nyahɨ kiyohɨrɨhɨretɨ mmonɨwɨ nepɨ nyamataiwɨ kaitaatɨwɨ nyahɨ sandɨ kiyahaayo. Iyaatɨ sahɨ nandapa wapa nyangi andɨtinyaiwɨtandɨhapa nanyamɨtaatɨwɨ nyahɨ nga sangi nasɨsendɨhatɨ katɨ amɨ sandɨ wɨndɨ nyahɨ kamaitɨhaawɨ gwɨnyaahaawe. Amɨ nyahɨ sangi nasɨsisaihɨ nyahɨ kiyohɨrɨhɨretɨ sahɨ nyamataiwɨ kaitaatɨwɨ nasɨsɨtɨhaawɨ nyahɨ sandɨ kiyahaayo. 10 Sahɨ sawanaatɨ mmonɨwɨ amɨ gisunyaatɨtaise. Nyahɨ sangisaatɨ maasɨ bimohura pɨwɨha wa sataaha nyahɨ kasato. Amɨ utaaho wo pohipiyatɨ ko itatamanɨnatɨ bimɨtandɨhandapɨ otɨpɨpatɨ ko wɨndɨ kamaayataataahɨ amɨ so ko nandapa wɨndɨ namaanane, sataatɨ kasato. 11 Nyahɨ sandɨ sangi sata kasatohɨtɨmandɨ apaapɨmaasato, amɨ sapɨhɨ samɨhatɨhɨ isɨhiya usa kiyaamɨ ikwauhɨrɨ ipesawɨ wipɨ nasɨhasɨnɨwɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaiwɨ pohipaiwɨ nehɨ bimopo, tauhɨ nyahɨ pɨwɨha atisɨhaawɨto. Saiwɨ kiya isɨhiya usaapɨ amɨ kiyaametirɨhɨretapɨ nehɨ pɨwɨhaahɨhɨ kiyaamɨ otɨpɨpatamataiwɨ nesi kɨhapɨhɨ kɨhapɨhɨmapɨ kanɨwɨ bimopo, tauhɨ nyahɨ atisɨhaawɨto. 12 Awaisɨho watɨpɨhandɨ nanyamindɨhanda nyahɨ watɨpɨtaatɨ isɨhiya siyaisɨ sata kaundɨhaato. Sahɨ yatɨhitɨwɨ bɨpi napaisaatɨ bindawa nandapa amɨ wapa wapa sangi jatatamanonɨhɨ bimɨtaatɨwɨhapaapɨ otɨpɨpatɨ mwɨtɨpisawɨ kaiwɨse, undaatɨ pɨwɨha watɨpɨha kaundɨhaato. 13 Amɨ sahɨhɨ nyamɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaitaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ pohipɨmaiwɨse. 14 Sapɨhɨ amɨ isɨhiya usa nyahɨ sangi kɨmandɨ utɨpɨmandaatɨhɨ wɨnɨhapɨpa wɨnɨhisataatɨ pɨwɨha kasatohɨwɨmaiwa wɨndɨ atɨhomiwɨ minjapepihɨrisaihaahɨ siyai sahɨ mwɨtɨpisawɨ usonɨwɨ usɨtaiwɨse. Aiwɨ sahɨ kiyaapɨ nawɨsawitɨwɨse. Amɨ sɨretapɨ kiyai kiyaamɨ kiyohɨwiwaapɨ sawanai mawɨtando. 15 Amɨ siyawaahandɨ kandɨ sahɨ kiyai samɨ tiworisa sangi mandɨtisisohiyɨhiyaamataiwɨ mausonɨwɨse. Sandɨ wɨndɨ sahɨ kamaiwɨ namapɨ nehɨ saundɨwɨ, sahɨ saiwa wɨndɨ kamaiwɨse. Namapɨse undɨwɨ samɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kawisohɨrɨhɨretɨ kawiwɨse.
Pɨwaahonya Kɨmonya Ipotɨhonyaare
16 Nyahɨ sapɨ siyaatɨ gaapundɨhaayo, amɨ sangi nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sawaho samɨ maarɨho ambɨpatɨ netɨ nahataapaatɨhɨ yatɨhesama wisaiwɨtando. Isɨ ko sangisatɨtane. 17 Kɨmonya pɨwaamonya nɨnɨ Porɨhonɨnɨ sangi, gaahuraare satɨtɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ ikwɨra penɨhandɨ nisɨ utɨpɨho jɨpatɨpɨnisɨhomɨ ikwɨraatɨhapɨ netɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ kɨmɨretɨ kɨmaindɨ nahatewa nisɨ utɨpɨhaiwaatɨhɨ pɨwɨha asɨtɨputɨha jɨpatɨpiyataayo. 18 Nɨnɨ sapɨ sandɨ gaapundataayo: Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sahɨ wapa gaahapa wɨndɨ kamaiwɨ nehɨhandɨ koaisunyaatɨ sahɨ nahatiyaatangi gaahandɨ kasisane, ndɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ gaapundataayo. Akɨte!