10
Kɨraisiho Isɨhiya Nahatiyaapɨ Naasaaraahɨ Autaahaatɨhoai Nunyanataise
Amɨ Wɨnɨhapɨpaahɨ ipotɨ gaahaiwa taatɨ napihɨhaiwaamɨ nehɨ sɨwipate, kapa wapa tɨtɨhɨ akɨpɨpaamaahe. Isɨ amɨ Autaahaatɨhoai isɨhiya kapa wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ gaarehandɨ nandapa maahoaipa kɨnaungwɨha nahatetwetɨ tipɨ tɨhɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nga wɨndɨ nemaumase. Owetise. Kiya kiyai wɨnɨhapɨpa kaundirɨhɨretɨ kaiwɨ kɨnaungwɨha nahatewetɨ nandapa maahoaipatɨ naasɨkapa tipɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai gaarehandɨ nunyohiyɨhiyaamɨ maipɨhandɨ wɨndɨ nga nemwatɨ amɨ kiyai netɨ tɨtɨhiyemaumase. Wɨnɨhapɨpa nehɨ sɨwipatɨndaato. Amɨ Autaahaatɨho kiyai saundatɨ, “nisɨ ndɨhetɨ sahɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaate,” undatɨ wɨndɨ mausose. Iyataatɨ amɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhotɨhandɨ nehɨ naasuraahɨ kaisaihɨ kaiwa kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiyemwahonɨhɨ amɨ kiya kiyaamɨ maarɨhoaatɨhapɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha owehiyaaniso tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ, amɨ sapɨhɨ kuraanɨhɨ nandapa maahoaipa gaarehandɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ nunyohɨtɨhandɨ namɨhaapɨ namaitauhe. Aiwɨ kiya kiyaanɨhɨ kaiwa kaimɨ namutauhe. Sandɨ siyatɨ ahotihɨhandɨ kandɨ kiya Autaahaatɨhoai kɨnaungwɨha nahatewetɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ dɨpumanɨmɨ nowaayopo. Kiya saimɨ niyohɨtɨmandaahɨ kiya sawana mmotɨnɨwɨ nyahɨ maipɨhaiwaisahiyaane tɨwɨ kiyaamɨ maipɨhandapɨ gwɨnyaawaayopo. Amɨ sandamɨ tanyaaha kɨmaape: Kiyaamɨ maipɨhaiwa kauho sapɨho sɨpɨpɨhohomunɨ memetɨhɨramunɨ jɨtɨpataahɨ bausa nga wɨndɨ nemaumasɨhe.
Amɨ kɨmandɨ kandapɨ Kɨraisiho yapɨpataapɨhɨ napɨtandɨ tɨmanɨnatɨ bitonda Sapɨho Autaahaatɨhoai sata kaundataase:
“Kɨnyɨ isɨhiya kohasɨpɨho maahoaipatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ tipɨ tɨhɨwɨ gisɨ dɨpɨhɨmanɨhotɨhandapunɨ amɨ kauho sɨpɨpɨhohomɨ jɨtɨpatunɨ nahinyohɨtɨhandapɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨhoŋe. Saimbɨ maarɨmitapaapɨ nɨngi ambɨpatɨ nehɨ isɨhiyaamɨhatɨ nanɨmisamɨhɨ amɨ katɨ nɨnɨ netɨ gisɨ japɨhɨ gaarehandamataindɨ nahɨmɨtandɨ nepɨ nisapɨ nɨmanapaise. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ kohasɨpɨho maahoaipatɨ nahatohapa kapaanɨhɨ arɨtaahandaasɨnɨ tɨhauhɨ tɨhatɨ sosɨsɨhaahɨtimbɨpaapɨ kɨnyɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨ amɨ isɨhiya kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa memetɨhɨrɨ, kauho sapɨho amɨ sipɨsipɨhandɨ gaarehandɨ tipɨ tɨhɨwɨ dɨpɨhɨmanɨwɨ nahinyotɨhandapɨ kɨnyɨ wɨndɨ gaare tɨpɨ usopɨ amɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨhoŋe. Amɨ kɨnyɨ sainɨhɨ kandapɨ nɨnɨ gisɨ sahɨtataato. ‘Jase, Autaahaatɨhoŋe nɨnɨ kɨmbɨhɨ kɨmonɨne! Kɨnyɨ maaritingɨpɨpa kaitandɨ netɨ tɨmanɨndɨ kɨmbɨhɨ kɨmonɨnɨ toho. Nɨnɨ kahitandɨ kɨnyɨ maaritingɨpɨpa kɨretɨ kahito amɨ nisapɨ pɨwɨha wa kinyɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhɨ ko siyatɨ kaitaise,’ tatɨ katatɨ ahotirɨhɨreto.” Aunɨhɨhɨrɨ 40:6-8
Kɨraisiho jɨhɨ Autaahaatɨhoai saundataase.
“Kɨnyɨ isɨhiya nandapa maahoaipatɨ kohasɨpɨho nahatohapa kapaanɨhɨ nepɨ tipɨ tɨhɨwɨ sosɨsɨhaahɨmapɨ gisɨ nahinyohɨpɨpaapɨ kɨnyɨ wɨndɨ maarɨmitɨpɨ kinyɨ maarɨho wɨndɨ wɨmaahitise. Aimbɨ kɨnyɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nepumaitaapɨ gaarehandɨ gisɨ nahinyotɨhandapɨ wɨndɨ maarɨmitise,”
undataase. Amɨ saiwa Mosesihoai Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa saiwa saiwɨ kaiwɨse undatɨ amɨ maipɨhandapɨ kaitaatɨwɨ Isɨraherɨhiyai numwimbɨpa kaundirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyauhɨhandɨ kandɨ amɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhoai kaundataase. Sata katatosatɨ amɨ Kɨraisiho saundataase.
“Jase, Autaahaatɨhoŋe nɨnɨ kɨmbɨhɨ kɨmonɨne! Kɨnyɨ maaritɨpɨ gwɨnyaahingɨrɨhɨrɨ kɨretɨ nɨnɨ japepihɨrɨtɨ kahitandɨ kɨmonɨne,”
undataase. Kɨraisiho Autaahaatɨho maaritindɨhandɨ kopɨ kawitandɨ sawaho nunyanatɨ gaarehandɨ jɨhandɨ nematɨ namatɨ amɨ ko sawaho noaipatɨ gaarehandɨ asɨtɨhandimatatɨ amɨ jɨhandamɨ aunahɨpatɨ netaise. 10 Iyatɨ Autaahaatɨho nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi sanyatatɨ sahɨ nisɨ ndɨhetɨ gaahiyaatɨ saasanotahiyaate nyatatɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaanimatɨtɨhaawɨ nanyamaitando. Iyataatɨ amɨ Jisasɨ Kɨraisiho nyamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nenyamaitandɨ ko Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ Autaahaatɨhoai* nunyanatɨ Kɨraisiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ napotaise. Nehɨ Naasaaraahɨhɨ jɨhapunɨ amɨ wanapunɨ amɨ ipotɨ ipotɨhuraapunɨ ahoyatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ napotaise. Aihɨ ko nyapɨ saindɨhandaahɨ Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwa kaiwaanɨhɨ nenyamatɨ sanyatatɨ sahɨ nisɨ ndɨhetɨ noaipapɨ gaahiyaatɨ maipɨhaiwa owehiyaate nyatatɨ nyasonatɨ apɨpaahɨ komɨhiyaanimatɨtɨhaawɨ netɨ yandɨhenyamatɨ apɨpaahɨ kiyaanangisɨnɨhɨ nanyamaataise.
Kɨraisiho Nyamɨ Maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨhoai Nunyainjɨtɨhanda Autaahaatɨho Nyamɨ Maipɨhaiwa Nenyamataise
11 Pɨrisihiya nahatiya amɨ nehɨ nɨnaasohɨ kɨnaungwɨha nahatewetɨ maahoaipa kohasɨpɨho tipɨ tɨhohɨpɨpɨhɨ kiyaanɨhɨ bitotawa asisɨha nahata nɨnaasetɨhɨ wɨndɨ ikɨmaanɨwɨ kapa gaarehandɨ maahoaipatɨ tipɨ tɨhɨwɨ, isɨhiyaamɨ maipɨhandɨ apɨpaahɨ wɨndɨ nga nemaumahandɨ, jinjapɨhemapɨ Autaahaatɨhoai nunyawaayopo. 12 Amɨ Kɨraisihohɨ wɨndɨ kiyaamatiyatɨ kamaise. Kohɨ nehɨ naasuraahɨ gaarehandamatiyatɨ maipɨhandapɨ sawaho Autaahaatɨhoai nunyanataise, amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa jɨhaiwaunɨ wanɨhaiwaunɨ amɨ ipotɨ ipotɨhaiwaunɨ nga apɨpaahɨ kaiwaanɨhɨ nemwaitando. Siyatosatɨ komɨ otɨpɨpatɨ aimɨ owetihɨ Autaahaatɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ apɨpaaho bindataise. 13 Suraapɨ namasatɨ Kɨraisiho jatɨmɨ notaise isɨhiya komɨ tiworisai Autaahaatɨho netɨ komɨ auhɨraapɨhemahonɨhɨ kiyai ko winjatɨtandɨhuraapo. 14 Iyataatɨ amɨ Kɨraisiho nehɨ naasaaraahɨ isɨhiyaanamɨ maipɨhaiwaapɨ komɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨhoai nunyanatɨ kandaahɨ isɨhiyai netɨ apɨpaahɨ kiyaanɨhɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨho nehɨ sawahomɨ isɨhiyemataise. Iyatɨ ko siyatɨ nehɨ naasaaraahɨ komɨ ambɨpatɨ Autaahaatɨhoai nunyatɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ kiyatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatindɨhanda tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyemasawɨhiyai netɨ apɨpaahɨ tɨtɨhɨ isɨhiya gaahiyemataise.
15 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoaisangi nyangi kɨmɨrɨ kɨretɨ sandɨhɨ akɨte nyatatɨ kanyatataase. Sandɨ nyahɨ aimɨ mmonɨhaayo, amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ jɨhɨ sandaase.
16 “Pɨwɨha kɨma watɨpɨha wanɨha ipotɨhura nisɨ isɨhiyaisatɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ wɨsasɨto. Nɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ gisɨ kɨmandɨ kahɨtataato. Nisɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ jɨpatɨpaindosatɨ netɨ kiyai gɨwunyaito. Aindɨ nisɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha kiyaamɨ amɨtɨhetɨ jɨpatɨpaindusosatɨ netɨ gɨwunyaito,” Jeremiyaaho 31:31-33
tatɨ katise tatɨ jɨpatɨpindise. 17 Jɨha satatɨ katatosatɨ amɨ kasɨnɨha satatɨ katise tatɨ jɨpatɨpindise.
“Kiya nisɨ ndɨhetɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nemwatɨ kaiwaapɨ nɨnɨ wɨndɨ gɨmunyaito. Aindɨ amɨ kiya apɨpaahɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhaiwa nisɨ wɨnɨhapɨpa nepɨnɨmapɨ kiyohɨwaiwaapɨ nɨnɨ wɨndɨ gɨmunyaito,” Jeremiyaaho 31:34
tatɨ katise tatɨ jɨpatɨpindise. 18 Amɨ Autaahaatɨho sata katatɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa kaiwaanɨhɨ nenyamataise. Nenyamasɨhɨ maipɨhaiwa komɨ ndɨhetɨ wɨndɨ ahɨmotise. Aimɨ maipɨhaiwa nenyamasɨhɨ owetisɨ napaapɨ napindapɨ nandapa tɨhaatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtɨhaawe?
Autaahaatɨhopɨ Gɨwunyaapɨ Komɨ Utatototɨ Detɨ Nuwɨse
19 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, Jisaasihomɨ jɨtɨpatɨ nyamɨ maipɨhaiwa aimɨ nenyamasɨ nehɨ nanɨhiyaatɨ Autaahaatɨho sawahohɨhɨ bimimbɨpɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ komɨhinɨ detɨ utatototɨ naitɨhaawo. 20 Jisaasiho nyapɨ daihɨra wanɨhɨra asɨtimatɨtɨhaahandisahɨra apotɨhɨrɨ mwipɨhɨraatɨhɨra nuwatɨ daanyuwataise. Isɨ nyahɨ Autaahaatɨho aŋɨpɨpɨhɨ bimimbɨpɨhapɨ kɨra naitɨhaawe. Sɨrɨ apotirɨ Autaahaatɨho nehɨ sawahohɨhɨ bimirɨhɨrotɨ amɨ nehɨ pɨrisiho awaisɨho mɨtɨhohɨhɨ nandaatɨ otɨpɨpatɨ kairɨhɨrotɨ nisapusɨrɨhɨre. Iyataatɨ sɨrɨ apotirɨ Jisaasiho sawahomɨ ambɨpate. 21 Nyahɨ nyamɨ Pɨrisiho apɨpaahɨ awaisɨho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyai winjatisɨho yahoaisaahiyaane. 22 Isɨ amɨ nyahɨ maarɨho popɨtɨhoaisaatɨ amɨ nyamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda, ko nyangi nga nyatatamanɨtaiso taatɨ mmonaatɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ naitɨhaawo. Nyamɨ maipɨhaiwa nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ ahotihɨ nyamɨ maarɨhomɨ pɨwɨha sahɨ maipɨhiyaate nyatihɨ mmonaatɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nyahɨ maipɨhiyaane taatɨ mmonɨhohɨwaiwa Jisaasiho komɨ jɨtɨpata aimɨ bausanyamase. Isɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ naitɨhaawo amɨ nyahɨ maipɨhandɨ owehiyaanɨ ainahiyɨhiyaanɨnisɨ komɨ ndɨhetɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha owehiyaane taato. Amɨ Autaahaatɨho waapoho gaaho kipa owehora isɨhiya wanɨ aimɨ bausanɨwɨ noaipapɨ popɨtɨhiyaimatohiyɨhiyaamatiyatɨ nyangi netɨ baanyusatɨ popɨtɨnyamasɨhɨ popɨtɨhiyaanɨnɨ noaipɨhaayono. 23 Iyataatɨ amɨ nyahɨ siyaatɨ kaitɨhaawo. Nyahɨ wuwanɨhura namasaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨpatamatiyaatɨ kɨretɨ kiyaanɨnɨhɨ gɨwunyaapɨ nohoaatɨtɨhaawo. Iyaatɨ koaisɨ numasi japɨhɨ namutɨhaawo. Iyaatɨ amɨ Autaahaatɨho ipotɨhura gaahaiwa nanyinyatɨ kanyitandɨ katihɨ jatohɨwaiwa ko nga kaiwa akɨwaiwa kanyisatɨ nanyamɨtaiso taatɨ andɨtitaatɨ jatɨmɨ nutɨhaawo. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato, nyahɨ Autaahaatɨho nanyamɨtandɨ jɨhɨ gwɨnyaatɨ tɨmanatɨ katimbɨpa kapa tɨtɨhɨ ko nyangi nanyamɨtaiso taatɨ gɨwunyaawaahiyaanɨnɨtihɨto.
24 Nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨ yawanaanɨ wonɨnɨ waanɨnɨ amɨ wo waatapɨ gwɨnyaitɨhaawo. Iyaatɨ wonɨnɨ waanɨnɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nyamɨ naisɨhiya woai waati newaatɨ andɨtɨwiwaatɨ maarɨho nunyaatɨ amɨ newa kɨmɨkiyaanɨnɨ andɨtitaatɨ maarɨho namɨndɨhaawo. Iyaatɨ gaahaiwa kawisaatɨ amɨ kaindɨhaawo. 25 Iyaatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ wɨndɨ pohipiyaatɨ nyangi nyangi nɨnaasonɨnɨ nɨnaasaanɨnɨ nyamɨ aŋɨpɨpɨhɨ yandɨhɨ bɨmimɨtɨhaawo. Sandɨ namawa napaitaatɨ ahoyandɨhaawo. Isɨhiya usa saiwɨ taawɨ wanɨ pohipiyohɨmatamatiyaatɨ wɨndɨ nyahɨ kamaitɨhaawo. Owetane. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ napaitaatɨ ahoyanaatɨ newaatɨ yawanaanɨnɨ andɨtitaatɨ amɨ nyamɨ naisɨhiya wo waati newaatɨ andɨtɨwiwɨtɨhaawo. Awaisɨho Kɨraisihomɨ Asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapa usondandɨha noaipaitandɨhura aimɨ detɨ taatɨ nasataisɨ masehonjiso taatɨ mmonɨhaawɨ sandɨ nyahɨ pɨhɨtaatɨ nasisoaarɨ kaimɨ nutɨhaawo.
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoai Wɨndɨ Ahosumwaamaitɨhaawo
26 Nɨnɨ sangisɨ sandɨ apaapɨmaasato, kɨmandape. Nyahɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha akaaha aimɨ atisaatɨ newaatatɨhiyaanɨnɨ kiyaanɨnɨ, amɨ usinjaawaatɨ yawanaanɨ gwɨnyaawaatɨ maaritotɨhanda kiyaanɨnɨ kiyahaawaahɨ amɨ gaarehandɨ nyamɨ maipɨhandɨ nenyamaitatɨhandɨ apɨpaahɨ owetise. 27 Isɨ amɨ nyahɨ siyaatɨ maipɨhaiwa kiyaanɨnɨhɨ tawaatɨ kaimɨ nohaawaahɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ tiworisaanisɨ apɨpaahɨ maipiyaatɨ aungwohandɨ yaitɨhaawe. Amɨ Awaisɨho pɨwɨha nyamɨhetɨ netɨ yanyutaatɨ tipɨtapaatɨ nyasondandɨhuraapunɨ amɨ sisɨha wɨndɨ namaayotatɨ kaanɨhɨ awaindɨhandɨ aungwohandɨ noaatatɨ tɨhatoaatisɨha Autaahaatɨho komɨ tiworisai netɨ tɨhoaitandɨ tɨmanisɨhaapɨhɨ netɨ nyangi nyɨhoaitandɨhuraapɨ gwɨnyaahaawo. 28 Amɨ nyahɨ kɨmandɨ biyaatɨ gwɨnyaitɨhaawo. Autaahaatɨho maaritimbɨpa wɨnɨhapɨpaapɨ Mosesiho nyamɨ asoyai nunjatɨ kaundataase. Amɨ kiyaamɨ wowaatɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa kapa nemapɨ ko maaritirɨhɨretɨ namapɨ maipɨhaiwa kiyauhɨ amɨ isɨhiya wurɨ yahurisangi amɨ murɨmoaisangi winjapɨ pɨwɨhaapɨhɨ nesaiwɨ ahɨwisawɨ akɨte tauhɨ amɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyai wɨndɨ maarɨho asɨpɨmaawiwɨ nehɨ siyɨhiyai tiwawaayopo. 29 Autaahaatɨhomɨ Mwaahoai newaatɨ mɨmaipɨwitɨhaawɨ apɨpaahɨ maipe. Amɨ isɨhiya siyohiyɨhiyaisaahɨ yaawɨhandɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ Autaahaatɨho numwɨtaise, kiya Kɨraisihoai mmonɨwɨ nemahohɨtɨndapo. Iyatɨ amɨ Kɨraisihomɨ jɨtɨpatɨ Autaahaatɨho netɨ kataahɨ komɨ pɨwɨha wanɨha gaaha isɨhiyai gaahaiwa kawɨsatɨ numwɨtandɨ katisɨha netɨ akaahematɨ amɨ jɨtɨpatɨ satɨ kataahɨ nyamɨ maipɨhaiwa nemasɨhɨ amɨ nyahɨ noaipatɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨho sawahomɨ isɨhiyaanimatohɨpatɨ nehɨhatamataiwɨ mmonɨwɨ nemawaayowɨ kiyai Autaahaatɨho yaawɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa netɨ kanyisatɨ nanyinyatɨ Autaahaatɨho nyangi komɨ maarɨho awaindɨhandɨ nanyamindɨhandapɨ netɨ nanyisatɨ amɨ andɨtɨnyaisɨhopɨ maipɨhaiwa katɨwɨ koai maarɨho yaawɨhandɨ nunyawaayowo. 30 Amɨ Autaahaatɨho utaaso satatɨ saisoaisɨ komɨ kaimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ yaawɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise taatɨ nyahɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaayo. Amɨ pɨwɨha wa Autaahaatɨho sawaho satatɨ katisɨha nyahɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaane. Iyataatɨ ko pɨwɨha satisɨhaapɨto:
“Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ isɨhiya usa kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho yaawɨhandɨ maipɨhandɨ kiyohɨtɨhandapɨ numwɨtandɨhiyai amɨ kandɨhɨ numwɨto. Aindɨ kiya maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyai yaawahandɨ numwɨto,” Wɨnɨhapɨpa 32:35
tatɨ katise tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ amɨ waisangi ko satise.
“Nisɨ isɨhiyai kawitandɨhapaapɨ nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ nɨwahonɨnɨ gwɨnyaatɨ tipɨtapaatɨ usonɨtɨ kawito,” Wɨnɨhapɨpa 32:36; Aunɨhɨhɨrɨ 135:14
tatɨ katise. 31 Amɨ siyatɨ Awaisɨho Autaahaatɨho watɨpɨho kahapaamapɨpa nahatewa osamatɨ jatisɨho maipɨhaiwa kaiwaiwaapɨ koai apousonɨhɨ yaawɨhandɨ numwɨtandɨ komɨ ikwɨraahɨ utaaho woaisɨ isɨwonaahɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ waatɨ yaitaise.
Nyahɨ Nyamɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohɨtɨhandɨ Anɨtisaatɨ Isɨwatɨtɨhaawo
32 Isɨ sahɨ jɨhɨ wuwanɨhura sangi namasatɨ nasoaipasɨpɨpaapɨ gwɨnyaapɨse. Autaahaatɨhomɨ nausainjɨtɨhandɨ sangisaapɨhɨ nasoaipasɨhɨ amɨ sahɨ sandɨ nausainjɨtɨndɨ nehohururaapɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Sura isɨhiya usa sangi pohɨrɨsiwɨ amɨ nitanɨwɨhaiwa amɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ naaŋasisatɨ yaasahaiwa waatɨ pɨhɨtɨwɨ nasanyawɨ kasisauhɨ newaayopo. Sasisauhɨ newaahandɨ kandɨ sahɨ andɨtitɨwɨ bitotawa kaiwa yaasatɨ naaŋiwaiwai tipɨndɨwɨmawaayopo. 33 Iyataatɨ amɨ wiwetɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaapɨhiya sangi isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ otɨhaatɨ tisapɨ mɨmaipɨsiwɨ sisɨpɨhɨsatɨwɨ kahɨtɨwɨ noaapɨsamawaayopo. Aiwɨ amɨ sahɨ wiwetɨ isɨhiya usa samataiwɨ yaawɨhaiwa nepɨ bimohiyɨhiyai maarɨho nepɨ andɨtɨwipɨ kiyaisawɨ kiya nehohɨwaiwa amɨ sangisangi maasɨ nɨnawɨpɨhɨ newaayopo. 34 Sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ usaatangi isɨhiya nasamaasi nuwɨ nasapuhauhɨ amɨ usaatɨ kiyaapɨ maarɨho asɨpaiwɨ nuwɨ kiyai usonɨwɨ iwɨtatamanawaayopo. Amɨ isɨhiya napɨwɨ samɨhapa kahapaamapɨpa sahɨ isɨwasohɨpɨpa nesi niyauhɨ, sahɨ kiyai nehɨ nanɨhaiwɨ maaritɨwɨ winjahauhɨ nasewaayopo. Kɨmandɨ sahɨ siyohɨtɨmandɨ amɨ sahɨ saiwɨ gwɨnyaawaawe. Nyamapa kɨmba nanyehohɨpɨpai nusatipɨhaahapa yahapaisahiyaanisɨ kapa nyapɨ nga ahinyotɨtaiso tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaawe.
35 Amɨ sandɨhɨ akɨtɨsɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamapɨ baiwɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ kopɨ gɨwunyaawaatɨwɨse. Amɨ andɨtitɨwɨ kopɨ gɨwunyaawaawaahɨ amɨ apɨpaahɨ gaahaiwa nawɨhetahaiwa sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatangi wihoaaŋɨhapa Autaahaatɨho nasanyonɨhɨ amɨ sahɨ naitaapo, amɨ Autaahaatɨho nahataapa nasamɨtandɨ katimbɨpa kapaaro. 36 Amɨ sahɨ samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nepɨ andɨtipɨ kiyaatɨnɨhɨ kopɨ gɨwunyaapɨ nuwɨse. Amɨ sahɨ saiwɨ, Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ daiwɨ ko gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa kaiwɨ binyaihɨ, amɨ Autaahaatɨho sangi nasamɨtandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katimbɨpa tɨtɨhɨ kapa nasamɨtaise. 37 Amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ baiwɨ kiyaatɨnɨhɨ gɨwunyaapɨ nutaatɨwe, amɨ ko napɨtandɨhuraapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wapɨhɨ jɨpatɨpindɨsɨhaatɨhapɨ satiso:
“Wɨndɨ otɨhɨmaahe. Napɨtaano tisɨho yaho taatɨ napisɨ amɨ ko ketɨ kɨmɨ kuraanɨhɨ nasatɨ noaipaitaise. 38 Isɨ utaaho nɨngisatɨ tɨtɨhɨtisɨho nisapɨ gɨnunyaatɨ bimɨtaise. Amɨ ko yayatɨ japɨhɨ onɨhitataataahɨ amɨ nɨnɨ kopɨ wɨndɨ maarɨmitɨto tatɨ katise,” Abakukɨho 2:3-4
tatɨ jɨpatɨpindise. 39 Iyataatɨ amɨ nyahɨhɨ isɨhiya usa saiwɨ Autaahaatɨhopɨ yaiwɨ onɨhitɨwɨ koai ahosumapɨ Kɨraisihopɨ kiya gɨwunyaahohɨtɨhandɨ namahohiyɨhiyaamatiyaahiyaanɨnɨmaahe. Owetise. Nyahɨhɨ nehɨ nyangi usaane. Nyangi usaanɨnɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨ koaisaatɨ asiyaanimataatɨ bimɨtɨhaawɨ Autaahaatɨho netɨ anɨtisa nyaiwatataise.
* 10:10 maahoaipa wapa tipɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaahauhɨ kapaanɨhɨ tɨhatɨ sosɨsɨhaatipatamatiyatɨ. 10:20 Maakɨhomɨ utɨpɨho 15:38 handaapɨhɨ mmome.