9
Aŋɨ Gohɨhandaatɨhɨ Autaahaatɨhopɨ Gaapundɨwɨ Nandapa Maahoaipatamɨ Jɨtɨpatɨ Autaahaatɨhoai Dɨpumanawaayopo
Nɨnɨ pɨwɨha aimɨ kasatohɨhaamɨha jɨhaatɨ sandɨ kasatɨtaano. Autaahaatɨho Jisaasihomɨhetapɨ nyangisatɨtonɨhɨ amɨ nyahɨ komɨhiyaanɨnɨtɨtɨhaawɨ pɨwɨha tɨmanatɨ kandaase. Aihɨ amɨ Jisaasiho nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ nyamɨhihoaaŋɨ bitonda taatɨ Autaahaatɨhoai yamɨhapataatɨhɨ pɨwaundataase. Iyataatɨ amɨ jɨhuraahɨ Autaahaatɨho komɨhiyai sahɨ nisɨhiyaatimatisaihɨ amɨ nɨnɨ samɨhonimandɨ jainjaatɨ bimɨtaano tatɨ pɨwɨha tɨmanatɨ kaundataase. Sata kaundisura wɨnɨhapɨpaisatɨ ahoyatɨ nunyataise kapa wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ kopɨ gaapundɨtaatɨwo. Iyataatɨ amɨ aŋaaŋɨ waaŋɨ nehɨ gohɨhaaŋɨ isɨhiya aŋɨmatawaayopo kandaapɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhaaŋo. Kiya saiwɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ aŋɨmatawaayopo. Gohɨhaaŋɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatɨwosawɨ yatɨmwɨ yatɨpiyawaayopo. Yatɨpiyaposawɨ jɨhandɨ sandɨ satɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Isɨhiya kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa nesi nuwɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtaatɨwɨhɨrote tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Aihɨ kandotɨ sisɨhaiwa tɨpopɨ ahiyawɨ amɨ ganɨho wo kaiwɨ koaasɨnɨ bɨretɨhandɨ ahiyawaayopo Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahotɨtandɨhandɨ. (Sapa kɨhɨrotohandɨ mɨtaahandɨ yatɨpiyahotɨhandotɨ ahondaise.) Aihɨ amɨ metaahɨ yatɨpiyahotɨhandɨ kapɨhandɨ sandapɨ satɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Nehɨ Autaahaatɨho sawahohɨ kɨrotɨ bindata komɨ isɨhiyai winjatɨtandɨhɨrote tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Saurɨ yatɨpiyahowauramɨ otɨhapɨhɨ apotɨhɨrɨ minjatɨnahɨrɨ apɨpaahɨ mwipɨhɨra mɨhasɨnapɨ mɨhaapɨ kɨrɨnɨhɨ yatɨpiyapɨ Autaahaatɨho bimɨtandɨhɨrotɨ nimbɨpuwataise. Aihɨ kɨrɨ apotɨhɨramɨ kɨmbaahɨ detɨ kɨrainɨ ganɨhomatiyahonjɨ masɨhonjɨ nehɨ gorɨhandaahɨhɨ kaiwɨhonjɨ ahiyawaayopo. Iyataatɨ sonjɨ ganonjaasɨnɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtaatɨwɨhonje. Iyataatɨ sandɨ yatɨpiyahotɨrotɨ nehɨ Autaahaatɨho sawaho bimɨtandɨhɨrote tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Aiwɨ amɨ pausihandɨ wɨndɨ nehɨ gorɨhandaahɨhɨ kaiwɨhandɨ awainaahoetahandɨ ahiyawaayopo. Iyataatɨ sandɨ pausimandɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai winjaatɨ bimɨtandɨhandapɨ tɨmanatɨ pɨwɨha kaundisɨha gwɨnyaitaatɨwɨ namɨhanahande. Iyataatɨ amɨ kandɨ pausimandotɨ kaapɨho wo gorɨhanda kaiwɨho ahiyawaayopo. Aiwɨ amɨ so kaapopɨ nandapa bɨretɨhandɨ manaahandɨ jɨhura Autaahaatɨho nandapa owehapɨhɨ nehɨhaatɨ Isɨraherɨhiyai numwimbɨpaamɨ wapa ahiyawaayopo. Aiwɨ amɨ kandɨ pausimandotɨ Aronɨhomɨ irɨhɨrɨ ngɨrɨhɨrɨ jɨhura Autaahaatɨho katihɨ ahiyawosauhɨ asɨrimatatɨ yanisirɨhɨrɨ ahondaise. Aiwɨ amɨ kandotɨ nawɨha wandipatɨ taapɨrehandɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa ikwɨmaindɨmwɨtɨhapa jɨpatɨpindisɨha ahiyawaayopo. Iyataatɨ amɨ kandɨ pausindamɨ mipatetɨ maahomwaaŋɨ nehɨ sɨwipatɨ yatɨmwɨ kaiwɨ wihoaaŋɨ wɨtɨ amɨ wihoaaŋɨ wɨtɨ ahiyawaayopo. Saurɨ sɨwipaurɨ isɨhiya gorɨhaandaahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ komɨ ndɨhetɨ kiyaanɨhɨ bimohiyɨhiyaapɨ namɨhanɨwɨ isɨhiya kaiwɨ ahiyawaayopo. Kaiwɨ pausihandamɨ mipatetɨ namɨhapɨ wɨsasawaayopo. Iyataatɨ saurɨ sɨwipaurɨ ditatisahaurisɨ kauramɨ ditatɨ tusapaapanatɨ pausisɨndisɨ namaasataise. Aihɨ sapɨhapɨ isɨhiya satɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Isɨhiyaapɨ Autaahaatɨho jɨtɨpatɨ mmonataatɨ maarɨho asɨpiyatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwasɨpɨpɨhe tawaatopo. Isɨ saiwaapɨ nɨnɨ wanɨ kɨmura wɨndɨ waatɨ pɨhɨndɨ kamaatɨto.
Saiwɨ kiya aŋɨmatɨwɨ kahapaamapɨpa katɨhɨ ahiyawɨ owetihɨ isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiya namasawɨ yatɨpiyahotɨhandɨ jɨhandɨ mɨtaahandotɨ asisɨ nahatewetɨ nandaapɨ noaipapɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ dɨpumanɨwɨ amɨ isɨhiyaamɨ aunahɨpa nepɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨwɨ kopɨ gaapundawaayopo. Saiwɨ kiyohɨtɨmandɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa kaundirɨhɨrɨ kɨretɨ kiya japepihɨrɨwɨ kiyawaayopo. Amɨ isɨhiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ komɨ aŋaaŋɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ amɨ Autaahaatɨhoai nandapa maahoaipatɨ tipɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨwɨ ko isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨ pɨwaundɨwɨ gaapundohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho nehɨ sawaho naasohɨ asisɨha nehɨ naasaara kɨnaungwɨha naasɨ naasetɨ yatɨpiyahotɨhandɨ metaahandɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaagɨ ahiyatɨ jaatɨ bimimbɨpɨhɨ mɨhatɨhɨ nandaataise. Iyataatɨ sandɨ yatɨpiyahotɨhandɨ metaahandɨ Autaahaatɨho nasatɨ bimindɨhandotɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaunɨ isɨhiya nahatiya wɨndɨ namɨndaapɨhɨrote amɨ kiya wɨndɨ namɨndaapɨse tatɨ itɨhapɨpa ahotiho. Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaamɨ pɨrisiho mɨtɨho nehɨ sawahohɨ katɨhɨ nandaahatɨhe. Iyataatɨ ko kɨnaungwɨha nɨnaasetɨ asisɨha naasara katɨhɨ nandaataahura ko nehɨ taanaho niyatɨ nandaataamaise. Owetise. Nehɨ taanahɨho ko wɨndɨ apɨpaahɨ namɨndaitaise. Amɨ ko kauhoaisangi amɨ sipɨsipɨhandisangi tiwatɨ kapaamɨ jɨtɨpatɨ isɨsi nandaataise. Nandaatɨ kaaŋɨ bokisihandɨ awaindɨhandɨ Autaahaatɨhoai komɨ otɨpɨpatapɨ wapa nunyohɨpɨpa windɨhandɨ katɨhɨ ahotindɨhandamɨ awɨhaasɨnɨ Autaahaatɨho mmondandɨ jɨtɨpatɨ ahiyataise. Jɨtɨpatɨ ahiyatosatɨ ko sawahomɨ maipɨhandɨ Autaahaatɨho nemwaitandɨ jɨhɨ sawahopɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ nunjenataise. Iyatosa amɨ kasɨnɨ ipotɨ isɨhiya nahatiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ nunjenatɨ gaapundataase. Iyataatɨ satɨ jɨtɨpitɨ ko nesi niyatɨ ahiyatosatɨ gaapundatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundipitɨ isɨhiya maipɨhaiwa Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiyohɨwaiwaapɨ kiya apɨpaahɨ nanɨpimainjɨhɨ amɨ maiwa maipɨhaiwa kiyɨhaayono maatɨwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ kiyohɨwaiwa Autaahaatɨho nemwaitandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nesiyatɨ ahiyataise. Isɨhiya Autaahaatɨho saiwa maipɨhaiwaasɨ sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse undiwaiwa kiya gwɨnyaawaahandɨ kandɨ kiyohɨwaiwaapaahɨ wɨndɨ jɨtɨpatɨ nesiyatɨ ahiyatɨ gaapɨmundise. Owetise. Iyataatɨ sa pɨwɨha wɨnɨhapɨpa isɨhiya nehɨhiya Autaahaatɨhomɨ Aŋaaŋɨ yatɨpiyahotɨhandɨ mɨhatɨhandaatɨhɨ namɨndaapɨse tatɨ ahotihɨ nyahɨ mmonɨhaayo. Iyataatɨ sandaahɨ nyangisɨ siyatɨ netɨ nanyisataise, isɨhiya nahatiya mɨhatɨhɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimirɨhɨrotɨ wɨndɨ namɨndaitaapo. Namɨndaapɨ amɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ tɨtɨhɨ sawana Autaahaatɨhoaapɨhɨ detɨ naiwɨ koai wɨndɨ pɨwaamundɨtaapo tatɨ netɨ nanyisataise. Amɨ pɨwɨma siyatɨ isɨhiya nahatiya mɨhatɨhɨ mɨhapaahɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimimbɨpɨhɨ wɨndɨ namɨndaapɨse tatɨ ahotihɨ amɨ isɨhiya nahatiya nehɨ kɨmbaahɨrotɨhɨ nandaawaayopo. Aiwɨ amɨ kiya Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ wɨndɨ namaayopo. Sandɨ netɨ kiyai siyatɨ nunjataise. Wanɨmura kɨmura isɨhiya saiwɨ mmondaatɨwe. Mosesiho wɨnɨhapɨpa kaundirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ nandapa maahoaipa gaare undɨwunɨ amɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandunɨ Autaahaatɨhoai nunyauhɨhandɨ kandɨ kaiwa netɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ saundatɨ nisɨ ndɨhetɨ sahɨ noaipapɨ apɨpaahɨ gaahiyaatɨ saasanotahiyaatɨtihɨ nɨnɨ baindɨ jasotɨ sapɨ maaritataayo undɨtandɨhɨretɨ ahɨmaawise. Owe. Iyatɨ amɨ kaiwa kiyaamɨ amɨtɨha maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ netɨ saasanotahiyemwatɨ popɨtɨhiyemwaamase. Owetise undatɨ kiyai netɨ nunjataise. 10 Iyatɨ amɨ isɨhiya Mosesiho wɨnɨhapɨpa kaundirɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyaamɨ gaarehaiwaunɨ amɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipa Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaisangi kaiwa mmonatosatɨ kiyai Autaahaatɨho wɨndɨ samundise sahɨ nisɨ ndɨhetɨ apɨpaahɨ gaahiyaate mundise. Owetise. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe. Wɨnɨhapɨpa kiya japepihɨrohɨpɨpa nandapa maahoaipa amɨ waapoho kiya nanɨhohɨpɨpaapunɨ amɨ nehɨ ambɨpatɨ bausohɨpɨpaapɨtahaiwaatihe. Iyataatɨ saiwa kiya wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨwɨ kiya kiyohɨwiwa nehɨ kɨmaatɨ tiwatɨhaatɨ ambɨpatetɨ kiya kaitaatɨwɨ kaundatɨ amɨ mɨhatɨhɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ tɨtɨhematɨtaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ kamundindɨhandaahe. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho ipotɨhura kiyai nga netɨ tɨtɨhemwaitandɨhɨra daihɨra nunjɨtandɨ saiwa nehɨ wanapɨ gohɨhaiwa numwihɨhaiwandaate.
Kɨraisiho Nyapimainjɨhɨ Nyapɨ Jɨtɨpatɨ Nuhaasɨpatɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ Ahiyataise
11 Jɨhura isɨhiya saiwɨ kaimɨ napɨmbɨwɨhandisɨ wanɨ kɨmuraahɨ Jisaasiho sawaho tɨtɨhɨ noaipatɨ Pɨrisiho Awaisɨho Mɨtɨhoematatɨ nyapɨ nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundataase. Jɨhura Autaahaatɨho Jisaasihomɨhetapɨ isɨhiyai gaahatɨ kawɨsatɨ japɨhɨ numwaitandɨ pɨwɨha tɨmanatɨ katisɨha Jisaasimo netɨ ka akematɨ kiyatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwataise. Nemwatɨ asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ nunyataise. Ko nyangi sanyindɨmandɨ nyapimainjɨhɨ nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨhetɨ taatɨ nyapɨ pɨwaundataase. Sapɨhɨ Jisaasiho bitonda taatɨ Autaahaatɨhoai nyapɨ pɨwaundimbɨpɨhɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ Autaahaatɨhohɨhɨ bimɨtandɨhapɨhe tɨwɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ ambɨhɨtɨwɨ aŋɨmatotɨhandisɨ apɨpaahɨ waatɨ nusatipɨhaamahande. Iyataatɨ sapɨhɨ Jisaasiho bitonda taatɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundimbɨpɨhɨ nehɨ isɨhiya kaiwɨ ahiyawɨhapɨhɨmaahe. Owetise. Iyataatɨ kɨmaapɨ kahapaamapɨpa Autaahaatɨho kiyatɨ ahaimbɨpaisatɨ ahoyatɨ kiyatɨ wɨndɨ ahɨmaise. Kiyatɨ ahɨmaisɨ sahɨ kandɨ wɨndɨ mondaapo. 12 Utaaho yapɨpaatambɨho kɨnaukwɨha nahatewetɨ asisɨha nehɨ naasaaraahɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ maasapɨho memetɨhɨramɨ jɨtɨpatunɨ amɨ maasapɨho kauho sapɨho sɨpɨpɨhohomɨ jɨtɨpatunɨ isɨsi nandaatɨ mɨhatɨhɨ Autaahaatɨho sawahohɨhɨ bimirɨhɨrotɨ komɨ ndɨhetɨ ahiyataise. Iyataatɨ Jisaasimo kiyaamatiyatɨ kiyataamaise. Owe. Jisaasiho komɨ jɨtɨpatɨ sawahomɨhatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nuhoaamasɨpatɨ netɨ komɨ ikwɨraahɨ sawaho isɨsi niyatɨ Autaahaatɨhomɨ bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨhetɨ ahiyataise. Iyatɨ amɨ ko Jisaasiho komɨ jɨtɨpatɨ pɨhɨtɨhaiwaara isɨsi niyatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahiyataamaise. Owetise. Nehɨ naasaaraahɨ nyahɨ isɨhiyaanɨ nahatiyaanamɨ maipɨhaiwaapɨ komɨ jɨtɨpatɨ gaahatɨ isɨsi niyatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahiyataise. Ko siyatɨ kaindɨmandɨ Autaahaatɨho satɨ jɨtɨpitɨ mmonataatɨ namatɨ ko nyamɨ maipɨhaiwa nahatewaatɨhapɨ wanunɨ ipotɨ ipotunɨ japɨhɨ nga nanyamaitando. Nanyamaahonɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahiyaanimatɨtɨhaawo. 13 Iyataatɨ amɨ isɨhiya itapɨpaisunɨ amɨ isɨhiyaamɨ andɨtatunɨ amɨ wapa wapaunɨ isɨpɨ kiyawaawaahɨ ainjotɨhaiwaisahiyaasɨ isɨhiya usaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapɨmundɨtaapo. Nehɨ yandɨhɨ binyaihɨ kiya itapɨpa andɨtatɨ isɨhohiyɨhiyai pɨrisiho isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhoai nandapa tɨhatɨ dɨpumasɨho sawisatɨ kawisataise. Maasapɨho memetɨhɨramɨ jɨtɨpatunɨ amɨ maasapɨho kauho sapɨho sipɨsipɨhomɨ jɨtɨpatunɨ namotɨ amɨ maasapɨho kauho sanaatɨ tipɨ tɨhauhɨ tɨhɨmɨ notɨ sotipatɨ waatɨpimainjɨpatɨ netɨ katisatɨ tɨmandaatɨ waapohoaisatɨ ahoyatɨ naumbwaihɨratɨ isaaha nahaapatohaara kiyaamɨhetɨ tutipataise. Ko siyatɨ kawihɨhura kiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ gaahiyaimatawaayopo. Gaahiyaimatɨwɨ nuwɨ isɨhiyaisawɨ maasɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. 14 Iyataatɨ Kɨraisiho komɨ jɨtɨpatɨ nyapɨ nuhoaamasɨpatɨ kiyaamɨ siyohɨtɨmandisɨ apɨpaahɨ nusatipɨhaahate. Iyataatɨ Jisaasiho somɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nasisoaarɨ bimisɨho netɨ koai andɨtɨwiwatɨ watɨpurɨmatɨ gɨwunyaasɨhɨ Itɨpɨho ko Gaahomɨ watɨpɨhandaahɨ Autaahaatɨhoai nyapɨ nunyanataise. Jisaasiho so utaaho apɨpaahɨ gaaho Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ Autaahaatɨhoai poundahaiwa maipɨhaiwa apɨpaahɨ turɨkaarehonjisangi wɨndɨ kamaayaho utaaho ainahɨho nyapimainjɨhɨ nyapɨ napotaise. Napwindɨhandaahɨ nyahɨ nahatiyaanamɨ maipɨhaiwa nenyamataise nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ Autaahaatɨho yaasɨhandɨ apɨpaahandɨ nanyinyatɨ yandɨhenyamaamaitando. Ko Jisaasiho siyatɨ kanyindɨmandɨ nyahɨ Autaahaatɨhopɨ otɨpɨpatɨ kawisaatɨ kopɨ maarita koai mepɨ autaahemwawa maasɨ koaisaatɨ nasisoaarɨ bimaamɨ nutɨhaawɨhandapɨ kiyataise.
15 Sandɨ Jisaasiho komɨ jɨtɨpatɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ nuhaamasɨtɨhandaahɨ nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahiyanimatonɨhɨ Autaahaatɨho nyangi nyasonata sahɨ aimɨ noaipapɨ nisɨhiyaatimatawaayopo tatɨ nanyamaataise. Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai gaahaiwa kawitandɨ pɨwɨha tɨmanatɨ katatɨ wanɨ ahaiwaiwa Jisaasiho netɨ akɨwaiwematɨ kaitandɨ Autaahaatɨho namɨhanatɨ ahɨwisataise. Isɨ Jisaasiho siyatɨ kaindɨhandaahɨ Autaahaatɨho isɨhiya usaisɨ sahɨ aimɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ nasamɨhandɨhiyaate undisawɨhiyaisɨ Autaahaatɨho wapa gaahapa numwɨtandɨ katatɨ tɨmanatɨ ahaimbɨpa nunyonɨhɨ kiya kapa nepɨ nasisoaarɨ kiyaanɨhɨ koaisawɨ maasɨ bimɨtaapo. Iyataatɨ amɨ Jisaasiho kaindɨmandɨhɨ isɨhiya pɨwɨha jahɨha Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai gaahaiwa kawitandɨ pɨwɨha wɨsasatɨ numwisɨhaatɨhɨ bindawaawɨ komɨ ambɨpa nɨwimaapɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyaapimaawɨ kiyataise. Amɨ nehɨ Kɨraisihomɨ jɨtɨpatɨhɨhɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwahonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiya noaipapɨ gaahiya saasanotahiyaatisaihɨ amɨ Autaahaatɨho kiyai sahɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatiso unda numwaitaise.
16 Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ pɨwaundatɨ numwaahonɨhɨ amɨ kiya noaipapɨ komɨ isɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandapɨ pɨwɨha wanɨ asaaha isɨhiyaisatɨ wɨsasisɨha Autaahaatɨho netɨ akaahemaitandɨ Kɨraisiho napwindɨndapɨ sangi nɨnɨ nesɨpatɨ kasatɨtaano. Isɨhiya usa sangɨ napopɨ asɨyɨhiya bindawaahura kiya napwisaihɨhura kiyaamɨ usa kiyaamɨ manyinyaisangi amɨ naisɨhiyaisangi ikɨpɨpa amɨ wapa naitaatɨwɨhandapɨ gwɨnyaawaayopo. Saiwɨ gwɨnyaawaawɨ kiya sangɨ napopɨ nehɨ asɨyɨhiya bindawa utaaho kiyaamɨhapa naitandɨhomɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ sanɨhaaho nyamapa naitande tɨwɨ katɨwɨ komɨ ambɨpatɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨtɨpatɨpaiwosawaayopo. Aiwɨ utaaso katatɨ nisapa nisɨhiya aho ahaatɨ nɨnɨ napwisanɨhura naitande tatɨ ambɨhɨtiso amɨ ambɨhɨtisaamaatɨ kapa naitande amɨ ba katisɨho napomahonɨhura. Amɨ ko namaapotɨ asoho bimonaahɨ komapa naitaatɨwɨhiyaapɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtatɨ amɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahɨwisawɨhiya wɨndɨ kapa ketɨ namaitaapo. owe. 17 Iyataatɨ amɨ utaaho komapa ko naponɨhura usa naitaatɨwɨhiyaapɨ ambɨhɨtatɨ pɨwɨha wɨsasatɨ ahaisɨha ko wɨndɨ namaapotɨ bimonaahɨ, isɨhiya ahiya nisapa nepise tisawɨhiya wɨndɨ namaitaapo. Nehɨ ba katisɨho napomahonaahɨ sura komapa naitaatɨwɨ ambɨpatɨ ahɨwisawɨhiya kapa tɨtɨhɨ naitaapo. 18 Amɨ kɨmɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ ko kiyaisɨ pɨwaundatɨ numwaahonɨhɨ amɨ kiya komɨhiyaimatisaihɨ winjatɨtandɨ pɨwɨha jɨha wisasisɨha noaipatɨ akaahaimatɨtandɨ wapa kohasɨpɨho tipɨ jɨtɨpatɨ nuhaawaayopo. Saiwɨ nepɨ nuhaahauhɨ sura pɨwɨha Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ wisasisɨha noaipatɨ akaahaimatataise. 19 Sa pɨwaapɨ nɨnɨ netɨ wonjɨ onɨhitɨ katɨtaano. Jɨhɨnɨhɨ Mosesiho isɨhiya nahatiyaisɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha jɨha numwisɨhaatɨhɨ ahotimbɨpa nɨnaasaimbaahɨ netɨ awɨtatɨ kaundataase. Iyatɨ amɨ kapɨhɨ kauho sɨpɨpɨhohaiwaatihɨ amɨ memetɨhɨrɨ wiwa netɨ tiwatɨ tɨhatɨ Autaahaatɨhoai nunyataise. Iyatɨ amɨ kapɨhɨ kapaamɨ jɨtɨpatɨ netɨ waapohoaatɨhematɨ kisɨhɨsisataise. Iyatɨ isaaha aŋɨnetɨha tamitatisatɨ tisatatɨ netɨ amɨ sipɨsipɨhandamɨ atɨha marasinɨho amatenɨho jaapɨha netɨ isaahaisatɨ ahoyatɨ wɨsasataise. Iyatɨ sandɨ netɨ kauho sipɨsipɨhandamɨ waapohoaisatɨ nambwaihɨripataatɨhɨ tɨmandaatɨ boyatesi utɨpɨho bukɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa jɨpatɨpindɨhandaatunɨ amɨ isɨhiya nahatiyaisunɨ kiyaamɨhetɨ tutipawisataise. 20 Ko kiyai siyatɨ taatɨ tutipawisataahetɨ kiya isɨhiya (Isɨraherɨhiya) nahatiyaisɨ saundataase.
‘Kɨmatɨ jɨtɨmataahɨ Autaahaatɨho sahɨ komɨ isɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ pɨwɨha wɨsasatɨ nasamisɨhai ko netɨ akaahemataise. Sahɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ japepihɨrɨtaatɨwe,’
undataase. 21 Siyatɨ kɨmɨrɨ kɨretɨ Mosesiho aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ Autaahaatɨho sawahopɨ komɨ otɨpɨpatapɨ aŋɨmatotɨhandetunɨ amɨ katɨhɨ kapaaraahɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨ ahiyohɨpɨpetunɨ jɨtɨpatɨ tutipatɨ jaataise. 22 Iyataatɨ amɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai pɨwɨha wɨsasatɨ numwisɨhaatɨhɨ ahotimbɨpa kahapaamapɨpa kapaaraahɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨtɨtɨhɨ gohɨhatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ pɨwaundohɨpɨpaapɨ satise. Amɨ kapetɨ jɨtɨpatɨ nuhaapɨ jaasaihaahɨ Autaahaatɨho kapaapɨ biyatɨ maaritatɨ mmondaise. O amɨ kapai wɨndɨ samaisaihaahɨ Autaahaatɨho kaiwaapɨ gaare tatɨ mmonatɨ wɨndɨ ko maarɨmitɨtaise tise. Kauho amɨ sipɨsipɨhandɨ koai tɨhɨwɨ waamaindumapɨ nunyohɨpɨpaamɨ jɨtɨpatɨ kapetɨ nuhaapɨ jaasaihaahɨ kaiwaapɨ ko maaritɨtaise tise. Iyataatɨ amɨ wapaamunɨ amɨ isɨhiyaamɨ jɨtɨpatɨ nepɨ namuhaawaawaahɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ komɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nemapɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa Autaahaatɨho wɨndɨ nemwaamatɨ nanɨpɨmimatɨtaise. Nehɨ isɨhiya wapai tipɨ kapaamɨ jɨtɨpatɨ nuhaapɨ amɨ kapa tɨhɨwɨ koai waamaindumapɨ numwisaihaahɨhɨ Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ kaiwaapɨ apɨpaahɨ nanɨpimatamaitaise.
Kɨraisiho Autaahaatɨhoai Nunyanatɨ Napwindɨhandaahɨ Autaahaatɨho Nyamɨ maipɨhaiwa Nenyamataise
23 Isɨ amɨ sandɨhɨ nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gɨnyunyaatahiyaane. Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ gohɨhandaatɨhɨ kapaaraahɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ ahotimbɨpa sapa nehɨ yamɨhapataatɨhɨ akɨpɨpa ahotimbɨpaamɨ sɨwipate. Iyataatɨ kapaisɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨhaara mmonatɨ gaare tatɨ amɨ kapaapɨ gaahapaare tatɨ maaritɨtandɨ kauho amɨ sipɨsipɨhandamɨ jɨtɨpatɨ kapetɨ nuhaapɨ jaawaayopo. Amɨ kapetɨ jɨtɨpatɨ wɨndɨ nuhaapɨ minjaawaawaahɨ amɨ Autaahaatɨho kapaapɨ wɨndɨ gaare tatɨ maarɨmitɨtaise. Sandɨ saiwɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho sawaho bimimbɨpɨhamɨ sɨwipatɨ nehapɨhɨ komɨ ndɨhetɨ gaatanɨhɨ Autaahaatɨhounɨ isɨhiyaunɨ ahoyanɨwɨ pɨwaatɨndaatɨwɨhapɨhɨ kauho sipɨsipɨhandamɨ jɨtɨpatɨ nuhaapɨ nepɨ tɨmanawaayopo. Siyauhɨ kapa noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahapaatihɨ amɨ Autaahaatɨho kapaapɨ maaritataise. Iyataatɨ amɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho sawaho bimimbɨpɨhɨ isɨhiya gɨwunyaapɨ pɨwaundɨtaatɨwɨ naisaihɨhiyai Autaahaatɨho pɨwaundatɨ numwaatɨ winjatɨtandɨhapɨhɨ namɨhainjɨpɨpɨhɨ jɨtɨpatɨ nuhaapɨ jaapɨ nepɨ tɨmanɨtaatɨwɨhatɨ kauho sipɨsipɨhandɨ memetɨhɨramɨhatɨmaahe. Owetise. Nehɨ kati wɨte. Kauho sipɨsipɨhandamɨ jɨtɨpatɨ nusatipɨhaahate. Iyataatɨ satɨ jɨtɨpitɨ Kɨraisihomɨ jɨtɨpate ko sawaho nesi niyatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimimbɨpɨhɨ ahiyataise amɨ kapɨhɨ Kɨraisiho sawahoetapɨ isɨhiya Autaahaatɨhoenda naiwɨ koai pɨwaundɨtaatɨwɨhapɨhɨ. 24 Nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gɨnyunyaatahiyaane. Kɨraisiho napomatatɨ japɨhɨ nepasi naimbɨpɨhɨ sapɨhɨ nehɨ isɨhiya kiyaamɨ ikwɨraahɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ bimimbɨpɨhɨ akɨpɨpɨhapɨ nehɨ sɨwipatɨ nehɨhaaŋɨ aŋɨmatohɨpɨpɨhɨ niyatɨ nandaataamaise. Owetise. Kohɨ tɨtɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahaimbɨpɨhɨ niyataise. Iyataatɨ isɨhiyaunɨ amɨ Autaahaatɨhounɨ ahoyanɨwɨ pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhɨ ko niyatɨ tɨtɨhemwataise. Iyatɨ ko nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ nyapɨ nanɨpimatɨ sapɨhɨ kapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitondaatɨ nyangi Autaahaatɨho nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtandɨ koaisɨ Jisaasiho taatɨ pɨwaundatɨ nunjenatɨ gaapɨnyundataase. 25 Iyataatɨ amɨ Kɨraisiho sapɨhɨ naindɨndapɨ wɨndɨ yahandisɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ gohɨhandaapɨhɨ yatɨpiyapɨ mɨhatɨhɨ Autaahaatɨho sawaho bimindɨtɨhɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ waamaindumapɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho pɨrisiho nehɨ asisɨha naasaaraahɨ kɨnaungwɨha nahatewetɨ nandaataise. Nandaataatɨ amɨ ko kauho sipɨsipɨhandɨ amɨ maahoaipa wapa tipɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpaamɨ jɨtɨpatɨ nesi nandaataise. Ko sawahomɨ jɨtɨpatɨ nesi satɨhɨ nandaataamaise. Owetise. Amɨ Kɨraisihohɨ siyatɨ kiyataamaise. Owe. Yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho sawaho bimimbɨpɨhɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ taahɨwaiwaara jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ niyataamaise Autaahaatɨhoai komɨ jɨtɨpatɨ nyamɨ maipɨhaiwa nenyamaitandɨ numwɨtandɨ. Owe. 26 Amɨ ko Kɨraisiho sandɨ siyataataahɨ amɨ wuwanɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa kiyatɨ ahaisuraapɨ namasatɨ amɨ wanɨmuraisangi Kɨraisiho konɨhɨ pɨhɨtahaiwa taahɨwaiwaara komɨ ambɨpatɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa netɨ amɨ napopɨ nasatoaatɨtaihe. Amɨ ko saimɨ nasatoaatɨtɨhatɨ katɨ wanɨ nyahɨ mmonɨhaayo. Kahapaamapɨpa nahataapa isɨhiyaapɨ turɨmanɨtandɨ wanɨ kɨmura asisɨha ipotaataatɨmaiwetɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wanɨha asaha komɨ isɨhiyai gaahaiwa kawitandɨ kaundatɨ wɨsasisɨha netɨ akaahemasurɨmura Kɨraisiho yapɨpataapɨhɨ nehɨ naasaara nasataise. Ko siyatɨ nasatɨ nyamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nenyamatɨ amɨ maipɨhaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ naaŋɨhandɨ namaanyamɨtandɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ kiyatɨ ko ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nunyanatɨ nimaatataise. 27 Iyataatɨ nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gɨnyunyaatahiyaane. Isɨhiyaanamɨhetɨ nyahɨ napwɨtɨhaahandɨ ahondaise. Isɨ nyahɨ nehɨ naasuraahɨhɨ nyapɨhura napwɨtɨhaahure. Napowaatɨ amɨ Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ nyasondandɨhuraapɨ jatɨtɨhaawe. Jatisaihɨ tipɨtapaatɨ nyasondandɨhura noaipahonɨhɨ kura Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ nyasondaise. 28 Amɨ kɨmɨrɨ kɨretɨ Kɨraisiho isɨhiyaanamɨ maipɨhaiwaapɨ sawaho Autaahaatɨhoai nunyanatɨ Autaahaatɨhomɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ napotɨ isɨhiya taahiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitaise. Siyatɨ nemwatɨ amɨ Kɨraisiho japɨhɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ napɨtaise. Iyataatɨ sandɨ ko jɨhaatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatɨtandɨ wɨndɨ namaapɨtaise. Owe. Komɨ isɨhiya ko napɨtaiso tɨwɨ wɨndɨ namopɨ maaritɨwɨ jatohiyɨhiyai Autaahaatɨho kiyai apɨpaahɨ gaahaiwa numwɨtandɨ kaundiwaiwa nunyatɨ apɨpaahɨ kiyaisɨnɨhɨ numwaitandɨ napɨtaise.