8
Jisaasiho Nyamɨ Aunahɨpatɨ Netɨ Yamɨhapataatɨhɨ Taatɨ Autaahaatɨhoai Pɨwaundataase
Iyataatɨ nɨnɨ pɨwɨha aimɨ kasatohɨwɨmaiwaamɨ tɨtɨhɨ pɨwɨha akaaha siyahaare. Nyapimainjɨhɨ nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ nyapɨ taatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundisɨho yahore. Iyatɨ amɨ ko niyatɨ Jɨhimatatɨ Isɨhiyaisunɨ kahapaamapɨpai Daahematɨ Jatisɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ ambɨpatɨ awaipatɨ netɨ yamɨhapataatɨhɨ maasɨ Autaahaatɨhoaisatɨ kahapaamapɨpa jatataise. Iyataatɨ amɨ apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ ko nyamɨhihoaaŋɨ bitondaatɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundataase ko nyangi andɨtinyaiwa nyatatamanɨtando. Iyatɨ ko niyatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ maasɨ bimimbɨpɨhɨ sapɨhɨ Autaahaatɨho sawaho satatɨ kɨmbɨhɨ nisɨ bimohɨpɨmbɨhɨ kapɨhapɨ isɨhiya nɨngi nepɨ mepɨ autaahepɨnɨmaitaatɨwe tatɨ katatɨ sawaho Autaahaatɨho namɨhana ahiyahapɨhe. Nehɨ isɨhiya katɨwɨ namɨhanɨwɨ ahiyawɨhapɨhɨmaahe. Owetise. Isɨ kapɨhɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ taatɨ pɨwaundataase.
Iyataatɨ amɨ isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ sisandɨpapɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ awaisɨho mɨtɨhoai ahɨwisawaayopo. Saiwɨ namɨhanɨwɨ ahɨwisoho so komɨhatɨ otɨpɨpatisahore. Iyataatɨ so mɨto kɨnaungwɨha nɨnaasaamɨ nehɨ naasaaraahɨ Autaahaatɨho bindata isɨhiyai winjatirɨhɨrotɨ nandaatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhatɨ dɨpumanataise. Aiwɨ amɨ kiya wapa nandapa Autaahaatɨhopɨ maaritɨwɨ gaare undɨwɨhapai maawɨ isɨsi Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nowaayopo. Iyataatɨ amɨ Jisaasihomɨ numwimbɨpa Autaahaatɨhoai siyate. Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwaapɨ apowindɨhandɨ netɨ yatɨhɨwiwatɨ Autaahaatɨho sawaho maarita gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨra ipatetɨ nimaatataise. Nimaatindɨmandapɨ Autaahaatɨho gwɨnyaataatɨ nyangisɨ maarɨho asɨpɨnyisatɨ nanyamaitando. Aihɨ ko Jisaasiho komɨ ambɨpatɨ komɨ jɨtɨpatɨ nunyainjɨpatɨ nesiyatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ aŋɨtɨtɨhɨ gwɨtɨhoaasɨnɨ yamɨhapataatɨhɨ ahiyataise. Iyataatɨ amɨ Jisaasimo yamɨhapataatɨhɨ bɨmimotɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bindataataahɨ isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamatiyatɨ wɨndɨ kamaitaihe. O sandɨ apaapɨmaahe, Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa aimɨ ahotirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ Ripaihomɨ satoya katɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨhiya aimɨ bindawaayopo. Kiya saiwɨ kiyawaayopo. O Jisaasihohɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ siyatɨ kiyataamaise. Owetise. Yamɨhapataatɨhɨ bindata nyamɨhihoaaŋapɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundataase taatɨ gwɨnyaitɨhaawo. Iyataatɨ isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiya aŋɨhandɨ nehɨ gohaparɨhandaatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisawaayopo. Sandɨ aŋɨ gohaparɨndaatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ aŋɨmatotɨndɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ akɨtɨhandɨ ahotihɨhandamɨ nehɨ sɨwipatɨ namɨhana noaipataise. Akɨtɨhandɨ yamɨhapataatɨhɨ ahotihɨ kandamɨ nehɨ sɨwipate totɨmandɨ apaapɨmaato. Mosesiho aŋɨhandɨ gohaparɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhandɨ aŋɨmatɨtandɨ tɨmanɨnatɨ detɨndaise. Tɨmanɨnatɨ detɨtihɨ Autaahaatɨho Mosesihoai saundataase. “Aŋaaŋɨ nisɨ otɨpɨpatapɨ gohaparɨhaaŋɨ aŋɨmatapaapɨ nɨnɨ kaindɨhisatɨ saimbɨ setɨhaaŋɨ aŋɨmatehɨtɨtɨ sisɨho Sainaihoaasɨnɨ bimingura kahɨtohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ baimbɨ gwɨnyaapɨ japepihɨrɨpɨ itatamanɨpɨ aŋɨmatɨtaape,” undataase. Iyataatɨ amɨ Jisaasimoaisaahɨ ko nyamɨhihoaaŋɨ bitonda nyapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨ Autaahaatɨho namɨhana ahɨwisataise. Jisaasiho siyatɨ kaindɨmandɨ nehɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiya kiyohɨtɨhandi nusatipɨhaahandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ kiyataise. Sandɨ apaapɨmaahe. Autaahaatɨho satindɨhandaahe. Nɨnɨ Jisaasihoai nisunɨ samunɨ otɨhapɨhɨ ahɨwisanɨhɨ ko otɨhapɨhɨ bitoaitande. Bitohonɨhɨ Nɨnɨ komɨhetapɨ sangi pɨwaasatisanɨhɨ amɨ sahɨ Jisaasihomɨhihoaaŋapɨ pɨwandisaihɨ pɨwanaatɨ nɨnɨ samɨhonɨnɨtisanɨhɨ amɨ sahɨ noaipapɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwe tatɨ katindɨhandaahe. Satatɨ katindɨmandɨ jɨhɨ aimehura komɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaapɨ Mosesihoai kaundatɨ ahaisɨhai ipɨhatisamaha awaisɨha kandaate. Amɨ wanɨ komɨ isɨhiyaisatɨ pɨwɨha wɨsasisɨmetapɨ gaahaiwa kawitandɨ katiwaiwa amɨ jɨhɨ Isɨraherɨhiyai kawitandɨ kaundatɨ amɨ kaiwa kawiwaiwai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ gaahaiwaaso.
Autaahaatɨho Komɨ Isɨhiyaisatɨ Wanɨ Maasɨtɨtandɨ Jɨhura Pɨwɨha Tɨmanatɨ Katisɨhai Nusatipɨhaaha Kandaase
Autaahaatɨho Jisaasihomɨhetapɨ nanyamaahonɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ komɨhiyaanimainjaihɨ amɨ ko noaipatɨ nyamɨ Autaahaatɨhoematɨtandɨ pɨwɨha aimɨ tɨmanatɨ katisɨha jɨhɨ katatɨ ahaisɨhai nusatipɨhaahe totɨmandɨ siyatɨtihɨto. Isɨ kaapɨ wonjɨ japwaatɨ onɨhitɨ kasatɨtaano. Jɨhura Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai nɨnɨ samɨ Autaahaatɨhonimainjanɨhɨ amɨ sahɨ nisɨ Isɨhiyaatimainjaihɨ nɨnɨ sangi jainjaatɨ bimɨtaano undatɨ pɨwɨha tɨmanatɨ kaundataase. Satatɨ kaundisɨha sa nehɨ wapaahɨ kawisataatɨ amɨ komɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ apɨpaahɨ ainahiyɨhiyemaitandɨ kandaamaase. Owetise. O wanɨha pɨwɨha tɨmanatɨ Autaahaatɨho katisɨma isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nemwahonɨhɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahiyaimatɨtaatɨwɨhandapɨha kandaase. Amɨ sandɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ wɨndɨ kiya gaahiya saasanotahiyaametindɨmandɨ apaapɨmaahe. Isɨhiya pɨwɨha jɨha komɨ isɨhiyai Autaahaatɨho pɨwaundatɨ numwaahonɨhɨ kiya noaipapɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ iwinjatɨtandɨ wɨsasatɨ numwisɨhaatɨhɨ bimohiyɨhiyai Autaahaatɨho saundataase. Nisɨ pɨwɨha atɨhomaaniwɨ apɨpaahɨ maipɨhiyaate undatɨ kaundataase. Ko kiyai saundataahandɨ kandɨ amɨ isɨmiya kɨmɨkiyaapɨ komɨ pɨwɨha aimɨ jɨhɨ wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho sandaase.
“Nɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ sangi kɨmandɨ kasatataatonɨ sahɨ atiwɨse. Nɨnɨ Asisɨha wura wapa asɨpɨpa kaitandɨhura namɨhanataayo. Nɨnɨ nisɨ isɨhiya Judaahoetapɨ noaipahohiyɨhiyaisatunɨ amɨ Isɨraherɨhiya nahatiyaisatunɨ pɨwɨha asaaha amɨ nehɨ kai wa wɨsasɨto. wɨsasatɨ nunyatɨ kiyai nɨnɨ pɨwɨha nunyatɨ numwaasanɨhɨ kiya noaipapɨ nisɨhiyaimainjaihɨ winjatɨto. Iyataatɨ ka pɨwa nisɨ isɨhiyaisatɨ wɨsasoha jɨhɨ kiyaamɨ saisatoyai yapɨpatɨ Isipɨhandaahapɨ nutɨ numwaasi baindɨ winjatɨmɨ nasohura pɨwɨha wɨsasatɨ nunyohɨhaamatɨmetatɨ nehɨ kai waare. Amɨ kiya nisɨ pɨwɨha jɨha sa wɨndɨ wɨsasatɨ pɨwaundɨtɨ nunyoha baiwɨ kiya kaitaano tohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ kamaiwɨ nepɨnɨmɨhauhɨ amɨ nɨnɨ kiyai ahosumwatɨ namataayo. 10 Iyataatɨ ipotɨhura asisɨha nɨnɨ nɨwahonɨnɨ namɨhanohɨhetɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaisatɨ pɨwɨha wanɨha kai nehɨ wa nɨnɨ katohɨha wɨsasɨto. Nɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ sangi kɨmandɨ kasatataato. Akɨpɨpa kɨmaiwa nɨnɨ saindɨ kaito kiya daiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨretapɨ nɨnɨ gwɨnyaatɨ maaritohɨtɨhandɨ kiyaamɨ amɨtɨhetɨ netɨ gɨwunyaatɨ nunjɨto. Amɨ kiya kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ kandɨ nepɨ kɨpɨwɨ gɨwunyaatonɨhɨ kɨretɨ daiwɨ bimɨtaapo. Aiwɨ amɨ nɨnɨ nehɨ naasonɨnɨhɨ Autaahaatɨhonɨnɨ Akohonɨnɨhi kiya mepɨ autaahepɨnɨmapɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kanisaihɨ amɨ nɨnɨ kiyai iwɨtatamanɨtɨ winjatɨto. 11 Nɨnɨ sawisanɨhɨ amɨ kiyaamɨ wo komɨ naisɨhiyaisunɨ amɨ sawahomɨ saingosaahoyai saundatɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨhɨ Awaisɨhopɨ atiwɨ mmonɨwɨ amɨ gɨsunyaatatɨ nasesɨpatane undatɨ kaundatɨ amɨ katamunjɨtaise. Owetɨtaise. Amɨ kiya nahatiya nɨnaasohɨ nɨnaasaamɨhɨ ambɨpatɨ awaipatisahiyaunɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ owehiyaunɨ aimɨ nisɨ isɨhiyaasɨ nisapɨ aimɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatahiyaaso. 12 Amɨ kiya aimɨ nisɨ isɨhiyaasɨ nisapɨ kiyai gɨwunyaatatɨ nusesɨpatatɨ amɨ mmonɨwɨhiyaare. Amɨ kiya nisɨ isɨhiyaatihɨ kiya maipɨhaiwa isɨhiya usaisɨ kawisohɨwaiwa nemwaito. Aindɨ amɨ kiya nisɨ ndɨhetɨ nɨnɨ wɨndɨ maarɨmitohɨwaiwa maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa netɨ nɨnɨ kaiwaapɨ wɨndɨ gɨmunyaatɨ apɨpaahɨ nanɨpimandɨmaito,” Jeremiyaaho 31:31-34
tatɨ katise.
13 Nyahɨ siyaatɨ mmondɨhaawɨ pɨwɨma ipotɨma Autaahaatɨho wɨsasatɨ nanyamisɨmaapɨ wanɨha asaahaare tatɨ sata kandaase. Kɨma Pɨwɨha Wanɨhaare ndaase. Ko satatɨ kandaatɨ pɨwɨha jɨhɨ wɨsasatɨ nyangi nanyamisɨhaapɨ aimɨha jahɨhandaatɨ kaamɨ otɨpɨpatɨ owe ndaase. Amɨ sandapɨ nyahɨ yawanaanɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaane, wapa noaipatɨ aimɨ jahɨpɨpaimainjɨhɨ amɨ kapa nyahɨ namɨhaayo.