7
Merɨkisetekɨho So Apɨpaahɨ Awaisɨho Ambɨpatɨ Awaipatisahore
Merɨkisetekɨho so aunahɨpatɨ awaipatɨ Saremɨhandamɨ kiŋɨho Awaisɨhore. Ko siyatɨ awaisɨhoematatɨ Autaahaatɨhopɨ kahapaamapɨpa nahataapaisunɨ isɨhiyaisunɨ osamatɨ winjatisɨhore. Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨho autaahɨ isɨhiyaisunɨ nahataapaisunɨ daahemwatɨ autaahopɨ pɨrisiho awaisɨhore.* Aihɨ jɨhura Abɨraahamɨho komɨ tiworisa kiŋɨhiya awaisawɨhiyai kohematatɨ tiwatɨ owemapɨ taatɨ aŋɨpɨpɨhapɨ napihɨ Merɨkisetekɨho nasatɨ daihɨra nutanɨmɨ winjataise. Nutanɨmɨ winjatɨ ko Autaahaatɨhoai nunjenataise Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai gaahatɨ kawɨsatɨ winjatɨtando. Aihɨ Abɨraahamɨho komɨhapaimatɨtandɨ kahapaamapɨpa nahataapa isɨhiyai tiwatɨ owematɨ kiyaamɨhapa ikɨpɨpa netaise. Siyatɨ nesɨpɨpa napɨmasatɨ ikwɨmaindɨmwɨtahaiwaapɨhɨ kapa kapaamɨ ahiyai notaise. Iyatosatɨ ikwɨmaindɨmwɨtimbɨpaamɨ wapa netɨ ahiya amɨ wapa ikwɨmaindɨmwɨtimbɨpaamɨ wapa netɨ yandɨhemapɨ notɨ owemataise. Siyatɨ netɨ yandɨhemasɨpɨpaamɨ ahoainjatɨ kapa Merɨkisetekɨhoai nunyataise. Sandɨ Merɨkisetekɨho totɨmandɨ Awaisɨho Tɨtɨhaiwaahɨhɨ mmonainjatɨ kaisɨho tawaatopo. Iyataatɨ amɨ sandɨ Saremɨtotɨmandɨ Pwɨsɨpatɨ Itɨhapɨpa Owetatɨ Napaisaatɨ Bimɨtaatɨwɨhato tawaatopo. Iyataatɨ so Merɨkisetekopɨ komɨ noaipasɨrɨhɨretapɨ amɨ komɨ saniyɨ sapiyaapɨ komɨ saisatoyaapɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ owematɨ napwisuraapɨ pɨwɨha wa biyatɨ ausaimanɨnatɨ ko siyahoe tatɨ wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ jɨpatɨpinda ahɨmotise. Owetise. Ko nehɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahomatiyahore. Autaahaatɨhomɨ Mwaaho isɨhiyaapimainjɨhɨ isɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ kiyaamɨhihoaaŋɨ bitonda konɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ taatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundipatamatiyahore.
Iyataatɨ so Merɨkisetekɨho ambɨpatɨ awaipatisaho apɨpaahɨ awaisɨhosɨ sahɨ baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. Iyataatɨ Merɨkisetekɨho so Abɨraahamɨhoai nusatipɨhaaho awaisɨhore. Iyataatɨ amɨ ipotɨhura saisatoya taahiyɨhiya noaipaitaatɨwɨhiyaamɨ satɨho kahapaamapɨpa isɨhiyai tiwatɨ owematɨ komɨhapaimatɨtandɨ nesɨpɨpaamɨ ikwɨmaindɨmwɨ kapa kapaamɨ ahiyai notaise. Iyatɨ kapa ikwɨmaindɨmwɨ ahiyai naimbɨpaamɨ netɨ yandɨhemainjatɨ kapa koai nunyataise. Isɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. Utaaho Ripaihomɨ mwaaya siya Abɨraahamɨhoetapɨ namoyaatɨwɨ noaipapɨhiyaare. Aihɨ kiyai Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ sisandɨpapɨ dɨpumanɨtaatɨwɨ ahɨwisataise. Saiwɨ Abɨraahamɨhoetapɨ noaipapɨhiyaatihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho Ripaihomɨhiyai netɨ yandɨhiwatɨ otɨpɨpatɨ komɨ pɨrisihiyaimatɨtaatɨwɨhatɨ nunyataise. Nunyataatɨ amɨ Ripaihomɨ saingosaahoyaamɨhetapɨ noaipahohiyɨhiyai wɨnɨhapɨpa wapa Autaahaatɨho sata nunyataise. Kahapaamapɨpa gɨmunyainjɨpɨpa sahɨ isɨwatɨwɨ amɨ nehohɨpɨpa ikwɨmaindɨmwɨtimbɨpaamɨ nɨnaasaimbaahɨhɨ nisɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyai nunyawɨse undatɨ kaundataase. Iyataatɨ Merɨkisetekɨho so Ripaihomɨhiyaamɨhetapɨ wɨndɨ namoaipahondaahandɨ kandɨ Abɨraahamɨho komɨhapa nesɨpɨpaamɨ wapa nunyataise. Numwihɨ ko netaatɨ saundataase. Autaahaatɨho gi gaahatɨ kahisa ginjaatɨ bimone undataase, Abɨraahamɨho aimɨ Autaahaatɨho komɨhetapɨ isɨhiya nahatiyai gaahatɨ kawitandɨ pɨwɨha jɨhɨ tɨmanatɨ kaundahoaiso. Isɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. Merɨkisetekɨho so Abɨraahamɨhoai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨhosɨ Apɨraahamɨhomɨhihoaaŋɨ Merɨkisetekɨho bitondaatɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ kɨmoai gaahatɨ kawimbɨ winjatɨme undataase. Sandɨ Abɨraahamɨho Merɨkisetekɨhomɨ yatɨhɨtahotihɨ kaundataase.
Iyataatɨ amɨ sandɨ isɨhiya Ripaihomɨ satoya komɨ jɨtɨpatetapɨ namwiyaatɨmɨ nasohiyɨhiya pɨrisihiyaimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ nunyawɨ gaapundohiyɨhiyaare. Iyataatɨ kɨmiya kiya Isɨraherɨhiya nandapa amɨ maahoaipatɨ amɨ wapa wapa kɨpɨwɨ nepɨ ahoyawaawɨ napɨmasawɨ ikwɨmaindɨmwɨ ahiyawɨ amɨ kapaamɨ ikwɨrɨ isundɨpɨho awɨtɨwɨ nunyauhɨ newaayopo kiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaapɨ kaisaihɨ andɨtɨwiwɨtandɨhapa. Iyataatɨ siya kiya Isɨraherɨhiya nandapa nunyohɨpɨpa nehohiyɨmiyaahɨ napopɨ owetɨtaatɨwɨhiya kiya kapa newaayopo. Aiwɨ kiya pɨrisihiyaimatɨwɨ wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaapɨ nasisoaarɨ kaimɨ namutaapo. Amɨ Merɨkisetekɨhohɨ kopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wɨndɨ ko napwise taha nyahɨ awɨmɨto. Owetise. Kohɨ konɨhɨ pɨrisihoematatɨ asoho bindata Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaapɨ kaimɨ notaise. Siyatɨ namaapotɨ asoho konɨhɨ bimisɨho Abɨraahamɨhoaisamɨ daihɨra nutanɨmɨ koaisɨ Abɨraahamɨho ikɨpɨpa amɨ wapa isɨhiyai aunahɨpatɨ niyatɨ tiwatɨ nesɨpɨpa wihoaaŋɨ ikwɨmaindɨmwɨtɨhapaamɨ usaaha nunyataise. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha aimɨ nyahɨ siyaatɨ katɨhaato. Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa wapa ahiyataise. Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa sapa sandaase, pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitandɨhandapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyawɨ amɨ gaapundɨwɨ pɨwaundohiyɨhiya kiyaamɨ satɨho Ripaihoetapɨ namoyaatɨwɨ noaipahohiyɨhiyai Isɨraherɨhiya nandapa maahoaipa amɨ wapa wapa nepɨ ikwɨmaindɨmwapɨ ahoyohɨpɨpaamɨ usaaha naasaahɨ kiyai nunyawɨse tatɨ wɨnɨhapɨpa kandaase. Iyataahandɨ kandɨ nyahɨ wanɨ kɨmɨretɨ siyaatɨ mmonɨhaayo. Amɨ Autaahaatɨho siyatɨ mmonataise, Abɨraahamɨho kapɨhɨ isɨhiya awaisawɨhiya usaisɨ kiyaamɨ aunahɨpa niyatɨ tiwatɨ kiyaamɨ kahapaamapɨpa nesɨpɨpa ikwɨmaindɨmwaapɨhɨ ahiyatɨ kapaamɨ usaaha naasaahɨ netɨ Merɨkisetekɨhoai nunyataise. Siyatɨ ko numwisura amɨ Ripaiho sangɨ noaipasɨhura Abɨraahamɨho sandɨ kiyataise. Aihɨ Autaahaatɨho jasɨrɨhɨretɨ siyatɨ noaipataise, Ripaihounɨ amɨ komɨhetapɨ ipotɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ pɨrisihiyaimatɨwɨ isɨhiyaapɨ kiyohiyɨhiyaunɨ Merɨkisetekɨhoai Abɨraahamɨho numwimbɨpa kiyai maawɨ nunyawaayopo. Amɨ kiya saiwɨ nunyohɨtɨmandaahɨ nepɨ saiwɨ nasoaanawaayopo, Merɨkisetekɨho so kiyai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨhore tɨwo. 10 Iyataatɨ amɨ sura Abɨraahamɨho Merɨkisetekɨhoaisamɨ nutanɨmɨ amɨ Abɨraahamɨho koai wapa numwimbɨpa Ripaiho sangɨ noaipasɨhura amɨ sanaatɨ koai sangɨ namwihɨhuraaso. Iyataahandɨ kandɨ Ripaiho sura satɨho Abɨraahamɨhomɨ ambɨpatetɨ kɨpundataise. Iyataatɨ Abɨraahamɨho Merɨkisetekɨhoai numwimbɨpa sapa komɨ satɨho Ripaihopunɨ amɨ komɨ saisatoya ipotɨ ipotɨ Ripaihoetapɨ noaipaitaatɨwɨhiyaamɨ ambɨpataahɨ maawɨ kiyataise.
Jisaasiho Merɨkisetekɨhomatiyahore
11 Isɨ amɨ nyahɨ bapiyaatɨ japɨhɨ Jisasɨ Kɨraisiho Autaahaatɨho Merɨkisetekɨhomatiyatɨ isɨhiyaapɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ namɨhainjɨhopɨ gwɨnyaitɨhaawo. Iyataatɨ amɨ usa satɨwɨ nasendaapo, o amɨ Ripaihoetapɨ namwiyaatohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ noaipapɨ pɨrisihiyaimatɨwɨ isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaisaihaahɨ amɨ pɨrisiho wo wipetaho ko isɨhiyaapɨ nanɨpimatɨ kiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨhoai napindapɨ Autaahaatɨho namɨhainje? tɨwɨ nasendaapo. Sandapɨ wihoaaŋɨha nɨnɨ sangi kasatɨtaano. Autaahaatɨho nyapɨ koai pɨwaundɨtandɨho koai apɨpaahɨ wipetahoai namɨhainjɨtɨmandɨ amɨ ko Merɨkisetekɨho kairɨhɨretɨ kiyatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nyapɨ nga kaitandɨhoai namɨhanataise. Amɨ ko nyapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaipatɨ amɨ isɨhiya Ripaihoetapunɨ amɨ komɨ satɨho Aronɨhoetapɨ noaipahohiyɨhiya isɨhiyaapɨ aunahɨpa nepɨ Autaahaatɨhoai nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ nunyawɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kiyataamaise. Iyataatɨ amɨ Mosesiho Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa isɨhiyai nunjatɨ saundimbɨpa sahɨ sɨretɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨse undirɨhɨretɨ kawiwɨ amɨ wɨnɨhapɨpa kapa japepihɨrɨtaatɨwɨ nunjɨtaatɨwɨhiyai namɨhainjura nehɨ Autaahaatɨho sawaho namɨhainjɨhiyai Mosesiho netɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpataatɨhɨ ahɨwisataise. Amɨ kiya saiwɨ otɨpɨpatɨ katɨ nga kiyawaahandɨ kandɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa wɨndɨ nga nemaumwasɨhɨ amɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ saasanetatɨ tɨtɨhɨmetise. Owe. Iyatɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipa tɨhɨwɨ dɨpumanɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpa kiyai numwaasi detɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ wɨndɨ namaise. Owetise. 12 Amɨ wanɨhɨ Autaahaatɨho utaaho isɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ kiyaapɨ nanɨpimatɨ Pɨrisihoematatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨho apɨpaahɨ koai nehɨ wipetahoai namɨhanatɨ ahɨwisataise. Iyataatɨ so pɨrisiso isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nga nemwaitandɨhoe. Siyatɨ nga nemwaitandɨhosɨ nga isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwasɨhɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahiya ainahiyɨhiyaatawaayopo. Amɨ Autaahaatɨho kɨmɨkɨretɨ kiyatɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ koai nunyawɨ dɨpumanɨwɨ pɨwaundohiyɨhiyaisunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa otɨpɨpatɨ kɨmatɨ katɨ kapa kaundirɨhɨretɨ mmonɨwɨ kaitaatɨwɨ Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai numwimbɨpaunɨ ahoyatɨ nemaitaise. Iyataatɨ Autaahaatɨho pɨrisiho nehɨ koai wipetaho isɨhiyaamɨ aunahɨpa netɨ kiyaapɨ nanɨpimatɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨmoai namɨhainjura wɨnɨhapɨpa sapa jɨhapa kapaanɨhɨ apɨpaahɨ nemataise. 13 Iyataatɨ pɨrisiho utaaho nehɨ koai wipetahopɨ nyahɨ kɨmba pɨwɨma taawaatɨ katɨmɨ nasohɨmo nyamɨ Awaisɨho Jisaasihore. Amɨ ko isɨhiya Ripaihoetapɨ noaipahohiyɨhiyaamɨhomaahe. Owetise. Amɨ kohɨ nehɨ isɨhiya usetapɨ noaipahore. Kɨmɨkandapɨ Autaahaatɨho ko nehɨ utaaho koai wipetahoai pɨrisihoematɨtandɨ namɨhanataise. Amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai netɨ andɨtɨwihonɨhɨ amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nga kawitaatɨwo. Iyataatɨ isɨhiya kiyaamɨhetapɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho noaipasawɨhiyaamɨ usa Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ arɨtaahandaasɨnɨ tɨhɨwɨ dɨpumanɨwɨ nunyawɨ Autaahaatɨhoai wɨndɨ pɨwaamundopo. Owetise. 14 Iyataatɨ amɨ nyahɨ nahatiyaanɨ mmonɨhaayo. Nyamɨ Awaisɨho isɨhiya Judaahomɨhetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨhetapɨ noaipahoe. Iyataatɨ amɨ Judaahomɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ arɨtaahandaasɨnɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ numwɨtaatɨwɨhandɨ sandapɨ Mosesiho wɨndɨ kamaatise. owetise.
15 Amɨ nyahɨ auta mmonɨhaayo Autaahaatɨho nyangi daihɨra wanɨhɨra gaahɨra komɨ otɨpɨpatɨ kawisaatɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaitɨhaahɨra netɨ nanyisataise. Iyatɨ amɨ utaaho Merɨkisetekɨhomatiyatɨ pɨrisihoematatɨ nyapɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨho nehɨ koai wipetahoai namɨhanataise. 16 Jisaasiho noaipatɨ pɨrisihoematatɨ nyamɨ aunahɨpa netɨ nyamɨhihoaaŋɨ bitondaatɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨhoematindɨmandɨ Mosesiho wɨnɨhapɨpa Isɨraherɨhiyai numwimbɨpa japepihɨratɨ noaipataamaise. Owetise. Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho Isɨraherɨhiyai satatɨ kaundatɨ numwimbɨpaapɨto. Isɨhiya nehɨ Ripaihomɨhetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaahɨhɨ pɨrisihiyaimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ isɨhiyaapɨ kaitaapo tatɨ numwimbɨpaapɨmaato. Owetise. Ko siyahɨraapɨ noaipataamaise. Ko asoho konɨhɨ watɨpɨhandisaho bimaamɨ nairɨhɨretapɨ noaipatɨ pɨrisihoematatɨ amɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨhoematataise. 17 Nyahɨ kopɨ sataatɨ ko konɨhɨ asoho watɨpɨhandisaho bindataatɨ nyapɨ Autaahaatɨhoaisatɨ konɨhɨ pɨwanatoaatɨtaise tohɨtɨmandɨ amɨ kɨmandapɨto. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha aimɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho koai satatɨ kaundise.
“Kɨnyɨ Merɨkisetekɨhomataimbɨ kinyɨ isɨhiyaapɨ aunahɨpa nepɨ kiyaapɨ nɨngisɨ koŋɨnɨhɨ pɨwandapwaatɨtaise undise,” Aunɨhɨhɨrɨ 110:4
tatɨ jɨpatɨpindise. 18 Iyataatɨ pɨwa sa katohɨha netɨ siyatɨ nyangi nanyisataise. Wɨnɨhapɨpa jɨhapa isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumapɨ nunyawɨ pɨwaundohiyɨhiya pɨrisihiya nepɨ isɨwatawa kiyohɨpɨpa nahataapa amɨ pɨrisihiya sawanaimaawɨ aimɨ nemataise tatɨ netɨ nanyisataise. Iyataatɨ saiwa Autaahaatɨho nemasɨtɨmandɨ apaapɨmaahe. Amɨ saiwa wɨnɨhapɨpa isɨhiya japepihɨrɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa wɨndɨ nga nemaumwasɨhe. Iyatɨ kiyai numwaasi niyatɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ wɨndɨ ahɨmaawihe. 19 Iyataatɨ jɨhuraahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa ahotihɨ japepihɨrotɨhandaahɨ isɨhiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahiya ainahiyɨhiyaimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ detɨ wɨndɨ namaayopo. Owetise. Aihɨ amɨ Autaahaatɨho Jisaasihoetapɨ daihɨra gaahɨra danyuwataise. Danyusɨtɨmandɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ nutɨhaawɨ kiyataise.
20 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai namɨhainjura nehɨhandɨ namɨhanataamaise. Jɨhɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ katatosatɨ pɨrisihoematatɨ ko koai kaisatɨ namɨhanataise. O amɨ pɨrisihiya usaisɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wa watɨpɨtatɨ wɨndɨ kamaatatɨ nehɨhandɨ namɨhanataise. 21 O amɨ Jisaasihohɨ Autaahaatɨho pɨwɨha watɨpɨtatɨ katisɨhetɨ noaipatɨ pɨrisihoematataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho koai namɨhanataatɨ watɨpɨtatɨ katisɨha pɨwɨha wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Jisaasihopɨ satatɨ katise:
“Nɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ kinyapɨ pɨwɨha kɨma watɨpɨha watɨpɨndɨ sandɨ kandaato. Amɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ nisɨ pɨwɨha jɨhɨ katohɨha nemaamatɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kapa kaito. Kɨnyɨ pɨrisihoŋimatɨpɨ koŋɨnɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaise,” Aunɨhɨhɨrɨ 110:4
tatɨ katihɨ jɨpatɨpindise. 22 Amɨ pɨwɨma kɨma katatɨ jɨpatɨpindatɨ ahotirɨmɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨho pɨwɨha komɨ isɨhiyaisatɨ kiyai wapa kawitandɨ watɨpɨtatɨ wɨsasisɨhaamɨ akɨpɨpa kasitaise tatɨ Jisaasiho jatataise. Iyatɨ Jisaasiho nyangi siyatɨ netɨ nanyisataise, Autaahaatɨho pɨwɨha wanɨha sangisatɨ wɨsasisɨha jɨhai nusatipɨhaatɨ gaahaasɨ jɨhɨretɨ nusatipɨhaatɨ wanɨhɨretɨ ko sangi kasitandɨ katimbɨpa akɨtɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kasitaise tatɨ netɨ nanyisatɨ itatamanatɨ jatataise.
23 Iyataatɨ amɨ sandɨhɨmaahe amɨ wɨndɨ kɨmiyatɨ ahondaise. Jɨhura Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpetɨ, pɨwɨha kiyaisatɨ jɨhɨ wɨsasisɨhaatɨhɨ isɨhiya pɨrisihiyaimatɨwɨ isɨhiyaapɨ nanɨpimapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ kiyohiyɨhiya taahiyɨhiya noaipawaayopo. Sandɨ saiwɨ kiyotɨmandɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ katɨnɨhɨ kiyaanɨhɨ wɨndɨ kamaiwɨ ketɨ napowaawɨ sandapɨ asɨyɨhiya noaipapɨ napohiyɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ newaayopo. 24 Amɨ Jisaasihohɨ pɨrisihoematatɨ asoho konɨhɨ bindataise. Isɨ amɨ ko komɨ isɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ kiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawɨsatɨ bimipatɨ utaaho wo wɨndɨ namaitaise. 25 Isɨ amɨ sandɨ kandapɨ Jisaasiho wanunɨ nasisoaarunɨ isɨhiya komɨ ambɨpataahɨ Autaahaatɨhoenda nasohiyɨhiyai maipɨhaiwaatɨhapɨ nga numwaitaise. Amɨ Jisaasiho watɨpɨho konɨhɨ nasisoaarɨ bindataatɨ komɨ isɨhiyai Autaahaatɨho iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ kiyaapɨ konɨhɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundatɨ nunjenatɨ gaapundataaso.
26 Iyataatɨ uta kɨmo Pɨrisiho Awaisɨho nɨnɨ kopɨ taatɨ pɨwɨma kasatɨmɨ nasohɨmo sohɨhɨ nyangi nga nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ nanyamaatɨ amɨ nga nyatatamanɨtaise. Amɨ ko utaaho siyatɨ setahoso. Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ apɨpaahɨ gaaho amɨ saasanotahoso. Iyatɨ amɨ ko maipɨhandɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamaayahore isɨhiyaunɨ amɨ Autaahaatɨhounɨ pɨwɨha nepɨ koai saundɨwɨ kɨnyɨ maipɨhandɨ kaimbɨhoŋe undɨwɨ ikɨwitaatɨwɨhando. Iyatɨ amɨ ko komɨ amɨtɨhetɨ amɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhaiwa apɨpaahɨ wɨndɨ gɨmunyaatɨ amɨ wɨndɨ kumaurɨmundahore. Iyatɨ amɨ ko yapɨmbataapɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nemapɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiyaamɨhatɨhɨ bimisura ko kiyaamɨ kiyohɨwaiwa wɨndɨ kamaayatɨ nehɨ utaaho aŋɨnɨho koai yandɨhɨ bimainjahore. Amɨ ko saihɨ Autaahaatɨho netɨ autaahɨ nɨwimaatɨ ambɨpatɨ awaipatɨ numwihɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho sawahoaisatɨ maasɨ awaisɨhoematatɨ bindataise. 27 Iyataatɨ amɨ ko usa isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya jɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiyaamatiyahomaahe. Owetise. Kiyaamatiyatɨ komɨ maipɨhaiwaapɨ jɨhɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhatɨ Autaahaatɨhoai nunyatosatɨ amɨ ipotɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhatɨ Autaahaatɨhoai asisɨ nahatewetɨ nunyatoaatɨtando. Amɨ ko wɨndɨ siyatɨ kiyaamatiyatɨ kiyataamaise. Owe. Amɨ kohɨ nehɨ naasaindɨhɨ nehɨ naasuraahɨhɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitandɨ koai nunyanataise. Iyatɨ ko isɨhiya nahatiyaamɨ maipɨhaiwa nahatewaapɨ osamatɨ namaasatɨ nehɨ naasuraahɨhɨ komɨ maarɨho ambɨpatɨ utaaho nahato Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatatɨ komɨ jɨtɨpatɨ netɨ nuhaatɨ amɨ kapa nesi niyatɨ mɨhaatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ isɨwatɨ bindataise. Amɨ kapa Autaahaatɨho mmonataatɨ maipɨhaiwa nemwaitando. 28 Amɨ pɨwɨha katɨmɨ nasohɨha katawa osasepɨhaitɨhaawɨhamwaaŋɨ siyate. Isɨhiya watɨpɨhandɨ andɨtitɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha japepihɨrɨtaatɨwɨhandɨ owehiya kiya Mosesiho wɨnɨhapɨpa ahairɨhɨrɨ kɨretɨ isɨhiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawisohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyai namɨhanawaayopo. Kiyai sawisawaahandɨ kandɨ ipotɨhura Autaahaatɨho Jisaasiho komɨ Mwaahoai namɨhanataise amɨ ko noaipatɨ komɨ isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtandɨhoematɨtando. Autaahaatɨho jɨhɨ gwɨnyaasɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨratɨ pɨwɨha wapa kaitandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katisɨhaamɨ tiwatɨhaatɨ wa watɨpɨtatɨ katatɨ komɨ Mwaahoai namɨhanataise. Amɨ sandɨ Autaahaatɨho Mwaahoai kawindɨmandɨ amɨ komɨ Mwaaho Jisaasiho Autaahaatɨho maaritimbɨpa kapa tɨtɨhɨ nga kawisahotihe, amɨ koai naaŋawisatɨ kimbɨwimainjɨhandɨ kando.
* 7:1 Ko isɨhiyaapunɨ amɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho sisandɨpatɨ tɨhatɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoai dɨpumasɨhore.