6
Nyahɨ Andɨtitaatɨ Bindɨhaawɨ Autaahaatɨho Nyangi Gaahandɨ Kanyitandɨ Jatɨmɨ Nutɨhaawo
1-2 Isɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ nyangi wuwanɨhura jɨhapɨhapa katɨwɨnyasauhɨ atisaatɨ nehohɨpɨpaapaahɨhɨ kamaatɨtɨhaawo. Iyataatɨ saiwa wuwanɨhura nehɨ jɨhapɨhapa namasawɨ Kɨraisihopɨ kanyatɨwɨ katɨwɨnyasauhɨ nyahɨ mmonatɨ kiyaatɨ nehohɨpɨpa kɨmbaapɨto: maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitotɨhandapunɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandapuno. Iyaatɨ amɨ isɨhiya kɨhɨrɨ kɨhɨretapɨ waapoho nepɨ bausanohɨtɨhandapunɨ amɨ mɨtɨhiya isɨhiyai ikwɨrɨ ahɨwisotɨhandapunɨ amɨ isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepasaihɨ amɨ ipotɨhura Autaahaatɨho kiyai netɨ tipɨtapaatɨ usohonɨhɨ amɨ kandɨ tipɨtapaatɨ usosɨtɨhandɨ kandɨnɨhɨ jinjapɨhɨ ahotɨtandɨhandapo. Saiwaatɨhɨ nyahɨ kiyaanɨnɨhɨ bisotaatɨ jinjɨhaatewaamaatɨ kataatɨ katawaamunjɨtɨhaawo. Nyahɨ Isɨhiya aimɨ gwɨnyanɨwɨ awaisawɨhiya watɨpɨhiyaamɨhaiwa newa kanaatɨ kataatɨ katawaunjɨtɨhaawo. Amɨ Autaahaatɨho nyangi gaasɨ kaiwɨse nyatonaahɨ amɨ nyahɨ saiwa siyaatɨ kaitɨhaawo.
Isɨhiya usa aimɨ Autaahaatɨhomɨ nausainjɨtɨhandɨ nepɨhiyaare. Kiya aimɨ yamɨhapataatɨhapɨ (Autaahaatɨhomɨ) gaahaiwa otɨpɨpatɨ amɨ nawɨho owetatɨ nehɨhaiwa nepɨ mmonɨwawɨhiyaare. Kiya aimɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nɨnawɨpɨhɨ nepawɨhiyaare. Kiya aimɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpaindɨhandɨ kiyaamɨhetɨ noaipasɨhɨ nepɨ mmonɨwawɨhiyaare. Aiwɨ kiya aimɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhaiwa ipotɨ wura gaahura auta ausaimanɨtandɨhaiwa noaipasɨhɨ mmonɨwɨ nepawɨhiyaare. Kiya jɨhɨ saiwawɨhiyandaahandɨ kandɨ amɨ kiya napepaapɨ tɨmahiyawɨ, Autaahaatɨhoai ahosumwawaawaahɨ amɨ kiya japɨhɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨ apɨpaahɨ wɨndɨ japɨhɨ namepemaitɨtaapo. Amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ Mwaahoai jɨhaatɨ taawɨ tipɨ nerɨhɨra tipɨmandaawaayowo. Aiwɨ kiya isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kopɨ kiya sisɨpɨtɨwɨ koai mawɨhandɨ numwɨtaatɨwɨ taawɨ tipɨmandaapɨ tiwawaayowo. Isɨ kɨmɨ kandapɨ isɨhiya usa kiyai nuwɨ japɨhɨ numwaasi napisaihɨ kiya kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ apɨpaahɨ wɨndɨ nga namepemaitɨtaapo. Owe. Apɨpaahɨ owetɨtaise.
Iyataatɨ amɨ wipatɨ wura wura taahɨwaiwaara yapɨpatetɨ wipɨwatɨ tɨmɨhaihɨ amɨ yapɨpatɨ wipati nesɨhɨ amɨ isɨhiya katɨ yapasawɨ nandapa yamawaayopo. Yamɨhauhɨ kapa nandapa satoya niyamahohiyɨhiyai nga iwɨtatamanataise. Yapɨpatɨ Siyahati Autaahaatɨho mmonatɨ gaahatɨ kawɨsatɨ itatamanɨhonɨhɨ nandapa gaahapa nimatatɨ amɨ akɨpɨpa gaahapa ahotɨtaise. O amɨ yapɨpatɨ kata nandapa biya namaawa nehɨ anɨpɨho ausɨtɨhɨrɨ akaasɨhaahɨ nawahonaahɨ Autaahaatɨho katɨ yapitisɨ saundɨtaise, “Kɨnyɨ yapɨpataŋɨ maipɨhataŋe,” undonɨhɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ maipɨtatɨ ahotinjatɨ ipotɨhura sisɨhaara tɨhatɨ owemaitaise.
Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ akɨyɨhiyaatɨ, nisɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate, nyahɨ sangi pɨwɨha watɨpɨha kɨma kɨmɨretɨ kasatɨhaato. Iyahaahandɨ amɨ nyahɨ sapɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo: kiyaahɨ isɨhiya Autaahaatɨho taatɨ iwɨtatamanatɨ amɨ taatɨ japɨhɨ numwaasawɨhiya gaahaiwa kiyohɨwaiwa kaitaatɨwo taatɨ gwɨnyaaho. 10 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhohɨ nasisoaarɨ tɨtɨhɨretɨ kiyahore. Sahɨ komɨ isɨhiyai jɨhɨ iwɨtatamanɨwɨ amɨ wanɨ kiyaatɨnɨhɨ kiyai taawɨ iwɨtatamanotɨhandapɨ gwɨnyaitaise. Sahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatisɨ amɨ sahɨ samɨ maarɨho komɨ isɨhiyai nunyawɨ nunjohɨhopɨ ko wɨndɨ nanɨpimaamatɨtaise. 11 Nyahɨ watɨpɨtaatɨ sangi sataatɨ kasatɨhaato. Sahɨ samɨ jatotɨhandɨ anɨtiwɨ isɨwatɨmɨ nuwɨ otasaahaapɨhɨtane. Aiwɨ sahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ watɨpɨtɨwɨ isɨwatɨwɨ amɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ jatohɨpɨpa akɨpɨpa Autaahaatɨho sangi kasisonɨhapo. 12 Siyawaawɨ amɨ sahɨ wɨndɨ ahiyawɨ nepɨ pohipɨmaitaatɨwo. Aiwɨ sahɨ isɨhiya usa bɨpi natɨpɨsanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ akɨpɨpaapɨ jatɨmɨ nuwɨ amɨ ipotɨnɨhɨ kapa tɨtɨhɨ akɨpɨpa kawihɨ nehohiyɨhiyaamataiwɨ noaipaitaatɨwo.
Autaahaatɨho Wapa Kaitandɨhapaapɨ Apɨpaahɨ Akɨtɨ Katahosɨ Katimbɨpa Kaitaise
13 Aihɨ sura Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai ipotɨ wapa kawitandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ pɨwɨha watɨpɨha nɨnɨ gi saindɨhapa kahindɨ amɨ nahɨmɨto undatɨ kaundataase. Siyatɨ kaundataatɨ utaaho Autaahaatɨhoai nusatipɨhaatɨ awaisɨho owetihɨ namatɨ komɨ pɨwɨha netɨ andɨtiwatɨ watɨpɨmatɨ akɨte tɨtandɨ amɨ Autaahaatɨho sawahopɨ ambɨhɨtatɨ Abɨraahamɨhoai saundataase: “Kɨnyɨ nisapɨ amɨ nisɨhɨretapɨ aimɨ mmonɨpɨhoŋe, nɨnɨ akɨtɨhapaahɨhɨ akɨtɨ kaindɨhonisɨ pɨwɨha kɨma watɨpɨndɨ nɨnɨ gi kapa kahitandɨ kahɨtataato,” undatɨ saundataase.
14 “Nɨnɨ gi apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ gaahandɨ kahitandɨ kahɨtotɨmandɨ kahindɨ amɨ nahɨmɨto. Saindɨ gaahandɨ nɨnɨ gi kahisanɨhɨ kɨretɨ ipotɨ ipotɨhura kinyɨ kimwaaya kimaasiya amɨ gaasoya gaasisa pɨhɨtɨwɨ apɨpaahɨ taahiyɨhiya namwɨyaatɨtaapo,” Wuwanɨhapɨhɨ 22:16-17
undataase. 15 Aihɨ amɨ Abɨraahamɨho koai Autaahaatɨho kawitandɨ kaundimbɨpaapɨ satatɨ Autaahaatɨho kandimbɨpa nga kanisatɨ nanɨmɨtaiso tatɨ wɨndɨ pohipɨmaayatɨ natɨpɨsanatɨ konɨhɨ jatɨmɨ notɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kapa koai kawɨsatɨ numwihɨ netaise.
16 Isɨhiya pɨwɨha wa watɨpɨha isɨhiya usa nepɨ namaasɨpaitaatɨwɨha katawaahura utaaho kiyai nusatipɨhaatɨ watɨpɨhandɨ wandɨhaisahomɨ ambɨpata satɨwɨ, “Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨ kandaato,” tawaatopo. Iyauhɨ pɨwɨha wɨndɨ tɨmunatɨ owendaise. 17 Amɨ kɨmɨ kɨretɨ isɨhiya ko jɨhɨ tɨmanatɨ kaundimbɨpa naitaatɨwɨhiyai nɨnɨ kapa kasatopɨpa tɨtɨhɨ kɨretɨ kasindɨ nasamɨto undatɨ nunjɨtandɨ Autaahaatɨho watɨpɨtatɨ pɨwɨha wa watɨpɨha katatɨ kiya isɨhiyaisatɨ ko sawahomɨ ambɨpata wɨsasataise. 18 Aihɨ amɨ pɨwɨmaurɨ kɨmaurɨ yatɨmwɨ usa kaurɨ nemapɨ wa ahɨmaitaatɨwɨhaurɨ ahondaise. Iyataatɨ saurɨ pɨwa yatɨwaurɨ kɨmaure: Autaahaatɨho nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi wapa kanyisatɨ nanyamɨtandɨ katimbɨpa amɨ ko sawahomɨ ambɨpata watɨpɨtatɨ satatɨ, “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ jɨhɨ tɨmanɨtɨ katopɨpa kapa kaito,” tatɨ katahore. Iyatɨ amɨ saurɨ pɨwaamaurɨ wandɨpɨmauraahunɨ amɨ kɨmɨ kaurɨ ahonda siyatɨ netɨ nanyisataise. Autaahaatɨho nehɨ akɨtɨhapaahɨhɨ katahore. Amɨ ko akɨtɨmetɨhapa wɨndɨ kamaatahore. Apɨpaahɨ owetise. Isɨ nyahɨ komɨhatɨhɨ noaatɨtɨhaawɨ koaapɨhɨ nihɨti niyohiyɨhiyaanɨ saurɨ pɨwaurɨ Autaahaatɨho nyangi wapa kanyisatɨ nanyamɨtandɨ katiwɨmaurɨ gwɨnyaawa amɨ nyamɨ maarɨho newa andɨtitɨtɨhaawo. Iyaatɨ andɨtitaatɨ isɨwataatɨ kiyaanɨnɨhɨ jatɨtɨhaawo amɨ ko katimbɨpa kanyisatɨ amɨ nanyamɨtando. 19 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho nyangi wapa gaahapa kanyitandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ kanyatimbɨpaapɨ kanyitandɨhuraapɨ nyahɨ jatohɨtɨhandɨ nyamɨ maarɨhomɨ angɨhandimatatɨ watɨpɨtatɨ anɨtisatɨ tɨtɨhɨnyiwatɨ nyaiwatataise. Iyatɨ nyamɨ jatotɨmandɨ angɨhandamatiyahandɨ kɨmandɨ kandɨ apotɨhɨrɨ awairɨhɨrɨ aŋɨhandɨ netɨ yatɨmwatɨ yatɨpɨyasɨrɨhɨrɨ mwipɨhɨramɨ dawaapɨpɨhɨ niyatɨ noaipatɨ amɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ mɨhatɨhɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimimbɨpɨhɨ nandaataise. 20 Amɨ sapɨhɨ kapɨhɨ Autaahaatɨho sawaho bimimbɨpɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ nyapɨ Jisaasiho nyamɨ jɨhɨ aimɨ niyatɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhɨ nandaataise. Ko nyangi nyatatamanɨtandɨ nandaataise. Iyatɨ ko sapɨhɨ Merɨkisetekɨhomatiyatɨ amɨ Merɨkisetekɨhomɨhɨretɨ kiyatɨ konɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ pɨrisihoematataise.