5
Kɨraisiho Nyangi Nga Japɨhɨ Nanyamaitaise
Amɨ Autaahaatɨho Pɨrisihiya awaisawɨhiya nahatiyai nehɨ nɨnaasohɨ nɨnaasoai nehɨ isɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ numwaatɨ isɨhiyaapɨ aunahɨpatɨ ko naitandɨ namɨhanataise. Aihɨ ko Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nahandɨ isɨhiyaapɨ kawitandɨ Autaahaatɨho namɨhanataise. Namɨhainjɨhɨ ko isɨhiyaamɨ aunahɨpa netɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undɨwɨ gaarehandɨ nunyohɨpɨpa netɨ Autaahaatɨhoai nunyataise. Iyatɨ amɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ maahoaipa kohasɨpɨho nesipɨwɨ nunyohɨpɨpa ko netɨ tɨhatɨ sisandɨpɨwa waamaindumanatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanatɨ nunyataise. Amɨ ko sawahoaisangi Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ andɨtitɨtandɨhandɨ owehosɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ andɨtɨmitohiyɨhiyai napaisaatundatɨ winjataise. Siyatɨ andɨtɨmitahosɨ ko yatɨhɨ ipatisanatɨ amɨ napaisaatɨ isɨhiya kaitaatɨwɨhaiwaapɨ saiwa gaahaiwe amɨ saiwa maipɨhaiwe tɨwɨ wɨndɨ monawaawɨ namapɨ kandaahɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyai netɨ tɨtɨhemwataise. Amɨ ko isɨhiya nahatiyaamatiyatɨ andɨtɨmitataatɨ napepaatɨ tɨmahiyahosɨ jɨhɨ sawahomɨ maipɨhaiwaapɨ kohasɨpɨho tɨhatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanatɨ nunyataise. Iyatɨ amɨ sawahopɨ kairɨhɨrɨ kɨretɨ isɨhiya nahatiya usaamɨ maipɨhaiwaapɨ ipotɨ kohasɨpɨho tɨhatɨ dɨpumanatɨ Autaahaatɨhoai nunyataise. Iyataatɨ utaaho Pɨrisihoemainjɨho so ambɨpatɨ awaipatɨ netaise. Iyataahandɨ kandɨ nehɨ koaisunyaatɨ satatɨ nɨnɨ noaipatɨ isɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ kiyaapɨ nanɨpimatɨ pɨrisihonɨnimandɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaitaano tatɨ noaipataamaise. Owe. Daihɨra wɨra siyahɨra wɨndɨ ahɨmotise. Utaaho nehɨ Autaahaatɨho sawaho namɨhainjɨhohɨhɨ satɨ otɨpɨpatɨ netɨ kiyataise. Amɨ kɨmɨ kɨretɨ Aronɨhoai Autaahaatɨho sawaho namɨhanataise isɨhiyaamunɨ Autaahaatɨhomunɨ otɨhapɨhɨ ko bitondaatɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaapɨ kohasɨpɨho nandapa tɨhatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanatɨ nunyatɨ amɨ pɨwaundɨtando. Amɨ Kɨraisihoaisangi kɨmɨ kɨrɨ Aronɨmo noaipasɨrɨhɨrɨ kɨretɨ kiyatɨ noaipataise. Noaipatɨ wanɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundataase. Amɨ Kɨraisiho nehɨ sawahounyaatɨ satatɨ nɨnɨ noaipatɨ pɨrisihonɨnimandɨ isɨhiyaapɨ nanɨpimatɨ kiyaamɨ aunahɨpa netɨ kiyai ko andɨtɨwiwɨtandɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtaano tatɨ noaipataamaise. Ko wɨndɨ siyataamaise. Owetise. Autaahaatɨho gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ koai Autaahaatɨho namɨhanataise. Amɨ koai pɨwɨha kaundataatɨ komɨ pɨwɨha wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho satise:
“Kɨnyɨ Nisɨ Maasɨhɨhoŋɨ nisɨ pɨwɨha baimbɨ atɨnimbɨhoŋɨtihɨ wanɨ Nɨnɨ kinyɨ Gapɨhonɨnɨ otɨpɨpatɨ awaipatɨ nahinyataatɨ kiyai saundɨtɨ kɨmo Nisɨ Maasɨhɨmoai nisɨhapa nisapɨ nisatɨtandɨ otɨpɨpatɨ awaipatɨ nunyataayo undɨtɨ gi netɨ angusaimanataayo,” Aunɨhɨhɨrɨ 2:7
tatɨ katise tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ amɨ sa pɨwɨma wapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhai netɨ andɨtɨwiwatɨ akɨte daase. Iyataatɨ pɨwa saatɨhapɨ Autaahaatɨho satise.
“Kɨnyɨ Pɨrisihoŋimatɨpɨ koŋɨnɨhɨ isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨpɨ Merɨkisetekɨho kairɨhɨretɨ kɨnyɨ kaimɨ nutaise tise,” Aunɨhɨhɨrɨ 110:4
tatɨ jɨpatɨpindise.*
Iyataatɨ amɨ Jisaasiho maapɨ yapɨmbataapɨhɨ utaahoematatɨ bimisura, ko sawahoai Autaahaatɨho iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundatɨ koai pɨwaundatɨ amɨ nunjenataise. Iyataatɨ ko komɨ maahomwaaŋɨ waatɨ nausaatɨ waapɨhɨtatɨ amɨ kwɨtipatɨ nuhaatɨ komɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ nahandisatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundataase. Amɨ ko siyatɨ mmonatɨ gwɨnyaahosɨ Autaahaatɨho koai tinjausehonɨhɨ amɨ koai komɨ tiworisa wɨndɨ sohoai tɨmaawɨtaatɨwo. Iyataatɨ amɨ ko nehɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpaapaahɨhɨ maarɨho nusoaasama amɨ andɨtatɨ napamahotihɨ Autaahaatɨho komɨ gaapɨpatɨ gopa atɨwisataise. Iyatɨ koai netɨ andɨtɨwiwataise nyangi andɨtɨnyaiwatɨ nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ nanyamaitandɨ wɨndɨ ko yamaayatɨ nehɨ nanɨhiyatɨ yaawɨhaiwa netɨ napwɨtando. Iyataatɨ Jisaasimo sohɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaaho akohore. Autaahaatɨhomɨ Mwaaho akohondaahandɨ kandɨ ko yaawatɨ naaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ netaise. Ko yaawatɨ naaŋɨhaiwa siyatɨ nesɨtɨmandɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨra atɨwisatɨ japepihɨra kaitandɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa netaise. Ko siyatɨ Sapɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ Sapɨho maaritirɨhɨretɨ kiyatɨ owemasɨtɨhandaahɨ Sapɨho koai namɨhanatɨ ahɨwisataise, ko isɨhiya pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ ko maarita gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ bimohiyɨhiyai apɨpaahɨ kiyaisɨnɨhɨ japɨhɨ numwaatɨ netɨ ahoya numwaasi niyatɨ aunahɨpatɨ aimɨ netɨ tɨmasɨpata nandaapɨ kahapaamapɨpa Jisaasihoaisawɨ maasɨ nahatiya jaawɨ bimɨtaatɨwo. 10 Ko nga sandɨ kaindɨmandɨ amɨ Autaahaatɨho namɨhainjɨhore nyapɨ nanɨpimatɨ Pɨrisiho Mɨtɨho Jɨhoematatɨ Merɨkisetekɨhomatiyatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ nahandɨ kandɨnɨhɨ kawitando. Iyataatɨ Autaahaatɨho amɨ koai namɨhanataise ko Merɨkisetekɨho kairɨhɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawitando.
Sahɨ Manyinyaamataiwɨ Maanɨmaanɨmaiwɨse
11 Kɨraisiho Merɨkisetekɨhomatiyaho noaipasɨtɨhandapɨ pɨwɨha kasatɨtandɨha pɨhɨtatɨ taahɨha ahondaise. Siyatɨ ahondaahandɨ nɨnɨ sangisɨ ka nesɨpatɨ jainjapwaatɨ kasatɨtandɨhandapɨ naaŋamase, amɨ kaiwaapɨ sahɨ wanɨ taawɨ bɨpi mmonɨwɨ nepɨ gisunyaatiho. 12 Nɨnɨ sandɨ sangi kasatotɨmandɨ apaapɨmaato. Sahɨ aimɨ jɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ Autaahaatɨhopɨ aimɨ gɨwunyaapɨhiyaatisɨ wanɨ kɨmuraahɨ sahɨ aimɨ isɨhiya usaisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisihomɨ kaiwaiwaapɨha ausaapɨ kaundɨtɨhuraatihɨto. Sahɨ saiwɨ isɨhiya usai katɨwunjɨtɨwɨndɨ sahɨ nehɨ sangɨhiyaatɨ sangimatɨwɨ bindawaayopo. Isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha mɨhambɨ namasawɨ jɨhaatɨ katɨwɨsasamɨ napɨtaatɨwo? Iyawaawɨ amɨ sahɨ noaipapɨ manyinya apɨpaahɨ sangɨhonya amwɨtɨhɨrɨ taawɨ nanɨhohonyonyaamataiwɨhiyaate. Amɨ sangisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wanɨha gaaha asɨpɨpa watɨpɨhapa kamaasatɨwɨ nehɨ manyinyaisɨ saniya amwɨtɨhɨrɨ nunyohɨpatamataiwɨ pɨwɨha aimɨ jɨhɨ kasatɨwɨ katɨwɨsasohɨpɨpa kapa jɨhaatɨ amwɨtɨhɨramataiwɨ amwɨtisinyawɨ kasatɨmɨ nutaatɨwo? 13 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ sangɨhiyaatimatawaayopo totɨmandɨ sahɨ sangɨhiya metɨhonyaamataiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha usaayaha jɨhɨ kasatotɨha ka jinjɨhaatemapɨ atisauhɨsato. Aiwɨ amɨ sahɨ sangɨhiya nandapa watɨpɨhapa namaanɨwɨ nehɨ amwɨtɨhɨrɨ nanɨhohiyɨhiya manyinyaamataiwɨ saiwa tɨtɨhɨ gaahaiwe o amɨ saiwa maipɨhaiwe tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ namaasesɨpatahiyaatɨtiho. 14 Iyataatɨ amɨ nandapa watɨpɨhapaahɨ isɨhiya aimɨ awaisawɨhiya gwɨnyaahiyaapɨhapaare. Isɨhiya watɨpɨhiya Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ biyatɨ aimɨ gɨwunyaatonɨhɨ kiya noaipapɨ watɨpɨtɨwɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awaisɨha watɨpɨha baiwɨ atiwɨ naitaapo. Iyataatɨ amɨ kiyai maipɨhaiwaapunɨ amɨ gaahaiwaapunɨ biyatɨ gɨwunyaatonɨhɨ saiwa gaahaiwe amɨ saiwa maipɨhaiwe tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaayopo.
* 5:6 Merɨkisetekɨho so amɨ Pɨrisiho amɨ awaisɨho kiŋɨho Abɨraahamɨho bimisura bimainjahore. (Wuwanɨhapɨhɨ 14:17-24) Iyatɨ amɨ ko Aronɨho sangɨ noaipasɨhɨ jɨhɨ ko bimainjahore. Ko noaipasɨrɨhɨretapɨ amɨ saniya sapiya saisatoyaapɨ pɨwɨha owehore. Iyatɨ ko Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Kɨraisihomatiyahore.