4
Autaahaatɨho Komɨ Isɨhiyai Ikɨndaatɨwɨhandɨ Numwɨtaise
Isɨ amɨ Autaahaatɨho nyangi ikɨndɨhaahandɨ nanyamɨtandɨ pɨwɨha watɨpɨtatɨ tɨmanatɨ wɨsasatɨ ahaisɨha wanɨsangi yaha kaanɨhɨ ahondaise. Isɨ amɨ nyahɨ yayaatɨ itiwaatɨ jatɨndɨhaawo, amɨ wiwa samɨ usaatɨ sapɨhɨ naiwɨ noaipapɨ sandɨ ikɨndaatɨwɨndɨ wɨndɨ namaitaawo. Amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya nyangi ikɨndɨhaahandɨ nanyamɨtandɨhandapɨha pɨwɨha gaaha wanɨha kanyatauhɨ atisɨhaayo amɨ nyamɨ asoya asisai kaundauhɨ kiya atisohɨpatamatiyaato. Amɨ kiya nyamɨ asoya asisai pɨwɨha katɨwunjohɨha atisawaahandɨ kandɨ nehɨ atihɨraahɨ atiwɨ namapɨ amɨ kiya kaapɨ gɨmunyaapɨ amɨ ka wɨndɨ namehauhɨ kiyai ka wɨndɨ maawɨtatamase. Amɨ nyahɨ kopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ komɨ ikinjɨtɨhandaatɨhɨ nandaahaayo amɨ ko sawaho Autaahaatɨho satatɨ katipatamatiyaato:
“Nɨngi kiyaapɨ apɨpaahɨ aponyindɨhandaahɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ sandɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha kandɨ wɨsasataayo. Isɨmiya kɨmiya nisɨ ikɨnohɨtɨhandaatɨhɨ wɨndɨ napɨwɨ namɨndaitaapo ndɨ kandaato,” Aunɨhɨhɨrɨ 95:11
tatɨ katipatamatiyaato. Iyataatɨ sandɨ Mosesihomɨhura noaipasɨhaiwaapɨ kandaase. Iyataatɨ amɨ ko Autaahaatɨhohɨ nyangi nyahɨ ikɨndɨhaahandɨ nanyamɨtandɨ komɨ otɨpɨpatɨ nahatepɨ kaipatɨ aimɨ jɨhɨ wuwanɨhura kahapaamapɨpa namasatɨ kiyatɨ ahaisura kiyatɨ owematosatɨ amɨ ko ikɨnataise. O amɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa kiyatɨ ahiyainjatɨ asisɨha sepenɨhetɨ ko ikinjɨtɨhandapɨ katisɨhaahɨ komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise.
“Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ nahatepɨ kaipatɨ asisɨha sikisihetɨ owematosatɨ amɨ asisɨha sepenɨhetɨ komɨ otɨpɨpatapɨ maarɨho witatɨ satatɨ, ‘Sapa nisɨ gwɨnyaatɨ maaritohɨrɨhɨretɨ ahiyataayono,’ tatɨ mmonatɨ ikɨnataise,” Wuwanɨhapɨhɨ 2:2; Japɨhɨ Numwaasɨho 20:11, 31:17
tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ amɨ pɨwɨma kɨmɨka katotɨma wapɨhɨ Autaahaatɨho jɨhaatɨ satatɨ kandaase:
“Kiya napɨwɨ nisɨ ikɨnohɨtɨhandaatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaapo ndɨ watɨpɨndɨ kandaato,” Aunɨhɨhɨrɨ 95:11
tatɨ katihɨ ka jɨpatɨpindise.
Isɨ amɨ sandɨ nyangisɨ siyatɨ netɨ nanyisataise: Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisɨ kiya ikɨndaatɨwɨhandɨ numwɨtandɨ katindɨhandɨ yahandɨ kandɨnɨhɨ ahondaise, amɨ kandɨ isɨhiya usa naitaatɨwo. Isɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ ikinjɨtɨhandɨ isɨhiya usa nga naitaapo. O amɨ isɨhiya nyamɨ asoya asisa kandapɨ pɨwɨha wanɨha gaaha kaundauhɨ atisohiyɨhiya komɨ pɨwɨha nepumahotɨhanda kiyaisɨ Autaahaatɨho kandɨ ikɨndaatɨwɨhandɨ wɨndɨ namumwihɨ amɨ kiya kandaatɨhɨ wɨndɨ namɨndaahopo. Aihɨ amɨ Autaahaatɨho asisɨha wa namɨhanataise. Iyatɨ Asisa saapɨ kandaatɨ, “wanɨ kɨmuraaro,” tatɨ kandaase. Aihɨ ipotɨ wura Autaahaatɨho netɨ Daawitɨhoai gɨwunyaasɨhɨ amɨ ko jɨhɨ satatɨ katihɨ jɨpatɨpindihɨ aimɨ katohɨhaare.
“Amɨ wanɨ kɨmura sahɨ komɨ maahomwaaŋɨ pɨwɨha atɨwisawaawaahɨ samɨ maarɨho nepɨ daahɨ watɨpɨtɨwɨ namisaputɨwɨse,” Aunɨhɨhɨrɨ 95:7-8
tatɨ katihɨ jɨpatɨpindise. O amɨ jɨhura Josuwaaho* Isɨraherɨhiyai kiya ikɨndaatɨwɨhapɨhɨ Autaahaatɨho katirɨhɨretɨ numwaasi niyonɨhɨ amɨ kiya aimɨ ikinjaihaahɨ amɨ Autaahaatɨho asisɨha wa wuraapɨ jɨhaatɨ wɨndɨ kamaatɨtaihe. Amɨ wura isɨhiya jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ ikɨndaatɨwɨhuraapɨ Autaahaatɨho kandaase. Isɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai kiya ikɨndaatɨwɨhandɨ numwɨtandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katindɨhandɨ yahandɨ ahotɨmɨ nasataise. Isɨ ko nyangi sandɨ ikɨndɨhaahandɨ nanyamɨtaise. Sandɨ asisɨha Sapaatɨhandapɨ ikɨnotɨhandamatiyahande. Iyatɨ sandɨ Autaahaatɨho jɨhura kahapaamapɨpa kiyatɨ ahiyainjatɨ owetihɨ asisɨha sepenɨhetɨ Sapaatɨhandapɨ ikinjɨtɨhandamatiyahande. Sapaatɨhandɨ ikɨndɨhaahandɨ yaihandɨ taatɨ nasataisɨ nyahɨ komɨ isɨhiyaanɨnɨ ikɨndo Autaahaatɨho ikɨnjɨtɨhandamatiyaato. 10 Amɨ isɨhiya Autaahaatɨho ikinjɨtɨhandaatɨhɨ nandaahohiyɨhiya siya kiyaamɨ otɨpɨpatɨ nahatepɨ kaiwɨ owemaposawɨ owetihɨ kiya ikɨnawaayopo, amɨ Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ nahatepɨ kiyatɨ owematɨ owetihɨ ikinjɨpatamataiwo. 11 Isɨ nyahɨ biyaatɨ andɨtitaatɨ andɨtatɨ napawaamaitɨhaawo aunahɨpatɨ ikɨndɨhaahatɨ naitɨhaawo. Amɨ nyahɨ wiwa nyamɨ asoya asisa Isɨraherɨhiya jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nepumawaawɨ otɨhapɨhɨ nehɨhaatɨ nihɨrɨnɨwɨ owetopatamatiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha newaumwɨhaawɨ amɨ nyahɨ nihɨrɨnaatɨ owetaanɨpano.
12 Amɨ Autaahaatɨho pɨwɨha katisɨha apɨpaahɨ watɨpɨhaare. Iyatɨ amɨ ka watɨpɨtatɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Iyatɨ ka otɨpɨpatɨ kairɨhɨretɨ namatana kosasaihɨrɨ wihɨwihoaaŋɨ apɨpaahɨ tɨmwipɨhanaati apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nusatipɨhaahaare. Ka setahaasɨ mɨhatɨhɨ isɨhiyaanamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ amɨ amɨtɨhetɨ nandaatɨ nahataapa nyahɨ gwɨnyaahohɨpɨpaunɨ amɨ kaitɨhaawiyohɨpɨpaunɨ netɨ ausaimanatɨ tipɨtapaatɨ nyasonataise. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha kanyatisɨhaara nyahɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ amɨtɨhetɨ kinyamundiwaiwaapɨ kaiwa tɨtɨho e maipo tatɨ netɨ nyangi nanyisataise. 13 Iyataatɨ amɨ nyahɨ wɨndɨ siyaatɨ gɨmunyaitɨhaawo. Nyahɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ amɨ amɨtɨhetɨ gwɨnyaahohɨwaiwa ko wɨndɨ maanyondaiso taato. Amɨ kohɨ nahataapa kiyatɨ ahaimbɨpa auta ahotihɨ nga mmonahore. Komɨ ndɨhetapɨ nyahɨ wapa wɨndɨ newaatɨ namoaasɨto. Amɨ ko nyainjataahura nyahɨ nyametirɨhɨretunɨ amɨ nyahɨ gwɨnyaawa kiyohɨpɨpa kapa tɨtɨhɨ mmonataise. Kopɨ wapa namoaasandise. Owe. Isɨ amɨ kɨmɨ koaisɨ nyahɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ kiyaatɨ amɨ taawa kaimɨ niyohɨwɨmaiwa siyaatɨ kiyahaayo undaatɨ ipotɨhura akɨtɨ tɨtɨhɨ kaundɨtɨhaawe.
Jisaasiho Nyamɨ Mɨtɨho Awaisɨho Pɨrisiho Autaahaatɨho Nyangi Nyatatamanɨtandɨ Nyapɨ Koai Taatɨ Pɨwaundataase
14 Amɨ nyahɨhɨ nyamɨ utaaho apɨpaahɨ Awaisɨho Mɨtɨho Pɨrisiho wo yahoaisahiyaane. (Ko nyapɨ nanɨpimatɨ aunahɨpa netɨ bitondaatɨ nyangi nyatatamanɨtandɨ amɨ nahataapa ko netɨ nyapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ kaundɨtandɨho.) Iyataatɨ ko aimɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ niyatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ maasɨ bindataise. Iyataatɨ nɨnɨ utaaso so Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Jisaasihopɨto. Isɨ amɨ nyamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ biyaatɨ andɨtitaatɨ isɨwatɨtɨhaawo amɨ nyahɨ kandɨ ausaawaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahaayo taatɨ taawaatɨ katohɨtɨmando. 15 Iyataatɨ amɨ nyahɨ yawanaanɨ watɨpɨhandɨ owehiyaane amɨ nyahɨ maipɨhandɨ kaitɨhaawɨ nanyisenatɨ nahataapa nyangi nanyoaipasɨpɨpa tipɨnda newaamaitɨhaawo. Iyataahandɨ kandɨ nyahɨ utaaho nyamɨ Awaisɨho Mɨtɨho Pɨrisiho yahoaisahiyaane, Jisasɨ Kɨraisiho. Ko nyangi nga akɨtɨnɨhɨ maarɨho asɨpɨnyisatɨ nga biyatɨ nyangi nyatamanɨtaise amɨ ko maipɨhandɨ kaitɨhandapɨ nahataapa nyamatiyatɨ koai nusoaipasɨhɨ aimɨ mmonatɨ nehoso. Iyataahandɨ kandɨ ko maipɨhandɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamaayahore. Apɨpaahɨ owetise. 16 Isɨ amɨ nyahɨ wapaapɨ nitanaatɨ pɨhɨtaatɨ gwɨnyaahaahura wɨndɨ yamaayaatɨ nyamɨ Autaahaatɨho nyangisɨ maarɨho asɨpinyisɨhomɨhinɨ detɨ naitɨhaawo. Amɨ ko komɨ siyaahandɨ gwɨtɨhoaasɨnapɨ nahataapa jatimbɨpɨho. Sapɨhɨ nyahɨ naisaihɨ ko nehɨ koaisunyaatɨ nyangi gaahandɨ kanyitandiyahosɨ amɨ nyahɨ wɨndɨ gaahandɨ kamaayaahandɨ gaahandɨ kanyisatɨ nyatatamanɨtaise.
* 4:8 kɨmandɨ ambɨpatɨ pɨwɨha Ipɨruhaara Josuwaaho tɨwɨ amɨ Yesuwaaho tɨwɨhate. Aihɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara Iesous tɨwɨhate. Aihɨ amɨ nyahɨ Aŋaatɨhaamɨ naahwɨtarɨhɨrɨ kɨrɨrupa japepihɨra katɨhaato.