3
Jisaasiho Mosesihoai Apɨpaahɨ Awaindɨhandɨ Nusatipɨhaahore
Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatangi Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ sapɨ gaatatɨ nasɨsenatɨ amɨ ko sawahopɨ sangi nasamɨhainjɨhɨ amɨ sahɨ komɨhiyaate. Isɨ sahɨ Jisaasiho Autaahaatɨho netɨ natausaasisɨho aposerɨho amɨ Pɨrisiho Mɨtɨho Jɨhopɨ bapaiwɨ gwɨnyaapɨ mmonɨwɨse. So Jisaasiso nyahɨ kopɨ gɨwunyaawaatɨ amɨ kandɨ ausaawaatɨ katohɨhore. Sɨkiyatɨ kaitandɨ Autaahaatɨho namɨhanatɨ ahɨwihɨhore. Ahɨwihɨhosɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ Koai Autaahaatɨho otɨpɨpatɨ kaime undipatɨ nga napaitatɨ kiyataise amɨ jɨhura Mosesiho Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai nususasamatiyatɨ winjaatɨ bindata Autaahaatɨho pɨwɨha kaundisɨha atɨwisatɨ japepihɨripatamatiyato. Iyataahandɨ kandɨ nyahɨ Jisaasihopɨ maaritaatɨ koai mepɨ autaahemwaitɨhaawɨ Autaahaatɨho gwɨnyaataise. Sandɨ apaapɨmaato aŋaaŋɨ aŋɨmatisɨhopɨ isɨhiya gaahoe tɨwɨ maaritɨtaapo. O amɨ aŋɨhandɨ sawandɨpɨndapɨ kiya wɨndɨ waatɨ maarɨmitopo. Owetise. Isɨ sɨkiyatɨ sɨkɨretɨ isɨhiya Jisaasihopɨ maaritɨwɨ koai waatɨ mepɨ autaahepumaitaapo Mosesihopɨ maaritotɨhandɨ yatɨhɨtanɨho. Sandɨ apaapɨmaato, Jisaasiho so isɨhiya aŋaaŋamataiwɨhiyai kiyatɨ ahaisɨhore. Iyatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋamataiwɨhiyai winjatisɨho Mosesihoaisangi Jisaasiho kiyatɨ ahɨwihɨhore. Iyataatɨ aŋɨhaiwa nahatewaahɨ isɨhiya aŋɨmatɨwɨhaiwaare. O amɨ kahapaamapɨpa nahataapaahɨ Autaahaatɨho sawaho kiyatɨ ahaihɨhapaare. Iyataatɨ amɨ jɨhaatɨ Mosesihopunɨ amɨ Jisaasihopunɨ biyaatɨ mmondɨhaawo. Nyahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨ aŋaaŋɨ naasaindaapɨhɨ bimohiyɨhiyaamatiyaahiyaane. Isɨ Mosesiho so isɨhiya Autaahaatɨhomɨhiyaamɨhapɨhapɨhore. Iyataatɨ Mosesiho so Autaahaatɨhomɨ nehɨ otɨpɨpatɨhosɨ pɨwɨha kaundisɨha atisatɨ netɨ japepihɨrahore. Iyatɨ amɨ ipotɨhura Kɨraisiho nasonɨhura wapa Autaahaatɨho ausaatɨ katatɨ kaitandɨhapaapɨ isɨhiyai kataunjisɨhore. Iyataatɨ amɨ Kɨraisihohɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahosɨ amɨ ko isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋamataiwɨhiya bimohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho Jɨhoematatɨ kiyai Autaahaatɨhopɨ winjatataise. Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhiyaanɨ kɨmɨkiyaane. Aihɨ ko Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ napaitatɨ kiyaapɨ kiyatɨ kiyai nga winjaatɨ bindataise. Iyatɨ ko satɨ otɨpitɨ Autaahaatɨho pɨwɨha koai kaundisɨha atisatɨ japepihɨratɨ kiyataise. Isɨ nyahɨ andɨtitaatɨ kiyaanɨnɨhɨ bindɨhaawɨ Autaahaatɨho ipotɨhura gaahaiwa kanyisatɨ nanyamɨtandɨ katiwaiwa nanyamɨtaiso taatɨ tɨhaapiyaatɨ maarita jatɨhaawaahɨ sandɨ nyahɨ Jisaasihoai nuwipinja Autaahaatɨhomɨ aŋɨhusanaanimataatɨ maasɨ bindɨhaawe.
Isɨhiya Autaahaatɨhoai Ahosumwahohiyɨhiya Aunahɨpa Gaahatɨ Ikɨndaatɨwɨhatɨ Wɨndɨ Namaitaapo
Amɨ kɨmandɨ kandapɨ sahɨ samɨ jaasoya jaasisa jɨhura Koai ahosumwahohɨpatamataiwɨ Autaahaatɨhoai wɨndɨ ahosumwaamapɨse. Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho pɨwɨha katisɨha sahɨ baiwɨ atiwɨse tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhɨ wapɨhɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ pɨwɨha kaatɨhapɨ Itɨpɨho sandaase:
“Amɨ wanɨ kɨmura asisɨma kɨmetɨ Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ sangi taatɨ pɨwaasatisanaahɨ Nɨnɨ katisanɨha sahɨ atiwɨse. Amɨ sahɨ samɨ maarɨho omaaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ daahɨ watɨpɨtɨwɨ nisapɨ namisapupwɨse. Amɨ samɨ jaasoya jaasisa Isɨraherɨhiya jɨhura nɨngisɨ maatɨmaatɨniwɨ koai wipɨwimainjotɨwɨ jatawa nɨngi nanisepaipapɨ pohɨrɨndohɨpatamataiwo. Amɨ sura kiya yapɨpatɨ aunahɨpatɨ (isɨhiya iwɨwɨrɨho amɨ waapoho owehapɨhɨ) awasɨhapɨhɨ bimohura nɨngisɨ sandɨ kanisawaayopo. Amɨ sapɨhɨ kɨnaunkwɨha 40 kiyahaiwetɨ nɨnɨ otɨpɨpatɨ apɨpaahɨ watɨpɨhatɨ gonipatɨ kiyohɨpɨpa kiya kiyaamɨ ndɨhaara mmonawaayopo. Mmonawaahandɨ kandɨ kiya nisapɨ satɨwɨ ko nyangi wapa kamaanyitaiso tɨwɨ sapɨhɨ kiya mwɨtetɨwɨ maatɨmaatɨniwɨ amɨ ko napitaise tɨwɨ nɨngi nanɨsenawaayopo. 10 Aihɨ amɨ nɨngi isɨhiya siyaapɨ apɨpaahɨ aponyihɨ amɨ nɨnɨ sandaato, Kiya kɨmiya kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ nisapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaapɨ nanɨmapɨ amɨ nisapɨ nawɨsawitawaayopo. Aiwɨ amɨ Nɨnɨ kiya wapa kaitaatɨwɨ kaundohɨpɨpa wɨndɨ monɨwɨ amɨ wɨndɨ atiwɨ japepihɨrɨwɨ kamaayopo. Owe. 11 Siyauhɨ amɨ nɨngi kiyaapɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ aponyihɨ nɨnɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha watɨpɨndɨ sandaato. Aunahɨpatɨ kiya nɨngisawɨ maasɨ nga ikɨndaatɨwɨhandɨ numwɨto ndɨ katohɨpata kiya wɨndɨ akɨtɨnɨhɨ namɨndaitaapo ndɨ kandaato,” Aunɨhɨhɨrɨ 95:7-11
tatɨ katise.
12 Isɨ amɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨhiyaatɨ bitosawɨse. Amɨ samɨhatɨhapɨ usa wo waatɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhandɨ gwɨnyaatɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaitaiso. Wo waatɨ siyataatɨ amɨ Autaahaatɨho konɨhɨ asoho bimisɨhoai namaitaisɨ sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨse. 13 Isɨ amɨ sahɨ wɨndɨ samaiwɨ namapɨ amɨ asisɨha nahata nɨnaasetɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨhɨ nepɨ wowaati andɨtɨwipɨ amɨ nepɨ ususaatɨ andɨtitɨwɨ nyahɨ biyaatɨ jatɨnaatɨ tɨtɨhɨ daitɨhaawo nɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ kaimɨ nuwɨse. Amɨ samɨ woŋɨ waaŋɨ Autaahaatɨhopɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨtɨhetɨ watɨpɨtɨwɨ daahɨ nisaputisaihɨ amɨ sangi wiwa maipɨhandɨ jaipɨsatɨtaise. Isɨ nyahɨ katɨhaawɨ, “asisɨha wanɨ kɨmuraaro,’* tohɨmetɨ sahɨ sandɨ saiwɨ kaiwɨse. 14 Amɨ nyahɨ akɨtɨnɨhɨ wanunɨ ipotɨ ipotunɨ wuwanɨhura akɨtɨ tɨtɨhɨ nga mmonaatɨ ko nga wapa kaitaiso taatɨ gɨwunyaahohɨpatamatiyaatɨ kiyaanɨnɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaatɨ isɨwatɨmɨ nowaatɨ ipotɨhura otasaahapɨhɨndaataahɨ amɨ nahataapa otɨpɨpatɨ Kɨraisiho kaimbɨpa amɨ wapa komɨhapa nyahɨ newaatɨ koaisaatɨ kiyaatɨ amɨ nɨnawɨpɨhɨ taawa nehaayo. 15 Amɨ siyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ wo satise:
“Amɨ wanɨ kɨmura asisɨma kɨmetɨ Autaahaatɨho sangi taatɨ pɨwaasatonɨhɨ sahɨ koai atɨwisawaawaahɨ amɨ sahɨ koai nepumapɨ daahɨ watɨpɨtɨwɨ samɨ maarɨho kopɨ nepɨ namisaputɨwɨse, samɨ jaasoya jaasisa Isɨraherɨhiya jɨhura koai maatɨmaatɨwiwɨ nepumapɨ kiyohɨpatamataiwo,” Aunɨhɨhɨrɨ 95:7-8
tatɨ jɨpatɨpindise.
16 Amɨ ko (Autaahaatɨho) sawaho komɨ maahomwaaŋapɨ pɨwaundihɨ atisawaahandɨ kandɨ koai maatɨmaatɨwisohiyɨhiya diyaare? Siya Mosesiho numwaasi napihɨ Isipɨhanda namasi nasohiyɨhiyaamaho? Ye! Kɨmɨkiya Autaahaatɨhoai maatɨmaatɨwisopo. 17 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho diyaapɨ apowise? Amɨ isɨhiya koai maatɨmaatɨwiwɨ maipɨhandɨ kaiwɨ amɨ isɨhiya irɨwɨrɨho waapoho owetatɨ awasatɨ watɨminɨhapɨ sawana napohiyɨhiyaapɨmaaho? Ye! Amɨ kɨmɨkiyaapɨ koai apowise. 18 Aihɨ amɨ Autaahaatɨho diya nisɨ ikɨnotɨhandaatɨhɨ napɨwɨ namɨndaitaapo tatɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨtatɨ katise amɨ isɨhiya koai atɨhomaawiwɨ nepumahohiyɨhiyaametonaaho? 19 Aihɨ amɨ sandɨ nyahɨ wanɨ mmonɨhaayo. Amɨ kiya sawana (Autaahaatɨhopɨ) gɨmaawunyaahohɨtɨhanda kiya komɨ ikinjɨtɨhandaatɨhɨ namɨndaahauho.
* 3:13 Kɨma pɨwɨmaamɨ tanyaaha satatise: Kɨnyɨ satɨpɨ sɨhapo amɨ bosonɨhapo tɨpɨ minjatɨpɨ wanɨ kɨmɨkura kaime tatise.