2
Autaahaatɨho Nyangi Japɨhɨ Nanyamaasɨtɨhandɨ Sandɨ Apɨpaahɨ Awaindɨhande
Isɨ amɨ kɨmandɨ kandapɨ nyahɨ pɨwɨha nyangi Jisaasiho Autaahaatɨhopɨ katanyasatɨ kanyatihɨ aimɨ atisaatɨ nehohɨha biyaatɨ mwɨtɨpisaatɨ atisaatɨ amɨ ka anɨtisaatɨ isɨwatɨtɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ pɨwɨha ka newaatɨ nyamɨ amɨtetetɨ amɨ maarɨhoaatɨhɨ ahaitɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ pɨwɨha kaapɨ nasisoaarɨ jinjapɨhɨ gwɨnyaitɨhaawo amɨ kaapɨ wɨndɨ nanɨpimataatɨ namihɨrɨtɨhaawo. Iyataatɨ wanɨ nyahɨ siyaatɨ mmonahaayo. Jɨhura Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya pɨwɨha nyamɨ asoya asisaisɨ nunyotɨha sa Autaahaatɨho sawaho nunyawɨse undatɨ akɨtɨnɨhɨ numwihɨhaare. Iyatɨ sa pɨwa apɨpaahɨ watɨpɨha usa wɨndɨ nemaamaitaatɨwɨhaare. Siyatɨ Autaahaatɨho akɨtɨnɨhɨ watɨpɨha numwihɨhaasɨ kiyaamɨ usa sa pɨwa baiwɨ atɨhomiwɨ nemahohiyɨhiyai kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ naitaatɨwɨ kiyohɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨ kiyai wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ nunyataise. Amɨ kɨmandɨhɨ akɨte. Isɨ amɨ ko pɨwɨha nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ otɨpɨpatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ kaipatapunɨ amɨ apɨpaahɨ gaahɨretɨ japɨhɨ nyangi nanyamaitandɨhandapɨ kanyatisɨha nyahɨ newaamɨhaawaahɨ ko nyangi wihoaaŋɨhandɨ yaasɨhandɨ nanyamɨtaiso e owetɨtaiso? Amɨ mandɨhɨ ko nyangi wihoaaŋɨhandɨ yaasɨhandɨ tɨtɨhɨ nanyamɨtaise. Sandɨ ko apɨpaahɨ gaahɨretɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨndapɨ pɨwɨha jɨhɨ ausaatɨ kanyatisɨho Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho sawahore. Aihɨ amɨ isɨhiya ipotɨ pɨwa sa ko katihɨ atiwɨ nehohiyɨhiya sandɨhɨ akɨte tɨwɨ kanyatɨwɨ nepɨ nanyisawaayopo. Sandɨ komɨ pɨwɨhaapɨ akɨte tatɨ Autaahaatɨho nanyɨsindɨndɨ amɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya apɨpaahɨ wɨndɨ kamaiwɨhaiwa sɨwipatunɨ amɨ kapai wapa isɨhiyaamɨ maarɨho owesoetonɨhɨ maaroaamapɨ mmondaatɨwɨhaiwaunɨ amɨ gonipatɨ watɨpɨhaiwa nehɨ Autaahaatɨho sawaho watɨpɨhandɨ nunyatɨ isɨhiyaisɨ andɨtɨwisɨhɨ kiyohɨwaiwaaraahɨ pɨwɨha kai netɨ watɨpɨmataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ komɨ Itɨpɨho Gaahomɨhaiwa otɨpɨpatapɨhaiwa wura wura netɨ tipɨtapaatɨ isɨhiyaisɨ nunyatɨ netɨ kiyai gɨwunyaasɨwaiwaaraahimaawe.
Jisaasiho Nyangi Japɨhɨ Nanyamaitandɨ Ambɨpatɨ Nyamɨhatamatiyahatɨ Netɨ Noaipataise
Autaahaatɨho isɨhiya wanɨhiyaamɨ yapɨpatɨ wanɨhatɨ asɨpatɨ ipotɨhura noaipatɨ ahotɨtaise taatɨ nyahɨ taawaatɨ katohɨpatɨ enjerɨhiya jatɨtaatɨwɨ kiyai wɨndɨ namaamɨhainje. Apɨpaahɨ owetise. Amɨ yapɨpatɨ isɨhiya jatɨtaatɨwɨ netɨ tɨmanatɨ gwɨnyaataise. Aihɨ sandapɨ utaaho wo pɨwɨha wa wapɨhɨ utɨpɨho jɨpatɨpindisɨhoaatɨhapɨ satatɨ katise:
“Autaahaatɨhoŋe, nyahɨ isɨmiyaanɨ napitiyaatɨ napindanɨtihɨ kɨnyɨ nyapɨ nasisoaarɨ koŋɨnɨhɨ gɨnunyaapwaatise? Aimbɨ amɨ kɨnyɨ nyahɨ nehɨ isɨmiyaanangi napaapɨ baimbɨ nyainjatɨpɨ amɨ nyatatamanapwaatise? Aimbɨ amɨ kɨnyɨ nepɨ nyangi kinyɨ enjerɨhiya itɨpɨhiyaamɨ (otɨpɨpatɨhiya mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhapɨhiyaamɨ) kapɨhata gohɨ nehɨ masɨhonjapɨ yatɨhɨ ahɨnyisapaise? Aimbɨ amɨ kɨnyɨ nepɨ nyangi autaahepɨnyamapɨ ambɨpatɨ awaipatɨ amɨ wandɨha nanyinyapaise? Aimbɨ kɨnyɨ kahapaamapɨpa nahataapa nepɨ nyamɨ asɨmwaatɨtɨhemasamɨhɨ nyahɨ nahataapa osamaatɨ jatɨto,” Aunɨhɨhɨrɨ 8:4-6
tatɨ jɨpatɨpindise. Siyatɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa netɨ nahataapa isɨhiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhemasɨhɨ kiya osamapɨ nahataapa jatawaayopo. Iyataatɨ wapa isɨpɨpa kiya minjatɨtaatɨwɨhapa nehɨ yandɨhɨ ahɨmotise. Iyataahandɨ kandɨ wanɨ kiya nahataapai wɨndɨ minjatauhɨ nyahɨ mmonɨhaayo. Iyataahandɨ kandɨ amɨ nyahɨ wapa Jisaasihopɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaayo. Autaahaatɨho koai nɨwimaatɨ ambɨpatɨ awaipatɨ numwihɨ amɨ ko nahataapa jatiho. Amɨ ko jɨhura maapɨ yapɨmbataapɨhɨ nasatɨ bimisura nehɨ masɨhonjapɨ Autaahaatɨho koai netɨ komɨ enjerɨhiya itɨpɨhiyaamɨ yatɨhɨ ahɨwisataise. Siyatɨ masɨhonjapɨ yatɨhɨwiwatɨ ahɨwindɨmandɨ amɨ ko isɨhiyaanamɨ aunahɨpatɨ netɨ yaawɨhandɨ netɨ napwɨtandɨhandape, amɨ Autaahaatɨho nyangi gaahandɨ nehɨhandɨ kanyitandɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨreto. Ko siyatɨ nyapɨ yaawɨhandɨ netɨ napwindɨhandapɨ Autaahaatɨho koai ambɨpatɨ awaipatɨ nunyatɨ amɨ netɨ yundanyaawisatɨ nɨwimaataise.
10 Amɨ Kahapaamapɨpa nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ ahiyataise. Iyataatɨ sapa kapa sawaho kiyatɨ ahaimbɨpaamɨ tanyaahore. Iyatɨ nahataapa sawaho maaritirɨhɨretɨ kiyatɨ ahiyataise. Amɨ ko komɨ manyinya taahiyɨhiyaisɨ numwaasi yamɨhapataatɨhɨ niyonɨhɨ amɨ kiya kapɨhɨ nga baiwɨ bimɨtaatɨwɨ maaritatɨ gwɨnyaataise. Iyatɨ amɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ Jisaasiho otɨpɨpatɨ kaitandɨ Autaahaatɨho gwɨnyaataise. Iyatɨ sɨretɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai netɨ yaawɨhandaatemataise. Iyatɨ sɨretapɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai netɨ isɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaatɨ iwɨtatamanɨtandɨhoemataise. Amɨ sandɨ Autaahaatɨho kaindɨmandɨ tɨtɨhe. 11 Iyataatɨ amɨ Jisaasihounɨ amɨ isɨhiya ko netɨ Autaahaatɨhomɨhiyemasawɨhiyaunɨ nahatiya sapɨho nehɨ naasomɨ manyinyaamataiwɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kounɨ amɨ kiyaunɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatɨwɨ amɨ nususasɨ nehɨ naasusasamataiwɨhiyaare. Aihɨ amɨ sɨkandapɨ ko kiyaapɨ wɨndɨ mamaawatɨ nehɨ nanɨhiyatɨ kiyaisɨ nisɨ nɨhoaarɨsaatɨ naapwɨrisaate undataase. 12 Iyataatɨ amɨ pɨwɨha wa wapɨhɨ aimɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Jisaasiho Autaahaatɨhoai satatɨ kaundise:
“Autaahaatɨhoŋe. Nɨnɨ kinyɨ ambɨpatɨ angusaatɨ amɨ kinyapɨ nahataapa ausaatɨ nisɨ nɨhoaarɨsa naapwɨrisai ausaatɨ kaundɨto. Aindɨ amɨ kiya gaapundɨwɨ aunɨhɨtɨtaatɨwɨ ahoyainjaihɨhapɨhɨ kiyaamɨhatɨhapɨ nɨnɨ kinyɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨndɨ amɨ gisɨ netɨ mepɨ autaahehɨmaito,” Aunɨhɨhɨrɨ 22:22
tise tatɨ jɨpatɨpindise. 13 Iyataatɨ amɨ waaraahɨ ko kiyaapɨ kandaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satise:
“Amɨ nɨnɨ kinyɨhetɨ nausanɨtɨ bitotɨ nisɨ ndɨha kinyɨhetɨ ahiyatɨ ginjatɨto tise,” Aisaiyaaho 8:17
tatɨ jɨpatɨpindise. Amɨ jɨhaatɨ kɨmɨkamwaaŋɨ waara wapɨhɨ pɨwɨha aimɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satatɨ katise.
“Nɨnɨ kɨmbɨhɨ kɨmonɨne Autaahaatɨho nɨngi komɨ manyinya nanɨmisawɨhiyaisato tatɨ katise,” Aisaiyaaho 8:18
tatɨ jɨpatɨpindise.
14 Iyataatɨ isɨmiya Jisaasiho nisɨ nɨhoaarɨsaatɨ naapwɨrisaate undisawɨmiya akɨtɨ nehɨ isɨhiya, ambɨpatɨ amɨ jɨtɨpatisawɨhiyaare. Amɨ sandapɨ kɨmɨ kɨretɨ Jisaasihoaisangi noaipatɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ jɨtɨpatɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ japepihɨratɨ akɨtɨnɨhɨ utaaho akohoematataise. Amɨ sandɨ siyatɨ akɨtɨ utaaho akohoematatɨ napotaatɨ utaaho maipɨho isɨhiyai netɨ kiya napwɨtaatɨwɨhandapɨ yayohɨtɨhandɨ nunyatɨ katɨhema komɨ watɨpɨhanda wɨrɨhɨraahamatiyatɨ wisasa napuwatɨ isɨwatindɨhandɨ nainjaatɨ yotɨtando. Iyataatɨ utaaso so maipɨho nɨnɨ katoho wopɨmaato tɨtɨhɨ Bwaasɨrɨhɨrapɨto. 15 Iyataatɨ amɨ isɨhiya siya asɨyɨhiya yapɨpataapɨhɨ bindawaawɨ napwɨtaatɨwɨhandapɨ nasisoaarɨ yayawaatawaayopo. Saiwɨ kiya napwɨtaatɨwɨhandapɨ yayohɨtɨhandaahɨ kiyai Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ netɨ napusɨhɨ kiya isɨhiya naputohiyɨhiyaamataiwɨ bisotawaayopo. Siyauhɨ amɨ Jisaasiho utaahoematatɨ noaipataise amɨ isɨhiya napohɨrɨhɨretɨ napotɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandamɨ yapɨpaatɨhɨ napwɨtohiyɨhiyai nuwatɨ nehɨhaatemaitando. 16 Sandɨ wanɨ nyahɨ auta mmonɨhaayo. Jisaasiho yapɨpataapɨhɨ napindɨmandɨ enjerɨhiya itɨpɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyai numwaatɨ iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ nasataamaise. Owe. Amɨ ko nasatɨ isɨhiyaanamɨ ambɨpatɨ netaise nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ Abɨraahamɨhomatiyaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi nanyamaatɨ nyatatamanatɨ andɨtɨnyiwɨtando. Nyahɨ Abɨraahamɨhomɨ nehɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaamatiyahiyaanangi nyatatamanɨtandɨ Jisaasiho nasataise. 17 Amɨ nyahɨ isɨhiyaanangisɨ nyatatamanɨtandɨhandapimatatɨ amɨ daihɨra wɨra owetihɨ namatɨ Jisaasiho wapa nahataapaatɨhapunɨ amɨ daihɨra nahatɨraapunɨ nyahɨ nehɨ isɨhiyaanamatiyatɨ noaipataise. Amɨ sandɨ ko saindɨmandɨ tanyaaha kɨmaape: Amɨ ko nyangisɨ nga biyatɨ maarɨho asɨpinyisatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nahata japepihɨratɨ Autaahaatɨhoai nunyanatɨ nyamɨ Awaisɨho Pɨrisihoematatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitondaatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawɨsatɨ nyamɨ maipɨhaiwa nenyamaitandɨ ko sawaho Autaahaatɨhoai nunyandande. Iyonɨhɨ Autaahaatɨho nyangi sahɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨhaisahiyaate maanyatɨtando. 18 Iyataatɨ amɨ Jisaasiho sawahoaisangi naaŋawisatɨ yaawɨhaiwa netunɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ ko maipɨhandɨ kaito tatɨ winjatataatɨ koai nunjesɨhɨ aimɨ mmonatɨ nehosɨ amɨ isɨhiya usa maipɨhandɨ kaitaatɨwɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ nunjesawɨhiyai ko nga iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwataise.