2
Isɨhiya Nahatiyaisɨ Naasaipitɨ Katɨ Kawisaatɨ Maarɨho Numwɨtɨhaawo
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho yamɨhapataatɨhapɨ apɨpaahɨ gaahaiwaamɨ awaisɨho saasanotahopɨ gɨwunyaapɨhiyaate. Jisaasiho siyatɨ tɨtɨhɨ gaaho apɨpaahɨ saasanotahore. Siyatɨ saasanotahosɨ koaisɨ nyahɨ winjaatesi kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ yawanaanɨnɨ jatɨnɨhaawɨ, nyahɨ nauratɨhetahiyaanɨne. Nauratɨhetahiyaanɨnisɨ sahɨ isɨhiya wamwaaŋɨ wamwaaŋɨ wipetahiyaisɨ nepusosawɨ kɨhatɨ kɨhatɨ kamaawiwɨ naasaipitɨ katɨ nahatiyaisɨ osamapɨ kawiwɨse. Amɨ utaaho wo ikɨpɨpa nawɨho taahɨpɨpaisaho apotɨhɨrɨ gaahapa niyotɨ yundanyainatɨ Autaahaatɨhoai sahɨ mepɨ autaahepumaitaatɨwɨ ahoyainjaihɨhapɨhɨ napɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ utaaho wo ikɨpɨpa nawɨho oweho apotɨhɨrɨ napwɨrɨnatɨ yutaahaiwa niyotɨ mɨmaipiyatɨ napɨtaise. Utaahurɨ setahurɨ samɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ nammɨ nandaasaihɨ sahɨ kurisɨ usowɨ nepusosawɨ, utaaho apotɨhɨrɨ asɨpɨpa gaahapa niyotɨ yundanyainjɨhoai sahɨ saundɨtaapo, “Kɨnyɨ kɨmbɨhɨ yutɨhɨrɨ gaamɨraatɨhɨ bime,” undɨtaapo. Undɨwɨ amɨ utaaho ikɨpɨpa owesoai saundɨtaapo, “Kɨnyɨ sapɨhɨ bitose amɨ yatɨhɨ ikwaatɨpɨhoaatɨhɨ bime,” undɨtaapo. Sahɨ isɨhiyaisɨ naasaipitɨ kamaawiwɨ kɨhatɨ kɨhatɨ sahɨ kawiwɨ usowɨ numwaahohɨtɨndɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ sahɨ apɨpaahɨ gaahatɨ kiyawaamaayopo. Samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ isɨhiyaisɨ samɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ numwaawaawɨ sahɨ noaipapɨ isɨhiyaisɨ nepɨ tipɨtapaitaatɨwɨhiyaatɨ maipɨhiyaatimatawaayopo. Sandɨ sahɨ mmonawaayowo e owetiso?
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nɨnɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate. Atiwɨse. Isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya isɨhiya usaapɨ satɨwɨ, kiya ikɨpɨpa nawɨho owetatɨ ikwaatɨpɨhatɨme, tɨwɨ gwɨnyaapɨ usomahohiyɨhiyaisɨ Autaahaatɨho kopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhandɨ waatɨ tisaipɨ nepɨ, amɨ ko winja bindataatɨ kahapaamapɨpa gaahaiwa nunyonɨhɨ nepɨ kiyaamɨhaiwaatɨtandɨ aimɨ maaritatɨ gwɨnyaatɨ ahɨwihɨhiyaare. Iyataatɨ saiwa koaisɨ maarɨho nunyohiyɨhiyaisɨ numwaatɨ winjatataatɨ numwɨtandɨ aimɨ tɨmanatɨ gwɨnyaatɨ katatɨ ahiyahaiwaare. Amɨ sahɨ isɨhiya ikɨpɨpa nawɨho owehiyaisɨ mausɨhaiwa kawisawaayopo. Isɨhiya dɨndiyaanɨhɨ sangisɨ nepɨ japatiwɨ nasopɨsasawɨ asisi isɨhiya pɨwɨha tipɨtapaapɨ mmonɨhohiyɨhiyenda niyopo? Isɨhiya ikɨpɨpa nawɨhoaisawɨhiya awaisawɨhiya watɨpɨhiyaimatohiyɨhiyaahɨhɨ saiwa sangisɨ kasisawaayopo. Siya kiya isɨhiya ikɨpɨpa nawɨhoaisahiya sahɨ komɨ ambɨpatɨ gaahatɨ nehohɨho Jisaasihopɨ maipɨhaiwa katɨwɨ sisɨpɨhɨtawaahiyaare.
Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho nyangisɨ nyainjatisɨho komɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa jɨpatɨpindimbɨpaatɨhapɨ katisɨha sahɨ baiwɨ japepihɨrɨwɨ isɨwatawaawaahɨ gaahatɨ kiyawaayopo. Wɨnɨhapɨpa satimbɨpaaro:
“Sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨpɨ witingɨpatamataimbɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho nunyapɨ wɨwipe,” Pɨrisihiya 19:18
tatɨ katisɨhaapɨto.
Amɨ sahɨ isɨhiyaisɨ baiwɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ dahopa wɨndɨ mausopɨhandɨ, amɨ usaisɨ baiwɨ iwɨtatamanɨwɨ maarɨho nunyawɨ wɨwiwawaawɨ, amɨ usaisɨ mɨmaipɨwisawaawaahɨ sahɨ maipɨhandɨ kaiwɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nopɨsasawaayopo. Nopɨsasawaayowɨ pɨwɨha naitaapo. 10 Nɨnɨ sangisɨ sahɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nopɨsasawaayopo satohɨtɨmandɨ apaapɨmaasato, sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nehɨ naasaindɨhɨsangi nepɨ sehɨmwaapɨ nopɨsasawaawaahɨ, sahɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nahataapa nepɨ sehɨmwaapɨ nopɨsasawaayopo, ndɨha kasato. 11 Kɨmɨ kandapɨ Autaahaatɨho satise:
“Kɨnyɨ kinyɨ kɨwɨho kɨwaamaatɨ namasi wowaatɨ nehɨho nehɨhaati iwipɨ nɨwipaapɨ nanopɨ dahomaime,” Japɨhɨ Numwaasɨho 20:13-14
ndaase. Iyataatɨ amɨ kɨmɨ ko satatɨ kandaase:
“Isɨhiyaisɨ kɨnyɨ wɨndɨ timaamape,” Wɨnɨhapɨpa 5:17
ndaase. Isɨ amɨ kɨnyɨ usɨhiya asɨhiya usaisɨ iwipɨ nɨwipaapɨ nanopɨ dahomaayapaahandɨ kandɨ isɨhiyaisɨ timmapaapaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nahataapa nepɨ sehɨmwapɨ nopɨsasapaise. Nopɨsasapainɨ pɨwɨha naitaape. 12 Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa isɨhiyai kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨhoaisawɨ maipɨhaiwaamɨ watɨpɨhandaatɨhɨ napwɨtɨwɨ bimohɨtɨhandaatɨhapɨ nuwatɨ numwaatɨ nehɨhaatematɨ, netɨ napaisaatumwahonɨhɨ nehɨ nanɨhaiwɨ kapa wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtaatɨwɨhapaara, samɨ pɨwɨha katɨwɨ kaiwɨ daayohɨwaiwa tipɨtapaatɨ jasondandɨhiyaate. Isɨ Autaahaatɨho nyangi sanyitandɨhiyaaniso, tɨwɨ kɨretɨ sahɨ nahataapa kiyohɨpɨpa baiwɨ mmotɨnɨwɨ gwɨnyaapɨ kaiwɨ daiwɨ bitosawɨse. 13 Nɨnɨ sandɨ sangisɨ apaapɨmaasato, amɨ sahɨ isɨhiyaisɨ samɨ maarɨho wɨndɨ asɨpɨmaawiwɨhiyaatangi Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ jasonataahura sangisɨ wɨndɨ maarɨho asɨpɨmaasitaihɨsato. Iyatɨ amɨ sahɨ isɨhiyaisɨ samɨ maarɨho asɨpɨwɨsawaawaahɨ siyaatangi Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ jasonataahura ko maarɨho asɨpɨsitaise. Isɨ sandapɨ sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨhiyaatɨ daiwɨ bitosawɨse.
Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahotɨhandisawɨ Gaahaiwa Kaiwɨse
14 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ satɨwɨ: “Nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahaayo,” tɨtaapo. Satɨwɨ katawaahandɨ kandɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandisawɨ isɨhiyaisɨ auta nunjawɨ kiyai iwɨtatamanɨtandɨhapa gaahaiwa kamaayawaawaahɨ pɨwɨha nehɨ taanauhɨhaiwa sahɨ katɨtaapo. Sahɨ satohiyɨhiyaatɨ otɨpɨpatɨ akɨpɨpa owehandɨ nehɨ samɨ gwɨnyaahohɨtɨhandaahɨhɨ jinjahɨra nasisoaarɨ nga bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaawo? Apɨpaahɨ owetɨtaise. 15 Iyataatɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ isɨhiya wowoaisangi amɨ apopɨwaatisangi yutɨhɨrɨ apotɨhɨrɨ nandapa owetatɨ, amɨ ambɨpatisɨ namaasapɨ niyopɨ, amɨ nanɨwɨ iwɨtatamanɨtandɨhapa owehiya bimɨtaapo. 16 Aisaihɨ samɨ woŋɨ yutɨhɨrɨ apotɨhɨrɨ nandapa owetisɨho owetisaamaati saundɨwɨ, “kɨnyɨ mɨtaahɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ kinyɨ maarɨho yatɨhɨ napaisaatɨ wite. Witɨpɨ numwe Autaahaatɨho gi owetimbɨpa nahɨmɨtaiso,” undɨwɨ kiya owetimbɨpa kiyaamɨ ambɨpatapɨhapa wapa sahɨ wɨndɨ namunyawɨ nehɨ winjawaawaahɨ, kiyaamɨ ambɨpatɨ napa iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtaise? Apɨpaahɨ owetɨtaise. 17 Isɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ kasatirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ gaahaiwa kaiwɨ kandamɨ akɨpɨpa ipɨ yandɨpɨhomataiwɨ wɨndɨ sahɨ namaamoyaawaawaahɨ, samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaayatɨ napomatɨ nehɨhandɨtatɨ owendaise.
18 Amɨ kɨmandɨ nɨnɨ sangisɨ kasatohɨtɨmandapɨ, samɨ woŋɨ satɨtaise, “Nɨnɨ wonɨnɨ Kɨraisihopɨ nehɨ gɨwunyaahonɨhɨ amɨ kɨnyɨ woŋɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa kiyapaise,” tɨpɨ katɨtaise. Samɨ woŋɨ satɨtainɨ kaamɨ wihoaaŋɨha kɨmaasɨ nɨnɨ kasatɨtaanɨ sahɨ atiwɨse. “Samɨ woŋɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa wɨndɨ kamaimbɨ owehandɨ nɨnɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ kɨmande, tɨpɨ nɨngi kɨnyɨ nga nanɨsɨtaino? Apɨpaahɨ owetɨtaise. O amɨ nɨnɨhɨ nisɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwaara Kɨraisihopɨ nɨnɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ kɨmande,” hɨtɨtɨ nahɨsɨto. 19 “Autaahaatɨho naasohɨ bindataise,” tɨpɨ kɨnyɨ gwɨnyaapaise. Ese kɨhoe sandɨ gaahatɨ kaimbɨ kɨnyɨ saimbɨ gwɨnyaapaise. Bwaasɨrɨhɨramɨ itɨpɨho maipɨhaiwaisangi sɨrɨ kɨretɨ gwɨnyaapɨ sandaahɨ Kɨraisihopɨ, ese ko nyangi yaasahaiwa nanyamɨtandɨhiyaane, tɨwɨ itipɨ yayawaayopo. O kɨnyɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhanda kinyɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ wapa kaitaapɨhapaapɨ wipɨmaahimatataiso?
20 Kɨnyɨ utaahoŋɨ apɨpaahɨ wɨndɨ mopɨ naharimbɨhoŋe, Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandɨ, kɨmande undɨpɨ kɨnyɨ ausaimanɨpɨ gaahaiwa wiwa kamaayapaapaahɨ, kɨnyɨ nehɨ taanauhɨhandɨ gwɨnyaapaise. Isɨ sandapɨ akɨte tɨpɨ kɨnyɨ baimbɨ jahɨra mmonɨpɨ atimbɨ naitaapɨ wapa kahɨtɨtɨ nahɨsɨtaano. 21 Nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨ asɨho Abɨraahamɨhoai jɨhura Autaahaatɨho saundatɨ, “Kinyɨ kimwaaho Isaakɨhoai tipɨ arɨtaahandaasɨnɨ koaisɨnɨhɨ tɨhɨpɨ sisandɨpapɨ sosisɨhaatanɨhɨ nɨngi naninye,” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ Abɨraahamɨho Autaahaatɨhoai atɨwisatɨ kaundimbɨpa tɨtɨhɨ kaihɨ kandaahɨ koai Autaahaatɨho saundise, “Kɨnyɨ nisɨ ndɨhetɨ maipɨhandɨ owehoŋɨ tɨtɨhoŋe,” undatɨ usose. 22 Iyataatɨ Abɨraahamɨho Autaahaatɨhopɨ andɨtitatɨ gɨwunyaasɨtɨhandisatɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa ahoyatɨ kiyataise. Iyatɨ ko gaahaiwa kaiwaiwaara Autaahaatɨhopɨ Abɨraahamɨho gɨwunyaasɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨtatɨ nenoaahɨmetatɨ, amɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhandimatataise. Isɨ sandapɨ kɨnyɨ baimbɨ gwɨnyaape. 23 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Mosesiho jɨpatɨpiya sandaase: “Abɨraahamɨho Isaakɨhoaisɨ Autaahaatɨhoai sangɨ nunyataahura pɨwɨha Autaahaatɨho koaisɨ saundatɨ, gisɨ kimwaaya gaasoya gaasisa taahiyɨhiya nahɨmɨto undataase. Saundindɨhandapɨ nitanatɨ maarɨho yiyahwɨ wɨndɨ gɨmunyaatɨ, nehɨ naasohɨ tɨtɨhɨ kandimbɨpa kanisatɨ nanɨmɨtaiso, tatɨ kopɨ biyatɨ andɨtitatɨ gɨwunyaasɨhɨ mmonatɨ netɨ, amɨ kandapɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhopɨ sandaase, ‘Ko nisɨ ndɨhetɨ utaaho apɨpaahɨ tɨtɨhɨ gaahore,’ tatɨ kandaase,” tatɨ Mosesiho jɨpatɨpiyataise. Aihɨ ipotɨhura Abɨraahamɨho Isaakɨhoai Autaahaatɨhoai numwihɨ, amɨ sura pɨwɨha sa noaipatɨ tɨtɨhɨ akaahaimatataise. Aihɨ Abɨraahamɨho Autaahaatɨhopɨ andɨtitatɨ konɨhɨ gɨwunyaatɨ wapa kaitandɨ nunjesɨhapa atisatɨ kaindɨhandapɨ Autaahaatɨho kopɨ sandaase: “Ko apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nisɨ naisohore,” ndaase. 24 Isɨ sandɨ sahɨ wanɨ mmonawaayopo, utaaho wo komɨ Kɨraisihopɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨhɨ koaisɨ Autaahaatɨho kɨnyɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahoŋe undataamaase. Owetise. Ko Kɨraisihopɨ akɨtɨnɨhɨ gɨwunyaasɨtɨhandaahɨ gaahaiwa otɨpɨpatɨ kaindɨhandaahimaawe. Nehɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨtɨhandaahɨhɨmaahe. Owetise.
25 Amɨ apopaatɨ waatɨ jɨhura isɨhiya kɨhiyaamɨ apopaatɨtahaatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Rehepɨhaatisangi kɨmɨrɨ kɨretɨ kiyataise. Iyatɨ kaatɨ sata gwɨnyaataise, Isɨraherɨhiyaamɨ Autaahaatɨho akohosɨ nisɨ isɨhiyaisɨ nemataahura nɨngi nehɨ ninjatɨ nanɨmaito, tatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaataise. Iyatɨ yapɨpatɨ Kenaanɨhandɨ jamɨ mmonɨmɨ usɨtaitaatɨmɨ Josuwaaho netɨ utaahurɨ yahuri natausaasisururi kaatamɨ aŋɨtɨtɨhɨ numwaatɨ sawahaatamɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaamɨ tiworisa Kenaanɨhandaahapɨhiyaapɨ kuri tiwɨtaawo, tatɨ netɨ noaasatɨ daihɨra wɨra natausaasataise. Aihɨ sandapɨ Autaahaatɨho kaatapɨ satatɨ, “Kɨmaatɨ apomaatɨ nisɨ ndɨhetɨ itapaatɨ tɨtɨhɨ gaahaatɨ noaipataise,” tatɨ usonatɨ gwɨnyaataise. 26 Amɨ sandɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨwɨhiyaate, utaahomɨ maarɨho dɨtɨhɨrɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaayatɨ owendaataahɨ amɨ ambɨpatɨ napotaise. Isɨ sɨrɨ kɨretɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhandamɨ gaahaiwa otɨpɨpatɨ wapa kamaayawaawaahɨ, samɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ utaaho napomasɨhomatiyatɨ aimɨ napomataisɨ sangi wɨndɨ maasɨtatamanɨtaise.