3
Nyamɨ Omasɨha Naitɨpwɨrisaatɨ Tɨmipɨpaitɨhaawo
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, pɨwɨha kɨma kasatɨtaanɨ atiwɨse. Sahɨ taahiyɨhiyaatɨ noaipapɨ katɨwunjɨtaatɨwɨhiyaatimatɨwɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ katɨwɨmunjawɨse. Sandɨ apaapɨmaasato, sahɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate, nyahɨ isɨhiyaisɨ komɨ pɨwɨha katawaunjohiyɨhiyaanangi Autaahaatɨho apɨpaahɨ waatɨ autaahɨ wamwaaŋɨ netɨ tipɨtapaatɨ nyasondaise. Iyatɨ komɨ pɨwɨha wiwa newaatɨ nyahɨ isɨhiyaisɨ asɨretɨ katawaunjaatɨ daisaihɨhaiwaapɨ, isɨhiya nehɨhiyaisɨ tipɨtapaatɨ usosɨtɨhandi nusatipɨhandɨ Autaahaatɨho nyangisɨ apɨpaahɨ mɨtaahɨ autaahɨ wamwaaŋɨ tipɨtapaatɨ nyasondaihɨhandapɨto. Nyahɨ nahatiyaanɨnɨ napepaawaatɨ mɨmaipiyaatɨ pɨwaataatɨ kiyaatɨ daayaahiyaanɨne. Utaaho wo mɨmaipiyatɨ pɨwaatatɨ kamaayataataahɨ so tɨtɨhɨ daayatɨ bitotɨ, amɨ sawahomɨ ambɨpatɨ kahapaamapɨpa katatɨ kaimbɨpa biyatɨ gwɨnyaatɨ kata kiyatɨ aŋɨnɨ jatɨnatɨ bitondaate. Iyataatɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate, amɨ maasapɨho awaisɨho osiho isɨhiyaisɨ awɨrɨtɨmasi nutandɨ gwɨnyaawaawɨ isɨhiya osihomɨ maahomwaaŋɨ ainɨhɨrɨ maipɨhonjɨ ningaupwɨ wɨrɨhɨrɨ wihɨwihoaaŋɨ wɨrapɨ isɨwatawaawɨ kɨhihoaaŋɨ kɨhihoaaŋemahauhɨ osiho isɨhiyaisɨ kiya nutaatɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpɨhapɨ tɨtɨhɨ numwaasi notaise. Amɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨraatɨhɨ kopuho wo awaisɨho daisɨhopɨsangi sahɨ gwɨnyapenɨwewɨse, kopuho apɨpaahɨ naaŋatɨ awaisɨhoai itɨpɨho watɨpɨho itɨpinatɨ netɨ kɨhihoaaŋemasɨhɨ notɨ nasayata tiwandonɨhɨ isɨhiya tɨtɨhemapɨ wɨndɨ nesi namutaahetaho ko tɨtɨhemaitaatɨwɨ saihɨramatetahonjɨ maipehonjɨ kiyohonyonjɨ, utaaho isɨwatɨ tɨtɨhemasɨhɨ nga durɨhɨraatɨhɨ komɨ gwɨnyapenatɨ tɨtɨhemapɨ nairɨhɨrɨ kɨretɨ tɨtɨhɨ naise. Iyatɨ amɨ omasɨhaisangi sɨrɨ kɨretɨ apɨpaahɨ maipehonjɨndaahandɨ kandɨ, ketapɨ noaipasɨwaiwa notɨ awaiwaiwaimatatɨ isɨhiyaisɨ netɨ numwanataise.
Iyataatɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate, sisɨha tɨhwɨtɨhɨrɨ apɨpaahɨ turɨkaarehonjɨ tɨhatɨ naitɨpwɨrisataatɨ otɨtɨha ainjipatɨ iwɨwɨrɨho gaamatɨ tɨhatɨ owemasɨho. Amɨ nyamɨ omasɨhaisangi sɨrɨ kɨretɨ maahomwaaŋɨ nonasaya tipɨpatɨ naitɨpwɨrisatɨ sisɨhaamatiyahaare. Siyatɨ sisɨhaamatiyahaasɨ nyamɨ ambɨpatetɨ ahendaatɨ pɨwɨha kahapaamapɨpa maipɨhaiwa namoyaasɨhɨ nyahɨ omasɨha maahomwaaŋɨ tipɨpaatɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kataatɨ kiyonɨhɨ kaiwa nyamɨ ambɨpatɨ isɨhiyaanamɨ maarɨho pɨwɨha otɨpɨpatɨ dahopa nahandɨ netɨ mɨmaipiyanyusoaasatɨ nanyopɨsasataise. Iyatɨ omasɨha tipɨpawaatɨ nyahɨ kataatɨ kiyohɨwaiwa netɨ nyahɨ isɨhiyaisa pɨwana daayaatɨ bimohɨtɨhandɨ nahandɨ netɨ nopɨsasataise. Iyatɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ itɨpɨho maipɨhaiwa gwɨnyaahohɨwaiwa nyamɨ maahomwaaŋɨ nepɨ wipɨnyosawɨ omasɨha nepɨ nyaipɨpɨhauhɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kataatɨ isɨhiyaisɨ newaatɨ nyahɨ nopɨsasahaayo. Sisɨha nyamɨ maahomwaaŋɨ omasɨhetɨ ahotisɨha sa sisɨha maipɨhaiwa isɨhiyai ipotɨhura tɨhatɨ yaawɨhandɨ numwɨtandɨhaamɨ sisɨhaare. Iyataatɨ amɨ maasapɨho asɨpɨho koho akwɨranɨho, amɨ waapɨhaatetapɨ araiho kahapaamapɨpa ainjɨhɨpɨpaisɨ isɨhiya nga ipatisawɨ numwaapɨ yamanɨtaaheta, amɨ ipatisawɨ numwaapɨ yamanɨhauhɨ isɨhiyaamɨ pɨwɨha atisatɨ nandapa nanatɨ isɨhiya numwaapɨ yamanɨhohiyɨhiyaamɨ asɨmwaatɨtɨhɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ bimotɨ sanotɨ noaipatɨ yamanyɨpɨpaimatataise. Aimɨ aimapɨ saiwɨ nasawaahandɨ kandɨ kiyaamɨ omasɨha maahomwaaŋɨ wɨndɨ nga ipɨhatiwɨ minjatopo. Apɨpaahɨ owetise. Omasɨha noaipatɨ apɨpaahɨ daahɨ maipɨtatɨ ainjotatɨ, amɨ isɨhiyai nga tiwamaitandɨ onaapɨpaimatataise. Nyamɨ omasɨhaisaatɨ maahomwaaŋɨ nausaawaatɨ nyamɨ Awaisɨho Apɨho Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe, undaatɨ mepɨ autaahewaumwɨhaayo. Iyaatɨ amɨ omasɨha kɨmɨka tipɨpawaatɨ isɨhiya Autaahaatɨho sawaho komɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ mmonatɨ gwɨnyaasɨpatamataiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaisɨ kiyatɨ ahɨwihɨhiyai nyahɨ pɨwɨha ainjotatɨ maipɨhaiwa kaundaatɨ nusopɨsasaatɨ, amɨ kiyaapɨ dawaataatapɨ pɨwɨha katahaato. 10 Pɨwɨha Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe, undaatɨ mepɨ autaahewaumwaahaunɨ, amɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ newaatɨ mɨmaipɨwɨsaatɨ nusopɨsasaahaunɨ ahoyaatɨ omasɨha tipɨpawa maahomwaaŋɨ naasaimumwaaŋapɨ katahaato. Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyahɨ siyaatɨ wɨndɨ kamaitɨhaawo. Apɨpaahɨ owetane. 11 Nyahɨ yawanaanɨnɨ aimɨ mmonaahiyaane, waapoho gaaho yapɨpataatɨhapɨ taatɨ mwɨtɨtutaho waapoho jɨpiyahounɨ amɨ waapoho aŋuwatɨ jɨmaayaho ahoyatɨ wɨndɨ namoaase. 12 Iyatɨ kɨnnɨhetapɨ pangɨrɨ wɨndɨ namingose. Iyatɨ amɨ tausaahetapɨ kɨnnɨha wɨndɨ namingose. Iyatɨ nehɨ tɨtɨhɨ yandɨpɨho ipatɨ katamɨhohɨ ningose. Iyatɨ amɨ waapoho aŋuwahoaisatɨ waapoho amɨ jɨpiyahoaisatɨ ahoyatɨ wɨndɨ namoaitaise. Pɨwɨha isɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ noaipasɨha sɨrɨ kɨretɨ ahondaise.
Isɨhiya Gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ Gaahandapunɨ Maipɨhandapɨhaare
13 Samɨ otɨhatɨhapɨ utaho wo satatɨ, nɨnɨ gaahandɨ gwɨnyaitandɨhandɨ nesisɨ kaitandɨhɨra mmonɨtɨhonɨne, tatɨ kandaataahɨ komɨ gaahandɨ gwɨnyaitandɨhandɨ nesi kaitandɨhɨra mmosɨtɨhandamɨ akɨpɨpa sapaare tɨwɨ isɨhiya mmondaatɨwɨ ko amɨtɨha gaaha gwɨnyaasɨtɨhanda gaahaiwa kiyatɨ, amɨ tɨtɨho bimotɨ komɨ maarɨhoaatɨhɨ bɨpi yatɨhɨ ipatisanatɨ daayane. 14 Amɨ sahɨ sawanaatamɨ ambɨpatɨ autaahemapɨ tɨhaapaiwɨ, amɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ isɨhiya usaapɨ mandɨtaiwɨ gwɨnyaawaawaahɨ sandapɨ sahɨ wɨndɨ gemaamanɨwɨse. Aiwɨ genanɨwɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha nahataapɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaitɨhaahandisahiyaane, tɨwɨ sahɨ jaipɨmaatɨwɨse. 15 Saiwɨ sahɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ nesi kaitaatɨwɨhɨra mmonɨhohɨtɨndɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahandɨmaahe. Owetise. Kandi maapɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨhande. Iyatɨ ambɨpatɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨho jahɨhomɨhande. Iyatɨ amɨ sandamɨ sapɨho Bwaasɨrɨhɨrisɨ kɨramɨhetapɨ nasahande. 16 Iyataatɨ amɨ isɨhiya sawanaamɨ ambɨpatɨ autaahemapɨ amɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ isɨhiya usaapɨ mandɨtaiwɨ gwɨnyaasaihɨhapɨhɨ daihɨra isɨhiya mmowɨ daitaatɨwɨhɨra nɨwipɨtatɨ naharimatatɨ isɨhiya nepɨ mɨhoaihɨrɨnɨwɨ nopɨsasɨnɨwɨ maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa noaipaitaise. 17 Amɨ isɨhiya amɨtɨha gaaha gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ nesi kaitaatɨwɨhɨra mmonɨhohɨtɨhandɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahande. Isɨhiya kandɨ nehohiyɨhiya kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ gaahaiwa tɨtɨhɨ saasanotahaiwaahɨhɨ jɨhɨ gwɨnyaapɨ kaitaapo. Kaiwɨ amɨ kapɨhɨ isɨhiya usaisɨ napaisaatɨ bɨpi winjapɨ pɨwaundɨwɨ maarɨho gaaho kɨpwɨnɨwɨ atihɨrɨ atɨwopetɨwɨ, isɨhiyaisɨ maarɨho asɨpɨwitaatɨwɨhandɨ kiyaamɨhetɨ tisaitatɨ, amɨ isɨhiyaisɨ gaahaiwa kawiwɨ namoyaawaayopo. Aiwɨ amɨ isɨhiya usaapɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ sawanaamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ autaahemapɨ gemaananɨwɨ amɨ pɨwɨha wɨndɨ jaipɨmaatɨwɨ otaatapɨhaiwa kahapaamapɨpa wɨndɨ kamaayawaayopo. Owetise. Amɨ isɨhiya amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ napindɨhandɨ nehohiyɨhiyaahɨ isɨhiya nahatiyaisɨ nehɨ gaahatɨ naasaipitɨ katɨ kawisawaayopo. 18 Iyataatɨ isɨhiya satɨwɨ, nyahɨ isɨhiyaisaatɨ napaisaatɨ bimɨtɨhaawo, tɨwɨ gwɨnyaahohiyɨhiya kɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨ bindawaayopo. Saiwɨ bindawaawɨ isɨhiya usaisɨ nepɨ nunjauhɨ nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ isɨhiya kiyaamɨ bimohɨpɨpɨhɨ kiyawaayopo.