4
Isɨhiya Yapɨpatambɨhaiwaisaahɨhɨ Maarɨho Nunyohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ Tiworisaare
Sahɨ pɨwɨhaara tunnɨwɨ itɨhɨnnohɨwɨmaiwa samɨhatɨhɨ ahotiwɨmaiwa maahɨraapɨ nasahaiwaare? Saiwa napirɨhɨraapɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse, sahɨ sawanaatɨ yapɨpatambɨhaiwaisaahɨ maarɨho nunyauhɨ kaiwaapɨ maarɨho jandosɨwaiwa samɨ ambɨpatetɨ ahondaatɨ netɨ tunnatɨ yahwinjɨhɨ, amɨ sahɨ satɨwɨ saiwa nyamɨhaiwaatɨto, tɨwɨ gwɨnyaapɨ sahɨ pɨwɨhaara nepɨ tunnɨwɨ munnɨwɨ itɨhɨnnawaatopo. Sahɨ kahapaamapɨpa ambɨpatapɨhapa naitaatɨwɨ maarɨho pɨhɨtatɨ jandotaahandɨ kandɨ kapa sahɨ wɨndɨ namehopo. Namewaawɨ isɨhiyaisɨ timaitaatɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Kahapaamapɨpa ikɨpɨpa naitaatɨwunɨ amɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ autaahɨ awaisawɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ wapa sahɨ naitaatɨwɨ samɨ maarɨho apɨpaahɨ jandotɨ kiyataahandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ kapa namehopo. Namewaawɨ sahɨ dopɨ itɨhɨnnɨwɨ nepɨ tunnawaayopo. Aiwɨ samɨ naitaatɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa namehohɨtɨndɨ amɨ sahɨ kaiwaapɨ Autaahaatɨhoai wɨndɨ namunjenawaawɨ namewaayopo. Amɨ kaiwaapɨ Autaahaatɨhoai nunjenɨwɨ gaapundawaahandɨ, amɨ kaiwa sahɨ wɨndɨ namehohɨtɨndɨ, amɨ sawanaatamɨ ambɨpatɨ maaritatɨ kasatirɨhɨretɨhɨ nanɨwɨ daitaatɨwɨ nunjenahauhɨ Autaahaatɨho wɨndɨ namaasanyataise. Ese sahɨ isɨhiyaatɨ isɨhiya apwaatiya warisai namasi asɨhiya usɨhiya usaamɨhiyaisawɨ daayohiyɨhiyaamataiwɨhiyaate. Amɨ isɨhiya kahapaamapɨpa yapɨpatambɨhaiwaisaahɨhɨ andɨtatɨ napamapɨ kiyaamɨ maarɨho kaiwai nunyohiyɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ tiworisaimatawaayopo. Sahɨ sandapɨ mmonɨwɨhiyaato e owetiso? Isɨ wowaatɨ maapɨ yapɨpatambɨhaiwaisaahɨhɨ komɨ kaatamɨ andɨtatɨ napamatɨ maarɨho nunyamataataahɨ, so saatɨ Autaahaatɨhoai pohipaiwɨmapɨ noaipatɨ komɨ tiworɨho tiworɨhaatimatataise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ sa pɨwa nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ bimɨtandɨ komɨ dɨtɨhɨrɨ mbɨpa itɨpɨho* nyangi nanyamisɨhopɨ Autaahaatɨho sata kandaase:
“Kahapaamapɨpa maapɨ yapɨpatambɨhaiwaapɨmaayatɨ nehɨ nisapaahaito tatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ gwɨnyaatɨ apousataise,”
tise. Satisɨ sahɨ pɨwa sa nehɨhandɨ kandaase tɨwɨ gwɨnyaawaayowo?
Iyataatɨ amɨ nyamɨ dɨtɨhɨrɨ mbɨpa maarɨhopɨ Autaahaatɨho nehɨ nisapaahaito tindɨhandapɨ gwɨnyaataatɨ nyahɨ andɨtitɨtɨhaahandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nasɨsoaarɨ nanyinyataise. Aihɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satise:
“Isɨhiya watɨpɨhandisahiyaanɨne, tɨwɨ naimaatɨwɨ genanohiyɨhiyai Autaahaatɨho netɨ yatɨhiwatɨ ipatisatɨ tiwandamataatɨ, amɨ isɨhiya watɨpɨhandɨ owehiyaanɨne, tɨwɨ yatɨhɨ ipatisanohiyɨhiyai andɨtitɨtaatɨwɨhandɨ Autaahaatɨho nunyahore,” ndaase. Ga Bimisɨho 3:34
Isɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨhoai atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Aiwɨ Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ nasamindɨhanda Bwaasɨrɨhɨrɨ nasatɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨ maarɨho jandohaiwa nasɨsehonɨhɨ owe undɨwɨ kɨri tipɨndɨwɨmapɨse. Tipɨndɨwɨmasaihɨ sangisɨ nasamasi kɨrɨnɨhɨ yanɨhɨmaitaiso. Aiwɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhinɨ detɨ nuwɨse. Sahɨ saisaihɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi samɨhinɨ detɨ nasatɨ bitonda sangisɨ andɨtɨsaiwɨtaise. Isɨhiyaatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ kiyohiyɨhiyaatɨ maipɨhaiwa nemapɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaapɨ kaiwɨse. Amɨ isɨhiyaatɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ yiyatɨwɨ Autaahaatɨhopunɨ maipɨhaiwaapunɨ maawɨ gwɨnyaahohiyɨhiyaatɨ yiyatɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ namapɨse. Namapɨ nehɨ maarɨho naasohɨhɨ Autaahaatɨho sawahopaahɨhɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨse. Saiwɨ sahɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa Autaahaatɨho nesamaita sahɨ maarɨho asɨpaiwɨ kaahaatɨwɨ nehotɨwɨ amɨ akɨtɨnɨhɨ kwɨtipatɨ nuhaapɨ gwɨwɨse. Aiwɨ samɨ sɨhopa pɨwɨha aunɨhɨhɨrɨ namapɨ kaahaatɨwɨ nehotɨwɨ gwɨwɨ, amɨ samɨ maaritɨwɨ sisɨwɨ aunɨhiyohɨtɨhandɨ namapɨ sahɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ gwɨnyaapɨ samɨ maarɨho apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ naaŋatɨ tɨsatane. 10 Saiwɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ sahɨ maarɨho tɨsatonɨhɨ Awaisɨhomɨ ndɨhetɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨse. Saisaihɨ sangisɨ Autaahaatɨho nasamaatɨ andɨtɨsaiwɨtando.
Sahɨ Sawanaatamɨ Woaisɨ Wɨndɨ Tipɨtapaapɨ Mausowɨse
11 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nɨngisawɨ maawɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ sawanaatapɨ nepɨ ko siyataise siyataise tɨwɨ pɨwɨha tɨtɨhɨmetɨha kanɨwɨ katɨwɨ nepɨ samɨ ambɨpatɨ ndɨmaahomwaaŋapɨ namopɨsasɨnɨwɨ namopɨsasɨwɨse. Owetane. Utaaho wo komɨ naisoho Kɨraisihopɨ koaisatɨ maawɨ gɨwunyaasɨhopɨ komɨ ambɨpatɨ ndɨmaahomwaaŋapɨ netɨ mɨmaipiyawusoaasatɨ pɨwɨha tɨtɨhɨmetɨha katatɨ tipɨtapaatɨ usoso so Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa saimbɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ kamaawime timbɨpa gaahapaamaahe, nɨnɨ wɨndɨ minjapepihɨrɨto, tatɨ so Autaahaatɨhomatiyatɨ noaipatɨ kapaisɨ netɨ tipɨtapaatɨ mmonataise. 12 Nehɨ Autaahaatɨho sawahohɨhɨ isɨhiyaisɨ wɨnɨhapɨpa numwisɨhore. Numwisɨhosɨ nehɨ sawahohɨ isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ maipɨhaiwa kaisaihɨhiyaisɨ nematɨ, amɨ isɨhiya ainahiyɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaatɨ wɨndɨ namaamaitaise. Isɨ kɨnyɨ utaahonɨnɨ naasonɨne, tɨpɨ amɨ kinyɨ naisoho kɨwahonyɨhoaisɨ tipɨtapaapɨ usohise?
Sahɨ Genanɨwɨ Amɨtɨhaisahiyaane Maatɨwɨse
13 Sahɨ isɨhiyaatɨ usaatɨ satawaatopo, “wanɨsangi amɨ bousonɨhisangi aunahɨpatɨ ahapɨhɨ sata nowaatɨ kɨnaungwɨha naasaahɨ newaatɨ nawɨhopɨ otɨpɨpatɨ kiyaatɨ nawɨho asakiyaatɨ naitɨhaawo,” tawaatopo. Sahɨ satohiyɨhiyaatangi nɨnɨ pɨwɨha kɨma kasatɨtaanɨ baiwɨ atiwɨse. 14 Kahapaamapɨpa bousonɨhɨ noaipatɨ amɨ sangi nasoaipaitandɨhaiwaapɨ sahɨ wɨndɨ mohopo. Sahɨ samɨ dahopa daiwɨ bitohohɨrɨhɨretɨ tɨwipatɨ ikwaatɨpɨhatɨ noaipatɨ nehɨ masehonjɨ tɨwipɨpapiyatɨ owetipatamataiwɨhiyaate. 15 Pɨwɨha samɨ nawɨhopɨ otɨpɨpatapɨha katɨwɨ gwɨnyaitaatɨwaahɨ sahɨ kɨmɨretɨ satɨwɨ katɨtɨhande, “Awaisɨho Autaahaatɨhomɨhandisɨ amɨ ko nyangisɨ biyatɨ nyainjaatohonaahɨ bindahaawɨ sapa sapa nyahɨ kaitɨhaawo,” tɨtɨhiyaate. 16 Satɨtɨhiyaatisɨ amɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ kamaatɨwɨ sahɨ genanɨwɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨwaiwaapɨ tɨhaapɨtawaatopo. Samɨ amɨtɨhaapɨ genanɨwɨ sahɨ tɨhaapɨtohɨwiwa tɨtɨhɨmaahe. Sandɨ sahɨ satawaatopo, Autaahaatɨhoai daihɨra nanyɨsɨtandɨ wɨndɨ namunjendɨho, tɨwɨ sahɨ nehɨ sawanaatamɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ kiyawaayopo. 17 Isɨ amɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse, utaaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sɨretɨ gwɨnyaapɨ otɨpɨpatɨ kaimbɨ daimbɨ bitose undihɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ wɨndɨ kamaayataataahɨ, so Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nematɨ maipɨhandɨ kiyataise.
* 4:5 Amɨ komɨ Itɨpɨho Gaahopetɨ amɨ nehɨ dɨtɨhɨrɨ mbɨpa isɨhiyaanamɨ maarɨhopetɨse, amɨ pɨwɨha wɨndɨ tɨtɨhɨ namoaipaso.