5
Isɨhiyaatɨ Ikɨpɨpa Taahɨpɨpaisahiyaatɨ Jatɨnɨwɨ Daiwɨse
Isɨhiyaatɨ ikɨpɨpa taahɨpɨpaisawɨhiyaate, pɨwɨha kɨma kasatɨtaanɨ baiwɨ atiwɨse! Kahapaamapɨpa apɨpaahɨ maipɨhaiwa yaasatɨ naaŋɨhaiwa sangisɨ Autaahaatɨho asisɨha ipotɨhetɨ isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaataahura nasanyatɨ nesamaitandɨhiyaatisɨ awirɨtɨwɨ gwɨwɨ bimaawɨse. Samɨ ikɨpɨpa nepɨ nehɨhandɨ ahoyohɨpɨpa kahɨho nanatɨ kahɨwatɨ namasaatatɨ amɨ samɨ apotɨhɨrɨ yutɨhɨrɨ isɨpɨpa naapɨho nanatɨ napwɨrɨnataise. Amɨ samɨ nawɨhoaisangi yosoaamatataise. Iyataatɨ yosoaamatindɨndɨ sahɨ nawɨho isɨhiyaisɨ wapa namunyawɨ, amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatapɨ wapa namunyawɨ nehɨ sawanaatapaahɨhɨ nepɨ ahoaiwɨ maipɨhiyaate, tatɨ ausaimanataise. Iyatɨ kaiwa netɨ samɨ ambɨpatɨ maarɨhoai yosoaamatatɨ sisɨhaaraahamatiyatɨ tisatatɨ nesamaitaise. Asisɨha kɨmaiwa ipotɨmaiwa wanɨ Awaisɨho isɨhiyaisɨ winjatiwɨmaiwetɨ sahɨ ikɨpɨpa nawɨho, amɨ wapa apɨpaahɨ gaahapa gorɨhandɨ siriwaahanda kaiwɨhapa sahɨ asakaiwɨ nepɨ ahoyawɨ nehɨ kaiwaisaahɨhɨ maarɨho nunyawɨmawaayopo. Amɨ sahɨ siyohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho sapɨ apowindɨhandɨ sisɨhaamataiwɨ nepɨ tɨhoaapɨ nainaamaŋɨmɨ nowaayopo. Siyawaayowɨ ipotɨ Kɨraisiho japɨhɨ nasonɨhura Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaahonɨhura kandɨ sangisɨ sisɨhaamatiyatɨ tɨsatɨtaise. Saiwɨ nawɨho nehɨ sawanaatapaahɨhɨ nepɨ ahoyawaawɨ isɨhiya samɨ osaataatɨ anɨpɨho tisatɨwɨ kɨtɨha otɨpɨsiwɨ nandapa kɨsamohiyɨhiyai nawɨho sahɨ wɨndɨ namunyopo. Isɨ sahɨ kiyai namunyohɨtɨhandapɨ kiyaamɨ gopa itɨhapɨpa gwɨwɨ itɨhɨtohɨpɨpa baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. Samɨ nandapa kɨpɨwɨ ahosɨsohiyɨhiyaamɨ gopa gapɨpa Autaahaatɨho isɨhiya kahapaamapɨpa nahatewa daahemwatɨ Awaisɨho Apɨpaahɨ Watɨpɨhomɨ atɨhomwaaŋɨ noaipasɨhɨ aimɨ mmonatɨ atɨwise. Atɨwisɨ kiyaapɨsatatɨ sangisɨ tɨsawatɨ nesamaitaise. Autaahaatɨho itɨhɨsatatɨ nesamaitandɨhuraapɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ nehɨ nanɨhaiwɨ sangi ikɨpɨpa nawɨho nandapa, amɨ wapa apɨpaahɨ gaahapa taahɨpɨpaamɨ tiwatɨhaatɨ maaritɨwɨ bɨpi napaisaatɨ sanahɨwaiwɨ bindawaayopo. Autaahaatɨho sangisɨ netɨ tipɨtapaatɨ jasonatɨ nesamaitandɨhuraapɨ sahɨ ikɨpɨpa nawɨho taahɨpɨpaisahiyaatɨ wɨndɨ yaiwɨ mmotɨnɨhopo. Saiwɨ sahɨ maasapɨho isɨhiya tiwɨtaatɨwɨhuraapɨ ketɨ gwɨnyanatɨ gwɨsɨha netɨ wɨraitandɨ nandapa pɨhɨtɨwɨ nunyohɨhomataiwɨ Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ jasonatɨ nesamaitandɨhuraapɨ sahɨ nawɨho, amɨ wapa gaahapa ikɨpɨpaamɨ autaahɨ bindawaawɨ nepɨ tɨmaŋɨnawaayopo. Sahɨ isɨhiyaatɨ ikɨpɨpa nawɨhoaisawɨhiyaatɨ isɨhiya ikɨpɨpa nawɨho owehiya tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiya sangisɨ wɨndɨ tipɨndɨwɨ nepɨmaasamahauhɨhandɨ kandɨ, sahɨ kiyaisɨ numwaasi isɨhiya pɨwɨha tiwɨtapaapɨ mmohohiyɨhiyaapɨhɨ nuwɨ napowɨse, tɨwɨ napupwɨ nepɨ tipɨ yamwaapɨhiyaate. Isɨ sandapɨ sangisɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaataahura yaasɨhandɨ maipɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ nasamɨtaise.
Nyamɨ Omaŋɨtɨtɨhɨ Andɨtitaatɨ Naaŋɨhaiwa Newaatɨ Nyamɨ Awaisɨho Napɨtandɨhuraapɨ Biyaatɨ Jatɨtɨhaawo
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyamɨ Awaisɨho jahɨra napɨtaisɨ sahɨ sangi yaasatɨ naaŋɨhaiwa nasoaipasɨwaiwa bɨpi watɨpɨtɨwɨ bitotawa nepɨse. Nepɨ sahɨ wɨndɨ pohipɨmaiwɨ kiyaatɨnɨhɨ baiwɨ jatɨwɨse. Sawanaatɨ aimɨ kɨmandapɨ mmonɨwɨhiyaate, osaataatɨ wanɨhaatamɨ satɨho nandapa isapɨpa niyaamatosatɨ wipatɨ nandapa jɨhɨ nimaatatɨ gwɨnyandandɨhandapunɨ, amɨ ipotɨ akɨpɨpa namoyaatɨ tɨmetonɨhɨ kɨpwɨtandɨhatapɨ wɨndɨ monataahandɨ katɨ wipɨwɨto tatɨ jatɨmɨ naiho. Iyatɨ komɨ osaataatɨ nandapa akɨpɨpa sanahɨwiyatɨ gaahapa nimaatatɨ namoyaito, tatɨ pohipɨmaayatɨ konɨhɨ biyatɨ jatɨmɨ naihɨ sahɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate. Aiwɨ Awaisɨho ketɨ wo namaasonɨhandɨ sangisɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa isɨhiya nasamisaihɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtitɨwɨ sahɨ isɨwatɨwɨse. Awaisɨho napɨtandɨhura aimɨ detɨndaisɨ kiyaatɨnɨhɨ jatɨwɨse. Amɨ otɨhɨmetanɨ ketɨ ko napɨtaise.
Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ samɨ usaapɨ itɨhɨtɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ amɨ dawaataatapɨ kamaatɨwɨse, amɨ Autaahaatɨho sangisɨ netɨ wɨndɨ tipɨtapaatɨ jasonatɨ sahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha nepɨse maasatɨto. Sahɨ nepɨ wɨndɨ tipɨtapaapɨ mmotɨnɨwɨse, amɨ isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨho Autaahaatɨho wɨndɨ otɨhɨmetanɨhɨ ketɨ nasatɨ isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaatɨ usondaiso. 10 Iyawaawɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ isɨhiya jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaapɨ baiwɨ gwɨnyapepɨse. Jɨhura kiyaisɨ isɨhiya yaawatɨ naaŋɨhaiwa nunyauhɨhandɨ kandɨ kaiwaapɨ kiya wɨndɨ yamaiwɨ andɨtitɨwɨ bitotawaawɨ Awaisɨhomɨhaiwaapɨ pɨwɨha ausaapɨ katopo. Isɨ sahɨ kiyaamɨ ikwauhɨrɨ itɨpatɨ winjapepihɨrɨwɨse. 11 Kiya saiwɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa nepɨ awɨtɨmapɨ niyauhɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ andɨtɨwiwatɨ maarɨho numwihɨ kandapɨ nyahɨ kiyaapɨ satahaato, “kiyai Autaahaatɨho iwɨtatamasɨhɨ kiya yaawɨhaiwa andɨtitɨwɨ nepɨ amɨ maaritawaayopo,” tahaato. Iyahaawɨ amɨ sahɨ aimɨ Jopɨhopɨ atiwɨhiyaate, Autaahaatɨho koaisɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa asakiyatɨ nunyatɨ komɨhapa nahataapa nemasɨhandɨ kandɨ ko Autaahaatɨhoaisɨ wɨndɨ namaamatɨ konɨhɨ andɨtitatɨ gɨwunyaapɨ naiho. Aihɨ sandapɨ Awaisɨho Autaahaatɨho Jopɨhoaisɨ kahapaamapɨpa jɨhaatɨ asakiyatɨ nunyatɨ iwɨtatamasɨho. Sandɨ isɨhiyaisɨ Awaisɨho maarɨho nunyatɨ asɨpɨwisahosɨ amɨ gaahatɨ kawɨsatɨ kaiho.
Autaahaatɨhomɨ Ndɨhetɨ Pɨwɨha Akɨtɨha Kandaato Taatɨ Wɨndɨ Kamaatɨtɨhaawo
12 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, pɨwɨha kɨma apɨpaahɨ watɨpɨha kasatɨtaanɨ sahɨ baiwɨ atiwɨ gwɨnyaapɨse. Sahɨ wapa kaitaatɨwɨ gwɨnyaawaahapaapɨ isɨhiya usa atɨsiwɨ jainjasaihɨ sahɨ wɨndɨ pɨwɨha bipinjawɨ tɨmanɨwɨ samaatɨwɨse, “nɨnɨ sapa sapa ipotɨ kaitandɨ akɨtɨnɨhɨ yamahɨpataatɨhɨ bimisɨho Autaahaatɨho ninjasɨhɨ komɨ ndɨhetɨ kandaato,” tɨwɨ kamaatɨwɨse. Apɨpaahɨ owetane. Nehɨ akɨpɨpa kaiwɨse isɨhiya jainjaito. Aiwɨ akɨtɨ wapa sahɨ kaitaatɨwɨ gwɨnyaawaahapaapɨ isɨhiya usaisɨ pɨwɨha tɨmanɨwɨ jɨhɨ kaundɨtaatɨwaahɨ nehɨ saundɨwɨse, “akɨtɨnɨhɨ sapa sapa kaito,” undɨwɨ kɨretɨ kapa kaiwɨse. Amɨ wapa kamaitaatɨwaahɨ sahɨ nehɨ saundɨwɨse, “sapa sapa wɨndɨ kamaito,” undɨwɨ amɨ kamaiwɨse. Nehɨ sa ka satɨwɨ namapɨse, amɨ sahɨ saisaihɨ Autaahaatɨho samɨhetɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiyaate, satatɨ pɨwɨha wɨndɨ netɨ yahomaasutaito.
Kɨraisihopɨ Baiwɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Ainahiyɨhiyaamɨ Gaapɨpatɨ Watɨpɨhate
13 Iyataatɨ samɨ wo komɨ maarɨho ambɨpatɨ dahopa netɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ nusopɨsasahaiwa netaataahɨ so Kɨraisihopɨ gaapundane, koaisɨ Autaahaatɨho andɨtɨwiwɨto. Iyatɨ amɨ samɨ wo komɨ maarɨho ambɨpatɨ dahopa gaatanɨhɨ ko maarɨho witatɨ maaritataataahɨ so aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtatɨ Autaahaatɨhoai netɨ mepɨ autaahemwane. 14 Iyatɨ amɨ samɨhatɨhɨ wo yaawatɨ taatɨ timbiyataataahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ gwɨnyaahiya mɨtɨhiya jɨhiyaisɨ gaatatɨ numwaane kopɨ gaapundɨtaatɨwo. Gaatatɨ numwaahonɨhɨ kiya koaisɨ atɨpatɨ werɨhandɨ noaapɨ iwinjaapɨ Awaisɨho komɨ timbɨpa nemwaitandɨ gaapɨwundɨwɨse. 15 Aiwɨ kopɨ gaapundawaawɨ Awaisɨho utaaho timbaisɨhoai tɨtɨhɨwiwɨtaiso, tɨwɨ maarɨho naasohɨ gwɨnyaapɨ gaapundisaihaahɨ, Autaahaatɨho timbaisɨhoai tɨtɨhɨwiwatɨ komɨ timbɨpa nemwaitaise. Nemwatɨ amɨ utaaso timbaindɨndɨ ko maipɨhaiwa kaiwaiwaapɨ netɨ timbiyataataahɨ Awaisɨho utaaso maipɨhaiwa kaiwaiwaisangi timbɨpaisatɨ ahoyatɨ nemwaitaise. 16 Isɨ sahɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa woŋɨ waaŋɨ amɨ wo waati ausaapɨ kaundɨwɨ kanɨwɨse. Aiwɨ woŋɨ waaŋɨ wo waatapɨ gaapundɨwɨse, Autaahaatɨho samɨ timbɨpaunɨ maipɨhaiwaunɨ ahoyatɨ nesamaito. Iyataatɨ utaaho tɨtɨhɨ ainahɨho gaaho Kɨraisihopɨ andɨtitatɨ gɨwunyaaho gaapundataataahɨ wapa awaiwa watɨpɨhaiwa noaipaitaise. 17 Sandapɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨ wa kasatɨtaano, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Eraijaaho komɨ gwɨnyaatɨ kiyatɨ dahopa dairɨhɨretɨ nyamatiyatɨ gwɨnyaatɨ kiyatɨ daayahore. Amɨ nyamatiyatɨ koaisangi nehɨ utaahore. Siyaho wipatɨ wɨndɨ wimaawɨtandɨ waatɨ mwɨtetatɨ gaapundataise. Gaapundihɨ kɨnaungwɨha mairɨ maatihɨ waatɨho ikwɨ naasairɨhɨtihɨ wɨramɨ naasohɨ kiyatɨ ko bimimbɨpɨhɨ yapitaahɨ wipatɨ wɨndɨ wimaawise. Wimaawatɨ yatɨsatɨ nandapa awasatɨ biyatɨ wɨndɨ namimainje. 18 Aihɨ amɨ wipatɨ wipɨwɨtandɨ Eraijaaho jahɨra gaapundataase. Japɨhɨ gaapundihɨ tɨwipatɨ napapɨhatɨ wipatɨ namoyaatɨ yamahɨpatɨ wipati netɨ nepihotɨ nuhaasɨhɨ wipɨwataise. Wipɨwatɨ yapɨpati netɨ nusoaisɨhɨ nandapa jahɨra biyatɨ nga nimaatatɨ akɨpɨpa namoyaataise. Isɨ sandapɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse.
Samɨ Wo Maipɨhaiwaatɨhɨ Notɨ Nandaahonɨhoai Sahɨ Japɨhɨ Numwaapɨse
19 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha kɨma kasatɨtaanɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Samɨ wo samatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha namatɨ maipɨhaiwa kiyatɨ kaiwaatɨhɨ notɨ nandaahonɨhɨ, amɨ samɨ woŋɨ koaisɨ numwaasi nambɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhemapaapaahɨ soŋɨ gaahandɨ kaimbɨ so utaasoai japɨhɨ numwaapaise. 20 Isɨ utaaho wo amɨ utaaho wo maipɨhaiwa kiyonɨhoai kaiwaamɨ daihɨra maipɨhɨraapɨ japɨhɨ numwaaso so maipɨhaiwa kaisɨho Autaahaatɨhoaisɨ konɨhɨ apɨpaahɨ wɨndɨ mausondaatɨwɨhɨraapɨ japɨhɨ numwaitaise. Iyatɨ utaaho maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ napisɨhomɨ maipɨhaiwa kaiwaiwa taahɨwaiwa Autaahaatɨho japɨhɨ nemwaitaise.