Pitaahomɨ Utɨpɨho Jɨho
Kɨmandɨ Pitaahomɨ Utɨpɨhandɨ Jɨhandapɨ Nesɨpɨhande
Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Pitaaho kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpiyahore kɨnaungwɨha 65 A. D. hura. Ko kɨmandɨ utɨpɨmandaatɨhapɨ sandaase, “nɨnɨ Baapironɨhanda konɨnɨhɨ bindataatɨ kɨmo utɨpɨmo jɨpatɨpiyataayo,” daase. Nyahɨ nahatiyaanɨ wɨndɨ monɨhonɨ ko akɨtɨ kandaatindɨho e Romɨhandapɨ pɨwɨha sɨwipatɨ nepemaahɨwatɨ Baapironɨhando tatɨ katindɨho. Pitaaho mmonatɨ gwɨnyaataatɨ Jisaasihomɨ tiworisa taawɨ naaŋɨhaiwa kaiwɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyai taawɨ naaŋɨhaiwa nunyauhɨ kiya taawɨ ambɨpatɨ yaawɨhaiwa nehauhɨ kandapɨ Pitaaho kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyahande. Ko kiyaisɨ kaundataase kiyaisɨ naaŋɨhaiwa wiwa nusoaipahonɨhura kiya andɨtitɨwɨ Jisaasihoai ahosumwapɨ namaamapɨ anɨtiwɨ Koai isɨpɨ kiyaanɨhɨ bitoaitaatɨwo.
1 Pitaahomɨ Utɨpɨho Napɨmasataise
Pitaaho isɨhiyai ipɨhɨrete gaahure undisɨha (1:1-2)
Autaahaatɨho nyangisɨ andɨtɨnyaiwataatɨ ipotɨhura Komɨ asɨyaanimataatɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyamɨtandɨ aimɨ katise. Isɨ nyahɨ kandɨ naito. Isɨ amɨ nyahɨ yawanaanɨ andɨtitaatɨ bitoaitɨhaawo tisɨha (1:3–2:10)
Nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanimataatɨ Awaisɨho japɨhɨ napɨtandɨhandapɨ jatɨhaawɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyaanɨnɨhɨ kaimɨ nutɨhaawo tatɨ kanyatisɨha (2:11–5:9)
Pitaaho gaahatɨ kiyai kawɨsatɨ komɨ pɨwɨha osasepɨhaasɨha (5:10-14)
1
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaanɨnɨ Akiyɨhiyaanimatɨhaayonɨ Amɨ Gaahapaahɨhɨ Kiyaatɨ Gaahaiwa Naitɨhaawɨ Maaritaatɨ Gwɨnyaahohɨwaiwa Naitɨhaawɨ Jatɨtɨhaawo
Nɨnɨ Pitaahonɨne. Nɨngisɨ Jisasɨ Kɨraisiho komɨ pɨwɨha gaaha awusaatɨ isɨhiyai kaundɨtandɨ nanɨmahanatɨ natanoaasisɨhonɨne. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ Autaahaatɨho sapɨ aimɨ nisɨhiyaare tatɨ nasamahainjawɨhiyaatɨ sahɨ torɨwatɨwɨ kahapɨhɨ kahapɨhɨ nehɨ gohaparɨhiyaatɨ wanɨ yapɨhaiwa isɨhiya usaamɨhaiwa Pondusihandaahunɨ Garesiyaahandaahunɨ Kapatosiyaahandaahunɨ, amɨ Esiyaahandaahunɨ amɨ yapɨpatɨ Bitiniyaahandaahunɨ bimohiyɨhiyaatapɨ nɨnɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo. Isɨhiyaatɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ aunahɨpatɨ akɨpatɨ yamɨhapataatɨhe. Jɨhɨ aimehura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa sangɨ kiyatɨ ahaisura isɨhiya siya nisɨhiyaimatɨtaatɨwe, tatɨ katatɨ aimɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ sangi nisɨhiyaate, satatɨ nasamahainjɨhɨ sahɨ noaipapɨ ipotɨhura tɨtɨhɨ komɨhiyaatimatawaayopo. Jɨhɨ aimehura Apɨho Autaahaatɨho sapɨ, satatɨ isɨhiya siya noaipapɨ tɨtɨhɨ nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiye, tatɨ sangi nasamahainjawɨhiyaatangi sahɨ nisɨhiyaate tatɨ nasamɨhanataise. Siyatɨ ko sangi nasamɨhainjɨhɨ amɨ Komɨ Itɨpɨho Gaaho sangi netɨ nasepemaihaasɨhɨ amɨ sahɨ noaipapɨ nehɨ Autaahaatɨho sawahomɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Iyatɨ Itɨpɨho sɨko sangi netɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ popɨtɨhiyaatesamataise, amɨ Sahɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ winjapepihɨrisaihɨ komɨ jɨtɨpatɨ nyapɨ napotaatɨ nuhaasɨpatɨ samɨ maipɨhaiwa bausatɨ nesamahonɨ sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ popɨtɨhiyaatimatɨtaatɨwo.
Aihɨ amɨ nɨnɨ sapɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtɨ nunjenɨtɨ gaapɨsundataayo, amɨ sangi ko maarɨho nasanyatɨ gaahandɨ kasisatɨ, amɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ yatɨhisiwatɨ japatisa napaisaatisamahonɨhɨ, amɨ sahɨ waatɨ nga awaindɨhandɨ maaritɨwɨ bimɨtaatɨwo.
Asɨyɨhiyaanimatɨtɨhaahandɨ Gaahandɨ Akɨtɨhandɨ Yamɨhapataatɨhɨ Nyapɨ Nyainjatatɨ Ahinyondaise
Nyahɨ Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho nyangi nyainjatisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ Sapɨho, amɨ kɨmɨko komɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahewaumaitɨhaawo. Ko nyapɨ maarɨho asɨpiyataatɨ, amɨ kandaahɨ Jisasɨ Kɨraisihoai anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ ahowimataise. Iyatɨ ko nyapɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maarɨho tundatɨ asɨpɨnyindɨhandaahunɨ, amɨ Jisasɨ Kɨraisihoai napwihɨ asohoematɨ japɨhɨ ahowimasɨtɨhandaahunɨ nyangi netɨ wanɨhiyaanenyamatɨ asɨtimatɨtɨhaahandɨ nanyinyataise. Iyataatɨ amɨ sandɨ Autaahaatɨho netɨ wanɨhiyaanɨnɨ asɨyɨhiyaanenyamasɨtɨndaahɨ netɨ andɨtinyaisɨhɨ andɨtitaatɨ Autaahaatɨho gaahapa nanyamɨtandɨ katimbɨpa nanyɨnyonɨhɨ naitɨhaawɨ jatɨmɨ nohaayo. Iyataatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨho nyangi gaahapa kanyisatɨ nanyamɨtandɨhapa ko ahɨnyisatɨ bimimbɨpaapɨ taawa jatɨmɨ nohaayo. Iyataatɨ sapa gaahapa nyapɨ ko yamɨhapataatɨhɨ ahɨnyihɨ kapɨhɨ ahɨnyondaise. Amɨ kapa wɨndɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ namaamasaatatɨ nga ahinyondaise. Isɨ Nyahɨ yamɨhapataatɨhɨ niyahaahura asɨtimatɨtɨhaahandɨ newaatɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ bimɨto. Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahauhɨ, amɨ Autaahaatɨho watɨpɨhosɨ komɨ watɨpɨhanda sangi biyatɨ anɨtisatɨ jainjatataise, amɨ sahɨ nga bimaamɨ nuwɨ asisɨha ipotɨhetɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaahaiwa sapɨ ahɨsiwaiwa naitaatɨwɨhura noaipahonɨhɨ kaiwa sahɨ naitaatɨwo. Sahɨ saiwa nesaihɨ amɨ sangisunɨ kahapaamapɨpa nahataapai Autaahaatɨho japɨhɨ netɨ itatamanatɨ tɨtɨhemaitando. Isɨ saiwa Autaahaatɨho katiwaiwa Jisaasiho japɨhɨ nasonɨhura ko netɨ akɨwaiwemaitaise.
Iyataatɨ Autaahaatɨho saiwa gaahaiwa sangi nasanyatɨ kasitandɨ katiwɨmaiwaapɨ sahɨ waatɨ maaritɨwɨse, amɨ nehɨ masɨhonjapɨ sangi wiwa samɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa nasɨsenatɨ wanɨ taatɨ nasoaipaitaise. Isɨ gaasɨ kaiwa kiyatɨ sangi nasoaipane. Iyataatɨ saiwa sangi siyatɨ yaasɨhaiwa nasoaipasɨrɨhɨretapɨ Autaahaatɨho sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨhando, e nehɨ otaatapɨ jaiwaiwɨhando, tatɨ netɨ mmondande. Iyataatɨ gorɨhandapɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. Kandɨ apɨpaahɨ gaahandɨtihɨ isɨhiya kandapɨ maaritɨwɨhande. Saiwɨhandɨ isɨhiya nepɨ isɨwatawa wiwa gorɨhandaatɨhɨ wapa ikwaatɨpɨho maipɨhapa ahotiso ahɨmotiso, tɨwɨ mmondaatɨwɨ sisɨha apɨpaahɨ waatɨ noaatihɨhaapɨhɨ gorɨhandɨ tɨhawaayopo kapa ikwaatɨpɨho tɨhatɨ sanotɨ owetanɨhɨ nehɨ tɨtɨhɨ gorɨhandɨhɨtɨtando. Iyataatɨ amɨ gorɨhandɨhɨ gaahandɨndaahandɨ kandɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ owetɨtandɨhande. Amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨhɨ gorɨhandi nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ gaahande. Isɨ amɨ isɨhiya gorɨhandɨ nehɨ akɨtɨhandɨhɨho e wapa ikwaatɨpɨhoaisahando, tɨwɨ mmondaatɨwɨ tɨhohɨpatamatiyatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ gɨwunyaawaayowo e owetiso, tatɨ Autaahaatɨho jasondandɨ saiwa samɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa kɨhɨra kɨhɨraapɨ sangi nasoaipataise. Iyonɨhɨ sahɨ kaiwaapɨ yaiwɨ wɨndɨ tɨmaamɨhaitaatɨwo. Saiwɨ wɨndɨ tɨmaamahiyawɨ watɨpɨtɨwɨ bitosaihɨ, Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ auta nasataahura sangi jasonataatɨ watɨpɨtɨwɨ gɨwunyaapɨ binyaihɨ sapɨ ko waatɨ awaindɨhandɨ maaritɨtaise. Maaritatɨ sangi sahɨ gaahiyaate satatɨ sangi Jisaasiho netɨ mepɨ autaahesamaitaise. Akɨte. Sahɨ Jisaasihoai apɨpaahɨ wɨndɨ mausonawaahandɨ kandɨ koai maarɨho taawɨ nunyawaayopo. Aiwɨ amɨ wanɨsangi sahɨ koai wɨndɨ mausonawaahandɨ kandɨ kopɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ amɨ waatɨ aungwohandɨ kopɨ maaritawaayopo. Iyataatɨ sandɨ nyahɨ sisaatɨ aunɨhiya maaritohɨtɨmandɨ kɨmaapɨ yapɨpatambɨhapa wapaapɨ maaritohɨtɨhandi apɨpaahɨ aungwohandɨ nusatipɨhaahande. Isɨ sandɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ maaritohɨtɨndapɨ siyahande taatɨ nyahɨ wɨndɨ maahomwaaŋapɨ ausaawa kamaatɨto. Amɨ sandɨ sahɨ aungwohandɨ maaritotɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahauhɨ amɨ kandaahɨ sangi Autaahaatɨho taatɨ japɨhɨ nasamaasɨhe.
10 Jɨhura pɨropetɨhiya wanɨ kɨmura Autaahaatɨho taatɨ sangi gaahandɨ kasisatɨ japɨhɨ nasamaasɨtɨmandapɨha pɨwɨha ausaawaayopo. Ausaapɨ kiya kandapɨ baiwɨ mwɨtɨpisawɨ daawaayopo Autaahaatɨho isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ katindɨhandɨ Autaahaatɨho kiyonɨhɨ noaipahonɨhɨ mmondo tɨwo. 11 Iyataatɨ kandɨ maahɨwura, amɨ nɨnapitiyatɨ noaipatɨ amɨ utaaso ko diyaamahotatɨ, amɨ ko maahɨwura noaipaitaindɨho, tɨwɨ kiya mmondaatɨwɨ pɨhɨtɨwɨ mwɨtɨpisawɨ daawaayopo. Iyataatɨ sura isɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨhetɨ Itɨpɨho Gaaho ahondaatɨ ko kiyai satatɨ netɨ gɨwunyaataise. Ipotɨhura Kɨraisiho noaipahonɨhɨ komɨ ambɨpatɨ maarɨho yaawɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa isɨhiya koai kawiwɨ numwisaihɨ nepɨ notɨ, amɨ kaiwetapɨ koai Autaahaatɨho ambɨpatɨ awaipatɨ numwɨtandɨhatapɨ kiyai netɨ gɨwunyaasɨhɨ, amɨ kiya kaiwaapɨ pɨwɨha ausaapɨ katawaatopo. Aiwɨ kiya satɨwɨ, saiwa maahɨwura ausaimanɨnatɨ noaipaitaindɨho. Iyatɨ amɨ saiwa maahɨwura nɨnapitiyatɨ noaipaitaindɨho. Iyatɨ amɨ utaaho diyaamahotatɨ amɨ taatɨ nɨnapitimatonɨhura ko noaipaitaindɨho, tɨwɨ kiya waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. 12 Saiwɨ kiya taawɨ gwɨnyaahauhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ kiyai siyatɨ gɨwunyaatɨ nunjataise. Saiwa kiya taawɨ ausaapɨ katɨmɨ niyohɨwiwa sura kiya bimaamɨ niyohura wɨndɨ kaiwa namoaipahonɨhɨ amɨ kiya sawana wapa noaipahonɨhɨ gaahapa nepɨ wɨndɨ maatatamanɨndaapo, undato. Iyatɨ isɨhiya ipotɨhura noaipahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ saiwa kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya katohɨwiwa noaipahonɨhɨ gaahandɨ naitaapo, undatɨ nunjataise. Aihɨ amɨ kiya namapɨ Autaahaatɨho sangi nasamaitandɨ wanɨ taatɨ kaiwɨmaiwaapɨ pɨwɨha ausaawaayopo. Iyataatɨ pɨwɨha wanɨha gaaha Kɨraisihopɨtaha ausaahohiyɨhiya jɨhɨ pɨropetɨhiya katohɨha ka kasatauhɨ sahɨ aimɨ atisawaayopo. Iyataatɨ Autaahaatɨho Itɨpɨhoai yamɨhapataatɨhapɨ natausaasihɨ isɨhiya pɨwɨha wanɨha gaaha Kɨraisihopɨha ausaahohiyɨhiyai andɨtɨwisɨhɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhanda kiya pɨwɨha kasatawaatopo. Iyauhɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyaisangi kɨmaiwa Autaahaatɨho sahɨ isɨhiyaatangi kasiwiwaapɨ mmondaatɨwɨ kiya waatɨ maaritɨwɨmawaayopo.
Autaahaatɨho Nyangi Gaatatɨ Nanyamaataise Nyahɨ Ko Nehɨ Sawahopaahiyaatɨ Nehɨ Sawahomɨhiyaanimatɨtɨhaawo
13 Isɨ amɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhanda wapa kaitaatɨwɨ nepɨ tɨmaŋɨnɨwɨ tɨmetɨwɨse. Aiwɨ sahɨ samɨ pɨwɨha dahopa baiwɨ jatɨnɨwɨse. Aiwɨ Jisasɨ Kɨraisiho auta nasonɨhura Autaahaatɨho sangi japɨhɨ nasamaatɨ gaahandɨ kasitandɨhandapɨ andɨtitɨwɨ jatɨmɨ nuwɨse. 14 Sahɨ metɨhonya pɨwɨha atiwɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyohonyonyaamataiwɨ Autaahaatɨhoai atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ pɨnuwɨ kopɨ maaritɨwɨ koai winjapepihɨrɨwɨse, amɨ aimɨ komɨ manyinyaatiso. Aiwɨ sahɨ jɨhura Jisasɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha wanɨha gaaha sangɨ atiwɨ nepɨhura, maipɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa samɨ maarɨho ambɨpatɨ jandotɨ maaritiwaiwa kiyohɨwaiwa japɨhɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Owetane. Kaiwa namapɨ nanɨpimatɨwɨmapɨse. 15 Amɨ Autaahaatɨho sapɨ gaatihɨ nasauhɨ japɨhɨ nasamaasɨho apɨpaahɨ gaaho ainahɨho, amɨ maipɨhandɨ wɨndɨ namumatatɨ koai wapɨhɨ yandɨhɨho isɨhiyai nehɨ gaahandɨhɨhɨ kawisahosɨ, amɨ sahɨ komɨhatɨ nepɨse. Nepɨ Autaahaatɨho maipɨhapaapɨ koai yandɨhematatɨ kapaapɨ apousatɨ poundihɨ kapaapɨ mandɨtɨpaipatamataiwɨ, sahɨ yatɨhematɨwɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaatɨ gaahiyaatɨ noaipapɨ nehɨ ko sawaho Autaahaatɨhoaisaahɨhɨ nunyanɨwɨ nehɨ ko maaritatɨ tɨtɨhɨ kairɨhɨretɨ kaiwɨse. 16 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhandɨ jɨhandaatɨhɨ ahotisɨha satatɨ katise:
“Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ apɨpaahɨ tɨtɨhɨ gaahonɨnɨ popɨtɨhonɨnisɨ, amɨ sahɨ nisɨ isɨhiyaatɨ naasɨkatɨ kaiwɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ popɨtɨhiyaatɨ nisɨhihoaaŋɨ napɨwɨ bimaawɨse,” tatɨ ahondaise. Pɨrisihiya 11:45, 19:2, 20:7
Jisaasihomɨ Jɨtɨpatɨ Nawɨho Apɨpaahɨ Awaisɨhomatiyahataahɨ Autaahaatɨho Nyangi Japɨhɨ Nanyamaataise
17 Iyataatɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaahura, “Apore,” tawaatopo. So Apo utaaho woai usonataatɨ siyaho setahoso, tatɨ tipɨtapaatɨ usonaahomaahe. Owetise. Nehɨ nyahɨ nɨnaasiyaanamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ mmonatɨ kɨretɨ nɨnaasiyaanangi tipɨtapaatɨ nyasonahore. Isɨ sahɨ wanɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bindawaawɨ kɨmbɨhɨ nyamɨ aunahɨpatɨ apɨpaahata bimɨtɨhaahata bindahaayo, tɨwɨ wɨndɨ sahɨ gɨmunyaapɨse. Owe. Nyamɨ aunahɨpatɨ apɨpaahatɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ ahondaise. Isɨ sahɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ baiwɨ itatamanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ koai nepɨ autaahɨ isɨwatɨ, amɨ nasisoaarɨ komɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨse. 18 Sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate, sahɨ jɨhura bimohɨrɨhɨretapo. Samɨ jaasoyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa sangi nasanyauhɨ sahɨ kaiwa mmonɨwɨ nepɨ kaiwaatɨhɨ napwɨtɨwɨ apɨpaahɨ tanyaaha akɨpɨpa owehandɨ bimotɨhandapo. Saiwɨ sahɨ jɨhura maipɨhaiwaatɨhɨ bimauhɨ kaiwaatɨhapɨ Autaahaatɨho wapa sapɨ nunyatɨ nuwatɨ nasamaatɨ nehɨhaatesamasɨho? Iyataatɨ Autaahaatɨhorɨ wapa maapɨ gaahapa ketɨ kuraanɨhɨ namasaatatɨ owetimbɨpa nawɨho siriwaaho, amɨ gorɨhanda nunyatɨ sangi japɨhɨ nasamaataamaise. Owetise. 19 Kɨraisihomɨ jɨtɨpatɨ apɨpaahɨ gaahatɨ nawɨhomɨ ambɨpatɨ apɨpaahɨ owehatɨ nuhoaamasɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨho sangi japɨhɨ nasamaataise. Ko Kɨraisihomɨ jɨtɨpatɨ sipɨsipɨho sɨpɨpɨhoho isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ tipɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumapɨ nunyohɨpatamatiyatɨ komɨ jɨtɨpatɨ nuhoaamataise. Iyataatɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa ahotirɨhɨretɨ, sipɨsipɨho sɨpɨpɨhoho gohɨho asaaha timbɨpa oweho apɨpaahɨ gaaho tipɨ tɨhɨwɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohɨhomatiyatɨ Kɨraisiho napotaise. 20 Iyataatɨ jɨhɨ aimehura yapɨpatɨ Autaahaatɨho sangɨ kiyatɨ ahaisura Kɨraisihopɨ siyatɨ, isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨhatɨ nasatɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ napwɨtaise, tatɨ aimɨ katatɨ namɨhanatɨ Ahɨwihɨhore. Aihɨ ipotɨnɨhɨ wanɨ kɨmura asisɨha kɨmaiwa ipotɨmaiwetɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai natausaasihɨ nasatɨ kɨmaapɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ napotaise, sangi andɨtisaiwatɨ japɨhɨ nasamaitando. 21 Ko Kɨraisiho sangi japɨhɨ nasamaatɨ andɨtisaisɨhɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaayopo. Kɨraisiho napwihɨ ko Autaahaatɨho ahowimatɨ japɨhɨ numwaatɨ koai netɨ nuwimaatɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nunyatɨ netɨ awaisɨhoemataise. Isɨ sahɨ sandapɨ gwɨnyaapɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨse. Aiwɨ amɨ ko sangi nasamaatɨ gaahandɨ kasisatɨ nasamɨtaisɨ, amɨ akɨtɨ nanyamɨtaise, tɨwɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ andɨtisaihonɨhɨ komɨhetɨ ndɨha ahiyawɨ jatɨmɨ nuwɨse.
Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ Komɨ Naisɨhiyai Maarɨho Napaitaatɨ Numwɨtɨhaawo
22 Sahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ japepihɨrotɨhandaahɨ sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ aimɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ apɨpaahɨ popɨtɨhiyaate. Popɨtɨhiyaatɨtawaawɨ amɨ samɨ isɨhiya naisɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai sahɨ napaitɨwɨ maarɨho nunyawaayopo. Isɨ sahɨ wanɨ kɨmura andɨtitɨwɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai samɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ nunyawɨse. 23 Osaataatɨ nandapaamɨ yandɨpɨho wanɨhapa ningotɨ nandawisa noaipasɨpatamatiyatɨ, Autaahaatɨho wɨndɨ namaapotɨ konɨhɨ asohoematatɨ bimisɨho sangi netɨ wanɨhiyaatesamasɨhɨ sahɨ wanɨhiyaatɨ noaipapɨhiyaate. Iyataatɨ amɨ sahɨ nandapaamɨ yandɨpɨho kwɨtaaho yapɨpatambɨho ketɨ owetɨtandɨhoetapɨ noaipapɨhiyaatɨmaahe. Owetise. Nandapaamɨ yandɨpɨho Autaahaatɨho kaisɨho nasisoaarɨ ahotɨtandɨhoetapɨ sahɨ noaipapɨhiyaate. Nandapaamɨ yandɨpɨho so Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨhaare. Sa pɨwa owemeta kaanɨhɨ ahonda isɨhiyai asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ taatɨ nunyahaare. Isɨ sa pɨwa kaaraahɨ sangi netɨ wanɨhiyaatesamatɨ nasamoyaatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nasanyataise. 24 Sa pɨwɨha apɨpaahɨ akɨtɨhaare. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satatɨ kandaase:
“Isɨhiya nahatiya woyɨha tandɨpɨho kɨtarɨhɨramataiwɨhiye. Iyataatɨ amɨ kiyaamɨ utɨ apotinɨhopɨpa tandɨpɨhomɨ kwɨtaahomatiyahape. Iyataatɨ woyɨha kɨtarɨhɨrɨ awaipɨtihɨ amɨ kwɨtaaho tɨwɨhandɨwataise. 25 Sapaahɨ siyataahandɨ kandɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨhaahɨ kaanɨhɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ notaise,” Aisaiyaaho 40:6-8
tatɨ katise. Sa pɨwa isɨhiya pɨwɨha gaaha sangi ausaapɨ aimɨ kasatauhɨ sahɨ aimɨ atisotɨhaapɨsato.