10
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nɨnɨ Sipɨsipɨhandamɨ Satɨhonɨnɨ Gaahonɨne Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Jisaasiho pɨwɨha wa sandaase. “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Sipɨsipɨhandamɨ naaporɨhɨrotɨ utaaho wo nandaitandaahɨ ko tɨtɨhɨ onepatetapɨ nandaitaise. Amɨ ko nehɨhetɨ wɨraapɨ naaporɨhɨrɨ nehɨmwaatɨ nandaahonaahɨ amɨ sohɨ utaaho ikohore. Ko sipɨsipɨhandɨ ikondandɨ nandaataise. Amɨ utaaho tɨtɨhɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨho sipɨsipɨhandi biyatɨ jatisɨho onepatɨ nuwatosatɨ naaporɨhɨrotɨ nandaitaise. Iyataatɨ utaaho onepatɨ maasomwaaŋɨ jatisɨho onepatɨ nɨwusɨhɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨho nandaataise. Aihɨ sipɨsipɨhandɨ ko satɨho jatisɨhomɨ pɨwɨha naahwɨtarɨhɨrɨ atɨwisataise tɨtɨhɨ atɨwisahandiso. Iyataatɨ sipɨsipɨhandɨ nehɨ nɨnaasaindamɨ ambɨpatɨ gaatatɨ jatisɨho gwɨtihɨ komɨ pɨwɨha gapɨpa atɨwisatɨ sipɨsipɨhandɨ koenda nasataise. Aihɨ satɨho jatisɨho sipɨsipɨhandɨ nahandi gwɨtatɨ numwaasi noaipataise. Siyatɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨho komɨ sipɨsipɨhandɨ nahandi nehɨhaatɨ ipaahaapɨ numwaasi noaipataise. Numwaasi ipaahaapɨ noaipatɨ ko jɨhɨ naihɨ amɨ komɨ sipɨsipɨhandɨ satɨhomɨ pɨwɨha naahwɨtarɨhɨrɨ atɨwisahandisɨ nɨwipinjai komɨ ipotɨ notaise. Iyataatɨ amɨ utaaho nehɨ koai woaisaahɨ sipɨsipɨhandɨ wɨndɨ namaawipinjɨtaise. Daahɨ kopɨ yanɨhɨmaitaise amɨ nehɨ utaaho koai womɨ pɨwɨha naahwɨtarɨhɨrɨ wɨndɨ atɨhomaawisahandiso,” undataase. Jisaasiho pɨwɨha kɨma nepemaahɨwatɨ kaundihɨhandɨ kandɨ kiya kaamɨ tanyaahaapɨ wɨndɨ mohopo. Owetise.
Saiwɨ kiya wɨndɨ monɨhauhɨ Jisaasiho jahaatɨ sandaase. “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ sipɨsipɨhandamɨ onepɨhonɨnɨ maasomɨhonɨne. Nisɨ jɨhɨ nasohiyɨhiya siya ikohiyaasɨ isɨhiya usaamɨhapa ikonɨwɨ nepɨ nopɨsasohiyɨhiyaare. Ikohiyaasɨ amɨ sipɨsipɨhandɨ kiyaamɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaawise. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ onepɨhonɨnɨ maasomɨhonɨne. Utaaho itapaatɨ wo waatɨ nɨnɨ maasomwaaŋɨ nɨwusanɨhɨ nandaasɨho nandaasaamaati Autaahaatɨho japɨhɨ numwaitaise. Autaahaatɨho siyatɨ numwaasɨho numwaasaamaatɨ nandaatɨ amɨ noaipatɨ notɨ nasayatɨ ko kaati iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨhapa nandapa amɨ wapaisangi naitaise. 10 Ikoho so nehɨ nasataamaise. Ko sipɨsipɨhandɨ ikonatɨ amɨ netɨ siwaiwai tiwamatɨ amɨ netɨ kaiwai nopɨsasɨtandɨ nasataise. Amɨ nɨnɨhɨ isɨhiyai asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwisanɨhɨ amɨ kiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nga nepɨ bimɨtaatɨwɨ nasataayo.
11 “Iyataatɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨhonɨnɨ gaahonɨnɨ baindɨ iwinjatohɨhonɨne. Sipɨsipɨhandi jatisɨho gaaho sipɨsipɨhandi netɨ itatamanatɨ japɨhɨ numwaitandɨ komɨ ambɨpatɨ nihɨrahore. 12 Amɨ otɨpɨpatɨho nawɨho naitandɨ sipɨsipɨhandi jaatosɨho sohɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨho akohomaahe. Owetise. Isɨ suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨhɨrɨ sipɨsipɨhandi tiwatɨ nandandɨ nasonɨhɨ ko iwinjamapɨ sipɨsipɨhandɨ kiyatɨ bitohonɨhɨ namasi yanɨhɨmaitaise. Iyonɨhɨ suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨrɨ sipɨsipɨhandi tiwatɨ ikotɨ nanatɨ netɨ kɨhɨra torɨwatɨ tahamanausoaasɨtaise. 13 Nawɨhopɨ otɨpɨpatɨ kaisɨho nehɨ nawɨho naitandɨ kiyataahosɨ amɨ sipɨsipɨhandapɨ wɨndɨ pɨhɨtatɨ gɨmunyaahoe. Siyahosɨ suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨrɨ nasonɨhɨ usesi yanɨhɨmaitaise.
14 “Nɨnɨ sipɨsipɨhandamɨ satɨhonɨnɨ sipɨsipɨhandi baindɨ jaatohohɨhonɨnɨ gaahonɨne. Nɨnɨ nisɨ sipɨsipɨhandi baindɨ usotɨ mmonɨtɨ usɨtɨwisonɨhɨ amɨ nisɨ sipɨsipɨhandɨ nɨngi biyatɨ nisonatɨ usɨtɨnisahonɨne. 15 Amɨ nɨngi nisɨ Apɨho biyatɨ nisosɨhɨ amɨ nɨnɨ koai mmonɨtɨ usonɨtɨhonɨne. Amɨ sɨkaindɨ nisɨ sipɨsipɨhandi usotɨhonɨnisɨ nɨnɨ nisɨ sipɨsipɨhandi iwɨtatamanɨtɨ kandi netɨ nopɨsasɨtandɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ numwaitandɨ nisɨ ambɨpatɨ namataayo. 16 Amɨ nɨnɨ sipɨsipɨhandɨ wiwa yahaiwaisahonɨne. Kaiwa kɨmandɨ sipɨsipɨmandamɨ naaporɨmɨrɨ kɨmɨrotɨ bitosɨtɨmandamɨhatɨhɨ wɨndɨ bɨmitose. Amɨ sipɨsipɨhandɨ sandi maawɨ nɨnɨ numwaasi napɨtɨ kɨmɨrɨ naaporɨmɨrotɨmaitaano. Nesipɨtɨmasanɨhɨ ipotɨhura sipɨsipɨhandɨ noaipatɨ ahoyanatɨ nehɨ naasaindɨtonɨhɨ amɨ sipɨsipɨhandɨ jatisɨho satɨho nehɨ naasohɨtɨto. Iyonɨhɨ sipɨsipɨhandɨ nasatɨ kɨmatɨhɨ nandaasɨtɨhandisangi jatisɨho satɨho nehɨ naasomɨ pɨwɨha naahwɨtarɨhɨrɨ atɨwito. 17 Nɨngi nisɨ Apɨho maarɨho nanɨmindɨmandɨ apaapɨmaahe amɨ nisɨ isɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaitandɨ nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ nehɨ japɨhɨ naitandɨhatɨ katɨ gohɨ nehɨ masɨhonjɨ namahonɨhe. 18 Nisɨ ambɨpatɨ utaaho wo netɨ nanopisasatɨ wɨndɨ konɨhisɨnɨhɨ nemaanɨmaitaise. Nehɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ maaritɨtɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho namataayo nisɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitando. Saindɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho namatatɨhatɨ amɨ japɨhɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho naitandɨ watɨpɨhandɨ nɨnɨ nɨwahonisɨhetɨ ahondaise. Amɨ nɨnɨ watɨpɨhonɨnɨ watɨpɨhandisahonɨniso. Nisɨ Apɨho nɨnɨ saitandɨ watɨpɨhandɨ nɨngi nanɨmihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha watɨpɨha nɨnɨ nesihonɨne,” undataase.
19 Aihɨ ko Jisaasiho pɨwɨha saiwa satatɨ katiwɨmaiwaara kopɨ Judaahiya kiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ maarɨho yɨyahwɨ gwɨnyaawaayopo. 20 Judaahiyaamɨ isɨhiya taahiyɨhiya usa Jisaasihopɨ satawaatopo. “Itɨpɨho maipɨho komɨhetɨ nasatɨ nandaatɨ koai netɨ nusopɨsasihɨ ko nahɨrisatɨ naharɨndaase. Komɨ pɨwɨha sahɨ atihɨrɨ mwɨtɨpisawɨ napindapɨ atɨwitaatɨwe?” tawaatopo. 21 Usa satauhɨ amɨ kiyaamɨ usa satawaatopo. “Kɨmaiwa pɨwaamaiwa ko katiwɨmaiwa utaaho itɨpɨho maipɨho bimoho katimumwaaŋɨ kandaamaase. Amɨ itɨpɨho maipɨho utaaho komɨ ndɨha niyotatɨ maipɨtisɨhoai nga nusorɨhaatɨ tɨtɨhemwaitaindɨho?” tɨwɨ sawana nasenawaapo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Judaahiya Mandɨtɨpɨwisohɨtɨhandapɨhaare
22 Sura Judaahiyaamɨ asisɨha awaisɨha wa Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaitaatɨwɨ Jerusaremɨhanda ahoyandaatɨwɨha noaipataise. Iyataatɨ sa asisa jɨhura Aŋɨ Awaindɨhandɨ Jerusaremɨhanda ahetindɨhandɨ japɨhɨ nepɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋemapɨ namɨhanohururaapɨ gwɨnyaapɨ maaritɨtaatɨwɨha asisɨha noaipataise. Iyataatɨ Sura apɨpaahɨ bwaahuraare. 23 Aihɨ sura Jisaasiho mɨhatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandamɨ naaporɨhɨrotɨ masaataatɨ amɨ usaaŋaipatɨ Soromonɨhomɨ usaaŋaipato tɨwɨhatainɨ daayatɨ bitondaise. 24 Aihɨ Judaahiya napɨwɨ koai otaatemapɨ nesɨwesɨpɨ bitotawaawɨ amɨ koai saundawaatopo. “Kɨnyɨ kɨwahonyapɨ ahonɨne nyatɨpɨ ausaapɨ kanyate amɨ nyahɨ kinyapɨ ko utaaho diyaamahotindɨho taatɨ awaindɨ pɨhɨtaatɨ gwɨnyaahoaatɨhaayono. Amɨ kɨnyɨ komɨ isɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaitandɨ Autaahaatɨho nangɨmɨhainjɨhoŋɨtapaapaahɨ ausaapɨ kanyate,” undawaatopo.
25 Saundauhɨ amɨ Jisaasiho kiyaamɨ pɨwɨhaamɨ wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangi aimɨ ausaatɨ kasato. Kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ posatihɨ nisapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaahopo. Nisɨ Apɨhomɨ ambɨpataahunɨ amɨ komɨ watɨpɨhandaahunɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨmaiwa nɨnɨ kiyohɨwɨmaiwa nisapɨ sangi netɨ nasisataise. 26 Nɨnɨ watɨpɨmaiwa kiyohɨwɨmaiwa nisapɨ netɨ nasɨsihɨhandɨ kandɨ sahɨ nisɨhiyaatɨ nisɨ sipɨsipɨhiyaatɨmendaatɨ amɨ sahɨ nisapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaahopo. Amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ namɨhainjɨhoe tɨwo. 27 Nisɨ sipɨsipɨhandɨ nisɨ pɨwɨha naahwɨtarɨhɨrɨ atɨnihɨ amɨ nɨnɨ baindɨ usohonɨhɨ amɨ kandɨ nɨngi atɨnisatɨ nanipinjataise. 28 Aihɨ nisɨ sipɨsipɨhandi asɨtimatɨtandɨhandɨ nunyataayo. Kiya wɨndɨ namaapopɨ amɨ wɨndɨ owemetɨtaapo. Utaaho wo nisɨ ikwɨraatɨhapɨ nisɨ sipɨsipɨhandi ahɨwatɨ nemaanɨmaitaise. 29 Nisɨ Apɨho nisɨ sipɨsipɨhandɨ nɨnɨ yamaŋɨtandɨ nɨngi nanoaasataise. Iyataatɨ ko nisɨ Apɨho watɨpɨhaiwa amɨ watɨpɨhiya nahataapa nahatiyai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ watɨpɨho awaisɨhore. Isɨ komɨ ikwɨraatɨhapɨ nisɨ sipɨsipɨhandi wapa amɨ wo ahɨwatɨ nemaanɨmaitaise. 30 Iyataatɨ nɨnunɨ nisɨ Apɨhounɨ noaipɨha tɨmaamaitɨha nehɨ naasaindindaaŋe,” undataase.
31 Saundihɨ Judaahiya pɨwɨha sa atiwosawɨ Jisaasihoai sohoai timaitaatɨwɨ nawɨha awaiwaiwa jahaatɨ pɨnuwɨ newaayopo. 32 Saiwɨ nehauhɨhandɨ kandɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangi Apɨhomɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa watɨpɨhaiwa taahɨwaiwa pɨhɨndɨ kaindɨ nasɨso. Kaiwaamɨ maahɨwiwaapɨ sahɨ nɨngi tipɨnɨmaitaatɨwiyopo?” undataase.
33 Saundihɨ Judaahiya kiyaamɨha wihoaaŋɨha koai saundawaatopo. “Nyahɨ gisɨ kɨnyɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa kaingɨwaiwaamɨ wɨtapɨ tiwaahɨmaitɨhaawɨmaayo. Owe. Amɨ kɨnyɨ nehɨ utaahoŋɨtaapaahandɨ kandɨ Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨne tipɨ Autaahaatɨhomɨ aunahɨpa nehɨnɨhɨ kandapɨ tiwaahɨmaitɨhaawiyo,” undawaatopo.
34 Saundauhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Sahɨ sawanaatamɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpɨmindiso? ‘Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ sapɨ sandaato sahɨ autaahaatɨhiyaate daato,’ tato? 35 Amɨ jɨhura Autaahaatɨho isɨhiyaapɨ pɨwɨha sa kandaase. Kandaatɨ kiyaapɨ Autaahaatɨho kiya autaahaatɨhiye ndaase. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨha nasisoaarɨ akɨtɨhaahɨhɨ ahondaise. 36 Iyataatɨ nɨngi Autaahaatɨho sawaho nanɨmahanatɨ netɨ natanoaasihɨ napɨtɨhonɨne. Isɨ amɨ sahɨ nisapɨ napaapɨ satɨwɨ gwɨnyaapɨ katopo? ‘Kɨnyɨ nehɨ utaahoŋɨtapaahandɨ kandɨ kɨnyɨ katɨpɨ kaingɨwɨmaiwaara kɨnyɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨtɨpɨ Autaahaatɨhomɨ aunahɨpa nepaise,’ tɨwo? Amɨ Autaahaatɨho natanoaasihɨ napɨtɨhonɨnisɨ amɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨne ndɨ kandaataahɨ tɨtɨhɨ akɨtɨ kandaato.
37 “Amɨ sahɨ mmonawaawɨ nɨnɨ nisɨ Apɨho Autaahaatɨho kaiwaiwa wɨndɨ kamaisanaahɨ amɨ nisɨ katohɨhaapɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ nehɨ namapɨse. 38 O amɨ nɨnɨ nisɨ Apɨho kaiwaiwa kaiwa kaisanaahɨ nɨnɨ kiyohɨwiwaapɨ akɨte tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Sahɨ satɨwɨ nisapɨ ‘ko Autaahaatɨhomɨ Mwaahoso,’ tɨwɨ gɨmunyaitaatɨwaahɨ amɨ nehɨ nisɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa taatɨ samɨmatɨhɨ kiyohɨwɨmaiwaapɨ akɨtɨhaiwaaso tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Saiwɨ gwɨnyaawaawɨ kɨretapɨ sangi nisapɨ biyatɨ nasesɨpatonɨhɨ sahɨ mmondaatɨwo. Amɨ Sapɨho koaisatɨtihɨ maasɨ tɨmaamaitɨmɨ saiwa otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kiyamaiso tɨwɨ sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo,” undataase.
39 Saundihɨ Judaahiya jahaatɨ Jisaasihoai nepɨ isɨwatɨtotɨwiyauhɨ ko kiyai nemapɨ katɨhɨ ketɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ napandɨwatɨ yanɨhɨmataise.
40 Siyatɨ yanɨhɨmatɨ Jisaasiho waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaatɨ nahaitatɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ notaise. Iyatɨ jɨhura Jonɨho isɨhiyai baawusisɨho isɨhiyai baawusimbɨpɨhɨ notɨ noaipataise. Noaipatɨ ko sapɨhɨ bindataise. 41 Ko sapɨhɨ bimihɨ isɨhiya taahiyɨhiya koenda nasawaayopo. Napɨwɨ kiya saundawaatopo. “Jonɨho komɨ pɨwɨha amɨ otɨpɨpatɨ kaiwaiwai netɨ andɨtɨwiwɨtandɨ watɨpɨhaiwa ko wɨndɨ kamaise. Kamaayataahandɨ kandɨ Jonɨho kɨmo utaamopɨ pɨwɨha katiwaiwa nahatewa akɨtɨnɨhɨ noaipataise,” tawaatopo. 42 Satɨwɨ Jisaasiho sapɨhɨ bimihɨ isɨhiya taahiyɨhiya kopɨ gɨwunyaawaayopo.