9
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Ndɨha Niyotaho Sanaatɨ Gwɨsɨhaatɨhapɨ Namohoai Jisaasiho Komɨ Ndɨha Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare
Jisaasiho taatɨ notaatɨ utaaho wo sanaatamɨ gwɨsɨhaatapɨ aimɨ ndɨha niyotaho namohoai iwinjataise. Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmona newa kiyawa nɨwipinjohiyɨhiyaanɨnɨ Jisaasihoai saundaatɨ nunjenɨhaayo. “Katɨpunjingɨhonye. Kɨmo utaamo sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ ndɨha niyotaho noaipasɨtɨmandɨ maipɨhandɨ ndɨ kaihe? Ko sawaho maipɨhandɨ kaiho e komɨ saniyɨ sapiya maipɨhandɨ kaiho?” undaatɨ nunjenɨhaayo.
Saundaatɨ nunjenɨhonɨhɨ amɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi komɨha wihoaaŋɨha satatɨ kanyatataase. “Maipɨhandɨ kɨmo utaamo sawaho kaihunɨ amɨ komɨ saniyɨ sapiya maipɨhandɨ kaihɨ kandapɨ komɨ ndɨha niyotaho ko sanaatamɨ gwɨsɨhaatapɨ noaipataamaise. Owetise. Komɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa auta noaipahonɨhɨ isɨhiya mmondaatɨwe. Otapɨhaatɨ saasanetisurɨmura jaawaatɨ Autaahaatɨho nɨngi natanoaasihɨ nasohɨhomɨ otɨpɨpatɨ biyaatɨ akɨtɨ nga kaitɨhaawo. Amɨ asɨhatindɨhandɨ taatɨ nasataiso. Isɨ amɨ apatindɨtɨhɨ isɨhiya usa otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaitaawo. Nɨnɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bimohurɨmura nɨnɨ nɨwahonɨnɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbataapɨhiyai nɨwusaatɨtandɨ nausainjɨhonɨne,” nyatataase.
Jisaasiho satatɨ kanyatatosatɨ ko yapɨpatɨ netɨ maahoaipuwatɨ sanyoaayatɨ ndɨha niyotisɨhomɨ ndɨha niyotisɨhaatɨhɨ ahɨwisatɨ iwinjaataise. Iwinjaatosatɨ Jisaasiho ndɨ niyotisɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ numwe. Numbwɨ Durɨhɨrɨ Siroamɨhanda bausane,” undataase. Iyataatɨ sɨrɨ Durɨhɨrɨ anɨmwaapitɨ Siroamɨhando tohɨtɨmandɨ tanyaaha satawaatopo. “Kiya koai natɨwusaasauhɨ ko notaise,” tawaatopo. Aihɨ ko notɨ anɨmwaahɨpatɨ Durɨhɨrɨ Siroaamɨhanda Bausanataise. Bausanamapɨ komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ japɨhɨ taatɨ nasataahetɨ komɨ ndɨha nusorɨhainjɨhɨ kahapaamapɨpa nga mmonatɨ japɨ nasataise.
Aihɨ ko sawahomɨ aunahɨpataahapɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya nehɨ usaunɨ koai jɨhura winjɨhauhɨ ko bindata isɨhiya nuwɨ napɨwɨyauhɨhiyai nawɨho amɨ wapa koai numwɨtaatɨwɨ nunjenatoaatisɨhotihɨ amɨ kiya namapɨ yaiwɨmapɨ satawaatopo. “E! Yahoai iwinjapewise! Utaaho ndɨha niyotihɨ bindata isɨhiyai nawɨho kahapaamapɨpa wapa koai numwɨtaatɨwɨ nunjenatoaatisɨhoro e koai nehɨ woro?” tɨwɨ nasenawaayopo. Nasenɨwɨ kiyaamɨ usa “kɨmɨkore,” tawaatopo. Iyauhɨ amɨ kiyaamɨ usa satawaatopo. “Owe. Komaahe. Nehɨ komatendaise,” tawaatopo. Satauhɨ ko jɨhɨ ndɨha niyotisɨho kiyai saundataase. “Nɨnɨ kɨmɨkonɨne,” undataase.
10 Aihɨ kiya koai saundɨwɨ nunjenawaapo. “O amɨ kinyɨ ndɨma napitiyatɨ nangorɨhaatise?” undɨwɨ mwɨtɨpɨsawɨ nunjenawaapo. 11 Saiwɨ nunjenɨhauhɨ amɨ ko kiyai saundataase. “Utaaho isɨhiya katawaawɨ komɨ ambɨpatɨ Jisaasihoe tohɨho wepatɨ waapohoaisatɨ sanyoaayatɨ nisɨ ndɨhotɨ ninjaatɨ nanɨhasɨhe. Ninjaatɨ sandatɨ kɨnyɨ anɨmwaahɨpatɨ durɨhɨrɨ Siroamɨhanda numbwɨ bausane ndihɨ amɨ nɨnɨ nundɨ bausanataayo. Bausanataatɨ amɨ nisɨ ndɨha nanorɨhaata gaatihɨ nɨnɨ nga jatɨ kahapaamapɨpa nga mmonataayo,” undataase. 12 Ko saundihɨ amɨ kiya koai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “O amɨ ko utaaso maahapɨhe?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Iyauhɨ komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ wɨndɨ moho” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Jisaasiho Ndɨha Nusorɨhaasɨhoai Nunjenohɨtɨhandapɨhaare
13 Utaaho jɨhura ndɨha niyotisɨhoai isɨhiya numwaasi Parisihiyaapɨhɨ nowaayopo. 14 Iyataatɨ asisa sa ketɨ Jisaasiho utaaho ndɨha niyotisɨhoai nusorɨhaasurura Judaahiyaanamɨ asisa ikɨnohɨha Saararehura Sapaatɨhandete. 15 Aihɨ amɨ Parisihiya utaahoai “kinyɨ ndɨha nɨnapitiyatɨ nangorɨhaatatɨ gaasetise?” undɨwɨ koai nunjenawaayopo. Nunjenɨhauhɨ ko komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Ko wepatɨ waapohoaisatɨ sanyoaayatɨ nisɨ ndɨhotɨ ninjaasɨhɨ amɨ nɨnɨ bausanɨhonɨhɨ nisɨ ndɨha nanorɨhaatatɨ gaatihɨ wanɨ nɨnɨ baindɨ jatɨ kahapaamapɨpa nga mmonataayo,” undataase. 16 Aihɨ Parisihiya usa koai saundawaatopo. “Kɨmo utaamo (Jisaasiho) Sapaatɨhandamɨ wɨnɨhapɨpa wɨndɨ minjapepihɨrisɨ koai Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahomaahe. Owetise,” tawaatopo. Usa satauhɨhandɨ kandɨ kiyaamɨ usa satawaatopo. “O amɨ utaaho maipɨhandisaho wo siyatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa wɨndɨ nga kamaitaise. Nehɨ Autaahaatɨho koai watɨpɨhandɨ nunyonaahɨ nga ko saiwa kaitaise,” tawaapo. Kiya satɨwɨ nepɨ yɨyandɨhematɨwɨ tipɨtapaatawaayopo. 17 Aihɨ amɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya ko ndɨha jɨhɨ maipɨtisɨhoai jɨhaatɨ saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Utaamo kɨmo (Jisaasiho) kinyɨ ndɨha netɨ nangorɨhaataise. Kɨnyɨ kopɨ napitaimbɨ amɨ diyaamahoe tɨpɨ gwɨnyaapaise?” undawaatopo. Kiya satɨwɨ koai nunjenɨhauhɨ komɨha wihoaaŋɨha kiyai ko saundataase. “Nɨnɨ kopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhoe ndaato,” undataase.
18 Amɨ akɨtɨnɨhɨ so utaaso jɨhura ndɨha maipɨtatɨ niyotaho ko wanɨ nga nusorɨhaasɨhɨ jataise. Aihɨhandɨ kandɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya kandapɨ akɨte tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ kiyai poundamataise. Saiwɨ ko ndɨha nusorɨhainjɨhɨ jasɨhomɨ saniyɨ sapiyaapɨ gaatawaatopo. 19 Gaatauhɨ kasanyurɨ napihɨ amɨ kiya kasanyuri satɨwɨ nunjenawaapo. “Amɨ kɨmo utaamo sainjanyuraasamɨ simwaahoro? Koai komɨ ndɨha aimɨ niyotamasɨhoai sanaatɨ namotaihɨhoro? Sasanyuraahɨ satamaaso? Amɨ wanɨ ko napitiyatɨ nga jase?” undɨwɨ nunjenawaapo. 20 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ komɨ saniyɨ sapiyamɨha wihoaaŋɨha kiyai saundamaase. “Yasanyuraaŋɨhɨ usonɨhaayo kɨmohɨ yasanyuraanyamɨ metɨhotiho. Iyatɨ amɨ ko sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ aimɨ ndɨha niyotamasɨhoai sanaatɨ namohore. 21 Ko siya setahosɨ amɨ wanɨ komɨ ndɨha nusorɨhaatatɨ gaatihɨ biyatɨ mmonatɨ jasɨtɨmandapunɨ amɨ utaaho komɨ ndɨha tɨtɨhemwasɨhopunɨ yasanyuraaŋɨ wɨndɨ moho. Ko aimɨ gwɨnyaaho awaisɨhosɨ sawaho katɨtaise, koai sahɨ nunjenɨwise,” undamaase. 22 Komɨ saniyɨ sapiya pɨwɨha sa satɨmɨ katindɨmandɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiyaapɨ yayamaame. Amɨ kiya Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya aimɨ pɨwɨha wɨsasawɨ satauhe, isɨhiya usa Jisaasihopɨ satɨwɨ, “Autaahaatɨho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwisɨhoe,” tisaihɨhiyai amɨ yaawɨhandɨ nunyawɨ kiyaamɨ aŋɨhaiwa gwɨharaahaiwa Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhɨ isɨhiyaisawɨ wɨndɨ ahomaayandaatɨwɨ nemaitaatɨwɨ kanɨhauhe. 23 Aihɨ sandapɨ komɨ saniyɨ sapiya sawahoai nunjenɨwise amɨ ko aimɨ gwɨnyaahoso undɨmɨ kaundise.
24 Saundihɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya kasɨnɨhandɨ jahɨra utaaho jɨhura komɨ ndɨha niyotisɨhoai gaatɨwɨ numwaawaayopo. Aiwɨ ko napihɨ kiya koai saundawaayopo. “Kɨnyɨ pɨwɨha nehɨ akɨtɨhaahɨ watɨpɨtɨpɨ katɨpɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaape. Nyahɨ kɨmo utaamopɨ (Jisaasimopɨ) aimɨ mmonɨhaayo. Ko maipɨhore,” undawaatopo. 25 Koai saundauhɨ amɨ komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Amɨ ko maipɨhore e gaahore ndɨ nɨnɨ wɨndɨ moho. Kɨmandɨ naasaindɨhɨ nɨnɨ mmonataayo. Nɨnɨ jɨhura ndɨha niyotahonɨnisɨ amɨ wanɨ nɨnɨ nga nisɨ ndɨha nanorɨhainjɨhɨ jatɨ kahapaamapɨpa nga mmonataayo,” undataase.
26 Saundihɨ amɨ kiya koai jɨhaatɨ saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Ko gi napitɨhisataise? Ko kinyɨ ndɨha napitiyatɨ nangorɨhaatɨ tɨtɨhehɨmataise?” undɨwɨ nunjenawaapo. 27 Iyauhɨ komɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangi aimɨ kasato. Kasatonɨhɨ sahɨ wɨndɨ baiwɨ atiwɨ namehopo. Japɨhɨ sahɨ napindapɨ atitaatɨwɨtopo. Sahɨ noaipapɨ koai nɨwipinjawɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatimatɨtaatɨwɨtowo?” undatɨ nunjenataise.
28 Saundihɨ Parisihiya Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya apouwihɨ koai maipɨhaiwa kaundɨwɨ ambɨpatɨ maipɨhatɨ nusoaasawaayopo. Aiwɨ kiya koai saundawaatopo. “Nehɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨhɨ koai nɨwipinjapɨ komɨ otɨpɨpatɨhoŋe. Amɨ nyahɨhɨ Mosesihoai nɨwɨpinjaatɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonaatɨ newa kiyohiyɨhiyaanɨne. 29 Iyaatɨ nyahɨ aimɨ mmonɨhaayo. Mosesihoaisaahɨhɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha numwise. Amɨ kɨmo Jisaasimo noaipasɨrɨhɨraapɨ sapɨhapɨ nasahoe taatɨ nyahɨ wɨndɨ moho,” undawaatopo. 30 Saundauhɨ amɨ utaaso jɨhɨ ndɨha niyotisɨho kiyai komɨha wihoaaŋɨha satatɨ kaundataase. “Sahɨ akɨtɨnɨhɨ pɨwɨha sa nehɨ kai wa katawaatopo. Amɨ sahɨ ko napimbɨpɨhapɨ ahapɨhapɨ nasahoe tɨwɨ wɨndɨ mohopo. Amɨ kohɨ nisɨ ndɨha nanorɨhaatɨ tɨtɨhenɨmataise. 31 Nyahɨ mmonaatɨ nanyesɨpatahiyaane. Isɨhiya maipɨhiya maipɨhaiwa kaiwɨhiyaamɨ pɨwɨha Autaahaatɨho wɨndɨ atɨhomaawisahore. Ko nehɨ isɨhiya tɨtɨhɨ saasanotahiya komɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyaisaahɨhɨ atɨwisahore. 32 Utaaho wo amɨ komɨ ndɨha sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ niyotaho noaipahoai wo netɨ tɨtɨhɨwiwatɨ nusorɨhaase tauhɨ wɨndɨ atɨhomisopo. Kɨmandɨ nehɨ wanɨhandɨ noaipataise. 33 Kɨmo Jisaasimoai Autaahaatɨho netɨ natamausoaasonɨhondaataahɨ ko wapa watɨpɨhaiwa wɨndɨ nga kamaitaise. Owetɨtaise,” Undataase.
34 Ko saundihɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya Parisihiya koai saundawaatopo. “Kɨnyɨ kinyɨ kɨnaatamɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ maipɨhandɨ tisaindahoŋɨ noaipapɨhoŋe. Isɨ wanɨsangi maipɨhoŋisɨ nɨnɨ gaahonɨniso tɨpɨ nyangi kɨnyɨ pɨwɨha sa katɨpɨnyisapaino?” undɨwɨ nepɨ nehɨhaapemapɨ “sɨkoŋɨnɨhɨ numwe,” undɨwɨ natɨwusaasauhɨ notaise.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Satɨwɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ Ndɨha Niyotahiyaane Tɨwɨ Gɨmunyaahohɨtɨhandapɨhaare
35 Jisaasiho ko utaaho ndɨha niyotihɨ tɨtɨhemwasɨhoai Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya nepɨ nehɨhaatɨ yotopotauhɨ atisataise. Amɨ ko notɨ koai usonata saundataase. “Kɨnyɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨho Saaho Jɨhopɨ Komɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhore tɨpɨ gɨwunyaapaino?” undatɨ nunjenataise. 36 Saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ ko Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Awaisɨhonye, so Isɨhiyaamɨ Awaisɨho Saaho Jɨho diyaamahore? Nɨnɨ wɨndɨ mohono kopɨ kɨnyɨ nɨngi kande amɨ nɨnɨ kopɨ gɨwunyaitaano,” undataase. 37 Saundihɨ amɨ Jisaasiho koai saundataase. “Wanɨ kɨnyɨ koai aimɨ usonapaise amɨ ko gi wanɨ taatɨ pɨwaahɨtisɨmoso,” undataase. 38 Saundihɨ amɨ ko ndɨ maipɨho Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhonye, nɨnɨ kinyapɨ gɨhunyaataayo,” undataase. Saundatɨ kapɨhɨ Jisaasihomɨhinɨ atotɨpɨwesatɨ Jisaasihoai netɨ mepɨ autaahemwataise.
39 Aihɨ Jisaasiho sandaase. “Nɨnɨ isɨhiya yapɨpataapɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ napɨtɨhonɨne. Saindɨ nɨnɨ kiyai netɨ tipɨtapaatɨ usosanɨhɨ isɨhiya ndɨha niyotisawɨhiya nusorɨhaatonɨhɨ jasaihɨ amɨ isɨhiya ndɨha gaahiya ndɨha niyotatɨ asahatɨtande,” daase. 40 Ko satihɨ kapɨhɨ Parisihiya Jisaasihomɨhinɨ detɨ bitotawaayopo. Bitotawa kiya Jisaasiho pɨwɨha sa katihɨ atisawaayopo. Atisawaawɨ kiya Jisaasihoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ napotapaase? Nyangisangi ndɨha niyotahiyaano?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 41 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Amɨ samɨ ndɨha niyotonaahɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha sahɨ naitaatɨwɨha owetɨtaise. Owetɨtɨhatɨ katɨ amɨ sahɨ satɨwɨ nyahɨ nyamɨ ndɨha namaayotatɨ gaahiyaane tawaatowɨ amɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha naitaatɨwɨha yaiha ahisondaise,” undataase.