16
“Nɨnɨ sangi saiwa aimɨ kasatataato amɨ nisapɨ gɨnunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamaitaatɨwo. Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahonya Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ sahɨ wɨndɨ namutaatɨwɨ isɨhiya nasisapupwɨ nepɨ natɨwɨsoaasɨtaapo. Ipotɨ wura yahura taatɨ nasataise. Kura noaipahonɨhɨ isɨhiya sangisɨ siyɨhiyaatangi tisawawaawɨ kiya saiwɨ gwɨnyaitaapo. Nyahɨ Autaahaatɨhoai gaahatɨ kawɨsatɨ koai newaatɨ mepɨ autaahewaumwɨhaayono tɨwɨ gwɨnyaitaapo. Isɨhiya saiwa kasitaapo amɨ kiya nisɨ Apɨhoaisunɨ amɨ nɨngisunɨ wɨndɨ maanyonɨwɨhiyaaso. Saiwa sangisɨ sangɨ nasoaipasɨhɨ nɨnɨ taatɨ wanɨ sangi kasatataato. Amɨ kaiwa sangisɨ nasoaipahonɨhura amɨ nisapɨ satɨwɨ, e ko satatɨ sahɨ jatɨnɨwo nyatatɨ aimɨ jɨhɨ tɨmana kanyatindɨhande tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo.
Kɨma Pɨwɨma Itɨpɨhomɨ Otɨpɨpatapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Amɨ wanɨ nɨngisɨ natanoaasisɨho nisɨ Apɨhoenda taatɨ naitandiyonɨhandɨ kandɨ sahɨ samɨ woŋɨ sandɨpɨ kɨnyɨ maahapɨhapɨ taapɨ naitaapaise? Ndɨwɨ namaanɨsehopo. Owetise. Amɨ nɨnɨ sangisɨ wanɨ aimɨ saiwa kasatonɨhɨ samɨ maarɨho yaasatɨ tisatataise. Samɨ Maarɨho siyatɨ tisatihɨhandɨ kandɨ nɨnɨ sangisɨ akɨtɨ kasatataato. Nɨnɨ naitandiyohɨtɨmandɨ sahɨ sawanaatapɨ naitandiyonɨ gaare. Sandɨ apaapɨmaato. Amɨ nɨnɨ sangi nasamasi namaayataataahɨ sangisɨ Andɨtisaiwɨtandɨho sangisenda wɨndɨ namaapɨtaise. O amɨ nɨnɨ sangi nasamasi niyataataahɨhɨ amɨ koai nɨnɨ netɨ nandusoaasisanɨhɨ sangisenda ko napɨtaise. Ko nasataahura isɨhiya yapɨpatambɨhiyai siyatɨ netɨ nunjɨtaise. “Sahɨ (samɨ) maipɨhandapɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaawaamaayopo. Owetise. Amɨ sahɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ usonatɨ kiya ainahiyɨhiyaare tatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ sahɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmunyaahopo undatɨ netɨ nunjɨtaise. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho sahɨ isɨhiyaatɨ yapɨpatambɨhiyaatangi sasatatɨ sahɨ pɨwɨha nepɨse tatɨ netɨ tipɨtapaatɨ jasondaise, undatɨ netɨ kiyai nunjɨtaise. Ko kiyai maipɨhaiwaametirɨhɨretapɨ netɨ nunjɨtaise tohɨtɨndɨ amɨ kiya nisapɨ satɨwɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨmɨ Kosɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitaise tɨwɨ gɨmaanunyaahohɨtɨhandape. 10 Iyatɨ amɨ ko nɨnɨ kiyohɨwaiwaapunɨ nɨnɨ nɨwahonisapunɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyai saundatɨ netɨ nunjɨtaise. Jisaasihohɨ ainahɨho tɨtɨhosɨ Autaahaatɨho ahowimatɨ numwasi niyatɨ awaisɨhoemwataise undɨtaise nɨnɨ sangi nasamasi nisɨ Apɨhoenda yamɨhapataatɨhapɨ naisanɨhɨ amɨ sahɨ nɨngi japɨhɨ wonɨhi wɨndɨ maanondaatɨwɨmandapo. 11 Iyatɨ ko isɨhiya yapɨpatambɨhiyai saundatɨ sangisɨ Autaahaatɨho sahɨ pɨwɨha nepɨse satatɨ netɨ tipɨtapa jasondaise undɨtaise. (Amɨ kiya Jisaasihoai pohipɨwiwɨ amɨ isɨhiya maipɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho sahɨ nisɨ ndɨhetɨ ainahiyɨhiyaatɨ tɨtɨhiyaate undɨtandɨ Jisaasiho komɨ ambɨpatɨ nunyainjɨtɨhandɨ nemawaayowo). Amɨ sandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho Bwaasɨrɨhɨrɨ yapɨmbatɨ jatirɨhɨri aimɨ ipɨhatisamatɨ kɨnyɨ maipɨhoŋɨsɨ pɨwɨha aimɨ nepaise undatɨ kaundihe.
12 Nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha kasatɨtandɨha pɨhɨtatɨ taahɨhandaahandɨ kandɨ wanɨ sahɨ nga wɨndɨ atiwɨ namaitaapo amɨ pɨwɨha pɨhɨtahaiwaaso. 13 Amɨ Itɨpɨho Autaahaatɨhometirɨhɨretapɨ pɨwɨha akɨtɨha netɨ ausaimasɨho nasataahura pɨwɨha akɨtɨha nahata ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ atisatɨ nesɨha sangi netɨ gisunyaahonɨhɨ amɨ sahɨ naitaapo. Iyataatɨ ko sawahomɨha pɨwɨha wɨndɨ kamaatɨtaise. Owetɨtaise. Amɨ nehɨ ko atisɨhaahɨhɨ katɨtaise. Kasatatɨ amɨ wiwa ipotɨ nasatɨ noaipaitandɨhaiwaapisangi kasatɨtaise. 14 Nɨnɨ pɨwɨha katisanɨha amɨ wapa nisɨhapa ko netɨ sangi kasatɨtaise. Iyataatɨ sɨretapɨ nɨngi ko mepɨ autaahenɨmatɨ ambɨpatɨ awaipatɨ naninyatɨ amɨ nisɨ watɨpɨhandɨ netɨ nasisɨtaise. 15 Amɨ nisɨ Apɨhomɨhapa kapa nahataapa nisɨhapaare. Aihɨ amɨ sandɨ kandapɨ Itɨpɨho nisɨhapaarɨ nahataapa nisaapɨhapɨ netɨ sangi kasatɨtaise satataato.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Saundatɨ Wɨndɨ Otɨhɨmetanɨhɨ Samɨ Maarɨho Yaasatɨ Tisatatamatatɨhandɨ Kandɨ Japɨhɨ Masɨhonjɨtanɨhɨ Sahɨ Maaritɨtaapo Undindɨhandapɨhaare
16 Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨ koai nɨwipinjohiyɨhiyaanangi sanyatatɨ, “Wɨndɨ otɨhɨmetanɨhɨ sahɨ nɨngi wɨndɨ maanondaapo. Maanonɨwɨ amɨ nehɨ masɨhonjɨtanɨhɨ sahɨ nɨngi japɨhɨ nisondaapo,” nyatatɨ kanyatataase. 17 Ko nyangi sanyatihɨ amɨ nyahɨ koai nɨwipinjohiyɨhiyaanamɨ usaanɨnɨ newaatɨ yawanaanɨ sanaatɨ nasenɨhaayo. “Ko satatɨ nyangi kanyatisɨma tanyaaha napotaha kanyatise? ‘Nehɨ masɨhonjapɨ sahɨ nɨngi wɨndɨ maanisonɨwawɨ amɨ nehɨ masɨhonjɨtanɨhɨ sahɨ nɨngi japɨhɨ nisondaapo. Amɨ nɨnɨ nisɨ Apɨhoenda niyataayono,’ nyatindɨmando?” nnaatɨ nasenɨhaayo. 18 Nasenaatɨ amɨ japɨhɨ jinjɨhaatɨ satatɨ, “Ko nyangi sanyatatɨ, ‘Nehɨ masɨhonjapo,’ nyatisɨmaapɨ nyangi wɨndɨ namaanyesɨpainje. Isɨ ko kaamɨ tanyaaha napotɨhaase nyahɨ wɨndɨ mohono?” naatɨ yawanaanɨ nasenɨhaayo.
19 Nyahɨ sanaatɨ nasenɨhonɨhɨ Jisaasiho mmonatosatɨ nyahɨ koai nunjendɨhaawiyohɨhaapɨ nyangi ko sanyatataase. “Amɨ nɨnɨ pɨwɨha sangi kasatohɨhaapɨ ko napitɨndaase tɨwɨ taawɨ kanawaatowo? Nɨnɨ wonɨhi sahɨ maanondaapo. Maanisonɨwawɨ amɨ japɨhɨ masɨhonjɨtanɨhɨ nɨngi sahɨ nisondaapo ndaato. 20 Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Nɨngi nanoaipaitandaiwɨmaiwa nanoaipahonɨhɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya maaritɨtaapo. Maaritisaihɨ amɨ sahɨhɨ samɨ maarɨho tisatonɨhɨ maarɨho asɨpaiwɨ apɨpaahɨ waatɨ aungwohandɨ kaahaatɨwɨ sahɨ gwɨtaapo. Saiwɨ samɨ maarɨho yaasatɨ tisatonɨhɨ waatɨ waapɨhɨtɨwɨ gwɨwawɨhiyaatɨ kiyaatɨ amɨ nepemaitɨwɨ sahɨ maaritɨtaapo (nɨnɨ japɨhɨ nepatɨ jainjasanɨhɨ amɨ sahɨ nɨngi nisonawaawo). 21 Sahɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Apopaatɨ kaatamɨ maaha namwɨtandɨhuraatihɨ kaati ambɨpatɨ gwɨsɨha awaindɨ yaawihɨ kaatɨ nehotataise. Siyatɨ yaawihɨ nehotinjɨhaatɨ kaatɨ maaha aimɨ namotosahura kaati yaawindɨhandapɨ jahɨra wɨndɨ gɨmunyaase. Owetise. Nanɨpimatamatɨ maaha aimɨ noaipasɨhɨ kaapɨ maaritataise. 22 Amɨ sangisangi sɨkɨretɨ wanɨ samɨ maarɨho yaasihɨ nehotɨwɨ sahɨ maarɨho asɨpaiwɨ taawɨ gowaayopo. Taawɨ gowaahandɨ kandɨ amɨ nɨnɨ sangi japɨhɨ jainjasanɨhɨ samɨ maarɨho usaasinɨhonɨhɨ sahɨ maaritɨtaapo. Iyataatɨ sandɨ nisapɨ sahɨ maaritotɨndɨ wo wɨndɨ samɨ maarɨhoaatɨhapɨ namemaitaise. Owetɨtaise. 23 Sura (asisɨha setɨ) nɨnɨ japɨhɨ nepasi nisɨ Apɨhoenda naisanɨhura sahɨ nɨngi wapaapɨ wɨndɨ namaanisendaapo. Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Amɨ sahɨ aimɨ nisɨhiyaatɨ nisɨ naisɨhiyaatisɨ sahɨ nisɨ Apɨhoai wapaapɨ nunjesaihaahɨ nɨnɨ koaisatɨ maasɨ bindataayonɨ kapa sahɨ koai nunjehohɨpɨpa nasamɨtaise. 24 Nasatɨ wanɨ kɨmuraatisurɨmura sahɨ nisɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ nyahɨ Jisaasihomɨ naisɨhiyaanɨ koai nɨwipinjohiyɨhiyaane tɨwɨ nisɨ Apɨhoai wapaapɨ wɨndɨ namunjenɨhopo. Isɨ amɨ wanɨ kɨmuraapɨ namasawɨ sahɨ nisɨ Apɨhoai wapaapɨ nunjepɨse amɨ sahɨ nunjenohɨpɨpa sangi ko nasamɨtaiso. Nasanyonɨhɨ amɨ samɨ maaritohɨtɨhandɨ noaipatɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ tisaitatɨ kandɨnɨhɨ ahotɨtando,” nyatatɨ kanyatataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nɨnɨ Yapɨpatambɨ Watɨpɨhandɨ Autaahaatɨhoai Tipɨndɨtandɨ Nainaamaninjɨtɨhandi Ipɨhatindɨmataayo Tindɨhandapɨhaare
25 Satatɨ kanyatatosatɨ Jisaasiho jɨhaatɨ wa sanyatataase. “Nɨnɨ sangisɨ saiwa pɨwiwa kaiwaamɨ tanyaaha akaaha noaasandihɨ nehɨ sɨwipatɨ namɨhandɨhaiwa kasatɨmɨ naso. Ipotɨhura nɨnɨ japɨhɨ sɨwipatɨ namɨhandɨha pɨwɨha sangi wɨndɨ kamaasatɨto. Owetɨtaise. Nehɨ tɨtɨhɨ pɨwɨha akaaha nisɨ Apɨhopɨ nɨnɨ sangi kasatɨto. 26 Yahura wura taatɨ nasataise. Nasataisɨ noaipahonɨhura sahɨ nisɨ Apɨhoai wapaapɨ nisɨ ambɨpata nunjendaapo. Iyataatɨ nɨnɨ sangisɨ sasatataamaato. Nɨnɨ samɨ aunahɨpa netɨ sapɨ nisɨ Apɨhoai nunjendo sasatataamaato. Owetise. 27 Amɨ Apɨhohɨ ko sawaho sangisɨ komɨ maarɨho nasanyahore amɨ sahɨ aimɨ nɨngi samɨ maarɨho naninyauho. Amɨ sahɨ nisapɨ satɨwɨ ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahoso tɨwɨ gɨnunyaahauhɨ sandapɨ ko sangi maarɨho nasanyataise. 28 Nɨnɨ nisɨ Apɨhoaapɨhapɨ dosi maapɨ yapɨmbataapɨhɨ napɨtɨhonɨnisɨ amɨ wanɨ nɨnɨ yapɨmbataapɨhɨ namasi Apɨhoenda japɨhɨ taatɨ niyataayo,” nyatatɨ nyahɨ koai nɨwipinjohiyɨhiyaanangi kanyatataase.
29 Ko nyangi sanyatihɨ amɨ nyahɨ Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaanɨ koai saundɨhaato. “Kɨnyɨ nyangi wanɨ tɨtɨhɨ pɨwɨha taapɨ kanyatapaase. Kɨnyɨ pɨwɨha nyangi wɨndɨ gɨmaanyunyaatɨha katapaamaise. Iyapaapɨ kɨnyɨ pɨwɨha namɨhanɨpɨha tɨtɨhɨ pɨwɨha noaasandihɨ katapaamaase. Owetise. 30 Iyataatɨ nyahɨ wanɨ kinyapɨ mmonɨhaayo. Kɨnyɨ nahataapa nga gwɨnyaapɨ aimɨ mmonɨpɨhoŋe. Isɨ utaaho wo gisɨ wapaapɨ nangisendandɨ taatɨ gwɨnyaahonɨhɨ ko sangɨ gi nangisehonɨhɨ kɨnyɨ koai ko nangisendandɨ gwɨnyaasɨpɨpaapɨ kaundɨtaise. Sandɨ netɨ nyangi nanyɨsihɨ kinyapɨ ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahoe taatɨ gɨhunyaahaayo,” undaatɨ nyahɨ Jisaasihoai kaundɨhaato.
31 Nyahɨ koai saundonɨhɨ amɨ ko Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha nyangi sanyatataase. “Sahɨ wanɨ nisapɨ gɨnunyaawaayopo. 32 Sandɨhɨ amɨ nga sahɨ nisapɨ gɨnunyaawaahandɨ kandɨ kɨmandɨ kasatataato, sahɨ atiwɨse. Asisɨha kɨma aimɨ taatɨ detɨ nasataise. Iyatɨ aimɨ kɨma noaipataise. Sahɨ nɨngi nanɨmaitaapo. Nanɨmasaihɨ nɨwahonɨnɨ bitoaito. Iyataahandɨ kandɨ nehɨ apɨpaahɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ bitondaamaayo. Owetise. Amɨ nisɨ Apɨho nɨngisatɨ maasɨ bitondaise.
33 “Nɨnɨ sangisɨ saiwa kasatohɨwɨmaiwa amɨ samɨ maarɨho yatɨhɨ japatisandandɨ kasatataato. Amɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ sahɨ samɨ maarɨho amɨtɨha ambɨpatɨ netɨ nasopɨsasɨnatɨ mɨmaipɨsimatatɨ amɨ yaasɨhaiwa kiyaatɨnɨhɨ newaatɨtaapo. Saiwɨ newaahandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ yamaiwɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse. Amɨ nɨnɨ aimɨ maapɨ yapɨmbatambɨ watɨpɨhandɨ netɨ nainaamaŋɨnatɨ Autaahaatɨhoai tipɨndindɨhandi netɨ ipɨhatindɨmataayo,” nyatatɨ Jisaasiho nyangi netɨ andɨtɨnyiwatɨ kanyatataase.