17
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨ Gaapɨhundindɨhandapɨhaare
Pɨwɨha saiwa Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundatɨ owematosatɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ naingaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ jatataatɨ sandaase. “Apore, kɨnyɨ nisɨ gaahandɨ amɨ yundanyɨha isɨhiyaisɨ nepɨ nunjɨtaapɨhura wanɨ kɨmuraare. Isɨ kɨnyɨ nisɨ gaahandɨ nahandɨ yundanyɨha nepɨ isɨhiyaisɨ nunje. Amɨ Nɨnɨ kinyɨ kimwaahonɨnɨ kinyɨ gaahandɨ nahandɨ yundanyɨha isɨhiyaisɨ netɨ nunjɨtaano. Nisɨ Apɨho apɨpaahɨ gaaho sanahɨho otiwa kaumbwaatɨ ambambohoe undɨto. Amɨ kɨnyɨ nɨngi watɨpɨhandɨ aimɨ nanɨmise nɨnɨ isɨhiya nahatiyai kandaahɨ iwinjatataatɨ amɨ kɨnyɨ nisenda natɨpusoaasingiyɨhiyai kaundisanɨhɨ kiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwo. Iyataatɨ kiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandamɨ tanyaaha siyate: Kiya kɨnyɨ nehɨ naasoŋɨ Autaahaatɨhoŋɨ akɨtɨhonyapɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatatɨ amɨ nɨnɨ Jisasɨ Kɨraisihonɨnɨ kɨnyɨ natɨpɨnoaasinɨhɨ nasohɨhonisapɨ mmonɨwɨ gɨnunyaahohɨtɨndaahɨ kiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwo. Kɨnyɨ otɨpɨpatɨ nɨngisɨ nanɨmingɨpatɨ aimɨ kaindɨ owemataatɨ kataahɨ isɨhiyai kinyapɨ saundɨtɨ ko nisɨ Apɨho apɨpaahɨ gaaho sanahɨho otiwa kaumbwaatɨ ambambohoe undɨtɨ kinyɨ yundanyɨha nahandɨ netɨ nunjo. Apore. Yapɨpatɨ nahataapa sangɨ noaipasura ambɨpatɨ awaipatɨ netɨ gisatɨ maasɨ bimohɨpatɨ wanɨ kɨmura japɨhɨ nɨngi naninye.
“Isɨhiya amɨ kɨnyɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨhatɨhapɨ numwaapɨ nɨngisenda natɨpusoaasinɨhɨ nɨngi nanipaahohiyɨhiyai kinyapɨ ausaatɨ aimɨ kaundataato. Kaundonɨhɨ kiya kinyapɨ mmonɨwɨ gɨwunyainjɨhɨ kinyɨhiyaimatawaayopo amɨ kɨnyɨ kiyai nɨngisenda natɨpusoaasinɨhiyaaso. Aiwɨ kiya kinyɨ pɨwɨha aimɨ nepɨ taawɨ gisapepihɨrawaayopo. Iyawaawɨ amɨ wanɨ kɨmuraanɨhɨ kiya aimɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatataise. Nahataapa kɨnyɨ nɨngi nanɨmingɨpɨpa kinyaapɨhapɨ napiho. Amɨ kɨnyɨ nɨngi kinyɨ pɨwɨha kandɨpɨ nanɨmingɨha kiyaisɨ kaundɨtɨ nunyonɨhɨ kiya nepɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ahiyawɨ gwɨnyaawaayopo. Nepɨ gwɨnyaapɨ nisapɨ satɨwɨ ‘Ye’. Akɨte. Ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasataise tɨwɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatataise. Gɨwunyaatatɨ nusesɨpainjɨhɨ mmonawaawɨ amɨ nisapɨ satɨwɨ koai Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahore tɨwɨ gɨnunyaawaayopo.
“Apore. Nɨnɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbɨmbatambɨhiyaapɨ gaapundataamaayo. Owe. Nɨnɨ isɨhiya nɨngisɨ kɨnyɨ nanɨmingiyɨhiya amɨ kiya kinyɨhiyaatihɨ kiyaapɨ gaapundataayo. 10 Isɨhiya nahatiya nisɨhiyaatohiyɨhiya amɨ kinyɨhiyaare. Amɨ isɨhiya nahatiya kinyɨhiyaatohiyɨhiya amɨ nisɨhiyaare. Iyataatɨ kiyaamɨhetapɨ nisapɨ isɨhiya nahatiya satɨwɨ ‘Ye. Akɨte. Ko apɨpaahɨ gaaho sanahɨho otiwa kaumbwaatɨ ambambohore,’ tɨwɨ nisɨ yundanyɨha gaahandɨ mmonawaayopo.
11 “Iyataatɨ wanɨ nɨnɨ gisenda napɨtandiyo. Nɨnɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ wɨndɨ otɨhɨ bɨmimɨto. Iyataahandɨ kandɨ amɨ nisɨ isɨhiya kɨnyɨ nanɨmingɨnɨhiyaahɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ kiyaanɨhɨ bimɨtaapo. Apore, amɨ kɨnyɨ gi woŋɨtinɨhɨ kinyatiyaho (maapɨ yapɨmbataapɨhɨ) wo owetise. Gisaahɨhɨ isɨhiya nahatiya nga mepɨ autaahepɨhɨmapɨ kinyapɨ nahatiya nga atotɨpɨwesawɨhoŋe. Kɨmiya nisɨ isɨmiyaisɨ kinyɨ ambɨpatɨ nɨngisɨ nanɨmingɨpatamɨ watɨpahanda anɨtimbɨ iwinjatɨme. Anɨtimbɨ iwinjatisamɨhɨ kiya noaipapɨ tɨmaamaitɨwɨ nehɨ naasiyaimaatɨtaatɨwo amɨ kinyunɨ nɨnunɨ noaipɨha tɨmaamaitɨha nehɨ naasaindaŋɨtohɨpatamataiwo. 12 Nɨnɨ kiyaisatɨ maasɨ bindataatɨ kinyɨ ambɨpatɨ nɨngisɨ nanɨmingɨpatamɨ watɨpɨhanda kiyai anɨtindɨ iwinjatataayo. Saindɨ anɨtindɨ iwinjatonɨhɨ wo netɨ wɨndɨ namihɨrinje. Nehɨ utaaho nihɨrɨndandɨhohɨhɨ ko nehɨ naasohɨhɨ netɨ nihɨrinje amɨ kinyɨ pɨwɨhaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨha noaipatɨ akaahaimatɨtando. 13 Wanɨ gisenda nɨnɨ napɨtandiyo. Sandɨ nɨnɨ gisenda napɨtandiyataatɨ kɨmaiwa nɨnɨ kandaato amɨ isɨmiya nɨnɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ nisɨ maarɨho wɨnitɨhandɨ maaritohɨpatamataiwɨ amɨ kiyaisɨ kiyaamɨ maarɨho aungwohandɨ wɨwitɨhandɨ maaritɨtaatɨwo.
14 “Kinyɨ pɨwɨha kɨnyɨ nɨngi kandɨpɨ namingɨha kiyaisɨ nɨnɨ aimɨ kaundonɨhɨ kandapɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya kiyaisɨ mandɨtɨpɨwisawaayopo. Amɨ kiya maapɨ yapɨpatambɨhiya gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa wɨndɨ kɨretɨ gwɨnyaapɨ amɨ kamaayauho. Amɨ nisangi sɨkaindɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa kɨretɨ wɨndɨ gwɨnyaatɨ kamaayohɨpatamataiwo. 15 Kɨnyɨ kiyaisɨ maapɨ yapɨmbataapɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ nepɨ nawisapemaitaapɨ nɨnɨ gisɨ nangisenɨtɨ kahɨtataamaato. Owetise. Amɨ nehɨ kɨnyɨ kiyaisɨ anɨtimbɨ isɨwatɨpɨ baimbɨ iwinjatɨtaapɨ nangisenataayo. Baimbɨ iwinjatisamɨhɨ amɨ utaaho maipɨho kiyaisɨ wɨndɨ netɨ namusopɨsasɨtando. 16 Kiya kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhiyaamɨ pɨwaatɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa kɨretɨ nepɨ gwɨnyaapɨ kiyawaamaayopo amɨ nɨnɨ maapɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya pɨwaatɨwɨ gwɨnyaapɨ kiyowaiwa netɨ pɨwandɨ gwɨnyaatɨ wɨndɨ kamaayohɨpatamataiwo. 17 Kinyɨ pɨwɨha akɨtɨ apɨpaahɨ akaahaare. Isɨ kinyɨ pɨwɨha akaaha nepɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kumbusosapɨ kaaraahɨ nepɨ kɨnyɨ kiyaisɨ nusepemaipɨ kinyɨhiyemape kiya noaipapɨ nehɨ tɨtɨhɨ kinyɨhiyaatɨto. 18 Kɨnyɨ nɨngisɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ natɨpɨnoaasinɨhɨ nasohɨpatamataindɨ kɨmiya nisɨ naisɨmiya kɨnyɨ nanɨmingiyɨhiya nisɨ otɨpɨpatɨhiyaisɨ nɨnɨ wanɨ netɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨhatɨhɨ bimɨtaatɨwɨ nandusoaasataayo. 19 Amɨ kiya noaipapɨ nehɨ kɨwahoŋɨ naasonyamɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨwɨ nehɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhɨ kahitaatɨwɨ nɨnɨ kiyaapɨ kinyaapɨhɨ nunyandɨ nɨnɨ noaipatɨ nehɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ naasonyamɨ otɨpɨpatɨhonɨnimandɨ nehɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhɨhɨ kahisataayo.
20 “Nɨnɨ kɨmiya wanɨ nisɨ naisɨmiya nisɨ otɨpɨpatɨmiyaapaahɨhɨ gaapundataamaayo. Amɨ kɨmɨkiya nisɨ otɨpɨpatɨmiya nisapɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ kaundisaihɨ amɨ isɨhiya kiya kiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ nisapɨ gɨnunyaapɨ nisɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyaapimaawɨ gaapundataayo. Amɨ kɨnyɨ kiyaisɨ andɨtɨwiwɨtaapo. 21 Kɨmiya nisɨ naisɨmiya maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨtaatɨwɨ nɨnɨ kiyaapɨ gaapundataayo. Apore, kɨnyɨ nɨngisapɨ tɨmaamaitinɨhɨ amɨ nɨnɨ gisatɨ tɨmaamaitohɨpatamataiwɨ kiya yaindaanyangisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨtaatɨwo. Aiwɨ kiya noaipapɨ tɨmaamaitisaihɨ amɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya kiyaisɨ usonawaawɨ nisapɨ satɨwɨ ‘E koai Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahoe,’ tɨwɨ gwɨnyaapɨ mmondaatɨwo. 22 Ambɨpatɨ awaipatɨ kinyɨ gaahandisahatɨ kɨnyɨ nɨngisɨ nanɨmingɨpatamataindɨhatɨ kiyaisɨ nunyataayo amɨ kiya tɨmaamaitɨtaatɨwo kinyunɨ amɨ nɨnunɨ tɨmaamaitohɨpatamataiwɨ. 23 Kɨnyɨ nɨngisapɨ tɨmaamaitɨpɨ nɨngisapɨtinɨhɨ amɨ nɨnɨ gisatɨ tɨmaamaitɨtɨ gisatɨndaayo. Sandɨ kɨnyɨ nɨngisapɨtinɨhɨ amɨ nɨnɨ gisatɨtohɨtɨmandɨ amɨ kɨmiya nisɨ isɨmiya kiyaamɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨtaatɨwe. Kiya saiwɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitisaihɨ kandaahɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya nisapɨ satɨwɨ, ‘Koaisɨ Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahore. Iyatɨ amɨ koaisɨ maarɨho numwipatamatiyatɨ komɨ isɨhiya kɨmiyaisɨ Autaahaatɨho maarɨho nunyataise,’ tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo.
24 Apore, kɨmiya nisɨ naisɨmiya nisɨ otɨpɨpatɨmiyai kɨnyɨ nɨngi nanɨminɨhiyaare. Kiyaisɨ kɨnyɨ nanɨminɨhiyaatihɨ amɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhɨ kiyaisangi nɨngisawɨ maasɨ bimɨtaatɨwɨ nɨnɨ maaritɨtɨ gwɨnyaataayo. Amɨ saiwɨ kiya nɨngisawɨ maasɨ bindawaawɨ yapɨpatɨ kahapaamapɨpa sangɨ noaipasuraapɨ kɨnyɨ nɨngi kinyɨ maarɨho naninyapaapɨ ambɨpatɨ awaipatɨ apɨpaahɨ kinyɨ gaahandisahatɨ nanɨmingɨpatɨ mmondaatɨwo. 25 Apore, kɨnyɨ tɨtɨhɨ gaahoŋiso amɨ isɨhiyaisɨ tɨtɨhɨ gaahatɨ kawimbɨ nepɨ tipɨtapaapɨ usonɨpɨhoŋe. Saimbɨ kɨnyɨ tɨtɨhoŋɨtinɨhandɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya apɨpaahɨ wɨndɨ gisɨ mangisopɨ gɨmaahunyaahopo amɨ nɨnɨhɨ gisɨ nasisoaarɨ gisonɨtɨ gɨhunyaatɨhonɨne. Aihɨ amɨ kɨmiya nisɨ isɨmiya aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahopo kɨnyɨ nɨngisɨ natɨpɨnoaasinɨhɨ napɨtɨhonɨnɨtiho. 26 Kinyetirɨhɨretapɨ kɨmiya nisɨmiyaisɨ aimɨ ausaatɨ kaundɨtɨ nunjo. Isɨ amɨ kɨmɨkɨretɨ kaindɨ konɨnɨhɨ kinyetirɨhɨretapɨ kiyaisɨ kaundɨtɨ nunjamɨ nuto. Nunjamɨ naisanɨhɨ amɨ kiya kɨnyɨ nɨngisɨ maarɨho nanɨmingɨho kiyaamɨhatɨhɨtɨtando.”