18
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Jisaasihoai Komɨ Tiworisaamɨ Ikwɨraatɨmasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:47-56; Maakɨho 14:43-50; Rukɨho 22:47-53)
Saiwa sata katatɨ Sapɨhopɨ Jisaasiho gaapundatɨ owemamapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ waapɨhinjɨ kinjamɨ ambɨpatɨ Kitɨronɨhinjainɨ nuwɨ kinjamɨ gwaahorɨhɨrɨ nahaitawaayopo. Sinjɨ waapinjamɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ tandɨpɨho mmaipɨ amoepatamɨ osaataatɨ waatɨ ahetihɨ kaatɨ nuwɨ noaipawaayopo. Judaasiho Jisaasihoai komɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ awusaitandɨho saatɨ osaataatɨ mmonahore amɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaisa sapɨhɨ ahoyanɨhauhɨ iwinjahoso. Siyatɨ mmonahosɨ ko Judaasiho Romɨhiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai Jisaasihoai kaatɨ tandɨpɨho mmaipɨ amoepatɨ ipatamɨ osaataatɨ isɨpɨ nepɨ wɨraitaatɨwɨ numwaasi notaise. Aihɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaitumahohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya awaisawɨhiya jɨhiyaunɨ amɨ Parisihiyaunɨ tingaatɨhaisahiya usa Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyai natɨwusaasauhɨ Judaasihoaisawunɨ amɨ Romɨhiyaamɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaisawɨ maasɨ nowaayopo. Nowaawɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaunɨ tingaatɨhaisahiyaunɨ amɨ apatindɨtɨhisɨ sisɨha norɨhɨrunɨ amɨ ramɨhandunɨ tɨpopɨ isɨpɨ amɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ kiyaamɨ tiworisaisawɨ tundaatɨwɨhandamataiwɨ wɨrapɨ isɨsi nowaayopo. Amɨ Jisaasiho isɨhiya kiya koaisɨ kawitaatɨwiyohɨpɨpa nahataapa aimɨ mmonahosɨ kiyaamɨhinɨ detɨ notɨ kiyai saundataase. “Sahɨ utaaho diyaamahopɨ taawɨ daahopo?” undatɨ nunjenataise.
Ko saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ kiya koai wihoaagɨha saundawaatopo. “Nyahɨ Jisaasiho Nasaaretɨhandaahapɨhopɨ daahaayo,” undawaatopo. Saundauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Nɨnɨ kɨmɨkonɨne,” undataase. Aihɨ Judaasiho Jisaasihoai tiwɨtaatɨwɨhiyai nusepaasɨho sapɨhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaisatunɨ tingaatɨhaisahiyaisatunɨ bitondaise. Aihɨ amɨ Jisaasiho kiyai “Nɨnɨ kɨmɨkonɨne,” undihɨ atisawaawɨ kiya namapɨ japɨhɨ kiya nasohihihoaaŋɨ onɨhitɨwɨ yapɨpatetɨ yatɨhɨ tɨmahiyawaayopo.
Tɨmahiyauhɨ Jisaasiho kiyai jɨhaatɨ saundatɨ nunjenataise. “Sahɨ utaaso diyaamahopɨ taawɨ daahopo?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ kiya wihoaaŋɨha koai saundawaayopo. “Nyahɨ Jisaasiho Nasaaretɨhandaahapɨhopɨ taawɨ daahaayo koai isɨwa newa wɨraitɨhaawo,” undawaatopo. Saundauhɨ Jisaasiho kiyai wihoaaŋɨha saundataase. “Nɨnɨ sangisɨ aimɨ kasatohaare. Nɨnɨ kɨmɨkonɨne satɨto. Isɨ amɨ sahɨ nisapɨ taawɨ daawaawaahɨ kɨmiya nɨngi nanipinjohiyɨhiyai nawɨsawitɨwɨ nuwɨse undɨwise,” undataase. Sandaahɨ ko pɨwɨha jɨhɨ satatɨ katisɨha noaipatɨ akaahaimatataise. Kɨmiya isɨmiya kɨnyɨ natɨpusoaasinɨhɨ nɨngisenda nasohiyɨmiyaamɨ wo namihɨrinje tatɨ katisɨha noaipatɨ akaahaimatataase.
10 Aihɨ Pitaaho namatanaatɨ kosasaihɨrɨ wɨrɨ kɨramɨ aŋɨhandopɨ wiwatɨ gwɨsinji nasahosɨ kɨrɨ napatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumwahohiyɨhiyaamɨ pɨrisiho mɨtɨho awaisɨho jɨhomɨ otɨpɨpatɨhomɨ atihɨrɨ gaatɨhɨrɨ tisatamasɨhɨ mɨhaapɨ yapɨpatetɨ tɨmahiyataise. Iyataatɨ so otɨpɨpatomɨ ambɨpatɨ Marɨkusihoe. 11 Aihɨ Jisaasiho Pitaahoai saundataase. “Kɨnyɨ kinyɨ namatanaatɨ kosasaihɨrɨ kɨramɨ aŋaaŋɨ pausihandopɨ japɨhɨ wipe. Nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa naitandɨ nisɨ Apɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ namaitandɨ kɨnyɨ gwɨnyaapaapo?” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Anaasihoaapɨhɨ Numwaasi Niyotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:57-58; Maakɨho 14:53-54; Rukɨho 22:54)
12 Aihɨ amɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaunɨ kiyai tɨhaapundohiyɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ tingaatɨhaisahiya Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyaunɨ Jisaasihoai nepɨ isɨpɨ wɨrɨhɨrɨ ipipata komɨ ikwɨrɨ maindɨmwɨ wɨsasawaayopo. 13 Aihɨ koai jɨhɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaitumwahohiyɨhiyaamɨ pɨrisiho mɨtɨho awaisɨho jɨho Anaasihoaapɨhɨ numwaasi nowaayopo. Iyataatɨ Anaasiho so Kaiyapaasihomɨ sanaahoe. Iyataatɨ Kaiyapaasiho so jɨhura pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisɨho jɨhoematatɨ bimainjahore. Iyataatɨ Kaiyapaasiho so kɨnaungwɨha setɨ sura pɨrisiho mɨtɨho jɨho awaisɨhoematatɨ bindataahore. 14 Iyatɨ nehɨ kɨmɨko Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyai satatɨ kaundisɨhoe. “Utaaho nehɨ naasohɨhɨ isɨhiya nahatiyaamɨ aunahɨpa netɨ kiyaapɨ nanɨpimatɨ napwɨtandɨ gaare,” undatɨ kaundisɨhore.
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihoai Nɨnɨ Wɨndɨ Mausotɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:69-70; Maakɨho 14:66-68; Rukɨho 22:55-57)
15 Saimonɨ Pitaaho utaaho wo Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamɨ woaisamɨ Jisaasihoai tiworisa nepɨ wɨrasi niyauhɨ kurɨ Jisaasihoai nɨwipinjai komɨ ipotɨ niyamaise. Naimɨ ko Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamɨ so Jisaasihoai nɨwipinjai awaisɨho jɨho pɨrisihiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ amɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhomɨ masaataatɨ nandaataise. Iyataatɨ utaaso soai pɨrisiho awaisɨho jɨho mɨtɨho biyatɨ usonatɨ pɨwaundatɨ nahowisahosɨ nandaataise. 16 Nandaasɨhɨ Pitaaho mɨhapaahɨ ipaahaapɨ onepatainɨ bitondaise. Aihɨ Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamo jɨhaapɨ mɨhaapɨ ipaahaapɨ matambɨpaamɨ onepataapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ apopaatɨ otɨpɨpatɨhaatɨ onepataapɨhɨ jatisaamaati pɨwaundatɨ Pitaahoai numwaasi mɨhatɨhɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisɨho jɨho mɨtɨho pɨrisihomɨ aŋɨtɨtɨhɨ masaataatɨ nandaamaise. 17 Nandaasɨhɨ apopaatɨ onepatɨ jatisaamaatɨ Pitaahoai saundataase. “Gisangi kɨmo utaamoai (Jisaasimoai) nɨwipinjingɨhoŋɨnaahoetise?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ Pitaaho kaati saundataase. “Owetise. Nɨnɨ koai nɨwipinjohɨhonɨnɨmaahe. Nɨngi wonɨne,” undataase. 18 Aihɨ amɨ mbwaasɨhɨ sapɨhɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ amɨ tingaatɨhaisahiyaunɨ sisɨha tɨhoaawaayopo. Aiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dɨwimaatɨtandɨ sisɨhetɨ bitotawa tɨhwindawaayopo. Iyauhɨ amɨ Pitaahoaisangi kapɨhɨ notɨ kiyaisatɨ maasɨ bitondaatɨ komɨ ambɨpatɨ dimaatɨ tɨhwindataise.
Kɨma Pɨwɨma Pɨrisihiya Isɨhiyaapɨ Nandapa Kohasɨpɨho Tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai Dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ Pɨrisiho Mɨtɨho Jɨho Awaisɨho Jisaasihoai Nunjenatɨ Tipɨtapaatɨ Usosɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:59-66; Maakɨho 14:55-64; Rukɨho 22:66-71)
19 Aihɨ sura pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisɨho jɨho mɨtɨho Jisaasihoai komɨ otɨpɨpatɨhiya koai nɨwipinjohiyɨhiyaapunɨ amɨ pɨwɨha ko isɨhiyaisɨ kataunjiwaiwaapunɨ nunjenataise. 20 Aihɨ amɨ Jisaasiho ko awaisɨho jɨho mɨtoai saundataase. Nɨnɨ nasɨsoaarɨ isɨhiya nahatiyaisɨ pɨwɨha auta kaundɨtɨ kandunjataayo. Nɨnɨ isɨhiyaisɨ kandunjohɨwaiwa nahatewa isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨtunɨ amɨ aŋɨ gwɨharaahonya isɨhiya ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ gaapundopɨpɨhɨ kiya ahoyanɨhauhɨ kapɨhɨ kandunjo. Nɨnɨ pɨwɨha wa isɨhiya usa atɨhomaanisauhɨ noaatɨtɨ wɨndɨ kamaato. Owetise. 21 Isɨ amɨ kɨnyɨ nɨngisɨ napindapɨ nanɨsehise? Nɨnɨ pɨwɨha katohɨwaiwa isɨhiya atɨniwɨ nehohiyɨhiyaisɨ nunjeme nisɨ kaundohɨwaiwaapɨ kiya gwɨnyaapɨhiyaaso.
22 Jisaasiho sa satatɨ katihɨhura kapɨhɨ isɨhiya daitatɨ kaiwɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyaamɨ wo Jisaasihoai ndɨmaahomwaaŋɨ pɨhaapɨpatɨ tɨwihɨwatɨ saundataase. “Napaapɨ kɨnyɨ awaisɨho jɨho mɨtɨmoai pɨwɨha sɨretɨ saimbɨ kaundise?” undataase. 23 Aihɨ amɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Nɨnɨ pɨwɨha maipɨha mɨmaipɨndɨ katisanaahɨ sa satinɨhɨto tɨpɨ kɨmbɨhɨ isɨmiya nahatiyai kaunde. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ tɨtɨhɨ gaahaahɨhɨ katisanaahɨ kɨnyɨ nɨngisɨ napaapɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nɨwihise?” undataase.
24 Aihɨ amɨ Anaasiho Jisaasihoai pɨrisiho awaisɨho jɨho mɨtɨho wo Kaiyapaasihoaapɨhapɨ netɨ natausaasataise. Natausaasihɨ komɨ ikwɨrɨ wɨsasohɨrɨhɨrɨ kɨrɨnɨhɨ wɨsasandihɨhoai tingaatɨhaisahiya numwaasi nowaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jɨhaatɨ Jisaasihoai Nɨnɨ Mausotɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 26:71-75; Maakɨho 14:69-72; Rukɨho 22:58-62)
25 Pitaaho sapɨhɨ konɨhɨ daahɨ bitondaatɨ komɨ ambɨpatɨ dimaatɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhwindataise. Aihɨ amɨ kapɨhɨ isɨhiya usa bitohohiyɨhiya koai saundawaatopo. “Gisangi utaaho kɨmoai (Jisaasihoai) nɨwipinjohiyɨhiyaamɨ woŋe,” undɨwɨ koai kaundawaatopo. Saundauhɨhandɨ kandɨ ko daahɨ noaasatɨ sandaase. “Owetise. Nɨnɨ koai (Jisaasihoai) nɨwipinjohiyɨhiyaamɨhonɨnɨmaahe,” ndaase. 26 Aihɨ sura sapɨhɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ pɨrisiho awaisɨho mɨtɨho jɨhomɨ otɨpɨpatɨho wo bindataise. Iyataatɨ so otɨpɨpatɨho Pitaaho atihɨrɨ tisatamasɨhomɨ naisohore. Isɨ amɨ ko Pitaahoai saundatɨ, “Kɨnyɨ Jisaasihoaisapɨ tandɨpɨhomɨ osaataatɨ bitohinɨhɨ gisahonɨ kɨnyɨ kɨmɨkoŋe,” undatɨ nunjenataise. 27 Nunjesɨhɨ amɨ Pitaaho jɨhaatɨ satatɨ, “Owetise. Nɨnɨ Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamɨhonɨnɨmaahe,” ndaase. Satihɨ ketɨ kuraanɨhɨ otɨpwɨsɨpaatɨ sapɨho gandaase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Pairotɨho Tipɨtapaatɨ Usosɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:1-2, 11-14; Maakɨho 15:1-5; Rukɨho 23:1-5)
28 Aihɨ Judaahiya Jisaasihoai numwaasi Kaiyapaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ namasi gamanɨhomɨ awaisɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ awaimbɨpɨhapɨ nowaayopo. Sandɨ kiya asisɨhaatɨhɨ kohokoaisawɨ kiyawaayopo. Numwaasi nowaahandɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya sawana mɨhatɨhɨ gamanɨhomɨ awaisɨhomɨ aŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ namɨndaahopo. Amɨ kiya kiyaamɨ kimbapɨho awaisɨho Pasopaahandapɨ maahoaipatɨ sipɨsipɨhandɨ amɨ kauho wapa tipɨ tɨhɨwɨ nandaatɨwɨhuraatihɨ amɨ wiwa kiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ kipopɨ ainjotahiyaanɨ taane tɨwɨ. Kiya tɨtɨhɨ popɨtɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ jɨhura Isipɨhanda Autaahaatɨho kiyai nehɨ iwinjasɨsɨhɨ nga bimotɨhandapɨ gwɨnyaapɨ maahoaipa kohasɨpɨho tipɨ tɨhɨwɨ nandaatɨwo. 29 Kiya saiwɨ gamanɨho awaisɨhomɨ aŋɨtɨtɨhɨ sawana wɨndɨ namɨndaapɨ ipaahaapɨ bindawaayopo. Iyauhɨ Pairatɨho noaipatɨ kiyai saundataase. “Napaapɨ kɨmomɨhetɨ sahɨ pɨwɨha nepɨ yawutaahopo?” undatɨ nunjenataise.
30 Saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ kiya kiyaamɨha wihoaaŋɨha Pairotɨhoai saundawaatopo. “Amɨ ko maipɨhandɨ wɨndɨ kamaayahotanaahɨ nyahɨ koai gisaapɨhɨ wɨndɨ numwaasi nasaatɨ pɨwɨha komɨhetɨ wɨndɨ newa yahomaawutaitaanɨhe,” undawaatopo.
31 Saundauhɨ Pairotɨho kiyai saundataase. “Sahɨ sawanaatɨ kɨmoai nepɨ samɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ tipɨtapaapɨ usonɨwɨ sohoai tipɨse,” undataase. Saundihɨ kiya kiyaamɨha wihoaaŋɨha koai saundawaatopo. “Nyahɨ utaaho woai sohoai wɨndɨ tɨmaawɨto amɨ sahɨ Romɨhiyaatɨ nyahɨ Judaahiyaanangi sahɨ isɨhiya usai siyɨhiyai wɨndɨ tipɨse nyatɨwɨ kamaanyatowo,” undawaatopo. 32 Kiya kɨma pɨwɨma satɨwɨ katohɨtɨmandɨ jɨhɨ Jisaasiho ko sawaho napwɨtandɨhɨretapɨ katisɨha netɨ akaahematɨtandɨ katawaatopo.
33 Pairotɨho gamanɨho awaisɨhomɨ aŋɨtɨtɨhɨ jɨhatɨhɨ nandaatɨ Jisaasihopɨ gaatihɨ tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwɨhiya numwaasi koaapɨhɨ nandaawaayopo. Numwaasi nandaahauhɨ koai Pairotɨho saundatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ Judaahiyai iwinjaapɨ bimingɨhoŋɨ awaisɨhoŋo?” undataase. 34 Saundihɨ amɨ Jisaasiho Pairotɨhoai wihoaaŋɨha saundataase. “Sa pɨwa kɨnyɨ nɨngisɨ nanɨsenɨhingɨma kɨwahoŋɨ gwɨnyaapɨha kandapaino e isɨhiya usa nisapɨ gisɨ kahɨtauhɨha katapaino?” undataase. 35 Saundihɨ amɨ Pairotɨho Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ sandingɨma nɨnɨ Judaahonɨnɨtihɨno. Kɨnyɨ kɨwahonyɨ isɨhiya kiyaamɨ awaisawɨhiyaisawɨ nɨngisaapɨhɨ nangɨmaasi nasawaayopo. Kɨnyɨ napindɨ kainɨhe?” undataase.
36 Saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ Jisaasiho Pairotɨhoai komɨha wihoaaŋɨha saundataase. “Nɨnɨ isɨhiya awaisawɨhiya maapɨ yapɨmbataapɨhɨ jatohiyɨhiyaamataindɨhonɨnɨmaahe. O amɨ nɨnɨ isɨhiya awaisawɨhiyaimatɨwɨ maapɨ kɨmbɨhɨ yapɨmbataapɨhɨ jatohiyɨhiyaamataindɨhonɨnɨtisanaahɨ amɨ isɨhiya nɨngi nanipinjohiyɨhiya nisapɨ nisɨ tiworisaisawɨ dopɨ tunnɨwɨ yahwɨndaapo amɨ nɨngi Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhepɨmaanɨmaitaatɨwo. Nisɨhiya nga saitɨhandɨ kandɨ amɨ owetise. Amɨ nɨnɨ usa maapɨ kɨmbɨhɨ yapɨmbataapɨhɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ jatohiyɨhiyaamatɨmaindɨhonɨnɨtiho,” undataase. 37 “Amɨ kɨnyɨ awaisɨhoŋɨ isɨhiyai iwinjapɨ bimingɨhoŋe,” undatɨ Pairotɨho Jisaasihoai kaundataase. Pairotɨho saundihɨ amɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha saundataase. “Amɨ saahɨ nehɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨ pɨwɨhaare. Nɨnɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ napɨtɨ nisɨ naatɨ nanɨmwindɨmandɨ tanyaaha nehɨ kɨma naasaape. Pɨwɨha nehɨ akɨtɨnɨhɨ akaahaahɨhɨ katisanɨhɨ isɨhiya pɨwɨha nehɨ akaahaamɨhihoaaŋɨ pɨniyohiyɨhiya ka atɨniwɨ mmonɨwɨ naitaatɨwo,” undataase. 38 Saundihɨ amɨ Pairotɨho Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Pɨwɨha akɨtɨnɨhɨ akaasa sa naasaahɨ napitiyahaapɨse?” undatɨ nunjenataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨ Tipɨmandaitaatɨwɨ Pairotɨho Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:15-31; Maakɨho 15:6-20; Rukɨho 23:13-25)
Aihɨ Pairotɨho jahɨra ipaahaapɨ isɨhiyaapɨhɨ noaipatɨ kiyai saundataase. “Kɨmo utaamomɨhetɨ maipɨhapa ko kaimbɨpa wapa nɨnɨ moho amɨ nɨnɨ sandɨ kɨmba maipɨhapa kaimbɨpaapɨ ko napone ndɨ katɨtandɨhaapo. 39 Amɨ sahɨ nɨnɨ kiyatoaasohɨtɨhandapɨ mmonɨwɨhiyaate. Kɨnaungwɨha nahatewetɨ samɨ kimbapɨho Pasopaahandapɨhura naputohiyɨhiyaamɨ wo sahɨ kopɨ maaritauhɨhoai nutusoaasonɨho. Isɨ amɨ nɨnɨ samɨ awaisɨho sangisɨ jainjaatɨ bimisɨhoai (Jisaasihoai) nutusoaasɨtando?” undatɨ nunjenataise. 40 Saundatɨ nunjesɨhɨ kiya kaahaatɨwɨ saundawaatopo. Owe. Somaahe. Nyahɨ Barapaasihopɨ maaritɨhaayo undawaatopo. (Barapaasiho so maatɨmaatisatɨ tunnatɨ ikonahore).