19
Aihɨ Pairotɨho awaisɨho katihɨ kiya Jisaasihoai numwaapɨ pwɨsɨpatɨ wɨrɨhɨrɨ yamaŋɨrɨhɨra yupwapɨ tiwawaayopo. Yupwapɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya wɨrɨhɨrɨ mwɨtɨpatisahɨrɨ nepɨ awaisawɨhiya (kiŋɨhiya) isɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaamɨ tingaatɨhaamataiwɨ kaiwɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ nɨwipaawaayopo. Aiwɨ kiya apotɨhɨrɨ nyanyipɨhɨrɨ wɨrɨ utaarɨhɨrɨ nepɨ koai nɨwisowaayopo. Aiwɨ kiya koai saundɨwɨ, “Kɨnyɨ Judaahiyaamɨ Awaisɨhoŋɨ (Kiŋɨhoŋɨ) Koŋɨnɨhɨ Kinyɨ isɨhiyai baimbɨ iwinjaapɨ bimaamɨ numwe,” undɨwɨ koaapɨhɨ jinjapɨhɨ nuwɨ napɨwaiwɨ asanapa pɨhaapɨpatɨ tɨwiwawaayopo.
Aihɨ amɨ jɨhaapɨ Pairotɨho awaisɨho ipaahaapɨ noaipatɨ Judaahiyai saundataase. “Sahɨ japɨ atiwɨse. Nɨnɨ sangisɨ sasatɨtɨ kɨmo utaamomɨhetɨ maipɨhandɨ kandapɨ pɨwɨha komɨhetemaitandɨhandɨ wɨndɨ nɨnɨ moho satɨtɨ amɨ sahɨ mmondaatɨwɨ koai nɨnɨ ipaahaapemaitaano,” undataase. Aihɨ Jisaasiho tingaatɨha wɨrɨhɨrɨ mwɨtɨpatisahɨra kaiwɨ nɨwipaahohɨha nipata amɨ apotɨhɨrɨ nyanyipɨhɨrɨ niyosi ipaahaapɨ noaipataise. Siyatɨ noaipasɨhɨ Pairotɨho isɨhiya wɨrɨsandɨhiyai saundataase. “Jasawise utaaho kɨmbɨhɨ kɨmoso!” undataase.
Aihɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ amɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaitumwahohiyɨhiyaamɨ pɨrisihiya mɨtɨhiya awaisawɨhiya jɨhiyaunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya tingaatɨhaisahiyaunɨ Jisaasihoai iwinjawaayopo. Iwinjawaawɨ kiya satɨwɨ kaahaatawaatopo. “Koai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tipɨmandaape. Ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tipɨmandaape,” tawaatopo. Kiya satauhɨ Pairotɨho kiyai saundataase. “Nɨnɨ utaamo kɨmomɨhetɨ maipɨhapa kapaapɨ ko napone tɨtandɨhapa wapa mohonɨ sahɨ sawanaatɨ koai nepɨ tipɨ tipɨmandaapɨse,” undataase. Aihɨ Judaahiya kiyaamɨha wihoaaŋɨha koai saundawaatopo. “Nyahɨ wɨnɨhapɨpa wapa yahapaisahiyaane. Iyataatɨ kapa nyamɨ wɨnɨhapɨpa satatɨ utaaho wo nɨnɨ Autaahaatɨhonɨne tatɨ Autaahaatɨhomɨ aunahɨpa netɨ sisɨpɨtonɨhoai sohoai tipise tatɨ ahotise. Isɨ kɨmo utaamo napone. Amɨ ko nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahonɨne tatɨ ko noaipatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ nauratendaiso,” undawaatopo.
Saundauhɨ Pairotɨho pɨwa sa atisataatɨ apɨpaahɨ daahɨ aungwohandɨ yayataise. Yayatɨ mɨhatɨhɨ gamanɨhomɨ aŋɨhandaatɨhɨ jɨhatɨhɨ nandaataise. Nandaatɨ Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ maahapɨhapɨ nambɨhoŋe?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhandɨ kandɨ Jisaasiho Pairotɨhoai wa wihoaaŋɨha kamundise. 10 Siyatɨ kamundihɨ Pairotɨho Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ nɨngisɨ wihoaaŋɨha wɨndɨ kandɨpɨ pɨwaamandapaino? Pɨwaamandɨpɨ amɨ kɨnyɨ mmonapaino e owetiso? Nɨnɨ gi nehɨ ginjatɨ amɨ nandɨsoaasatɨ amɨ sohongi tɨngɨtɨ tɨhipɨmandaito amɨ gi sahitandɨ nɨnɨ watɨpɨhandisahonɨniso,” undataase. 11 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Amɨ Autaahaatɨho gi watɨpɨhandɨ wɨndɨ namaahinyonaahɨ isɨhiya nɨngi wapa kanitaatɨwɨ kɨnyɨ nga wɨndɨ kamundɨtaise. Isɨ amɨ isɨhiya nɨngi nepɨ kinyaapɨnɨmahohiyɨhiya siya kɨnyɨ maipɨhandɨ kaingɨtɨhandi nusatipɨhaapɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ kiyawaayopo,” undataase.
12 Saundihɨ awaisɨho Pairotɨho pɨwa sa atisatosatɨ suraapɨ daihɨraapɨ daataise Jisaasihoai wɨndɨ tipɨse mundatɨ nehɨ iwinjaitando tato. Ko saihɨhandɨ kandɨ Judaahiya wɨndɨ namaamɨhaapɨ kiyaanɨhɨ satɨwɨ kaahaatawaatopo. “Kɨnyɨ kɨmoai nehɨ iwinjapɨ namɨhaapusoaasapaapaahɨ amɨ Sisaaho awaisɨhomɨ naisohoŋɨmaahe. Amɨ utaaho wo nɨnɨ awaisɨhonɨne tatɨ katisɨho so noaipatɨ Sisaahomɨ tiworɨhoemataiso,” undawaatopo.
13 Saundauhɨ Pairotɨho sa pɨwa atisatosatɨ Jisaasihoai numwaasi ipaahaapɨ noaipataise. Iyatɨ Pairotɨho gwɨtɨho isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ pɨwɨha atisɨhomɨhoaasɨnɨ bindataise. Iyataatɨ so gwɨtɨho nawɨha awaiwaiwaara kaiwɨhore. Amɨ pɨwɨha Ipɨruhaara so gwɨtɨho nawɨhaara namasawɨ kiyohopɨ satɨwɨ Gaapata tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhore. 14 Iyataatɨ sura aimɨ ipɨho otɨhapɨndaise. Amɨ sura kura Judaahiya jɨhura Isipɨhanda Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai nehɨ iwinjasɨhɨ baiwɨ bimohɨtɨhandapɨ gwɨnyaitaatɨwɨhɨrɨ Saararehɨrɨ noaipaitandɨ detɨndaise. Iyataatɨ sandɨ asisɨha awaisɨha kimbapɨho Paasopaahandapɨ Judaahiya nepɨ tɨmaŋɨnɨwɨ amɨ kahapaamapɨpa nepɨ tɨmaŋɨtaatɨwɨhuraare. Aihɨ Pairotɨho Judaahiyai saundataase. “Samɨ Awaisɨho kɨmosɨ sahɨ iwinjasawise!” undataase. 15 Aihɨ amɨ kiya satɨwɨ kaahaatawaatopo. “Ko sohoai tipe. Sohoai tipe. Tipɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaape,” tɨwɨ kaahaatawaatopo. Kiya satauhɨ Pairotɨho kiyai saundatɨ nunjenatise. “Nɨnɨ samɨ awaisɨho sangi jainjaatɨ bimisɨhoai titɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaitando?” undatɨ nunjenatise. Ko saundihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya jɨhiya wihoaaŋɨha Pairotɨhoai saundawaatopo. “Nyahɨhɨ nyamɨ awaisɨho nyangi nyainjatisɨho wo owehiyaane amɨ nehɨ Sisaahohɨhe,” undawaatopo. 16 Saundauhɨ namatɨ Pairotɨho Jisaasihoai netɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhemataise kiya sawana koai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tipɨmandaitaatɨwo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨ Tipɨmandaahohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:32-44; Maakɨho 15:21-32; Rukɨho 23:26-43)
17 Aihɨ amɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihoai iwinjaawɨtopɨ numwaasi nowaayopo. Iyauhɨ ko ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ katetɨ sawaho napwɨtandɨhatɨ netɨ tɨpwɨtihɨ numwaasi tipɨ tipɨmandaitaatɨwɨhapɨhapɨ nowaayopo. Aiwɨ kiya koai wapɨhɨ kapɨhapɨ ambɨpatɨ Mɨtɨhomɨ Andɨtataahapɨ numwaasi nowaayopo. (Iyataatɨ pɨwɨha Ipɨruhaara Gorɨkota tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhapo). 18 Sapɨhɨ koai numwaasi nuwɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ tiwawaayopo. Iyawaawɨ utaahurɨ wurɨ maipɨhurisawɨ maasɨ tipɨmandaawaayopo. Woai Jisaasihomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨtihɨ amɨ woai komɨ ikwɨrɨ konaamohihoaaŋɨtihɨ tipɨmandaapɨ tiwawaayopo. 19 Iyauhɨ awaisɨho Pairotɨho katihɨ pɨwɨha wa Jisaasihomɨ mɨtɨhomɨ autaahɨ satɨwɨ Nasaaretɨhandaahapɨ Jisaasiho Judaahiyai iwinjatisɨho Awaisɨhoe, tɨwɨ jɨpatɨpaiwosawaayopo. 20 Iyauhɨ Judaahiya taahiyɨhiya sa pɨwa awɨtawaayopo amɨ Jisaasihoai tipɨ tipɨmandaahohɨpɨpɨhɨ aunahɨpa awaipatamɨ detɨtihiso. Iyataatɨ amɨ sa pɨwa pɨwɨha Ipɨruhaaraahunɨ amɨ Romɨhiyaamɨ pɨwɨha Ratinɨhaaraahunɨ amɨ Gɨrikɨhaaraahunɨ jɨpatɨpiyauhiso. 21 Aihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya jɨhiya itɨhɨtɨwɨ amɨ Pairotɨhoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ satɨpɨ ‘Kɨmo utaamo Judaahiyai Iwinjatisɨho Awaisɨhoe,’ tɨpɨ wɨndɨ jɨpatɨpɨmaime. Amɨ kɨnyɨ satɨpɨ, ‘Kɨmo utaamo satatɨ, Nɨnɨ Judaahiyai Iwinjaatɨ Bimohɨhonɨnɨ Awasɨhonɨne tatɨ katahore,’ tɨpɨ jɨpatɨpaime,” undawaatopo.
22 Saundauhɨ amɨ Pairotɨho kiyai komɨha wihoaaŋɨha satatɨ kaundataase. “Aimɨ nɨnɨ isɨhiyai kaundonɨhɨ jɨpatɨpaiwosohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ kiyatɨ jɨpatɨpindane,” undataase. 23 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ tiwawaayopo. Tipɨmandaaposawɨ komɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ nesɨpapɨ yɨyandɨhɨmapɨ matɨmurɨ matɨmurɨmapɨ kiya newaayopo. Newaawɨ amɨ wɨrɨ kɨri utaarɨhɨrɨ kɨraatɨhɨ kupwɨnatɨ nipaatirɨhɨrɨ osaamapɨ apotɨhɨrɨ nehɨ naasairaahɨ gwɨnɨwɨhɨrisɨ kiya wɨndɨ yɨyandɨhemapɨ namehopo. 24 Namepɨ namapɨ kiya sanawaayopo. “Nyahɨ kɨmɨrɨ apotɨmɨrɨ wɨndɨ namwaapwɨrɨtɨhaawo. Namaapwɨra diyaamaho kɨrɨ nese taatɨ ipɨpa wapa isɨtɨhaawo,” nɨwɨ isawaayopo. Kiya saiwɨ kiyohɨtɨmandaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa utɨpɨhoaatɨhɨ ahotisɨha noaipatɨ akaahaimatataise. Iyataatɨ pɨwɨha sa satatɨ,
“Kiya nisɨ apotɨhɨrɨ tipɨtapaapɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ newaayopo. Aiwɨ amɨ kiya ipɨpa nisɨ apotɨhɨrɨ osamandirɨhɨrapɨ isawaayopo wo kɨrɨ naitando,” Aunɨhɨhɨrɨ 22:18
tatɨ jɨpatɨpindise. Aihɨ sɨrɨ kɨretɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya kiyawaayopo.
25 Aihɨ sapɨhɨ Jisaasihoai tipɨmandaaposohɨpɨpɨhɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatainɨ asɨhiya burɨ burɨ bitotawaayopo. Iyataatɨ Jisaasihomɨ sanaatɨtihɨ amɨ waatɨ kaatamɨ sanaapwɨhaatɨtihɨ amɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Mariyaahaatɨ Kɨropaasihomɨ apwaataatɨtihɨ amɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Mariyaahaatɨ aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨhaate. 26 Iyauhɨ Jisaasiho sanaatisunɨ amɨ koai nɨwipinjisɨho Jisaasiho komɨ maarɨho biyatɨ nunyamasɨhoaisamɨ kindarɨ detɨ bitosɨhɨ iwinjataise. Aihɨ Jisaasiho komɨ sanaati saundataase. “Kɨnyɨ kɨmo utaamoai numwaapɨ kimoaahotane,” undataase. 27 Amɨ kaati saundatosatɨ Jisaasiho komɨ maarɨho biyatɨ numwisɨhoai saundataase. “Kɨmaati kinyɨ kɨnaatemapɨ numwaape,” undataase. Saundihɨ sura kuraapɨ so Jisaasihoai nɨwipinjiso kaati numwaasi komɨ aŋɨpɨpɨhɨ notɨ iwɨtatamanatɨ iwinjatataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napotɨ Maarɨho Napatatɨ Nusoaasindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:45-56; Maakɨho 15:33-41; Rukɨho 23:44-49)
28 Jisaasiho mmotɨnataatɨ komɨ otɨpɨpatɨ nahatewa aimɨ kiyatɨ owemataise. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotisɨha netɨ akaahemaitandɨ ko sandaase.
“Nɨngi waapohopɨ nainyatɨ nisɨ nahutarɨhɨrɨ anɨwasise,” Aunɨhɨhɨrɨ 69:21, 22:15
ndaase. 29 Aihɨ sapɨhɨ woyɨha wa waapoho wainɨhandisɨha ahondaise. Aihɨ wɨndɨ kandetɨ waapoho nandaatɨ ahotanɨhɨ namopɨ nandaatɨwɨhandɨ sɨponjɨhandɨ kapɨhɨ ahondaise. Ahotihɨ kandɨ nepɨ wainɨhandaatɨhɨ tɨmandaapesi ipatɨ isopɨhatamɨ irɨhɨrɨ tisatɨwɨ mwɨtipɨ Jisaasihomɨ mipatetɨ maahomwaaŋɨ ahɨwisawaayopo. 30 Ahɨwisauhɨ Jisaasiho sandɨ wainɨndɨ netɨ nanataise. Netɨ nanatɨ ko sandaase. “Aimɨ nahataapa gaatatɨ owendaise,” ndaase. Satatosatɨ komɨ mɨtɨho nambɨtatɨ komɨ maarɨho nusoaasatɨ napatataise.
Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiyaamɨ Wo Jisaasihoai Komɨ Bopitatainɨ Yahotɨ Muwatɨ Nawihɨ Jɨtɨpatɨ Noaasɨtɨhandapɨhaare
31 Aihɨ sura asisɨha Judaahiyaamɨ ikɨndaatɨwɨhaapɨ nepɨ tɨmanɨndaatɨwɨhuraare. Iyataatɨ sandɨ Sapaatɨhandɨ kiya mmondaatɨwɨ taatɨ napindɨndɨ apɨpaahɨ awaindɨhande. Iyatɨ sura asisɨha Pɨraindehuraare. Aihɨ Isɨhiya ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaahohiyɨhiya nimandɨtaatɨwɨhandapɨ poundihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Pairotɨhoai pɨwɨha Jisaasihoaisunɨ utaahurɨ koaisawɨ maasɨ tipɨmandaahohururisunɨ kingwaasɨ ketɨ napwisaihɨ nepɨ yamwaitaatɨwɨ kingwaasamɨ auhɨrɨ ipahɨwɨtaatɨwɨ kaundawaatopo. 32 Saiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya nuwɨ utaahurɨ Jisaasihoaisawɨ tipɨmandaahohururamɨ auhɨrɨ niyapɨ ipahɨwawaayopo. 33 Kuramɨ auhɨrɨ niyapɨ amɨ Jisaasihomɨhɨrɨ niyaitotɨwɨ koaapɨhɨ nuwɨ mmonawa ko aimɨ napomataise. Napomasɨhɨ namapɨ kiya komɨ auhɨrɨ wɨndɨ maapaihopo. 34 Aihɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ wo Jisaasihoai bopitatainɨ yahotaise. Yahwihɨ ketɨ kuraanɨhɨ jɨtɨpatɨ waapohoaisatɨ ahoyatɨ noaatɨ nawetataise. 35 Aihɨ utaaho sandɨ mmosɨho kandapɨ pɨwɨha saindɨ mmoho tatɨ ausaatɨ kandaase. Iyataatɨ sa pɨwɨha ko katisa akɨtɨhaare. Amɨ noaipasɨhɨ tɨtɨhɨ mmosɨpɨpaapɨ ko kandaaso. Isɨ amɨ sa pɨwa ko katisaapɨ akɨte tɨwɨ sahɨ gwɨnyaapɨ gɨwunyaapɨse. 36 Iyataatɨ saiwa noaipasɨwɨmaiwa wa pɨwɨha Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨha akaahaimatɨtandɨ kiya kiyawaayopo. Iyataatɨ ka pɨwa satise.
“Kiya komɨ andɨtatɨ wɨtɨ naasaipɨsangi wɨndɨ maapaihopo tise.” Japɨhɨ Numwaasɨho 12:46; Nambaahandɨ 9:12; Aunɨhɨhɨrɨ 34:20
37 Iyataatɨ amɨ pɨwɨha waisangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ satatɨ ahondaise Kiya yahohɨhoai baiwɨ mwɨtɨpɨsawɨ usowɨ iwinjaitaapo tatɨ ahondaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Anɨmwaahɨpatɨ Akosɨha Wanɨhatopɨ Ahiyawɨ Yamwaahohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:57-61; Maakɨho 15:42-47; Rukɨho 23:50-56)
38 Aihɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Josepɨho aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Arimatiyaahandaahapɨho Jisaasihomɨ ambɨpatɨ naitandɨ notɨ awasɨho Pairotɨhoai nunjenataise. Iyataatɨ Josepɨho so Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨho Jisaasihoai Judaahiyaapɨ yayatɨ noaatatɨ nɨwipinjahore. Aihɨ Pairotɨho koai gaasɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ nepe undihɨ amɨ Josepɨho Jisaasihomɨ ambɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetapɨ netaise. 39 Aihɨ Nikodimaasihoaisangi nasataise. So Nikodimaasiso jɨhura Jisaasihoenda apatɨhɨ notɨ iwinjatɨ pɨwaundisɨhore. Iyatɨ ko wapa gaahapa biyatɨ waatɨ waamaisotɨhapa ipatɨ yatɨwamɨ waapohomɨ kaiwɨhapa nesi nasatɨ Josepɨhoaisatɨ maasɨ kapa isɨsi nomaise. Iyataatɨ sapa waamainjotimbɨpaamɨ naaŋindɨhandɨ 30 kirogɨremɨ kiyahapaare. 40 Josepiyɨ Nikodimaasiya Jisaasihomɨ ambɨpatɨ nemaise. Nepɨ isɨhiya napwauhɨhiyai yamwaitaatɨwɨ Judaahiya kiyohɨrɨhɨretɨ kaimɨ apotɨhɨrɨ gaahapaara mmapɨ waamainjotimbɨpa atɨpatɨ werɨhandɨ Jisaasihomɨ ambɨpatetɨ jaamaise. 41 Iyataatɨ sapɨhɨ Jisaasihoai tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya tipɨ tipɨmandaahohɨpɨpɨhɨ detɨ osaataatɨ waatɨ ahendaise. Iyataatɨ saatɨ osaataatɨ anɨmwaahɨpatɨ akosɨha wa isɨhiya napohiyɨhiyaamɨ ambɨpatɨ sangɨ ahiyawɨhatɨ wɨtɨ ahendaise. 42 Iyataatɨ sura Judaahiya kiyaamɨ asisɨha awaisɨha ikɨndaatɨwɨhaapɨ nepɨ tɨmaŋɨndaatɨwɨhuraare. Aihɨ sapɨhɨ detɨ anɨmwaahɨpatɨ akosɨha wa ahendaise. Aihɨ kurɨ Josepiyɨ Nikodimaasiya Jisaasihomɨ ambɨpatɨ nesi numwɨ ahiyamaise.