20
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Asohoematatɨ Japɨhɨ Nepasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:1-8; Maakɨho 16:1-8; Rukɨho 24:1-12)
Sandehura asisɨhaatɨhɨ biyatɨ sangɨ bowihɨ kohokoaisa Mariyaahaatɨ aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ anɨmwaahɨpatɨ akosɨhaapɨhapɨ notɨ noaipataise. Noaipatɨ jata nawɨha awaisɨha anɨmwaahɨpatɨ akosɨhaamɨ awɨha nisapupwɨ napuhohɨha nundɨwa nehɨhaatɨ ahondaise. Aihɨ kaatɨ nihɨti Saimonɨ Pitaahoendaahunɨ amɨ wo otɨpɨpatɨho Jisaasiho koai maarɨho biyatɨ nunyamasɨhoendaahunɨ notɨ kuri saundataase. “Awaisɨhoai anɨmwaahɨpatɨ akosɨhombɨ aimɨ isɨhiya nemahopo. Nemahowɨ koai maahapɨhɨ ahiyawaayondɨho wɨndɨ mohono,” undataase.
Aihɨ Pitaahotihɨ amɨ so wo Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamotihɨ aunahɨpa namasi anɨmwaahɨpataapɨhapɨ nomaise. Kurɨ naupwasi nomaise. Naupwasi nomaamɨ wo jɨhɨ nihɨti Pitaahoai nusatipɨhaatɨ notɨ jɨhɨ anɨmwaahɨpatapɨhɨ noaipataise. Ko siyatɨ noaipatɨ nambɨtatɨ mɨhatɨhɨ akosɨha anɨmwaahɨpatopɨ jataise. Jata apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ Jisaasihoai mmapɨ yamwaahohɨrɨhɨrɨ ahotihɨ mmonataise. Mmonataahandɨ kandɨ ko mɨhatɨhɨ wɨndɨ namɨndaase. Saimonɨ Pitaaho komɨ ipotɨ nasatɨ tɨtɨhɨ mɨhatɨhɨ anɨmwaahɨpataatɨhɨ nandaatɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ ahotihɨ mmonataise. Iyatɨ amɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ Jisaasihomɨ mɨtɨho mmapɨ napapɨhohɨrɨhɨrɨ ahotihɨ mmonataise. Wɨrisatɨ tɨmaamaitatɨ ahɨmotatɨ nehɨ kɨri yandɨhɨ napapotɨmanɨnatɨ ahondaise. Aihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨho jɨhɨ anɨmwaahɨpataapɨhɨ noaipasɨhoaisangi nandaatɨ mmonatɨ amɨ satatɨ e Jisaasiho aimɨ japɨhɨ asohoematatɨ nepataise tatɨ gwɨnyaataise. Iyataatɨ sura kiya wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaahopo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ Jisaasiho anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ nepaitaise tatɨ ahotisɨhaapo. 10 Aihɨ kurɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhurɨ aunahɨpataahapɨ japɨhɨ niyamaise.
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Jisaasihoai Iwinjatɨ Nutainjɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:9-10; Maakɨho 16:9-11)
11 Mariyaahaatɨ sapɨhɨ detɨ anɨmwaahɨpatamɨhinɨ bitondaatɨ kaatɨ taatɨ gotaise. Siyatɨ kaatɨ taatɨ gotaahetapɨ nambɨtatɨ anɨmwaahɨpatɨ akosɨhotɨ jataise. 12 Jataatɨ Kaatɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhurɨ otɨpɨpatɨhurɨ yahurɨ yamɨhapataatɨhapɨhurɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhapa niyopɨhurɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ ahiyohɨpɨpɨhɨ bindamaise. Kuramɨ wo Jisaasihomɨ mɨtɨho ahotimbɨpɨhɨtihɨ amɨ wo auhɨrɨ ahotimbɨpɨhɨ bindamaise. 13 Saimɨ bindamaamɨ kurɨ Mariyaahaati saundamaase. “Apopaanye, kɨnyɨ napindapɨ taapɨ gopaise?” undɨmɨ nunjenamaise. Nunjesɨhɨ amɨ kaatɨ kuri saundataase. “Nisɨ Awaisɨhomɨ ambɨpatɨ nesi wapɨhɨ nepɨ ahiyauhɨ nɨnɨ wɨndɨ monataatɨto,” undataase. 14 Saundatosatɨ nepemaitataahetapɨ jata kapɨhɨ Jisaasiho nehɨ koai utaaho womatiyaho bitosɨhɨ iwinjataise. Iwinjataahandɨ kandɨ kopɨ Jisaasihoetatɨ kaatɨ usonatɨ gɨmaawunyainje. Owetise.
15 Aihɨ Jisaasiho kaati saundatɨ nunjenataise. “Itapo, kɨnyɨ napindapɨ taapɨ gopaise? Aimbɨ diyaapɨ taapɨ daahise?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ amɨ kopɨ kaatɨ siyatɨ kapɨhɨ osaataatɨ utaaho nehɨ koai otɨpɨpatɨ kiyatɨ bitondaahoso tatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ koai saundataase. “Kɨnyɨ nisɨ awaisɨhomɨ ambɨpatɨ wapɨhɨ nepɨ ahiyapaapaahɨ amɨ ahapɨhɨ ahiyo nde amɨ nɨnɨ komɨ ambɨpatɨ naitaano,” undataase.
16 Aihɨ Jisaasiho kaati saundataase. “Mariya!” undatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ ambɨhundataase. Saundihɨ kaatɨ komɨhihoaaŋɨ nepemaitatɨ koai saundataase. “Raponi,” undataase.* 17 Aihɨ Jisaasiho Mariyaahaati saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi maaniwate amɨ nɨnɨ Apɨhoenda mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ sangɨ niyono. Amɨ kɨnyɨ nisɨ nɨhoaarɨsa nɨngi nanipinjawɨ amɨ nisɨ otɨpɨpatɨhiyaimatohiyɨhiyenda numwe. Numbwɨ kɨnyɨ kiyai kaunde nɨnɨ nisɨ Apɨhoendaahunɨ amɨ samɨ Japɨhoenda japɨhɨ niyataayono. Amɨ kɨmɨko nisɨ Apɨmo amɨ samɨ Japɨhore. Kɨmɨko Autaahaatɨmomɨ nɨnɨ pɨwɨha atɨwindɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyohɨhoendaahunɨ amɨ samɨ Autaahaatɨho sahɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyohɨhoendaahunɨ japɨhɨ niyataayono tise undɨpɨ kaunde,” undataase.
18 Aihɨ Mariyaaha aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaapɨhɨ notaise. Notɨ pɨwɨha kaati Jisaasiho kaundisɨha nesi notɨ kiya Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyai saundatɨ kaundataase. “Nɨnɨ Awaisɨho aimɨ nepasɨhɨ iwinjatɨ pɨwaundo amɨ ko nɨngi pɨwɨha kɨma kandataase,” undatɨ kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨhɨ Jisaasiho Nehɨ Akohɨ Noaipatɨ Nunjaayainjɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:16-20; Maakɨho 16:14-18; Rukɨho 24:36-49)
19 Aihɨ Jisaasihoai nɨwipinjawɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kiyohiyɨhiya Sandehura aimɨ ipɨho notɨ taatɨ asɨhatihɨhura aŋaaŋɨ wɨndaapɨhɨ maasomwaaŋɨ naputɨwɨ bindawaayopo. Kiya Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Jisaasihoai mandɨtɨwiwɨ tiwohiyɨhiyaapɨ yayawaawɨ sandɨ kandapɨ maasomɨhaiwa nahatewa naputɨwɨ mɨhatɨhɨ ahoyanɨwɨ bindawaayopo. Kiya saiwɨ naputɨwɨ bimauhɨ Jisaasiho nehɨ akohɨ noaipatɨ kiyaamɨ otɨhatɨhɨ bitondaise. Noaipatɨ bitondaatɨ kiyai ko saundataase. “Sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ gaatatɨ yatɨhɨsitatɨ japatisanane,” undataase. 20 Ko kiyai saundatosatɨ komɨ ikwɨrɨ amɨ bopitatɨ koai komɨ tiworisa tipɨ yahohɨwaiwaamɨ yamwipatɨ kiyai nunjataise. Nunjihɨ amɨ kiyai komɨ otɨpɨpatɨhiya Awaisɨhoai usonawaawɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhapɨ asakaiwɨ maaritawaayopo. 21 Maaritauhɨ Jisaasiho kiyai jɨhaatɨ saundataase. “Sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahataapa gaatatɨ yatɨhɨsitatɨ japatisanane. Nɨnɨ nisɨ Apɨho natanoaasihɨ maapɨ yapɨmbataapɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ nasohɨpatamataindɨ sahɨ nuwɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbataapɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ bimɨtaatɨwɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ nandisoaasataayo,” undataase. 22 Saundatosatɨ Jisaasiho kiyaamɨhasɨnɨ komɨ Mbɨpa Itɨpɨho Gaaho ipousoaasatɨ kiyai saundataase. “Sahɨ Mbɨpa Itɨpɨho Gaaho nepise. Nepɨ koai samɨ omaŋɨtɨtɨhemapɨse. 23 Amɨ sahɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nepumwawaawaahɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi isiya sɨkiyaamɨ maipɨhaiwa aimɨ nemwasɨhɨ owendaise. Komɨ ndɨhetɨ maipɨhaiwa owehiya bitotawaayopo. Amɨ sahɨ isɨhiya usaamɨ maipɨhaiwa wɨndɨ nepɨmumwawaawaahɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi sɨkɨretɨ nemwaumwasɨhɨ kaiwaanɨhɨ wɨndɨ owemetatɨ ahusondaise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Tomaasihoaapɨhɨ Noaipasɨhɨ Tomaasiho Jisaasihoai Usosɨtɨhandapɨhaare
24 Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya koai nɨwipinjawɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kiyohiyɨhiyaapɨhɨ noaipasura komɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtisawɨhiyaamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Tomaasiho kiyaisatɨ maasɨ wɨndɨ bɨmimise. (Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ awɨtipo undɨwɨ ambɨhundɨwɨhore. Amɨ pɨwɨha Ibɨruha amɨ Aramaikɨhaara Ditimaasi undɨwɨ ambɨhundɨwɨhore). 25 Aihɨ amɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya usa ko Tomaasihoai saundɨwɨ, “Nyahɨ Awaisɨhoai ko noaipa nyainjasɨhɨ usoho,” undawaatopo. Saundauhɨ amɨ ko komɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ nerɨhɨramɨ yamwipataatɨhɨ nisɨ ikwɨrɨ ahiyatɨ iwitɨ amɨ nisɨ isundɨpɨho komɨ bopitatainɨ yaipatamɨ yamwipataatɨhɨ ahiyatɨ iwiwataataahɨ nɨnɨ Jisaasiho japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepataise ndɨ gɨwunyaito. O amɨ nɨnɨ koai saindɨ mausotɨ amɨ nisɨ ikwɨra maawiwataataahɨ nɨnɨ wɨndɨ apɨpaahɨ gɨmunyaito,” undataase.
26 Amɨ Saararehɨrɨ aimɨ wɨrɨ sanaihɨhura Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya japɨhɨ ahoyanɨwɨ aŋɨtɨtɨhɨ bindawaayopo. Bimauhɨ amɨ sura Tomaasihoaisangi maasɨ kiyaisatɨ bindataise. Aiwɨ maasomwaaŋɨ nahatewa anɨtiwɨ napuposawɨ bimauhɨ Jisaasiho nehɨ akohɨ kiyaamɨ otɨhatɨhɨ noaipatɨ bitondaise. Noaipatɨ bitondaatɨ kiyai ko saundatɨ, “Sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahataapa gaatatɨ yatɨhɨsitatɨ japatisanane,” undataase. 27 Saundatosatɨ Tomaasihoai saundataase. “Kinyɨ isundɨpɨho nisɨ ikwɨraatɨhɨ kɨmbɨhɨ ahiyapɨ mmome. Mmonɨpɨ amɨ kinyɨ ikwɨrɨ mbapɨ nisɨ bopitatainɨ ahiyapɨ nipɨ nisome. Nisonɨpɨ kɨnyɨ maarɨho yɨyahwɨ gwɨnyaahingɨho namape. Namapɨ tɨtɨhɨ nisapɨ gɨnunyaape,” undatɨ watɨpɨha kaundataase. 28 Saundihɨ Tomaasiho komɨha Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ nisɨ Awaisɨhoŋe. Kɨnyɨ nisɨ Autaahaatɨhoŋe,” undataase.
29 Saundihɨ amɨ Jisaasiho komɨha koai saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi kinyɨ ndɨhaara nisonapaapɨ wanɨ e akɨte tɨpɨ gɨnunyaapaino? Amɨ isɨhiya nɨngi wɨndɨ maanonawaahandɨ kandɨ gɨnunyaahohiyɨhiya siya awaindɨhandɨ kiyaanɨhɨ maaritɨtaapo,” undatɨ kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Bukɨmandɨ Kɨmandɨ Jɨpatɨpaindɨmandamɨ Tanyaahaapɨhaare
30 Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ ndɨhetɨ sɨwipatɨ pɨhɨtatɨ taahɨwaiwa kaiwaiwa nɨnɨ wɨndɨ jɨpatɨmaayo. 31 Amɨ nɨnɨ kɨmaiwa pɨwɨma kɨmandɨ bukɨmandaatɨhɨ jɨpatɨpiyohɨma amɨ sahɨ Jisaasihopɨ satɨwɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Komɨ Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho kɨmɨkore tɨwɨ kopɨ sahɨ gɨwunyaitaatɨwɨ jɨpatɨpiyataayo. Aiwɨ amɨ sahɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨ noaipapɨ asɨyɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Asɨyɨhiyaatimatɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ bimɨtaatɨwɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyataayo.
* 20:16 Sandɨ Raponi undindɨmandɨ Ipɨruhaara Katɨpunjingɨhonye undataase.