6
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Taahiyɨhiya 5,000 handi Nusatipapɨhiyai Nandapa Numwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:13-21; Maakɨho 6:30-44; Rukɨho 9:10-17)
Siyamapɨ ipotɨ wura Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonawa newaatɨ kiyaatɨ nɨwipinjohiyɨhiyaanisatɨ durɨhɨrɨ waapatɨhɨrɨ Garirihandamɨ wihɨnɨ mɨhihɨnapɨ notaise. Iyataatɨ sɨrɨ durɨ waapatiramɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Taiperiyaasihande. Amɨ isɨhiya taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasiho watɨpɨhaiwa kiyatɨ isɨhiya timbɨpaisahiyai tɨtɨhɨwisɨhɨ iwinjahohiyɨhiya koai nuwipinjai nowaayopo. Iyataatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanisatɨ sisɨho masɨhonjaasɨnɨ nasaamanatɨ bindataise. Iyataatɨ sura Judaahiyaamɨ kimbapɨho awaisɨho Pasopaahandɨ jɨhura Autaahaatɨho Isɨpɨhiyai tiwataatɨ amɨ Isɨraherɨhiyai Isipɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ numwaasuraapɨ gwɨnyaapɨ maaritɨwɨ mmondaatɨwɨho aimɨ detɨndaise. Aihɨ Jisaasiho komɨ ndɨha naingaatɨ jata amɨ isɨhiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ wɨrɨsandɨhandɨ koenda taawɨ nasauhɨ iwinjataise. Iyauhɨ amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Piripɨhoai Jisaasiho saundatɨ nunjenataise. “Nyahɨ nandapa maahapɨhapɨ nawɨho nunya newaatɨ isɨ wɨrɨsandɨ kɨmiyai numwɨtɨhaawe?” undatɨ nunjenataise. Iyataatɨ Jisaasiho Piripɨhoai nunjesɨtɨndɨ amɨ Jisaasihopɨ ko gɨwunyaaso tatɨ iwinjatataatɨ nunjenataise. Amɨ Jisaasihohɨ komɨ kaitandɨhandapɨ aimɨ mmonahoso.
Nunjesɨhɨ amɨ Piripɨho komɨha wihoaaŋɨha Jisaasihoai saundataase. “Isɨmiya kɨmiya wɨrɨsandɨmandɨ apɨpaahɨ masɨ masɨhonyaisangi nandaatɨwɨ nawɨho ikihɨ yatɨwɨsangi 200 kina kiyaatɨ nyahɨ newaatɨ nandapa bɨretɨhandɨ wɨndɨ nga nyahɨ nunya namaito. Owetatɨ amɨ nausetɨtɨtaise,” undatɨ Jisaasihoai kaundataase. 8-9 Aihɨ amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Andɨruho Saimonɨ Pitaahomɨ saingɨho Jisaasihoai saundataase. “Metɨho wo kɨmbɨhɨ nandapa konɨho baarihanda tɨhɨwɨhandɨ bɨretɨhandɨ ikwɨrɨ naasairɨtihɨ amɨ araiho yahurɨ isɨwaho yahore. Iyataatɨ amɨ sapa nandapa wɨndɨ taahɨpɨpaametisɨ isɨ wɨrɨsandɨmiyaapɨ wɨndɨ gaametɨtaise. Amɨ nausetɨtɨtaise,” undataase. 10 Saundihɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi sanyatataase. “Isɨhiya yatɨhɨ woyɨhaatɨhɨ bimɨta sahɨ kaundɨwɨse,” nyatataase. Iyataatɨ sapɨhɨ woyɨha kɨtarɨhɨrɨ pɨhɨtatɨ ahetihɨ isɨ wɨrɨsandɨhiya kapaatɨhɨ bindawaayopo. Iyataatɨ isiya siyaamɨ otɨhatɨhɨ nehɨ usɨhiya gwɨnyaahiyaahɨhɨ 5,000 kaiwɨhiyaare. 11 Kiya saiwɨ yatɨhɨ bimauhɨ Jisaasiho bɨretɨhandɨ konɨho baarihanda tɨhɨwɨha ikwɨ naasairɨtaha netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai kaapɨ kɨnyɨ iparɨhoŋɨ gaahoŋe, gaare undatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi nanyamihɨ amɨ nyahɨ newa isɨhiya kapɨhɨ yatɨhɨ bimohiyɨhiyai newaunyɨhaayo. Iyatɨ araihoaisangi sɨrɨ kɨretɨ kiyatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi nanyamihɨ amɨ nyahɨ newa isɨhiya wɨrɨsandɨhiyai nunyahaayo. Iyonɨhɨ kiya nepɨ pɨhɨtɨwɨ nanawaayopo. 12 Aiwɨ isɨhiya nahatiya nga nanɨwɨ kiyaamɨ gwɨsɨha tisainjɨhɨhura ko nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi sanyatataase. “Nyahɨ nandapa sapa nawɨpɨpa kanaahɨpa ahotimbɨpa wɨndɨ newaatɨ nopɨsasaatɨ tɨmaamaitɨhaawɨ amɨ sahɨ kapa asɨwɨ nepɨ ahoyawɨse,” nyatataase. 13 Aihɨ kiya nandapa bɨretɨhandɨ konɨho baarihanda tɨhɨwɨhapa isɨhiya nanawaawɨ kanaahɨpa nawɨpɨpa ahotimbɨpa newa ikihɨ basɨketɨhandɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ asundɨpɨho yahurɨtahaiwa 12 kiyahaiwaara asawa newaatɨ kɨpohaayo. 14 Isɨ wɨrɨsandɨhiya siya sandɨ sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ Jisaasiho kaindɨmandɨ mmonawaawɨ kiya satawaatopo. “Ese akɨte uta kɨmo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ jɨhura satatɨ, ‘Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaitandɨho maapɨ yapɨpataapɨhɨ napɨtaise,’ tatɨ katisɨhore,” tawaatopo. 15 Satauhɨ Jisaasiho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ taawɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ mmonataise. Iyataatɨ kiya koai nepɨ tarɨwundɨwɨ wɨndɨ maarɨmitɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ nyamɨ awaisɨhoŋimatɨpɨ nyainjaapɨ bime undɨtaatɨwɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ taawɨ gwɨnyaawaayopo. Siyauhɨ ko namatɨ kiyaapɨ nawɨsatitatɨ nehɨ sawahohɨhɨ jahɨra sisɨho masɨhonyaasɨnapɨ niyataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Durɨhɨrɨ Waapɨhaatetɨ Autaahɨ Itɨpatɨ Daindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 14:22-27; Maakɨho 6:45-52)
16 Aihɨ amɨ Jisaasiho nyangisenda sangɨ napise. Aihɨ amɨ aimɨ notɨ asisɨha napandotɨ asɨhatɨtandɨ asɨhananaataatɨhɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ yatɨhɨ durɨhɨrainɨ noaatɨpɨhaayo. 17 Noaatɨpawa kinnɨ kopuho wo newa isɨsi jahɨra Kapaniyaamɨhandaahapɨ durɨhɨrɨ nahaitawa nohaayo. Iyonɨhɨ aimɨ netɨ asɨhatamasɨhɨ amɨ Jisaasiho nyangisenda sangɨ napise. 18 Iyataatɨ amɨ itɨpɨho watɨpɨho itɨpinatɨ durɨhɨrɨ awaindɨ sisɨhomatiyatɨ dotɨ waapɨhaati netɨ tiwayaataise. 19 Aihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨ kopuhotɨ aimɨ otɨhɨ wonjɨ nowaatɨ utaarɨhandɨ 5 kiromita kiyaatɨ amɨ 6 kiromita kiyaatisangi otɨhapɨhɨtihɨhura Jisaasiho durɨhɨraatɨhɨ autaahɨ wɨndɨ wɨmitatɨ nanɨhiyatɨ taatɨ itɨpapɨ napihɨ nyahɨ koai iwinjahaayo. Iyatɨ ko taatɨ detɨ kopuhomɨhinɨ nasataise. Napihɨ nyahɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maipiyawaatɨ yayahaayo. 20 Yayonɨhɨ amɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase. “Nɨnisɨ sahɨ wɨndɨ yamaiwɨse,” nyatataase. 21 Sanyatihɨ amɨ nyahɨ koai kopuhotɨ numwaitɨhaawɨ maaritaatɨ numwaahaayo. Iyonɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ nyahɨ gwɨnyaasi niyohɨpɨpɨhɨ nyamɨ kopuhoaatɨhɨ nowaatɨ noaipɨhaayo.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Daahohɨtɨhandapɨhaare
22 Aihɨ bowihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ durɨhɨramɨ wihɨnɨ Jisaasiho kiyai nandapa numwimbɨpɨhɨ bimohiyɨhiya sapɨhɨ kopuho nehɨ naasohɨ ahotihɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ kiya iwinjahauhɨ Jisaasiho so kopuhotɨ wɨndɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanisatɨ yahomwaase. Nehɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ yawanaanɨhɨhɨ yamwaasi niyonɨhɨ kiya nyainjawaayopo. 23 Amɨ kopuho wiwa durɨhɨrɨ Taiberiyaasihandaatɨhapɨhaiwa nasatɨ sapɨhɨ Jisaasiho isɨ wɨrɨsandɨhiyai nandapa Autaahaatɨhoai gaahoŋɨ iparɨhoŋe gaare undatɨ numwihɨ nanɨhohɨpɨpɨhɨ detɨ nasatɨ ahondaise. 24 Aihɨ isɨ wɨrɨsandɨhandɨ mmonawa Jisaasihounɨ amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ owendaise. Aihɨ namapɨ kiya kapɨhɨ kopuho ahotiwaiwotɨ yamwaasi Jisaasihopɨ daapɨ aunahɨpa Kapaniyaamɨhandaahapɨ nowaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Nanɨwɨ Asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨ Jisaasiho Nandapa Akɨpɨpaare Tahaare
25 Daapɨ nuwɨ durɨhɨramɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ Jisaasihoai kiya usonawaawɨ amɨ saundawaatopo. “Katɨpunjingɨhoŋe, kɨnyɨ napitaimbɨ amɨ maahɨwura kɨmbɨhapɨ napise?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 26 Amɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Sahɨ nisapɨ daapɨ nasohɨtɨmandɨ nɨnɨ sɨwipatɨ watɨpɨhandɨ kiyohɨtɨmandapɨ ko Autaahaatɨhomɨ Mwaahoso tɨwɨ nisapɨ sahɨ gwɨnyaapɨ amɨ mmonawaawɨmaahe. Owetise. Nehɨ amɨ nɨnɨ sangi nandapa nasanyonɨhɨ sahɨ nanawaawɨ samɨ gwɨsɨha tisainjɨhɨ kandapɨ sahɨ nisapɨ daawaayopo. 27 Nandapa sahɨ nainjaihɨ ketɨ kuraanɨhɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ owetɨtandɨhapaapɨ andɨtatɨ napamaamapɨse. Amɨ nehɨ nandapa sangisɨ sahɨ asɨyɨhiyaatimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ kiyaatɨnɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nasamɨtandɨhapaapaahɨhɨ sahɨ andɨtatɨ napamapɨ daapɨse. Sapa nandɨpa sahɨ nanawaawɨ kiyaatɨnɨhɨ asɨyɨhiyaatimatɨtaatɨwɨhapa Nɨnɨ Isɨhiya Nahatiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ sangi nasamɨto. Amɨ nɨngi nisɨ Apɨho Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhandɨ naninyatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ satatɨ sapa gaasɨ kɨnyɨ kaime ndihɨhonɨniso,” undatɨ kiyai kaundataase. 28 Aihɨ amɨ kiya koai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “O amɨ nyahɨ napitiyahaawɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨhaawe?” undɨwɨ koai nunjenawaayopo. 29 Nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Sahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhatɨ kɨmate. Nɨnɨ ko natanoaasihɨ nasohɨhonisapɨ sahɨ gɨnunyaitaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritataise,” undataase. 30 Ko saundihɨ amɨ kiya koai saundawaatopo. “O amɨ gisɨ Autaahaatɨho natasoaasonɨhɨ nambɨhoŋɨtapaapaahɨ kɨnyɨ suwipatɨ wɨtɨ apɨpaahɨ watɨpɨhatɨ kaime. Amɨ nyahɨ kinyapɨ koai Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahoe taatɨ gwɨnyaitaano. Isɨ kɨnyɨ nyamɨ ndɨhetɨ napindɨ kaitaise? 31 Amɨ nyamɨ asoya asisa iwɨwɨrɨho waapɨhaatɨ isɨhiya nandapa owetatɨ awasɨhapɨhɨ nandapa wapa ambɨpatɨ mannaahandɨ kandamɨ tanyaaha kɨmandɨ napinde tɨwɨhandɨ (Mosesihomɨhetapɨ) Autaahaatɨho numwihɨ nanɨhopo. Siyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wanɨsangi kɨma jɨpatɨpindatɨ sandaase. ‘Ko kiyai yamɨhapataatɨhapɨhapa nandapa bɨretɨhandɨ numwihɨ kiya nanɨhopo,’ tatɨ jɨpatɨpindataiso. (Isɨ amɨ kɨnyɨ Mosesihoai nusatipɨhaapɨ awaisɨhoŋɨ amɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nambɨhoŋɨtapaapaahɨ nyangi wɨndɨ jahomaanyamaŋɨta nandapa nasisoaarɨ nanyɨnye,” undɨwɨ kaundawaatopo). 32 “Amɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Sapa yamɨhapataatɨhapɨ nandapa mannaahandɨ samɨ jaaso jaasisa nepɨ nanɨhohɨpɨpa Mosesiho kiyai nunyataamaise. Amɨ nisɨ Apɨho nandapa apɨpaahɨ akɨpɨpa yamɨhapataatɨhapɨ napimbɨpa wanɨ nisɨ Apɨho taatɨ sangisɨ nasanyataise. 33 Amɨ Autaahaatɨhomɨ nandapa akɨpɨpaahɨ nɨnɨ nɨwahonɨne. Nɨnɨ yamɨhapataatɨhapɨ maapɨ yapɨmbatambɨ isɨhiyai asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtandɨ noaatɨpataayo,” undataase. 34 Saundihɨ amɨ kiya koai saundawaatopo. “Awaisɨhoŋe, sapa nandɨpa kɨnyɨ katingɨpɨmba nyangi nasisoaarɨ nanyɨnye,” undawaatopo. 35 Saundauhɨ Jisaasiho kiyai komɨha saundataase. Nɨnɨ nandapa akɨpɨpaamataindɨhonɨne isɨhiya kapa nanawaawɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ kiyaanɨhɨ bimɨtaatɨwo. Utaaho itapa wowaatɨ nisapɨ gɨnunyaapɨ nisenda nasohiyɨhiyai nandapaapɨ wɨndɨ apɨpaahɨ jahomumanatɨ amɨ waapohopɨ apɨpaahɨ kiyai wɨndɨ namaawɨtaise. 36 Amɨ nɨnɨ sangi sahɨ aimɨ nɨngi nisohopo satɨtɨ kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ nisapɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmaanunyaahopo. 37 Isɨhiya nahatiya nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨ nisɨ Apɨho namɨhanatɨ nanɨmisawɨhiya noaipapɨ kiya tɨtɨhɨ nisɨhiyaimatɨtaapo. Iyataatɨ nisenda nasohiyɨhiyai nɨnɨ wɨndɨ owemundɨto. 38 Amɨ nɨnɨ yamɨhapataatɨhapɨ maapɨ nasohɨtɨmandɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ maaritɨtɨ gwɨnyaahohɨpɨpa kaitandɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Owetise. Nisɨ Apɨho nɨngi natanoaasisɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa kawitandɨ napɨtɨhonɨne. Isɨ amɨ isɨhiya ko nanɨmisawɨhiyai nɨnɨ wɨndɨ owemundɨtɨ numwaito. 39 Nɨngi natanoaasihɨ nasohɨho nɨnɨ kɨmandɨ kaitandɨ maaritataise. Isɨhiya nahatiya ko nɨngi nanɨmisawɨhiyai nɨnɨ apɨpaahɨ wɨndɨ wowaati namihɨrɨtɨ amɨ kiya nahatiyai asisɨha ipotɨhetɨ nisɨhetapɨ Autaahaatɨho isɨhiya nahatiyai netɨ tipɨtapaatɨ usohonɨhura jahɨra ahowimasanɨhɨ nepasaihɨ kiyai asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨto. 40 Amɨ nisɨ Apɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ siyatɨ maaritatɨ gwɨnyaataise. Isɨhiya nɨngi ninjapɨ ko Autaahaatɨhomɨ Mwaahoso tɨwɨ nisopɨ amɨ nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiya nahatiya kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ asɨtimatɨwɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo. Aisaihɨ asisɨha ipotɨhetɨ nɨnɨ kiyai ahowimatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨto. (Amɨ ipotɨ Autaahaatɨho isɨhiya nahatiyai netɨ tipɨtapaatɨ usohonɨhura nɨnɨ kiyai jahɨra ahowimatɨ numwaatɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨto.”)
41 Iyataatɨ Jisaasiho satatɨ, “Nɨnɨ nandapa bɨretɨhandanɨnɨ yamɨhapataatɨhapɨ napɨtɨhonɨne,” tatɨ katindɨhandapɨ usaarɨ Judaahiya ko pɨwɨha sa tɨtɨhɨmetɨha kandaase tɨwɨ bɨpi yatɨhɨ kopɨ pɨhɨtɨwɨ pɨwaatɨwɨ itɨhɨtawaatopo. 42 Aiwɨ kiya satawaatopo. “Kɨmo utaamo Josepɨhomɨ mwaaho Jisaasihore. Nyahɨ komɨ sapiyɨ saniyai usonaahiyaane. Isɨ amɨ ko sandɨ wanɨ satatɨ, ‘Nɨnɨ yamɨhapataatɨhapɨ napɨtɨhonɨne,’ tatɨ napindapɨse?” tɨwɨ kanawaatopo.
43 Kiya sawana sanɨhauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Sahɨ sawanaatɨ pɨwɨma pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨ kamanɨwɨ namɨhaapɨse. 44 Isɨhiya wo waatɨ nehɨ koai kaatisunyaatɨ nisenda wɨndɨ namaapɨtaise. Nehɨ nisɨ Apɨho nɨngi natanoaasihɨ nasohɨho ahɨwatɨ numwaatɨ natausaasonɨho natausaasonɨhaatɨhɨhɨ nisenda napɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ soai saati asisɨha ipotɨhetɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ ahowimasanɨhɨ jahɨra nepaitaapo. 45 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha jɨpatɨpiyohɨwaiwaatɨhɨ pɨwɨha wa satatɨ jɨpatɨpindise:
‘Autaahaatɨho isɨhiya nahatiyai kataunjɨtaise,’ Aisaiyaaho 54:13
tatɨ jɨpatɨpindise. Satisɨ nisɨ Apɨhoai isɨhiya atɨwiwɨ amɨ usowɨ ko kataunjimbɨpa nehohiyɨhiya nahatiya nisenda napɨtaapo. 46 Iyataatɨ pɨwɨha kɨma nɨnɨ wɨndɨ sandaamaato isɨhiya nahatiya nisɨ Apɨhoai aimɨ kiyaamɨ ndɨhaara usopɨ usɨtiyopo ndɨ kandaamaato. Owetise. Nehɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨhɨ koaisatɨ bimambɨtɨ nasohɨhonɨnɨhɨ nisɨ Apɨhoai nɨnɨ usotɨhonɨne. 47 Apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sangi kasatataato. Utaaho itapaatɨ wowaatɨ nisapɨ gɨnunyaasɨho gɨnunyaasaamaatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaise. 48 Nɨnɨ nandapa akɨpɨpaamataindɨhonɨne isɨhiya kapa nanawaawɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ kiyaanɨhɨ bimɨtaatɨwo. 49 Jɨhura iwɨwɨrɨho waapoho nandapa isɨhiya owehapɨhɨ samɨ jaasoya jaasisa nandapa mannaahandɨ nanawaahandɨ kandɨ kiya asɨtimaamatɨwɨ kiyaanɨhɨ napopo. 50 Amɨ kiya siyauhɨhandɨ kandɨ nandapa bɨretɨhandɨ yamɨhapataatɨhapɨ napindindɨhɨ nehɨ kandi wɨndisɨ isɨhiya wowaatɨ kandɨ nanɨhohiyɨhiya wɨndɨ namaapopɨ kiyaanɨhɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaapo. 51 Nɨnɨ nandapa akɨpɨpaamataindɨhonɨnɨ isɨhiya wowaatɨ kapa nanawaawɨ asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨ yamɨhapataatɨhɨ namasi maapɨ nasataayo. Amɨ utaaho itapaatɨ wowaatɨ kɨmba nandɨpa nanataataahɨ sosaatɨ asɨtimatatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaise. Sapa nandɨpa bɨretɨhandɨ nɨnɨ soai saati nandandɨ numwɨtandɨhapa nɨnɨ nɨwahonisɨ ambɨpate. Isɨhiya yapɨpataapɨhiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nunyandɨ namatɨ napwɨto,” undataase.
52 Amɨ sandapɨ Judaahiyai apowihɨ pɨwɨha Jisaasiho katisɨha kiya nepɨ itɨhɨtɨwɨ sawana sanawaatopo. “Uta kɨmo nyangi komɨ ambɨpatɨ nyahɨ nandɨhaawɨ napitiyatɨ nanyamɨtandɨse?” tɨwɨ kiya nasenawaayopo.
53 Amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangi apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Amɨ sahɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisɨ ambɨpatɨ wɨndɨ namaanɨwɨ amɨ nisɨ jɨtɨpatɨ wɨndɨ namaanawaawaahɨ sahɨ wɨndɨ asɨyɨhiyaatimatɨwɨ bɨmimɨtaapo. 54 Utaaho itapa wowaatɨ nisɨ ambɨpatunɨ jɨtɨpatunɨ nanɨhohiyɨhiya kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimɨtaapo. Aisaihɨ nɨnɨ kiyaisɨ asisɨha ipotɨhetɨ ahowimasanɨhɨ asɨyɨhiyaimatɨtaapo. 55 Amɨ nisɨ ambɨpatɨ nandapa akɨpɨpe. Iyatɨ amɨ nisɨ jɨtɨpatɨ waapoho akohoe. 56 Utaaho itapa wo waatɨ nisɨ ambɨpatɨ amɨ nisɨ jɨtɨpatɨ nanɨhohiyɨhiya siya nisɨhatɨhɨ nandaapɨ bimaawɨ nɨngisawɨ tɨmaamaitauhɨ amɨ nɨnɨ kiyaamɨhatɨhɨ nandaatɨ kiyaisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨ bindataayo. 57 Nisɨ Apɨho isɨhiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandisaho nɨngi natanoaasihɨ napɨtɨ amɨ komɨhetapɨ nɨnɨ asohonɨnimandɨ bindataayo. Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ isɨhiya wowaatɨ nisɨ ambɨpatɨ amɨ jɨtɨpatɨ nanɨhohiyɨhiya nisɨhetapɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimɨtaapo. 58 Iyataatɨ amɨ bɨretɨhandɨ nandapa kɨmba nɨnɨ nɨwahonɨnɨ yamɨhapataatɨhɨ namasi maapɨ nasataayo. Iyataatɨ sapa nandapa bɨretɨhandɨ samɨ jaasoya jaasisa jɨhura nanawaahandɨ kandɨ napohɨpɨpaamatiyahapaamaahe. Isɨhiya wowaatɨ bɨretɨhandɨ nandapa kɨmba nanɨhohiyɨhiya kiyaanɨhɨ asɨyɨhiyaimatɨwɨ bimɨtaapo,” undataase. 59 Jisaasiho pɨwɨha sa isɨhiyai Kapaniyaamɨhanda Judaahiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahandaatɨhɨ kataunjataatɨ kandaase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Asɨtimatɨwɨ Bimɨtaatɨwɨhandapɨ Pɨwɨhaisohoe Tahaare
60 Jisaasihoai nɨwipinjawɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kiyohiyɨhiya otɨpɨpatɨhiya taahiyɨhiya usa Jisaasihomɨ pɨwɨha sa atisawaawɨ kiya satawaatopo. “Kɨma pɨwɨma ko katanyasisɨma apɨpaahɨ nyamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ amɨtɨha omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ mɨmaipiya nanyopɨsasɨhaare. Isɨ nyahɨ wɨndɨ atisa namaito,” tɨwɨ sawana kanɨwɨ nasenawaayopo. 61 Usa ausaapɨ wɨndɨ kamundɨwɨhandɨ kandɨ nehɨ koai sawaho sandɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya itɨhɨtɨwɨ katohɨtɨndɨ Jisaasiho mmonatosa kiyai ko saundataase. “Kɨmandɨ nɨnɨ pɨwɨma kandisasohɨtɨmandɨ sangi netɨ nasopɨsasatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mɨmaipɨsimatataiso? 62 O amɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ jɨhɨ sahɨ ninjasaihɨ jɨhɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhapɨ nasaamasanɨhɨ sangi napitɨsimatɨtaise? Amɨ sura sahɨ nisapɨ gwɨnyaitaawo e owetɨtaiso? 63 Nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhohɨhɨ isɨhiyai kiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ nunyataise. Isɨhiya sawanaamɨ watɨpɨhandɨ andɨtitohɨtɨhandɨ kiyai wɨndɨ samaawitaise. Apɨpaahɨ owe. Nɨnɨ pɨwɨha kasatohɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ kaaraahɨ sangisɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nasamɨtaise. 64 Amɨ samɨ usaatɨ nisapɨ gɨmaanunyaahopo. (Jisaasiho wuwanɨhura namasatɨ otɨpɨpatɨhiyai numwaasuraapɨ koai komɨ tiworisai utaaho nusepaatɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ nunyatɨ awusaitandɨhoai usonahosɨ sandɨ kandaase). 65 Sandɨ kandapɨ nɨnɨ sangi aimɨ kasato, utaaho wo nehɨ sawaho koaisunyaatɨ nisenda wɨndɨ namaapɨtaise. Nehɨ nisɨ Apɨho koai netɨ nusemahonaahɨhɨ ko nisenda napɨtaise,” ndɨ kasato.
66 Amɨ sandapɨ suraapɨ Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiya taahiyɨhiya koai namapɨ wɨndɨ nɨwipinjawɨ koaisawɨ maasɨ dahomaayopo. 67 Kiya sawɨsauhɨ Jisaasiho namatɨ koai nɨwipinjohiyɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ isundɨpɨhurɨ yahurɨtisawɨhiyai saundatɨ nunjenataise. “Amɨ sahɨho? Sangisangi nɨngi nanɨmasi nutaawo?” undatɨ kiyai nunjenataise.
68 Aihɨ Saimonɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhonye, nyahɨ utaaho kinyatiyaho diyaamahoenda nuto. Nehɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ isɨhiyaanɨ asɨtimatɨtɨhaahandɨ nanyamɨtandɨha pɨwɨha isɨpɨhoŋe. 69 Amɨ nyahɨhɨ aimɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaayo, kɨnyɨ nehɨ Autaahaatɨho sawahomɨhoŋɨtihɨ amɨ gi Autaahaatɨho nangɨmahanatɨ natasoaasihɨhoŋɨtiho,” undataase.
70 Saundihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Samɨ wongi napitɨsimatataise. Nɨnɨ sahɨ isɨhiyaatɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ isundɨpɨhurɨ yahurɨtahiyaatangi nasamaatɨ nasamahanɨhonɨhandɨ kandɨ samɨ woŋɨ Bwaasɨrɨhɨraŋe,” undatɨ kiyai ko kaundataase.
71 Sandɨ Jisaasiho ipotɨhura isɨhiya koai sohoai tiwɨtaatɨwɨ nusepaatɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ numwɨtandɨho Judaasiho Saimonɨho aunahɨpatɨ Kariyotɨhandaahapɨhomɨ mwaahopɨ kandaase. Judaasiho so Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ isundɨpɨhurɨ yahurɨtisawɨhiyaamɨ wore.