7
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Komɨ Saingoya Wɨndɨ Gɨmaawunyaahohɨtɨhandapɨhaare
Saiwa siyatɨ noaipasuraapɨ Jisaasiho Garirihanda aunahɨpɨhaiwaara daayatɨ isɨhiyai usonataise. Amɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya koai sohoai tiwɨtaatɨwɨ gwɨnyaahauhɨ kandapɨ Judiyaahanda Jisaasiho wɨndɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ dahomaise. Owetise. Iyataatɨ Judaahiyaamɨ asisɨha kimbapɨho wo awaisɨho kiyaamɨ saisatoya isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ nehɨhaatɨ nanopɨ daayohuraapɨ gwɨnyaapɨ aŋaaŋɨ etɨtaataiwɨ aŋɨmatɨwɨ asisɨha ikwɨrɨ naasairɨtanɨhɨ wɨramɨ isundɨpɨho murɨmoetɨ bimɨtaatɨwɨhura aimɨ detɨndaise. Siyatɨ detɨtihɨ Jisaasihomɨ saingoya koai saundawaatopo. “Kɨnyɨ kɨmbɨhɨ namasi Judiyaahandaahapɨ numwe. Amɨ isɨhiya taahiyɨhiya kinyɨ pɨwɨha atiwɨ nehohiyɨhiya kɨnyɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kaingɨwaiwa kaisamɨhɨ gisonɨwɨ gi nepɨ mepɨ autaahepɨhɨmaita numwe,” undawaatopo. “Amɨ isɨhiya nahatiya ko kaimbɨpa usondaatɨwaahɨ utaaho wo komɨ kaiwaiwa noaatatɨ noaasatɨ kiyataamaise. Isɨ kɨnyɨ saiwa sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa kiyapainɨ isɨhiya nahatiya gi gisonda nepɨ kaiwa kaimbɨ nunjaane,” undɨwɨ komɨ saingoya koai kaundawaatopo. Amɨ komɨ saingoyaisangi kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaasɨ amɨ sandɨ koai kaundawaatopo. Amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Amɨ sahɨhɨ samɨ maaritohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ asisɨha wiwa wiwetɨ nuwɨse. Amɨ nahatura nehɨ sapɨhuraare. Amɨ nɨngi nisɨ asisɨha nɨnɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ Autaahaatɨho ahɨnisɨhonɨne ndɨ isɨhiyai netɨ nunjɨtandɨhura sangɨ noaipase. Isɨhiya yapɨpatambɨhiya sangi wɨndɨ mɨmaipɨsiwɨ mandɨtɨpɨmaasitaapo amɨ nɨngisaahɨ kiya mɨmaipɨniwɨ mandɨtɨpɨnisawaayopo amɨ nɨnɨ konɨnɨhɨ taatɨ saundɨmɨ niyonɨho. Sahɨ taawɨ kiyohɨwɨmaiwa amɨ samɨ dahopa pɨwɨha apɨpaahɨ maipe undonɨho. Sahɨ kimbapɨho mmondaatɨwɨ naiwɨse. Nɨnɨ wɨndɨ namaito amɨ asisɨha nisapɨhura sangɨ noaipaso,” undataase. Ko kiyai saundatosatɨ daahɨ Garirihanda bindataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Aŋaaŋɨ Gohaparɨhaiwaamɨ Kimbapɨho Mmosɨtɨhandapɨhaare
10 Komɨ saingoya kimbapɨhopɨ aimɨ naiwɨmɨhauhɨhura amɨ Jisaasiho kiyaamɨ ipotɨ niyataise. Iyataatɨ ko nehɨ sawahohɨhɨ isɨhiyai wɨndɨ pɨwaamundatɨ niyataise. 11 Aihɨ sura so kimbapɨho awaisɨhoetɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Jisaasihoai tiwɨtaatɨwɨ isɨwɨtaatɨwɨ daawaayopo. Saiwɨ kiya daawaawɨ isɨhiya kimbapɨhopɨ ahoyanohiyɨhiyai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Utaaso so maahapɨhe?” undɨwɨ kiyai nunjenawaayopo. 12 Iyataatɨ Jisaasihopɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiya pɨwɨha pɨhɨtɨwɨ yatɨhɨ bɨpi gwaamwɨrɨnɨwɨ katɨwɨ kanawaatopo. Iyawaawɨ usa satawaatopo. “Ko utaaho gaahoe,” tawaatopo. Iyauhɨ amɨ usa satawaatopo “Owe. Ko isɨhiyai jɨnjaipundataase,” tawaatopo. 13 Amɨ kiya kopɨ sanawaahandɨ kandɨ kiya wɨndɨ auta isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ amɨ isɨhiya atisaihɨhapɨhɨ kopɨ pɨwɨha kanɨwɨ kamaatopo amɨ kiya Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyaapɨ yayawaawo wiwa kiya kiyai naaŋɨhandɨ numwɨtauho.
14 Aŋaaŋɨ gohaparɨhaiwaamɨ kimbapɨho aimɨ mmomɨ nuwɨ asisɨha kanaaha aimɨ sanotɨ amɨ kanaaha wihoaaŋɨha ahotihɨ Jisaasiho Jerusaremɨhanda niyatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋaaŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ namasatɨ isɨhiyai pɨwɨha kataunjataise. 15 Siyatɨ taatɨ kataunjihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Jisaasiho isɨhiyai kataunjirɨhɨretɨ mmonɨwosawɨ kiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaiwɨmawaayopo. Yaiwɨmapɨ kiya kopɨ satawaatopo. “Uta kɨmo nyamɨ sɨkurɨhandɨ awaindɨhanda wɨndɨ namohosɨ ko gwɨnyaatɨ mmonatɨ nesɨwɨmaiwa napitiyatɨ maahapɨhapɨ nehaiwe?” tawaatopo. 16 Kiya satauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ isɨhiyai kɨmaiwa taatɨ kandunjohɨwɨmaiwa nɨnɨ nɨwahonɨnɨ gwɨnyaahohɨwaiwa kandunjataamaayo. Owe. Nɨngi natanoaasisɨho Autaahaatɨho kandihɨhaiwa isɨhiyai kandunjataayo. 17 Isɨhiya usa amɨ wowaatɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa ko maaritirɨhɨretɨ kaitaatɨwɨ gwɨnyaapɨ maaritohiyɨhiya siya nɨnɨ isɨhiyai kandunjohɨwɨmaiwa mmondaapo. Kaiwa nɨngi Autaahaatɨho kandatɨ nanɨsihɨ isɨhiyai kaindunjataayono e nehɨ nɨngisɨ gwɨnyaatɨ nɨwahonisɨ watɨpɨhanda isɨhiyai kaindunjataayono tɨwɨ mmondaapo. 18 Utaaho wo pɨwɨha kandaatɨ satatɨ nehɨ nɨngi nɨwahonɨnɨ gwɨnyaahohɨpɨpa kandaato tatɨ katisɨho so sawahoai ambɨpatɨ awaipatɨ isɨhiya numwɨtaatɨwɨ kandaase. O amɨ utaaho wo koai natausaasihɨ napisɨhoai isɨhiya ambɨpatɨ awaipatɨ nunyawɨ nɨwimaitaatɨwɨ maaritatɨ gwɨnyaaso so utaaho apɨpaahɨ tɨtɨhɨ ainahɨho amɨ pɨwɨha jaipɨpa wɨndɨ komɨhetɨ ahɨmotatɨ owehoe. 19 Iyataatɨ Mosesiho sangi wɨnɨhapɨpa aimɨ nasamise. Nasamisɨ sahɨ ye akɨte tɨtaapo. Amɨ samɨ woŋɨ nehɨ naasongisangi sapa wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ wɨndɨ japepihɨrɨwɨ kamaayopo. Isɨ amɨ sahɨ nɨngi napaapɨ nɨwɨtaatɨwɨ maarɨho noamahopo?” undataase.
20 Ko kiyai saundihɨ amɨ kapɨhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ usa koai saundawaatopo. “Itɨpɨho maipɨho wo yaho kinyɨhetɨ bindataise. Isɨ ko gi netɨ nangopisasihɨ kɨnyɨ naharɨtapaase. Isɨhiya diya gi tɨhɨwɨtaatɨwiyauhise?” undawaatopo. 21 Saundauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ sɨwipatɨ wɨtɨ watɨpɨhatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhanda kiyonɨhɨ sahɨ katɨ mmonɨwɨ katapɨ sahɨ nahatiyaatɨ awaindɨhandɨ yaiwɨmawaayopo. 22 Samɨ metɨhonya wohonyai asisɨha samɨ ikɨnohɨha awaisɨha Sapaatɨhandetɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ sahɨ namaupwɨ atɨtatɨ namasorɨhaapɨ nemaitaatɨwɨ Mosesiho sangi kasatataase. (Amɨ sandɨhɨ Mosesiho sangi kasatataamaase. Owe. Samɨ jaasoya namasawɨhande). Aihɨ metɨho wohoai sahɨ asisɨha awaisɨha samɨ ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaamawaayopo. 23 Iyawaawɨ sahɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa wɨndɨ sɨmehɨmwaapɨ nga japepihɨrɨtaatɨwɨ gwɨnyaawaawɨ metɨhonya wohonyai asisɨha Sapaatɨhandetɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ namandipapɨhiyaate. Saiwɨhiyaatisɨ sahɨ nisapɨ napindapɨ aposise amɨ nɨnɨ samɨ asisɨha awaisɨha ikɨnohɨha Sapaatɨhandetɨ gaahatɨ kaindɨ utaamoai netɨ tɨtɨhemwahohɨtɨmandapo? 24 Sahɨ nehɨ samɨ ndɨhaara yamaatɨhɨ auta mmonɨhohɨrɨhɨretɨ kahapaamapɨpa nepɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨ namaamapɨse. Amɨ sahɨ wɨnɨhapɨpaamɨ tanyaahaapɨ mmonɨwɨ baiwɨ gwɨnyaawaawaahɨ amɨ nɨnɨ kiyohɨwɨmaiwa mmonawaawɨ tɨtɨhe tɨtauhe,” undatɨ Jisaasiho Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Ko Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Namɨhainjɨhotindɨho Tɨwɨ Isɨhiya Nasenohɨtɨhandapɨhaare
25 Amɨ Jerusaremɨhandaahapɨhiya isɨhiya usa satɨwɨ Jisaasihopɨ nasenawaayopo. “Kɨmo utaamo Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ kopɨ taawɨ daahohɨhotindɨho? 26 Amɨ kohɨ nehɨ nanɨhiyatɨ yamaaya isɨhiyaamɨ otɨhaatɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ pɨwaatatɨ daaya bitondaiso. Siyatɨ bitosɨhandɨ kandɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya koai pɨwɨha wa kamundopo. Isɨ amɨ kiya kopɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨraisiho tohɨhore tɨwɨ mmonɨwɨ aimɨ gwɨnyaawaawɨtindɨho? 27 Amɨ Kɨraisiho nasonɨhura ko napimbɨpɨhapɨ ahapɨhapɨ nasataise tɨwɨ isɨhiya wɨndɨ mondaapo. Amɨ uta kɨmomɨ aunahɨpa amɨ saniya sapiyai nyahɨ usonaahiyaane. Isɨ ko siyahapɨhapɨ nasahoe taatɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaane,” tawaatopo.
28 Amɨ Jisaasiho Jerusaremɨhanda Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ isɨhiyai kataunjataatɨ komɨ maahomwaaŋɨ nausaatɨ pɨwɨha waapɨta sandaase. “Ye. Akɨte. Sahɨ nɨngi baiwɨ akɨtɨ nisopɨ amɨ nɨnɨ nasohɨpɨpɨhapɨ ko sapɨhapɨ nasahoe tɨwɨ mmonɨwɨhiyaate. Amɨ nɨnɨhɨ nehɨ nɨngi nɨwahonɨnunyaatɨ nasataamaayo. Nɨngi Apɨho netɨ natanoaasihɨ nasohɨho apɨpaahɨ akɨtɨhosɨ isɨhiya kopɨ utaaho akɨtɨhoe tɨwɨ gwɨnyaapɨhore. Koai sahɨ wɨndɨ mausopɨhiyaate. 29 Amɨ nɨnɨhɨ ko natanoaasihɨ koaapɨhapɨ napɨtɨhonɨnisɨ nɨnɨ koai usotɨhonɨne,” undataase.
30 Sa saundihɨ atiwosawɨ kiya koai isɨpɨ nepɨ wɨraitotɨwiyawaahandɨ kandɨ koai usa wɨndɨ ikwɨra isɨpɨ nepɨ wɨmirahopo amɨ kiya koai sandɨ kawitaatɨwɨha asisɨha Autaahaatɨho ahaisɨha sangɨtiho. 31 Amɨ isɨhiya taahiyɨhiya isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ kopɨ gɨwunyaawaayopo. Gɨwunyaawaawɨ kiya satawaatopo. “Utaamo kɨmo watɨpɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa kiyataisɨ Kɨraisiho kɨmo kore,” tawaatopo.
Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Jisaasihoai Nepɨ Wɨraitaatɨwɨ Tingaatɨhaisahiyai Natɨwusaasohɨtɨhandapɨhaare
32 Isɨhiya wɨrɨsandɨhiya usa bɨpi yatɨhɨ saiwa Jisaasihopɨ gwaamwɨrɨnɨwɨ kanɨwɨ katauhɨ amɨ Parisihiya usa kaiwa atɨhonjiwɨ atisawaayopo. Saiwɨ atiwosawɨ kiyaunɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaitumwapɨ dɨpumanohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiya pɨrisihiyaunɨ Jisaasihoai isɨpɨ nepɨ wɨraitaatɨwɨ tingaatɨhaisahiyai natɨwusaasawaayopo. 33 Amɨ Jisaasiho sandaase. “Nehɨ masɨwonjɨ kapɨhata sangisatɨ nɨnɨ bimambɨtɨ nasamasi nɨngi natanoaasihɨ nasohɨhoenda japɨhɨ naito. 34 Naisanɨhɨ sahɨ nisapɨ daawaahandɨ kandɨ nɨngi sahɨ wɨndɨ maanondaapo. Amɨ nɨnɨ naindɨ bimisanɨhapɨ sahɨhɨ wɨndɨ kapɨhɨ namaapɨtaapo. Amɨ sandɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhɨ sahɨ wɨndɨ namaasohɨtɨnda sahɨ nɨngi wɨndɨ maanondaapo,” undataase. 35 Ko saundihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya sawana sanawaayopo. “Ko nutandaimbɨpɨhɨ maahapɨhapɨ niyonɨhɨ nyahɨ koai wɨndɨ mausondaanɨhɨse. Nyamɨ isɨhiya Judaahiya nuwɨ torɨwatɨwɨ bimohɨpɨpɨhɨ Gɨrikɨhiyaamɨ aunahɨpa awaiwaiwa taunɨhanda notɨ Gɨrikɨhiyai kataunjɨtandɨtindɨho? 36 Iyataatɨ ko sandaase, nyahɨ kopɨ daahaahandɨ kandɨ koai wɨndɨ mausondo. Iyatɨ amɨ nyahɨ ko niyatɨ bimimbɨpɨhɨ wɨndɨ namaito ndaase. Pɨwɨha saamɨ tanyaaha napitɨtaha kanyatindɨho?” tɨwɨ kanɨwɨ nasenawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Waapoho Isɨhiyai Asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Numwɨtandɨhopɨhaare
37 Aŋaaŋɨ gohaparɨhaiwaamɨ kimbapɨhomɨ asisɨha ipotɨha apɨpaahɨ awaisɨhetɨ dotɨ bitondaatɨ Jisaasiho komɨ maahomwaaŋɨ nausaatɨ waatɨ satatɨ kaahandaase. “Isɨhiya wo waatɨ kiyaamɨ naahwɨtarɨhɨrɨ awaurisatɨ waapohopɨ nawisawɨhiya nisenda kiya napɨwɨse, nɨnɨ kiyai waapoho numwisanɨhɨ nando. 38 Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨha katipatamatiyatɨ isɨhiya nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaamɨhetapɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ waapɨhaatɨ nasisoaarɨ noaatɨ nawetɨmaitaise. Kaatamɨ waapoho isɨhiya nanɨwɨ asɨtimatɨtaatɨwo,” tatɨ katipatamatiyatɨ Jisaasiho sa kandaase. 39 Iyataatɨ sandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhopɨ Jisaasiho kandaase amɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai ipotɨhura Autaahaatɨho numwɨtandɨhopo. Amɨ sandɨ ko apaapɨmaase. Jisaasiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ sangɨ napotɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ sangɨ niyatɨ Autaahaatɨho koai sangɨ awaisɨhoematɨ ambɨpatɨ awaipatɨ sangɨ nunyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiyai Itɨpɨho sangɨ numwihɨhopɨse.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨnawaawɨ Isɨhiya Nepɨ Yiyandɨhɨ Tipɨtapaatohɨtɨhandapɨhaare
40 Aihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaamɨ taahiyɨhiya usa Jisaasiho katiwiwa atisawaawɨ satawaatopo.
“Amɨ akɨtɨnɨhɨ utaamo kɨmo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhore. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho natausaasonɨhɨ napɨtaise tauhɨ isɨhiya kopɨ jasohɨhore,” tawaatopo. 2 Samwerɨho 7:12; Maikaaho 5:2
41 Iyauhɨ amɨ usa kopɨ satawaatopo “Uta kɨmo Kɨraisihore, isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ Autaahaatɨho namɨhana ahɨwisɨhore,” tawaatopo. Isɨhiya usa satawaahandɨ kandɨ amɨ kiyaamɨ usa satɨwɨ nasenawaayopo. “Kɨraisiho Garirihandaahapɨ noaipaitaiso? Owe. Ko wɨndɨ sapɨhapɨ namoaipaitaise. 42 Iyataatɨ jɨhura isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpiyotɨha satatɨ Kɨraisiho Isɨraherɨhiyaamɨ awaisɨho Daawitɨhomɨ jɨtɨpatɨ japepihɨratɨ amɨ Daawitɨhomɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Betɨrehemɨhandaahɨ noaipaitaise tatɨ ahɨmotiso?” tɨwɨ nasenawaayopo. 43 Amɨ sandɨ kiya Jisaasihopɨ sanawa nepɨ yiyandɨhematɨwɨ tipɨtapaatawaayopo. 44 Saiwɨ kiyaamɨ usa Jisaasihoai isɨpɨ nepɨ tiwɨto tɨwɨ gwɨnyaawaahandɨ kandɨ amɨ kiyaamɨ usa koai wɨndɨ isɨpɨ tɨmaawopo.
Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Jisaasihopɨ Gɨmaawunyaahohɨtɨhandapɨhaare
45 Iyataatɨ amɨ tingaatɨhaisahiya Jisaasihoai isɨpɨ nepɨ wɨrasi napɨtaatɨwɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya natɨwusaasohiyɨhiya Jisaasihoai nepɨ wɨndɨ wɨmirapɨ nehɨ taanahiya japɨhɨ nasawaayopo. Napɨwɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ pɨrisihiya awaisawɨhiya mɨtɨhiyaisunɨ amɨ Parisihiyaisunɨ nehɨ sawana napɨwɨ iwinjawaayopo. Winjɨhauhɨ tingaatɨhaisahiyai kiya saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Napindapɨ sahɨ Jisaasihoai wɨndɨ isɨpɨ wɨmirasi nehɨ nasopo?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 46 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ amɨ kiyaamɨha wihoaaŋɨha kiyai saundawaatopo. “Nyahɨ komɨ pɨwɨha atɨwisɨhaawɨ isɨhiya usa kamaatɨwɨhamwaaŋɨ watɨpɨhandisatɨ isɨhiyai pɨwɨha nunyatɨ kataunjihɨ kandapɨ nyahɨ koai wɨndɨ miwaatɨ newa wɨmiraho,” undawaatopo. 47 Saundauhɨ amɨ awaisawɨhiya tingaatɨhaisahiyai saundawaatopo. “O amɨ ko sangi maawɨ komɨ pɨwɨhaara netɨ nasepemaahɨwatɨ japatisataiso? 48 Sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaato? Nyahɨ awaisawɨhiyaanamɨ usaanɨnisangi amɨ Parisihiyaanamɨ usaanɨnɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahonɨho? Apɨpaahɨ owetise. Nyahɨ kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaaho. 49 Amɨ nehɨ isɨhiya nahatiya komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ amɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya siyaahɨhɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaapɨ wɨndɨ mmonɨwɨ amɨ namusesɨpatatɨ gɨmaawunyaapɨhiyaare. Isɨ amɨ kiyai Autaahaatɨho ahosumwaitaise,” undawaatopo.
50 Aiwɨ Awaisawɨhiya nehɨ isɨhiya nahatiya Jisaasihopɨ nanɨhaiwɨ gɨwunyaahohiyɨyaapɨ satauhɨ amɨ kiya awaisawɨhiya sawanaamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Nikotemusiho kapɨhɨ kiyaisatɨ bindataise. Ko jɨhɨ wura apatindɨtɨhɨ Jisaasihoenda notɨ nahowisahore. Siyahosɨ ko komɨ sasaahoyai nunjenataise. 51 “Utaaho wo kata kaiwaiwa pɨwɨha isɨhiya atiwɨ nepɨ katɨwɨ atisohɨpɨpɨhɨ nyahɨ newa atisa tipɨtapaawa monaiwatɨhaawɨ ko yaawɨhandɨ nenetɨtɨhaawɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpa kanyatataatindɨho e owetindɨho?” tatɨ nasenataise. 52 Ko satihɨ amɨ awaisawɨhiya komɨ sasaahoya koai saundawaatopo. “Amɨ kɨnyɨ sa satapaapaahɨ amɨ gisangi Garirihandaahapetɨhoŋe? Kɨnyɨ baimbɨ pɨwɨha awɨtɨpɨ mwɨtɨpɨsapɨ mmome. Kɨnyɨ pɨwɨha mwɨtɨpɨsapɨ awɨtɨpɨ mmonapaapaahɨ gisɨ gɨhunyaatatɨ biya nangesɨpatɨtaise amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaitandɨho pɨropetɨho aunahɨpatɨ Garirihandaahapɨho wo noaipaitaise tatɨ pɨwɨhaatɨhɨ wɨndɨ ahɨmotise,” undɨwɨ kaundawaatopo.
53 Aihɨ isɨhiya nahatiya kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ kɨhɨra nowaayopo.*
* 7:53 Amɨtɨha nga gwɨnyaahohiyɨhiya pɨwɨma usaaha sevenɨhaamɨ wesihandɨ 53 handaapɨhapɨ notɨ usaaha eitɨhaamɨ irepenɨhaapɨhɨ sa (7:53–8:11) Jonɨho wɨndɨ jɨpatɨpɨmaise tɨwɨ gwɨnyaawaayopo.