2
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Jisaasihoai Namwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 1:18-25)
Aihɨ sura (Jonɨho noaipatɨ taatɨ gwɨnyainjɨhɨ amɨ Erotɨho Judiyaahandɨ jatihɨ) utaaho wo awaisɨho komɨ ambɨpatɨ Sisa Okaasɨtaasiho pɨwɨha wa isɨhiya nahatiyaapɨ nusoaasataise. Sa pɨwɨha Romɨhandaahapɨ awaisɨho isɨhiyaapɨ nusaasisa isɨhiya nahatiya gamanɨho Romɨhandaahapɨho jatimbɨpɨhapɨhiya nahatiyaapɨ nusaasataise amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ kusiwɨ awɨtɨwɨ nepɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaitaatɨwɨ. Iyataatɨ Romɨhiyaamɨ Gamanɨhomɨ awaisɨho Sisa Okasɨtaasiho katihɨ sandɨ jɨhandɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ambɨpatɨ awɨtɨwɨ jɨpatɨpiyawaayopo. Gamanɨho jɨhura isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ namehandɨ kɨmandɨ nehɨ namasatɨ jɨhapɨhandɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ambɨpatɨ netaise. Iyataatɨ sura Kwiriniyaasiho (Sisa Okaasɨtaasihomɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ) yapɨpatɨ pɨropinjɨhandɨ Siriyaahanda jaatɨ bimihɨhuraare. Aihɨ sandɨ jɨhapɨhandɨ Romɨhandaahapɨ gamanɨho isɨhiya nahatiyaamɨ ambɨpatɨ naitandɨ isɨhiya nahatiya nehɨ kiyai kiyai yɨyandɨhɨ kiyaamɨ yapɨpata ambɨpatɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahaitaatɨwɨ nowaayopo.
Aihɨ amɨ Josepɨho so awaisɨho Daawitɨhomɨ isɨhiyaamɨ jɨtɨpatetapɨ namwiyaatohiyɨhiyaamɨhetapɨ noaipahore. Isɨ ko Josepɨho yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ Nasaretɨhanda namasi yapɨpatɨ Judiyaahanda Daawitɨhomɨ aunahɨpatɨ Betɨrehemɨhandaahapɨ notaise. Notaatɨ ko Josepɨho komɨ apwaataatimatɨtandɨhaatɨ Mariyaahaati numwaasi maasɨ gamanɨho kasanyuramɨ ambɨpatɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahɨwitandɨ nomaise. Iyataatɨ sura Mariyaahaatɨ maaha namwɨtandɨ aimɨ detɨtihɨhuraare. Saimɨ numwɨ noaipapɨ satɨ aunahɨpita bimihɨ Mariyaahaatɨ maha namwɨtandɨhura asisɨha noaipataise. Aihɨ kaatɨ kaatamɨ mwaaho bwandɨpɨho woho namotaise. Namotɨ apotɨhɨrɨ masɨmasɨhonyaapɨhɨ napapatɨ kopuho kauho nandapa nainjɨhotɨ nausosatosataise amɨ aŋɨhaiwa isɨhiya nawɨho nunyawɨ nanoaitaatɨwɨhaiwa isɨhiyaapɨ tisaitatɨ owetiho.
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Otɨpɨpatɨhiya Jisaasiho Noaipasɨtɨhandapɨ Isɨhiya Sipɨsipɨhandɨ Jatohiyɨhiyai Pɨwɨha Kaundohɨtɨhandapɨhaare
Iyataatɨ satɨ aunahɨpita nehɨhaatɨ mangɨrainɨ isɨhiya usa sipɨsipɨhandɨ yamanɨwɨ jaawɨ apatindɨtɨhɨ bitotawaayopo. Saiwɨ apatindɨtɨhɨ jaawɨ bitohauhɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho kiyaapɨhɨ nasatɨ noaipataise. Aihɨ Awaisɨhomɨ nausainjɨtɨhandɨ yundanyɨha watɨpɨhandɨ waatɨ kiyai nɨwunjainjɨhɨ kiya waatɨ yayawaayopo. 10 Yayauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho kiyai saundataase, “Sahɨ wɨndɨ yamaiwise. Sahɨ atiwɨse. Nɨnɨ sapɨ pɨwɨha wanɨha gaaha isɨsi nasataayo. Sa pɨwɨha wanɨha gaasa isɨhiya nahatiyai maaritɨtaatɨwɨhandɨ nunyonɨhɨ kiya asakaiwɨ waatɨ aungwohandɨ maaritɨtaapo. 11 Wanɨ asisɨma kɨmetɨ Daawitɨhomɨ aunahɨpata apopaatɨ waatɨ metɨhonjɨ wonjɨ namotaise. Sonjɨ metonjɨ sangi Japɨhɨ Nasamaitandɨ Autaahaatɨho Namɨhainjɨho Awaisɨhore.* 12 Sahɨ nuwɨse. Nuwɨ mmonawa metonji apotɨhɨraapɨhɨ napapahawɨ kauho nandapa nainjɨho kopuhotɨ nausosawosisaihɨ sahɨ usonawaawaahɨ amɨ so kore,” undataase.
13 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho kiyai sata kaundatɨ namɨhaasɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya usa taahɨtɨhandɨ yamɨhapataatɨhapɨ tɨmahiyawɨ ko otɨpɨpatɨho jɨhɨ nasatɨ bitosɨhoaisawɨ maasɨ bitotawa Autaahaatɨhoai satɨwɨ mepɨ autaahepumwawaapo. 14 “Autaahɨ ko bimimbɨpɨhɨ yamɨhapataatɨhiyaanɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwawa nɨwimaitɨhaawo. Isɨhiya yapɨpatambɨhiya Autaahaatɨho kiyaapɨ maaritisawɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ yatɨhɨwitonɨhɨ kiya nga bimɨto,” tɨwɨ Autaahaatɨhomɨ yamɨhapataatɨhapɨ otɨpɨpatɨhiya katawaatopo.
Kɨma Pɨwɨma Sipɨsipɨhandɨ Yamanɨwɨ Jaawɨ Bitohohiyɨhiya Nuwɨ Jisaasihoai Usonɨhohɨtɨhandapɨhaare
15 Satɨwɨ katɨwɨmapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya sipɨsipɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyai namasi autaahɨ yamɨhapataatɨhapɨ japɨhɨ naiwɨmawaayopo. Saiwɨ aimɨ niyauhɨhura sipɨsipɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya sawana sanawaatopo. “Betɨrehemɨhanda sandɨ noaipasɨhɨ Awaisɨho aimɨ ausaatɨ kanyatataasɨ nyahɨ sandɨ mmondɨhaawɨ ketɨ tarɨwiyaatɨ nutɨho,” nnawaatopo.
16 Kiya sanɨwɨ kanɨwɨmapɨ ketɨ kuraanɨhɨ dosisɨ nowaayopo. Nuwɨ Mariyaahaatisunɨ Josepɨhoaisunɨ usonawaayopo. Aiwɨ amɨ metɨhonjisangi kauho amɨ sipɨsipɨho nandapa nainjɨho kopuhotɨ nanototihɨ usonawaayopo. 17 Kiya nuwɨ aimɨ usonɨwosawɨ sonjɨ metonjapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho pɨwɨha kaundisɨha ka ausaapɨ isɨhiya sapɨhɨ Betɨrehemɨhanda bimohiyɨhiyai kaundɨwɨ gaamawaayopo. 18 Kaundauhɨ isɨhiya nahatiya sipɨsipɨho jaawɨ bitohohiyɨhiyaamɨ saiwa pɨwaiwa atisawaawɨ pɨwɨha sa napitɨtahaare tɨwɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. 19 Aihɨ amɨ Mariyaahaatɨhɨ saiwa pɨwaiwa nahatewa atisa netɨ amɨtetetɨ biyatɨ gwɨnyaatɨ amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ anɨtisa kɨpotɨ gwɨnyaapɨ notaise. 20 Aihɨ sipɨsipɨho yamanɨwɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya japɨhɨ nowaayopo. Japɨhɨ nowaawɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho kaundimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ noaipasɨhɨ kiyaamɨ ndɨhaara mmonɨwɨ atiwɨ nehohɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhopɨ maaritɨwɨ aunɨhɨtɨwɨ komɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ambɨpatɨ Nusoaasotɨhandapɨhaare
21 Mariyaahaatɨ Jisaasihoai namotɨ bimihɨ asisɨha ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ mairɨma 8 kiyatɨ aimɨ sanawihɨ metɨhonjamɨ ambɨpatɨ namandipapɨ ahoaamawaayopo. Ambɨpatɨ namandipapɨ amɨ ambɨpatɨ Jisaasihoe tɨwɨ ambɨhundawaayopo. Satɨ ambitɨ jɨhɨ Jisaasihopɨ sangɨ Mariyaahaatɨ gwɨsɨtihɨhura Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Jisaasihotane tatɨ aimɨ ambɨhɨtipate.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Saniyɨ Sapiya Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Autaahaatɨhoai Numwindɨhandapɨhaare
22 Maaha asɨhiya namowaahura saiwɨ saiwɨ kaiwise tatɨ Mosesiho wɨnɨhapɨpa katatɨ ahaihɨ ahotirɨhɨretɨ japepihɨratɨ Mariyaahaatɨ kiyatɨ bimainjatɨ aimɨ owetihɨ kaatɨ Mariyaahaatunɨ Josepɨhounɨ metɨhonji numwaasi Jerusaremɨhanda Autaahaatɨhoai numwɨtaatɨmɨ nomaise. 23 Iyataatɨ satɨ saiwɨ kaitaatɨwɨ Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ satatɨ ahondaise,
“Maaha wohonya bwandɨpɨhonya namohonyonya nahatonya Awaisɨhoai nunyawɨse,” Japɨhɨ Numwaasɨho 13:2, 12
tatɨ jɨpatɨpindipatamataimɨ kiyamaise.
24 Iyataatɨ amɨ Awaisɨhomɨ wɨnɨhapɨpa wapaisangi satatɨ ahondaise maaha naumbwɨ bimambɨpɨ Autaahaatɨhoai gaare undɨtaapɨ koho dɨpɨhurɨ yahurisangi amɨ koho dɨpisɨho gwɨtɨpɨho sangɨho yahurisangi nesaimbɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undɨpɨ nunye tatɨ ahondaise. Siyatɨ ahotahandisɨ Josepɨyɨ Mariyaaya kɨretɨ japepihɨrɨmɨ kapa tɨtɨhɨ isɨsi kaitaatɨmɨ kasanyurɨ Jerusaremɨhanda numwɨ kiyamaise. Amɨ kasanyurɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ popɨtɨhasanyurɨtɨtaatɨmɨ sandɨ kiyamaise.
Kɨma Pɨwɨma Simiyoniyɨ Anaaya Jisaasihoai Usosɨtɨhandapɨhaare
25 Iyataatɨ sura utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Simiyonɨho sapɨhɨ Jerusaremɨhanda bindataise. So utaaso tɨtɨhɨ gaaho amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa biyatɨ japepihɨratɨ nehɨ Autaahaatɨhopaahɨhɨ gaapundatɨ bindataahore. Iyatɨ amɨ utaaho Isɨraherɨhiyai kiyaamɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhapɨ japɨhɨ numwaatɨ amɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ yatɨhɨwiwatɨ japɨhɨ numwaitandɨhoai Autaahaatɨho netɨ natausaasɨtandɨhuraapɨ koai usondandɨ konɨhɨ jaatɨ bisotinjahore. Iyatɨ ko Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho koaisatɨ maasɨtahore. 26 So utaasoai Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho sata kaunda gɨwunyaasɨhore kɨnyɨ ketɨ wɨndɨ namaapwɨtaise. Namaapopɨ bindapaapɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨraisihoai usonɨmapɨhura napwɨtaise undatɨ gɨwunyaasɨhɨ gwɨnyaatɨ jatinjahore. 27 Aihɨ koaisɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhapɨ naime undatɨ gɨwunyaasɨhɨ ko dosisɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhapɨ niyataise. Aihɨ metɨhonjɨ Jisaasihoai saniyɨ sapiya wɨnɨhapɨpa katatɨ ahotirɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨmɨ metonjapɨ kapa kaitotɨmɨ taamɨ metɨhonji numwaasi nandaamaise. 28 Numwaasi nandaasɨhɨ Simiyonɨho konjɨ metonji numwaatɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ netɨ isɨwatataatɨ konjapɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undatɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahemwatɨ sata kandaase. 29 “Awaisɨhoŋe, wanɨ kɨnyɨ nɨnɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ nehɨ nanɨhaindɨ kaindɨ bɨpi napaisaatɨ napwɨtaanɨ amɨ nehɨ nanɨhaimbɨ ninjase. Amɨ kɨnyɨ jɨhura nɨngi sandapaase, ‘Kɨnyɨ namaapopɨ bimambɨpɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨho noaipahonɨhɨ usonɨmapɨ napwɨtaise,’ dingɨha wanɨ tɨtɨhɨ akaaha noaipasɨhɨ nɨnɨ nisɨ ndɨhaara koai usonataatɨ nisɨ maarɨho wɨnitatɨ yatɨhɨ nɨpatisanataise. 30-31 Noaipasɨhɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ ndɨhaara utaaho isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ kɨnyɨ namɨhanɨpɨ tɨmanɨhingɨhoai wanɨ kɨmura usonataayo amɨ isɨhiya nahandamɨ ndɨhetɨ kiya mmondaatɨwɨ koai nepɨ ausaimaninɨho. 32 Iyataatɨ Kɨmonjɨ metɨmonjɨ sisɨha jɨpwɨtɨhɨramatiyahore isɨhiya nahandɨ Judaahiyaamɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyai nɨwusaatɨtando. Nɨwusaatonɨhɨ kiya nepemaitɨwɨ kopɨ gɨwunyaasaihɨ kɨnyɨ kiyai japɨhɨ numwaitaapo. Numwaasamɨhɨ kiya kɨnyɨ kinyɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaisapɨ kiyaamɨhatɨhɨ bindapaapɨ kiyai taapɨ numwaahingɨtɨmandaahɨ kinyapimatonɨhɨ Isɨraherɨhiyaapɨ maaritɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ awaindepumaitaatɨwo,” tatɨ Simiyonɨho kandaase.
33 Sonjɨ metonjapɨ Simiyonɨho pɨwɨha sata katihɨ metonjamɨ saniyɨ sapiya kaapɨ kanjanyuramɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bɨpi waatɨ pɨhɨtɨmɨ gwɨnyaamaise. 34 Iyatɨ amɨ Simiyonɨho metonjamɨ saniyɨ sapiyai Autaahaatɨhomɨ gaahandɨ nunyatɨ Autaahaatɨho sausasaatangi gaahandɨ kasisatɨ jainjatɨtaise undatɨ amɨ Mariyaahaatɨ metonjamɨ sanaati Simiyonɨho saundataase. “Kɨnyɨ Atime! Kɨmonjɨ metɨmonji Autaahaatɨho ahɨwisataise. Amɨ komɨ dahopaara Isɨraherɨhiya isɨhiya taahɨtɨhandɨ Autaahaatɨhoai ahosumwapɨ tɨmɨhaitaapo. Aisaihɨ amɨ Isɨraherɨhiya kanaahɨtɨ wɨretɨhandɨ isɨhiya taahɨhandɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ kiyaamɨ Autaahaatɨhoenda japɨhɨ napɨtaapo. Amɨ sandɨ siyatɨ sɨretɨ noaipaitandɨ Autaahaatɨho kɨmonjɨ metɨmonji sɨwipatamatiyatɨ ahɨwisataise. Iyataatɨ kɨmonjɨ metɨmonjɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa nunjatɨ kiyonɨhɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya kopɨ pɨwɨha maipɨhapa katɨwɨ amɨ kiya koai mandɨtɨwitaapo. 35 Sawisaihɨ sandaahɨ isɨhiya kiyaamɨ amɨtɨhetɨ maipɨhapa mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ amɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhapa kɨpwɨndimbɨpa auta noaipahonɨhɨ isɨhiya usa wapa noaasandimbɨpa mmondaatɨwo. Iyonɨhɨ saiwa gi kinyɨ maarɨhoaatɨhɨ netɨ namatanaatɨ timbiyatɨ tɨmwipɨhanaatɨ mwɨtɨhanaatamatiyatɨ nangɨmandipatɨ yaasɨhandɨ mɨhɨwɨtaise,” undatɨ Mariyaahaati Simiyonɨho kaundataase.
36 Sapɨhɨ apopaatɨ waatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaahaatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Anaahaatɨ bindataise. Amɨ Anaahaatɨ saatɨ Panuerɨhomɨ maataate. Amɨ Panuerɨho so Aserɨhomɨhetapɨ namoyaatohiyɨhiyaamɨ noaipahore. Iyataatɨ saatɨ Anaahaatɨ aimɨ apɨpaahɨ aungwaamaate. Jɨhura apwaimaamaatɨhura namaatatɨ warɨhoaisatɨ bimihɨ kɨnaungwɨha ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ isundɨpɨho yahurɨ 7 kiyatɨ sanausohaate. Sanawihɨ kaatamɨ warɨho napotaise. 37 Napwihɨ nehɨ osɨnɨhaatɨ kendaise. Ketihɨ kaatamɨ kɨnaukwɨha pɨhɨtatɨ tenɨhaiwa ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ maurɨmandɨtihɨ kaatɨ maurɨmaurɨ 84 kiyatɨ aimɨ sanawihɨhaate. Saatɨ Anaasaatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ wɨndɨ namaamase. Owe. Asisɨha wiwetɨ nandapa waapoho namaana onaayatɨ nehɨ bindataatɨ Autaahaatɨhopɨ apatɨhɨ amɨ otapɨhaatɨ ahoyatɨ gaapundahaate. 38 Aihɨ sɨkura kaatisangi detɨ nasatɨ Autaahaatɨhoai metonjapɨ gaahoŋe gaare undataase. Iyatɨ amɨ kaatɨ sonjɨ metonjapɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiya Autaahaatɨho Jerusaremɨhandaahiyai japɨhɨ numwaitandɨ jatohiyɨhiya nahatiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Josepiyɨ Mariyaaya Metɨhonjisamɨ Nasaretɨhandaahapɨ Japɨhɨ Naindɨhandapɨhaare
39 Saiwɨ wɨnɨhapɨpa Awaisɨhomɨ katatɨ ahotimumwaaŋɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨ owemamapɨ japɨhɨ kusasɨ kusasamɨ aunahɨpa Nasaretɨhandɨ yapɨpatɨ Garirihanda ahetipataahapɨ nowaayopo. 40 Aihɨ satɨ aunahɨpita konjɨ metɨhonjɨ gwɨnyanatɨ awaisɨhotatɨ amɨ utaaho watɨpɨhondaise. Iyatɨ ko amɨtɨha gwɨnyaasɨtɨhandɨ gaahandɨ pɨhɨtatɨ awaindɨ gwɨnyaataise. Aihɨ amɨ Autaahaatɨho kopɨ maaritatɨ koai andɨtɨwiwataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Metɨho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Naindɨhandapɨhaare
41 Judaahiya nahatiya kiyohɨrɨhɨretɨ kaimɨ Jisaasihomɨ saniyɨ sapiya kɨnaukwɨha nahatewetɨ Judaahiyaamɨ asisɨha awaisɨha kimbapɨho Pasopaahandetɨ Jerusaremɨhanda numwɨhasanyure. Saimbɨ Asisɨha Pasopaahandɨ mmondaatɨmɨ numwɨhasanyure. 42 Iyataatɨ sura Jisaasihomɨ kɨnaukwɨha aimɨ awaisɨhaata ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahaiwa 12 Kiyatɨ sanawihɨhura kimbapɨho Pasopaahandamɨ asisɨha awaisɨha noaipasɨhɨ kɨnaungwɨha nahatewetɨ kiyohɨpatamataiwɨ Jerusaremɨhandaahapɨ nowaayopo. 43 Nuwɨ Jerusaremɨhanda kimbapɨho Pasopaahandɨ mmonɨwɨ asisɨha nahatewa aimɨ sanotɨ owetihɨ japɨhɨ niyauhɨ metɨho Jisaasihohɨ Jerusaremɨhanda bindataise. Bimihɨ komɨ saniyɨ sapiyaahɨ Jisaasihopɨ Jerusaremɨhanda binye tɨmɨ wɨndɨ gɨmunyaase. Owe. 44 Nehɨ kapurɨ saimɨ gwɨnyaamaise Jisaasiho isɨhiya usaisatɨ maasɨ notaiso tɨmɨ gwɨnyaamaise. Saimɨ gwɨnyaamaamɨ namapɨ naihɨ asisɨha naasaahɨ sanausotaise. Aihɨ kapurɨ Jisaasiho metɨhopo tɨmɨ tɨtɨhɨ kapuramɨhiyaapɨhunɨ amɨ naisɨhiya usaapɨhunɨ nunjenɨmɨ pɨhɨtɨmɨ daamaise. 45 Pɨhɨtɨmɨ dambɨmɨ woai wɨndɨ mausose. Owetise. Aihɨ kapurɨ kopɨ daitaatɨmɨ japɨhɨ Jerusaremɨhanda nomaise. 46 Aihɨ kapurɨ asisɨha mairɨmanyetɨ dambɨmɨhura Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ bimihɨ usonamaise. Ko Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ isɨhiya katɨwunjohiyɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ bindataatɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨwisatɨ netɨ amɨ pɨwɨha komɨhaiwa kiyai taatɨ nunjesɨhɨ kapurɨ usonamaise. 47 Aihɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiya komɨ amɨtɨha nga gwɨnyaasɨtɨhandapunɨ amɨ komɨ pɨwɨha nga wihoaaŋɨha kataunjisɨhaapunɨ waatɨ yaiwɨmapɨ waatɨ gwɨnyaawaayopo. 48 Aihɨ kapurɨ saniyɨ sapiya koaisɨ iwinjamaamɨ waatɨ yaimɨmamaise. Yaimɨmaposamɨ metɨhoai sanaatɨ saundataase. “Maasɨho yaimburaaŋɨ kinyapɨ pɨhɨtaha gwɨnyaaha daahaayonɨ kɨmbɨhɨ sandɨ napaapɨ bindapaise? Nɨnunɨ kinyɨ gapɨhounɨ maarɨho naaŋanyisa maarɨho oweta yutɨpɨtihɨ kinyapɨ pɨhɨtaha daahaayono,” undataase. 49 Aihɨ metɨho Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kapuri sata kaundataase. “Saimburaahɨ nisapɨ napaapɨ daamaise? Nɨnɨ nisɨ Apɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ bimɨtandɨhandapɨ saimburaasangɨ wɨndɨ gɨmaasunyainjo?” undataase. 50 Sata ko kaundihɨ kapurɨ komɨ sata kaundisɨmaamɨ tanyaahaapɨ wɨndɨ omaŋɨtɨtɨhɨ namausesɨpatatɨ gɨmaawunyainje.
51 Aihɨ ko japɨhɨ kapurisatɨ maasɨ naihɨ nuwɨ aunahɨpatɨ Nasaretɨhanda noaipawaayopo. Noaipapɨ kapɨhɨ bindawaawɨ komɨ saniyɨ sapiyaamɨ pɨwɨha nahatewetɨ biya atɨwisatɨ kiyataise. Aihɨ komɨ sanaatɨ saiwa pɨwaiwa netɨ kaatamɨ amɨtetetɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ahiyatɨ kaatɨnɨhɨ gwɨnyaatɨ bindataise. 52 Aihɨ Jisaasiho gwɨnyanatɨ awaisɨhondaise. Iyatɨ amɨ komɨ amɨtɨha gwɨnyaasɨtɨhandɨ noaipatɨ gaahandɨndaise. Aihɨ Autaahaatɨhounɨ amɨ isɨhiyaunɨ koai maarɨho nunyawɨ wɨwipɨ kopɨ maaritawaayopo.
* 2:11 Pɨwɨha Ipɨruhaara Mesaiyaahore tɨwɨ amɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara Kɨraisihore tohɨhore. 2:41 Iyataatɨ asisɨha kimbapɨho Pasopaahandɨ sandɨ jɨhura Isipɨhanda Autaahaatɨho Isɨpɨhiyai tiwataatɨ amɨ Isɨraherɨhiyai nehɨ iwinjatɨ neusosihɨ nga bimohɨtɨhandapɨ gwɨnyaahohuraare.