Kɨma Pɨwɨma Gaaha Wanɨha
Rukɨho Jɨpatɨpaisɨhaare
Kɨmandɨ Rukɨhomɨ Utɨpɨmandapɨ Pɨwɨha Nesɨpɨhaare
1 Kɨmandɨ utɨpɨmandɨ Rukɨho sawaho jɨpatɨpiyahande. Rukɨho so dokɨtaahore isɨhiya timbɨpaisahiyai usonatɨ tɨtɨhemwasɨho. Iyataatɨ amɨ ko isɨhiya Gɨrikɨhiyaamɨhore. Tɨtɨhɨ komɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya usaunɨ atiwɨ nepɨ gɨwunyaitaatɨwɨ kɨma pɨwɨma jɨpatɨpiyataise. Rukɨho isɨhiya Judaahiyaapɨ kɨmandɨ utɨpɨhandɨ jɨpatɨpiyataamaise. Owetise. Ko Rukɨho Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ konɨhɨ maasɨ bindataatɨ otɨpɨpatɨ kiyahore. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha aposerɨhiyaapɨhɨ ahotisɨhaisangi Rukɨho kɨmɨ ko jɨpatɨpiyahaare. Sandɨ utɨpɨhandɨ utaaho wo Tiyopiraasihopɨ gwɨnyaatɨ jɨpatɨpiyahande. Ambɨpatɨ Tiyopiraasi tɨwɨ ambɨtohɨtɨmandamɨ tanyaaha siyate, “Autaahaatɨhoai maarɨho numwisɨho” tawaatopo. Sandapɨ nyahɨ wɨndɨ biyaatɨ mmonaatɨ wɨndɨ gɨmunyaaho ko Tiyopiraasihopɨ jɨpatɨpaindɨho e amɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai maarɨho nunyohiyɨhiyaapɨ jɨpatɨpaindɨho.
2 Rukɨho kɨma pɨwɨma jɨpatɨpaisɨma Jisaasihopɨ so isɨhiya nahatiyaamɨ saaho jɨho isɨhiya nahatiyaisɨ japɨhɨ numwaitandɨhoso tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nunjatɨ jɨpatɨpiyataise.
Rukɨhomɨ pɨwɨha napɨmasatɨ ahondaise
Pɨwɨha namasatɨ jɨpatɨpaisɨha (1:1-20)
Jonɨho Isɨhiyai baawusisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaipatapɨha (3:1-20)
Jisaasiho waapoho netɨ aimɨ owetihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ nasatɨ Jisaasihoai nunjesɨtɨhandapɨha (3:21–4:13)
Jisaasiho kapɨhɨ Garirihanda daayatɨ pɨwɨha ausaasɨtɨhandapɨha (4:15–9:50)
Jisaasiho kapɨhɨ Garirihanda namasi Jerusaremɨhandaahapɨ napindɨhandapɨha (9:5–19:27)
Jisaasiho naangɨhandɨ nesɨtɨhandapɨha (19:28–23:56)
Jisaasiho anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ nepasi yamɨhapataatɨhapɨ naihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya iwinjapepinjohɨtɨhandapɨha (24:1-53)
1
Kɨma Pɨwɨma Rukɨho Utaaho Wo Komɨ Ambɨpatɨ Tiyopiraasihopɨ Jɨpatɨpaisɨhaare
Awaisɨhoŋɨ Tiyopiraasihoŋe jɨhura isɨhiya taahiyɨhiya kiyaamɨ ikwɨraahɨ kahapaamapɨpa Autaahaatɨho kaihɨ nyamɨ otɨhapɨhɨ ndɨhetɨ noaipasɨwaiwaapɨ jɨpatɨpiyawaayopo. Saiwɨ kiya jɨpatɨpiyohɨtɨmandɨ jɨhɨ wuwanɨnɨhɨ saiwa namasatɨ noaipasɨhɨ isɨhiya usa mmonɨwɨ nepɨ isɨwatawa kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨwɨ bindawaawɨ pɨwɨha baiwɨ nyangi katɨwɨnyasauhɨ atisaatɨ nehotɨha ka tɨtɨhɨ jɨpatɨpiyawaayopo. Aihɨ amɨ nisangi saiwa wuwanɨ namasatɨ noaipasɨwaiwaapɨ nunjenɨtɨ baindɨ atindɨ netaayo. Tɨtɨhɨ atindɨ netɨ tɨtɨhɨ kamwaaŋɨ wuwanɨhura noaipasɨmumwaaŋɨ jɨpatɨpaindɨ kinyapɨ nusoaasataayo. Isɨ pɨwɨha isɨhiya aimɨ katɨwɨhisohɨha sa tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ akaaha katɨwɨsawaayopo. Isɨ kɨnyɨ tɨtɨhɨ akaahetɨpɨ gwɨnyaitaapɨ nɨnɨ kinyapɨ jɨpatɨpiyataayo.
Autaahaatɨhomɨ Enjerɨho Otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhɨ Bimisɨho Jekaraiyaahoai Jonɨho Noaipaitaise Undindɨhandapɨhaare
Yapɨpatɨ Judiyaahandi Erotɨho noaipatɨ awaisɨhoematatɨ jaatɨ bimihɨhura utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Jekaraiyaaho bindataise. Jekaraiyaaho so isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanatɨ bindataahore. Iyataatɨ so Jekaraiyaaho isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ dɨpumanɨhohiyɨhiya Abaijaahomɨhiyaamɨ namoyaatahore. Iyataatɨ komɨ apwaataatamɨ ambɨpatɨ Erisapetɨhaate. Saatɨ Erisapetɨhaatisangi amɨ naasɨkiyatɨ Aronɨhomɨhetapɨ noaipahaate. Kasanyurɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa amɨ pɨwɨha nahataapa baimɨ akɨtɨnɨhɨ napaitɨmɨ atimɨ amɨ japepihɨrɨmɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ saasanotatɨ ainahɨsasanyurɨ bindamaahasanyure. Iyataatɨ kasanyurɨ maaha owehasanyure. Sandɨ apaapɨmaahe amɨ Erisapetɨhaatɨ maaha wɨndɨ namaamotɨ nehɨ yatɨtɨpɨhaatɨ bisotihe. Saimɨ maaha owehasanyurɨ bimaamɨ numwɨ aimɨ aungwoyɨ aungwaasɨyaatamaise. Jekaraiyaahounɨ komɨhiyaunɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨha asisɨha kiyaapɨha noaipasɨhɨ kiyawaayopo. Aihɨ amɨ ko Jekaraiyaahoaisangi asisɨha waara Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨhohɨpatɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨ isɨhiya otɨpɨpatɨ satɨ saimbɨ kɨnyɨ kaime undɨwɨ Jekaraiyaahoai ahɨwisawaayopo. Amɨ ko katɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tausotɨpatɨ apɨpaahɨ gaahandɨ waamainjotɨhatɨ dɨpumanatɨ tɨhɨtandɨ nandaataise. 10 Aihɨ sura isɨhiya tɨtaahɨtɨhandɨ ipaahaapɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumapɨ gaapundohɨpɨpɨhɨ taawɨ ahoyanɨwɨ gaapundawaayopo. Aihɨ sura kura mɨhaaŋɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Jekaraiyaaho amɨ taatɨ tausotɨpatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtandɨ tɨhihɨhuraare. 11 Aihɨ mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhapɨhoai Jekaraiyaaho usonataise ko tausotɨpatɨ nga waamainjotɨhatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohɨtɨhandɨ ganɨho arɨtaahandamɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bitosɨhɨ. 12 Siyatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhoai Jekaraiyaaho usonatosatɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ yayapwitatɨ itiwatɨ maarɨho apɨpaahɨ owesoendaise. 13 Siyatɨ yaihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho Jekaraiyaahoai saundataase. “Jekaraiyaahoŋe, kɨnyɨ wɨndɨ yamaime Autaahaatɨho kinyɨ gaapundingɨtɨhandɨ aimɨ atɨhise. Isɨ kinyɨ kɨwaamaatɨ Erisapetɨhaatɨ maaha woho wo namwɨtaise. Namwonɨhɨ kɨnyɨ ambɨpatɨ Jonɨhoe undɨpɨ ambɨhundɨtaape. 14 Ko noaipahonɨhɨ kinyɨ maarɨho biyatɨ wɨhitonɨhɨ kɨnyɨ kopɨ apɨpaahɨ waatɨ maaritɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya ko noaipahonɨhɨ kandapɨ waatɨ aungwohandɨ maaritɨtaapo. 15 Saiwɨ kiya maaritɨtaapo ko Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ awaisɨho watɨpɨho noaipahonɨho. Iyatɨ ko waapoho wainɨhandɨ amɨ waapoho wapa watɨpɨhapa apɨpaahɨ masɨhonjisangi wɨndɨ namaanane. Ko sangɨ noaipatɨ sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhɨ kɨpwɨndisuraapɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho komɨhetɨ tisaitɨtaise. 16 Iyataatɨ so utaaho (Jonɨho) Isɨraherɨhiya taahiyɨhiyaamɨ maarɨho netɨ nusepemaihaahonɨhɨ kiya nepemaitɨwɨ kiyaamɨ Autaahaatɨho Awaisɨhoenda japɨhɨ napɨtaapo. 17 Iyatɨ amɨ ko Awaisɨhomɨ jɨhɨ nutaise. Iyataatɨ ko komɨ watɨpɨhandɨ pɨwɨha ausaahonɨhɨ isɨhiya nepemaitɨtaatɨwɨhandɨ Eraijaahomatiyahandɨ naitaise. Nesi sapiyaamɨ maarɨho netɨ nusepemaihaatɨ napaisaatumwahonɨhɨ nepemaitɨwɨ kiyaamɨ manyinyaisawɨ maasɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨtaapo. Iyatɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya pɨwɨha nemapɨ maatɨmaatisohiyɨhiyaamɨ maarɨho netɨ nusepemaihaahonɨhɨ isɨhiya tɨtɨhɨ gaahiya amɨtɨha gaaha gwɨnyaahohiyɨhiyaamataiwɨ gɨwunyaitaatɨwɨhandɨ tɨtɨhɨ gaahandɨ naitaapo. Iyataatɨ amɨ Awaisɨho napɨtandɨhandapɨ jɨhɨ netɨ tɨmanatɨ isɨhiyai sahɨ tɨmetɨwɨse Awaisɨho napɨtandɨ aimɨ detiso undonɨhɨ amɨ kiya Awaisɨho napɨtandɨhandapɨ tɨmetɨtaapo,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho Jekaraiyaahoai kaundataase. 18 Jekaraiyaaho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhoai satatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ pɨwɨma kɨma kandingɨmaapɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ akaahe ndɨ napitaindɨ gwɨnyaitande? Amɨ nɨnɨ aimɨ aungwɨhonɨnɨtihɨ amɨ nisɨ apopaatisangi aimɨ aungwaamaatiso,” undatɨ nunjenataise. 19 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho pɨwɨha wihoaaŋɨha sata koai kaundataase. “Nɨnɨ Gapɨriyerɨhonɨne. Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨmasɨpɨpɨhɨ komɨ ndɨhetɨ bitohohɨhonɨne. Ko Autaahaatɨho nɨngi natanoaasihɨ nasataayo gi pɨwaahɨtɨtɨ amɨ pɨwɨha gaaha kɨma kahɨtɨtando. 20 Isɨ kɨnyɨ atime. Nisɨ pɨwɨha nesipɨtɨ kahɨtohɨhaapɨ akaahe tɨpɨ gɨmunyaahingɨtɨhandapɨ kinyɨ maahomwaaŋɨ nisaputonɨhɨ kɨnyɨ wɨndɨ pɨwaamaatɨpɨ nehɨ pɨwaamaatisohoŋimatɨpɨ nehɨ bimaamɨ numbwɨ nisɨ pɨwɨha kɨma kahɨtohɨmaamɨ akɨpɨpa akɨtɨnɨhɨ ausaimanɨnatɨ noaipahonɨhura pɨwaatɨtaape. Amɨ nisɨ pɨwɨha kɨma kahɨtohɨma tɨtɨhɨ asisɨha Autaahaatɨho namɨhanatɨ ahaisɨhetɨ akɨtɨnɨhɨ noaipaitaise,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Jekaraiyaahoai kaundataase. 21 Aihɨ ko siyatɨ utaarɨ mɨhatɨhɨ bimihɨ isɨhiya Jekaraiyaahopɨ jaawɨ bindawaawɨ saiwɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Napindɨ noaipasɨhɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ utaarɨhandɨ ko ketamase tɨwɨ pɨhɨtɨwɨ waatɨ gwɨnyaawaayopo. 22 Aihɨ ko ipaahaapɨ noaipatɨ isɨhiyai wɨndɨ pɨwaamundise. Owe. Ko nehɨ komɨ ikwɨraahɨ sɨwipatɨ kiyaunjataise. Aihɨ isɨhiya sandɨ mmonawaawɨ kiya saiwɨ gwɨnyaawaayopo. Kɨmo utaamo Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ wɨndɨ wipetahandɨ noaipasɨhɨ mmonataato tɨwɨ waatɨ yaiwɨmapɨ usonɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Amɨ ko pɨwaatɨtandɨhandɨ aimɨ owetihɨhandisɨ nehɨ komɨ ikwɨraahɨ konɨhɨ sɨwipatɨ kiyaunjiho. 23 Aihɨ Jekaraiyaaho komɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhura kiyatɨ aimɨ owemapɨ komɨ aunahɨpataahapɨ japɨhɨ notaise. 24 Aihɨ sandɨ saimainjɨhɨ ipotɨ komɨ apwaataatɨ Erisapetɨhaatɨ maahaapɨ gwɨsɨndaise. Gwɨsɨtatɨ noaatatɨ aŋɨpɨpɨhɨ bimihɨ waatɨho ikwɨrɨ naasairɨhɨ 5 kiyatɨ sanausotaise. 25 Aihɨ kaatɨ Erisapetɨhaatɨ sandaase. “Wanɨ ipotɨnɨhɨ aungwaataatɨ Autaahaatɨho nɨngi apɨpaahɨ gaahatɨ kɨmatɨ kanisataise. Isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ maaha owehaanɨnɨ yatɨtɨpɨhaanɨnɨ kendaatɨ amɨ nisapɨ isɨhiya satɨwɨ Autaahaatɨhoai kaatapɨ apowihetaise tauhɨ amɨ nɨngi manyindɨhandɨ owetɨtando,” ndaase. 26 Erisapetɨhaatɨ maahaapɨ gwɨsɨtatɨ bimihɨ waatɨho ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ isundɨpɨho naasohɨ 6 kiyatɨ nusoaipataise. Nusoaipasɨhɨ waatɨho soetɨ Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨho Gapɨriyerɨhoai aunahɨpatɨ awaipatɨ gwɨharaahonjɨ konjamɨ ambɨpatɨ Nasaretɨhandaahapɨ natausaasihɨ notaise. Iyataatɨ Nasaretɨhandɨ yapɨpatɨ amɨ disɨtɨrikɨhandɨ Garirihanda ahendaise. 27 Ko Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho apopaatɨ waatɨ apwaimaamaatɨ weŋɨhaatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Mariyaahaataapɨhɨ notaise. Saatɨ apopaatɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Josepɨhopɨ ambɨhɨtɨwɨ pɨwaatɨwosauhɨhaate. So Josepɨho isɨhiya Daawitɨhomɨhiyaamɨhetapɨ noaipahore. 28 Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Gapɨriyerɨho notɨ kaatɨ apopaatɨ apwaimaamaataapɨhɨ noaipatɨ kaati saundataase. “Apopaanye, gaahuraare. Kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ yatɨhɨ napaisaatɨ gɨpatisanane. Awaisɨho gi gaahandɨ aimɨ kahisatɨ nahinyataise,” undataase. 29 Aihɨ amɨ Mariyaahaatɨ sa pɨwa atisataatɨ kaatɨ naharimatataise. Naharimainjɨhɨ kaatɨ siyatɨ gwɨnyapenataise sa pɨwɨha napitɨtɨha atiso tatɨ gwɨnyaataise. 30 Kaatɨ siyatɨ gwɨnyaasɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho kaati saundataase. “Mariyaahaaŋe, kɨnyɨ wɨndɨ waatɨ yamaime. Autaahaatɨho gi maarɨho wɨhiwatɨ amɨ gaahandɨ kahisataise. 31 Isɨ kɨnyɨ atime. Kɨnyɨ maahaapɨ gwɨsɨtɨpɨ woho wo namwɨtaise. Naumbwɨ komɨ ambɨpatɨ Jisaasihoe tɨpɨ ambɨhunde. 32 Koaisɨ Autaahaatɨho netɨ Awaisɨhoemwaitaise. Iyatɨ kopɨ Autaahaatɨho nisɨ maasɨhɨhoe tɨtaise. Komɨ satɨho awaisɨho Daawitɨhomɨ aunahɨpa koaisɨ Autaahaatɨho nemwɨtaise. Iyatɨ amɨ Awaisɨho Autaahaatɨho ahɨwisonɨhɨ ko komɨ satɨho Daawitɨho jɨhura awaisɨhoematatɨ Isɨraherɨhiyai winjatipatamatiyatɨ Isɨraherɨhiyai iwinjatɨtandɨ noaipatɨ awaisɨhoematɨtaise. 33 Iyatɨ amɨ Jisaasiho Jekopɨhomɨ isɨhiyai konɨhɨ apɨpaaho awaisɨhoematatɨ iwinjatɨtaise. Iyatɨ ko awaisɨhoematatɨ komɨ isɨhiyai winjatindɨhandɨ wɨndɨ owemetɨtaise,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Mariyaahaati kaundataase. 34 Aihɨ Mariyaahaatɨ kaatamɨha wihoaaŋɨha Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhoai sata nunjenataise. “Nɨnɨ sangɨ namaatɨtɨ apwaimaamaanɨnɨ weŋɨhaanɨnisɨ sandɨ kɨnyɨ kandingɨtɨmandɨ nɨnapitiyatɨ noaipaitaihɨhandapɨndise?” undatɨ nunjenataise. 35 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho komɨha wihoaaŋɨha kaati saundataase. “Itɨpɨho Gaaho kɨnyɨhetɨ napɨtaise. Amɨ Autaahaatɨho Nahatewai Ipɨhatisama Autaahɨ Nɨwaataatɨ Bimisɨhomɨ watɨpɨhandɨ gisɨ nangɨmaasaitaise. Nangɨmaasahonɨhɨ sonjɨ metonjɨ Autaahaatɨhomatetahoai kɨnyɨ ipotɨhura namwɨtaise. Namwisamɨhɨ kopɨ Autaahaatɨho satatɨ nisɨ Maasɨhɨhoe tatɨ ambɨhɨtɨtaise. 36 Isɨ kɨnyɨ atime. Kinyɨ naisaamaatɨ Erisapetɨhaatɨ aimɨ apɨpaahɨ aungwaamaatɨndaahandɨ kandɨ kaatamɨ gwɨsɨhaatɨhɨ maaha woho wo kɨpwɨndataise. Jɨhura isɨhiya kaatapɨ maaha wɨndɨ namaamotɨ yatɨtɨpɨhaate tɨwɨ katohaamaatɨ kaatɨ aimɨ gwɨsɨndaise. Gwɨsɨtatɨ kaatɨ bimihɨ kaati waatɨho ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ naasohɨtaho 6 kiyatɨ aimɨ sanausotaise. 37 Autaahaatɨho wapa kamaitandɨhapa owetise,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho kaundataase. 38 Aihɨ Mariyaahaatɨ koai saundataase. “Nɨnɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhaanɨne. Isɨ kɨnyɨ kandingɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ gaasɨ kiyatɨ nɨngisɨ sandɨ nanoaipane,” ndaase. Sata katihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho kaati numasi niyataise.
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Notɨ Erisapetɨhaati Usosɨtɨhandapɨhaare
39 Aihɨ sura asisɨha yahonya sanaihɨ ketɨ kuraanɨhɨ Mariyaahaatɨ dosisɨ tarɨwiyatɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ tipatɨ sisɨho sɨhoaarɨhɨretɨ ahetihɨhataahapɨ notaise. Notɨ yapɨpatɨ disɨtɨrikɨhandɨ Judiyaahandamɨ aunahɨpatɨ wɨta noaipataise. 40 Notɨ noaipatɨ Jekaraiyaahomɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ Erisapetɨhaati ipɨhɨrete gaahure undataase 41 Aihɨ Erisapetɨhaatɨ Mariyaahaatamɨ ipɨhɨrete gaahure undindɨhandɨ atihɨhura metɨhonjɨ Erisapetɨhaatamɨ gwɨsɨhaatɨhɨ kɨpwɨndisonyonjɨ naapwananatɨ ahoyataise. Aihɨ amɨ kaatɨ Erisapetɨhaatamɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nasatɨ waatɨ tɨwɨsaitataise. 42 Tɨwisainjɨhɨ Erisapetɨhaatɨ pɨwɨha waapɨhɨta sata kandaase. Autaahaatɨho asɨhiya nahatiyaisɨ gaahandɨ kawindɨhandi nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ gaahandɨ gi kahisatɨ nahinyahaaŋe. Iyataatɨ metɨhonjɨ kinyɨ gwɨsɨhaatɨhɨ kɨpwɨndisonyonjisangi Autaahaatɨhomɨ gaahandisahonje. 43 Nɨnɨ itapaanɨnɨ isɨhiya wɨndɨ gaahandɨ kamaanitɨhaanɨnɨndaahandɨ kandɨ kɨnyɨ nisɨ Awaisɨhomɨ sanaaŋɨ nɨngisaapɨhɨ nasapaise. 44 Atime. Nɨnɨ kinyɨ ipɨhɨrete gaahure dingɨtɨhandɨ atisonɨhura metɨhonjɨ nisɨ gwɨsɨhaatɨhɨ kɨpwɨndisonyonjɨ maaritatɨ naupwaatataise. 45 Kɨnyɨ satɨpɨ Awaisɨho nɨngisɨ kanitandɨ katimbɨpa kapa kanitaise tɨpɨ kopɨ aimɨ gɨwunyaapɨhaaŋisɨ waatɨ maarite ipotɨhura Awaisɨho katimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kiyonɨhɨ akɨpɨpa noaipaitaiso undatɨ Erisapetɨhaatɨ Mariyaahaati kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Autaahaatɨhomɨ Ambɨpatɨ Nɨwimaatɨ Aunɨhɨhɨrɨ Katindɨhandapɨhaare
46 Aihɨ Mariyaahaatɨ sata kandaase.
“Nisɨ Maarɨho dɨtɨhɨrɨ nahandisatɨ
Awaisɨhoai mepɨ autaahemwataayo.
47 Aindɨ amɨ nɨnɨ nisɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nahandisatɨ
Autaahaatɨho nɨngi japɨhɨ nanɨmaatɨ nɨtatamanatɨ ninjatisɨhopɨ waatɨ maaritataayo. 48 Amɨ sandɨ apaapɨmaato nɨnɨ komɨ otɨpɨpatɨhaanɨnɨ awaisaamaanɨnɨtihɨhandamatiyatɨ ko nisapɨ gɨnunyaasɨhɨto.
Isɨ wanunɨ ipotunɨ isɨhiya nahatiya nisapɨ ‘ise saati Autaahaatɨho gaahandɨ maaritɨtandɨhandɨ kawisa nunyataise,’ tɨwɨ nisapɨ katɨtaapo.
49 Sandɨ apaapɨmaato Autaahaatɨho watɨpɨhaiwa nahatewaisaho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ siyatɨ kanindɨmandapɨto.
Isɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ ainahɨho gaahore.
50 Iyataatɨ isɨhiya kopɨ yaiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnuwɨ amɨ koai autaahɨ nepɨ isɨwatohiyɨhiyai nasisoaarɨ kiyaapɨ maarɨho asɨpiyatɨ gaahatɨ kawɨsahore.
Isɨ isɨhiya ipotɨ ipotɨ namoyaatɨwɨ noaipahohiyɨhiya kopɨ yaiwɨ komɨhinɨ detɨ nasohiyɨhiyai ko maarɨho asɨpɨwisatɨ komɨ gaahandɨ konɨhɨ kawɨsatɨ nunjamɨ notoaatɨtaise.
51 Ko komɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhanda
isɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ genanɨwɨ naimaatohiyɨhiyai kupwɨra mɨhopɨ mɨhinɨmahore.
52 Iyatɨ awaisawɨhiya isɨhiya watɨpɨhiyaimatɨwɨ iwinjatohiyɨhiyai nematɨ yatɨhiwatɨ nehɨhatɨmematɨ
amɨ nehɨhatɨmai netɨ autaahemwahore.
53 Iyatɨ amɨ ko isɨhiya jaumwasawɨhiyai kahapaamapɨpa waatɨ tisaahɨwatɨ nunyahore.
Iyatɨ amɨ ko isɨhiya kahapaamapɨpa gaahaiwa asaketahiyai nehɨ taanahiyɨhiyai netɨ natausaasataise.
54-55 Komɨ pɨwɨha jɨhura nyamɨ asoyai kaundisɨhaapɨ gwɨnyapenataatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya Isɨraherɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ nasataise.
Siyatɨ ko jɨhura nyamɨ asoyai kaundipatamatiyato.
Nɨnɨ Abɨraahamɨhoaisunɨ
amɨ komɨhiya ipotɨ ipotɨ noaipahohiyɨhiyaisunɨ konɨnɨhɨ nasisoaarɨ gaahatɨ kawito tipatamatiyato,”
tatɨ Mariyaahaatɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ kandaase. 56 Siyatɨ Mariyaahaatɨ Erisapetɨhaatisatɨ maasɨ waatɨhonya murɨmingwaasɨ bisotinjatɨ japɨhɨ kaatamɨ aunahɨpataahapɨ notaise.
Kɨma Pɨwɨma Erisapetɨhaatɨ Jonɨhoai Namwindɨhandapɨhaare
57 Erisapetɨhaatɨ metɨhonjɨ namwɨtandɨha asisɨha noaipasɨhɨ kaatɨ maaha woho namotaise. 58 Aihɨ isɨhiya kapɨhɨ kapɨhɨ kaatamɨhinɨ detɨ bimohiyɨhiyaunɨ amɨ kaatamɨ jɨtɨpatetapɨ namoyaatohiyɨhiyaunɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaahatɨ kaati kawɨsataise tauhɨ atisawaayopo. Atisawaawɨ kaatisawɨ maasɨ waatɨ awaindɨhandɨ maaritawaayopo. 59 Aihɨ asisɨha ikwɨwihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ mairɨma (8 kiyatɨ) sanaihɨhura metɨhonjamɨ ambɨpatɨ ahoaapɨ namandipaitaatɨwɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanawaawɨ ambɨpatɨ sapɨhomɨhatɨ nepawɨ Jekaraiyaahotane tɨwɨ nusoaasɨtaatɨwiyawaayopo. 60 Saiwɨ sapɨhomɨhatɨ nusoaasɨtotɨwɨhiyauhɨhandɨ kandɨ metɨhonjamɨ sanaatɨ saundataase. “Owe. Metɨhonjamɨ ambɨpatɨ Jonɨhotane,” undataase. 61 Aihɨ kiya kaati saundawaatopo. “Ambɨpatɨ satɨ nusoaasɨtɨhatɨ kandɨ kinyɨhiya usa ambɨpatɨ satɨ ambɨhonahiya owetihɨto,” undawaatopo. 62 Aihɨ kiya metɨhonjamɨ sapɨhoai ambɨpatɨ maahɨwɨtɨ nusoaasɨtaapɨ gwɨnyaapaise undɨwɨ pɨwaamaatisohosɨ nehɨ ikwɨra sɨwipatɨ kaiwunjawɨ nunjenawaayopo. 63 Aihɨ ko kiyai jɨpatɨpaitandɨhapa wapa nepɨninyawɨse undihɨ amɨ kiya koai wapa jɨpatɨpaitandɨhapa nepunyauhɨ amɨ ko metɨhonjamɨ ambɨpatɨ Jonɨhore tatɨ jɨpatɨpiyataise. Aihɨ kiya ese tɨwɨ waatɨ yaiwɨmawaayopo. 64 Aihɨ sura ketɨ kuraanɨhɨ komɨ maahomwaaŋɨ japɨhɨ nɨwusaatatɨ gaatihɨ pɨwaatatɨ Autaahaatɨhopɨ maaritatɨ komɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahemwataise. 65 Aihɨ naisɨhiya kapɨhɨ detɨ bimohiyɨhiyai waatɨ yawimatataise. Aiwɨ amɨ satɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ sɨhoaarɨhɨrɨ tipatetɨ gaamapɨ saiwa Jekaraiyaahoai nusoaipasɨwɨmaiwaapɨ pɨwɨha kanɨmɨ nowaayopo. 66 Aihɨ isɨhiya nahatiya pɨwɨha saiwa Jonɨho noaipasɨrɨhɨretapɨha waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ kiya satɨwɨ nasenawaayopo. Metɨmonjɨ kɨmonjɨ ipotɨhura noaipatɨ napitetahotɨtaindɨho? Tawaatopo. Sandɨ apaapɨmaatopo. Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ koaisatɨtihe.
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoraahɨ Jekaraiyaaho Aunɨhɨhɨrɨ Katatɨ Aunɨhɨtindɨhandapɨhaare
67 Jonɨhomɨ sapɨho Jekaraiyaahomɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho waatɨ tɨwisaitataatɨ koai netɨ gɨwunyaasɨhɨ Jekaraiyaaho sata kandaase. 68 “Isɨraherɨhiyaamɨ Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ maarita nuwimaawa mepɨ autaahemwaitɨhaawo aimɨ nasataiso. Iyatɨ amɨ komɨ isɨhiyai maipɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ aimɨ numwaataiso. 69 Nyangi Japɨhɨ Nanyamaitandɨho apɨpaahɨ watɨpɨhoai Autaahaatɨho namɨhana ahɨwihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho Daawitɨhomɨ isɨhiyaamɨhetapɨ ko noaipataise. 70-71 Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ nehɨ kaahɨhɨ ausaahohiyɨhiyaamɨhetapɨ jɨhɨ aimehura Autaahaatɨho pɨwɨha watɨpɨtatɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ katisɨhaare. Isɨhiya nyamɨ tiworisaamunɨ amɨ nyangi mandɨtinyaipɨ nyapɨ apowisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ nanyamaitandɨ pɨwɨha katisɨhaare. 72 Autaahaatɨho nyamɨ asoya asisai maarɨho asɨpɨwitandɨ jɨhura pɨwɨha kandaase. Iyatɨ amɨ ko pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨtatɨ sawahomɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtatɨ wɨsasatɨ ahaisɨhaapɨ gwɨnyapenataato. Ko Pɨwɨha aimɨ jɨhɨ wɨsasisɨhaapɨ gwɨnyapenataatɨ namatɨ maarɨho asɨpinyisataise. 73 Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho jɨhura nyamɨ asɨho Abɨraahamɨhoai nyangi nyatatamanɨtandɨ apɨpaahɨ watɨpɨtatɨ pɨwɨha wɨsasatɨ sata kaundisɨhaare. 74 ‘Nɨnɨ kinyɨ gaasoya gaasisai kiyaamɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhapɨ japɨhɨ numwaito. Numwaasanɨhɨ kiya kiyaamɨ tiworisaapɨ wɨndɨ yamaiwɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kanitaapo,’ tatɨ katisɨha wanɨ akaahemataise. 75 Amɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ asɨyɨhiyaanɨnɨ bindɨhaawɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ komɨ gwɨnyaatɨ maaritipatɨ tɨtɨhɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ kawisaatɨ amɨ ndɨhetɨ gaahiyaanɨnɨ ainahiyɨhiyaanɨnɨ kiyaanɨnɨhɨ nehɨ komɨhiyaanimataatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitɨhaawe. 76 Amɨ kɨnyɨ nisɨ metɨhonjaŋe isɨhiya kinyapɨ ipotɨhura Autaahaatɨho Nahatewai Ipɨhatisa Daahema Autaahɨ Bimisɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨhoe tɨwɨ ambɨhɨtɨtaapo. Iyataatɨ sandɨ apaapɨmaato kɨnyɨ Awaisɨhomɨ jɨhɨ taapɨ nopaapɨ Awaisɨhopɨ daihɨra daawupɨ isɨhiyaamɨ maarɨho amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tɨtɨhepumapɨ turɨmanɨtaapɨhoŋɨtihɨto. 77 Aimbɨ amɨ nepɨ turɨmanɨpɨ komɨ isɨhiyai katɨpunjɨtaape. Katɨpunjisamɨhɨ kiya Autaahaatɨhopɨ ko nyamɨ maipɨhaiwa nenyama japɨhɨ nanyamaitande tɨwɨ gɨwunyaitaatɨwo. 78 Amɨ nyamɨ Autaahaatɨho nyangi komɨ maarɨho nanyinyatɨ asɨpinyisahore. Isɨ ko asisɨha bowatɨ ipɨho nausainjɨtɨhandamatiyatɨ nyamɨhetɨ bonyawatɨ nanyusaatatɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ yamɨhapataatɨhɨraapɨ napɨtaise. 79 Nasonɨhɨ isɨhiya asɨhatindɨhandaatɨhɨ napwɨtaatɨwɨhandapɨ yaiwɨ yutɨhɨramataiwɨ namaasatɨwɨ bimohiyɨhiyai Autaahaatɨho iwɨtatamanɨtaise. Iwɨtatamanatɨ amɨ nyangi nyamɨ maarɨho wɨnyaitonɨhɨ biyaatɨ gaahiyaanɨnɨ napaisaatɨ bimɨtɨhaahɨra daihɨra nanyisatɨ nanyamaasi nutaise,” tatɨ Jekaraiyaaho kandaase. 80 Aihɨ amɨ so meto (Jonɨho) ipotɨhura komɨ maarɨhoaisatunɨ amɨ ambɨpatisatunɨ ahoya gwɨnyanataise. Aihɨ amɨ komɨ maarɨhoaisangi noaipatɨ watɨpɨndaise. Iyatɨ ko isɨhiya owehapɨhɨ kendaise. Ketinjatɨ ipotɨhura isɨhiya Isɨraherɨhiyaamɨ ndɨhetɨ auta noaipatɨ pɨwɨha ausaatɨ kiya Isɨraherɨhiyai kaundataase.