16
Jisaasiho Japɨhɨ Nepasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:1-8; Rukɨho 24:1-12; Jonɨho 20:1-10)
Judaahiyaamɨ asisɨha Sapaatɨhandɨ aimɨ owetihɨ asahataahura asɨhiya aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨ Mariyaahaatɨtihɨ amɨ Saromihaatɨtihɨ amɨ Mariyaahaatɨ waatɨ Jemɨsihomɨ sanaatɨtihɨ sinya nuwɨ atɨpatɨ wɨtɨ biya waamainjotɨhatɨ Jisaasihomɨ ambɨpatetɨ nesaiwɨ nurɨhapɨ winjaitaatɨwɨ nawɨho nunyawɨ newaayopo. Saiwɨ atɨpatɨ waamainjotahatɨ nunyawɨ nepɨ tɨmanɨwɨ nanopawɨ bowihɨ asisɨha jɨhetɨ, Sandehura asisɨhaatɨhɨ kohokoaisawɨ ipɨho aimɨ yahutaasɨhɨ katɨ atɨpatɨ isɨsi Jisaasihomɨ ambɨpatetɨ jaitaatɨwɨ koai ahiyohɨpɨpɨhɨ nawɨhaamɨ anɨmwaahɨpataapɨhapɨ niyawaayopo. Niyawaawɨ daihɨra otɨhapɨhɨ sawinya sanawaatopo. “Ese! Jisaasihoai ahiyotɨhandamɨ maasomwaaŋɨ mipatetɨ nawɨha aungwohanda nepehaasawɨ anɨtiwɨ napuhowɨ ndɨ netɨ nepehaasa nuwatɨnyosɨtande,” nnawaatopo. Sanɨwosawɨ naingaapɨ jawa wa nawɨhandɨ wɨndɨ maasomwaaŋɨ mipatetɨ namaapundihɨ utaaho wo netɨ nepehaasa nemasɨhɨ nehɨ maasomwaaŋɨ nundihɨ jawaayopo. Iyataatɨ sa nawa apɨpaahɨ awaisɨha naaŋɨhaare. Siyatɨ maasomwaaŋɨ nundihɨ kiya nandaapɨ mɨhatɨhɨ jawa utaaho wo waimwaaho apotɨhɨrɨ nehɨ amɨnaihɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ nipaataho ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bimihɨ iwinjawaayopo. Iwinjaposawɨ waatɨ yaiwɨpwitawaayopo.
Yaiwɨmahauhɨ ko kiyai saundataase. “Sahɨ wɨndɨ waatɨ yamaiwɨse owe. Sahɨ Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasihopɨ daapɨ nasauhɨ nɨnɨ aimɨ jasoho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaapɨ tipɨmandaahohɨhopo. Isɨ ko wɨndɨ kɨmbɨhɨ ahɨmotise owe. Aimɨ japɨhɨ nepasi naise. Koai ahiyohɨpɨpɨhɨ kɨmbɨhisɨ sahɨ sawanaatɨ mmowɨse. Isɨ sahɨ nuwɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundɨwɨse. Aiwɨ amɨ Pitaahoai maawɨ kaundɨwɨse. Kaundawaawɨ saundɨwɨse. “Jisaasiho aimɨ jɨhɨ satindɨhande, ‘Nɨnɨ napotatɨ japɨhɨ nepasi Garirihandaahapɨ nɨnɨ jɨhɨ taatɨ naito,’ undindɨhandisɨ aimɨ nepasi ko jɨhɨ Garirihandaahapɨ naisɨ kiya koai kapɨhɨ iwinjaita ipotɨ naita kaundɨwɨse,” undataase.
Aihɨ kiya asiya noaipasi kapɨhɨ namasi yanɨhɨmapɨ nowaayopo. Nowaawɨ kiya kiyaamɨ maarɨho owesoetihɨ yaiwɨ itipɨ nowaayopo. Nowaawɨ isɨhiya usai wɨndɨ kamundopo, owe. Sandɨ kamundotɨmandɨ apaapɨmaahe. Kiya aungwohandɨ yaiwɨmawaawe.
Mariyaahaatɨ Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Jisaasihoai Usosɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:9-10; Jonɨho 20:11-18)
Saraarehɨramɨ asisɨha jɨhetɨ (Sandehura) Jisaasiho asisɨhaatɨhɨ apɨ kohokoaisa japɨhɨ nepataise. Siyatɨ ko aimɨ nepasɨhura ipotɨ Mariyaahaatɨ aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨhaataapɨhɨ jɨhɨ noaipataise. Saatɨ itapaatɨ jɨhura Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapa ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahapai nemwasaamaate. 10 Isɨhiya Jisaasihoai nɨwipinjawɨ koaisawɨ maasɨ daayohiyɨhiya Jisaasihopɨ maarɨho tundihɨ taawɨ gwɨwɨ bimauhɨ kaatɨ Jisaasihoai usosɨtɨhandapɨ notɨ kiyai kaundataase. 11 Kiyaisɨ Jisaasiho japɨhɨ asohoematatɨ nepasɨtɨhandapunɨ amɨ kaatɨ sawɨhaamɨ koai usosɨtɨhandapunɨ kiyai kaundihɨ kiya kaatamɨ pɨwɨha atisawaahandɨ kandɨ kaatamɨ pɨwɨhaapɨ akɨte tɨwɨ wɨndɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ gɨmunyaahopo, owe.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Otɨpɨpatɨhurɨ Yahurɨ Daihɨra Usosɨtɨhandapɨhaare
(Rukɨho 24:13-35)
12 Kaihɨ otɨpɨpatɨhurɨ yahurɨ aunahɨpa namasi taamɨ daihɨra naihɨ Jisaasiho noaipatɨ wɨndɨ jɨhamatɨmetatɨ nehɨ koai wipetaho kuri iwinjataise. 13 Aihɨ kurɨ japɨhɨ nepemaitɨmɨ numwɨ otɨpɨpatɨhiya amɨ usai, “Yɨhoaaŋɨ Jisaasihoai iwinjaho,” undɨmɨ kaundihɨhandɨ kandɨ kiya kuramɨ pɨwɨha kaundisɨhaapɨ wɨndɨ akaahe akɨte tɨwɨ atɨwiwɨ gɨmaawunyaahopo. Owetise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiya Komɨ Pɨwɨha Awusaitaatɨwɨ Natausaasindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 28:16-20; Rukɨho 24:36-49; Jonɨho 20:19-23)
14 Aihɨ ipotɨnɨhɨ Jisaasiho sawaho komɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ naasohɨtahiya 11 kaiwɨhiya bindawa taawɨ nandapa nanɨhauhɨ noaipatɨ nunjaanatɨ iwinjataise. Noaipatɨ iwinjatɨ itɨhundataase. Sandɨ itɨhundindɨmandɨ apaapɨmaahe, isɨhiya usɨhiya asɨhiya ko aimɨ nepasɨhɨ usonɨhohiyɨhiya Jisaasihopɨ aimɨ japɨhɨ nepase undɨwɨ kaundauhɨhandɨ kandɨ kiya daahɨ kiyaamɨ maarɨho nimbɨputɨwɨ wɨndɨ kopɨ akɨte tɨwɨ gɨmunyaahauhɨ kandapɨ itɨhundataase. 15 Iyatɨ kiyai pɨwɨha sata kaundataase. “Sahɨ yapɨpatɨ nahatewaara gaamapɨ nuwɨ isɨhiya nahatiyai nisɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha anusaapɨ kaundɨwɨse. 16 Pɨwɨha Gaaha Wanɨha kandɨ kiyohɨwaiwaapɨ ausaasaihɨ utaaho itapaatɨ wo waatɨ atisatɨ pɨwɨha kaapunɨ nisapunɨ gɨnunyaasɨho gɨnunyaasaamaati waapohora baawusisaihɨ Autaahaatɨho soai saati japɨhɨ numwaitaise. O utaaho itapaatɨ wo waatɨ nisapunɨ amɨ nisɨ pɨwɨhaapunɨ nepɨ nimbɨpwɨtɨwɨ wɨndɨ gɨmaanunyaasɨho gɨmaanunyaasaamaatɨ ipotɨhura kɨnyɨ maipɨhoŋe, maipɨhaaŋe undatɨ komɨhetɨ kaatamɨhetɨ Autaahaatɨho pɨwɨha netɨ yawutoaatɨ yaawɨhandɨ nunyatɨ nemaitaise. 17 Autaahaatɨho isɨhiya nisapɨ baiwɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaisatɨtonɨhɨ kiya nisɨ ambɨpataahɨ watɨpɨhaiwa kaitaapo. Nisɨ ambɨpataahɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ itɨpɨho maipɨhapa isɨhiyaamɨhetɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimiwaiwai nepumaitaapo. Aiwɨ amɨ pɨwɨha wa kiya wɨndɨ pɨwaamaatɨwɨha wanɨha wanɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho netɨ kiyai gɨwunyaahonɨhɨ kiya pɨwaatɨtaapo. 18 Aiwɨ amɨ akwɨranɨho tataapwɨnɨhoai iwisaihɨ ko wɨndɨ ikomaawɨtaise. Aiwɨ amɨ onaapɨpa wapa nanawaawɨ kiya wɨndɨ kapa onaapɨpaapɨ namwaapwɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya timbɨpaisahiyai ikwɨrɨ kiyaamɨhetɨ ahɨwisaihɨ kiyaamɨ timbɨpa ketɨ owesuetɨtaise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Autaahaatɨho Numwaasi Yamɨhapataatɨhapɨ Naindɨhandapɨhaare
(Rukɨho 24:50-53; Aposerɨhiya 1:9-11)
19 Awaisɨho Jisaasiho pɨwɨha saiwa kaunda owetihɨ Autaahaatɨho koai yamɨhapataatɨhapɨ numwaasi naihɨ niyatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bindataise. 20 Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya yapɨhɨ nahatewaara nuwɨ gaamapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha Jisaasihopɨtaha awusoaawaayopo. Siyauhɨ Awaisɨho kiyai andɨtɨwiwa kiyaisatɨtihɨ kiya watɨpɨhaiwa kaiwa kaiwa kiyauhɨ isɨhiya mmonawaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨha akaahaare tawaatopo.*
* 16:20 Isɨhiya amɨtɨhaisahiya taahiyɨhiya kɨma pɨwɨma (16:9-20 ma) Maakɨho sawaho jɨpatɨmaise amɨ utaaho wo ipotɨ jɨpatɨpiyataise tɨwɨ gwɨnyaawaayopo.