15
Jisaasiho awaisɨho Pairotɨhomɨ Ndɨhetɨ Bitosɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:1-2, 27:11-14; Rukɨho 23:1-5; Jonɨho 18:28-38)
Aihɨ isɨhiya pɨrisihiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiyaatihɨ amɨ isɨhiya usa wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatihɨ amɨ isɨhiya usa gwɨnyaahiyaatihɨ amɨ isɨhiya usa awaisawɨhiya nahatiyaatihɨ asisɨhaatɨhɨ kohokoaisawɨ kapɨhɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ Jisaasihopɨ pɨwɨha wa katɨwɨ wɨsasawaayopo. Aiwɨ Jisaasihoai kiya wɨrɨhɨrɨ wɨrɨ watɨpɨhɨrɨ ipipatamatiyahɨra wɨsasɨwɨ numwaasi nuwɨ awaisɨho gapɨnaaho Pairotɨhoaapɨhɨmawaayopo. Aihɨ Pairotɨho Jisaasihoai sata nunjenataise. “Kɨnyɨ Judaahiyai winjaapɨ bimingɨhoŋɨ awaisɨhoŋɨ kiŋɨhoŋo?” unda nunjenataise. Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Ye, saahɨ kɨnyɨ kɨwaahoŋɨ katapaase,” undataase. Aihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiya pɨwɨha kɨha kɨha Jisaasihopɨ satahoe, siyahoe tɨwɨ awaisɨho Pairotɨhoai kaundawaatopo. Satɨwɨ Pairotɨhoai kaundauhɨ Pairotɨho amɨ jɨhara Jisaasihoai saunda nunjenataise. “Isɨmiya kɨmiya kɨnyɨ atinɨhɨ pɨwɨha taahɨwaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa kinyapɨ katawaatowɨ kɨnyɨ kaapɨ wihoaaŋɨha nyangi napaapɨ kamaanyatise?” undataase. Aihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai wɨndɨ kamundihɨ awaisɨho Pairotɨho kandapɨ waatɨ pɨhɨtatɨ gwɨnyapenataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Tiwɨtaano Undauhɨ Pairotɨho Gaasɨ Tipɨ Nimaapɨse Undindɨhandapɨhaare.
(Matiyuho 27:15-26; Rukɨho 23:13-25; Jonɨho 18:39–19:16)
Kɨnaungwɨha nahatewetɨ asisɨha sa awaisɨha Pasopaahandɨ noaipasɨhura isɨhiya tɨtɨhɨ kiyaisunyaapɨ utaaho wopɨ ambɨhɨtɨwɨ utaaho soai nupusoaase tɨwɨ Gapɨnaaho Pairotɨhoai kaundauhaahɨ kiyaamɨ ambɨhɨtɨwɨ katotɨhoai tɨtɨhɨ nuwausoaasahore. Isɨ sura utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Barapaasiho napwɨtatɨ bindataise. So Barapaasiso Romɨhandaahapɨhiyaamɨ gamanɨho Judaahiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨhandapɨ poundihɨ isɨhiya Judaahiya usaisɨ maatɨmaatiwɨ isɨhiya usa dopɨ tiwauhɨ tunnawaawɨ kiyaamɨ usaisɨ ko tiwihɨ napwauhɨ kandapɨ koai nepɨ napuhauhɨhore. Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ napɨwɨ Pairotɨhoai namasawɨ nunjenawaayopo. “Kɨnyɨ asisɨha awaisɨha kɨmiyaha noaipasɨhura napwɨtohiyɨhiyai nupusoaasapɨhoŋisɨ wanɨ amɨ katɨ kaimbɨ nupusoaase,” undɨwɨ nunjenawaayopo. Aihɨ awaisɨho Pairotɨho kiyai sata nunjenataise. “Judaahiyaamɨ awaisɨhoai bɨpi nehɨ nuta nɨnɨ nandusaasano?” undatɨ nunjenataise. 10 Sandɨ sata kaundindɨmandɨ siyatɨ usona gwɨnyaataate. Isɨhiya pɨrisihiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiya nyangi isɨhiya nahatiya namaanyipinjawɨ Jisaasihoai nɨwipinjowo tɨwɨ Jisaasihopɨ apowihɨ, “Nyahɨ gamanɨhomɨ awaisawɨhiyaanamɨhetɨmawaayowo,” tatɨ gwɨnyaataate. 11 Kiyataahandɨ kandɨ pɨrisihiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiya aimɨ jɨhɨ tɨmanɨwɨ isɨhiyai saundɨwɨ nusepaawaayopo. “Jisaasihopɨ wihoaaŋɨho Barapaasihoai nupusoaase undɨwɨse,” undɨwɨ awaisawɨhiya nusepaipapɨ kaundawaatopo. 12 Aihɨ Pairotɨho japɨhɨ kiyai saundataase. “Kɨmo utaamopɨ Judaahiyaamɨ awaisɨho kiyai iwinja bimisɨhoe tohɨmoai nɨnɨ napitɨwitande?” undataase. 13 Aihɨ kiya japɨhɨ waapɨhɨtɨwɨ satawaatopo. “Ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ nimaape,” tawaatopo. 14 Aihɨ Pairotɨho kiyai saundataase. “Napaape? Ko wɨndɨ maipɨhandɨ kaiho nɨwipɨhandɨtowo?” undataase. Aihɨ kiya komɨha nemapɨ jɨhaatɨ waapɨhɨtɨwɨ kaahaatɨwɨ satawaatopo. “Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ nimaape,” tawaatopo. 15 Aihɨ Pairotɨho kiyaamɨ pɨwɨha napaisaatɨ bɨpi atɨwisatɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ maaritorɨhɨretɨ Barapaasihoai nuwausoaasihɨ ko kiyenda naihɨ amɨ Pairotɨho katihɨ Jisaasihoai ainjɨhariwɨ yupawaayopo. Aiwɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tipɨmandaitaatɨwɨ Pairotɨho netɨ Romɨhiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmataise. Aihɨ kiya koai tipɨ tipɨmandaitaatɨwɨ numwaasi nowaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Pwɨsɨpɨ Yaipa Kiyohiyɨhiya Sisɨpundotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:27-31; Jonɨho 19:2-3)
16 Aihɨ Jisaasihoai Romɨhiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kaiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya numwaasi utaaho wo awaisɨho gapɨnaaho Pairotɨhomɨ matambɨpotɨ niyawaayopo. Naiwɨ amɨ sasaahoya usa nahatiyai gaatɨwɨ numwaawaayopo. 17 Gaatɨwɨ numwaahauhɨ akoyanɨwosawɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ nyanyipɨhɨrɨ awaisawɨhiya kiŋɨhiya niyohohɨrɨhɨrɨ nɨwisowaayopo. Aiwɨ amɨ wɨrɨhɨrɨ wɨrɨ mwɨtoaipatɨ kaarɨha nangisawɨ ningopɨ tingaatɨha kaiwɨ Jisaasihomɨ mɨtɨhoaatɨhɨ nɨwipaawaayopo. 18 Saiwɨ nɨwipaaposawɨ kiya namasawɨ isɨhiya kiŋɨhiya awaisawɨhiyai kawisohɨpatamataiwɨ sisɨpɨhundɨwɨ kaiwunjawɨ saundawaatopo. “Judaahiyaamɨ kiŋɨho awaisɨhoŋɨ iwinjaapɨ bimingɨhonye, ipɨhɨrete,” undawaatopo. 19 Saundɨwɨ Romɨhiyaamɨ pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiya taahɨwaiwaara Jisaasihoai mɨtɨhoaatɨhɨ irɨhɨra tiwawaayopo. Aiwɨ koai maahoaipurɨpwɨ kiyaamɨ ipɨhomataiwɨ iwiwɨ amɨ isɨhiya awaisawɨhiyai ambɨpatɨ awaipatɨ nunyawɨ atotɨpɨwesohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ koai ambɨpatɨ awaipatɨ nunyawaahandamataiwɨ atotɨpɨwesawunjawaayopo. 20 Saiwɨ sisɨpɨhundɨmbɨwɨ gaatihɨ apotɨhɨrɨ nyanyipɨhɨrɨ nɨwisohohɨrɨhɨrɨ nesɨpamapɨ komɨhɨrɨ japɨhɨ nepɨ nɨwisowaayopo. Nɨwisopɨ Pairotɨhomɨ masaataatɨ namasi Jerusaremɨhandamɨ matambɨpaamɨ ipaahaapɨ noaipapɨ tipɨ nimaitaatɨwɨhapɨhapɨ numwaasi niyawaayopo.
Jisaasihoai Tipɨ Nimaahotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:32-44; Rukɨho 23:26-43; Jonɨho 19:17-27)
21 Utaaho wo aunahɨpatɨ Sairinihandaahapɨho komɨ ambɨpatɨ Saimonɨho Arekɨsandaayɨ Rupaasiyaamɨ sapɨho nehɨhaatɨ daaya bitonjatɨ aunahɨpa Jerusaremɨhandaahapɨ taatɨ naihɨhoaisawɨ daihɨra otɨhapɨhɨ nutanawaayopo. Aiwɨ koai nɨwimbɨpupwɨ, “kɨnyɨ Jisaasihomɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ nepɨ tɨpwɨte,” undɨwɨ andɨtitɨwɨmapɨ nepɨ tɨpwɨtɨwusosawaayopo.
22 Aiwɨ Jisaasihoai numwaasi Gorɨkotaahandaahapɨ niyawaayopo. Sandɨ Gorɨkota tɨwɨ ambɨhɨtohɨtɨmandamɨ tanyaaha siyate. Mɨtɨhomɨ andɨtatamatetimbɨpɨho tɨwɨ katawaatopo. 23 Aiwɨ kiya wainɨhandisawɨ marasinɨho wo komɨ ambɨpatɨ mɨrɨhoaisawɨ ahoyawɨ naumbwaihɨrɨwɨ Jisaasihoai komɨ ambɨpatɨ awaindɨhandɨ nɨwɨnatɨ yaahomaawɨtandɨho nunyauhɨhandɨ kandɨ kohɨ pohipiyatɨ netɨ wɨndɨ namainje. 24 Aihɨ kiya Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ nimaawaayopo. Saiwosawɨ Jisaasihomɨ apotɨhɨrapɨ ndɨ nese tɨwɨ jatawa wapa ipɨpa isɨwɨ jɨhimatɨwɨ nusatipɨhaahohiyɨhiya Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ newaayopo.
25 Sura asisɨhaatɨhɨ ipɨho aimɨ nasa saasihɨ 9 kirokɨhura Jisaasihoai tipɨ nimaawaayopo. 26 Aiwɨ Jisaasihomɨ mɨtɨhomɨhinɨ autaahɨ pɨwɨha kaundɨwɨ tiwohɨha satɨwɨ jɨpatɨpaiwɨ ahiyawaayopo. “Kɨmo utaamo Judaahiyai iwinjaatɨ bimisɨho awaisɨhore,” tɨwɨ jɨpatɨpaiwɨ ahiyawaapo. 27 Aiwɨ amɨ utaahurɨ wurɨ ikopaisahurɨ Jisaasihomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ wotihɨ amɨ ikwɨrɨ konaamohɨraihoaaŋɨ wotihɨ tipɨ nimaawaayopo. 28 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaamɨ pɨwɨha akaaha noaipataise. Pɨwɨha sa sataha jɨpatɨpindise. “Isɨhiya maipɨhaiwaisahiyaisatɨ maasɨ utaaho maipɨhomataiwɨ isɨhiya usonawaayopo,”* tatɨ jɨpatɨpindise.
29 Aihɨ isɨhiya nuwɨ napɨwaiwɨ mɨtɨho nepemaihɨrɨwɨ bitotawa Jisaasihoai sisɨpɨhundɨwɨ saundawaatopo. “Ese. Kɨmoŋe, Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ nɨnɨ nupwɨsasɨtɨ japɨhɨ ketɨ asisɨha mairɨmetɨ aŋɨmatɨtɨ owemaito tɨpɨhoŋe. 30 Isɨ wanɨ kɨmura kɨnyɨ kinyɨ ambɨpatisɨ andɨtɨwipe. Aimbɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhati namasi japɨhɨ noaatɨpape,” undawaatopo. 31 Aihɨ amɨ isɨhiya pɨrisihiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya usa wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaisangi katɨ nepɨ Jisaasihoai sisɨpɨhundawaatopo. Aiwɨ kiya sawana sanawaatopo. “Kɨmo utaamo isɨhiyai tɨtɨhɨwiwatɨ andɨtɨwiwahosɨ amɨ komɨ ambɨpati napaapɨ tɨtɨhemaama andɨtɨmaawise? 32 Amɨ kɨmo akɨtɨ tɨtɨhɨ Kɨraisiho Isɨraherɨhiyai iwinjaatɨ bimisɨhondaataahɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhati namasi noaatɨpane. Noaatɨpahonɨhɨ nyahɨ winjɨhaawɨ kopɨ nyahɨ gɨwunyaitaano,” nnawaatopo. Aihɨ amɨ kapɨhɨ utaahurɨ yahurɨ ikonɨmɨhuri Jisaasihoaisawɨ maasɨ tipɨ nimaahohururisangi Jisaasihoai mɨmaipaimɨ itɨhundamaase.
Jisaasiho Napwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:45-56; Rukɨho 23:44-49; Jonɨho 19:28-30)
33 Aihɨ ipɨho aimɨ saniya otɨhasɨnɨ 12 kirokɨhandɨtihɨ nahataapɨpɨhɨ asahatindɨhandɨ namaasatɨ asahatamataise. Asahatɨmɨ notɨ ipɨho aimɨ notɨ yaataatisura 3 kirokɨhuraatihɨ japɨhɨ taatɨ saasɨnataise. 34 Iyatɨ taatɨ kura saasɨna bowihɨ Jisaasiho waatɨ kaahaata sandaase. “Eroi, Eroi Rama Sapakɨtani?” ndaase. Sandɨ sata katindɨmandɨ sandaase. “Nisɨ Autaahaatɨhoŋe, Nisɨ Autaahaatɨhoŋe, kɨnyɨ nɨngisɨ napaapɨ nanɨmahise?” ndaase. 35 Aihɨ isɨhiya kapɨhɨ detɨ bitohohiyɨhiya sa pɨwa atisawaawɨ sanawaatopo. “Atiwɨse! Kɨmo utaamo Eraijaahopɨ gandaaso!” nnawaatopo. 36 Aihɨ utaaho wo nihɨti notɨ wainɨhandɨ ikonahandaatɨhɨ sɨponjɨhandɨ wɨndɨ dɨhaamatiyahandaahɨ tɨmandaatɨ boyatɨ netɨ asatɨpatamɨ otasaahaasɨnɨ mwɨtiwatɨ isɨsi niyataise. Niyatɨ detɨ bitonda kandɨ Jisaasiho nandota nunyataatɨ kiyai saundataase. “Nyahɨ nehɨ jatɨtɨhaawo Eraijaaho ambɨhɨtisɨho noaatɨpatɨ japɨhɨ napɨhausoaasonɨhɨ yapɨpatetɨ tɨmɨhaiso e owetisotaato!” undataase. 37 Aihɨ Jisaasiho waapɨhɨta gaatamapɨ konɨhɨ napomataise.
38 Siyatɨ Jisaasiho napwihɨ ketɨ kuraanɨhɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ awairɨhɨrɨ mwipɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Autaahaatɨho nasatɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ ahiyatɨ bimɨtandɨrotɨ netɨ nimbɨpuwatɨ nahoesandirɨhɨrɨ mɨhaatapɨ mɨhaapɨ kɨrɨnɨhɨ otutaatɨ napwɨrɨnataise. 39 Aihɨ siyatɨ Jisaasiho napwihɨ utaaho wo tiworisa tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho Jisaasihomɨ detɨ utatototɨ bitonjahosɨ komɨ ndɨhetɨ napwihɨ usonataatɨ ko sandaase. “Kɨmo utaamo tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaaho akohore!” ndaase.
40 Aihɨ amɨ asɨhiya usaisangi onɨhɨ wonjɨ bitotawa Jisaasihoai winjatawaayopo. Kiyaamɨ otɨhatɨhapɨ waatɨ aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Mariyaahaate. Aihɨ amɨ waatɨ Mariyaahaatɨ waate. Kaatɨ Jemɨsiho ipotɨhomunɨ Josisihomunɨ sanaate. Aihɨ amɨ waatɨ Saaromihaate. 41 Siya asiya jɨhɨ Jisaasiho otɨpɨpatɨ kiya Garirihanda daihɨ kiya kaiwusepaapɨ maasɨ nɨwipinjawɨ daayohiyɨhiyaatihɨ amɨ usa Jerusaremɨhandaahapɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ niyohiyɨhiyai maawɨ kapɨhɨ bitotawa iwinjatawaapo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nawɨha Isɨhiya Soaariwɨ Akohaahaiwɨhaatɨhɨ Ahiyotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 27:57-61; Rukɨho 23:50-55; Jonɨho 19:38-42)
42-43 Aihɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Josepɨho aunahɨpatɨ Arɨmatiyaahandaahapɨho sapɨhɨ bindataise. So utaaso kaunjorɨho awaisɨho wandɨhaisahore. Iyataatɨ amɨ koaisangi Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨhandapɨ jaatɨ bindataahore. Isɨ ko mmona gwɨnyapenata bosonɨhɨ kiya Judaahiyaamɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandɨtɨtaihɨ otɨpɨpatɨ wapa wɨndɨ kamaitɨhaawɨ wanɨ kɨmura kahapaamapɨpa tɨmanɨndaatɨwɨhuraatihɨ gwɨnyapenata ipɨho aimɨ namaatipaitandaihɨ namatɨ ko yamaayatɨ awaisɨho Pairotɨhoaapɨhɨ notaise. Notɨ noaipatɨ awaisɨho Pairotɨhoai Jisaasihomɨ ambɨpatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetapɨ napɨhaatɨ naitandɨ nunjenataise. 44 Aihɨ ko awaisɨho Jisaasihopɨ aimɨ ketɨ napwihɨndindɨho tatɨ waatɨ gwɨnyapeninja tiworisa tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨhoai gaata numwaataise. Gaata numwaatɨ koai saundatɨ, “Jisaasiho aimɨ napwiso e sangɨ napwiso?” undatɨ nunjenataise. 45 Aihɨ awaisɨho Pairotɨho nunjesɨhɨ, aimɨ napwise undihɨ Josepɨhoai saundataase. “Gaasɨ, kɨnyɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ napɨhaapesi numwe,” undataase. 46 Sata ko aye undihɨ Josepɨho apotɨhɨrɨ wɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ nawɨho nunya nesiya Jisaasihoai napɨhaatɨ kɨraapɨhɨ ahiya napapɨhataise. Napapɨhatɨ isɨsi niyatɨ nawɨha wa isɨhiya soaariwɨ akohaahaiwɨhotɨ ahiyataise. Ahiyatosatɨ nawɨha taapwɨnɨha naaŋɨha awaisɨha netɨ nepehaasa maahomwaaŋɨ anɨtisatɨ awaahatɨ napuwataise. 47 Siyatɨ Josepɨho Jisaasihoai ahiyatɨ anɨtisatɨ napusɨhɨ aunahɨpa Makɨtaraahandaahapɨ Maariyaahaatɨtihɨ amɨ Mariyaahaatɨ waatɨ Josesihomɨ sanaatɨtihɨ iwinjatɨmbɨmɨ amɨ Jisaasihoai ahaimbɨpɨhɨ mmonɨmapɨ nomaise.
* 15:28 Aisaiyaaho 53:12 handɨ mmome.