21
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Osɨnɨhaatɨ Nawɨho Gaarehandɨ Autaahaatɨhoai Numwindɨhandapɨhaare
(Maakɨho 12:41-44)
Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhɨ bitonda winjasɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandamɨ bokisihandɨ onɨhopɨ nawɨho kahapaamapɨpa asaketahiya nawɨho gaarehandapɨho wiwawaayopo. Wihauhɨ amɨ apopaatɨ waatɨ nawɨho kahapaamapɨpa apɨpaahɨ owehaatɨ nawɨho taanauhɨho tuhɨnɨpɨhurɨ nehɨ yahurɨ nesotɨ wisɨhɨ Jisaasiho kaati iwinjataise. Iwinjatosatɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Nɨnɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Kɨmaatɨ apopɨ osɨnɨmaatɨ isɨhiya nahatiya nawɨho gaarehandapɨho tɨmahotɨhoai nusatipɨhaatɨ tɨmataise. Kɨmiya isɨmiya nawɨho kahapaamapɨpa asaketahiyaasɨ nawɨho isoho nesipɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyawaayopo. O amɨ kɨmaatɨ apopɨ osɨnɨmaatɨhɨ nawɨho owehaatɨ nandapa netɨ nanatɨ bimɨtandɨho nawɨho owetihɨhandɨ kandɨ konɨhɨ Autaahaatɨhoai nunyataise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Aŋɨhandɨ Awaindɨhandɨ Nosasɨndaise Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:1-2; Maakɨho 13:1-2)
Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ usa Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandapɨ satawaatopo. “Kɨma nawɨha gaaha otiwa kambwaahaunɨ amɨ Autaahaatɨhoai gaarehandɨ wapa nunyohɨpɨpaaraahimaawɨ aŋɨmatɨwɨhaaŋɨsɨ sanahɨwendaise,” tawaatopo. Satauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Kɨmaiwai wanɨ sahɨ usonɨhohɨwɨmaiwa siyatɨ tiwatɨ nyepinatɨ biyatɨ wɨndɨ ahɨmotɨtaise. Asisɨha waara isɨhiya nepɨ tumbwɨwɨ nepuhɨwɨ nopɨsasɨtaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Naaŋɨhaiwa Pɨhɨtatɨ Noaipahonɨhɨ Amɨ Sahɨ Yaasɨhaiwa Naitaapo Tatɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:3-14; Maakɨho 13:3-13)
Aihɨ amɨ kiya Jisaasihoai satɨwɨ nunjenawaayopo. “Katɨpɨnyasingɨhonye, saiwa kanyatingɨwɨmaiwa maahɨwura noaipaitaise? Nɨnapitiyahandɨ jɨhɨ noaipahonɨhɨ nyahɨ mmondo? Mmonaatɨ komɨ kanyatindɨhandɨ aimɨ koaipaitande taatɨ mmona gwɨnyaitaano?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Isɨhiya usa sangisɨ jaiwɨsatɨtaawɨ sahɨ baiwɨ jaawɨhiyaato. Isɨhiya usa napɨwɨ nisɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ ‘Nɨnɨ Kɨraisihonɨne,’ satɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya sasatɨtaapo. ‘Asisɨha aimɨ ipotɨha koaipataise,’ satisaihɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwɨha napaitɨwɨ atɨhomaawiwɨ amɨ kiyaamɨhinɨ detɨ namuwɨse. Pwɨsɨpatɨ siyahatɨ aungwohandɨ noaipataise tɨwɨ katisaihɨ sahɨ atisawaawɨ waatɨ kandapɨ yaiwɨ itɨmipɨse. Saiwaahɨ jɨhɨ kiyatɨ noaipataahandɨ kandɨ asisɨha ipotɨha akaaha sura wɨndɨ ketɨ namoaipaitaise,” undataase.
10 Jisaasiho wɨndɨ namaamɨhaatɨ konɨhɨ kiyai amɨ sata kaundataase. “Isɨhiya yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiya dosi nuwɨ yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiyaisawɨ tundaapo. Iyonɨhɨ amɨ awaisɨho wo iwinjaatɨ bimisawɨhiya dosi nuwɨ awaisɨho wo iwinjaatɨ bimisawɨhiyaisawɨ tundaapo. 11 Iyonɨhɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ aungwohaiwa waatɨ ipɨpatɨpindaise. Iyatɨ amɨ jarɨho aungwohaiwa noaipatɨ amɨ timbɨpa saiwa nahataapɨpɨhɨ noaipaitaise. Iyatɨ yamɨhapataatɨhɨ wapa watɨpɨhapa motɨnɨhapa noaipataatɨ sangisɨ yasimatɨtaise.
12 “Saiwa siyatɨ sangɨ noaipahonɨhura isɨhiya sangisɨ jaipɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nasamɨtaapo. Aiwɨ kiya Judaahiyaamɨ anɨhaiwa gwɨharaahaiwaatɨhɨ nasamaasi nuwɨ pɨwɨha samɨhetɨ nepɨ yasutaapɨ nasapupwɨ amɨ gamanɨhomɨ awaisawɨhiyaapɨhɨ nasamaasi nuwɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ ahɨsitaapo. Saiwa nisapɨsatɨwɨ amɨ sahɨ nisɨ otɨpɨpatɨhiyaatisɨ amɨ sahɨ nisɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaanitaatɨwɨ nasisapupwɨ kasitaapo. 13 Isɨhiya saiwa kasisohɨtɨndɨ sandɨ nisɨ pɨwɨha ausaapɨ kanundɨtaatɨwɨ kiyawaayowɨ gaasɨ nisɨ pɨwɨha anusaapɨse. 14 Aiwɨ sahɨ pɨwɨha napitɨtaaha kiyai wihoaaŋɨha kaundɨtɨhaawe tɨwɨ jɨhɨ waatɨ gɨmunyaapɨse. 15 Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ pɨwɨha sahɨ kiyai kaundɨtaatɨwɨha samɨ amɨtetetɨ ketɨ ahɨsisatɨ netɨ gɨsunyaasanɨhɨ sahɨ gwɨnyaitaapo. Nisɨ pɨwɨha sangisɨ nasanyotɨha sahɨ kiyaisɨ kaundisaihɨ kiya samɨ tiworisa pɨwɨha ka wɨndɨ ipɨhatiwɨ nemaamaitaapo. Owetɨtaise. 16 Samɨ sɨnɨnjapiyaunɨ amɨ samɨ sunyɨhoya jaatisa nasamaasi nuwɨ samɨ tiworisamɨ ikwɨraatɨhɨsamaitaapo. Aiwɨ samɨ usaatangi tisausaihɨ napwɨtaapo. 17 Nisapɨsatɨwɨ sangisɨ isɨhiya taahiyɨhiya pohipɨsiwɨ ahosɨsamaitaapo. 18 Iyataahandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ namopɨsasɨnɨwɨ nga baiwɨ bimɨtaapo. 19 Isɨ sahɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ bimaawɨse asɨyɨhiyaatimatɨwɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ sahɨ naitaatɨwo,” undatɨ kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Jerusaremɨhandɨ Nosasɨndaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:15-21; Maakɨho 13:14-19)
20 “Aunahɨpatɨ Awaipatɨ Jerusaremɨhandi isɨhiya pwɨsɨpɨ yaipatɨ kaiwɨ timbiyohiyɨhiya otaatemapɨ bitopɨ nesɨwesɨpɨ bitɨwɨmasaihɨ sahɨ kiyai usonawaawɨ aunahɨpa Jerusaremɨhandi nepɨ nopɨsasisaihɨ katɨ aimɨ nosasɨndande tɨwɨ gwɨnyaapɨse. 21 Sandɨ siyatɨ noaipahonɨhɨ sahɨ yapɨpatɨ Judiyaahanda bimohiyɨhiyaatɨ yanɨhɨmapɨ sɨhoaarɨhɨrɨ tipatetɨ naitaatɨwe. Amɨ saisaihɨ sahɨ aunahɨpa Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyaatɨ yanɨhɨmapɨ namasi naitaatɨwe. Saisaihɨ amɨ isɨhiya usa aunahɨpatamɨ nehɨhaatɨ ipaahaapɨ bimohiyɨhiyaisangi aunahɨpatɨ kataatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaatɨwe. 22 Sandɨ apaapɨmaahe. Isɨhiya Autaahaatɨhoai ahosumwapɨ maipɨhaiwa kiyohɨtɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ naaŋɨhandɨ numwɨtande. Siyatɨ kiyonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨhura katɨwɨ ahiyotɨha akaaha ausaimanɨnatɨ noaipaitande. 23 Ese sura naaŋɨhandɨ noaipasura asɨhiya maahaapɨ gwɨsɨtohiyɨhiyaunɨ amɨ awatetetɨ amwɨtɨhɨrɨ nanatɨ nanototisawɨhiyaunɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naaŋɨhandɨ naitaapo kɨmatɨ yapɨmbataaho. Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ isɨhiya siya natiyaamɨhetɨ noaipaitaise. 24 Namatanaatɨ kosasaihɨra tiworisa isɨhiya taahiyɨhiyai timaitaapo. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya usai napuwɨtaatɨwɨ yapɨpatɨ usaamɨhatɨ kahatɨ kahataahapɨ numwaasi nutaapo. Aiwɨ kiya isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaataatapɨhiya aunahɨpatɨ awaipatɨ Jerusaremɨhandɨ nepɨ jaawɨ bimaamɨ nuwɨ Autaahaatɨho sura namɨhaitaapo tatɨ katimumwaaŋɨ notɨ kuraatanɨhɨ namɨhaitaapo.
Kɨma Pɨwɨma Kahapaamapɨpa Asisɨha Ipotɨhaiwetɨ Noaipaitandɨhaiwaapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:29-31; Maakɨho 13:24-27)
25 “Iyonɨhɨ amɨ ipɨhoetɨ amɨ waatɨhoetɨ amɨ kaumbwaatetɨ wiwa sɨwipatɨ kahatamatɨpetahaiwa isɨhiya wiwa monɨwɨhaiwa noaipaitaise. Iyatɨ amɨ durɨhɨrɨ waatɨ pɨhɨtatɨ tiwayaatɨ notɨ nasayata nausɨha pɨhɨtatɨ autaahɨ mɨhotɨ sanainjatɨ niyatesi tɨmɨhiyataatɨ gaatonɨhɨ amɨ isɨhiya yapɨ nahanda nahataapɨpɨhiyaamɨ maarɨho omaaŋɨtɨtɨhɨ amɨ amɨtɨha netɨ nusopɨsasɨnɨhonɨhɨ kiya waatɨ awaindɨhandɨ yaitaapo. Aiwɨ kiyaamɨ maarɨho nɨnaawiratatɨ owesoetɨtaise. 26 Yapɨpatambɨhiya isɨhiya yapɨhɨ nahanda saiwa siyatɨ noaipaitandaiwaiwaapɨ gwɨnyaawaawɨ apɨpaahɨ yaiwɨmapɨ amɨ kiyaamɨ ndɨha wonɨwonɨwinatɨ asisɨwiraitaise amɨ kahapaamapɨpa yamɨhapataatɨhɨ watɨpɨhaiwa ahotiwaiwa nonasaya ahoyonɨho. 27 Saiwa siyatɨ noaipahonɨhɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ yundanyɨha amɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandisatɨ tɨwipatisatɨ napɨto. Napisanɨhɨ isɨhiya nɨngi ninjaitaapo. 28 Saiwa siyatɨ namasatɨ taatɨ noaipahonɨhɨ sahɨ naingaapɨ jasawɨse sangisɨ japɨhɨ Autaahaatɨho nasamaitandɨhura aimɨ nasatɨ utatototɨndaiso,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Asisɨha Ipotɨha Noaipaitandɨ Jɨhɨ Wapa Sɨwipatɨ Noaipaitandɨhapaapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:32-35; Maakɨho 13:28-31)
29 Siyatɨ kaundatosatɨ amɨ Jisaasiho pɨwɨha wa kɨma namɨhanaha kiyai sata kaundataase. “Ipatɨ pikɨhandunɨ amɨ ipatɨ nahatewa wiwaunɨ kairɨhɨretapɨ sahɨ baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. 30 Ipatɨ pikɨhandamɨ yananaatɨ taatɨ japɨhɨ mwinatɨ nusapaasɨhaahɨ aimɨ yatitandɨ detɨtihe tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 31 Isɨ sɨkiyate. Naaŋɨhaiwa siyatɨ noaipahonɨhɨ mmonawaawaahɨ Autaahaatɨho nyangi nyainjaatɨ bimɨtandɨhandɨ aimɨ nasatɨ utatototɨtihe tɨwɨ gwɨnyaapɨse.
32 “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Isɨhiya nahatiya wanɨ kɨmuraahiya sangɨ napopɨ binyaihɨ saiwa katohɨwɨmaiwa noaipahonɨhɨ mmondaapo. 33 Yamɨhapatunɨ yapɨpatunɨ notɨ owendaahandɨ kandɨ nisɨ pɨwɨha wɨndɨ siyatɨ owemetatɨ kaanɨhɨ ahotɨmɨ nutaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨhiya Baiwɨ Jaawo Tindɨhandapɨhaare
34 “Isɨ sahɨ baiwɨ jaawo. Wiwa sahɨ waapoho nasisoaarɨ nanɨwɨ naharitaawo. Aiwɨ amɨ kahapaamapɨpa ambɨpatapɨhapaapaahɨhɨ maarɨho nusoaasamaitaawo. Ambɨpatamɨhaiwaapɨ gwɨnyaapɨ kaiwaapaahiyawaawɨ Awaisɨhopɨ wɨndɨ namaapɨtaiso tɨwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ binyaihɨ ketɨ kuraanɨhɨ kɨnapaahinatɨ noaipaitaiso. 35 Asisɨha sa ketɨ yapɨhɨ nahanda gaamatɨ isɨhiyaapɨhɨ noaipaitaise. 36 Nahatewetɨ nasisoaarɨ jaawɨ bindawa Autaahaatɨhopɨ namaamɨhaapɨ gaapundɨwɨse saiwa noaipaitandaiwɨmaiwa ipɨhatiwɨmaitaatɨwo. Aiwɨ amɨ sahɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisɨ ndɨhetɨ wɨndɨ yamaiwɨ noaipapɨ bitoaitaatɨwo,” undataase.
37 Asisɨha nahatewetɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ isɨhiyai pɨwɨha kataunjataise. Kataunjihɨ napwɨhihɨ niyatɨ sisɨho ipatɨ oripɨhatɨ ahetisɨhoaasɨnɨ nanotaise. 38 Aihɨ isɨhiya nahatiya nahatewetɨ komɨ pɨwɨha atɨwitaatɨwɨ asisɨhaatɨhɨ ketɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ awaindɨhandaatɨhapɨ nowaayopo.