Kɨma Pɨwɨha Gaaha Wanɨha
Maakɨho Jɨpatɨpaisɨhaare
Kɨmandɨ Maakɨhomɨ Utɨpɨmandɨ Pɨwɨha Nesɨpɨhaare
Maakɨho so Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiya 12 kaiwɨhiyaamɨhomaahe. Owe. Iyataahandɨ kandɨ Aposerɨhiya Porɨhomɨ naisoho Banapaasihomɨ mwaahore. Aihɨ Banapaasiho so Maakɨhomɨ sapɨhoetɨ amɨ saanɨhoetɨhore. Iyatɨ ko jɨhɨ nehɨ masɨhonjɨ Poriyɨ Banapaasiyaisatɨ daayainjamapɨ amɨ ipotɨ kuri numwasi notaise. Ko saihiyataatɨ amɨ Porɨho koai maarɨho biyatɨ wɨndɨ wɨmaawise. Aihɨhandɨ kandɨ ipotɨ Maakɨho Porɨhopɨ wonya taahonyonya kawɨsataise. Aihɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaamɨ jɨhimatohiyɨhiya jɨhiya Maakɨhopɨ (Jonɨ Maakɨhopɨ) saiwɨ gwɨnyaawaayopo. Ipotɨ wura Maakɨho Romɨhandaahapɨ notaise. Notɨ kapɨhɨ Pitaahoaisa bindataise. Siyatɨ bindataatɨ amɨ Pitaaho koai pɨwɨha sɨtorihandɨ kaundihɨ amɨ Maakɨho atisatɨ netɨ kɨma komɨ pɨwɨma jɨpatɨpiyataise.
Iyataatɨ Maakɨho Jisaasihopɨ jɨpatɨpiyatɨ kataunjisɨha satatɨ kandaase. Jisaasiho Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha iwisi maapɨ yapɨmbataapɨhɨ noaatɨpatɨ nasatɨ amɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ notɨ nasayatɨ daayataise ndaase.
Maakɨhomɨ Pɨwɨha Napɨmasɨhaare
Awaisɨhomɨ pɨwɨha iwisiho napindɨhandapɨha (1:1-13)
Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha iwisi napisɨho otɨpɨpatɨ kaindɨhandapɨha (2:14–13:37)
Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha iwisi napisɨho napwindɨhandapɨha (14:4-47)
Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha iwisi napisɨho napotatɨ asohoematatɨ nepasɨtɨhandapɨha (16:1-20)
1
Kɨma Pɨwɨha Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Ausaasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 3:1-12; Rukɨho 3:1-9, 3:15-17; Jonɨho 1:19-28)
Kɨma Pɨwɨma Gaaha Wanɨha Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisiho katatɨ kataunjatɨ kaiwaiwaapɨhaare. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Pɨropetɨho Aisaiyaaho sata katatɨ ahairɨhɨretɨ namasatɨ noaipataise:
“Atime utaaho woaisɨ Nɨnɨ Nisɨ pɨwɨha nunyatɨ amɨ netɨ nandusaasɨto. Nandusaasisanɨhɨ pɨwɨha ausaatɨ daihɨra tɨtɨhehɨma daahuwɨtaise.” Marakaiho 3:1
“Isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ utaaho wo bindata isɨhiyai gaata numwaatɨ pɨwɨha ausaatɨ sata kaundɨtaise. ‘Awaisɨho napɨtandɨhɨra daihɨra tɨtɨhepumapɨ daawupɨse,’ undɨtaise,” Aisaiyaaho 40:3
tatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahomɨhetapɨ katatɨ ahaisɨhaare.
Aihɨ ipotɨhura utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Jonɨho isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ noaipatɨ bindataise. Noaipatɨ bindata isɨhiyai gaata numwaatɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ waapohora baawusataise. So Jono Autaahaatɨho Aisaiyaahomɨhetapɨ katisɨhore. Isɨ ko Jonɨho isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ sata kaundataase. “Samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namamapɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ namɨhanɨwɨ waapoho nepɨse. Aiwɨ baiwɨ akɨtɨnɨhɨ nepemaitɨwɨ waapoho nesaihɨ amɨ Autaahaatɨho sahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nesamaitaise,” undataase. Aihɨ sura isɨhiya yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ aunahɨpɨhaiwa nahatewaaraahapɨhiyaunɨ amɨ Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiya nahatiyaunɨ Jonɨhoaapɨhɨ komɨ pɨwɨha atitaatɨwɨ niyawaayopo. Naiwɨ Jonɨhomɨ pɨwɨha atisawaawɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa ausaahauhɨ Jonɨho waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaata baawusataise.
Jonɨho sura maasapɨho kamerɨhandamɨ atɨtatɨ nausohaatɨ niyohore. Iyatɨ tapaatɨpɨhounɨ apɨpaamɨ mwaahounɨ nanataise. Iyatɨ Jonɨho yamepatɨ autaahɨ komɨ bwandɨpataapɨhɨ wɨsasanahore. 7-8 Iyatɨ isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ satatɨ kaundataase. “Utaaho wo nɨngi nanɨtipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨho nisɨ ipotɨ napɨtaise. Iyataatɨ nɨnɨ awaisɨhonɨnɨndaahandɨ kandɨ ko nɨngi nanɨtipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨhore. Iyataatɨ nɨnɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨndaahandɨ kandɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ kiyohɨpatɨ kaindɨ nambɨtɨtɨ komɨ asuipatɨ nausohaumaamaito. Amɨ nɨnɨhɨ nehɨ waapohora sangi baasusataayonɨ amɨ Jisaasihohɨ sangisɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhora baasusonɨhɨ sahɨ noaipapɨ ko Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨtaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Jisaasihoai Baawusindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 3:13-17; Rukɨho 3:21-22)
Aihɨ suraanɨhɨ Jisaasiho yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ Nasaretɨhanda namasi nasatɨ Jonɨhoaapɨhɨ noaipasɨhɨ Jonɨho waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaata baawusataise. 10 Siyatɨ Jonɨho Jisaasihoai baawusihɨ Jisaasiho nehɨhaatɨ notataahetɨ jata yamɨhapatɨ tɨwatawamasɨhɨ jataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho koho dɨpɨhomatiyatɨ autaahapɨ pɨrɨruti nasatɨ Jisaasihomɨhetɨ bindataise. 11 Aihɨ pɨwɨha wa yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ nisɨ Maasɨhɨhoŋɨtinɨhɨ maarɨho nahɨnyatɨ amɨ gi maarɨho wɨhiwataatɨ kinyapɨ nɨnɨ maaritataayo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Bwaasɨrɨhɨrɨ Ko Napitaise Tatɨ Jisaasihoai Nunjesɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 4:1-11; Rukɨho 4:1-13)
12 Aihɨ sura ketɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Jisaasihoai numwaasi yapɨpatɨ isɨhiya iwɨwɨrɨho owehata notaise. 13 Siyatɨ notɨ isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ bimihɨ waatɨho wo sanawihɨ wo nusaipataise. Siyatɨ asisɨha utaarɨhandetɨ bimihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemaso amɨ napitaise tatɨ nunjenataise. Siyatɨ Jisaasiho kohasɨpɨhoaisataahɨhɨ bimihɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiya napɨwɨ koai andɨtɨwipɨ iwɨtatamanawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Namasatɨ Garirihanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 4:12-17; Rukɨho 4:14-15)
14 Jonɨho isɨhiyai waapohora baawusisɨho aimɨ napwinjɨhɨ Jisaasiho Garirihanda niyataise. Niyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨha ausaatɨ kaundataase. 15 Ausaatɨ Isɨhiya usɨhiya asɨhiyai saundataase. “Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandɨ ausaimanɨnatɨ waatɨ noaipaitandɨ wanɨ kɨmura akururandaatɨ aimɨ nasatɨ detɨndaise. Isɨ sahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namasi japɨhɨ nepemaitɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha baiwɨ gɨwunyaapɨse,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Murɨmurapɨ Jisaasiho Gaatihɨ Kiya Koai Nuwipinjai Niyohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 4:18-22; Rukɨho 5:1-11)
16 Jisaasiho sata kaundamapɨ durɨhɨrɨ Garirihandainapɨ niyataise. Niyatɨ utaahurɨ wurɨ saingɨho saaho ikihɨ araiho kɨpwɨnɨhonɨhɨ noaitaatɨwɨhihɨ durɨhɨraatɨhɨ taamɨ tɨmasɨhɨ kuri usonataise. Saahomɨ ambɨpatɨ Saimonɨhore. O saingɨhomɨ ambɨpatɨ Endɨruhore. Kuramɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ bimipatɨ araiho noaitaatɨwɨhatɨ kaimɨ bindamaahure. 17 Aihɨ Jisaasiho kuri saundataase. “Isɨhiya nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyai numwaitaatɨmɨhandapɨ nɨnɨ sahuraasangi kaindɨsasɨtaanɨ nɨngi nanipinjai namɨse,” undataase. 18 Uta kuri kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ kurɨ atimɨ ikihɨ araiho nosihihɨ kapɨhɨ ahotihɨ namasi Jisaasihoai nuwipinjai niyamaise.
19 Aihɨ Jisaasiho wonjɨ niyatosatɨ jata Jemɨsihotihɨ saingɨho Jonɨhotihɨ kurɨ kopuhotɨ bindama taamɨ ikihɨ gwɨnɨmɨ tɨtɨhemasɨhɨ winjataise. Surɨ utaasurɨ Sepetihomɨ mwaahure. 20 Aihɨ Jisaasiho kuri iwinjatosa gaatihɨ kurɨ kuramɨ sapɨhoaisunɨ otɨpɨpatɨhiyaisunɨ namasi Jisaasihoai nuwipinjai niyamaise.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨ Omaŋɨtɨtɨhɨ Itɨpɨho Maipɨho Bimihɨ Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare
(Rukɨho 4:31-37)
21 Jisaasihotihɨ kingwaasɨtihɨ naiwɨ aunahɨpa wɨtɨ katamɨ ambɨpatɨ Kapaniyamɨhanda bimauhɨ asisɨha waiwa sanausotaise. Sanawihɨ Judaahiyaanamɨ Sapaatɨhandetɨ* Jisaasiho aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ (Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ) isɨhiya ahoyanohaaŋaaŋɨ nandaatɨ isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ kataunjataise. 22 Kataunjihɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiya komɨ kataunjindɨhandapɨ waatɨ yaiwɨmawaapo. Isɨhiya amɨtɨha gaahaiwaisahiya Judaahiya sawanaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamatiyatɨ kataunjataamaise. Owetise. Kohɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisahosɨ kandɨ watɨpɨhandaahɨ kataunjataise. 23 Sura utaaho wo komɨhatɨhɨ itɨpɨho maipɨho bindata amɨ iwinjatihɨho sandɨ anɨndaatɨhɨ bindataise. Bindata sata gandaase. 24 “Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasihoŋe kɨnyɨ nehɨ Autaahaatɨho maaritimbɨpaahɨhɨ kaimbɨhoŋɨtihɨ nyahɨ aimɨ gisonaahiyaane. Isɨ kɨnyɨ nyangi nanyopɨsasɨtaapɨ napaapɨ napise? Nehɨ nyainjase?” undawaatopo. 25 Saundauhɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapai waapɨhɨta saundataase. “Sahɨ utaamoai namasi kaahaamaatɨwɨ nehɨ bɨpi noaipasi nuwɨse,” undataase. 26 Sata kaundihɨ itɨpɨho maipɨhapa utaahoai nepɨ waatɨ ahowiwɨ kɨsɨhɨsiwɨ waatɨ kaahaatɨmɨ noaipasi nowaayopo. 27 Itɨpɨho maipɨhapa Jisaasihomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ bɨpi noaipasi niyauhɨ isɨhiya sandɨ mmonawa nahatiya yaiwɨmapɨ maarɨho owesuetihɨ sawana sanawaatopo. “Kɨmandɨ wanɨ napindɨ noaipasɨtɨho? Kɨmomɨ kanyatindɨmandɨ wanɨhandɨ wipetahandɨ watɨpɨhande. Iyatɨ amɨ itɨpɨho maipɨhapai waapɨhɨta kaundihɨ bɨpi atɨwiwɨ utaahomɨhetapɨ noaipasi nowaayopo,” tɨwɨ kanawaatopo. 28 Siyatɨ Jisaasiho kaindɨhandapɨ pɨwɨha yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpa nahatewaara nesi kanɨwɨ gaamawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Pitaahomɨ Sanohaamaatamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwatɨ Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 8:14-15; Rukɨho 4:38-39)
29 Siyatɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapai nemwasɨhɨ amɨ kandɨ aŋɨndɨ namasi noaipasi tɨtɨhɨ Saimoniyɨ Endɨruyaamɨ aŋaaŋɨ nandaawaayopo. Aihɨ amɨ Jemɨsiyɨ Joniyaisangi maasɨ nomaise. 30 Sura Saimonɨhomɨ sanohaamaatɨ sisɨha nusoaipatɨ yaawihɨ nanototihɨhuraasɨ kaatapɨ ketɨ apaipɨ Jisaasihoai kaundawaayopo. 31 Kaundauhɨ Jisaasiho kaatɨ nanototimbɨpɨhɨ niya ikwɨrɨ iwiwatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ kaati sisɨha nusoaipasɨtɨhandɨ busoaatɨ owesuendaise. Aihɨ kaatɨ Saimonɨhomɨ sanohaamaatɨ kiyaapɨ nandapa turɨhatɨ turɨmanataise.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Timbɨpaisahiyai Kiyaamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwatɨ Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 8:16-17; Rukɨho 4:40-41)
32 Aihɨ kura asahataahura ipɨho aimɨ namaatipatɨ asisɨha napandosɨhɨ isɨhiya timbɨpaisahiyaisunɨ amɨ isɨhiya itɨpɨho maipɨhapa netɨ daahɨ ipɨhatisa bimisawɨhiyaisunɨ numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. 33 Aunahɨpa sataahapɨhiya nahatiya aŋaaŋamɨ maasometetɨ masapɨpɨhɨ ahoyanawaayopo. 34 Isɨhiya timbɨpa kahapa kahapaisawɨhiyai nemwa tɨtɨhɨwiwa itɨpɨho maipɨhapai netɨ natausaasataise. Iyataatɨ itɨpɨho maipɨhapa Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoso tɨwɨ usonɨwɨ gwɨnyaahauhɨ Jisaasiho, “itɨpɨhoŋɨ maipɨhoŋɨ kaahaamaatɨme,” undatɨ maahomwaaŋɨ netɨ nuwisapuwataise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yapɨpatɨ Garirihandamɨ Aunahɨpɨhaiwaara Daayatɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
(Rukɨho 4:42-44)
35 Asisɨhaatɨhɨ bowɨtandɨ asisepasɨhɨ Jisaasiho nanosɨpɨpɨhɨ namasi niyatɨ isɨhiya oweta watɨminɨhapɨhɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ gaapundataase. 36 Siyatɨ gaapundatɨ bimihɨ Saimonɨhounɨ komɨ naisɨhiyaunɨ Jisaasihopɨ daapɨ naiwɨ Jisaasihoai usonawaayopo. 37 Usonɨwɨ Jisaasihoai saundawaatopo, “Isɨhiya nahatiya kinyapɨ maahapɨhe?” tɨwɨ daawaayopo undawaatopo. 38 Undauhɨ Jisaasihomɨha pɨwɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Nɨnɨ pɨwɨha ausaitandɨ napɨtɨhonɨnisɨ amɨ aunahɨpɨhaiwa detɨ ahetiwaiwaaraahapɨ nutɨhaawo nɨnɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundɨtaano,” undataase. 39 Sata Jisaasiho kaundamapaahɨ yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpɨ nahatewaara gaamatɨ daayatɨ kiyaamɨ aŋɨhaiwa kaiwaapɨhɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundataase. Ausaatɨ kaundatɨ isɨhiyaamɨhetɨ itɨpɨho maipɨhapa bimimbɨpai netɨ tahamanausoaasatɨ nemwataise.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨ Asaaha Pisapɨpa Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 8:1-4; Rukɨho 5:12-16)
40 Utaaho wo asaaha pisapɨpaisaho nasatɨ Jisaasihomɨ utatototɨ atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ Jisaasihoai sata nunjenataise. “Kɨnyɨ nisɨ asaaha pisapɨmba nepɨnɨmaitaapaahɨ kinyɨhandisɨ nepɨnɨmape?” undatɨ nunjenataise.
41 Siyatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho kopɨ maarɨho asɨpɨwihɨ namatɨ ikwɨrɨ komɨhetɨ ahɨwisataatɨ saundataase. “Kinyɨ asaaha pisapɨmba nehɨmaitandɨ gaare. Isɨ kɨnyɨ noaipapɨ yaumbwimanɨnɨpɨ gaahoŋimate,” undataase. 42 Jisaasiho sata kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ komɨ asaaha pisapɨpa owetihɨ noaipatɨ gaahondaise. 43 Aihɨ Jisaasiho koai pɨwɨha watɨpɨha sata kaunda natausaasataise. 44 “Kɨnyɨ baimbɨ atime. Isɨhiya usaisɨ kinyɨ asaaha pisapɨpa nehɨmahohɨtɨhandapɨ aho nenɨmasɨhe tɨpɨ usaisɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamundɨme. Nehɨ tɨtɨhɨ koŋɨnɨhɨ numbwɨ utaaho pɨrisiho isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtandɨ nandapa tɨhisɨhoaapɨhɨ noaipape. Koaapɨhɨ noaipapɨ kinyɨ ambɨpatɨ nunjapɨ nandapa wapa nunye. Nunyamɨhɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtandɨ ko tahane Mosesiho katatɨ ahaisɨhetɨ japepihɨrato. Saimbɨ kaisamɨhɨ isɨhiya gi gisonawa komɨ pisapɨpa aimɨ owesuendaise tɨwɨ gisondaatɨwo,” undatɨ natausaasataise. 45 Sata Jisaasiho kaundihɨhandɨ kandɨ kohɨ notɨ isɨhiya nahatiyai ausaatɨ nahataapɨpɨhɨ kaundatɨ gaamataise. Aihɨ Jisaasiho sandapɨ namatɨ aunahɨpɨhaiwaara isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ namoaipase. Owe. Nehɨhapɨhɨ isɨhiya owehapɨhɨ bimihɨ isɨhiyaahɨhɨ mɨhopɨ mɨhinapɨhiya koaapɨhɨ nasawaayopo.
* 1:21 Sapaatɨhandɨ sandɨ asisɨha saararehura Judaahiya ikɨnohururaare. 1:39 Amɨ aniwa saiwa Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ gaapundohɨwaiwaare.