2
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Ikwauhɨrɨ Bɨwatetɨ Namɨhatatɨ Napohoai Jisaasiho Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 9:1-8; Rukɨho 5:17-26)
Asisɨha aimɨ waiwa sanaihɨ Jisaasiho japɨhɨ Kapaniyamɨhandaahapɨ nasataise. Japɨhɨ napihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ aimɨ japɨhɨ nasataise tɨwɨ kanɨwɨ gaamatawaayopo. Saiwɨ Jisaasiho aimɨ yamore tɨwɨ atisawaawɨ isɨhiya taahiyɨhiya napɨwɨ ahoyanawaayopo. Isɨhiya aŋaaŋamɨ detɨ maasomwaaŋɨsangi tisaitɨwɨ sɨsipa yondaise isɨhiya nandaitɨhɨra daihɨra apɨpaahɨ owetato. Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kiyai ausaatɨ kaundataase. Aihɨ isɨhiya murɨmurɨ utaaho wo komɨ ikwauhɨrɨ namɨhata bɨwatehoai gwɨtɨhotɨ ahiyawɨ tɨpwinji Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Tɨpwinji napɨwɨ Jisaasihoaapɨhɨ nandaito tɨwɨ mmonawa isɨhiya tisaitataatɨ nandaitɨhɨra daihɨra apɨpaahɨ owetihɨ namapɨ aŋɨhandamɨ aŋɨtaupwataatɨhɨ koai nesi yamwaawaayopo. Nesi yamwaapɨ mɨhasɨnɨ aŋɨtaupwataatɨhɨ bitotawa tɨtɨhɨ Jisaasiho bitosɨsɨsɨnɨ aŋɨtaupwa nawatawaayopo. Nawataposawɨ utaaho gwɨtɨhotɨ kiyatɨ nanototihɨ wɨrɨhɨretɨ mɨhatɨhɨ Jisaasiho bitosɨpɨpɨhɨ nusoaasawaayopo. Isɨhiya siya Jisaasihopɨ utaaho watɨpɨhosɨ nga utaamo kɨmoai tɨtɨhemwaitaise tɨwɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ Jisaasiho usonataise. Usonataatɨ utaaho ikwauhɨrɨ namɨhatisɨhoai Jisaasiho saundataase. “Nisɨ maasɨho kinyɨ maipɨhaiwa nahatewa nɨnɨ aimɨ nehɨmataayo,” undataase.
Sata Jisaasiho kaundihɨ isɨhiya usa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya sa pɨwa atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwɨ gwɨnyaawaayopo. “Kɨmo satindɨmandɨ, ‘Maasɨho kinyɨ maipɨhandɨ nɨnɨ aimɨ nehɨmataayo,’ tindɨmandɨ napaapɨse? Autaahaatɨhohɨhɨ nga maipɨhaiwa nemwaitaise. Isɨ kɨmo utaamo nɨnɨ Autaahaatɨhonɨniso tatɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaase,” tɨwɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ gwɨnyapenawaayopo. Saiwɨ kiya mɨmaipaiwɨ gwɨnyapenɨhauhɨ Jisaasiho ketɨ usonataise. Usonatosa kiyai saundataase. “Sahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ napaapɨ saiwɨ gwɨnyapenɨhopo? Pɨwaamairɨ kɨmairamɨ maahɨwa nga napaisɨhaatɨtaise? Nɨnɨ utaahoai saundɨtɨ, ‘Kinyɨ maipɨhaiwa nehɨmataayo,’ undɨtandɨhaaro e ‘Kinyɨ yutɨhɨrɨ gwaumbwɨ nanopotingɨrɨhɨrɨ dopɨ nawopɨ isɨsi numwe,’ undɨtandɨhaaro? 10 Isɨhiya Autaahaatɨhomɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyaamɨ saaho Awaisɨho jɨho isɨhiya nahatiyaamɨ maipɨhaiwa nemaitandɨhoe tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ nasɨsɨtaanɨ jasawise,” undataase. Saundatosatɨ Jisaasiho ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisɨhoai saundataase. 11 “Nɨnɨ gisɨ kinyɨ yutɨhɨrɨ gwaumbwɨ nanopotingɨpɨpa dopɨ bitotapa nawopɨ isɨsi numwe hɨtataato,” undataase. 12 Aihɨ isɨhiya ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisɨhoai baiwɨ iwinjasauhɨ ko dotɨ nga itɨpɨwatɨ bitonda komɨ yutɨhɨrɨ nawotɨ isɨsi kiyaamɨ ndɨhetɨ aimɨ ketɨ naihɨ usonawaayopo. Aihɨ isɨhiya sandɨ mmonawaawɨ aungwohandɨ waatɨ yaiwɨmawaayopo. Yaiwɨmapɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumwawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Komɨ Ambɨpatɨ Ripaihoai Jisaasiho Gaata Numwaatɨ Nɨngi Nanipinje Undindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 9:9-13; Rukɨho 5:27-32)
13 Jisaasiho jɨhara durɨhɨrɨ Garirihandainɨ taatɨ naihɨ isɨhiya taahiyɨhiya iwinjaposawɨ napɨwɨ Jisaasihoaapɨhɨ ahoyanɨhauhɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kataunjataise. 14 Siyatɨ pɨwɨha kataunjamapɨ notɨ aŋɨ wɨndaapɨhɨ mmonata utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Ripaiho Arɨpiyaasihomɨ mwaaho bimihɨ usonataise. So Ripaiso Romɨhanda Gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨho nawɨho taakisihandɨ nesɨhore. Isɨ koai Jisaasiho saundataase, “Kɨnyɨ dosisɨ nɨngi nanipinje,” undataase. Undihɨ Ripaiho Jisaasihomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ ketɨ dosi Jisaasihoai nuwipinjataise.
15 Aihɨ Jisaasiho Ripaihomɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ maasɨ Ripaihoaisatɨ nandapa nanataise. Romɨhanda Gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨho nawɨho nehohiyɨhiyaatihɨ amɨ isɨhiya maipɨhatɨma isɨhiya usonɨwɨ namahohɨtɨmatɨmaatihɨ Jisaasihoai nuwipinjai taahiyɨhiya niyohiyɨhiyaatihɨ Jisaasihotihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatihɨ bindawa nandapa nanawaayopo. 16 Saiwɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ nandapa taawɨ nanɨhauhɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Parisihiya usonawaayopo. Usonawa Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyai saundawaatopo. “Kɨmo Jisaasimo isɨhiya maipɨhiya gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨho nawɨho nehohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya maipɨhatɨma isɨhiya mmonɨwɨmahohɨtɨmatɨmaisa nandapa napaapɨ nainje?” undawaatopo. 17 Aihɨ Jisaasiho pɨwɨha sa atisataatɨ namatɨ wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Isɨhiya timbɨpa owehiya ainahiyɨhiya dokɨtaahoaapɨhɨ nowaamaayopo. Iyataatɨ isɨhiya satɨwɨ, ‘Nyahɨ maipɨhaiwa kamaayaatɨ gaahiyaanɨne,’ tɨwɨ genanɨhohiyɨhiyai japɨhɨ gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Sɨkatɨma maipɨhatɨma isɨhiya mɨmaipaiwɨ usonɨmahohɨtɨmatɨmaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ japɨhɨ gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨne,” undatɨ Jisaasiho kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Nandapa Onaayohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 9:14-17; Rukɨho 5:33-39)
18 Aihɨ asisɨha waara Jonɨho* Isɨhiyai Baawusisɨhoai nuwipinjawɨ ko kaiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyaatihɨ amɨ isɨhiya Parisihiyaatihɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtaatɨwɨ nandapa onaayawaayopo. Aihɨ isɨhiya usa Jisaasihoaapɨhɨ naiwɨ noaipapɨ koai satɨwɨ nunjenawaayopo. “Isɨhiya Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ koai nuwipinjohiyɨhiyaatihɨ amɨ Parisihiyaamɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyaatihɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtaatɨwɨ nandapa onaayawaayopo. Onaayauhɨhandɨ kandɨ amɨ gi nangipinjawɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nehohiyɨmiya napaapɨ onaamaayopo?” undɨwɨ Jisaasihoai nunjenawaayopo. 19 Aihɨ Jisaasiho kiyai wihoaaŋɨha pɨwɨha sata kaundataase. “Utaaho apopaati netɨ wɨraitandɨ tɨmetisɨho komɨhiyaisatɨ maasɨ bimonɨhɨ komɨhiya nandapa wɨndɨ onaamaitaapo. Owetɨtaise. 20 Amɨ ko apopaati netɨ wɨraitandɨ tɨmetisɨhoai isɨhiya numwaasi naisaihɨ amɨ ko komɨ naisɨhiyaisatɨ wɨndɨ bɨmimonɨhɨ sura komɨ naisɨhiya nandapa onaitaapo.
21 “Utaaho wo yutɨhɨrɨ napwɨrɨnɨhonɨhura gwɨndandɨ asɨrɨhɨrɨ ahiyatɨ namɨhawatɨ wɨndɨ gɨmwɨndaise. O siyatɨ jahɨrɨhɨrisatɨ namɨhawatɨ gwɨnɨhonaahɨ asɨrɨhɨrɨ watɨpɨndaatɨ jahɨrɨhɨrɨ jɨhɨ napwɨrinjonyonji nusatipɨhaatɨ waahɨwatɨ awaindɨ napwɨrɨndaise. 22 Utaaho wo waapoho niwɨtandɨhura wipatɨ pusa napuwahata waapoho asoho niwataamaise. Owetise. O amɨ wipatɨ siyatɨ pusa aimɨ napuwahatɨ maipɨhata nihonaahɨ wɨndɨ biyatɨ jɨmaitaise. O utaaho wo wipatɨ asɨpata waapoho asoho niwataataahɨ wɨndɨ aŋumaawatɨ biyatɨ jɨpiyonɨhɨ nga maarɨho witatɨ nandaise,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.
Jisaasiho Asisɨha Sapaatɨhandamɨ Awaisɨhore
(Matiyuho 12:1-8; Rukɨho 6:1-5)
23 Asisɨha wa Sapaatɨhandetɨ Jisaasihotihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatihɨ osaataatɨ maasɨ daiwɨ bitopɨ nowaawɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nandapa wapa witɨhandɨ kɨpowaayopo. 24 Saiwɨ kɨpwauhɨ isɨhiya Parisihiya usonawa Jisaasihoai saundawaatopo. “Kɨma asisɨha ikɨndɨhaaha Sapaatɨhandetɨ kɨmiya isɨmiya gi nangipinjawɨ kɨnyɨ kaingɨwaiwa mmonɨwɨ nehohiyɨmiya nyamɨ wɨnɨhapɨpa Sapaatɨhandetɨ otɨpɨpatɨ isɨhiya wɨndɨ kamaiwɨse timbɨpa nepɨ nopɨsasɨwɨ nandapa napaapɨ kɨpwopo?” undɨwɨ Jisaasihoai kaundawaatopo.
25 Aihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Jɨhura Daawitɨho nandapa nandandɨhapa owetihɨ komɨhiyaisa jaumasɨhɨ kaindɨhandapɨ sahɨ pɨwɨha awɨtɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaato? 26 Siyatɨ Daawitɨhounɨ komɨhiyaunɨ jɨhura jaumasɨhɨ niyatɨ Abaiyataahoai bɨretɨhandɨ nepo undihɨ amɨ Abaiyataaho nandaatɨ nandapa bɨretɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahotɨtandɨ ahiyohɨtɨhandɨ netɨ numwihɨ ko nanataise. Sura pɨrisiho Abaiyataaho bimihɨhuraare. Sapa nandapa bɨretɨhandɨ isɨhiya nehɨhiya nepɨ nandaatɨwɨhapaamaahe. Owe. Nehɨ Pɨrisihiyaahɨhɨ nandaatɨwɨhapaare. Saitaatɨwɨhapaatihɨhandɨ kandɨ Daawitɨho netɨ nanatɨ amɨ komɨ isɨhiya koaisawɨtohohiyɨhiyai numwihɨ nanɨhopo,” undataase.
27 Saundatosatɨ amɨ wa saundataase. “Asisɨha Sapaatɨhandi isɨhiya nepɨ itatamanɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahiyataamaise. Owetise. Asisɨha Sapaatɨhandɨ isɨhiyai netɨ iwɨtatamanɨtandɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahiyataise. 28 Isɨ Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ Jɨhonɨnɨ asisɨha sa Sapaatɨhandɨ kaindɨ ahiyohɨhonɨnisɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ asisɨha sa Sapaatɨhandamɨ awaisɨhonɨne,” undataase.
* 2:18 Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho so Judaahiyai Jisaasiho (Mesaiyaaho) napɨtaise undatɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundataase (Maakɨho 1:4-8). 2:18 Judaahiya Autaahaatɨhoai pɨwaundɨwɨ nahowiwɨ gaapundɨtaatɨwɨhura asisɨha wiwetɨ nandapa namaanɨwɨ onaiwɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ maarɨho wapaapɨ asɨpaitaatɨwɨhura nandapa namaanɨwɨ namapɨ nehɨ bimaawɨhiyaare.