3
Kɨma Pɨwɨma Asisɨha Sapaatɨhandetɨ Jisaasiho Utaaho Wo Ikwɨrɨ Namɨhatatɨ Bɨwatesɨhoai Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 12:9-14; Rukɨho 6:6-11)
Aihɨ Jisaasiho japɨhɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨpɨpɨhapɨ niyataise. Niyatɨ nandaatɨ mmonata utaaho wo komɨ ikwɨrɨ namɨhatatɨ bɨwateho sapɨhɨ bimihɨ usonataise. Aihɨ isɨhiya usa Jisaasihoai iwinjatawaayopo amɨ uta ikwɨ bɨwatesoai Jisaasiho asisɨha Sapaatɨhandetɨ tɨtɨhemwaso tɨwo. Amɨ Jisaasiho koai tɨtɨhemwahonaahɨ kɨnyɨ sandɨ asisɨha ikɨnaatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaitɨhaaha Sapaatɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨpɨ kiyapaise undɨwɨ kaundɨto tɨwo. Aihɨ Jisaasiho ikwɨrɨ namɨhatatɨ bɨwatesɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ dopɨ kɨmbɨhɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ nambɨ bitose,” undataase. Saundatosa isɨhiya nahatiyai ko sata nunjenataise. “Asisɨha Sapaatɨhandetɨ gaahatɨ kaitɨhaawo e maipɨhatɨ kaitɨhaawo? Isɨhiya yaawatɨ naaŋɨhaiwa nehohiyɨhiya itatamanɨnɨwɨ nga bimɨtaatɨwɨ nyahɨ kiyai iwɨtatamanɨtɨhaawo e daahɨ yaawɨhaiwa nunyaatɨ siyɨhiyai tiwaamaitɨhaawo?” undataase. Aihɨ kiya wihoaaŋɨha wa kamundɨwɨ kaundɨtɨha owetihɨ nehɨ jatawaayopo. Aihɨ Jisaasiho nahatiyai iwinjataatɨ apousataise. Apowindɨmandɨ kiya Sapaatɨhandapɨ waatɨ gwɨnyaawaawɨ utaahopɨ wɨndɨ maarɨho asɨpɨmaawisauhɨ usonataate. Aihɨ Jisaasiho ikwɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatatɨ maipɨtisɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ kinyɨ ikwɨrɨ tɨtɨhipɨ mbape,” undataase. Undihɨ ko atisatɨ komɨ ikwɨrɨ tɨtɨhiwatɨ mbasɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ noaipatɨ gaatatɨ sawanyɨnjapɨhɨrɨndaise. Siyatɨ Jisaasiho kaihɨ isɨhiya Parisihiya usonɨwɨmapɨ nuwɨ ketɨ awaisɨho Erotɨhomɨhiyaisawɨ Jisaasihoai tiwɨtaatɨwɨhandapɨ pɨwɨha kanawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahiyɨhiya Durɨhɨrɨ Garirihandainɨ Ahoyanotɨhandapɨhaare
(Rukɨho 6:17-19)
Aihɨ Jisaasihotihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nɨwipinjohiyɨhiyaatihɨ durɨhɨrɨ Garirihandainapɨ kapɨhɨ namasi nowaayopo. Niyauhɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Garirihandaahapɨhiya Jisaasihoai nɨwipinjai nowaayopo. Isɨhiya Jisaasiho kaiwaiwaapɨ pɨwɨha atiwɨ newaawɨ yapɨpatɨ Judiyaahandaahapɨhiyaatihɨ amɨ aunahɨpatɨ awaipatɨ Jerusaremɨhandaahapɨhiyaatihɨ amɨ yapɨpatɨ Itumeyaahandaahapɨhiyaatihɨ amɨ yapɨhaiwa waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaataihoaaŋɨ ahetiwaiwaaraahapɨhiyaatihɨ amɨ yapɨpatɨ Taiyaahandaahapɨhiyaatihɨ amɨ yapɨpatɨ Saitonɨhandaahapɨhiyaatihɨ taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Nasauhɨ Jisaasiho usonata isɨhiya taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ ahoyanɨhauhɨ namatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Isɨhiya taahiyɨhiya waatɨ ahoyanawaayowɨ nisɨhinɨ waatɨ nasawaawɨ nepɨ nɨhipɨ nɨhawɨtaawɨ kopuhotɨ yandɨhɨ durɨhɨraatɨhɨ bindata pɨwɨha ausaatɨ kaundɨtaanɨ kopuho wo nepɨ nɨmanɨwɨse amɨ isɨhiya nɨngi wɨndɨ nepɨ nɨhipɨ maanɨhiwɨto,” undataase. 10 Jɨhɨ isɨhiya usai kiyaamɨ timbɨpa nemwatɨ tɨtɨhemwasɨhɨ usopɨhiyaasɨ kandapɨ amɨ usa timbɨpaisahiya koai numwɨhatɨwɨ uwiwɨtaatɨwɨ komɨhinɨ detɨ detɨ nasawaayopo. 11 Aihɨ itɨpɨho maipɨhapaisawɨhiyaisangi nuwɨ detɨ Jisaasihomɨhinɨ tɨmahiyawɨ ahosauhɨ itɨpɨho maipɨho isɨhiyai timbɨpa nunya bimisɨho kiyaamɨhetapɨ waatɨ kaahaata Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoŋe,” undatɨ kaundataase. 12 Sata itɨpɨho maipɨho kaundihɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapai, saundataase. “Itɨpɨhoŋɨ maipɨhapaaraŋɨ nisɨ ambɨpatɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ ausaapɨ kamaatɨme,” undatɨ watɨpɨtatɨ nɨwisapuwatɨ kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨ Kaiwaiwa Mmonɨwɨ Nepɨ Kaiwɨ Nɨwipinjohiyɨhiya Sawana Otɨpɨpatɨ Namɨhanɨwɨ Kaitaatɨwɨ Natausaasɨtandɨ Netɨ Ahoyatɨ Namɨhainjɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 10:1-4; Rukɨho 6:12-16)
13 Jisaasiho niyatɨ nasaamana sisɨhoaasɨnɨ bindata komɨ gwɨnyaatɨ maaritatɨ numwaasawɨhiyaapɨ gandaase. Gaatihɨ kiya nuwɨ Koai winjawaayopo. 14 Jisaasiho isɨhiya koaisawɨ maasɨtɨtaatɨwunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awusaitaatɨwɨ gaata numwaasawɨhiya 12 kaiwɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaare. Isɨ kiyai Jisaasiho ambɨpatɨ wɨtɨ asɨpatɨ satatɨ, “aposerɨhiyaate,” unda ambɨhundataase.* 15 Amɨ ko kiyai itɨpɨho maipɨhapa isɨhiyaamɨhetapɨ nemaitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ numwɨtandɨ gaatatɨ numwaataise. 16 Iyataatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨrɨ maindɨmwɨtihɨ amɨ auhɨramɨ yahurɨtahiya 12 kaiwɨhiyai namɨhainjawɨhiyaamɨ ambɨpatɨ kɨmate: Wo Saimonɨhoe. Amɨ koai Jisaasiho ambɨpatɨ wɨtɨ Pita unda nusoaasataise. 17 Aihɨ amɨ wurɨ Jemɨsiyɨ Joniye. Surɨ Sepetihomɨ mwaahure. Amɨ kuri Jisaasiho ambɨpatɨ wɨtɨ Boaanesesihuraahe undatɨ ambɨhundataase. Satɨ ambitamɨ tanyaaha “asoaahaamataimɨhuraahe,” undataase. 18 Aihɨ amɨ usa kɨmiyaare: Endɨruho Piripɨho Batɨromiyuho Matiyuho Tomaasiho Arɨpiyaasihomɨ mwaaho Jemɨsiho Taatiyaasiho Saimonɨho isɨhiya Jerotɨhiyaamɨhotihɨ, 19 amɨ Judaasiho aunahɨpatɨ Kariyotɨhandaahapɨhotihɨ siyaare. Judaasiho so Jisaasihoai ipotɨhura komɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨmasɨhore.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Berɨsepurɨhomɨ Watɨpɨhanda Otɨpɨpatɨ Kiyataise Tohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 12:24-32; Rukɨho 11:14-23, 12:10)
20 Aihɨ Jisaasiho kaundatɨ kiyamapɨ aŋaaŋɨ nandaasɨhɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya waatɨ ahoyanɨhauhɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ nandapa nandaatɨwɨhandɨ owe. 21 Aihɨ Jisaasihopɨ isɨhiya satɨwɨ, “Ko nandapa wɨndɨ nandandɨhandɨ owetauhɨ,” amɨ komɨ saingoya sanaapwɨsa amɨ sanaatɨ atisawaayopo. Saiwɨ atisawaawɨ, “Ko naharisataise,” tɨwɨ gwɨnyaapɨ koai numwaitaatɨwɨ nowaayopo.
22 Aihɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Jerusaremɨhandaahapɨ napɨwɨ Jisaasihopɨ satawaatopo. “Kɨmo utaamo Berɨsepurɨho Bwaasɨrɨhɨrisahore. Iyatɨ Berɨsepurɨho itɨpɨho maipɨhapaamɨ mɨtɨhomɨ watɨpɨhanda Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapai nemataise,” tawaatopo. 23 Satauhɨ amɨ Jisaasiho isɨhiyai numwaatɨ netɨ ahoyatɨ pɨwɨha netɨ sɨwipatɨ sɨtorihandɨ nepemaahɨwatɨ kataunjataise. Iyatɨ saundataase, “Bwaasɨrɨhɨrɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨri napitiyatɨ nemaitaise? 24 Iyataatɨ amɨ isɨhiya yapɨpatɨ naasaipitaahapɨhiya tunnawaawaahɨ baiwɨ wɨndɨ bɨmimɨtaapo. 25 Iyataatɨ amɨ wusasɨ nususasɨ sawusasɨ tunnawaawaahɨ tunnɨwɨ natapaatɨwɨ wɨndɨ nga bɨmimɨtaapo. 26 Iyataatɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ wihɨwihoaaŋɨ natapaatatesi sawandɨrɨ tunnataataahɨ wɨndɨ andɨtɨmitɨtaise. Andɨtɨmitatɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ owetɨtaise.
27 “Iyataatɨ utaaho wo watɨpɨhomɨ aŋaaŋɨ amɨ utaaho wo topɨtaata nandaatɨ ikɨpɨpa ikona namaitaise. Owetɨtaise. Nehɨ jɨhɨ aŋaaŋamɨ satɨhoai anɨtisa wɨrɨhɨra wɨsasatɨ ahiyatosataahɨ nga komɨhapa ikona naitaise.
28 “Nɨnɨ kɨmandɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatɨtaano maipɨhaiwa nahatewa isɨhiya katɨwɨ kiyohɨwaiwa Autaahaatɨho nga nemwaitaise. 29 O amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahopɨ maipɨhaiwa katɨwɨ sisɨpɨtawaawaahɨ sandɨ kiya sisɨpɨtotɨhandɨ Autaahaatɨho wɨndɨ nemaamahonɨhɨ kandɨnɨhɨ ahotɨtaise,” undataase. 30 Jisaasiho sata kaundindɨmandɨ isɨhiya usa kopɨ itɨpɨho maipɨhoaisahore tauhɨ kandapunje.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Sanaatɨ Saingoya Akɨyɨhiyaapɨhaare
(Matiyuho 12:46-50; Rukɨho 8:19-21)
31 Aihɨ Jisaasihomɨ sanaatunɨ amɨ saingoya sanaapwɨsaunɨ napɨwɨ ipaahaapɨ bitotawa Jisaasihopɨ noaipasi nasane tɨwɨ pɨwɨha nusoaasawaayopo. 32 Iyauhɨ isɨhiya taahiyɨhiya Jisaasihoaisawɨ maasɨ mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ koai otaatemapɨ bindawa saundawaatopo. “Kinyɨ kɨnaatɨ kwɨnyɨhoya kɨnaapwɨsa kɨmiya ipaahaapɨ bitotawa kinyapɨ taawɨ gaatawaayopo,” undawaatopo.
33 Saundauhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Nisɨ naatɨ nisɨ nɨhoaarɨsa naapwɨrisa diye?” undataase. 34 Saundatosa kaaŋɨ aŋaaŋɨ maasɨ Jisaasiho sawɨhoaisawɨ bimohiyɨhiyai winjataise. Iwinjatataatɨ saundataase. “Kɨmiya nisɨ niya nisɨ nɨhoaarɨsa amɨ nisɨ naapwɨrise. 35 Isɨhiya Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiya siyaahɨhɨ tɨtɨhɨ nisɨhiya akɨyɨhiya nisɨ nɨhoaarɨsa amɨ nisɨ naapwɨrisa amɨ nisɨ naatɨ siyaare,” undataase.
* 3:14 Satɨ ambitɨ aposerɨhiyaate undindɨmandamɨ tanyaaha siyate, “Nɨnɨ otɨpɨpatɨ kiyonɨhɨ nisonɨwɨ nepɨ kiyohɨpatɨ sawanaatɨ kaitaatɨwɨ nandisoaasataayo,” undatɨ ambɨhundataase.