13
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Aŋɨ Awaindɨhandɨ Nosasɨndaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:1-2; Rukɨho 21:5-6)
Jisaasiho Aŋɨ Awaindɨhandi namasi notaise. Namasi ko taatɨ naihɨ komɨ otɨpɨpatɨho wo Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, aŋaaŋɨ kɨmaiwa apɨpaahɨ gaahaiwa sanahɨwaiwe. Iyatɨ amɨ nawɨha kɨmaiwa apɨpaahɨ aungwohaiwaaraahɨ aŋɨmatɨwɨhapanyaare,” undataase. Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Kɨnyɨ kɨmaiwa anɨmaiwai usonapaapɨno? O saiwa ipotɨhura nawaamaiwa tiwatɨ nyepinatɨ ahotiwɨmaiwa siyatɨ wɨndɨ ahɨmotɨtaise. Owetɨtaise. Isɨhiya nepɨ natipɨ nopɨsasɨwɨ nepɨ nepuhwɨtaapo. Nepuhwisaihɨ nahomanɨndɨwa mɨhaapɨ yatɨhɨ yapɨpatetɨ tɨmɨhaitaise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Naaŋɨhaiwa Pɨhɨtatɨ Noaipaitaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:3-14; Rukɨho 21:7-19)
Jisaasiho niyatɨ nasaamanatɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ wihɨnɨ ahetihɨ Sisɨho Oripɨhoaasɨnɨ bindataise. Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nehɨ wingwaasɨhɨhɨ koaapɨhɨ nasawaayopo. Kingwaasamɨ ambɨpatɨ Pitaahotihɨ Jemɨsihotihɨ Jonɨhotihɨ Endɨruhotihɨ siya nehɨ sawanaahɨhɨ napɨwɨ Jisaasihoai satɨwɨ nunjenawaayopo. “Kɨnyɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ netɨ nopɨsasɨndaise tɨpɨ kanyatingɨtɨhandɨ maahɨwura noaipaitaise? Iyataatɨ jɨhɨ sɨwipatɨ wapa napitiyahapa noaipahonɨhɨ sandɨ kɨnyɨ katindɨhandɨ aimɨ koaipaitande taatɨ nyahɨ gwɨnyaitɨhaawe?” undɨwɨ nunjenawaayopo.
Saundauhɨ Jisaasiho namasatɨ kiyai wihoaaŋɨha sata kaundatase. “Sahɨ baiwɨ jaawo. Isɨhiya usa sangisɨ jaipɨsatɨtaawo. Isɨhiya taahiyɨhiya napɨwɨ nisɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ nɨnɨ Mesaiyaahonɨnɨ kɨmɨkonɨne satɨwɨ isɨhiyaatɨ taahiyɨhiyaatangi jaipɨsatisaihɨ amɨ sahɨ wiwa kiyaamɨ jaipɨpa atɨwiwɨ kiyaapɨ gɨwunyaitaawɨ jaawo.
“Iyataatɨ pwɨsɨpatɨ aungwohaiwa detunɨ kaanɨhunɨ noaipahonɨhɨ pɨwɨha sahɨ atisawaawɨ kaiwaapɨ yaiwɨ amɨ samɨ maarɨho owemaasetane. Amɨ Saiwaahɨ tɨtɨhɨ noaipahonɨhɨ sahɨ asisɨha aimɨ detɨtihe tɨtaawɨ saiwaahɨ kiyatɨ jɨhɨ noaipaitaise. Jɨhɨ noaipataahandɨ kandɨ asisɨha ipotɨha sangɨtɨtaise. Isɨhiya yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiya dosisɨ amɨ isɨhiya usa yapɨpatɨ wɨtaahapɨhiyaisawɨ tundaapo. Aisaihɨ amɨ awaisɨho kiŋɨho womɨhiya dosisɨ awaisɨho kiŋɨho yapɨpatɨ wɨtaahapɨhomɨhiyaisawɨ tundaapo. Iyonɨhɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ nahataapɨpɨhɨ ipɨpatɨpindaise. Iyonɨhɨ amɨ wapɨhɨ wapɨhɨ jarɨho noaipahonɨhɨ isɨhiya nandapa nandaatɨwɨhapa owetɨtaise. Saiwa apopaatɨ maaha namwɨtandɨ tɨmendaatɨ jɨhɨ wuwanɨ namasatɨ kɨhurakɨhura gotɨ yausamɨ notɨ aimɨ detɨtihɨ suraanɨhɨ kaatamɨ ambɨpatɨ aungwohandɨ yaawindɨhandamatiyatɨ jɨhapɨhapa namasatɨ noaipataise.
“Isɨ amɨ sangisangi baiwɨ jaawo. Sangi isɨhiya jaipɨ nepɨ wɨsairapɨ nasamaasi nuwɨ pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhɨsamaitaapo. Aiwɨ amɨ aŋɨ gwɨharaahaiwa ahoyanɨwɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨwaiwa sinekokɨhaiwaapɨhɨ tɨsawɨtaapo. Aiwɨ kiya sahɨ nisapɨ gɨnunyaahotɨhandapɨ nisapɨsatɨwɨ sangisɨ nasamaasi nuwɨ awaisawɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ahɨsitaapo. Ndɨhetɨ ahɨsisaihɨ sahɨ nisɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨtaapo. 10 Nisɨ pɨwɨha gaaha wanɨha akaaha yapɨpatɨ aunahɨpatɨ nahatewaara gaamapɨ nuwɨ isɨhiyai kiya baiwɨ atitaatɨwɨ ausaapɨ kaundisaihɨhura asisɨha ipotɨhaanɨhɨ sura noaipaitando. 11 Iyataatɨ sangisɨ jaipɨ nepɨ wɨsairapɨ nasamaasi pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhɨ naisaihɨ sahɨ pɨwɨha napitɨtaatɨ kaundɨtɨhaawe tɨwɨ yaiwɨ pɨhɨtɨwɨ waatɨ gɨmunyaapɨse. Owe. Autaahaatɨho ketɨ kuraanɨhɨ sahɨ pɨwɨha katɨtaatɨwɨha nasamɨtaise. Nasamɨtaisɨ sahɨ baiwɨ pɨwɨha ausaapɨse. Iyataatɨ sa pɨwa sahɨ nehɨ sawanaatɨ wɨndɨ amusaitaapo. Owetɨtaise. Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho samɨhetapɨ pɨwɨha sahɨ katɨtaatɨwɨha ausaitaise. 12 Usa saingo saahoyai numwaapɨ isɨhiya usai numwisaihɨ kiya tiwɨtaapo. Iyonɨhɨ amɨ sapɨho komɨ mwaahoai naasɨkatɨ kiyatɨ isɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmahonɨhɨ kiya koai tiwɨtaapo. Iyonɨhɨ amɨ mwaaya matiya dopawɨ maatɨmaatiwɨ saniya sapiyai isɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmasaihɨ kiya tiwɨtaapo. 13 Iyataatɨ isɨhiya sapɨ apɨpaahɨ apowɨtaise. Sandɨ nisapɨ kiyaisɨ poundonɨhɨ kiya sangisɨ pohipɨsitaapo. Isɨ utaaho wo saiwa siya noaipahonɨhandɨ kandɨ andɨtita kaiwaisɨ ipɨhatisamatɨ asisɨha ipotɨhaapɨ jaatɨ bimisɨhoai Autaahaatɨho numwatɨ asɨtimatɨtandɨhandɨ numwɨtaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Apɨpaahɨ Maipɨhandɨ Wɨndɨ Noaipaitaise Tindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:15-28; Rukɨho 21:20-24)
14 “Sahɨ utaaho woai iwinjaitaapo ko Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nehɨ Autaahaatɨhopaahɨhɨ gaarehandɨ tɨhohɨtɨhandɨ arɨtaahandɨ ahetimbɨpɨhɨ apɨpaahɨ maipɨhapa kapɨhɨ ahɨmotɨhapɨhɨ gonɨhiyatɨ wanɨhandɨ ko nesi nandaatɨ maipɨyausoaasa netɨ nopɨsasonɨho. Iyonɨhɨ isɨhiya ese tɨwɨ yaiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ mwɨtunɨwɨ usondaapo. (Utaaho pɨwɨha kɨma awɨndaaho biyatɨ gwɨnyaane). Isɨ sura isɨhiya Judiyaahanda bimohiyɨhiya kiyaamɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ utaaho apɨpaahɨ maipɨhandɨ yawimatahandɨ kiyonɨhɨ kɨma asisɨha ipotɨhe tɨwɨ mmonɨwɨmapɨ yanɨhɨmapɨ sisɨhoaasɨnapɨ naiwɨse. 15 Iyataatɨ isɨhiya sura kiyaamɨ aŋɨtaupwataatɨhɨ* masapɨpɨhɨ bimambɨwɨhiya aŋɨtɨtɨhɨ kiyaamɨhapa isɨsi nutaatɨwɨhapa naitaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ gɨmunyaitaapo. Aiwɨ kiyaamapa naitaatɨwɨ aŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ namɨndaapɨ yanɨhɨmaitaapo. 16 Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya osaataatɨ bitombɨwɨhiya japɨhɨ nepemaitɨwɨ nuwɨ kiyaamɨhapa utɨ apotɨhɨrɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ naitaatɨwɨ wɨndɨ namuwɨse yanɨhɨmapɨse. 17 Aisaihɨ sura asɨhiya maaha sangɨhaisahiyaunɨ amɨ maahaapɨ gwɨsɨhiyaunɨ ketɨ sura yanɨhɨmapɨ namaisaihɨ yaawɨhandɨ naitauhɨ, “Ese”, nɨngi kiyaapɨ maarɨho tɨndataise. 18 Saiwa siyatɨ wipatɨ wipɨwatɨ boaahonɨhura sangisaapɨhɨ namwaipaitandɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gaapundɨwɨse. 19 Amɨ sandɨ apaapɨmaato sura naaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ noaipaitaihɨto. Jɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa kiyatɨ ahaisuraapɨ nasatɨ wanɨ kɨmura siyahaiwa wɨndɨ namwaipase. Iyataatɨ amɨ ipotɨsangi wɨndɨ siyahaiwa naaŋɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa wɨndɨ namwaipaitaise. 20 Isɨ Awaisɨho Autaahaatɨho asisɨha sa naaŋɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa noaipaitandɨ netɨ nuhɨmaitandɨ aimɨ gwɨnyaase. O amɨ ko wɨndɨ siyatɨ asisɨha sa netɨ nuhɨmaamahonaahɨ isɨhiya wɨndɨ nga bɨmimaawɨ nahandɨ kiyaanɨhɨ owetɨtauhe. Saitɨhatɨ katɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiya komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ aimɨ namɨhanatɨ ahɨwisawɨhiyaapimatonɨhɨ gwɨnyaataatɨ kiyai netɨ iwɨtatamanɨtandɨ namatɨ asisɨha netɨ nuhɨmaitaise.
21 “Isɨ sura isɨhiya usa napɨwɨ nisapɨ satɨwɨ, ‘Kɨraisiho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ Autaahaatɨho namɨhainjɨho kɨmbɨhɨ kɨmosɨ jase amɨ yaihapɨhɨ yaihosɨ jase amɨ mɨhapɨhɨ mɨhosɨ jase,’ satisaihɨ amɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwɨha atiwɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨse. 22 Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya usa taahiyɨhiya napɨwɨ sangi jaiwɨsatɨwɨ sasatɨtaapo. ‘Nɨnɨ kɨmonɨnɨ Kɨraisihonɨnɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ nanɨmɨhainjɨhonɨne,’ satɨtaapo. Aiwɨ amɨ usa taahiyɨhiya nehɨ nɨnaasohɨ wura wura napɨwɨ satɨwɨ, ‘Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atindɨ netɨ kopɨ awusaahohɨhonɨne,’ satɨwɨ jaipɨsatɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya watɨpɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kaitaapo. Satɨwɨ saiwa kiyawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho isɨhiya komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ namɨhanatɨ ahɨwisawɨhiyai maawɨ jaipundɨwɨ numwaitaatɨwaitaapo. 23 Siyahaiwa noaipaitaihɨ amɨ kaiwa sangɨ noaipasɨhɨ nɨnɨ pɨwɨha jɨhɨ tɨmanɨtɨ aimɨ kasatataatonɨ sahɨ baiwɨ jaawo.
Jisaasiho Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Napɨtotindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:29-31; Rukɨho 21:25-28)
24 “Saiwa siyatɨ naaŋɨhaiwa noaipatɨ owetanɨhura sura.
‘Ipɨho noaipatɨ asahatɨtaise.
Iyonɨhɨ amɨ waatɨhoaisangi wɨndɨ namusaatɨtaise.
25 Iyonɨhɨ amɨ kaumbwaatɨ yamɨhapataatɨhapɨ tɨmɨhaitaise.
Iyonɨhɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ watɨpɨhaiwa ahotiwaiwa ahoainatɨ nasɨhaahaarɨndaise.’ Aisaiyaaho 13:10, 34:4; Isikierɨho 32:7; Joerɨho 2:10, 31, 3:15
26 Iyonɨhɨ sura Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ watɨpɨhandisa amɨ nisɨ yundanyaahaisatɨ watɨpɨhonɨnɨ tɨwipataatɨhɨ napisanɨhɨ isɨhiya ninjaitaapo. 27 Saindɨ sura nɨnɨ nisɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyai nandusaasɨto. Nandusoaasisanɨhɨ kiya nuwɨ nisɨ isɨhiya nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨ namɨhanohiyɨhiyai nahataapɨpɨhɨ yapɨpatamunɨ amɨ yamɨhapataatɨhapunɨ mangɨrainɨ numwaapɨ nepɨ ahonitaapo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Napɨtandɨhuraapɨ Awaatɨpɨhoetɨ Yatitandɨhura Wapa Noaipasɨpɨpaapɨ Namɨhana Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:32-35; Rukɨho 21:29-33)
28 “Awaatɨpɨho kaindɨhandapɨ aimɨ mmowɨ nepɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Awaatɨpɨho kupwɨratɨ tɨwɨhandɨwihɨ sahɨ mmonawaawɨ kɨmura yatɨhɨrɨ yatitandɨhuraare tɨwɨhiyaate. 29 Sahɨ saiwɨ aimɨ mmowɨhiyaatisɨ naaŋɨhaiwa siyahaiwa noaipahonɨhɨ mmonawaawɨ sahɨ nisapɨ satɨwɨ, ‘Ko napɨtandɨhura aimɨ detɨndaate,’ tɨwɨ gwɨnyaapɨse. 30 Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatataato. Isɨhiya kɨmuraahiya sangɨ napopɨ bimisaihɨ saiwa naaŋɨmaiwa nɨnɨ katohɨwɨmaiwa noaipaitaise. 31 Yamɨhapatunɨ amɨ yapɨpatunɨ notɨ owetɨtaise. O nisɨ pɨwɨhaahɨ wɨndɨ owemetɨtaise. Owemetatɨ, Kaahɨ kaanɨhɨ ahotɨmɨ nutaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Saiwa Noaipaitandɨha Asisɨhaapɨ Utaaho Wo wɨndɨ Gɨmunyaatɨ Wɨndɨ Mose Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 24:36-44)
32 “Iyataahandɨ kandɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ napɨtandɨhuraapɨ utaaho wo asisɨha sete amɨ ipɨhomɨ ndɨhaamɨ sɨwipatɨ suraare tatɨ wɨndɨ gɨmunyaatɨ wɨndɨ mose. Owe. Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya itɨpɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyɨhiyaisangi wɨndɨ mohopo. Owe. Aihɨ amɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨsangi wɨndɨ moho. Owe. Nehɨ Apɨho Autaahaatɨho sawahohɨhɨ asisɨha amɨ ipɨhomɨ ndɨhaamɨ sɨwipatɨ setɨ suraare tatɨ mmonatɨ gwɨnyaatɨ isɨwatɨtaise.
33 “Isɨ sahɨ baiwɨ jaawo. Sahɨ baiwɨ tɨmanɨnɨwɨ jatɨwɨse amɨ sahɨ asisɨha akaaha tɨtɨhɨ ahura noaipaitaise tɨwɨ wɨndɨ mopɨhiyaatiso. 34 Sandɨ siyahande. Utaaho wo komɨ aŋɨpɨpɨhɨ namasi kaanɨhɨ wapɨhapɨ daitandɨ nutandɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai nisɨhapa kɨmba baiwɨ ninjaawɨ bimaawɨse undindɨhandamatiyahande. Iyatɨ komɨ otɨpɨpatɨ otɨpɨpatɨhiya kɨho kɨho jatɨtandɨhatɨ yiyandɨhɨ nunyataise. Iyatɨ maasomwaaŋɨ jatɨtandɨhoai, ‘Kɨnyɨ baimbɨ namopɨ koŋɨnɨhɨ jatɨme,’ undindɨhandamatiyahande. 35 Isɨ siyahandisɨ sahɨ baiwɨ jatɨwɨse, aŋaaŋamɨ satɨho napɨtandɨhandapɨ sahɨ wɨndɨ monɨwɨhiyaatiso. Iyatɨ komɨ napɨtandɨhura asisɨha taatɨ napandosuraatɨtaindɨho amɨ apatɨhɨ apwɨtetetɨtɨtaindɨho amɨ asisɨha wa taatɨ bowataatɨ sangɨ saasɨnɨhonɨhɨtɨtaindɨho amɨ ipɨho taatɨ yahutaahonɨhɨtɨtaindɨho. 36 Sahɨ nasisoaarɨ kiyaatɨnɨhɨ tɨmetɨwɨse. Amɨ wiwa ko ketɨ kuraanɨhɨ nasatɨ sahɨ nanɨhaiwɨ nanopotisaihɨ jasondaiso. 37 Pɨwɨha kɨma nɨnɨ sangi tɨmetɨwɨse satɨtɨ kasatohɨma naasɨka isɨhiya nahatiyai sahɨ jaawɨ tɨmetɨwɨse undataato,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.
* 13:15 Judaahiya kiyaamɨ aŋɨhaiwaamɨ aŋɨtaupwatɨ nimaayawɨ aŋɨmatawaayopo. Aŋɨtaupwataatɨhɨ wapa nandapa amɨ ipatamɨ yandɨpɨho ipiyawaayopo. Aiwɨ yatihɨhura mbɨpa nepɨ kasɨnɨ nanopɨ amɨ gaapundawaayopo.