12
Kɨma Pɨwɨha Isɨhiya Maatɨmaatiwɨhiya Wainɨhandɨ Osaataatɨ Jaawɨ Bimohiyɨhiyaapɨ Jisaasiho Namɨhana Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:33-46; Rukɨho 20:9-19)
Aihɨ Jisaasiho pɨwɨha namɨhanaha Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyaapɨ kiyai sata kaundataase. “Utaaho wo wɨrɨhɨrɨ wainɨhandɨ niyaamatɨ naporɨhɨrɨ nisatɨ nisɨhoaapotosatɨ amɨ waapoho wainɨhandɨ namwaitandɨhandɨ kiyataise. Kiyatosa amɨ aŋaaŋɨ waaŋɨ isɨhiya wainɨhandɨ ikondaatɨwɨhiyaapɨ tamangɨpɨpɨhapɨ jaawɨ bitoaitaatɨwɨhaaŋɨ autaahɨ nɨwaataatɨ aŋɨmatataise. Siyatɨ kiya owetihɨ isɨhiya usaisɨ saunda nunyataise. ‘Sahɨ nisɨ osaataatɨ wainɨhandɨ kɨmandɨ ninjaawɨ bitosawɨse. Ninjaawɨ bitotawaawɨ wainɨhandɨ ningohonɨhura sapɨhandɨ nanawaawɨ amɨ nɨwahonisapɨhandɨ nanɨmɨtaatɨwo. Aiwɨ amɨ wɨndɨ nunyawɨ isɨhiyai nawɨho naitaatɨwe,’ undatɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmataise. Siyatɨ nunyamapɨ konɨhɨ kaanɨhɨ wapɨhapɨ nomataise. Nomatɨ ketinjatɨ wainɨhandɨ aimɨ ningotɨ akuraihɨhura komɨ otɨpɨpatɨho woai saundataase. ‘Kɨnyɨ numbwɨ nisɨ wainɨhandɨ ninjaawɨ bitohohiyɨhiyaapɨhɨ noaipasamɨhɨ kiya wainɨhandɨ wɨndɨ nahɨmisaihɨ nanenapɨta numwe,’ undatɨ natausaasataise. Siyatɨ natausaasihɨ ko naihɨhandɨ kandɨ kiya wainɨhandɨ jasohiyɨhiya komɨ otɨpɨpatɨhoai isɨwatawa tɨmambɨwɨ ahiyawɨ nehɨ taanahɨhoai japɨhɨ nepɨ natɨwusaasawaayopo. Aihɨ amɨ wainɨhandamɨ satɨho komɨ wainɨhandɨ jaawɨ bimohiyɨhiyaapɨhɨ jɨhaatɨ komɨ otɨpɨpatɨho woai natausaasataise. Aihɨ amɨ koai isɨwatawa mɨtɨhaatɨhɨ tɨmbɨpɨ jɨtɨpɨtahandɨ tipɨ mawahandɨ nunyawaayopo. Aihɨ wainɨhandamɨ satɨho amɨ komɨ otɨpɨpatɨho woai jɨhaatɨ natausaasataise. Natausaasihɨ ko notɨ kiyai iwinjasɨhɨ kiya koai sohoai tiwawaayopo. Aihɨ wainɨhandamɨ satɨho amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya taahiyɨhiyai natausaasataise. Natausaasihɨ kiya nuwɨ kiyai iwinjahauhɨ jɨhiyai kawisohɨpatɨ katɨ kawiwɨ usai gotɨ tipusoaasawɨ amɨ usai sɨyɨhiyai tiwawaayopo. Aihɨ amɨ komɨ mwaaho nehɨ naasohɨhɨ maarɨho biyatɨ wɨwiwahoai ipotɨ natausaasɨtandɨ bindataise. Aihɨ ipotaataatɨnɨhɨ sawahomɨ mwaahoai wainɨhandɨ jaawɨ bimohiyɨhiyaapɨhɨ netɨ natausaasataise. Natausaasataatɨ sapɨho sandaase. ‘Nisɨ maasɨhɨhomɨ pɨwɨha kiya baiwɨ atɨwitaapo,’ ndaase. Satatɨ natausaasihɨ ko notɨ noaipasɨhɨ wainɨhandɨ jaawɨ bimohiyɨhiya taatɨ naihɨ koai iwinjaposawɨ kiya sanawaatopo. ‘Kɨmo utaamo wainɨhandɨ kɨmandamɨ satɨhomɨ tɨtɨhɨ mwaaho akohoe. Isɨ koai sohoai tiwɨtɨhaawɨ napɨwɨse. Tiwisaihɨ ko naponɨhɨ ko wainɨhandɨ osaataatɨ naitotahandɨ namawa nyahɨ kandɨ nesaihɨ nyamimatɨtando,’ nnawaatopo. Satɨwɨ kanawaawɨ namapɨ komɨ mwaahoai isɨwatawa sohoai tipɨ osaataatamɨ nehɨhaatɨ yotawaapo.
“Isɨ wainɨhandamɨ satɨho kiyaisɨ napitɨwitaise. Osaataatamɨ satɨho nasatɨ kiyaisɨ siyɨhiyai tiwamaitaise. Tiwamatɨ komɨ wainɨhandɨ osaataatɨ usai nemwɨtaise. 10 Pɨwɨha kɨma sata jɨpatɨpindisɨha sahɨ wɨndɨ awɨmɨtɨwɨhiyaato:
‘Aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiya yasɨha kɨmaapɨ ponyase tɨwɨ namahotɨha wanɨ noaipatɨ mɨhotɨrisatɨ aŋaaŋapɨ yasɨha aundetɨho anaahɨhaimatataise. 11 Awaisɨho sawaho sandɨ siyatɨ kaihɨ nyahɨ mmonɨhaawɨ apɨpaahɨ gaatihɨ maaritɨhaayo,’ Aunɨhɨhɨrɨ 118:22-23
tatɨ jɨpatɨpindise,” undatɨ kiyaisɨ kaundataase.
12 Sata Jisaasiho kiyai kaundihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya komɨ pɨwɨha atɨwisawaawɨ ko nyapɨ pɨwɨha sa namɨhanaha kandaase tɨwɨ Jisaasihoai isɨwɨtotɨwɨ gwɨnyaahohiyɨhiya namapɨ isɨhiyaapɨ yayawaawɨ koai namasi nowaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Isɨhiya Nyamɨ Awaisɨho Sisaahoai Nawɨho Numwɨtaano Undɨwɨ Nunjenɨhotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 22:15-22; Rukɨho 20:20-26)
13 Saiwɨmapɨ nuwawɨ bowihɨ isɨhiya Parisihiyaamɨ usaisunɨ amɨ Erotɨhomɨhiyaamɨ usaisunɨ ko napitɨnyatise tɨwɨ bɨpi iwinjatawa nunjendaatɨwɨ Jisaasihoaapɨhɨ natɨwusaasawaayopo. Aiwɨ amɨ pɨwɨha wa wipɨta asɨretɨ kaundonaahɨ asɨretɨ satɨpɨhoŋe undɨwɨ pɨwɨha komɨhetɨ nutotɨwo. 14 Aihɨ kiya nuwɨ Jisaasihoaapɨhɨ noaipapɨ koai saundawaatopo. “Katɨpɨnyasingɨhonye, nyahɨ gwɨnyaahaayo kɨnyɨ utaahoŋɨ ainahɨhoŋɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ gaahaahɨhɨ katɨpɨhoŋɨtinɨho. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ isɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwaapunɨ kɨnyapɨ itɨhɨtohɨwaiwaapunɨ wɨndɨ yamaimbɨ andɨtitɨpɨ bitotapa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha naasɨka Akɨtɨhaahɨhɨ katɨpɨnyasapɨhoŋe, isɨhiya awaisawɨhiyaisunɨ gwɨharaahiyaisuno. Isɨ wanɨ nyangi kanyate. Nyahɨ awaisɨho Sisaaho Romɨhanda nahataapɨpɨhɨ jatisɨhoai nawɨho gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨho nunyahaawaahɨ sandɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa newa nopɨsasɨhaayono e owetiso? Isɨ Sisaahoai nawɨho nunyaano e namunyaano?” undɨwɨ kiya nunjenawaapo.
15 Aihɨ Jisaasiho kiyaamɨ jaiwaiwɨ iwinjatawa nunjenɨhotɨhandɨ usonataise. Usonataatɨ kiyai wihoaaŋɨha saundataase. “Sahɨ napaapɨ napɨwɨ nɨngi ninjatawa jaiwaiwɨ taawɨ nanɨsehopo? Nawɨho taanauhɨho wo isɨsi nasawaawaahɨ naninyawewɨse nɨnɨ mmondaano,” undataase. 16 Undihɨ kiya nawɨho wo nunyauhɨ ko netɨ mmonatosatɨ amɨ kiyai saundatɨ nunjenataise. “Kɨmatɨ sɨwipɨmatunɨ ambɨmbatunɨ diyaamɨhate?” undataase. Aihɨ kiya saundawaatopo. “O awaisɨho Sisaahomɨhate,” undawaatopo. 17 “O siyonaahɨ wapa awaisɨho Sisaahomɨhapanaahɨ amɨ koai tɨtɨhɨ komɨhapa nunyawɨse. O amɨ wapa Autaahaatɨhomɨhapanaahɨ amɨ tɨtɨhɨ kapa Autaahaatɨhoai nunyawɨse,” undataase. Undatɨ Jisaasiho pɨwɨha kaundihɨ kaapɨ kiya namapɨ yaiwɨmapɨ maaroamapɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Satiyusihiya Isɨhiya Napohiyɨhiya Japɨhɨ Nepaitaatɨwɨhandapɨ Nunjenɨhotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 22:23-33; Rukɨho 20:27-40)
18 Judaahiyaamɨ usa isɨhiya Satiyusihiya Jisaasihoaapɨhɨ napɨwɨ noaipawaayopo. Isiya siya Satiyusisiya satɨwɨhiyaare. Isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ wɨndɨ namepaitaapo tɨwɨ gwɨnyaapɨ katɨwɨhiyaare. 19 Isɨ kiya Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaapo. “Katɨpɨnyasingɨhonye, Mosesiho nyapɨ wɨnɨhapɨpa kɨmba sata jɨpatɨpiya ahiyataise. ‘Utaaho sɨhɨmwaaha manyinya oweho nehɨ bimainja apwaataati namasi naponaahɨ sotisomɨ tɨtɨhɨ saingɨho osɨnɨhaati netɨ wɨrane. Iyonɨhɨ manyinya koaapɨhapɨ noaipahohiyɨhiya komɨ aunahɨpa naitaatɨwɨmaahe. Owe. Sotisɨhomɨ aunahɨpa naitaatɨwe,’ tatɨ ahiyataise. 20 Isɨ isɨhiya sapɨho naasomɨ mwaaya taahiyɨhiya 7 kaiwɨhiya noaipawaayopo. Aihɨ jɨho bwandɨpɨho apopaati netɨ wɨrataise. Ko netɨ wɨratɨ bimainjatɨ maaha oweho napotaise. 21 Aihɨ amɨ komɨ saingɨho komɨhinɨ noaipasɨho saahomɨ osɨnɨhaati netɨ wɨrataise. Wɨratɨ bimainja amɨ koaisangi naasɨkatɨ kiyatɨ maaha oweho napotaise. Aihɨ amɨ kapɨhoaisangi katɨ kiyatɨ netɨ wɨratɨ bimainja maaha oweho napotaise. 22 Saiwɨ nahatiya kaimɨ nuwɨ ipotaataatɨho 7 hoaisangi naasɨkatɨ kiyatɨ maaha oweho napotaise. Aihɨ ipotɨnɨhɨ kaatɨ apopaatɨ napotaise. 23 Isɨ saatɨ apopaati saaho saingɨho nahatiya 7 kaiwɨhiya nepɨ wɨrapɨhaatisɨ asisɨha isɨhiya japɨhɨ nepapɨ asɨtimatɨtaatɨwɨha noaipahonɨhura saatɨ apopaatɨ noaipatɨ diyaamahomɨ apwaataatimatɨtaise?” undɨwɨ Jisaasihoai nunjenawaapo.
24 Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha kiyaisɨ saundataase. “Sahɨ monɨwɨ gɨmunyaapɨhiyaato? Sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ jɨpatɨpindimbɨpaapunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandapunɨ sahɨ apɨpaahɨ wɨndɨ monɨwɨ amɨ wɨndɨ gɨmaasunyaatahiyaato? Amɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindiwaiwaapunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandapunɨ wɨndɨ monɨwɨhiyaatɨsɨ sahɨ saiwa nahɨriwɨ katawaatopo. 25 Isɨhiya japɨhɨ nepawaahura wanamataiwɨ wɨndɨ namaamaatɨndaapo. Owetɨtaise. Nehɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiya enjerɨhiyaamataiwɨ bimɨtaapo.
26 “Isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨho pɨwɨha katisɨha sahɨ aimɨ akɨtɨnɨhɨ awɨtɨwɨhiyaate. Mosesiho pɨwɨha ipatɨ mwinɨhatɨ sisɨha sawɨha tɨhindɨndapɨ jɨpatɨpiya ahaisɨha sahɨ wɨndɨ awɨmɨtowo? Sandɨ ipɨhosɨ aŋɨnetahonjɨ maipɨhonjaatɨhapɨ sisɨha tɨhisɨhaapɨto. Sa pɨwɨhaatɨhɨ Autaahaatɨho Mosesihoai saundise. ‘Nɨnɨ Abɨraahamɨho Aisaakɨho Jekopɨhomɨ Autaahaatɨhonɨne,’ undise. 27 Autaahaatɨho so isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiya napohiyɨhiyaamɨ Autaahaatɨhomaahe. Owetise. Autaahaatɨho so isɨhiya sangɨ napopɨ asɨyɨhiya bimohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya aimɨ napohiyɨhiya kopɨ gɨwunyaahotɨhandaahɨ kiyaanɨhɨ asɨyaimatɨwɨ koaisawɨ bimohiyɨhiyaamɨ Autaahaatɨhore. Isɨ sahɨ nahariwɨhiyaatisɨ pɨwɨha sa apɨpaahɨ naharɨtɨwɨha katawaatopo,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpa Awaimbɨpa Jɨhapaapɨ Sapa Awaimbɨpaare Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 22:34-40; Rukɨho 10:25-28)
28 Utaaho wo Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho nasataise. Nasatɨ atisata kiya Satiyusihiya nunjenɨhohɨwaiwa Jisaasiho nga wihoaaŋɨha biyatɨ ausaatɨ nusesɨpatɨ kaundihɨ ko wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho atisataise. Siyatɨ biyatɨ gaaha kaundihɨyataatɨ namatɨ komɨha Jisaasihoai sata nunjenataise. “Wɨnɨhapɨpa mahɨwapaanɨhɨ apɨpaahɨ awaimbɨpa jɨhapaare?” undatɨ nunjenataise. 29 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Wɨnɨhapɨpa apɨpaahɨ awaimbɨpa wapaisɨ nusatipɨhaahapa kɨmbaare: ‘Sahɨ Isɨraherɨhiyaate atiwɨse. Nyamɨ Awaisɨho Autaahaatɨho nehɨ naasohɨhɨ ko Awaisɨhore. 30 Isɨ kɨnyɨ kinyɨ maarɨho kinyɨ amɨtɨha gwɨnyaahingɨtɨhandɨ kinyɨ andɨtitingɨtɨhandɨ kinyɨ watɨpɨhandɨ kinyɨ gwɨsɨha saiwa nahatewa Autaahaatɨho naasomɨhetɨ niyonɨhɨ kinyɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoaisaahɨhɨ maarɨho napaitɨpɨ nunye.’ 31 Aihɨ amɨ wɨnɨhapɨpa wapa awaimbɨpa kapɨhapa kɨmbaare. ‘Kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨpɨ kinyɨ ambɨpatisɨ maarɨho nunyapɨ baimbɨ napaitɨpɨ itatamanɨhingɨpatamataimbɨ kinyɨ naisohoai maarɨho nunyapɨ amɨ komɨ ambɨpatapɨhapa nunyapɨ iwɨtatamanɨme.’ Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa wapa awaimbɨpa kɨmaurisɨ nusatipɨhaatɨ awaimbɨpaatɨtandɨhapa apɨpaahɨ owetise,” undatɨ Jisaasiho koai kaundataase.
32 Aihɨ ko wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, kɨnyɨ tɨtɨhɨ pɨwɨha apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ akaaha katapaase, Autaahaatɨho Awaisɨho nehɨ naasohɨhɨ bindataise. O wo autaahaatɨho owetise. 33 Isɨ nyahɨ biyaatɨ napaita nyamɨ maarɨho nyamɨ gwɨnyaahotɨhandɨ nyamɨ andɨtitotɨhandɨ watɨpɨhandɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ saiwa nahatewa akɨtɨnɨhɨ komɨhetɨ niyonɨhɨ koaisaahɨhɨ maarɨho numwɨtɨhaawo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ yawanaanɨ nyamɨ ambɨpatisɨ maarɨho nunyaatɨ biyaatɨ napaitaatɨ itatamanɨhopatamatiyaatɨ amɨ naisɨhiya amɨ isɨhiya usaisangi maarɨho nunyaatɨ iwɨtatamanɨtɨhaawe. Isɨ wɨnɨhapɨmaurɨ kɨmaurɨ nyahɨ atisaatɨ biyaatɨ japepihɨrotɨhandɨ nyahɨ gaarehandɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhaatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohɨwaiwa nahatewaisɨ nusatipɨhaataise,” undataase.
34 Sata ko wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho katihɨ Jisaasiho atisata ko biyatɨ tɨtɨhɨ akaaha katihiyataatɨ Jisaasiho koai saundataase. “Kɨnyɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandaatɨhɨ nandaitaapɨ aimɨ detɨtapaise,” undataase. Undatɨ kaundihɨhura isɨhiya nahatiya yayawaawɨ andɨtitɨwɨ pɨwɨha wiwa Jisaasihoai jɨhaatɨ namunjenɨhopo owetise.
Jisaasiho Sawahopɨ Kɨraisiho Diyaamahore Unda Nunjesɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 22:41-46; Rukɨho 20:41-44)
35 Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ katɨhɨ gotɨtɨpɨhɨrotɨ usaaŋaipatainɨ bitonda pɨwɨha ausaatɨ kataunjataatɨ isɨhiyai saundatɨ nunjenataise. “Isɨhiya wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Kɨraisihopɨ Daawitɨhomɨ mwaahoe tɨwɨ napaapɨ katopo? 36 Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ Daawitɨhoai gɨwunyaasɨhɨ amɨ Daawitɨhohɨ sawaho satise:
‘Awaisɨho Autaahaatɨho nisɨ Awaisɨhoai saundise, “Kɨnyɨ nisɨ ikwɨrɨ gaahɨraihoaaŋɨ bime. Bimaamɨ numbwɨ nɨnɨ kinyɨ tiworisaisɨ netɨ kinyɨ asɨmwaatɨtɨhemasanɨhɨ kɨnyɨ kiyai nepɨ ipɨhatisamɨhuraatɨtando,” Aunɨhɨhɨrɨ 110:1
undatɨ Autaahaatɨho Awaisɨho nisɨ Awaisɨhoai kaundise,’ tatɨ kandaase. 37 Daawitɨhohɨ sawaho koaisɨ nisɨ Awaisɨhoŋe undatɨ ambɨhundataase. Isɨ Kɨraisiho naasɨkura napitiyatɨ Daawitɨhomɨ awaisɨhotatɨ mwaahotɨtaise?” undataase. Undihɨ isɨhiya taahiyɨhiya komɨ pɨwɨha saapɨ asakaiwɨ maaritɨwɨ atɨwisawaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 23:1-36; Rukɨho 11:37-54, 20:45-47)
38 Jisaasiho isɨhiyai pɨwɨha kataunjataatɨ satatɨ kaundataase. “Isɨhiya wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ sahɨ baiwɨ jaawo. Kiya saiwɨhiye. Isɨhiya nyapɨ awaisawɨhiye nyatɨto tɨwɨ apotɨhɨrɨ gaahapa utaarɨhapa niyosi daitaapo. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya ahoyanɨwɨ nuwɨ napɨwaiwɨ kahapaamapɨpa nunyawɨ nehohɨpɨpɨhɨ isɨhiya nyangi nyainjapɨ ipɨhɨrete nyatɨto tɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨmapɨhiyaare. 39 Aiwɨ amɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahaaŋɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨpɨpɨhɨ (sinekokɨhandaatɨhɨ) mɨtaahoaahapaahaiwɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ awaisawɨhiyaaniso tɨwɨ bimaawɨhiyaare. Aiwɨ wapa usɨpɨpaapɨ ahoyanɨwɨ nandapa awaimbɨpa tɨhauhɨhapɨhɨ noaipawaahura awaisawɨhiyaanɨsɨ nyangisɨ awaisawɨhiyaisawɨ nepɨ ahɨnyisawosawɨ nandapa nyangi maasɨ jɨhɨ nanyamɨto tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. 40 Aiwɨ amɨ kiya asɨhiya osɨnɨhiyai jaiwundɨwɨ kiyaamɨ aŋɨtɨtɨhɨ wapa ahusotimbɨpa ikowɨnɨwɨ nusepɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ ikopa maipɨhaiwaamɨ tiwatɨhaatapɨ isɨhiya kiyaapɨ gaahiya ainahiyɨhiye tɨto tɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapɨpa utaarɨhaiwa aipɨ pɨhɨtɨwɨ gaapundɨwɨhiye. Isɨ kiya saiwɨ kiyohɨwaiwaapɨ ipotɨhura Autaahaatɨho kiyai naaŋatɨ yaawɨhandɨ usai nusatipɨhaahandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Waatɨ Nawɨho Kahapaamapɨpa Taahɨpɨpa Owehaatɨ Autaahaatɨhopɨ Maaritatɨ Autaahaatɨhoai Gaarehandɨ Numwindɨhandapɨhaare
(Rukɨho 21:1-4)
41 Aihɨ Jisaasiho niyatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaataise. Nandaatɨ bokisihandɨ nawɨho gaarehandapɨho wihohɨtɨhandamɨhinɨ detɨ bindataise. Bindata iwinjatihɨ isɨhiya taahiyɨhiya nawɨho ikɨpɨpa asaketahiya kandɨ nawɨho wihohɨtɨhandopɨ nawɨho wiwawaayopo. Nawɨho asaketahiya amɨ waatɨ awaisɨho taahɨho kandopɨ wiwawaayopo. 42 Aihɨ apopaatɨ waatɨ warɨho aimɨ napomasɨhɨ osɨhaamaatɨ kahapaamapɨpa nawɨho taahɨpɨpa owehaatɨ nasataise. Nasatɨ nawɨho nehɨ jisɨhasurɨ yasurɨ kandopɨ iwiwataise. 43 Aihɨ Jisaasiho kaatɨ osɨhaamaati iwinjatosatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai gaata numwaatɨ detematosatɨ kiyai sata kaundataase. “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatɨtaato Kɨmaatɨ osɨnɨmaatɨ warɨho owemaatɨ kaatamɨ nawɨho tɨmasɨho isɨhiya nahatiya kɨmiyaamɨ nawɨho awaisɨho kɨmandɨ Aŋɨ Awaindɨmandamɨ nawɨho wihohɨtɨhandopɨ wihohɨhoai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨho iwiwataise. 44 Iyataatɨ kɨmiya isɨhiya nahatiya nawɨho asaketahiyaasɨ nahato nga kiyatɨ ahusotihɨ nehɨ yandɨhɨ isoho tɨmawaayopo. O kɨmaatɨ osɨnɨmaatɨ nawɨho apɨpaahɨ nenoaahɨta owetihɨhaatɨ kaatɨ kaatamɨ nawɨho kora nandapa nunyatɨ netɨ nandandɨho nahato konɨhɨ tɨmataise. Isɨ kaatɨ nandapaapɨ nunyatɨ netɨ nandandɨho apɨpaahɨ owendaise,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.