11
Jisaasiho Aunahɨpatɨ Jerusaremɨhanda Awaisɨho Kiŋɨhoematatɨ Nandaasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:1-11; Rukɨho 19:28-40; Jonɨho 12:12-19)
Aihɨ kiya naiwɨ detɨ Jerusaremɨhanda noaipaitaahetihɨ aunahɨpɨhaurɨ Betɨpaakihandamunɨ Betaanihandamunɨ sisɨho Oripɨhoaasɨnɨ niyawaayopo. Saiwɨ taawɨ niyawaawɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhurɨ yahuri jɨhɨ natausaasataise. Natausaasataatɨ kuri pɨwɨha saundataase. “Kɨmihɨnɨ kɨmatɨ aunahɨpɨmatɨ jahohɨmata numwɨse. Numwɨ tɨtɨhɨ mmonama dongihandamɨ mwaaho sɨpɨpɨhoho isɨhiya wɨndɨ awɨtɨmatɨwɨ dahomaiwɨho wɨraposisaihɨ wɨrandɨtaise. Isɨ ko nesɨpapɨ nesi namɨ kɨmbɨhɨ nɨngi nanɨmɨtaatɨme. O amɨ isɨhiya usa sɨhoaasangi sasatɨwɨ, ‘sahuraahɨ dongihoai napitaitaatɨmɨ taamɨ nesɨpase?’ satisaihaahɨ sahuraahɨ kiyai saundɨmise. ‘Awaisɨho komɨ otɨpɨpatɨ wɨtɨ ahotihɨ katɨ kaitandɨ kanyatihɨsɨ katɨ kiyatɨ owetanɨhɨ japɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ numwaasisamaitaise,’ undɨmise undatɨ,” natausaasataise. Siyatɨ kuri Jisaasiho kaundatɨ natausaasihɨ numwɨ mmonama dongihandamɨ mwaaho aimɨ akururaaho sɨpɨpɨhoho aŋɨhandamɨ maasometetɨ daihɨraamɨ nehɨhinɨ wɨraposauhɨ wɨrandihɨ mmonamaise. Mmonɨmosamɨ taamɨ kandɨ dongihandamɨ mwaaho numwaasi nutotɨmɨ nesɨpamaise. Saimɨ taamɨ nesɨpasɨhɨ isɨhiya kapɨhɨ bitohoyɨhiya kuri saundawaatopo. “Sahuraahɨ napaapɨ taamɨ dongihandamɨ mwaaho nesɨpase?” undɨwɨ nunjenawaapo. Aihɨ kurɨ Jisaasiho nasɨsesaihaahɨ saundɨmɨ kaundɨmɨse undatatɨ kaundisɨha ka kaundamaase. Aihɨ kiya kuri, “Gaasɨ gohɨ numwaasi numwɨse,” undawaatopo. Aihɨ kurɨ dongihoai numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ noaipamaise. Noaipapɨ kuramɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhɨ niyosɨrɨhɨrɨ nausohaapɨ dongihandamɨ dawaarɨhɨretɨ ahaihɨ Jisaasiho kasɨnɨ nasaamana bindataise. Aihɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya apotɨhɨrɨ kiyaamɨ tiwatɨhaatɨhɨ niyohohɨpɨpaisangi nausohaapɨ daihɨra Jisaasiho nutandɨhɨra gaamapɨ nusapaapɨ gwaumwɨ nowaayopo. Aihɨ amɨ usa osaataatɨ nuwɨ ipatɨ iwɨwɨrɨhomɨ isaaha nimanɨwɨ nesipɨwɨ daihɨra gaamapɨ gwaapowaayopo. Aihɨ isɨhiya jɨhunɨ ipotunɨ Jisaasihoai otɨhapemapɨ maaritɨwɨ nowaawɨ waapɨhɨtɨwɨ satawaatopo. “Nyahɨ Autaahaatɨhopɨ maaritɨhaayo. Kɨmo Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ ambɨpataahɨ nasahosɨ Autaahaatɨho koaisɨ gaahatɨ kawɨsatɨ gaahandɨ nunyane. Osaana. 10 Kɨmandɨ noaipasɨtɨmandɨ nyamɨ asɨho Daawitɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandamatiyahandɨ noaipaitandaisɨ gaahandɨ noaipaitandɨhandɨ Autaahaatɨho koai nunyane. Nyahɨ Autaahaatɨhopɨ waatɨ maaritɨhaayo. Iyaatɨ Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhoai mepɨ autaahewaumɨhaayo,” tɨwɨ konyahɨtawaatopo.
11 Siyatɨ saiwa noaipasɨhɨ Jisaasiho niyatɨ aunahɨpa Jerusaremɨhanda nandaatɨ niyatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ nahataapa katɨhɨ ahotimbɨpai jatɨ mmonataise. Mmonatɨ kiyamapɨ ipɨho aimɨ notɨ tipatetɨ namaatipasɨhɨ katɨhɨ namasi ipaahaapɨ noaipatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ maasɨ aunahɨpa Betaanihandaahapɨ notaise.
Ipatɨ Pɨhoaipɨhomatiyahatɨ Yandɨpɨho Namingosɨhɨ Kati Jisaasiho Yandɨpɨho Namingope Undihɨ Awaipɨtindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:18-19)
12 Saiwɨ nuwɨ aunahɨpa Betaanihanda nanopawɨ bowihɨ nepasi japɨhɨ kapɨhɨ Betaanihanda namasi niyawaayopo. Niyawaawɨ Jisaasihoai jaumanataise. 13 Aihɨ Jisaasiho ipatɨ wɨtɨ pɨhoaipɨhomatiyahatamɨ yandɨpɨho namingohatɨ onɨhɨ wonjɨ yanɨnaatɨhɨhɨ mwininjatɨ ahetihɨ jataise. Jataatɨ wiwa yandɨpɨho ningotɨ ahotɨtaiso tatɨ detapɨ mmondandɨ niyataise. Niyatɨ detapɨ yandɨpɨho ningotɨ ahotɨtaiso ta mmonata yandɨpɨho ningoaitandɨhura sangɨndaatɨ nehɨ yananaatɨhɨ nupwaitatɨ mwinatɨ ahetihɨ mmonataise. 14 Aihɨ katɨ ipiti Jisaasiho saundataase, “Isɨhiya kinyɨ yandɨpɨho jɨhaatɨ wɨndɨ nandɨwɨ namaahɨndaapo, owetɨtaise,” undatɨ kaundihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya pɨwɨha sa atiwɨ newaayopo.
Isɨhiya Kahapaamapɨpa Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Ahiyawɨ Nunyawɨ Nehauhɨ Jisaasiho Tahamasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:12-17; Rukɨho 19:45-48; Jonɨho 2:13-22)
15 Aihɨ kiya naiwɨ Jerusaremɨhanda noaipawaayopo. Noaipapɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaataise. Nandaatɨ isɨhiya katɨhɨ taawɨ kahapaamapɨpa nunyawɨ nawɨho nepɨ amɨ nawɨho yapɨpatɨ wɨtɨwɨtaahapɨho nunyawɨ Judaahiyaamɨhoetemapɨ nepɨ kiyohiyɨhiyaamɨ ganɨho netɨ nepuhotaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya nawɨho nunyawɨ koho dɨpisɨho gaarehandɨ Autaahaatɨhoai numwɨtaatɨwɨ nehohɨwaiwaamɨ ganɨho netɨ nepuhotaise. Iyatɨ amɨ kiyaisɨ netɨ tahamanausoaasataise. 16 Netɨ nepuhotɨ katɨhɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ usaaŋaipatainɨ amɨ gotɨtɨpɨhɨrotɨ isɨhiya saiwa japɨhɨ isɨsi katɨhɨ nandaapɨ nuwɨ napɨwɨmaitaatɨwɨ netɨ nɨwimbɨpuwataise. 17 Iyatɨ amɨ ko isɨhiyai kataunjatɨ saundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho sandaase. ‘Nisɨ aŋaaŋɨ saaŋɨ isɨhiya yapɨhɨ nahandaahapɨhiya nahatiya napɨwɨ gaapundɨtaatɨwɨhaane,’ tatɨ jɨpatɨpindise. Satatɨ jɨpatɨpindihɨhandɨ kandɨ sahɨ isɨhiyaamɨ nawɨho wihoaaŋɨho tɨtɨhɨ kamwaaŋɨ namunyawɨ wihoaaŋɨho wo ikonɨwɨ nusaitaatɨwɨ sandɨ sahɨ kiyawaayopo. Siyawaawɨ nisɨ aŋaaŋɨ ikohiya ikopa kaitaatɨwɨ noaatɨtaatɨwɨhaaŋemawaayopo,” undataase.
18 Aihɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha sata kaundisɨhaapɨ atiwɨ newaayopo. Atiwɨ newaawɨ Jisaasiho sohoai tiwɨtaatɨwɨhɨra daihɨraapɨ daawaayopo. Iyataatɨ amɨ kiya kopɨ yayawaayopo. Sandɨ kopɨ yayotɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ isɨhiya nahatiya Jisaasihomɨ pɨwɨha atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨho windosɨhunɨ amɨ Jisaasihopɨ maaritauhe. 19 Aihɨ aimɨ ipɨho naihɨ asɨhananaataatɨhɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ aunahɨpatɨ Jerusaremɨhandi namasi nowaayopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Utaaho Wo Wapaapɨ Gwɨnyaataatɨ Kapa Akɨtɨnɨhɨ Naito Tatɨ Kopɨ Gɨwunyaatɨ Autaahaatɨhoai Nunjenɨhonaahɨ Nunjesɨpɨpa Naitaise Tindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:20-22)
20 Nanopawɨ bowihɨ kohokoaisawɨ nepasi daihɨra niyawaawɨ ipatɨ wɨtɨ pɨhoaipɨhomatiyahatɨ awaipɨtamasɨhɨ mmonawaapo. Satɨ ipitɨ isaaha isɨtɨtɨ saatɨtɨho tamitatɨ damipatɨ tambatɨhɨrɨ nahataapa osamatɨ apɨpaahɨ napotɨ awaipɨtamataise. 21 Siyatɨ awaipɨtamasɨhɨ Pitaaho mmonataatɨ gwɨnyapenataise. Gwɨnyapenataatɨ batɨ ipiti kaundindɨhandapɨ namatɨ Jisaasihoai ko saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, jase, kɨmatɨ ipɨmatisɨ kɨnyɨ batɨ itɨhundingɨpatɨ wanɨ aimɨ awaipɨtatɨ napomataiso,” undataase. 22 Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Sahɨ baiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨse. 23 Isɨhiya usa baiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kɨmɨrɨ sɨhoaarɨmɨrɨ tipɨmati, ‘kɨnyɨ niwautɨpesi durɨhɨraatɨhɨ tɨmandaate,’ undɨwɨ nga kaundɨtaapo. Kaundisaihɨ amɨ kɨretɨ tɨtɨhɨ kiya noaipaitaise. Saiwɨ kaundɨtaatɨwɨhiya maarɨho yiyahwɨ gwɨnyaapɨhiyaamaahe, owetise. Nehɨ maarɨho naasohɨhɨ gɨwunyaapɨ nyahɨ katisaihɨ tɨtɨhɨ akɨpɨpa noaipaitaise tɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ katɨtaapo. Isɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato, sahɨ wapaapɨ gwɨnyapenawaawɨ katisaihaahɨ tɨtɨhɨ akɨpɨpa samɨ katohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ japepihɨra tɨtɨhɨ kapa noaipaitaise. 24 Isɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ wapa naitaatɨwɨ koai nunjenawaawɨ nyamɨ kaundohɨpɨpa akɨtɨnɨhɨ kapa tɨtɨhɨ naito tɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ samɨ katohɨpɨpa kapa tɨtɨhɨ naitaapo satɨtɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ kasatataato.
25 “Isɨ sahɨ gaapundɨtaatɨwɨ dowaahetɨ utaaho wo sangi maipɨhandɨ wɨndɨ kasindɨhandapɨ kopɨ gwɨnyapenawaawaahɨ namapɨ komɨ maipɨhaiwa sangɨ gaapundɨwiwatawa jɨhɨ nepumapɨse. Saiwɨ kaisaihaahɨ amɨ samɨ japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho samɨ maipɨhaiwaisangi nesamaitaise. 26 (O amɨ utaaho wo sangi maipɨhaiwa kasiwaiwa nepɨmumwawaawaahɨ amɨ samɨ japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho samɨ maipɨhaiwa wɨndɨ nesamaamaitaise owetɨtaise,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.)*
Awaisawɨhiya Jisaasihoai Watɨpɨhandɨ ndɨ Nahinyatɨ Kahɨtihɨ Kɨnyɨ Sandɨ Kiyapaise Undotɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:23-27; Rukɨho 20:1-8)
27 Aihɨ kiya japɨhɨ napɨwɨ Jerusaremɨhanda noaipawaayopo. Noaipapɨ Jisaasiho Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ taatɨ daayataise. Aihɨ pɨrisihiya awaisawɨhiya Autaahaatɨhoai nandapa tɨhɨwɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ amɨ usa gwɨnyaahiyaunɨ Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. 28 Napɨwɨ Jisaasihoai satɨwɨ kiya nunjenawaapo. “Kɨnyɨ isɨhiyai Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ saiwa kamaiwɨse undɨpɨ nɨwisapupɨ kaingɨtɨmandɨ watɨpɨhandɨ diyaamɨhandaahe? Aimbɨ amɨ gisɨ saimbɨ kaimehɨta ndɨ kahɨtihɨ kɨnyɨ kiyapaise?” undɨwɨ nunjenawaapo.
29 Aihɨ amɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “O amɨ nɨnɨ pɨwɨha wa nehɨ naasaahɨhɨ nasɨsendaano, sahɨ wihoaaŋɨha baiwɨ nepɨ kandisaihaahɨ amɨ nɨnɨ kaiwa kaiwa kiyohɨwɨmaiwaapɨ watɨpɨhandɨ sandaahe satɨtɨ sangi kasatɨtando. Isɨ nɨnɨ sandɨ nasɨsendaano. 30 Jonɨho isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ amɨ waapohora baawusindɨndɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaaho e yapɨpatambɨ isɨhiyaamɨ gwɨnyaahotɨhandɨ watɨpɨhandaaho wanɨ sahɨ kandɨwɨse?” undatɨ kiyai nunjenataise.
31 Sata Jisaasiho nunjesɨhɨ kiya sawana sanawaatopo. “Nyahɨ napitɨtɨtɨhaawe? ‘Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahe,’ undisaihaahɨ pɨwɨha Jisaasiho wihoaaŋɨha sanyatɨtaise. ‘Amɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨnaahɨ sahɨ Jonɨhopɨ napindapɨ gɨmaawunyaahopo?’ nyatɨtaise. 32 O amɨ nyahɨ, ‘isɨhiyaamɨ gwɨnyaahotɨhandɨ yapɨpatambɨ watɨpɨhandaahe,’ undisaihaahɨ amɨ isɨhiya Jonɨhopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhoe tɨwɨ gɨwunyaapɨhiyaasɨ kiyaisɨ nyapɨ apowɨtaiso,” nnawaatopo. (Amɨ kiya sanɨwɨ kanɨhotɨmandɨ sandɨ kiya isɨhiyaapɨ yayawaawɨ kanawaatopo.) 33 Aihɨ kiya yayawaawɨ namapɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Nyahɨ saiwaapɨ wɨndɨ mmonaahiyaane,” undawaatopo. Aihɨ Jisaasihomɨha amɨ kiyai saundataase “O siyonaahɨ amɨ nisangisɨ watɨpɨhandɨ sandɨ so nanɨmihɨhanda saindɨ kiyataayo satɨtɨ wɨndɨ kamaasatɨto,” undataase.
* 11:26 Utɨpɨhaiwa taahɨwaiwa wiwaatɨhɨ kɨma pɨwɨma wɨndɨ jɨpatɨpɨmindise. Owe.