10
Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Namaatɨnɨwɨhiya Tipɨtapaatotɨhandapɨ Kataunjindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 19:1-12; Rukɨho 16:18)
Aihɨ Jisaasiho sapɨhɨ namasi yapɨpatɨ Judiyaahanda notaise. Notɨ yapɨpatɨ Judiyaahanda waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaatɨ nahaitatɨ kaanɨhɨ notaise. Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ koai usonɨwosawɨ napɨwɨ ahoyanɨhauhɨ Jisaasiho komɨhatɨ kiyatɨ namasatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kiyai kataunjataise.
Aihɨ Parisihiya usa napɨwɨ Jisaasihoai pɨwɨha wa nehɨ jaiwaiwɨha ko napitɨtɨha kanyatise tɨwɨ iwinjatawa namasawɨ saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Nyamɨ wɨnɨhapɨpa napondaase? Utaaho wo komɨ apwaataati nemaitandɨ sandɨ tɨtɨho e tɨtɨhɨmaaho?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Aihɨ Jisaasiho kiyai wihoaaŋɨha saundataase. “Mosesiho wɨnɨhapɨpa napitɨtɨhapa nasanyataise,” undatɨ nunjenataise. Aihɨ kiya wihoaaŋɨha saundawaatopo. “Mosesiho satise ‘Utaaho apwaataati namataataahɨ kaati aimɨ namataayo tatɨ utɨpɨho jɨpatɨpiyatɨ nunyatɨ nematɨ natausaasane,’ tatɨ katise,” undawaatopo. Aihɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Sahɨ maatɨmaatiwɨ wɨretɨtɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katasɨsimbɨpa atɨhomiwɨ daahɨ nisaputɨwɨ watɨpɨtauhɨ Mosesiho sapa wɨnɨhapɨpa katatɨ jɨpatɨpiya ahiyataise. Amɨ jɨhɨ wuwanɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa kiyatɨ ahaisura, ‘wohoaisunɨ amɨ apopaatisunɨ kiyatɨ ahiyataise,’ ” tatɨ pɨwɨha katise. ‘Isɨ amɨ woho saniyɨ sapiyaisɨ namasi notɨ apwaataatisatɨ tɨmaamaitɨtande. Saimɨ tɨmaamaitamaamɨ kasanyurɨ noaipapɨ ambɨpatɨ yandɨhɨ yatɨwɨtamaamaise. Owe. Kasanyurɨ noaipapɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatisahasanyure.’ Iyataatɨ kasanyuri Autaahaatɨho netɨ maasɨ tɨmaamahɨwataise. Isɨ utaaho wo netɨ kasanyuri tɨmaawipɨtapaane,” undatɨ Jisaasiho kaundataase.
10 Jisaasiho kiyai sata kaunda namɨhaasɨhɨ ipotɨhɨ aŋɨpɨpɨhapɨ japɨhɨ nowaayopo. Nuwɨ bindawa komɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoai pɨwɨha isɨhiya namaatɨnohiyɨhiya tipɨtapaatotɨhandapɨ katisɨhaapɨ nunjenawaayopo. 11 Aihɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Utaaho komɨ apwaataati namatosatɨ amɨ waati netɨ wɨrataataahɨ so komɨ apwaataatɨ jɨhaati netɨ maipɨhandɨ kawɨsataise. Iyatɨ amɨ kasanyuramɨ namaatinjɨtɨhandɨ netɨ nopɨsasataise. 12 Iyataatɨ amɨ apopaatɨ waatɨ warɨhoai namasi notɨ woai namaatataataahɨ kasanyuramɨ namaatinjɨtɨhandɨ netɨ nopɨsasatɨ maipɨhandɨ kiyataise,” undatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Manyinyai Gaahandɨ Numwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 19:13-15; Rukɨho 18:15-17)
13 Isɨhiya usa metɨhonyai numwaasi nasawaayopo konyai Jisaasiho saundatɨ, “Sangisɨ Autaahaatɨho gaahandɨ kasisane,” undatɨ komɨ ikwɨrɨ ahɨwisatɨ gaahandɨ numwɨtotɨwo. Aihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya kiyai itɨhundɨwɨ nɨwisapuwawaayopo. 14 Aihɨ Jisaasiho isɨhiyai komɨ otɨpɨpatɨhiya itɨhundɨwɨ nɨwisapuhotɨhandɨ mmonata kandapɨ ko wɨndɨ maarɨmitatɨ apowihɨ ko kiyai saundataase. “Sahɨ metɨhonyai nepɨ namaawisapupɨse. Nehɨ iwinjasawɨse, kiya nɨngisenda kaiwɨ napɨto. Amɨ isɨhiya kɨmonyaamataiwɨhiyai Autaahaatɨho nga iwinjatɨtaise. 15 Nɨnɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato, metɨhonya wapa nehɨhapa nunyauhɨhapa nanɨhaiwɨ nehohɨpatamataiwɨ isɨhiya Autaahaatɨho kiyai iwinjatɨtandɨ metɨhonyaamataiwɨ kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai ko wɨndɨ maawinjatɨtaise,” undataase. 16 Sata Jisaasiho kiyai kaundatosatɨ metɨhonyai numwaatɨ komɨ ikwɨra namaahatata nahatonyai kiyaamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ ikwɨrɨ ahɨwisatɨ urɨpatisatɨ saundataase. “Autaahaatɨho sangisɨ gaahandɨ kasisane,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Ikɨpɨpa Taahɨpɨpaisahiyaapɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 19:16-30; Rukɨho 18:18-30)
17 Jisaasiho sapɨhɨ namasatɨ taatɨ namasisɨ naihɨ utaaho wo ŋuhɨti nasatɨ Komɨ utatototɨ tɨmahiyatɨ komɨ atotɨpatɨ atotɨpɨwesatɨ bindata sata nunjenataise. “Katɨpunjingɨhoŋɨ gaahoŋe, nɨnɨ napitiyataatɨnɨhɨ gaahandɨ asɨtimatɨtandɨhandɨ netɨ nasisoaarɨ bimɨtande?” undatɨ nunjenataise. 18 Siyatɨ ko nunjesɨhɨ Jisaasiho koai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Nɨngi kɨnyɨ napaapɨ gaahoŋe ndɨpɨ kandise? Nehɨ Autaahaatɨhohɨhɨ gaahoso. 19 Kɨnyɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨhaapɨ aimɨ gwɨnyaapɨhoŋe. Wɨnɨhapɨpa sandaase.
‘Sahɨ isɨhiya usaisɨ wɨndɨ siyɨhiyai timaamapɨse. Sahɨ namaatɨwɨhiyaatɨ usɨhiya asɨhiya usa samɨ sɨwaasisa amɨ samɨ sɨwoyaametahiyaisawɨ ambɨpatɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitɨwɨse. Sahɨ isɨhiya usaamɨhapa ikomaanɨwɨse. Isɨhiya pɨwɨha atiwɨ nepɨ tipɨtapaapɨ mmonɨhohiyɨhiyaapɨhɨ sahɨ pɨwɨha usaapɨ jaipɨtɨwɨha kamaatɨwɨse. Sahɨ usaisɨ jaipundɨwɨ kiyaamapa nawɨho amɨ wapa wapaisangi aipɨ namausepɨse. Sahɨ samɨ sɨniya japiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ kiyai nepɨ autaahɨ isɨwatɨwɨse,’ Japɨhɨ Numwaasɨho 20:12-17; Wɨnɨhapɨpa 5:16-20
tatɨ wɨnɨhapɨpa ahondaise,” undatɨ kaundataase. 20 Aihɨ ko Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, nɨnɨ metɨhonɨnɨhuraapɨ sapa wɨnɨhapɨpa nahataapa japepihɨrɨmɨ napɨtɨ wanɨ kɨmurandaise,” undataase. 21 Aihɨ Jisaasiho koai tɨtɨhɨ iwinjatataatɨ maarɨho nunyatɨ maarɨho wɨwiwatɨ koai saundataase. “Kɨnyɨ wɨnɨhapɨpa nga japepihɨrapaahandɨ kandɨ nehɨ naasaindɨhɨ wɨndapaahɨhɨ nenoaahɨtapaise. Isɨ wanɨ numbwɨ kinyɨ ikɨpɨpa kahapaamapɨpa nahataapa nepɨ isɨhiya usaisɨ nunyapɨ nawɨho nepe. Nunyapɨ nawɨho nepɨ isɨhiya ikɨpɨpa apɨpaahɨ owehatɨmai nawɨho ko nunye. Kɨnyɨ saimbɨ kiyapaapaahɨ kinyapɨhaiwa apɨpaahɨ gaahaiwa yamɨhapataatɨhɨ ahisotɨtaise. Numbwɨ saimbɨ kaimbɨmapɨ nambɨ nɨngi nanipinje,” undataase. 22 Aihɨ ko Jisaasiho pɨwɨha kaundisɨha atisataatɨ namatɨ mandɨropatatɨ wɨndɨ maarɨmitatɨ maarɨho naaŋawisaho notaise, amɨ ko ikɨpɨpa taahɨpɨpaisahondaato.
23 Siyatɨ ko aimɨ naihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai gaamatɨ winjatataatɨ kiyai saundataase. “Isɨhiya ikɨpɨpa asaketahiya Autaahaatɨho iwinjatɨtandɨhandaatɨhɨ napɨwɨ nandaitaatɨwɨ apɨpaahɨ naaŋamaitaise,” undataase. 24 Aihɨ Jisaasiho pɨwɨha sata kaundihɨ kiya komɨ otɨpɨpatɨhiya atisawaawɨ waatɨ aungwohandɨ yaiwɨmapɨ gwɨnyapenawaayopo. Saiwɨ yaiwɨpwitauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai jɨhaatɨ saundataase. “Nisɨ metɨhonyaate, utaaho wo Autaahaatɨho iwinjatindɨhandaatɨhɨ nandaitandaisɨhoai amɨ koai Autaahaatɨho iwinjatɨtandɨ apɨpaahɨ kimbimatatɨ naaŋamataise. 25 Sandɨ utaaho wo ikɨpɨpa asaketahoai Autaahaatɨho iwinjaatɨ bimɨtandɨ apɨpaahɨ watɨpɨtatɨ naaŋamatɨ nɨwipɨndaise. O amɨ Kamerɨhandɨhɨ jaatɨhɨramɨ daundirɨhɨra wɨndɨ namitanatɨ wɨndɨ napasɨpasinatɨ kamaayatɨ nga nanɨhiyatɨ napaisaatɨ nandaasi nutaise,” undataase. 26 Aihɨ ko Jisaasiho sata kiyai kaundihɨ, kiya komɨ pɨwɨha atisawaawɨ maarɨho owetihɨ yaiwɨ waatɨ gwɨnyaawaayopo. Saiwɨ waatɨ gwɨnyaawaawɨ kiya sawana sanawaatopo. “O siyonaahɨ, utaaho nɨnapitiyahoai Autaahaatɨho japɨhɨ numwaatɨ asɨtimatɨtandɨhandɨ numwɨtaise?” nɨwɨ nasenawaayopo. 27 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai tɨtɨhɨ iwinjatata kiyaamɨ nasenɨhohɨhaapɨ wihoaaŋɨha saundataase. “Sandɨ apɨpaahɨ naaŋɨhandisɨ isɨhiya kiyaamɨ maaritɨwɨ andɨtitotɨhanda namwaipaitaise, owetɨtaise. O Autaahaatɨhohɨ ngaatɨtaise. Isɨ Autaahaatɨhohɨ komɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ katonɨhɨ nahatewa nga noaipaitaise,” undataase.
28 Aihɨ amɨ Pitaaho pɨwɨha wa Jisaasihoai saundataase. “Nyangi nyasome! Nyahɨ nyamɨ kahapaamapɨpa isɨwasohɨpɨpa namasisɨ gi nangipinjai nasahaayono,” undataase. 29-30 Aihɨ Jisaasiho komɨha pɨwɨha kiyai saundataase “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatataato. Isɨhiya usa nisapimatatɨ amɨ nisɨ pɨwɨha isɨhiya usaisɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨhandapimatonɨhɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ saingɨho saahoai sanasɨhiyai saniya sapiyai mwaaya maatiyai osaataatɨ namasi naisaihaahɨ, amɨ Autaahaatɨho nanɨpimatɨ waatɨ ambɨpatɨ owehaiwa wihoaaŋɨhaiwa pɨhɨtatɨ numwɨtaise. Siyatɨ wanɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ waatɨ aŋaaŋɨ saingosaahoya sanasɨhiya saniya mwaaya maatiya osaataatɨ waatɨ naitaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya koai naaŋɨhaiwa numwɨtaapo. Isɨ siyatɨ kaisɨho amɨ ipotɨhura gaahandɨ asɨyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaise. 31 Isɨ isɨhiya taahiyɨhiya wanɨ kɨmura noaipapɨ jɨhimatohiyɨhiya ipotɨhura kiya noaipapɨ ipotɨhiyaimatɨtaapo. Iyonɨhɨ amɨ isɨhiya wanɨ kɨmura noaipapɨ ipotɨhiyaimatohiyɨhiya ipotɨhura kiya noaipapɨ jɨhiyaimatɨtaapo,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napwɨtandɨhandapɨ Pɨwɨha Mairɨmaara Kaundindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 20:17-19; Rukɨho 18:31-34)
32 Aihɨ Jisaasihotihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaatihɨ daihɨra taawɨ daimɨ niyawaayopo, amɨ kiya aunahɨpa Jerusaremɨhandaahapɨ niyawaawo. Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai ipotema ko kiyaamɨ jɨhɨ daimɨ niyataise. Iyataatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai yawihɨ yaiwɨ niyawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya usa ipotɨ nɨwipinjai niyohiyɨhiyaisangi waatɨ yayawaayopo. Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya 12 kaiwɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaisaahɨhɨ yandɨhɨ nawisaiwa numwaatɨ koai wapa Jerusaremɨhanda nusoaipahonɨhɨ amɨ isɨhiya komɨ ambɨpatetɨ yaawɨhaiwa nunyawɨ kawitaatɨwɨhaiwaapɨ nɨngi sanitaapo undatɨ saundataase. 33 “Sahɨ nisɨ pɨwɨma atɨniwɨse. Nyahɨ wanɨ taawa Jerusaremɨhandaahapɨ niyahaayo. Isɨ kapɨhɨ Jerusaremɨhanda nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨhi nipɨ nanɨmaapɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ Autaahaatɨhoai nandapa tɨhɨwɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaamunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨnɨmasaihɨ nɨnɨ napwɨtandɨhandapɨ kiya pɨwɨha nepɨ nisɨhetɨ yanutaapɨ, ‘Kɨnyɨ wɨnɨhapɨpa nemapainɨ napope,’ ndɨwɨ pɨwɨha wɨsasɨtaapo. Saiwɨ pɨwɨha wɨsasawɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨnɨmaitaapo. 34 Saiwɨ kiya nɨngi nepɨ kiyaamɨhetɨnɨmasaihɨ amɨ kiya tiworisa nɨngi sisɨpɨhɨndɨwɨ maahoaipɨnupwɨ amɨ irɨhɨra maahwɨtɨwɨ nɨndipapɨ amɨ sohonɨngi nɨwisaihɨ nɨnɨ napwɨto. Napomatatɨ ipotɨ asisɨha mairɨma saniyonɨhura asohonɨnimandɨ japɨhɨ nepaito,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Jemɨsiyɨ Joniya Kinyɨ Wihɨwihoaaŋɨ Yɨhoaanyangi Nepɨnyitaape Undɨmɨ Nunjesɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 20:20-28)
35 Aihɨ Jepetihomɨ mwaahurɨ Jemɨsiyɨ Joniya namɨ detɨ Jisaasihoai saundamaase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, kɨnyɨ yɨhoaanyangi wapa kanyitaapɨhandapɨ gisɨ nangɨsendɨhaawiyo,” undamaase. 36 Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha kuri saundataase. “Nɨnɨ sɨhoaasangi napindɨ kasitande?” undatɨ nunjenataise. 37 Aihɨ kuramɨha wihoaaŋɨha gwɨnyaasɨha Jisaasihoai saundamaase. “Ipotɨhura kɨnyɨ kinyɨ gaahaiwa sisɨhaamatiyatɨ otiwa kaumbwaatɨ isɨhiyai nɨwusainjɨtɨhandaatɨhɨ kinyɨ ganɨho gaahoaasɨnɨ ambɨpatɨ wandɨha awaisɨha nepɨ isɨhiyai iwinjatapaahura kɨnyɨ yɨhoaanyangi kanyatisamɨhɨ kinyatiyaha ambɨpatɨ amɨ wandɨha awaipatɨ neha wonɨnɨ kinyɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨtanɨhɨ amɨ wonɨnɨ kinyɨ ikwɨrɨ konaamohihoaaŋɨ gisaha isɨhiyai iwinjaaha bimɨtɨhaawɨto,” undamaase.
38 Aihɨ Jisaasihomɨha wihoaaŋɨha kuri saundataase. “Sahuraahɨ sa pɨwɨma nɨngisɨ nanɨsepɨ kandisaapɨ wɨndɨ baimɨ gɨmunyaapɨ monɨmɨhuraahe. Owetise. Nɨnɨ yaasɨhandɨ waapoho sawinjɨho ipɨho yahohomatiyahandɨ nandandiyohɨtɨhandɨ sahuraahɨ nga nɨngisamɨ maasɨ maingwanaanɨnɨ newaatɨ nandaano? Iyataatɨ isɨhiya waapɨhaatetɨ nandaahauhɨ waapɨhaatɨ nurɨmaasasɨpatamatiyatɨ nɨngi yaasɨhandɨ awaindɨhandɨ siyatɨ nanɨmaasaitaise. Isɨ siyatɨ yaasɨhandɨ nanɨmaasahonɨhɨ sɨhoaahɨ kandɨ nisɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ yaasindɨhandaatɨhɨ maasɨ maingwanaanɨnɨ nandaasaihɨ maingwanaanangi ahoyatɨ nanyamaasaitaiso?” undataase. 39 Aihɨ kurɨ saundamaase. “Ye, yɨhoaanyangisangi kɨnyɨ naaŋɨhandɨ kinyɨ ambɨpatɨ amɨ maarɨho nahatoŋɨ yaasahandɨ naitaapaingɨwɨmaiwaamaahɨ amɨ kiyaha naito,” undamaase. Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kuri saundataase. “Akɨtɨnɨhɨ sɨhoaahɨ nga waapoho nandandiyohɨho nanɨmɨ amɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ nɨngi waapɨhaatamatiyatɨ nanɨmaasaitandaindɨmandɨ sɨhoaasangisangi nga nasamaasaitaise. 40 Nasamaasahonɨhandɨ kandɨ nɨnɨ sɨhoaasangisɨ woŋɨ nisɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨtanɨhɨ amɨ woŋɨ konaamohihoaaŋɨtanɨhɨ nɨngisapɨ woŋɨ otɨpɨpatɨ satɨ kaimbɨ amɨ woŋɨ satɨ kaime satɨtandɨhandɨ sandɨ nisɨhandɨmaahe. Owetise. Sandɨhɨ Autaahaatɨhomɨhande. Autaahaatɨhomɨhandisɨ isɨhiya satɨ otɨpɨpatɨ amɨ aunahɨpa naitaatɨwe tatɨ netɨ tɨmanatɨ namɨhanatɨ kiyaapɨ gwɨnyaasawɨhiyai numwɨtaise. Nunyatɨ ahɨwitaise,” undataase.
41 Aihɨ amɨ otɨpɨpatɨhiya sasaahoya ikwɨmaindɨmwɨ 10 kaiwɨhiya kurɨ Jisaasihoai saundɨmɨ nunjesɨhaapɨ atisawaawɨ kiyai Jemɨsiyɨ Joniyaapɨ apousataise. 42 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya nahatiyai numwaatɨ detematosatɨ ko pɨwɨha sata kaundataase. “Sahɨ kɨmandɨ aimɨ mmopɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Isɨhiya usa Judaahiyaanamɨ dawaataatapɨhiyaamɨ mɨtɨhiya awaisawɨhiya isɨhiyaisɨ iwinjaawɨ bindawaawɨ nyahɨ awaisawɨhiyaaniso tɨwɨ maaritɨwɨmapɨ wandɨha ambɨpatɨ awaipatɨ nunjawɨ kiyaamɨ isɨhiyai nepɨ urɨpatiwɨ otɨpɨpatɨ aungwohaiwa kimbimatahaiwa waatɨ nunyawaayopo. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ awaisawɨhiya Kiŋɨhiyaisangi kiyaamɨ watɨpɨhandɨ wandɨhaaraahɨ isɨhiyai nepɨ yatɨhɨ otɨtɨhemapɨ saundɨwɨ, ‘Sahɨ nyamɨ yatɨhɨ pɨnuwɨ nyamɨ pɨwɨha baiwɨ atɨnyiwɨse,’ undɨwɨ maaritɨwɨ apɨpaahɨ watɨpɨtɨwɨmapɨhiyaare. 43 Isɨ siyahaiwa saiwa gaahaiwaametisɨ samɨ otɨhatɨhɨ saiwa apɨpaahɨ wɨndɨ namoaipane. Apɨpaahɨ owetane. Isɨ samɨ woŋɨ noaipapɨ usaamɨ jɨhimatɨpɨ awaisɨhoŋimatɨtaapaahɨ kɨnyɨ noaipapɨ nahatiyaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoŋimate. 44 Iyataatɨ amɨ samɨ wo noaipa jɨho awaisɨhoematɨtandaahɨ ko noaipatɨ sahɨ nahatiyaatamɨ nehɨ otɨpɨpatɨho nehɨhoematane. 45 Sandɨ apaapɨmaato. Amɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ bwandɨpɨhonɨnɨ nasohɨtɨmandɨ otɨpɨpatɨ nɨngisɨ nɨtatamanatɨ andɨtɨniwɨtandɨhatɨ isɨhiya kaiwɨ nɨtatamanisaihɨ nga bimɨtandɨ nɨnɨ nasataamaayo. Owetise. Isɨhiya taahiyɨhiyai nɨnɨ iwɨtatamanɨtɨ amɨ Autaahaatɨho kiyai nunyatɨ numwaitandɨ nisɨ ambɨpatɨ nawɨhomataindɨ koai nunyandandɨ napɨtɨhonɨne. Nɨnɨ saindɨ nunyainjanɨhɨ Autaahaatɨho nisɨ ambɨpatɨ nunyatɨ isɨhiya taahiyɨhiyai numwaitando,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Batimiyaasiho Ndɨha Niyotahoai Jisaasiho Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 20:29-34; Rukɨho 18:35-43)
46 Kiya naiwɨ aunahɨpa Jerikohanda noaipawaayopo. Noaipapɨ Jisaasihotihɨ sapɨhɨ namasi taatɨ naihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya taahɨtɨhandɨ kiyai nɨwipinjai niyohiyɨhiyaunɨ katɨ aunahɨpitɨ namasisɨ Jisaasihoaisawɨ taawɨ aimɨ niyawaayopo. Aihɨ utaaho wo komɨ ndɨha niyotaho Batimiyaasiho, Timiyaasihomɨ mwaaho isɨhiya daihɨra nuwɨ napɨwɨyohɨpɨpɨhɨ bindataise. Komɨ ndɨha siyatɨ niyotahosɨ isɨhiya daihɨra nuwɨ napɨwɨyauhɨhiyai nawɨho kahapaamapɨpaapɨ itundatɨ daihɨra mangɨrainɨ bindataise. 47 Isɨ ko daihɨra mangɨrainɨ bindataatɨ isɨhiya satɨwɨ, “Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasiho yamo taatɨ nasataise,” tɨwɨ katauhɨ atisataise. Atisataatɨ ko waatɨ kaahaata sandaase. “Jisaasihoŋe, Daawitɨhomɨ mwaahoŋɨ Satɨhoŋe, kɨnyɨ nisapɨ maarɨho tɨhɨtane,” tatɨ kaahandaase. 48 Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya koai itɨhundɨwɨ, “Kinyɨ kaahaapa bɨpi namɨhaape,” undɨwɨ nɨwisapuwawaayopo. Saiwɨ kiya koai namɨhaape undauhɨhand kandɨ ko kiyaamɨha atɨhomaawisa waatɨ asakata kaahaata, “Daawitɨhomɨ Mwaahoŋɨ Satɨhoŋe, kɨnyɨ nisapɨ maarɨho tɨhɨtane,” tatɨ kaahandaase. 49 Aihɨ Jisaasiho komɨ gapɨpa atisataatɨ namatɨ kapɨhɨ bitondaise. Bitondaatɨ saundataase. “Napɨta sopɨ gaatɨwɨse,” undataase. Aihɨ kiya so ndɨha niyotisoai gaatɨwɨ saundawaatopo. “Kɨnyɨ maaritɨpɨ dosisɨ name Jisaasiho kinyapɨ ko nasane ndaaso,” undawaatopo. 50 Aihɨ ko atisataatɨ komɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨ nipaatirɨhɨrɨ nausohaatɨ yotamapɨ dosisɨ Jisaasihoaapɨhɨ notaise. 51 Aihɨ Jisaasiho koai saunda nunjenataise. “Nɨnɨ gisɨ napindɨ kahitandɨ gaatise,’ undatɨ nunjenataise. Aihɨ komɨha wihoaaŋɨha saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, nisɨ ndɨha nanorɨhaatonɨhɨ japɨhɨ nga baindɨ jaitandɨto,’ undataase. 52 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha saundataase. “Kɨnyɨ nisapɨ ko nisɨ ndɨha netɨ nga nanorɨhaitaise tɨpɨ andɨtitɨpɨ gɨnunyaahingɨtɨhandaahɨ kinyɨ ndɨha nangorɨhaatonɨhɨ numwe,” undataase. Aihɨ Jisaasihomɨ pɨwɨhetɨ ketɨ kuraanɨhɨ komɨ ndɨha biyatɨ nusorɨhaatihɨ biyatɨ jatɨ Jisaasihoai nɨwipinjai daihɨra notaise.