9
Jisaasiho kiyai sata kaundatosatɨ amɨ wa saundataase. “Nɨnɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato. Isɨhiya kɨmiya wanɨ kɨmbɨhɨ bitohohiyɨmiya usa sangɨ napwisaihɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinja bimindɨhandɨ watɨpɨhandisa noaipahonɨhɨ mmondaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Noaipatɨ Wipetahoemainjɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 17:1-13; Rukɨho 9:28-36)
Asisɨha aimɨ 6 kiyatɨ sanaihɨhura Jisaasiho Pitaahoaisunɨ Jemɨsihoaisunɨ Jonɨhoaisunɨ numwaasi sisɨho utaarɨhoaasɨnɨ nasaamanataise. Aihɨ kasɨnɨ sisɨhoaasɨnɨ nehɨ sawanaahɨhɨ bitotawaayopo. Aihɨ kingwaasamɨ ndɨhetɨ ketɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ wipetahatɨ noaipataise. Iyatɨ amɨ komɨ utɨ apotɨhɨrɨ noaipatɨ nehɨ kɨhoepɨ taanahɨtɨndaise. Iyatɨ utaaho wo maapɨ yapɨpatambɨho wapaara bausanatɨ bausonɨhɨ siyatɨ wɨndɨ kɨhoepɨmetɨtaise. Aihɨ kingwaasɨ jawa Eraijaayɨ Mosesiya* kiyaamɨ ndɨhetɨ noaipapɨ Jisaasihoaisamɨ maasɨ taamɨ pɨwaatinjɨhɨ otɨpɨpatɨhingwaasɨ winjawaayopo.
Aihɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhoŋe, nyahɨ gaanɨhɨ kɨmbɨhɨ bindɨhaayonɨ aŋɨhaiwa gohaparɨhaiwa nausarisaatɨ maurɨmandɨ aŋɨmatɨtaano. Waaŋɨ kinyapɨtanɨhɨ, waaŋɨ Mosesihopɨtanɨhɨ amɨ waaŋɨ Eraijaahopɨtanɨhɨ nyahɨ aŋɨmatɨtaano,” undataase. Pitaahounɨ Jemɨsiyɨ Joniyaunɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ waatɨ yayawaawɨ amɨ pɨwɨha wa Jisaasihoai kaundɨtɨha owetihɨ namatɨ sandɨ Pitaaho kandaase. Aihɨ tɨwipatɨ wɨtɨ nasatɨ kingwaasi netɨ napapɨhatɨ namaasamataise. Aihɨ katɨ tɨwipataatɨhapɨ pɨwɨha wa Autaahaatɨho Jisaasihopɨ katihɨ sataha noaipataise. “Kɨmo Nisɨ Maasɨhɨho Akohotihɨ Nɨnɨ Koai Maarɨho nunyatɨ wɨwitɨhosɨ ko pɨwɨha kasatonɨha baiwɨ atɨwiwɨse,” taha noaipataise. Aihɨ kingwaasɨ pɨwɨha sa atiwosawɨ ketɨ ketɨ nepemainanɨwɨ jawaahandɨ kandɨ isɨhiya usaisɨ maawinjahopo, nehɨ Jisaasiho sawahohɨhɨ bitosɨhɨ iwinjawaayopo.
Sandɨ siyatɨ noaipasɨhɨ mmonɨwɨ atiwɨmapɨ japɨhɨ sisɨho koaasɨnɨ namasi noaatɨpawaawɨ Jisaasiho kingwaasi saundataase. “Sahɨ sisɨmoaasɨnɨ kɨmandɨ noaipasɨhɨ mmonɨhohɨtɨmandapɨ isɨhiyai saimainje undɨwɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamundɨwɨse. Kamundɨwɨ bimambɨwɨ Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ napomatatɨ japɨhɨ nepasanɨhura sandapɨ isɨhiyai sahɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwe,” undataase. 10 Aihɨ kingwaasɨ komɨ otɨpɨpatɨhingwaasɨ Jisaasiho kaundisɨha atiwɨ nepɨ kaundirɨhɨretɨ japepihɨrawaayopo. Saiwɨ kiyawaahandɨ kandɨ Jisaasiho, “Nɨnɨ japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepaito,” undisɨhaapɨ wɨndɨ namausesɨpainjɨhɨ kaamɨ tanyaaha ko napindapɨnyatindɨho? Nɨwɨ kanawaatopo.
11 Aihɨ kingwaasɨ Jisaasihoai satɨwɨ nunjenawaayopo.
“Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Eraijaahopɨ ko jɨhɨ napɨtaise tɨwɨ napindapɨ katopo?” Marakaiho 4:5
undɨwɨ nunjenawaayopo.
12 Aihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Ye, mandɨhɨ akɨte. Kiya akɨtɨ tɨtɨhɨ katawaatopo. Eraijaaho kahapaamapɨpa netɨ japɨhɨ tɨtɨhemaitandɨ ko jɨhɨ napɨtaise. Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaamɨ Saaho Jɨho Awaisɨho yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ pɨhɨtatɨ naitaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya koai nehɨ wapaamataiwɨ, ‘mmopɨ nɨwɨsapɨ nemapɨ ahosumwapɨ pohipɨwitaapo,’ tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ napaapɨ jɨpatɨpindise? 13 Nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato. Eraijaahohɨ aimɨ napise. Aimɨ napihɨ amɨ isɨhiya koai kawitaatɨwɨ maaritohɨpɨpa kɨretɨ aimɨ kawisopo amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katatɨ jɨpatɨpindirɨhɨretɨ japepihɨrɨwo,” undatɨ Jonɨho isɨhiyai baawusisɨhopɨ gwɨnyaataatɨ sa pɨwɨha kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Metɨho Womɨhetapɨ Itɨpɨho Maipɨhoai Nemasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 17:14-21; Rukɨho 9:37-43a)
14 Aihɨ Jisaasiho Pitaaho Nemɨsiho amɨ Jonɨho Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya usenda japɨhɨ napɨwɨ nɨwipaawaayopo. Napɨwɨ iwinjawa isɨhiya apɨpaahɨ kiyai otaatemapɨ bitotawa amɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya pɨwɨhaara pwɨsɨpataahamataiwɨ tunnɨwɨ kanɨhaunɨ iwinjawaayopo. 15 Aihɨ Jisaasiho aimɨ nasa noaipasɨhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiya winjaposawɨ waatɨ yaiwɨpwitawaayopo. Waatɨ yaiwɨpwitɨwɨmapɨ ketɨ dosi ŋuhɨti detɨ Jisaasihoaapɨhɨ nuwɨ, “Aimɨ soŋɨ nasapaino?” undɨwɨ pɨwaundawaayopo. 16 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata nunjenataise. “Sahɨ kɨmiya isɨmiyaisawɨ pwɨsɨpataahamataiwɨ pɨwɨhaara napaapɨ tunnɨhopo?” undatɨ nunjenataise. 17 Aihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ utaaho wo dotatɨ Jisaasihoai saundataase. “Katɨpunjingɨhoŋe, nɨnɨ nisɨ maasɨhɨhoai gisenda numwaasi nasataayo. Itɨpɨho maipɨho komɨhetɨ bindata timbɨpa nunyatɨ komɨ pɨwɨha nematɨ maahomwaaŋɨ netɨ nɨwisapusɨhɨ amɨ ko pɨwɨha biyatɨ wɨndɨ pɨwaamaatiho. 18 Iyataatɨ kɨmo nisɨ metɨmoai itɨpɨho maipɨho nahatewetɨ siyatɨ isɨwatataatɨ koai netɨ waatɨ maahutatɨ yapɨpatetɨ netɨ tusaataise. Sawihɨ nisɨ metɨmo komɨ maahomwaaŋɨ mipatetɨ sisipa maahoairɨhɨrɨ nasatɨ noaamatɨ amɨ mangɨrɨ netɨ sawaho ikwɨnatɨ ikɨtɨhɨtisataise. Iyatɨ amɨ komɨ ambɨpatɨ tɨhɨrotɨpɨtatɨ yahamipɨndaise. Aihɨ wanɨ nɨnɨ koai kinyɨ otɨpɨpatɨmiyaapɨhɨ kiya koai tɨtɨhɨwiwɨtondɨ numwaasi nasataayo. Numwaasi kiyaapɨhɨ nasonɨhandɨ kandɨ kiya metɨmomɨhetɨ itɨpɨho maipɨho bimisɨhoai wɨndɨ nga nemaamahopo,” undataase.
19 Aihɨ Jisaasiho pɨwɨha sa atisatosatɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaisunɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisunɨ saundataase. “Ese, sahɨ isɨmiyaatɨ nisapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaahopo. Nɨnɨ sangisatɨ napitiyahaiwaara maasɨ bindataatɨ kaindɨsasɨtande? Napitaindɨhaiwaara bindata samɨ naaŋiwaiwa netɨ awɨsɨtɨmapɨ notoaatɨtande? So metɨhoai nɨngisaapɨhɨ numwaasi napɨwisono!” undataase. 20 Aihɨ kiya metoai numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Aihɨ itɨpɨho maipɨho Jisaasihoai usonataatɨ yayatɨ ketɨ kuraanɨhɨ metoai netɨ yapɨpatetɨ maahuta wonamaatɨhɨ tusaataise. Aihɨ metɨho nehaatatɨ tɨwaapananatɨ ahonda sisipa maahoairɨhɨrɨ kiyataise. 21 Aihɨ Jisaasiho metomɨ sapɨhoai sata nunjenataise. “Kinyɨ metɨmo napitiyahaiwaara kɨmiyatɨ kiyataise?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ metomɨ sapɨho Jisaasihoai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Metɨho sangɨhohuraape. 22 Iyataatɨ amɨ wiwetɨ itɨpɨho maipɨho nisɨ metɨmoai sohoai tiwamaitotatɨ sisɨhaapɨhɨ netɨ tɨhoaatɨ amɨ osetetɨ netɨ tɨmandaatɨ kiyatoandaise. Isɨ amɨ kɨnyɨ ganaahɨ metɨmoai wapa kawimbɨ yaindaanyangisɨ kinyɨ maarɨho asɨpɨnyime,” undataase. 23 Aihɨ Jisaasiho metɨhomɨ sapɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi sandapaase. ‘Kɨnyɨ gaatanaaho, ndapaase.’ Ye, nɨnɨ nge. Kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaapaapaahɨ amɨ kɨnyɨ nisapɨ gɨnunyaahingɨtɨhanda nahataapa taatɨ nanɨhiyatɨ kɨnyɨ gɨnunyaahingɨrɨhɨrɨ kɨretɨ noaipaitaise,” undataase.
24 Aihɨ ketɨ kuraanɨhɨ metomɨ sapɨho waatɨ kaahaata saundataase. “Jisaasihoŋe, kinyapɨ kɨmo metɨmoetɨ itɨpɨho maipɨho bimisɨho nga nemaitaise ndɨ nɨnɨ gɨhunyaataayo. Saindɨ gɨhunyaataahandɨ kandɨ nisɨ kinyapɨ gɨhunyaahohɨtɨhandɨ wonjɨ nenoaahɨtonɨ kɨnyɨ nepɨ andɨtɨnipe kinyapɨ nɨnɨ gɨhunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨtɨtando,” undataase. 25 Aihɨ Jisaasiho jata isɨhiya taahɨtɨhandɨ kapɨhɨ nihɨti nasauhɨ itɨpɨho maipɨhoai pɨwɨha watɨpɨha saundataase. “Kɨnyɨ itɨpɨ maipɨhoŋɨ isɨhiyaamɨ atihɨrɨ nepɨ nɨwisapuhɨnɨhɨ pɨwɨha atɨhomiwɨ amɨ maahomwaaŋɨ nepɨ nɨwisapuhɨnɨhɨ pɨwaamaatohɨhoŋe, kɨmo metɨmomɨhetapɨ noaipasi koŋɨnɨhɨ numwe. Kɨnyɨ japɨhɨ nambɨ komɨhetɨ namɨndaape. Koŋɨnɨhɨ numbwɨmape,” undatɨ itɨhundatɨ tahamanatɨ nemataise. 26 Aihɨ itɨpɨho maipɨho waatɨ kaahaatatɨ noaipasi notataahetɨ metɨhoai netɨ waatɨ kɨsɨhɨsisa kwaanɨhoaaniya yotamapɨ noaipasi notaise. Siyatɨ itɨpɨho maipɨho metɨhoai netɨ yotindɨhandapɨ metɨho kwaapanɨmaasatɨ napomataahomatiyatɨ yapɨpatetɨ ahondaise. Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya mmonawaawɨ metɨho aimɨ napomataise tawaatopo. 27 Iyauhɨ amɨ Jisaasiho metɨhomɨ ikwɨrɨ iwiwatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ ko nepatɨ dotɨ tɨtɨhɨ bitondaise.
28 Siyatɨ Jisaasiho kiyamapɨ aŋaaŋɨ nandaasɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nehɨ sawanaahɨhɨ Jisaasihoaisawɨ bindawa koai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Nyahɨ napindapɨ itɨpɨho maipɨho soai nga wɨndɨ newaamaamaho?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 29 Aihɨ Jisaasiho kiyai wihoaaŋɨha saundataase. “Itɨpɨho maipɨho setahoaisaahɨ nehɨ gaapɨpataahɨhɨ nga nemaitaapo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Napotatɨ Japɨhɨ Nepaitandɨhandapɨ Kasɨnɨhandɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 17:22-23; Rukɨho 9:43-45)
30 Aihɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ kapɨhɨ aunahɨpa namasi Garirihandaahɨra kandɨ Garirihandamɨ otɨhapɨhɨ daimɨ nowaayopo. Aiwɨ Jisaasiho isɨhiyaapɨ sawahopɨ aimɨ yamo napise nnawa napɨwɨ usondaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ maarɨmitise. 31 Amɨ sandɨ apaapɨmaahe, komɨ otɨpɨpatɨhiyai taatɨ kataunjataate. Iyatɨ amɨ ko komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨngi isɨhiya tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨnɨmasaihɨ amɨ kiya nɨngi sohonɨhi nɨwɨtaapo. Nɨwisaihɨ napomatatɨ anɨmwaahɨpatombɨ asisɨha mairɨma saniyonɨhɨ japɨhɨ asohonɨnimandɨ nepaito,” undataase. 32 Isɨhiya yaasɨhandɨ naninyawɨ nusaihɨ napomatatɨ asisɨha mairɨma saniyonɨhɨ japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepaito undisɨmaapɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpainje. Siyatɨ namausesɨpainjɨhandɨ kandɨ kiya Jisaasihoai nunjendaatɨwɨhandapɨ yayawaawɨ nesɨpapɨ kanyate undɨwɨ koai wɨndɨ namunjenɨhopo.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Awaisawɨhiyaimatohɨrɨhɨretapɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 18:1-5; Rukɨho 9:46-48)
33 Aihɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ aimɨ Kapaniyaamɨhanda noaipapɨ aŋaaŋɨ nandaapɨ bindawaawɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata nunjenataise. “Daihɨra nyahɨ taawa nasɨhaawɨ sahɨ akɨtɨndɨ napindapɨ pɨwɨha wihɨwihoaaŋɨ kanɨmɨ nasopo?” undatɨ nunjenataise. 34 Aihɨ kiya wihoaaŋɨha sapaapɨ katɨhaato undɨwɨ wɨndɨ kamundopo. Amɨ wihoaaŋɨha kamundohɨtɨmandɨ amɨ kiya daihɨra wihɨwihoaaŋɨ sanɨwɨ, “nyamɨmatɨhapɨ diyaamaho awaisɨhore?” nɨwɨ kanɨwawɨhandɨtihɨ namapɨ kiya yatɨhitawaayopo. 35 Jisaasiho yatɨhɨ bindata komɨ otɨpɨpatɨhiya 12 kaiwɨhiyaasɨ kiyai gaatatɨ detɨ komɨhinɨ ahoyatosatɨ ko kiyai saundataase. “Samɨ wo noaipatɨ jɨhoematɨtandaahɨ so isɨhiya nahatiyaamɨ nehɨ ipotɨhoematatɨ amɨ isɨhiya nahatiyaamɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoematatɨ otɨpɨpatɨ kiyane,” undataase. 36 Sata kaundatosatɨ Jisaasiho metɨhonjɨ wonji numwaatɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ otɨhapɨhɨ ahɨwihɨ bitondaise. Bitosɨhɨ konji komɨ ikwɨraatɨhɨ numwaatɨ isɨwatataatɨ kiyai saundataase. 37 “Utaaho wo metɨhonjɨ kɨmonjamatiyahonjɨ amɨ nisapimatonɨhɨ wonjɨ metɨhonji numwaatɨ iwɨtatamanataataahɨ so nɨngi nanɨmaataise. Iyatɨ amɨ nɨngisɨ wo nanɨmaatɨ nɨtatamaso so amɨ nɨngisɨ nanɨmaataamaise amɨ nɨngisɨ natanoaasisɨhoai numwaataise,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Saundatɨ Utaaho Wo Nyamɨ Tiworɨhomendaataahɨ Amɨ So Nyamɨ Naisohore Undindɨhandapɨhaare
(Rukɨho 9:49-50)
38 Aihɨ Jonɨho Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhoŋe, utaaho wo namaanyipinjaho kinyɨ ambɨpataahɨ itɨpɨho maipɨhoai utaaho womɨhetapɨ taatɨ tahamana nemasɨhɨ nyahɨ usonɨhaawɨ kɨnyɨ saimbɨ kamaime undaatɨ itɨhunda nimbɨpuwɨhaayo,” undataase. 39 Amɨ Jisaasiho koai saundataase. “Sahɨ napaapɨ nɨwimbɨpuwawaawe nehɨ iwinjasawɨse kiyatɨ kaito. Amɨ utaaho wo nisɨ ambɨpata watɨpɨhaiwa wiwa kaisɨho so nisapɨ ketɨ maipɨha wɨndɨ kamaatɨtaiso,” undataase. 40 “Isɨhiya usa nyangi nyaipɨndɨwɨ nepɨmaanyamahohiyɨhiya siya amɨ nyamɨ naisɨhiyaare. 41 Nɨnɨ sangisɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato, utaaho wo sangi jasonataatɨ kɨmiya Kɨraisihomɨhiyaaso tatɨ nehɨ waapohoaisangi nasamisɨho soai amɨ nɨnɨ wihoaaŋɨhandɨ gaahandɨ nawɨhomataindɨ numwisanɨhɨ ko naitaise.
Kɨma Pɨwɨma Kopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Isɨhiya Usa Maipɨhaiwa Kaitaatɨwɨhandaatɨhɨ Numwaasi Nandaitauhɨhandapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 18:6-9; Rukɨho 17:1-2)
42 “Amɨ isɨhiya nisapɨ wanɨ namasawɨ taawɨ gɨnunyaahohiyɨhiya kiya manyinyaamataiwɨhiyai utaaho wo maipɨhandɨ sangɨ kiyaunjonɨhɨ amɨ koai nepɨ jɨhɨ nawɨha aungwohandɨ apɨpaahɨ naaŋɨhandɨ komɨ naahutarɨhɨraapɨhɨ wɨrapɨ nahemaposawɨ durɨhɨraatɨhɨ nepɨ tɨmandaasaihɨ nawatisatɨ napotaataahɨ ngaatɨtaise. Autaahaatɨho koai yaawɨhandɨ wɨndɨ namumwɨtando. 43 Amɨ kinyɨ ikwɨrɨ maipɨhandɨ kɨnyɨ kaitaapɨhandaatɨhɨ angisi niyonaahɨ gaasɨ ketɨ kuraanɨhɨ kɨrisɨ tisatɨmape. Ikwɨrɨ nehɨ naasairɨsapɨ asohoŋimatɨtaapɨhandɨ nga naitaapo. Amɨ wiwa ikwɨrɨ maindɨmurisapɨhoŋɨ opaimbɨ sisɨha kaanɨhɨ namaayotatɨ tɨhatoaatisɨhaapɨhɨ numbwɨ tɨhoaatɨtaino. 44 (Amɨ sapɨhɨ kiya maatɨmaatɨhiyaamɨ pindɨpɨho noaamatɨ kiyaisɨnɨhɨ nisatoaapatɨ nanɨmɨ notoaatɨtaise. Iyatɨ amɨ sisɨha wɨndɨ namaayotatɨ kaanɨhɨ tɨhatɨ kiyai tɨhɨmɨ notoaatɨtaise.) 45 Iyataatɨ amɨ kinyɨ auhɨrɨ maipɨhandɨ kaitaapɨhɨra nangɨmaasi niyonɨhɨ kɨnyɨ maipɨhandɨ kiyapaapaahɨ amɨ kɨrɨ tisatɨmape. Amɨ kɨnyɨ saimbɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatɨ tisatɨpɨ nehɨ wihoaaŋɨhatisahoŋɨ asɨtimatɨtaapɨhandɨ nepɨ nga bimɨtaapo amɨ wiwa ambɨpatɨ nahatepɨsapɨhoŋɨ sisɨhaapɨhɨ nutaino. 46  § 47 Amɨ kinyɨ ndɨha maipɨhandɨ kaitaapɨhɨra nangɨmaasi niyonɨhɨ kɨnyɨ maipɨhandɨ kiyapaapaahɨ amɨ gaasɨ kinyɨ ndɨha wa namwaapɨ yotɨme. Ndɨha nehɨ naasaisapɨhoŋi Autaahaatɨho gisɨ biyatɨ ginjaatɨ bimɨtando amɨ wiwa ndɨha maiwɨsapɨ opaimbɨhongi nepɨ sisɨhaapɨhɨ yangotɨtaawo. 48 Iyataatɨ sapɨhɨ sisɨhaapɨhɨ pindɨpɨho isɨhiyai pindɨpoaamatɨ nainjɨho wɨndɨ namaapotɨ amɨ sisɨha isɨhiyai tɨhatoaatisɨha wɨndɨ namaayotatɨ kaanɨhɨ tɨhatoaatɨtaise.
49 “Isɨhiya nahatiya sorɨho sapɨpa nandapaatɨhɨ ahiyauhɨ amɨ nandapa nga jɨpiyataise. Isɨ sɨrɨ kɨretɨ sisɨha isɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhaiwa ahotiwaiwa tɨhamahonɨhɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tɨtɨhɨtatɨ popɨtɨtɨtaise. 50 Iyataatɨ sorɨho sapɨpa sapa gaahape. Gaahapandaahandɨ kandɨ sapɨpaamɨ jɨpaindɨhandɨ nupwɨhoaatatɨ owendaataahɨ sahɨ japɨhɨ jɨpaindɨhandɨ napitaiwɨ nepɨ ahaitaapo. Isɨ amɨ sahɨ sapɨpaamɨ jɨpaindɨhandɨ samɨhetɨ netɨ tisaitonɨhɨ amɨ sahɨ ususaatɨ bɨpi napaisaatɨ bimaawɨse,” undataase.*
* 9:4 Eraijaayɨ Mosesiya sura jɨhura Judaahiyaamɨ awaisururapɨtopo. Mosesiho wɨnɨhapɨpa numwisɨhore. Aihɨ amɨ Eraijaaho so awaisɨho jɨho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ kopɨ awusaasɨhore. 9:29 amɨ nandapa onaayohɨtɨhandaahɨhe tatɨ utɨpɨho wiwaatɨhɨ sa ahondaise. 9:44 Wesɨ 48 handɨ mmome kɨma kandamatiyatɨ naahwɨtarɨhɨrɨ naasairɨ noaipaso. § 9:46 Wesihandɨ 46 handɨ amɨ 44 handɨ saurɨ 48 handamatiyahaurisɨ wesɨ 48 handɨ mmome. * 9:50 Kɨmandɨ wesimandɨ satatise, Kɨraisihoai nuwipinjohiyɨhiya kiya kopɨ gɨwunyaahotɨhandapɨ yaawatɨ naaŋawisɨhaiwa newaahandɨ kandɨ kiya ususa baiwɨ gerɨnɨwɨ napaisaatɨ bimaawise ndaase.