8
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya 4,000 kaiwɨhiyai Nandapa Numwindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 15:32-39)
Aihɨ amɨ sura isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ napɨwɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨtawaawɨ amɨ kiya nandapa nandaatɨwɨhapa owehiyaare. Saimainjɨhɨ namatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai gaatatɨ numwaatɨ saundataase. “Kɨmiya isɨmiyaapɨ nɨnɨ maarɨho asɨpiyataayo amɨ kiya nɨngisawɨ maasɨ kɨmbɨhɨ asisɨha 3 kiyatɨ mairɨ manyetɨ bimauho. Aiwɨ amɨ kiya nandapa nandaatɨwɨhapa wapa mipɨ owehiya nehɨ taanahiyɨhiya napɨwɨhiyaaso. Amɨ nɨnɨ kiya japarɨhiyai kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nandusoaasisanaahɨ amɨ daihɨra itipɨ wonɨwonɨwinɨhonɨhɨ tɨmɨhaitaapo. Amɨ kiyaamɨ usa apɨpaahɨ kaanɨhapɨ napɨwɨhiyaaso,” undataase.
Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoai saundawaatopo. “Nyahɨ aunahɨpa awaiwaiwa taunɨhandamɨ apɨpaahɨ kaanɨhɨ bindɨhaayonɨ isɨmiya kɨmiya taahiyɨmiyai nandapa bɨretɨhandɨ napitiyaatɨ maahapɨhapɨ newaatɨ numwɨtɨhaawe?” undawaatopo. Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundatɨ nunjenataise. “Sahɨ nandapa bɨretɨhandɨ napitaiwɨhandɨ isɨpɨhiyaate?” undataase. Siyatɨ nunjesɨhɨ amɨ kiya koai saundawaatopo. “Bɨretɨhandɨ 7 kiyahandɨ isɨwaahiyaane,” undawaatopo.
Aihɨ Jisaasiho isɨhiya nahatiya woyɨhaatɨhɨ yatɨhɨ yapɨpatetɨ bimɨtaatɨwɨ kaundataase. Siyatɨ kaundatosatɨ ko bɨretɨhandɨ 7 kiyahandɨ netɨ isɨwatata Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋɨ iparɨhoŋe gaare,” undatɨ bɨretɨhandɨ naumbwotɨ tipɨtapaataise. Siyatɨ naumbwisonyonya komɨ otɨpɨpatɨhiyai nunyataise amɨ kiya nepawɨ isɨhiyai nunyawɨ gaamaitaatɨwo. Aihɨ amɨ kiya nesi isɨhiya nahatiyai gaamapɨ nunyawaayopo. Aiwɨ amɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya araiho wonya isɨpɨhiyaare. Aihɨ Jisaasiho araihonyaapɨ Autaahaatɨhoai, “kɨnyɨ gaahoŋɨ iparɨhoŋisɨ gaare,” undatosatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai numwihɨ amɨ kiya nepawɨ isɨhiyai nunyawɨ gaamawaayopo. Kaihɨ isɨhiya nahatiya nandapa sapa nanɨwɨ gwɨsɨmwɨwɨ gandaise. Saiwɨ nanɨwɨ gaatihɨ nawɨpɨpa ahotimbɨpa otɨpɨpatɨhiya koai nɨwipinjawɨ ko kaiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ kiyohiyɨhiya asɨwɨ nepɨ ikɨhaiwa 7 kiyahaiwaara kɨpɨwɨ tisaahɨwawaayopo. Isɨhiya nandapa sapa nanɨhohiyɨhiya nahatiya 4,000 kaiwɨhiyaare. Aihɨ kiya nandapa nanɨwɨ owetihɨhura Jisaasiho kiyai kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ netɨ natausaasataise. 10 Natausaasamapɨ ketɨ kuraanɨhɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ kopuhotɨ yamwaasi aunahɨpatɨ Darɨmanutaahandaahapɨ notaise.
Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Jisaasihoai Kɨnyɨ Watɨpɨhaiwa Wiwa Kaime Nyahɨ Mmondaano Undohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 16:1-4)
11 Notɨ noaipasɨhɨ Parisihiya usa napɨwɨ Jisaasihoaisawɨ pɨwɨhaara pwɨsɨpataahamataiwɨ nepɨ tunnɨwɨ kanɨwɨ pɨwanawaatopo. Pɨwanɨwɨ kiya koai saundawaatopo. “Nyahɨ kinyapɨ koai akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahoe taatɨ mmonaatɨ gwɨnyaitaanɨ kɨnyɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ nyamɨ ndɨhetɨ kaime,” undɨwɨ nunjenawaayopo. Sandɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ kiya nunjenawaamaayopo. Owetise. Nehɨ jaiwaiwɨ amɨ ko wipiyonaahɨ amɨ kiya koai wapa kawitaatɨwɨ jatawa jaiwaiwɨ nunjenawaayopo. 12 Saiwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨ maarɨho apɨpaahɨ naaŋawihɨ maarɨho dɨtɨhɨrɨ aungwohandɨ maarisatɨ noaamatɨ sandaase. “Sahɨ napaapɨ watɨpɨtɨwɨmapɨ nɨngi sandɨwɨ, ‘Kɨnyɨ watɨpɨhandɨ kaime, nyahɨ mmondaano,’ ndɨwɨ nanɨsenɨhopo? Nɨnɨ sangisɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato. Sahɨ mmondaatɨwɨ watɨpɨhandɨ nɨnɨ wɨndɨ kamaito owetɨtaise,” undataase. 13 Sata kaundamapɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai numwasi kopuhotɨ yamwasi durɨhɨrɨ nahaitatɨ wihɨnapɨ notaise.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Parisihiyaamunɨ Erotɨhomunɨ Pɨwɨha Katɨwunjawɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Yisɨhandapɨ Jaawo Undindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 16:5-12)
14 Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya nandapa wapa mmonɨwɨ nepɨ isɨpɨ namuwɨ kiya nanɨpimatɨwɨ nehɨ taanahiya nowaayopo. Aiwɨ bɨretɨhandɨ nehɨ naasaindɨhɨ isɨsi nuwɨhandisɨ kopuhotɨ kandɨhɨ ahotihɨ mmonawaayopo. 15 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai pɨwɨha watɨpɨha sata kaundataase. “Sahɨ baiwɨ jaawo. Parisihiyaamunɨ Erotɨhomunɨ kiyohɨwaiwaapɨ jaawo amɨ kaiwa yisɨhandamatiyahaiwaaso. Kiya kiyohɨwaiwa nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ ahiyauhɨ nandapa bɨretɨhandɨ kaitaatɨwɨ dohandi waatɨ netɨ nipindɨhandamatiyahaiwaasɨ kaiwa samɨhetɨ nasatɨ osamatɨ nasamanɨtaisɨ sahɨ baiwɨ jaawo,” undataase. 16 Aihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya sawana sanawaatopo. “Nyahɨ bɨretɨhandɨ owetihɨ kandapɨ sandɨ Jisaasiho nyangi kanyatataase,” nnawaatopo. 17 Aihɨ Jisaasiho kiya kanɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ usonataatɨ kiyai saundataase. “Nyahɨ bɨretɨhandɨ owetihɨnyase tɨwɨ sahɨ saiwa napaapɨ gwɨnyapenɨhopo? Sahɨ sangɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmaasunyainjo? Samɨ amɨtɨha maasinjapwaatatɨ nisaputamaso? 18 Sahɨ ndɨhaisahiyaatɨndaahandɨ kandɨ baiwɨ wɨndɨ mohopo. Sahɨ atihɨrisahiyaatɨtawaahandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ atiwɨ namehopo. Sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse, nɨnɨ kiyohɨpɨpaapo. 19 Nɨnɨ isɨhiya 5,000 kaiwɨhiyai nandapa bɨretɨhandɨ 5 kiyahandɨ naumbwɨtɨ nunyohuraapɨ sangi wɨndɨ gɨmaasunyainjo e owo? Nawɨpɨpa isɨhiya nanɨwɨ ahotimbɨpa ikihɨ napitaiwɨhihɨ nepɨ kɨpopo?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ amɨ kiya koai saundawaatopo. “Ikihɨ 12 kiyawaahihɨ nyahɨ asawa newaatɨ kɨpohaayo,” undawaatopo. 20 Saundauhɨ amɨ Jisaasiho jɨhaatɨ kiyai saundataase. “Isɨhiya 4,000 kaiwɨhiyai kaatɨha bɨretɨhandɨ 7 kaindɨhandɨ naumbwɨtɨ nunyonɨhɨ nanɨwɨ gaatihɨ nawɨpɨpa ahotimbɨpa sahɨ asɨwɨ nepɨ ikihɨ napitaiwɨhihɨ nepɨ kɨpopo?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ amɨ kiya koai saundawaatopo. “Ikihɨ 7 kiyahiha asawa newa kɨpohaayo,” undawaatopo. 21 Saundauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “O amɨ sangi sangɨ gisunyaatatɨ amɨ sangɨ nasesɨpainjo?” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Ndɨha Niyotahoai Betɨsaitaahanda Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare
22 Aihɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ napɨwɨ aunahɨpatɨ Betɨsaitaahanda noaipawaayopo. Napɨwɨ noaipɨhauhɨ utaaho wo komɨ ndɨha niyotahoai komɨhiya numwaasi nasawaayopo. Numwaasi napɨwɨ Jisaasiho komɨ ndɨhaatɨhɨ ikwɨrɨ ahɨwisatɨ nusorɨhaitandɨ gɨwusoepɨ nunjenawaayopo. 23 Aihɨ Jisaasiho utaaho ndɨha niyotisɨhoai ikwɨra iwisi aunahɨpatamɨ ipaahaapɨ noaipapɨ mangɨrainɨ akɨrepepɨ notɨ bitondaise. Notɨ bitondaatɨ Jisaasiho utaahomɨ ndɨha niyotisɨhotɨ maahoaipatɨ maahoaipurɨwatɨ ikwɨrɨ ahɨwisatɨ saundataase. “Kɨnyɨ wanɨ wapai nga usonapaino?” undataase. 24 Aihɨ ko ndɨha niyotisɨho naingaatɨ jatɨ Jisaasihoai saundataase. “Ye, nɨnɨ isɨhiyai iwinjataayo. Iwinjataahandɨ kandɨ kiya ipatɨ nesɨwesɨwa daayataahatamataiwɨ daayauhɨ nɨnɨ iwinjataayo,” undataase. 25 Aihɨ Jisaasiho jɨhaatɨ komɨ ikwɨrɨ uta ndɨ niyotisɨhomɨ ndɨhaatɨ ahɨwisataise. Aihɨ ko komɨ ndɨha waatɨ nusorɨhaatatɨ gaatihɨ nahataapai nga biyatɨ mmonataise. 26 Jisaasiho koai saundataase. “Kɨnyɨ aunahɨpataahapɨ wɨndɨ namumbwɨ kɨnyɨ kinyɨ aŋɨpɨpɨhapɨ tɨtɨhɨ numwe,” undatɨ netɨ natausaasataise.
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihopɨ Kɨraisihore Tatɨ Ausaatɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 16:13-20; Rukɨho 9:18-21)
27 Jisaasihounɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaunɨ aunahɨpatɨ gwɨharaahonya aunahɨpatɨ awaipatɨ taunɨhandɨ Sisariya Piripaihanda ahetiwaiwaaraahapɨ daimɨ nowaayopo. Saiwɨ kiya taawɨ daimɨ nowaawɨ Jisaasiho kiya komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata nunjenataise. “Nisapɨ isɨhiya diyaamahoe tawaatopo?” undatɨ kiyai nunjenataise. 28 Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya wihoaaŋɨha koai saundawaatopo. “Kinyapɨ isɨhiya usa Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhoe tawaatopo. Aiwɨ amɨ usa Eraijaahopɨ japɨhɨ nasatete tawaatopo.* Aiwɨ amɨ usa satawaatopo. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaamɨ wore tawaatopo,” undɨwɨ kaundawaatopo. 29 Saundauhɨ Jisaasiho kiyai sata nunjenataise. “O amɨ sahɨ nisapɨ diyaamahoe tɨwɨ gwɨnyapenawaayopo?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ Pitaaho koai saundataase. “Kɨnyɨ Kɨraisihoŋe,” undataase. 30 Aihɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Sahɨ nisapɨ isɨhiyai Mesaiyaahoe undɨwɨ wɨndɨ kamundɨwɨse,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yaawɨhandɨ Netɨ Napotɨ Japɨhɨ Nepaitandɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 16:21-28; Rukɨho 9:22-27)
31 Aihɨ Jisaasiho namasatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata kataunjataise. “Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ Jɨhonɨhi ambɨpatɨ yaasɨhandɨ awaindɨhandɨ nanɨmɨtaapo. Aiwɨ Judaahiyaamɨ aunɨhiya gwɨnyaahiya jɨhiyaunɨ amɨ Pɨrisihiyaamɨ awaisawɨhiya jɨhiyaunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya nɨngisɨ ahosɨnɨmaitaapo. Aiwɨ nisapɨ poundonɨhɨ sohonɨhi nɨwisaihɨ napwɨto. Napotatɨ asisɨha mairɨmanya saniyonɨhɨ nɨnɨ asohonɨnimandɨ japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepaito,” undataase. 32 Koai nusoaipaitandɨhapaapɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai tɨtɨhɨ ausaatɨ kaundataase. Aihɨ Pitaaho Jisaasihoai nawɨsatɨ numwaasi notɨ yandɨhɨ bitotama koai nuwisapuwatɨ saundataase. “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ satɨpɨ wɨndɨ kamaatɨme. Owetane,” undataase. 33 Amɨ Jisaasiho nepemaitatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai iwinjataise. Winjatata Pitahoai sɨretɨ ko katirɨhɨretɨ sata kamaatɨtandɨ kaundataase. Iyatɨ koai Jisaasiho pɨwɨha watɨpɨha sata kaundataase. “Bwaasɨrɨhɨraŋe, kɨnyɨ nɨngisɨ nanɨmasi nawɨsapitɨpɨ kɨraŋɨnɨhɨ numbwɨmape. Kɨnyɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpaapɨ wɨndɨ gɨmunyaahise. Kɨnyɨ nehɨ isɨhiya maaritɨwɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ gwɨnyaapaise,” undataase.
34 Saundatosatɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaisatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai gaatatɨ numwaatɨ netɨ naasaimbɨpɨhɨ ahoyataise. Ahoyatosatɨ kiyai saundataase. “Amɨ isɨhiya nɨngisɨ nanipinjɨtaatɨwaahɨ kiya sawanaamɨ maaritohɨwaiwai ahosumapɨ kaiwaanɨhɨ namamapɨse. Kiya nɨngi nanipinjɨtaatɨwɨ kiya sawana nga itatatamaŋɨnɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ kandɨnɨhɨ namamapɨse. Namamapɨ ipɨ tɨtɨ atawɨhatɨ nepɨ isɨwɨ nanipinjawɨse. 35 Amɨ utaaho wo sawaho wanɨ biyatɨ nga bimɨtandɨhandapaahɨhɨ andɨtatɨ napamataataahɨ ko ipotɨhura konɨhɨ nɨngisatɨ maasɨ bimɨtandɨhandɨ nihɨratɨ namaitaise. O amɨ utaaho wo nisapimatonɨhunɨ amɨ nisɨ pɨwɨha gaaha wanɨhaapimatonɨhɨ ko sawaho biyatɨ nga bimɨtandɨhandɨ nihɨratɨ namatɨ amɨ napotaataahɨ ko ipotɨhura nga nɨngisatɨ konɨhɨ jinjapɨhɨ asohoematatɨ bimɨtandɨhandɨ naitaise. 36 Iyataatɨ amɨ utaaho wo maapɨ yapɨpatambɨhaiwa nahatewa kohesayanatɨ netaatɨ kandaahɨ ko ipotɨhura asɨtimatatɨ konɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtandɨhandɨ nihɨrataataahɨ amɨ akɨtɨndɨ napindɨ nunyatɨ ko asɨtimatatɨ bimɨtandɨhandɨ naitaise? Apɨpaahɨ owetɨtaise. 37 Siyatɨ ko asohoematatɨ bimɨtandɨhandɨ nihɨratɨ owetanɨhɨ ko nawɨho nga nunya komɨ maarɨho asɨtimatatɨ bimɨtandɨhandɨ wɨndɨ japɨhɨ namaitaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise. 38 Isɨhiya wanɨ kɨmura bimohiyɨmiya maipɨhandɨ apɨpaahɨ tisaitatɨ amɨ apɨpaahɨ maipɨhura bindawaayopo. Isɨ amɨ isɨhiya nisapɨ mawonaahɨ amɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ Apɨhomɨ watɨpɨhandɨ nausainjɨtɨhandaatɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiyaisatɨ nasataahura kiyaapɨ nɨngisɨ manyonɨhɨ kiyai ahosumwaito,” undatɨ kiyai kaundataase.
* 8:28 Eraijaaho so jɨhɨ aimehura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨwisa netɨ Komɨ pɨwɨha awusaatɨ bimainjatɨ Jisaasiho sangɨ napihɨhura Autaahaatɨho asohoai aimɨ numwaasi yamɨhapataatɨhapɨ naihɨ kɨnaungwɨha aimɨ pɨhɨtatɨ sanaihɨhopɨtopo. 1 Kiŋɨ 17 nɨhandaapɨhɨ mmome. 8:30 Mesaiyaahoe tohɨtɨmandɨ sandɨ satɨwɨ “Komɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Namɨhanatɨ Ahɨwisɨhore,” tawaatopo. 8:33 Autaahaatɨhomunɨ Kɨraisihomunɨ amɨ komɨ isɨhiyaamɨ tiworɨhomɨ satɨ ambɨpate. Iyatɨ amɨ Pitaaho Kɨraisihomɨ tiworɨho Bwaasɨrɨhɨramatiyatɨ gwɨnyaasɨhɨ kandapɨ itɨhundataase.