7
Kɨma Pɨwɨha Judaahiya Kiyaamɨ Ikwauhɨrɨ Nasisoaarɨ Bausohɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 15:1-9)
Isɨhiya usa Parisihiyaunɨ amɨ usa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ Jerusaremɨhandaahapɨ napɨwɨ Jisaasihoai otaatemapɨ ahoyanawaayopo. Bindawa Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya usa kiyaamɨ ikwɨrɨ jɨhɨ waapohora bahomusawɨ nehɨ nandapa nanɨhauhɨ kiya usonawaayopo. Saiwɨ kiya kiyaamɨ satoya kiyohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ ikwɨrɨ nehɨ nɨwipɨhaiwaimaawɨ bausawɨhiyaare. Isɨ Parisihiya kɨretɨ japepihɨrɨwɨ katawaatopo. Parisihiyaunɨ amɨ isɨhiya nahatiya Judaahiyaisangi satoyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjauhɨ nehohɨpɨpa namaamapɨ anɨtiwɨ isɨwatawaayopo. Saiwɨ anɨtiwɨ wɨnɨhapɨpa isɨwatawaahiyaasɨ nandapa nandaatɨwɨhura jɨhɨ ikwɨrɨ bausawosawɨ ipotɨ nandapa isɨpɨ nanawaayopo. Iyataatɨ amɨ wiwa saiwɨ kaiwɨhiyaare isɨhiya ahoyanɨwɨ nandapa nunyawɨ nawɨho nehohɨpɨpɨhapɨ wapa nawɨho nunyawɨ newaawaahɨ amɨ ikwɨrɨ nandapa ahoyawɨ bausawɨhiyaare. Ikwɨrɨ jɨhɨ bausawosawɨ nandapa nanawaayopo. Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa kɨmbaahɨmaahe. Kiya satoyaamɨ wɨnɨhapɨpa nehohɨpɨpa taahɨpɨpaare. Saiwɨ kiya kiyohɨwɨmaiwa saiwa nyaihandɨ onɨha maasanaihɨrɨ kopuho gwaasɨha nawopɨ itatamanɨwɨ tɨwɨhaapɨ bausohɨpatamataiwɨ napaitɨwɨ nɨwipɨhaiwaimaawɨ bausawɨhiyaare. Saiwɨ kaiwɨhiyaasɨ kaiwaapɨ gɨwunyainjɨhɨ kandapɨ namapɨ Jisaasihoai Parisihiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ satɨwɨ nunjenawaayopo. “Kinyɨ otɨpɨpatɨmiya asoyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwɨnyasauhɨ atisa newa japepihɨrohɨpɨpa napaapɨ minjapepihɨropo? Kiya napaapɨ ikwɨrɨ bahomusawɨ kipatisawɨ nandapa nanɨhopo?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Aihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Sahɨ apɨpaahɨ jaipɨmundatɨ otaatapɨhiyaatapɨ Aisaiyaaho tɨtɨhɨ katise. Iyatɨ ko sapɨ satatɨ jɨpatɨpaise:
‘Isɨmiya kɨmiya nɨngi nehɨ maahomwaaŋapaahɨhunɨ nehɨ pɨwɨhaaraahunɨ nanimaapɨ mepɨ autaahepɨnɨmawaayopo.
O amɨ kiyaamɨ maarɨhohɨ nisɨhoaisatɨ nasatɨ wɨndɨ maasɨ tɨmaamaamaitise. Owe. Nehɨ kaanɨhɨ nisapɨ nawisatɨ koai yandɨhɨ ahondaise. Nehɨ isɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwa nisɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨhaamataiwɨ isɨhiyai katɨwunjawaayopo.
Kiya nehɨ sawanaamɨ wɨnɨhapɨpaapɨ kɨmba Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpe tɨwɨ isɨhiyai katɨwunjawaayopo.
Saiwɨ kaiwɨhiyaasɨ kiya nisapɨ nehɨ jaiwaiwɨ otaatapɨhaiwa gaapundɨwɨ mepɨ autaahepɨnɨmawaayopo,’ Aisaiyaaho 29:13
tatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahoai netɨ gɨwunyaasɨhɨ amɨ Aisaiyaaho satatɨ katatɨ jɨpatɨpiyatɨ ahiyataise. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nawisapipɨ nehɨhinemaposawɨ nehɨ isɨhiya gwɨnyaapɨ katɨwunjohɨwaiwa kaiwɨ amɨ kaiwaahɨhɨ japepihɨrɨwɨhiyaate. Aiwɨ amɨ sahɨ isɨhiyai saundɨwɨhiyaate: Kɨmba Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpe undɨwɨhiyaate,” undataase.
Sata kaundatosatɨ amɨ wa saundataase. “Sahɨ nawɨhaiwɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nehɨhaatemaposawɨ sahɨ isɨhiyai sawanaatamɨ katɨwunjohɨwaiwaahɨhɨ isɨwatɨwɨ kaiwaahɨhɨ japepihɨrɨwɨhiyaate. 10 Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho jɨpatɨpiyatɨ ahaimbɨpaisangi sahɨ nepɨ asɨretɨ ahiyawɨhiyaate. Mosesiho wɨnɨhapɨpa siyahapa jɨpatɨpiyatɨ ahaimbɨpaapɨto. ‘Kɨniya gapiyaamɨ ambɨpatɨ nɨwimape.’ Aimbɨ amɨ, ‘Kɨniyɨ gapiyai wɨretundɨpɨ maipɨhaiwa kaundapaapaahɨ tɨhɨwisaihɨ napwɨtaape,’ tatɨ ahaihɨhandɨ kandɨ sahɨ satɨwɨ ahiyawɨ katɨwunjawɨhiyaate. 11 Utaaho wo ikɨpɨpa amɨ nawɨho wapa saniyɨ sapiyai numwɨto tatɨ ahaimbɨpaapɨ, ‘Autaahaatɨhoai aimɨ nunyonɨ gaasɨ sainjaahɨ namapɨ owetane,’ undane tɨwɨ katɨwunjawɨhiyaate. 12 Sahɨ saiwɨ wɨnɨhapɨpa asɨretɨ ahiyawɨ katɨwunjauhɨ amɨ utaaho saniyɨ sapiyai nawɨho wapa iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ numwɨtotahandɨ kandɨ samɨ pɨwɨhaara namumwise. Owe. 13 Sahɨ nehɨ sawanaatamɨ wɨnɨhapɨpa isɨhiyai katɨwunjawaawɨ kandaahɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wɨnɨhapɨpa watɨpɨtatɨ katimbɨpa nemawaayopo. Aiwɨ amɨ sahɨ wiwa taahɨwaiwa sɨkiyahaiwa kaiwɨhiyaate,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyaamɨ Omaŋɨtɨtɨhɨ Wapa Netɨ Maipɨtindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 15:10-20)
14 Aihɨ Jisaasiho isɨhiyai japɨhɨ netɨ ahoyatɨ pɨwɨha saundataase. “Isɨhiyaatɨ kɨmiyaatɨ nisɨ pɨwɨha baiwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaapɨse. 15 Nandapa nehɨhaatapɨ kumbwɨ nepɨ nanɨhingɨpɨpaara kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nangopɨsasatɨ ainjotatɨ maipɨndaamaise. Owetise. Nehɨ isɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mɨmaipaiwɨ maipɨhaiwa gwɨnyapenɨwɨ kiyohɨwaiwaahɨhɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ ainjotatɨ maipɨhaiwa noaipataise,” undataase. 16 “Isɨ sahɨ atihɨrisahiyaatisɨ pɨwɨha sa baiwɨ atiwɨ nepɨse” undataase.*
17 Aihɨ Jisaasiho isɨhiyai namasi niyatɨ aŋaaŋɨ nandaasɨhɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya komɨ pɨwɨha sɨwipatɨ katisaapɨ kaamɨ tanyaahaapɨ nunjenawaayopo. 18 Nunjenɨhauhɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Sahɨ isɨmiya kɨmiyaamataiwɨ wɨndɨ gɨmunyaahowo? Sahɨ wɨndɨ monɨwɨhiyaato? Nehɨ nandapa nanɨhingɨpɨpa kinyɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ maipɨtatɨ ainjɨmotɨtaise. 19 Sandɨ kasatotɨmandɨ apaapɨmaasato amɨ nandapaahɨ nainjamɨhɨ notɨ witataatɨhɨ kɨpwɨndisa ahorɨmaitaise. Nandapa kɨnyɨ nanɨhingɨpɨpa kinyɨ maarɨhoaatɨhɨ netɨ maipɨtɨtandɨhandɨ owe.” Amɨ Jisaasiho sandaatɨ, nandapa nahataapa nehɨ gaahapaare wapa isɨhiya wɨndɨ namandaatɨwɨhapa wɨndɨ ahɨmotise. Owe, tatɨ kandaase.
20 Iyatɨ Jisaasiho pɨwɨha onɨhiwatɨ jɨhaatɨ kiyai saundataase. “Isɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ ainjotatɨ maipɨhaiwa gwɨnyapenɨhohɨwaiwa nehɨhaatɨ ausaimanɨhauhɨ kaiwa isɨhiyaamɨhetɨ ainjotatɨ maipɨndaise. 21-23 Isɨhiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ maipɨtatɨ maipɨhaiwa ahotiwaiwa siyahaiwaapɨto: Woho amɨ apopaatɨ usɨhiya amɨ asɨhiya kɨhiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨ amɨ usaamɨhapa ikonɨwɨ amɨ isɨhiya siyɨhiyai timapɨ amɨ woho apopaatɨ komɨ kaatamɨ warɨhoai apwaataati namasi namaatɨnotɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ kɨhaatɨ kɨhoaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨ amɨ ikɨpɨpa amɨ wapa usaamɨhapaapɨ, ‘Ese sapa nyamɨhapaatane,’ tɨwɨ maaritɨmapɨ amɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa kɨhaiwa kaiwɨ amɨ jaipɨpa kɨpɨwɨ isɨpɨ katɨwɨ amɨ mamaawisawiya maipɨhapa ainjotahapa maaritɨwɨmapɨ kaiwɨ amɨ isɨhiya usaapɨ apousatɨ mandɨtɨpaiwɨ amɨ isɨhiya usaapɨ pɨwɨha maipɨha jaipɨtɨwɨha katɨwɨ amɨ kiya nepɨ sawana genanɨwɨ naimaatɨwɨ amɨ naharimatɨhapa kaiwɨ naharimatahɨretɨ bimaawɨ, saiwa apɨpaahɨ maipɨmaiwa isɨhiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ noaipasɨwaiwa kiyai netɨ maipiyausoaasihɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ kiya noaipapɨ maipɨhiya ainjotahiyaimatawaayopo,” undataase.
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Waatɨ Judaahiyaamɨ Dawaataatapɨhaatɨ Jisaasihopɨ Gɨwunyaasɨhaati Iwɨtatamasɨtɨhandapɨhaare
(Matiyuho 15:21-28)
24 Jisaasiho pɨwɨha sata kaundamapɨ aunahɨpatɨ katɨ namasi aunahɨpatɨ awaipatɨ Taiyaahandamɨ amɨ yapɨpata notaise. Notɨ noaipatɨ isɨhiya kopɨ yaho napise nɨwɨ maanondotatɨ aŋɨhandɨ wɨndaapɨhɨ nandaatɨ bɨpi bindataise. Iyataahandɨ kandɨ ko isɨhiyaapɨ wɨndɨ nga namoaatise. Owe. 25 Aihɨ apopaatɨ waatɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhapɨhaatɨ kaatamɨ maataati itɨpɨho maipɨhapa netɨ daahɨ ipɨhatisa timbɨpa numwihɨ bimihɨhaatamɨ sanaatɨ Jisaasihopɨ isɨhiya aimɨ yaho napise tauhɨ atisataise. Atisamapɨ ketɨ ŋihɨti nasatɨ Jisaasihomɨ auhɨraapɨhɨ utatototɨ tɨmahiyataise. 26 Iyataatɨ saatɨ apopaatɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhapɨhiyaamɨhaatɨ amɨ isɨhiya Pinisiyaahiya Romɨhandamɨ Pɨropinjɨhandɨ Siriyaahanda bimohiyɨhiyaamɨhaate. Isɨ kaatɨ Jisaasihoai gousetɨ kaatamɨ maataatamɨhetɨ itɨpɨho maipɨho bimisɨhoai nematɨ tahamanausoaasɨtandɨ nunjenataise. 27 Aihɨ Jisaasiho kaati wihoaaŋɨha saundataase. “Manyinyaamɨ nandapa bɨretɨhandɨ newaatɨ suhɨri numwɨtɨhaawɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe. Owe. Jɨhɨ manyinya kiyaamɨ maaritɨwɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ nanɨwɨ ngaatɨtande,” undataase.
28 Ko saundihɨhandɨ kandɨ amɨ apopaatɨ kaatamɨha Jisaasihoai saundataase. “Ye, Awaisɨhoŋe, amɨ suhɨrɨsangi nandapa bɨretɨhandɨ manyinya nanawaawɨ naumbwɨwɨmɨhauhɨ mwɨtisɨha nawɨpɨpa ganɨhomɨ otɨtɨhɨ tɨmɨhaimbɨpa netɨ nanataise,” undataase.
29 Aihɨ Jisaasiho kaati saundataase. “Amɨ kɨnyɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha gaaha kandinga sɨkaasɨ gaasɨ numwe. Amɨ kinyɨ metɨhaatamɨhetɨ itɨpɨho maipɨho bimisɨho aimɨ kaati numwasi naise,” undataase. 30 Jisaasiho kaati sata kaundihɨ kaatɨ atisamapɨ japɨhɨ kaatamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. Notɨ mmonata kaatamɨ maataati itɨpɨho maipɨho netɨ ipɨhatisa bimisɨho aimɨ noaipasi naihɨ metɨhaatɨ gaahaatɨ betɨhɨretɨ nanototihɨ sanaatɨ usonataise.
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Atɨhomaahɨpɨho Amɨ Pɨwaamaatisohoai Jisaasiho Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare
31 Aihɨ Jisaasiho kapɨhɨ Taiyaahanda namasi aunahɨpatɨ Saitonɨhandaahihoaaŋɨ notaise. Notɨ aunahɨpatɨ Ikwɨ Maindɨmohata (Dekaporisihanda) noaipasi durɨhɨrɨ Garirihandainɨhɨra notaise. 32 Aihɨ isɨhiya utaaho wo komɨ atihɨrɨ naputatɨ amɨ biyatɨ pɨwaamaatatɨ mehɨtatɨ pɨwaatahoai numwasi nasawaayopo. Numwaasi napɨwɨ Jisaasiho utaasoai ikwɨrɨ ahɨwisatɨ atihɨrɨ amɨ maahomwaaŋɨ tɨtɨhemwaitandɨ gɨwusoepɨ nunjenawaayopo. 33 Aihɨ Jisaasiho koai numwasi isɨhiya taahiyɨhiyaapɨ yandɨhɨ nawisatɨ wapɨhɨ notɨ bitotama atɨhomaahɨpɨhomɨ atihatɨmuropɨ isundɨpɨho ahɨwisatɨ amɨ komɨ isundɨpɨho maahoairisatesi komɨ omasɨhetɨ iwiwataise. 34 Siyatɨ utaamopɨ maarɨho asɨpiyataatɨ awaindɨhandɨ maarisatɨ komɨ omasɨhai numwɨhatatɨ iwiwatataatɨ yamɨhapataatɨhɨ jatata awaindɨ mbɨpa netɨ maarisatɨ sandaase, “Epata,” ndaase. Sandɨ tanyaaha satatise, “nawatahatɨpɨ nutɨpɨ nausaate,” ndaase. 35 Sata Jisaasiho kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ utaasomɨ atihɨrɨ nurɨwatatatɨ amɨ komɨ omasɨha usaayatɨ gaatihɨ nga atisatɨ amɨ pɨwɨha nga biyatɨ pɨwandaase.
36 Aihɨ kapɨhɨ isɨhiya ahoyanɨhohiyɨhiyai Jisaasiho saundataase. “Kɨmandɨ nɨnɨ kiyonɨhɨ sahɨ mmonɨhohɨtɨmandapɨ isɨhiya usaisɨ sahɨ wɨndɨ apɨpaahɨ kamundɨmapɨse. Apɨpaahɨ owetane,” undatɨ kiyai kaundataase. Sata mɨtaahɨ bapiya kaundihɨhandɨ kandɨ amɨ kiya mwɨtetɨwɨ pɨwɨha ka nesi mɨtaahɨ kanɨwɨ gaamawaayopo. 37 Isɨhiya kapɨhɨ Jisaasiho kaiwaiwa mmonɨhohiyɨhiya satawaatopo. “Kamaitaahetahaiwaisangi Jisaasiho nahataapa nga kiyataise. Kiyatɨ isɨhiya atɨhomaahɨpɨhiyaamɨ atihɨrɨ nurɨwatasɨhɨ nga atiwɨ amɨ pɨwaamaatisohiyai maahomwaaŋɨ nɨwusoaasɨhɨ nga pɨwaatawaayopo,” tɨwɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ aatɨwɨmawaayopo.
* 7:16 Utɨpɨho yeyetɨwɨ jɨpatɨpiyohɨwaiwaatɨhɨ wɨndɨ ahɨmotise.